Product SiteDocumentation Site

Koha 16.05

Koha 16.05 Manual (cs)

Vydání 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Právní doložka

Tento manuál je zveřejněn pod licencí GNU General Public License, verze 3 nebo pozdější
Více o této licenci naleznete v příloze GPL3
Published: 2016
1. Úvod
1.1. Základní informace o systému Koha
1.2. Doporučení
1.3. Použití manuálu
1.4. Přispívání do manuálu
2. Administrace
2.1. Společná nastavení systému
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Obohacený obsah
2.1.7. Jazyky
2.1.8. Laboratoř
2.1.9. Místní užití
2.1.10. Záznamy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Hledání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Nástroje
2.1.17. Webové služby
2.2. Základní nastavení
2.2.1. Knihovny a skupiny
2.2.2. Typy jednotek
2.2.3. Ověřené hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Kategorie čtenářů
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Další vlastnosti uživatelů
2.3.4. Omezení přenosu knihovny
2.3.5. Náklady na přesuny
2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografická šablona MARC
2.4.2. Mapování polí Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografické šablony MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.4.9. Pole pro vyhledávání jednotek
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.5.4. EDI Accounts
2.5.5. Knihovní kódy EAN
2.6. Další parametry
2.6.1. Z39.50/SRU servery
2.6.2. Měli jste na mysli?
2.6.3. Column settings
2.6.4. Zvuková upozornění
2.6.5. Poskytovatelé mobilních SMS
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenářů
3.1.2. Komentáře
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & potvrzení
3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu
3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů
3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)
3.1.8. Dávková úprava čtenářů
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.1.11. Výměnné soubory
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Dávkové mazání jednotek
3.2.3. Dávkové mazání záznamů
3.2.4. Batch Record Modification
3.2.5. Automatické úpravy jednotek podle stáří
3.2.6. Export dat (MARC & Autority)
3.2.7. Revize
3.2.8. Editor štítků
3.2.9. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku
3.2.10. Modifikační šablony MARC
3.2.11. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.12. Správa připravených MARC záznamů
3.2.13. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Novinky
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
3.3.7. Načíst
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidat zaměstnance
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Add Patron Images
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Managing Patron Self Edits
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění
4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Vypůjčit
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Poplatky
4.9.4. Distribuční seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Záznam změn
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.9.10. Návrhy na nákup
4.9.11. Patron discharges
4.10. Vyhledat čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Batch Checkouts
5.1.3. Zprávy při půjčování
5.1.4. Varování při půjčování
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vrácení jednotek
5.3.2. Zkontrolovat Zprávy
5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidávání zprávy
5.4.3. Prohlížení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Příjem rezervací
5.6. Přesuny
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výstupy
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Objednávky ke stažení z regálu
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek
5.9.5. Příchozí přesuny
5.9.6. Překročené lhůty
5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)
5.9.8. Nevyřízené prezenční výpůjčky
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline Circulation Utilities
5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Attaching files to Records
6.1.6. Slučování záznamů
6.1.7. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přidávání autorit
6.3.2. Hledání Autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Merging Authorities
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Kurzy
7.1. Nastavení modulu Kurzy
7.2. Adding Courses
7.3. Adding Reserve Materials
7.4. Course Reserves in the OPAC
8. Periodika
8.1. Správa frekvencí vydávání
8.2. Správa schémat číslování periodik
8.3. Custom Subscription Fields
8.4. Přidat předplatné
8.5. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.6. Vytvoření kolovacího seznamu
8.7. Předplatné ve služebním intranetu
8.8. Předplatná na OPACu
8.9. Reklamace opožděných periodik
8.10. Zkontrolovat konec platnosti periodika
8.11. Obnovení předplatného periodik
8.12. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavetelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/Editovat dodavatele
9.2.3. Smlouvy dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvořit skupinu košíků
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Doklady
9.7. Reklamace & Nevyřízené objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
9.10. EDI Process
9.10.1. EDI Questions for Vendors
9.10.2. EDI Setup
9.10.3. EDI Ordering
9.10.4. EDI Invoicing
9.11. EDIFACT Messages
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamu za pomoci seznamů
10.2. Košík
11. Výstupy
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit vlastní výstupy
11.1.3. Spouštění uživatelských výstupů
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Nepůjčované jednotky
11.2.11. Katalog podle typu jednotky
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Košík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Komentáře
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Resetting your password
12.7.2. Můj přehled
12.7.3. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.4. Moje pokuty
12.7.5. Moje podrobnosti
12.7.6. Moje štítky
12.7.7. Změna mého hesla
12.7.8. Moje historie hledání
12.7.9. Moje výpůjční historie
12.7.10. Moje soukromí
12.7.11. Moje návrhy na nákup
12.7.12. Moje zprávy
12.7.13. Moje seznamy
12.7.14. Ask for a Discharge
12.8. Návrhy na nákup
13. Hledání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Hledání jednotek
13.2.6. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. Historie hledání
16. O systému Koha
16.1. Server
16.2. Moduly Perlu
16.3. Systémové informace
17. Seznam úkonů implementace
17.1. Migrace dat
17.2. Konfigurace administrátora
17.3. Konfigurace lokalizace
17.4. Konfigurace výpůjček
17.5. Nastavení čtenáře
17.6. Nastavení katalogizace
17.7. Nastavení autorit
17.8. Nastavení hledání
17.9. Nastaveni OPAC
17.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
17.10. Nastavení obohaceného obsahu
17.11. Nastavení akvizice
17.12. Nastavení periodik
17.13. Plánování na spuštění systému
18. Instalace SOPAC2
18.1. Úvod
18.2. Installation of Locum and Insurge
18.2.1. Závislosti
18.2.2. Stáhnout
18.2.3. Vytvoření databáze
18.2.4. Sync DSN
18.2.5. Installation of Insurge
18.2.6. Installation of Locum
18.3. Instalace Koha Connector
18.4. Sklízení záznamů
18.5. Installation of Sphinx
18.5.1. Závislosti
18.5.2. Download and Compile
18.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
18.5.4. The Sphinx daemon
18.5.5. Configuration
18.5.6. Indexing documents
18.6. Installation of SOPAC2
18.6.1. Stáhnout
18.6.2. Installation
18.6.3. Configuration
19. Cron Jobs
19.1. Cron Jobs
19.1.1. Hledat
19.1.2. Výpůjčky
19.1.3. Čtenáři
19.1.4. Upozornění
19.1.5. In Processing/Book Cart
19.1.6. Katalog
19.1.7. OPAC
19.1.8. System Administration
19.1.9. Akvizice
19.1.10. Deprecated scripts
20. Webové služby
20.1. OAI-PMH
20.1.1. Příklad konfigurační souboru po OAI
20.2. REST služby
21. Using the SRU server
21.1. Using the SRU server
21.1.1. Explain
21.1.2. Hledat
21.1.3. Retrieve
A. New titles slider for OPAC
B. System Preference Defaults
B.1. ISBD Defaults
B.1.1. MARC Default
B.1.2. UNIMARC Default
B.2. OPACISBD Defaults
B.2.1. MARC
C. Nastavení tiskáren účtenek
C.1. For Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Printers
C.1.1. V ovladači tiskárny
C.1.2. Pro Firefox
C.2. Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)
C.2.1. Pro Firefox
C.3. Pro tiskárny Star SP542
C.3.1. Installing the Printer
C.4. Configuring Firefox to Print to Receipt Printer
D. Oznámení & Potvrzení
D.1. Průvodce nastavením Oznámení & Upozornění
E. Příklad oznámení
F. Příklad předplatných periodik
F.1. Reader's Digest (0034-0375)
F.2. People Weekly (1076-0091)
F.3. Et-Mol
F.4. Backpacker (0277-867X)
F.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
F.6. Computers in Libraries (1041-7915)
G. Sample List & Cart Emails
G.1. Example Email from List
G.2. Example Email from Cart
H. Použití Koha jako Systému pro správu obsahu (CMS)
H.1. Nastavit
H.1.1. Editing the pages template
H.1.2. Řešení problémů
H.1.3. Bonus Points
H.2. Usage
H.2.1. Adding Pages
H.2.2. Viewing your page
H.2.3. Příklad
H.2.4. Live Examples
I. Reset databáze systému Koha
I.1. Odstranění vzorových dat
I.2. Resetování indexů Zebry
J. Důležité odkazy
J.1. Systém Koha
J.2. Výpůjčky
J.3. Katalogizace
J.4. Rozšíření obsahu
J.5. Design
J.6. Modul Výstupy
J.7. Návody na instalaci
J.8. Různé
K. Typy jednotek v XSLT šablonách
L. MarcEdit
L.1. Adding a prefix to call numbers
L.2. Importing Excel data into Koha
L.2.1. Converting from Excel format into .mrk format
L.2.2. Convert .mrk file to .mrc
L.2.3. Import .mrc into Koha
M. Talking Tech
M.1. Installation and Setup Instructions
M.2. Sending Notices File
M.3. Receiving Results File
N. OCLC Connexion Gateway
N.1. Setting up OCLC service on Koha
N.2. Setting up your OCLC desktop client
N.3. Using the OCLC Connexion Gateway
N.3.1. Exporting records one by one
N.3.2. Exporting records in a batch
N.3.3. Items in OCLC
O. Časté dotazy
O.1. Zobrazit
O.1.1. Custom Item Type/Authorized Value Icons
O.1.2. Customizing Koha Images
O.1.3. OPAC Display Fields
O.1.4. Subtitle Display on Bib Records
O.1.5. Show patrons the barcodes of items they have checked out
O.2. Circulation/Notices
O.2.1. Book drop Date
O.2.2. Holds to Pull and Holds Queue
O.2.3. Duplicate Overdue Notices
O.2.4. Printing Overdue Notices
O.2.5. Unable to Renew Items
O.2.6. Unable to Place Holds
O.2.7. Keyboard Shortcuts
O.2.8. SMS Notices/Messages
O.3. Katalogizace
O.3.1. Authority Fields
O.3.2. Mapování polí Koha na MARC
O.3.3. Number of Items Per Bib Record
O.3.4. Analytika
O.4. Akvizice
O.4.1. Planning Categories
O.5. Periodika
O.5.1. Advanced Patterns
O.6. Výstupy
O.6.1. Define Codes Stored in DB
O.6.2. Runtime Parameters
O.6.3. Results Limited
O.7. Hledání
O.7.1. Pokročilé vyhledávání
O.7.2. Wildcard Searching
O.7.3. Title Searching
O.8. Obohacený obsah
O.8.1. FRBRizing Content
O.8.2. Amazon
O.9. System Administration
O.9.1. Errors in Zebra Cron
O.9.2. Making Z39.50 Target Public
O.9.3. Shelving Location Authorized Values
O.9.4. Why do I need Authorized Values?
O.9.5. How do I clean up the sessions table?
O.10. Hardware
O.10.1. Barcode Scanners
O.10.2. Tiskárny
P. Extending Koha
P.1. Amazon lookup script for Koha libraries
P.2. Keyword Clouds
P.3. Newest Titles Pulldown
P.4. Cataloging and Searching by Color
Q. Koha a Vaše webové stránky
Q.1. Vyhledávání v katalogu Kohy z webových stránek knihovny
R. Obecná veřejná licence GNU verze 3

Kapitola 1. Úvod

Koha je první otevřený integrovaný (automatizovaný) knihovní systém. Vývoj je sponzorován knihovnami všech typů a velikostí a také společnostmi z celého světa.
Více informací můžete nalézt na oficiálních stránkách: http://koha-community.org
Řadu informací a doporučení (včetně návodů pro vývojáře) můžete získat na oficiálních wikistránkách systému Koha: http://wiki.koha-community.org
Při práci se systémem Koha důrazně doporučujeme použít prohlížeč Firefox. Internet Explorer není podporován a pro Google Chrome není systém doposud plně optimalizován.
Tento manuál se neustále mění a návrhy na jeho úpravu můžete kdykoliv posílat správci dokumentace přes e-mailové diskusní fórum. Manuál je uspořádán podle jednotlivých modelů systému. Na začátku většiny sekcí (a také v průběhu) se nachází tip "Naleznete zde". Na těchto řádcích zjistíte, jak se k popisované funkci systému dostanete.
Například: Naleznete zde: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Tyto instrukce vám ukazují, kde naleznete příslušnou položku menu v intranetu systému Koha.
V textu manuálu se vyskytuje množství odkazů na jiné sekce manuálu. Obrázky vás mají navést na správné místo na obrazovce.
Manuál můžete prohledávat pomocí vyhledávače Google, jehož vyhledávací pole se nachází na hlavní stránceDocumentace systému Koha.
Tento manuál se neustále mění a každá úprava je kdykoliv vítána.
Manuál je spravován Správcem dokumentace, to ale neznamená, že by se kdokoliv jiný nemohl zapojit a přispět k vytvoření manuálu tak dobrého jak je jenom možné..
Manuál je uložen v git repozitáři na adrese: http://git.koha-community.org/gitweb/?p=kohadocs.git;a=summary
Pro úpravy manuálu doporučujeme editor oXygen nebo jiní editor, který umí pracovat s formátem XML/DocBook. Každá kapitola a sekce má vlastní identifkační tag, aby bylo možné vytvářet trvalé odkazy.
Úpravy manuály by měli být zaslány e-mailem do konference a správce je dokumentace je před zahrnutím nejprve překontroluje.

Kapitola 2. Administrace

Ve společných nastaveních systému si můžete navolit obecná nastavení toho, jak celá Koha bude fungovat. Je nutné je nastavit před tím než začnete se systémem Koha dále pracovat.
 • Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Systémová nastavení lze vyhledávat (jakoukoliv část názvu referencí nebo popisu) pomocí vyhledávacího pole na stránce "Administrace" nebo pomocí vyhledávacího pole v horní části každé stránky "Předvolby systému".
Když editujete systémová nastavení, objeví se poznámka "(změněno)" u položky kterou měníte, až do chvíle než dáte "Uložit nastavení":
Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:
Každá sekce předvoleb může být řazena abecedně kliknutím na malou šipku napravo od slova "Předvolby" v záhlaví
If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Currency and Exchange Rate administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Důležité

Pro knihovní systémy s unikátní URL adresou pro každou stránku, může být systémové nastavení přepsáno editováním vašeho koha-http.conf souboru. Toto musí být provedeno systémovým administrátorem nebo někým s přístupem k systémovým souborům. Například, když všechny knihovny až na jednu chtějí mít vyhledávané termíny zvýrazněné ve výsledcích vyhledávaní, nastavíte OpacHighlightedWords hodnotu na 'Highlight' a následně zeditujete koha-http.conf pro knihovnu, která chce mít tuto funkci vypnutou, a to tak, že přidáte 'SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords "0"'. Po restartu webového serveru tato knihovna již nadále neuvidí zvýrazněné termíny. Konzultujte s vaším systémovým administrátorem pro více informací.

2.1.1. Akvizice

Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému > Akvizice

2.1.1.1. Politika

2.1.1.1.1. AcqCreateItem
Defaultně: vytvoření objednávky
Text: Jednotku vytvářet při ___.
Hodnoty:
 • katalogizaci záznamu
 • vytvoření objednávky
 • obdržení objednávky
Popis:
 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při "katalogizaci záznamu", pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).
2.1.1.1.2. AcqEnableFiles
Výchozí: Ne
Dotazy: ___zapne funkci načíst a přiložit libovolné soubory k objednávce.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.
Dotazy: Po zrušení stvrzenky, aktualizujte podpole jednotky když byly vytvořeny při tvorbě objednávky (e.g. o=5|a="bar foo""). ___
Popis:
 • This preference is used in conjunction with the AcqItemSetSubfieldsWhenReceived preference. If you have the system set to enter default values when you receive you will want to have those values revert back if reeipt is cancelled. This preference allows you to do that.
Asks: Upon receiving items, update their subfields if they were created when placing an order (e.g. o=5|a="foo bar"). ___
Popis:
 • Tato předvolba vám povolí nastavit výchozí hodnoty pro jednotky, které jste obdrželi skrze akvizici. Vložte údaje jako podpole=hodnota a oddělte tyto hodnoty svislým lomítkem. Např. můžete u jednotky automaticky odstranit stav Objednáno, poté co ji obdržíte pouze tím, že do předvolby vložíte 7=0. Tak nastavíte stav "Není k vypůjčení" (podpole 7) na 0, což je dostupné.
2.1.1.1.5. AcqViewBaskets
Defaultně: všech zaměstnanců knihovny
Text: Zobrazovat košíky __
Hodnoty:
 • všech zaměstnanců knihovny
 • jenom vlastní pobočky
 • všechny, bez ohledu vlastníka
Popis:
 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota "jenom vlastní"je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky "od zaměstnance pobočky" vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil ("v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.
Výchozí: nevarovat
Asks: ___ when the librarian tries to create an invoice with a duplicate number.
Hodnoty:
 • Nevarovat
 • Varovat
Defaultně: vždy žádat povovolení
Text: Při uzavírání nebo znovuotevírání košíku, ___
Hodnoty:
 • vždy žádat povolení
 • nežádat povolení
Popis:
 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.
2.1.1.1.8. ClaimsBccCopy
Výchozí: Neposílat
Asks: ___ blind copy (BCC) to logged in user when sending serial or acquisitions claims notices.
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odeslat
Popis:
 • When filing a claim in the serials or acquisitions module this preference will allow for the sending of a copy of the email to the librarian.
2.1.1.1.9. CurrencyFormat
Výchozí: 360,000.00 (US)
Text: Měnu zobrazovat v následujícím formátu ___
Hodnoty:
 • 360,000.00 (US)
 • 360 000,00 (FR)
Výchozí: 0
Text: Výchozí sazba daně je __
Popis:
 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je "0" a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

Poznámka

Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).
2.1.1.1.11. MarcFieldsToOrder
Asks: Set the mapping values for a new order line created from a MARC record in a staged file.
Popis:
 • This preference includes MARC fields to check for order information to use when ordering from a staged file in acquisitions. You can use the following fields: price, quantity, budget_code, discount, sort1, sort2.
  For example:
  price: 947$a|947$c
  quantity: 969$h
  budget_code: 922$a
2.1.1.1.12. UniqueItemFields
Výchozí: čárový kód
Text: ___ (seznam polí oddělených mezerou, které jsou unikátní pro jednotku (exemplář), musí být sloupce z tabulky items)
Popis:
 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).
2.1.1.2.1. OrderPdfFormat
Výchozí: pdfformat::layout2pages
Text: Použít ___ pro tisk košíků.
Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Administrace
CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu "Nepoužívat".
2.1.2.1.1. AllowPKIAuth
Výchozí: ne
Text: Pro ověření klientského SSL certifikátu použít pole ___
Hodnoty:
 • ne
 • the common name
 • e-mailová adresa
Výchozí: Neužívat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při přihlášení
2.1.2.1.3. casLogout
Výchozí: Neodhlašovat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při odhlášení
2.1.2.1.4. casServerUrl
Text: Ověřovací server CAS se nachází na adrese ___
Visit the Google Developers Console to obtain OAuth 2.0 credentials such as a client ID and client secret that are known to both Google and your application.
 • Create a project, and give it some details to help you identify it later
 • Next search for the Google Identity and Access Management API
 • Enable the Google Identity and Access Management API
 • Go to 'Credentials' and set the OAuth cosent screen values
 • Next choose to 'Create credentials' from the 'Credentials' page
 • Choose 'Web application' from the 'Application type' menu and fill in the form presented
  • Set 'Authorized JavaScript origins' to your OPACBaseURL
  • Change the 'Authorized Redirect URIs' to http://YOUROPAC/cgi-bin/koha/svc/auth/googleopenidconnect
 • You will be presented with your values for your client ID and your client secret after saving
Asks: Google OAuth2 Client ID ___
Asks: Google OAuth2 Client Secret ___
Výchozí: Neužívat
Asks ___ Google OpenID Connect login.

Důležité

You will need to select OAuth2 when creating an app in the google cloud console, and set the web origin to your_opac_url and the redirect url to your_opac_url/cgi-bin/koha/svc/auth/googleopenidconnect .
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Asks: Google OpenID Connect Restrict to domain (or subdomain of this domain) ___.

Poznámka

Leave blank for all google domains
Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha
2.1.2.3.1. DebugLevel
Výchozí: všechny
Text: Zobrazit ___ ladící informace v prohlížeči, pokud se vyskytne interní chyba
Hodnoty:
 • všechny - zobrazí maximum informací
 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení
 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.
Default: all libraries
Asks: When editing circulation rules show ___ the rules by default.
Hodnoty:
 • all libraries
 • logged in library's
Popis:
Default: all libraries
Asks: When editing notices and slips show the ___ notices and slips by default.
Hodnoty:
 • all libraries
 • logged in library's
Popis:
 • This preference controls the default value in the branch pull down found at the top of the notices and slips tool.
Default: all libraries
Asks: When editing overdue notice/status triggers show the ___ rules by default.
Hodnoty:
 • all libraries
 • logged in library's
Popis:
2.1.2.3.5. oddělovač
Výchozí: středník
Text: Oddělovat sloupce v exportním souboru znakem ___ jako výchozí.
Hodnoty:
 • #'s
 • zpětná lomítka
 • čárky
 • středníky
 • dopředná lomítka
 • tabelátory
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.
Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.
Text: Použijte ___ jako e-mailovou adresu pro administrátora Kohy.
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.
2.1.2.3.7. noItemTypeImages
Výchozí: Zobrazit
Text: Význam: ___ typ jednotky (exempláře) v katalogu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje nastavit jestli uživatel bude moci si nastavit a vidět ikonka typu dokumentu v OPACu i intranetu . Obrázky se objeví jak v OPACu, tak i v interfejsu knihovníka (intranetu). Pokud obrázky jsou blokovány, texty o typu dokumentů ale zůstávají stále viditelné.
2.1.2.3.8. ReplytoDefault
Asks: Use ___ as the email address that will be set as the replyto in emails
Popis:
 • By default replies to notice emails will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for all replies to notices you can do that here.
Asks: Use ___ as the email address set as the return path, if you leave this empty the KohaAdminEmailAddress will be used.
Popis:
 • The return path is the email address that bounces will be delivered to. By default bounced notices will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for bounces to go to then fill in this preference.
2.1.2.3.10. virtualshelves
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům a čtenářům vytvářet a vidět uložené seznamy knih.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno "Nepovolovat" nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.
Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha
2.1.2.4.1. AutoLocation
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ aby knihovníci se přihlašovali z počítačů, které mají IP adresy určené jejich knihovnou.
 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na "Vyžadovat", povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na "Nevyžadují", každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníci (ale ne superknihovník) modifikovali objekty (rezervace, jednotky, čtenáře, atd.) patřící jiným pobočkám.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na "Zabránit", zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

Důležité

Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ check for change in remote IP address for session security. Disable only when remote IP address changes frequently.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • When this preference is set to 'Enable' Koha will log you out of the staff client if your IP address changes as a security measure. For some systems the IP address changes frequently so you'll want to set this preference to 'Disable' to prevent Koha from logging you out of the staff client every time that happens.

Důležité

This is meant to help those whose IP address changes several times during the day, setting this preference to 'Disable' is not recommended otherwise because it is removing important security features from your staff client.
2.1.2.4.4. SessionStorage
Výchozí: v databázi MySQL
Text: Uložit informaci o loginu relace v ___
Hodnoty:
 • jako dočasné soubory
 • v MYSQL databázi
 • v PostrgeSQL databázi
  • Důležité

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována
Popis:
 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.
2.1.2.4.5. timeout
Výchozí: 12000000
Text: Odpojit automaticky uživatele po ___ vteřinách nečinnosti.
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.
2.1.2.5.1. Persona
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Mozilla persona pro přihlášení.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Mozilla Persona is an OpenID-like service that lets you log in to multiple websites with your Mozilla credentials. If you allow Persona log in for Koha then your patrons can log in to the OPAC using their Mozilla Persona. Learn more about Persona on the official Mozilla site.

  Důležité

  Pro přihlášení pomocí Mozilla Persona budete potřebovat aby OPACBaseURL byla správně nastavena.
As an open source project Koha is used all over the world. These preference will help us keep more accurate statistics on where Koha is being used. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. You will need to enable the matching cron job to send this information at regular intervals to the community.
2.1.2.6.1. UsageStats
Default: Don't share
Asks: ___ anonymous Koha usage data with the Koha community.
Hodnoty:
 • Don't share
 • Sdílet
Popis:
Asks: The country where your library is located: ___
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.
Asks: The library name ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information. If this field is empty data will be sent anonymously if you choose 'Share' for the UsageStats preference.
Default: public
Asks: The library type ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Hodnoty:
 • academic
 • corporate
 • government
 • private
 • public
 • religious organization
 • research
 • school
 • society or association
 • subscription
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.
Asks: The library URL ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.

2.1.3. Autority

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Autority
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ širší termín/užší termín v hierarchickém zobrazení autorit.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín "viz též", toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.
Výchozí: Negenerovat
Text: Při editaci záznamů, ___ autoritních záznamů chybí.
Hodnoty:
 • negenerovat
 • generovat

Důležité

BiblioAddsAuthorities musí být nastaveno do "povolit", aby to mělo nějaký efekt
Popis:
 • Když toto a BiblioAddsAuthorities jsou oba zapnuté, automaticky se vytvářejí autoritní záznamy pro záhlaví, které nemají žádné propojení na autoritu při katalogizaci. Když BiblioAddsAuthorities je zapnutý a AutoCreateAuthorities vypnuta, nejsou automaticky autoritní záznamy generovány, ale umožňují uživateli zadat záhlaví, které neodpovídají žádné stávající autoritě. Když BiblioAddsAuthorities je vypnuté, toto pak nemá žádný vliv.
Výchozí: povolit
Text: Při editaci záznamů, ___ automatickou tvorbu nových autoritních záznamů pokud je třeba, spíše než je vázat na existující autority.
Hodnoty:
 • povolit
  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje
 • nepovolit
  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.
2.1.3.1.4. nespojovat
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky aktualizuje připojené bibliografické záznamy při změně autoritního záznamu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference tells Koha how to handle changes to your Authority records. If you edit an authority record and this preference is set to 'Do' Koha will immediately update all of the bib records linked to the authority with the new authority record's data. If this is set to "Don't" then Koha won't edit bib records when changes are made to authorities, rather, this is done later by the merge_authority.pl cronjob.

Důležité

If this is set to "Don't automatically update" you will need to ask your administrator to enable the merge_authority.pl cronjob.
Výchozí: || aca||aabn | a|a d
Asks: Use the following text for the contents of MARC21 authority control field 008 position 06-39 (fixed length data elements).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.
Výchozí: afrey50 ba0
Asks: Use the following text for the contents of UNIMARC authority field 100 position (fixed length data elements).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.
Výchozí: Neužívat
Text: ___ čísla autoritních záznamů namísto textových řetězců pro věcné hledání.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)
 • Použít
  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)
Popis:
 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení "Nepoužívat" umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

2.1.3.2. Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky znovu propoj záhlaví, které bylo dříve propojeno při ukládání záznamů v katalogizačním modulu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Dlouhodobí uživatelé Koha neočekávají, že autoritní a bibliografické záznamy budou důsledně prolinkovány. Toto systémové nastavení umožňuje vypnout prolinkování autorit pouze v modulu Katalogizace (tj. relinking je stále možný, spouštěním programu link_bibs_to_authorities.pl). Všimněte si, že ačkoli výchozí chování odpovídá předchozímu chování Koha (zachování vazeb na staré autoritní záznamy), neodpovídá předpokládanému chování (aktualizace Biblio / Authority odkazu po editaci bibliografického záznamu). Knihovny, které chtějí raději určit chování autorit, spíše než způsob používaný v Koha pro propojování, by měly stanovit CatalogModuleRelink na "Ano". Po nastavení této volby na "Ano" mohou být definovány následující systémová nastavení.
2.1.3.2.2. LinkerKeepStale
Výchozí: Ne
Text: ___ zachovej existující odkazy na autoritní záznamy pro záhlaví, kde propojovací program nemohl najít nový autoritní záznam.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Když je nastaveno "Ano", propojovací program nikdy neodstraní vazbu na autoritní záznam, nicméně v závislosti na hodnotě LinkerRelink, může tuto vazbu změnit.
2.1.3.2.3. LinkerModule
Výchozi: Výchozí
Text: Použít ___ linkovací modul pro přiřazení záhlaví k autoritním záznamům.
Hodnoty:
 • Výchozí
  • Zachovává předchozí chování Kohy na vytvoření propojení, které se vytvořilo jen při přesné shodě na jediný autoritní záznam; jestliže systémové nastavení LinkerOptions je nastaveno na "širší_záhlaví", pokusí se propojit záhlaví na autoritní záznam pro širší záhlaví odstraněním podpolí z konce záhlaví
 • První shoda
  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
 • Poslední shoda
  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
Popis:
 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.
2.1.3.2.4. LinkerOptions
Asks: Set the following options for the authority linker ___

Důležité

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.
Popis:
 • This is a pipe separated (|) list of options. At the moment, the only option available is "broader_headings." With this option set to "broader_headings", the linker will try to match the following heading as follows:
  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  První: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs--Early works to 1800
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections
  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)
2.1.3.2.5. LinkerRelink
Výchozí: Ano
Text: ___ znovupropojit záhlaví, která již byla dříve propojena na autoritní záznamy.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Při nastavení na "Ano", linker bude potvrzovat odkazy pro záhlaví, které byly dříve spojeny s autoritními záznamy za běhu, a opravovat chybná propojení, která nalezne. Když je nastaveno na "Ne", bude kteréhokoli záhlaví s existující vazbou na autority ignorováno, a to i v případě, že stávající vazba je neplatný nebo nesprávná.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Katalogizace

2.1.4.1. Zobrazit

Výchozí: Zobrazit
Asks: ___ acquisition details on the biblio detail page.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • This preference controls whether a tab will show on the detail page in the staff client that includes detailed acquisitions information for the title. This tab will include links to order information stored in the acquisitions module.
Výchozí: --
Text: Oddělovat více autorů, serií nebo předmětů pomocí ___.
2.1.4.1.3. hide_marc
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ čísla tagů MARC, kódy podpolí a indikátorů v MARC pohledu.
Hodnoty:
 • Zobraz -- ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu
 • Nezobrazovat -- ukáže jen popisný text při katalogizaci
Výchozí: ISBD formát
Text: Jako výchozí hodnotu zobraz bibliografický záznam v ___
Hodnoty:
 • ISBD formát -- zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • Návěšťový MARC formát -- zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí
 • MARC formát -- zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu
 • normální formát -- vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení bibliografického záznamu při vyhledávání v katalogu v knihovnickém interfejsu (intranetu). Toto nastavení nemá vliv na zobrazení v OPACu, který se mění pomocí BiblioDefaultView nastavení na kartě předvoleb OPAC. Toto nastavení změní vzhled záznamu při prvním zobrazení. MARC a ISBD zobrazení je stále k vidění při kliknutí na postranní liště.
2.1.4.1.5. ISBD
Text: Použít následující jako ISBD šablonu:
Popis:
 • This determines how the ISBD information will display in the staff client. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.
2.1.4.1.6. LabelMARCView
Výchozí: Ne
Text: ___ Sbalit opakované tagy stejného typu do jednoho tagu.
Hodnoty:
 • Ano -- bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
 • Ne -- zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
Asks: ___ fields to display for deleted records after merge
Popis:
 • When merging records together you can receive a report of the merge process once it's done, this preference lets you set the default values for this report.
Example: '001,245ab,600' displays:
 • value of 001
 • subfields a and b of fields 245
 • all subfields of fields 600
2.1.4.1.8. NotesBlacklist
Text: Nezobrazovat tato ___ poznámková pole v názvu (detailní OPAC záznamu) a v popisu (detailní zobrazení záznamu v intranetu).
Popis:
 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
Asks: ___ items marked as suppressed from OPAC search results. Note that you must have the Suppress index set up in Zebra and at least one suppressed item, or your searches will be broken. Restrict the suppression to IP adresses outside of the IP range ___ (Leave blank if not used. Define a range like 192.168..) Redirect the opac detail page for suppressed records to ___ Display the following message on the redirect page for suppressed biblios ___.
OpacSuppression Values:
 • Neskrývat
  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed
 • Skrýt
  • Will not show records in OPAC search results if they're marked as suppressed
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
 • an explanatory page ('This record is blocked').
 • the 404 error page ('Not found').
Popis:
 • These preferences control hiding of bibliographic records from display in the OPAC. Each bibliogrphic record you want to hide from the OPAC simply needs to have the value "1" in the field mapped with Suppress index (942$n field in MARC21, no official field in UNIMARC). The indexer then hides it from display in OPAC but will still display it in the Staff Client. If you want to further control suppression you can set an IP address range to still show suppressed items to. Define a range like 192.168.. If you don't want to limit suppression in this way, leave the IP field blank. You can also decide what the patrons will see in the OPAC when a title is suppressed by setting the OpacSuppressionRedirect and OpacSuppressionMessage preferences. You can either show the patron a 404 page if they try to see a suppressed record or you can create a custom page by entering the HTML in the OpacSuppressionMessage part of this preference.

  Poznámka

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don't suppress and 1 for suppress.

Důležité

Jestliže toto nastavení je nastaveno na "skrýt" a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

Důležité

You must have the Suppress index set up in Zebra and at least one record with the value "1" in the field mapped with this index, or your searches will be completely broken in OPAC (you won't get any results at all).

Poznámka

Suppressed records will show a note in the staff client indicating that they are suppressed from view in the OPAC.
This note can be styled by using the IntranetUserCSS preference to stand out more if you'd like.
SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
SeparateHoldings values:
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
SeparateHoldingsBranch values:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.
2.1.4.1.11. URLLinkText
Výchozí: Online zdroj
Text: Zobrazit ___ jako text odkazu vnořeného do MARC záznamu.
Popis:
 • Pokud pole 856 nemá definované podpole 3 nebo y, OPAC oznámí "Klikněte zde pro online přístup." Pokud byste chtěli zadat jinou zprávu, vložte ji do tohoto pole.
2.1.4.1.12. UseControlNumber
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kontrolní číslo záznamu ($w podpole) a kontrolní číslo (001) na propojení bibliografických záznamů.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu
 • Použít
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

Důležité

Pokud hodláte manuálně změnit 773 $ w, aby odpovídalo vašim přísně definovaným bibliografickým vztahům, měli byste nastavit tuto předvolbu na "Nepoužívat" a místo toho nastavte EasyAnalyticalRecords na "Zobrazit"
Popis:
 • If you have a serial called "Journal of Interesting Things" which has a separate record from when it was called "Transactions of the Interesting Stuff Society," you could add linking fields to indicate the relationship between the two records. UseControlNumber allows you to use your local accession numbers for those links. In MARC21, the relevant sections of the two records might look like this:
    =001  12345
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
    =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
     
    =001  12346
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aJournal of Interesting Things.
    =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  Pokud je UseControlNumber nastaven na "Použít", budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na "Časopis o zajímavých věcech" a "Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci".

2.1.4.2. Exporting

Asks: Include following fields when exporting BibTeX
Popis:
 • Use one line per tag in the format BT_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. lccn: 010$a )
 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating BibTex tag, use the following format: BT_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. notes: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given BibTeX tag.
 • Use '@' ( with quotes ) as the BT_TAG to replace the bibtex record type with a field value of your choosing.
Asks: Include following fields when exporting RIS
Popis:
 • Use one line per tag in the format RIS_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. LC: 010$a )
 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating RIS tag, use the following format: RIS_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. NT: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given RIS tag.
 • Use of TY ( record type ) as a key will replace the default TY with the field value of your choosing.

2.1.4.3. Importing

Výchozí: Ne
Asks: When matching on ISBN with the record import tool, ___ attempt to match aggressively by trying all variations of the ISBNs in the imported record as a phrase in the ISBN fields of already cataloged records.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
Popis:
 • This preference allows you to choose to alter the ISBN matching rule used when staging records for import to be more aggressive. This means that all text will be stripped from the ISBN field so that a pure number match is possible. If this preference is set to "Don't" then Koha will find a match only if the ISBN fields are identical.

Důležité

Note that this preference has no effect if UseQueryParser is on.

2.1.4.4. Rozhraní

Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ popisy polí a podpolí v MARC editoru.
Popis:
 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Výchozí: Deweyovo decimální třídění
Text: Použij ___ jako výchozí klasifikační zdroj.
Hodnoty:
 • ANSCR (Zvukové nahrávky)
 • Deweyho desetinné třídění
 • Klasifikace kongresové knihovny
 • Jiné/obecné klasifikační schéma
 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)
 • Univerzální desítková klasifikace

Linda Culberson

Ms. Dept. of Archives and History

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
October 2011
Výchozí: Nezobrazuj
Text: ___ snadný způsob tvorby vazby analytických záznamů
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Důležité

Pokud se rozhodnete použít tuto funkci, ujistěte se, že váše UseControlNumber nastavení je nastaveno na "Nepoužívat" jinak odkaz "Ukazovat analytiku" na intranetu nebude funkční.
Popis:
 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).
Text: Zobrazit MARC podpole ___ jako informace o exemplářích pro záznamy které nemají jednotky, s podpoli oddělenými pomocí ___.
Popis:
 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.
 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:
2.1.4.5.2. autoBarcode
Výchozí: generováno ve formě <branchcode>yymm0001
Text: Čárové kódy jsou ___
Hodnoty:
 • generováno ve formě <branchcode>yymm0001
 • generated in the form <year>-0001, <year>-0002
 • generated in the form 1, 2, 3
 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy
 • není generováno automaticky
Popis:
 • Toto nastavení je pro knihovny, které chtějí vytvářet čárové kódy přímo z Koha (na rozdíl od skenování v předtištěném čárových kódů nebo ručně přiřazeným). Výchozí chování je to takové, že po klepnutí na pole čárového kódu (952$p v MARC21), bude vyplněn automaticky čárový kód, který jste vybrali. Pokud byste raději zadali automatický čárový kód, když kliknete na plugin (... na pravé straně pole), můžete změnit plugin pro dané pole ve schématu. Nastavte plugin pro pole 952$p (pokud používáte MARC21 nebo ekvivalentní pole namapované na items.barcode v místním formátu MARC) pro vaše schéma barcode_manual.pl namísto barcode.pl. Další informace o úpravách šablon viz MARC bibliografické šablony sekci v tomto manuálu.
Default: Empty defaults to eng
Asks: Fill in the default language for field 008 Range 35-37 of MARC21 records ___.
Popis:
 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages for additional values for this preference.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
Výchozí: specifická jednotka
Text: Používej typ jednotky ___ jako autoritativní typ (pro učení výpůjčních poplatků a pokut, atd.)
Hodnoty:
 • bibliografický záznam
 • specifická jednotka
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na "Bibliografický záznam" a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.
2.1.4.5.5. itemcallnumber
Výchozí: 082ab
Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Poznámka

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.
Popis:
 • This setting determines which MARC field will be used to determine the call number that will be entered into item records automatically (952$o). The value is set by providing the MARC field code (050, 082, 090, 852 are all common in MARC21) and the subfield codes without the delimiters ($a, $b would be ab).
Příklady:
 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi
2.1.4.5.6. marcflavour
Výchozí: MARC21
Text: Interpretovat a ukládat MARC záznamy ve ___ formátu.
Hodnoty:
 • MARC21
  • The standard style for the US, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Germany and other countries
 • UNIMARC
  • The standard style used in France, Italy, Portugal, Russia, and other countries
 • NORMARC
  • The standard style for Norway
Popis:
 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

Důležité

Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.
2.1.4.5.7. MARCOrgCode
Výchozí: OSt
Asks: Fill in the MARC organization code ___ by default in new MARC21 records (leave blank to disable).
Popis:
 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.
Learn more and find your library's MARC21 code on the MARC Code list for Organizations or in Canada on the Canadian Symbols Directory.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
Text: Pokud jste vytvořili záznam o jednotce (exempláři), přiřaďte mu lokaci ___ (měl by to být kód lokace, nebo ponechte prázdné pokud ne).
2.1.4.5.9. PrefillItem
Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.
Výchozí: nová jednotka (exemplář)není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
Hodnoty:
 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky
Popis:
 • Tato předvolba určuje chování používaná při přidávání nových jednotek. Pomocí voleb si můžete vybrat, zda chcete mít další nové jednotky předvyplněné hodnotami použitých v posledně přidávané jednotky nebo mít formulář nové jednotky zcela prázdný. Pomocí SubfieldsToUseWhenPrefill můžete ovládat konkrétně pole, která budou předvyplněna.
Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when items_batchmod_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___
Příklady:
 • UNIMARC: "995$f 995$h 995$j"
 • MARC21: "952$a 952$b 952$c"
Popis:
 • This preference lets you define what fields can be edited via the batch item modification tool if the items_batchmod_restricted permission is enabled.

  Poznámka

  The FA framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.
Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when edit_items_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___
Příklady:
 • UNIMARC: "995$f 995$h 995$j"
 • MARC21: "952$a 952$b 952$c"
Popis:
 • This preference lets you define what fields can be edited via cataloging if the edit_items_restricted permission is enabled

  Poznámka

  The Fast Add (FA) framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.
Asks: Define a list of subfields to use when prefilling items ___

Důležité

Oddělovat hodnoty mezerou.
Popis:
 • Když PrefillItem preference je nastavena na předvyplňovat hodnotami z minule přidané jednotky, může toto nastavení určit, která pole jsou předvyplněna (a která nikoliv). Zadejte mezerami oddělený seznam polí, které byste chtěli mít předvyplněné při přidání nové jednotky.
Výchozí: Nekopíruj & 701,702,700
Text: ___ autory z UNIMARC ___ tagů (oddělené čárkami) jako opravu autorů při importu záznamu protokolem Z39.50.
Popis pro z3950NormalizeAuthor:
 • This preference allows for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.
Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:
 • Kopírovat
 • Nekopírovat
Popis pro z3950AuthorAuthFields:
 • This preference defines which MARC fields will be used for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if 'z3950NormalizeAuthor' is set to "Copy". The default field are 700, 701, and 702.
Výchozí: Ne
Text: Když užíváte rychlotiskárnu hřbetních štítků, ___ nechť automaticky vyskočí okno dialogu s tiskárnou.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
2.1.4.6.2. SpineLabelFormat
Výchozí: <itemcallnumber><copynumber>
Text: Vložte následující pole, které chcete mít na hřbetním štítku: (Vložte sloupce z tabulek biblio, biblioitems nebo items, obklopené < a >.)
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tlačítko na stránce detailního zobrazení bibliografického záznamu pro tisk hřbetního snímku.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Cesta: Více > Administrace > Globalní sytrémová nastavení > Výpůjčky
2.1.5.1.1. BatchCheckouts
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ batch checkouts
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Asks: Patron categories allowed to checkout in a batch ___ (list of patron categories separated with a pipe '|')
Výchozí: Povolit
Asks: ___ patrons to check out multiple items from the same record.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to 'Allow' then patrons will be able to check out multiple copies of the same title at the same time. If it's set to "Don't allow" then patrons will only be allowed to check out one item attached to a record at a time. Regardless of the option chosen in this preference records with subscriptions attached will allow multiple check outs.

  Důležité

  This will only effect records without a subscription attached.
Výchozí: Blokovat
Text: ___navrácení jednotek (exemplářů), které byly vyřazeny.
Hodnoty:
 • Blokovat
 • Neblokovat
Popis:
 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem "vyřazená" (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.
Výchozí: Ano
Asks: ___ calculate and update overdue charges when an item is returned.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • If this preference is set to "Do" and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to "Do" then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to "Don't" then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

Důležité

If you are doing hourly loans then you should have this set to 'Do'.
Default: do not ask
Asks: When checking out an item with rental fees, ___ for confirmation.
Hodnoty:
 • ask
 • do not ask
Popis:
 • If you are charging rental fees for items this preference will make it so that you can show (or not show) a confirmation before checking out an item that will incur a rental charge.
Asks: This is a list of value pairs. When an item is checked in, if the not for loan value on the left matches the items not for loan value it will be updated to the right-hand value. E.g. '-1: 0' will cause an item that was set to 'Ordered' to now be available for loan. Each pair of values should be on a separate line.
Text: Omezení pro čtenáře následující cílových skupin čtenářů, aby se nemohli vypůjčit nevhodné materiály: ___
Popis:
 • This preference defines certain keywords that will trigger Koha to restrict checkout based on age. These restrictions can be overridden by the AgeRestrictionOverride preference. Enter in this field a series of keywords separated by bar (|) with no spaces. For example PG|R|E|EC|Age| will look for PG followed by an age number, R folllowed by an age number, Age followed by an age number, and so on. These values can appear in any MARC field, but Library of Congress recommends the 521$a (Target Audience Note). Whatever field you decide to use you must map the word agerestriction in the biblioitems table to that field in the Koha to MARC Mapping. When cataloging you can enter values like PG 13 or E 10 in the 521$a and Koha will then notify circulation librarians that the material may not be recommended for the patron based on their age.

  Důležité

  Musíte namapovat slovo agerestriction v tabulce biblioitems do pole MARC, kde tato informace se objeví přes Koha mapování MARC v administrativní sekci.
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ staff to check out an item with age restriction.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Když AgeRestrictionMarker je nastavena, bude se Koha snažit varovat knihovníka ve výpůjčním protokolu před vypůjčením jednotky (exempláře), které by mají věkové omezení uvedené v záznamu MARC. Tato předvolba se zeptá, zda chcete, aby zaměstnanci mohli půjčovat tyto jednotky čtenářům i pod věkovým limitem.
Výchozí: Požadovat
Text: ___ knihovníkům ignorovat všechny pokuty, dokonce i pokuty menší než noissuescharge.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na "Vyžadovat", pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___knihovníkovi ručně překonat a půjčit čtenářovi jednotku (exemplář), i kjdyž má více pokut než noissuescharge
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na "Povolit" knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ vypůjčky jednotky rezervované někomu jinému. Je-li to povoleno negeneruje se varování RESERVE_WAITING a RESERVED. To umožňuje samobslužné výpůjčky pro takové jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit", čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na "Nepovolit".
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as "not for loan". Setting it to "Allow" would allow such items to be checked out, setting it to "Don't allow" would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ručně překonat limit počtu prodlužování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to "Allow" would allow such limits to be overridden, setting it to "Don't allow" would prevent this. This is a preference in which if it is set to "allow" it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to "Don't allow" prevents an opportunity for abuse by the library staff.
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Text: Povolit, aby materiál byl vrácen do ___
Hodnoty:
 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.
 • jen do knihovny odkud je materiál.
 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.
 • do jakékoliv knihovny.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ staff to override and check out items when the patron has reached the maximum number of allowed checkouts.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to "Allow" then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Circulation and Fine Rules. If this preference is set to "Don't allow" then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.
Výchozí: Ano
Text: ___ automatická přeprava knihy do její domovské pobočky, když je vrácena.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to "Don't", the staff member checking an item in at a location other than the item's home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to "Do" will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.
Výchozí: Ne
Asks: ___ allow OVERDUES restrictions triggered by sent notices to be cleared automatically when all overdue items are returned by a patron.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Using the Overdue Notice/Status Triggers you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.
2.1.5.3.12. CircControl
Výchozí: knihovna, z které kniha pochází
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
Default: Consider
Asks: ___ on-site checkouts as normal checkouts. If enabled, the number of checkouts allowed will be normal checkouts + on-site checkouts. If disabled, both values will be checked separately.
Hodnoty:
 • Consider
 • Don't consider
Popis:
 • This preference allows you to decide if checkouts that are OnSiteCheckouts are counted toward the total checkouts a patron can have. You can also set your circulation and fine rules to allow only a certain number of normal and OnSite checkouts.
Asks: Charge a lost item to the borrower's account when the LOST value of the item changes to ___
Popis:
Asks: By default, set the LOST value of an item to ___ when the item has been overdue for more than ___ days.
Popis:
 • These preferences are used when the longoverdue cron job is called without the --lost parameter. It allows users to set the values of the longoverdue cron without having to edit the crontab. Setting the values to 1 and 30 for example will mark the item with the LOST authorized value of 1 after the item is 30 days overdue.
Výchozí: Nezahrnovat
Asks: ___ hold charges when summing up charges for noissuescharge.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Výchozí: knihovna, která knihu půjčila
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
  • This is equivalent to 'home library'
 • knihovna, která knihu půjčila
  • This is equivalent to 'holding library'
Popis:
 • This preference does several things.
  • If CircControl is set to 'the library the item is from' then the circulation and fines policies will be determined by the item's library where HomeOrHoldingBranch chooses if item's home library is used or holding library is used.
  • If IndependentBranches is set to 'Prevent' then the value of this preference is used in figuring out if the item can be checked out. If the item's home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

Důležité

It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ jednotky (knihy), které mají lokaci PROC na lokaci CART když jsou přijaty zpět.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přesunout
Popis:
 • This preference is used to manage automatically changing item locations from processing (PROC) to the book cart (CART). A cron job needs to be set to run at specified intervals to age items from CART to the permanent shelving location. (For example, an hourly cron entry of cart_to_shelf.pl --hours 3 where --hours is the amount of time an item should spend on the cart before aging to its permanent location.) More information can be found in the related chapter in this manual.
  • Poznámka

   Pokud je zapnutá systémová předvolba ReturnToShelvingCart , každá nově přijatá jednotka je také automaticky vložena regálového vozíku, aby byla zpracována stejným během skriptu.
  • Důležité

   Příjmy s potvrzenými rezervacemi nejdou do regálového vozíku. Pokud položky na regálovém košíku jsou vydány (půjčeny) čtenáři, bude lokace "regálový vozík" (CART) vymazána.
2.1.5.3.19. IssuingInProcess
Výchozí: Povolit
Text: ___čtenáři výpůjčku, jejíž výpůjční poplatek by překročil limit.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.
Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro "pokuty" (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.
2.1.5.3.20. IssueLostItem
Výchozí: zobrazit zprávu
Text: Při vydávání knihy, která byla označena jako ztracená, ___.
Hodnoty:
 • zobraz zprávu
 • nedělat nic
  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.
 • požadovat informace
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, jak jsou pracovníci knihovny upozorněni, že kniha označená jako ztracená se právě půjčuje. To pomůže zaměstnancům označit knihy opět "k dispozici", pokud se rozhodnete "Zobrazit zprávu" nebo "Požadovat potvrzení." Pokud se rozhodnete "Nedělat nic," nevznikne žádné oznámení, že půjčovaná kniha byla označená jako "Ztracená".
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ MANUAL_INV poplatky když se sečtou poplatky pro určení zda nepřekračuje limit (noissuecharge), zakazující další výpůjčky.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda poplatky vložené jako ruční faktury jsou zahrnuty do výpočtu limitu "noissuecharge" (limit dluhu při jehož překročení, se již čtenáři dále nic nepůjčuje) noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, pak Koha bude zahrnovat všechny manuální faktury při rozhodování, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz pro povolení další výpůjčky z knihovny. Pokud je tato předvolba nastavena na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny manuální fakturace poplatků, když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl dále půjčovat.
2.1.5.3.22. maxoutstanding
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři zadat rezervaci přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
2.1.5.3.23. noissuescharge
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři objedavce přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
Popis:
 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.
Asks: Prevent a patron from checking out if the patron has guarantees owing in total more than ___ USD in fines.
Popis:
 • Allows a library to prevent patrons from checking out items if his or her guarantees owe too much in fines.
Default: date
Asks: Calculate "No renewal before" based on ___.
Hodnoty:
 • date
 • exact time

Poznámka

Only relevant for loans calculated in days, hourly loans are not affected.
Popis:
2.1.5.3.26. OnSiteCheckouts
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the on-site checkouts feature.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets you check out items that are 'not for loan' to patrons. A checkbox is added to the checkout screen when this preference is set to 'Enable' labeled 'On-site checkout'. This allows you to track who's using items that are normally not for loan or are in a closed stack setting.
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.).
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets the staff override any restrictions a patron might have and check out items for use within the library. The OnSiteCheckouts preference must first be set to 'Enable' for this preference to be considered.
2.1.5.3.28. OverduesBlockCirc
Výchozí: Žádat o potrvrzení
Text: ___ při výpůjčce čtenářovi, který má překročené výpůjční doby
Hodnoty:
 • Vyžadovat potvrzení
  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku
 • Blokovat
  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
 • Neblokovat
  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
Default: allow renewing
Asks: When a patron's checked out item is overdue, ___
Hodnoty:
 • allow renewing
 • block renewing for all the patron's items
 • block renewing for only this item
2.1.5.3.30. OverdueNoticeBcc
Text: Zasílej všechny zprávy jako skryté kopie na e-mail adresu ___
This preference makes it so that a librarian can get a copy of every notice sent out to patrons.

Poznámka

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

Poznámka

Název této předvolby je zavádějící, to není jen posílání upomínek, ale všech upozornění na adresy pro skryté kopie.
Default: Ignore calendar
Asks: ___ when working out the period for overdue notices
Hodnoty:
 • Ignore calendar
  • Notices do not take holidays into account, so they will be sent even if holidays have meant the item is not actually overdue yet
 • Use calendar
  • Notices take holidays into account, so they will not be sent if holidays mean the item is not actually overdue yet
Text: Zahrnout až ___ řádků o jednotkách v tištěné upomínce.

Poznámka

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Poznámka

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Důležité

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.
2.1.5.3.33. RenewalPeriodBase
Výchozí: staré datum návratu výpůjčky
Text: Když prodlužujete výpůjčky, základ nového datumu návratu je ___
Hodnoty:
 • staré datum návratu výpůjčky
 • současné datum
2.1.5.3.34. RenewalSendNotice
Výchozí: Neposílat
Text: ___ oznámení o prolongaci podle předvoleb pro upozornění výpůjček čtenářům
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odeslat
Popis:
 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to 'Send' then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don't already have it) with custom text for renewing items.

  Důležité

  This preference requires that you have EnhancedMessagingPreferences set to 'Allow'
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ poplatky za půjčení zahrnout do limitu "Noissuecharge", tj. limit nad kterým se už čtenářovi nepůjčuje.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda částky výpůjčních poplatků jsou zahrnuty do výpočtu noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, aby zahrnoval, pak Koha bude zahrnovat všechny poplatky za výpůjčky při rozhodování, zda čtenář dluží příliš mnoho peněz, aby si vypůjčil něco dalšího z knihovny. Pokud je to nastaveno na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny poplatky za výpůjčky když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl půjčit další materiály.
Výchozí: Povolit
Asks: If patron is restricted, ___ renewing of items.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Blokovat
2.1.5.3.37. ReturnBeforeExpiry
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ čtenářům, aby vrátili knihy dříve než vyprší jejich účet (omezením výpůjčních lhůt dříve než vyprší účet čtenáře).
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to "Require", then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron's card expiration. If the setting is left "Don't require" then item check out dates may exceed the expiration date for the patron's library card.
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ všechny knihy do lokace CART když jsou navráceny.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přesunout
Popis:
Default: the library the item is held by
Asks: For search results in the staff client, display the branch of ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
 • the library the items is held by
Výchozí: 3
Text: Zobrazit upozornění na obrazovce "Převody k příjmu", pokud nebyl převod obdržen ___ dní po odeslání.
Popis:
 • Předvolba TransferMaxDaysWarning je nastavena na výchozí počet dní. Tato předvolba umožňuje aby se varování objevilo po stanoveném čase, pokud zásilka knih přenášených mezi pobočkami knihovny nebyla ještě doručena. Varování se objeví ve zprávě Převody k příjmu .
Výchozí: Nevyžadovat & kód sbírky
Text: ___ limit převodů mezi pobočkami na základě ___
UseBranchTransferLimits Hodnoty:
 • Navynutit
 • Vynutit
BranchTransferLimitsType Hodnoty:
 • kód sbírky
 • typ jednotky (exempláře)
BranchTransferLimitsType Popis:
 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.
2.1.5.3.42. useDaysMode
Výchozí: Nezahrnovat
Text: Vypočítat datum navrácení pomocí ___.
Hodnoty:
 • jen výpůjční pravidla.
 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.
 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba "Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená" umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení "jen výpůjční pravidla" neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den" by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.
Příklad:
 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na "jen výpůjční pravidla", pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den", pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na ""Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená", pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
Výchozí: Neužívat
Text: ___ Matici transportních nákladů (Transport Cost Matrix) pro výpočet optimálního zajištění rezervací z poboček
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je systém nakonfigurován pro použití Matice transportních nákladů na zajištění rezervací, pak při pokusu o zajištění rezervace, bude systém hledat pobočku s nejnižšími náklady přepravy, a pokusit se zajistit rezervaci s výpůjčky z této pobočky jako první. Pobočky se stejnými náklady budou vybrány náhodně. Pobočka nebo pobočky nejbližšími vyššími náklady, se vybírají pouze v případě, pokud žádná z poboček v předchozí skupině není schopna zajistit rezervaci.
  The system will use the item's current holding branch when determining whether the item can fulfill a hold using the Transport Cost Matrix.

2.1.5.4. Kurzy

Výchozí: Neužívat
Asks: ___ course reserves
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • The Course Reserves module in Koha allows you to temporarily move items to 'reserve' and assign different circulation rules to these items while they are being used for a specific course.
2.1.5.5.1. finesCalendar
Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená
Text: Vypočítat pokutu na základě překročených dní ___
Hodnoty:
 • přímo
 • bez dní kdy je knihovna zavřená
Popis:
 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing "not including the days the library is closed" setting will enable Koha to access its Calendar module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha's calendar and mark certain days as "holidays" ahead of time.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ dobu tolerance když počítáte pokutu za zpoždění.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.
2.1.5.5.3. finesMode
Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
Text: ___ pokuty
Hodnoty:
 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
 • Počítat a zpoplatnit
 • Nepočítat

Důležité

Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)
Výchozí: Nahradit
Text: ___zaúčtovat poplatek za ztrátu čtenáři, když vrací "ztracennou" knihu.
Hodnoty:
 • Nenahradit
 • Nahradit
Popis:
 • Je-li kniha označena jako ztráta, systém Koha účtuje čtenářovi za knihu poplatek za ztrátu. Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha zpracuje vracení takových knih (jednotek), které jsou označeny za ztrracené. Ve výchozím nastavení, když je vrácena kniha, která byla dříve označena jako ztracená, Koha nahradí zpět čtenářovi poplatek za ztracení. Změňte toto nastavení na "Nenahradit", pokud chcete, aby Koha nenahradila ztrátový poplatek.
Default: Charge
Asks: ___ the replacement price when a patron loses an item.
Hodnoty:
 • Poplatek
 • Don't charge
Popis:
 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can 'Charge' the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.
Default: Don't forgive
Asks: ___ the fines on an item when it is lost.
Hodnoty:
 • Don't forgive
 • Forgive
Popis:
 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to 'Forgive' then the patron won't be charged fines in addition to the replacement fee.
Výchozí: Povolit
Text: ___ požadavek na rezervaci, ale která se zařadí do fronty rezervací až od určitého budoucího data.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ hold fulfillment to be limited by itemtype.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace na poškozené výtisky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as "damaged" (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to "Allow" will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to "Don't allow" if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to "Allow" would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi rezervovat knihu, kterou má vypůjčenou.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Při nastavení na "Nedovolit," můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ignorovat rezervační politiku při podávání rezervací.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from overriding, setting it to "Allow" will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to "Allow", exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to "Don't allow", no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ a patron to renew an item with unfilled holds if other available items can fill that hold.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Povolit
Text: ___ odložené rezervace, aby byly opět aktivovány k určitému datu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak všechny odložené rezervace budou moci mít datum, po kterém se automaticky stávají opět aktivními. Máte-li tato možnost nastavenu na "Povolit", budete také potřebovat, aby pro Unsuspend Holds běžel plánovač úloh (cron).

Důležité

Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi z jedné knihovny, aby rezervoval knihu z jiné knihovny
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to "Allow" patrons can place such holds, if it is set to "Don't allow" they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to "Don't allow".
Hodnoty:
Výchozí: 0
Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.
Popis:
 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

Poznámka

This number of days will be used too in calculating the default end date for the Holds to pull-report. But it does not interfere with issuing, renewing or transferring books.

Důležité

This preference is only looked at if you're allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture
Asks: ___ the reduction of loan period ___ to days for items with more than ___ holds ___ . Ignore items with the following statuses when counting items ___
decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit
decreaseLoanHighHoldsControl default: on the record
decreaseLoanHighHolds values:
Neumožnit
 • Umožnit
decreaseLoanHighHoldsControl values:
 • over the number of holdable items on the records
 • on the record
decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses values:
 • [Select All]
 • Damages
 • Ztráceno
 • Nelze vypůjčit
 • Staženo z oběhu
Popis:
 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost podat rezervaci na více položek ve výsledku hledání
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ posílat email na administraci Koha, kdykoliv je podána rezervace.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

Důležité

In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

Důležité

Toto oznámení bude posláno pouze tehdy, jestliže process_message_queue.pl cronjobje spouštěn periodicky, aby posílal zprávy.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ rezervace automaticky propadnout, jestliže nebyly vyzvednuty během lhůty určené v ReservesMaxPickUpDelay
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
Výchozí: 0
Text: Pokud používáte ExpireReservesMaxPickUpDelay , účtovat čtenáři, který nevyzvedne svoje rezervace včas až do vypršení, poplatek ve výši ___ USD
Popis:
 • Pokud často vyprší rezervace, které trvaly příliš dlouho protože nebyly včas vyzvednuty, můžete použít toto nastavení pro zpoplatnění čtenáře, který takto blokuje výtisky. Pokud nechcete zpoplatnit čtenáře za nevyzvednutí, nechte nastavení na výchozí hodnotě, která je 0. Rezervace se zruší pouze v případě, že běží plánovač úlohy rušení rezervací.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ expired holds to be cancelled on days the library is closed.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Asks: ___ priority for filling holds to patrons whose ___ matches the item's ___
LocalHoldsPriority Values:
 • Don't give
 • Give
LocalHoldsPriorityPatronControl Values:
 • domovská knihovna
 • pickup library
LocalHoldsPriorityItemControl Values:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • This feature will allow libraries to specify that, when an item is returned, a local hold may be given priority for fulfillment even though it is of lower priority in the list of unfilled holds.
2.1.5.6.17. maxreserves
Výchozí: 50
Text: Čtenář může mít maximálně současných ___ rezervací.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři podávat rezervace, které se zařadí do fronty až v určitém budoucím čase.
Hodnoty:
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři vybrat si pobočku, kde chce si vyzvednout rezervovanou knihu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.
Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)
Text: Kontrolovat ___ jestli čtenář může podat na jednotku (knihu) rezervaci.
Hodnoty:
 • domovská knihovna jednotky (výtisku).
 • domovská knihovna čtenáře
Výchozí: 7
Text: Označ rezervaci jako problamaticklou, pokud čeká více než ___ dní.
Popis:
 • Tato předvolba (založená na základě kalendářních dnů, nikoliv na Kalendář dovolených Koha ) určuje datum vypršení rezervace čtenáře. Po tomto datu vypršení, knihovníci budou mít možnost, aby se rezervace uvolnila, a knihy pak mohou být vráceny do skladu nebo vydány dalšímu čtenáři, který čeká ve frontě rezervací. Knihy, jejichž rezervace takto "skončila" při této předvolbě, jsou pak přesunuty na seznam "Překročené rezervace" na "Nevyzvednuté rezervace".
Výchozí: Ne automaticky
Text: ___ označ rezervace jako nalezené a čekající když je rezervace podána na konkrétně na ně a ty již byly vráceny.
Hodnoty:
 • Automaticky
 • Ne automaticky
Popis:
 • This preference refers to 'item specific' holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an 'item specific' hold is marked as "Waiting" at the time the hold is placed or if the item will be marked as "Waiting" after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is 'Waiting' for them at their library and ready for check out.
StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0
HoldsQueueSkipClosed Default: open or closed
RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí
Asks: Satisfy holds using items from the libraries ___ (as branchcodes, separated by commas; if empty, uses all libraries) when they are ___ ___.
HoldsQueueSkipClosed Values:
 • open or closed
 • open
RandomizeHoldsQueueWeight Values:
 • v náhodném pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.
 • v tomto pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.
Popis:
 • Tyto předvolba určuje, jak Výkaz o frontě rezervací je generován pomocí plánovač úloh .
  Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).
  Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.
  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".
  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.
  Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

Důležité

Matice transportních nákladů má přednost při řízení, odkud jsou vyřizovány objednávky. V případě, že matice nákladů se nepoužije, pak Koha kontroluje StaticHoldsQueueWeight. Chcete-li použít matici transportních nákladů, jednoduše nastavte použití předvolby UseTransportCostMatrix
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace mohou být zrušeny z intranetu (z rozhraní pro knihovníky)
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout ve služebním rozhraní (intranetu) změnou tohoto systému předvoleb. Chcete-li tuto volbu nastavit na "Povolit", nastavte AutoResumeSuspendedHolds systémovou předvolbu.
2.1.5.6.25. SuspendHoldsOpac
Výchozí: Povolit
Text:___ rezervace pozastavené z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Možnost pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout v OPACu změnou této systémové předvoby. Je-li tato volba nastavena na "Povolit" nastavte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds .
Výchozí: Nesledovat
Asks: ___ items when cancelling all waiting holds.
Hodnoty:
 • Don't transfer
 • Přesun
Popis:
 • When TransferWhenCancelAllWaitingHolds is set to "Don't transfer", no branch transfer records are created. Koha will not allow the holds to be transferred, because that would orphan the items at the library where the holds were awaiting pickup, without any further instruction to staff as to what items are at the library or where they need to go. When that system preference set to "Transfer", branch transfers are created, so the holds may be cancelled.

2.1.5.7. Rozhraní

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkům smazat zprávy přidané z jiných knihoven.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Default: Do not enable
Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.
Hodnoty:
 • Do not enable
 • Umožnit
Popis:
 • Setting this preference to 'Enable' allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.
2.1.5.7.3. AudioAlerts
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ audio alerts for events defined in the audio alerts section of administration.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Důležité

Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.
2.1.5.7.4. CircAutocompl
Výchozí: Zkusit
Text: ___ automaticky vyplnit jméno čtenáře, když vkládáte vyhledání čtenáře v obrazovce výpůjček.
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to "Try" would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to "Don't try" would disable this feature. This preference can make staff members' jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku
Text: Když je vloženo pole s prázdným čárovým kódem ve výpůjčce ___
Hodnoty:
 • vymaž obrazovku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
 • open a print slip window
Popis:
 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they're checking out to. If the preference is set to clear the screen then "checking out" an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ knihovníkům vybrat, které výpůjčky zobrazit před vytvořením výkazu překročených výpůjček.
Popis:
 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na "Vyžadovat" a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Výchozí: Neoznámit
Text? ___ knihovnám poplatky za zpozdné, když je jednotka vracená
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • S touto předvolbou nastavenou na "Upozornit", všechny knihy, které mají pokuty za zpoždění, vyskočí varování při jejich vrácení. Toto upozornění bude potvrdit, než budete moci pokračovat v dalším vracení. S touto předvolbou nastavenou na "Neupozornit" budete stále vidět pokuty čtenáře, které dluží, jen nevyskočí další upozornění při vracení knih.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ tlačítko, na vymazání aktuálního čtenáře z obrazovky výpůjčního protokolu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Text: Následující pole mají být vynechána z historie výpůjček čtenáře nebo při exportu ve formátu CSV či ISO2709
Popis:
 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.
Text? Použít ___ CSV profil pro export historie výpůjček čtenáře
Popis:
 • Použijte tuto předvolbu k definici, který CSV profil by měl být použit při exportu aktuální výpůjček čtenáře. Zadejte název profilu CSV jako hodnotu pro tuto preferenci. Pokud je tato možnost ponechána prázdná, nebudete moci exportovat přehled aktuálních výpůjček čtenáře.
Výchozí: 2
Text: Nastavte výchozí startovací datum pro seznam rezervací, které měl být vyzvednuty před ___ dny.
Popis:
 • Rezervace k vyzvednutí oznamuje ve výpůjčním protokolu výchozí filtrování rezervací na rezervace podané před 2 dny. Tato předvolba umožňuje nastavit toto výchozí filtr na libovolný počet dní.
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ the automatic use of a keyword catalog search if the phrase entered as a barcode on the checkout page does not turn up any results during an item barcode search.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you're trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you'd enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you're trying to check out.

Důležité

While you're not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.
Výchozí: Nefiltrovat
Asks: ___ scanned item barcodes.
Hodnoty:
 • Konvertovat z CueCat formátu
 • Konvertovat z Libsuite8 formátu
 • Nefiltrovat
 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát
 • Odstranit mezery z
 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu
  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett
2.1.5.7.14. NoticeCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Notices.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.
Výchozí: 20
Text: Zobrazit ___ posledních vrácených jednotek (knih) na obrazovce.
Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu
Text: Setřídit předchozí výpůjčky na výpůjční stránce od ___ datumu vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
Výchozí: Nezaznamenávat
Text: ___ lokální užití když je vracená nevydaná jednotka.
Hodnoty:
 • Nezaznamenávat
 • Záznam
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Nenahrávat" můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na "Nahrávat", můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.
2.1.5.7.18. ShowAllCheckins
Default: Do not show
Asks: ___ all items in the "Checked-in items" list, even items that were not checked out.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • When items that are not currently checked out are checked in they don't show on the list of checked in items. This preference allows you to choose how you'd like the log of checked in items displays.
2.1.5.7.19. SpecifyDueDate
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi určit datum pro vrácení při výpůjčce.
Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.
Popis:
 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The "Allow" setting would allow for this option to be utilized by staff, the "Don't allow" setting would bar staff from changing the due date on materials.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.5.7.20. SpecifyReturnDate
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ staff to specify a return date for a check in.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference lets you decide if staff can specify an arbitrary return date when checking in items.
Výchozí: nejnovější po nejstarší
Text: Setřídit dnešní výpůjčky na stránce výpůjček podle ___ předepsaného data vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
Výchozí: Ne
Text: ___ aktualizuj bibliografický záznam celkovým počtem sešitů, kdykoliv vyjde další číslo
Hodnoty:
 • Ano

  Důležité

  Toto zvýší podstatně zátěž serveru; je-li výkon kritický, použij raději Plánovač úlohz aktualizaci celkového počtu výtisků.
 • Ne
Popis:
 • Koha může sledovat, kolikrát byla Jednotka (výtisk) vypůjčena a uložit toto do záznamu v databázi. Tato informace ale není ve výchozím nastavení ukládána. Nastavení této předvolby na "Ano" se řekne Koha, aby sledovala v reálném čase pokaždé, když je jednotka vypůjčena. Jinak můžete použít Plánovač úloh aby Koha aktualizovala toto pole v noci.
Výchozí: Neoznámit
Text: ___ knihovníkovi čekající rezervace pro čtenáře kterého výpůjčky jsou vraceny.
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu "Upozornit" pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vracet jednotky (výtisky) pomocí web výpůjčního systému.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.

Důležité

Většina knihoven chce ponechat nastavení na "Nepovolit". Tato předvolba vypne požadavek na přihlášení do samoobslužného stroje s jménem a heslem zaměstnance pomocí uložení jména a hesla do automatického přihlášení.
AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit
Text: ___ webový samoobslužný systémem automaticky přihlášen s tímto ___ zaměstnanckým uživatelským jménem a heslem ___ .
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
AutoSelfCheckID Value:
 • Uživatelské jméno knihovníka s výpůjčními právy.
AutoSelfCheckPass Value:
 • Heslo knihovníka s výpůjčními právy.
2.1.5.8.3. SCOUserCSS
Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování
Popis:
 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.
2.1.5.8.4. SCOUserJS
Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.
Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • Kliknutím na odkaz "Nápověda" v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.
Výchozí: Čárový kód
Text: Mají čtenáři login do webovského samoobslužného výpůjčního systému s jejich ___
Hodnoty:
 • Čárový kód
 • Jméno uživatele a heslo
Popis:
 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.
Výchozí: Zobrazit
Asks: ___ the print receipt popup dialog when self checkout is finished.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference controls whether a prompt shows up on the web based self check out when the patron clicks the 'Finish' button.
2.1.5.8.8. SelfCheckTimeout
Výchozí: 120
Text: Prodleva aktuálního čtenáře po přihlášení se do samoobslužného výpůjčního systému po ___ vteřinách.
Popis:
 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čtenářovu podobenku (jestliže byla dodána) když se používá webovský samoobslužný systém.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.5.8.10. WebBasedSelfCheck
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ webovský samoobslužný výpůjční systém.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Zapnutí této předvolby povolí přístup do samoobslužný vypůjční modul Koha.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Obohacený obsah

Důležité

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Poznámka

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

2.1.6.1. Vše

2.1.6.1.1. FRBRizeEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Podle pravidel stanovených na funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), tato možnost, pokud je povolena, stáhne všechna vydání stejného titulu , které jsou k dispozici ve vašem fondu bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na stránce podrobností dotyčného titulu. Podle on-line slovník Knihovnický neomezený online slovník pro knihovny a informatiku ( http://lu.com/odlis/ ), FRBR katalog zahrnuje seskupuje MARC záznamy podobných materiálů. FRBRizace sdružuje subjekty (sady děl, jejich vyjádření a provedení), spíše než jen skupiny jednotek. To může pomoci čtenářům při výběru souvisejících jednotek, jejich vyjádření a provedení, které budou sloužit jejich potřebám. Pokud je nastaveno na "Zobrazit", bude se OPAC dotazovat jedné nebo více ISBN webových služeb pro přidružené ISBN a zobrazit záložku "Vydání" na detailních stránkách. Jakmile je tato předvolba zapnuta, musí si knihovna vyberat jednu z možností (ISBN ThingISBN a / nebo XISBN ). Tato možnost je pouze pro rozhraní zaměstnanců (knihovníka), volba OPACFRBRizeEditions musí být povolena, aby se karta "Vydání" se objevila na OPACu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiné vydání jednotky na OPACu
Popis:
 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned "On" to have the Editions tab appear on the Staff Client.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)

2.1.6.2. Amazon

2.1.6.2.1. AmazonAssocTag
Text: Zadej odpovídající tag ___ na linky do Amazonu

Poznámka

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.
Popis:
 • Amazon Associates Tag umožňuje knihovně vydělat určité procento nákupů uskutečněných na Amazonu, když váš čtenář přistoupí na stránky Amazonu prostřednictvím odkazů na vašich knihovních internetových stránkách. Více informací o Amazon Associates programu je k dispozici na programu Amazon affiliate internetových stránkách, https://affiliate-program.amazon.com/ . Předtím než tento tag získate, musí knihovna nejprve požádat o účet Amazon Web Services (AWS). Aplikace jsou zdarma a mohou být vytvořeny zde http://aws.amazon.com . Jakmile účet AWS byl založen, může knihovna pak získat Amazon Associates Tag.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách na knihovnickém rozhraní (intranetu).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.
2.1.6.2.3. AmazonLocale
Výchozí: Americký
Text: Používej data z Amazonu z jehio ___ web stránky.
Hodnota:
 • Americký
 • Britský
 • Kanadský
 • Francouzský
 • Německý
 • Japonský
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu na stránkách výsledků vyhledání a na detailní stránce na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

2.1.6.3. Babelthèque

2.1.6.3.1. Babeltheque
Výchozí: Ne
Text: ___ včetně informací (jako hodnocení a citace) z Babelthèque v detailních stránkách jednotky na OPACu.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazit kartu Babeltheque v OPACu, který umožňuje přístup čtenářům k recenze a další informacím o titulu poskytnuté z Babeltheque. Informace, které Babeltheque čerpá z francouzského jazyka na bázi Babelio.com , francouzská služba podobná službě LibraryThing pro knihovny. Více informací o Babeltheque je k dispozici prostřednictvím internetových stránek, http://www.babeltheque.com . Knihovny, které chtějí mít přístup k těmto informacím, se musejí nejprve zaregistrovat ke této službě http://www.babeltheque.com . Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Text: ___ Definované url pro Babeltheque javascript soubor (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)
Text ___ Definované url pro periodickou aktualizaci Babeltheque (eq. http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2).

Důležité

Toto je placená služba, obraťte se Baker & Taylor k přihlášení se k odběru této služby, než nastavíte tuto možnost.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Odkazy na Baker a Taylor obrázky obálek na OPAC a zaměstnaneckém rozhraní (intranetu). To vyžaduje, aby jste zadali uživatelského jméno a heslo (které můžete vidět v obrázkových odkazech).
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazovat obsahy od Baker & Taylor (knižní recenze, popisy, obrázky obálky, atd.), v jak v rozhraní zaměstatnců (intranet), tak v OPACu pro čtenáře. Knihovny, které chtějí zobrazovat obsahy od Baker & Taylor se musí nejprve zaregistrovat a zaplatit za tuto službu ( http://www.btol.com ). Pokud je povoleno stahování obsahů od Baker & Taylor, nezapomeňte vypnout jiné obálky a služby recenzí služeb, aby se zabránilo vzájemnému rušení.

Důležité

Abyste toto mohli používat nastavte také systémovou předvolbu BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword
Text: "Knihkupectví mé knihovny" Baker and Taylor je přístupné na https:// ___ isbn
Popis:
 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library's website. This service is often referred to as "My Library Bookstore." In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, http://www.btol.com. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library's Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library's Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The "key" value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.
Toto by mělo být vyplněno podobně jako tento vzor: koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Poznámka

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.
Text: Přistupte k Baker and Taylor pomocí uživatelského jména a ___ a hesla ___
Popis:
 • Toto nastavení lze použít pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí obsahové služby Café od Baker & Taylor. Pomocí příslušného pole zadejte uživatelské jméno a heslo knihovny k přístupu k obsahům Café. Také se ujistěte, že BakerTaylorBookstoreURL a BakerTaylorEnabled jsou správně nastavené. Obsahová služba Café je zdroj obohaceného obsahu, jako jsou umělecké obaly, profesionální recenze a shrnutí, které se zobrazí na rozhraní knihovníků (intranetu) i OPACu ve výsledcích vyhledávání.Více informací o této službě naleznete na straánkách Baker & Taylor: http://www.btol.com

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.
Coce is a remote image URL cache. With this option, cover images are not fetched directly from Amazon, Google, and so on. Their URLs are requested via a web service to Coce which manages a cache of URLs.
2.1.6.5.1. Coce
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ a Coce image cache service.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Coce has many benefits when it comes to choosing and displaying cover images in Koha:
  • If a book cover is not available from a provider, but is available from another one, Koha will be able to display a book cover, which isn't the case now
  • Since URLs are cached, it isn't necessary for each book cover to request, again and again, the provider, and several of them if necessary.
  • Amazon book covers are retrieved with Amazon Product Advertising API, which means that more covers are retrieved (ISBN13).

  Důležité

  Coce does not come bundled with Koha. Your Koha install with not already have a Coce server set up. Before enabling this functionality you will want to be sure to have a Coce server set up. Instructions on installing and setting up Coce can be found on the official github page at https://github.com/fredericd/coce.
2.1.6.5.2. CoceHost
Asks: Coce server URL ___
Popis:
 • This will be the full URL (starting with http://) to your Coce server.
2.1.6.5.3. CoceProviders
Asks: Use the following providers to fetch the covers ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Amazon Web Services
 • Google Books
 • Open Library
Popis:
 • The providers chosen here will be used to gather cover images for display in your Koha catalog.

2.1.6.6. Google

2.1.6.6.1. GoogleJackets
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Google Books k výsledkům vyhledání a na datailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.6.7. HTML5 Media

Výchozí: vůbec ne
Ttext: Zobrazit záložku a HTML5 Media Player pro soubory katalogizocvané v poli 856 ___
Hodnoty:
 • v OPACu a intranetu
 • v OPACu
 • in the staff client
 • vůbec ne
Popis:
 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.
Výchozí: webm|ogg|ogv|oga|vtt
Text: Extenze mediálních souborů ___
Popis:
 • Vložte extenze souborů oddělené svislítkem (|)
Default: Don't embed

Důležité

To turn this on first enable HTML5MediaEnabled
Asks: ___ YouTube links as videos.
Hodnoty:
 • Don't embed
 • Embed
Popis:
 • This preference will allow MARC21 856$u that points to YouTube to appear as a playable video on the pages defined in HTML5MediaEnabled.
IDreamBooks.com aggregates book reviews by critics to help you discover the very best of what's coming out each week. These preferences let you integrated content from IDreamBooks.com in to your Koha OPAC.

Poznámka

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ ""Readometer", který shrnuje hodnocení dodané od IDreamBooks.com na detailní stránky OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ hodnocení od IDreamBooks.com na výsledky vyhledávání v OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ záložka na detaliní stránce OPACu s hodnocením knih od ktritiků agregovaná od IDreamBooks.com.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat

2.1.6.10. LibraryThing

LibraryThing pro knihovny je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo LibraryThing a informovat se o cenách a předplatném. Více se dozvíte na http://www.librarything.com/forlibraries . Další pokyny ke konfiguraci naleznete v LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha
Výchozí: Nezobrazovat
Text:___ hodnocení, podobné materiály a štítky z Library Thing for Libraries na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

Důležité

Je-li tato předvolba nastavena na "zobrazit", budete muset zadat hodnotu do LibraryThingForLibrariesID do systémových nastavení.
Text: Přístup pro službu Library Thing for Libraries s použitím uživatelského ID ___
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.
Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi
Text: Zobraz obsah z Library Thing for Libraies ___
Hodnoty:
 • v řádce s bibliografickými informacemi
 • v záložce
Popis:
 • This setting is only applicable if the library has a paid subscription to the external LibraryThing for Libraries service. This service can provide patrons with the display of expanded information on catalog items such as book recommendations and cover art. It also can offer advanced features like tagged browsing, patron written reviews, and a virtual library display accessed from the details tab.
2.1.6.10.4. ThingISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ služba ThingISBN ukázat jiná vydání titulu
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing's ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"

Důležité

Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ více obrázku napojit na každý bibliografický záznam.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak můžete nahrát více obrázků, které se objeví v záložce Obrázkyv bibliografickém záznamu v OPACu a na intranetu pro knihovníky. Tato předvolba vyžaduje, aby jeden nebo oba LocalCoverImages a OPACLocalCoverImages byly nataveny na "Zobrazit".
2.1.6.11.2. LocalCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek při intranetovém vyhledání a na detailních stránkách.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě "Obrázky" v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek na detailních stránkách výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

2.1.6.12. NoveList Select

Novelist Select is not a free service. Contact your Ebsco representitive to get your log in information to embed this content in the OPAC.

Důležité

Služba Novelist Select nezahrnuje obrázky obálek pro výsledky vyhledávání na detailní bibliografické stránce. Můžete si vybrat jinou službu obálek tohoto obsahu nebo můžete uzavřít smlouvu s EBSCO a tak získat přístup k Baker & Taylor Content Cafe za příplatek.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Novelist Select obsah na OPAC.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat

Důležité

Toto povolení vyžaduje, abyste zadali předvolby do uživatelského profilu a hesla v NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
Text: Připojení k Novelist Select pomocí uživatelského profilu ___ a hesla ___.

Důležité

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
2.1.6.12.3. NovelistSelectView
Výchozí: v záložce OPAC
Text: Zobrazit Novelist Select obsah ___
Popis:
 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).
  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.
Hodnoty:
 • nad tabulkou jednotek
 • pod tabulkou jednotek
 • na záložce v OPACu
 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

2.1.6.13. OCLC

2.1.6.13.1. XISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ OCLC xISBN službě zobrazit jiné vydání titulu
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art and bibliographic information. The feed comes from OCLC's xISBN web service. The feed limit for non-commercial sites is 1000 requests per day.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"
2.1.6.13.2. OCLCAffiliateID
Text: Použijte OCLC partnerský ID ___ pro přístup ke službě xISBN.
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má od OCLC partnerské ID. To umožňuje vyhledávání ve WorldCat v OPACu přes programové rozhraní XISBN. Zadejte partnerské ID knihovny OCLC do příslušného pole. Vezměte prosím na vědomí, že použití těchto údajů je nezbytné, pouze pokud všechna FRBRizeEditions a / nebo OPACFRBRizeEditions a XISBN nastavení jsou povoleny. Více informací o této službě naleznete na webových stránkách OCLC: http://www.worldcat.org/affiliate/default.jsp.

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp
2.1.6.13.3. XISBNDailyLimit
Výchozí: 999
Text: Užívat jen xISBN službu ___ krát denně

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.6.14. Open Library

2.1.6.14.1. OpenLibraryCovers
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Open Library ve výsledcích vyhledání a v detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.
2.1.6.14.2. OpenLibrarySearch
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ search results from Open Library on the OPAC.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

2.1.6.15. Overdrive

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.
Asks: Include OverDrive availability information with the client key __ and client secret ___
Popis:
 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveLibraryID are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.
2.1.6.15.2. OverDriveLibraryID
Asks: Show items from the OverDrive catalog of library # ___
Popis:
2.1.6.16.1. UseKohaPlugins
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost použít Koha Plugins.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Poznámka

Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole Plugins

2.1.6.17. Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.
2.1.6.17.1. SyndeticsEnabled
Výchozí: Neužívat
Text: ___ obsah ze Syndetics.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

Důležité

Vyžaduje zadání SyndeticsClientCode , dříve než je tento obsah se zobrazí.
Text: Použij klientský kód ___ k přístupu do Syndetics.
Popis:
 • Jakmile se knihovna zaregistruje na služby Syndetics, Syndetics poskytne knihovně přístupový kód. (Přejděte na domovskou stránku Syndetics na http://www.bowker.com/syndetics/ pro více informací.) Toto je kód kterou je nutné zadat pro přístup k Syndetics předplaceným službám. Syndetics je placená služba s předplatným. Tato hodnota musí být zadána před SyndeticsEditions než může být povolen. Pokud je kód ztracen, poškozen nebo zapomenut, můžete nový získat na http://www.bowker.com/syndetics/ .

Důležité

Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.
SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat
SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední
Text: ___ obrázky obálek ze Syndetics ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách jednotek v OPAC ve ___ velikosti.
Popis:
 • Pokud je povoleno, SyndeticsCoverImages umožňuje knihovnám zobrazení Syndetics sbírku plnobarevné obrázky obálek knih, videa, DVD a CD na jejich OPACu. U každé knihy nebo položky, které se objeví v uživatelském hledání, obraz obálky bude zobrazen. Protože tyto obrázky obálek se dodávají ve třech velikostech, musí být optimální velikost zvolena pomocí předvolby SyndeticsCoverImageSize pakliže SyndeticsCoverImages je povolena. Obrázky obálek Syndetics se dodávají ve dvou velikostech: střední velikosti (187 x 187 pixelů) a velké (400 x 400 pixelů). Syndetics je placená služba SyndeticsClientCode musí být zadána předvolba SyndeticsEnabled a musí být aktivována předem, než tato služba může být použita. Jiné obálkové předvolby by měla být zakázány, aby se zabránilo rušení.
SyndeticsCoverImages Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:
 • střední
 • velký
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ poznámky o autorovi titulu ze Syndeticu na detailní stránce na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje poznámky a krátké autorské biografie pro více než 300 tisíc autorů, a to jak pro beletrie i literaturu faktu. Pokud je tato možnost povolena, knihovna může zobrazovat autorskou poznámku ze Syndetics na OPACu. Podle Syndetics Solutions webových stránkek ( http://www.bowker.com/syndetics/ ), poznámky o autorovi obsahují seznamy přispěvatelů pro víceautorské texty a kompilace. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována dříve, než tato služba bude moci být použita.
2.1.6.17.5. SyndeticsAwards
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace ze Syndetics o cenách a uznáních, které titul získal na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje svým klientům seznam ocenění, které každý titul získal. Když je tato služba povolena, knihovna může zobrazit ocenění za každou knihu na svých internetových stránkách. U každé knihy nebo položky, která se nalezne v uživatelském vyhledávání, zobrazí se seznam cen pro tohoto titulu. Jestliže uživatel klikne na získané ocenění, informace o ocenění je předložena spolu se seznamem dalších titulů, které získaly tuto cenu. Pokud uživatel klikne na jakýkoliv název v seznamu, uvidí informace o exemplářích tomto titulu ve svém regionu. Tato možnost je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a předvolba SyndeticsEnabled musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
2.1.6.17.6. SyndeticsEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných vydáních titulu ze Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu
Popis:
 • Pokud je povolena tato volba zobrazí se informace o dalších vydáních titulu z Syndetics na detaní stránce jednotky na OPACu. Syndetics je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

Potřebuje OPACFRBRizeEditionsnastavit na "Zobrazit"
2.1.6.17.7. SyndeticsExcerpt
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ excerpta z titulu od Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby Syndetics zobrazil excerpta, z vybraných nakladatelství. K dispozici jsou výňatky z prominentně recenzovaných titulů, a to jak beletrie a non-fiction. Výňatky zahrnují básně, eseje, recepty, předmluvy. Automatické vazby poskytované pomocí ISBN s místními záznamy MARC jsou potřeba pro propojení Syndetics, zajištěné vysokorychlostními servery na internetu ke knihovnímu OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.6.17.8. SyndeticsReviews
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ hodnocení titulů ze Syndeticu na detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Syndetics Reviews je shromáždění knižních recenzí dostupných z různých časopisů a seriálů. Strana zobrazuje barevné obrázky obálek recenzovaných knih, současně se jmény časopisů poskytujících recenze. Kliknutím na ikonu se otevře okno zobrazjící název knihy, jméno autora, ikonka obálky a názory kritiků na knihu. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.6.17.9. SyndeticsSeries
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných knihách v serii (edici) titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Každý beletristický titul v edici (serii, řadě) je spojen s kompletním záznamem edice. Záznam zobrazuje každý titul v pořadí čtenosti a také zobrazuje podle obkednávek, pokud se liší. Jsou také zobrazeny alternativní řady titulů. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.6.17.10. SyndeticsSummary
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ anotace titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Poskytuje více než 5.6 miliónů shrnutí a poznámky získané z knižních přebalů, editovaných vydavatelských kopií, nebo samostatně napsaných anotace z Book News, Inc. Pokrývá beletrii i odbornou literaturu, tato možnost poskytuje anotace na jak komerčních, tak i vědeckých titulů. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.6.17.11. SyndeticsTOC
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tabulka obsahu titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zaměstnancům a čtenářům si projít obsahy z nejrůznějších publikací z populárních knih až po sborníky z konferencí. Přístup ke konkrátním informacím je hlavním cílem pro tuto volbu, což umožňuje čtenářům najít žádanou část knihy. Zvláštní nastavení se používá k získání obsahu nových publikací pro každý rok. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Pro více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.6.18. Štítkování

2.1.6.18.1. TagsEnabled
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům a knihovnílům umisťovat štítky na jednotky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavte na "Povolit" pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na "Povolit", aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.
2.1.6.18.2. TagsModeration
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že štítky umístěné od čtenářů, jsou zkontrolovány knihovníkem, než budou zobrazeny.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Při nastavení na "Vyžadovat," všechny štítky musí být nejprve schváleny moderátorem. Pouze schválené tagy budou viditelné čtenářům. Při nastavení na "Nevyžadují" štítky obejdou moderátora a budou okamžitě viditelné. Pokud je nastveno "požadovat" , knohvník by měl schválit štítek v knihvonickém rozhraní (intranetu). Moderátorem má možnost schválit nebo zamítnout každý čekající návrh štítku.
Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.
2.1.6.18.3. TagsShowOnList
Výchozí: 6
Text: Zobrazit ___ štítků ve výsledcích hledání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.6.18.4. TagsInputOnList
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky do výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.6.18.5. TagsShowOnDetail
Výchozí: 10
Text: Zobrazit ___ štítků na detailní stránce výsledků vyhledávání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.6.18.6. TagsInputOnDetail
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Text: Povolit štítky nalezené ve spustitelném slovníku ispell ___ na serveru, aby byly schváleny bez moderování.
Popis:
 • Slovník obsahuje seznam přijatých a zamítnutých štítků. Seznam přijatých štítků obsahuje všechny štítky, které byly předběžně povolené. Seznam odmítnutých značek, jsou značky které nejsou povoleny. Tato předvolba určuje jen používání "uznávaného" slovníku. Ispell je open source slovník, který může být použit jako seznam schválených výrazů. Vzhledem k tomu, slovník umožňuje přesně vypsant i obscénosti, mohou knihovny požadovat změny ve slovníku ispell, jesliže -li je nastavena možnost používání ispell. Více informací o programu ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Zadejte cestu na vašem serveru na lokální spustitelný ispell, nastavením $Lingua::ispell::path.

2.1.7. Jazyky

These preferences control your Internationalization and Localization settings.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > I18N/L10N

2.1.7.1. AddressFormat

Default: US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])
Asks: Format postal addresses using ___
Hodnoty:
 • German style ([Address] [Street number] - [Zip/Postal Code] [City] - [Country])
 • US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])
Popis:
 • This preference will let you control how Koha displays patron addresses given the information entered in the various fields on their record.

2.1.7.2. abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Text: Použít abecedu ___ pro písmena prohlížecích seznamů. Toto by měl být seznam mezerou oddělených velkých písmen.
Popis:
 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.
Výchozí: Neděle
Text: Použít ___ jako první den v týdnu v kalendáři.
Hodnoty:
 • Neděle
 • Pondělí
 • Úterý
 • Středa
 • Čtvrtek
 • Pátek
 • Sobota
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

2.1.7.4. dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr
Text: Formát datumu jako ___
Hodnoty:
 • dd.mm.yyyy
 • dd/mm/rrrr
 • mm/dd/rrrr
 • rrrr/mm/dd
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak je zobrazeno datum. Možnosti jsou: způsob Spojené státy , dd/mm/rrrr (04/24/2010), metrické metody, dd/mm/rrrr (24/04/2010) nebo ISO, což je mezinárodní normalizační organizace, YYYY/MM/DD (2010/04/24). Mezinárodní standard ISO by v první řadě využíván v knihovnách ve více zemích, které se mohou používat různé formáty dat, aby měly jednotný typ zobrazení, nebo pokud knihovna bude v regionu, který nepoužívá způsob Spojených států nebo metrický způsob. Více informací o formátu datumu ISO lze nalézt na http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm .

2.1.7.5. jazyk

Výchozí: angličtina
Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)
Hodnoty:
 • English (Angličtina)

2.1.7.6. opaclanguages

Výchozí: angličtina
Text: Povolit následující jazyky na OPACu
Hodnoty:
 • English (Angličtina)

Poznámka

To install additional languages you need to run misc/translation/install-code.pl. For example, to install French you would run the following command install-code.pl fr-FR to make the templates, once they exist and are in the right place then they will show up as an option in this preference.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům výběr jazyka na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Patrons can choose their language from a list at the bottom of the public catalog
 • Nepovolit
  • The public catalog will not give an option to choose a language
Popis:
 • Using the OpacLangSelectorMode preference you can decide where these language options will appear in the public catalog.

2.1.7.8. TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát
Text: Časový formát v ___
Hodnoty:
 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)
 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

2.1.8. Laboratoř

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Labs
The preferences in this section are for experimental features that need additional testing and debugging.
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ the advanced cataloging editor.
Popis:
 • This preference will allow you to choose between a basic editor and a advanced editor for cataloging.

Důležité

This feature is currently experimental, and may have bugs that cause corruption of records. It also does not include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields. Please help us test it and report any bugs, but do so at your own risk.
These preferences are defined locally.
Get there: More > Administration > Global System Preferences > Local Use

Poznámka

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

2.1.10. Záznamy

Logs keep track of transaction on the system. You can decide which actions you want to log and which you don't using these preferences. Logs can then be viewed in the Log Viewer under Tools.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

2.1.10.1. Debugging

Výchozí: Ne
Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the html source for the staff intranet.
Hodnota:
 • Ne
 • Ano
Výchozí: Ne
Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the html source for the OPAC.
Hodnota:
 • Ne
 • Ano

2.1.10.2. Logging

2.1.10.2.1. AuthoritiesLog
Výchozí: Nelogovat
Text: ___ změny do autoritních záznamů.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.2. BorrowersLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ změny v záznamu čtenáře.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.3. CataloguingLog
Výchozí: Nelogovat
Text: ___ jakékoliv změny v bibliografickém záznamu nebo záznamu jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Důležité

Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.
2.1.10.2.4. CronjobLog
Výchozí: Nelogovat
Asks: ___ information from cron jobs.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.5. FinesLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou účtovány pokuty nebo automaticky promíjeny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.6. IssueLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když je jednotka (knioha) půjčována.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.7. LetterLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když je automaticky poslána reklamace.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Poznámka

Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.
2.1.10.2.8. ReportsLog
Výchozí: Nelogovat
Asks: ___ when reports are added, deleted or changed.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.9. ReturnLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou jednotky (knihy) vraceny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.10. SubscriptionLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou přidávány, mazány nebo měněny seriály.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.11. OPAC

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > OPAC
Default: Select All
Asks: Show search options for the expanded view ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes
Popis:
 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the 'More options' mode on the advanced search page.
Default: Item types, Language, Location and availability, Publication date, Sorting
Asks: Show search options ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes
Popis:
 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the 'Fewer options' mode on the advanced search page.

2.1.11.2. Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako statusy "ztracený", lokace) ve výsledcích vyhledávání a v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Cesta: Více > Administrace > Autorizované hodnoty
2.1.11.2.2. BiblioDefaultView
Výchozí: v prosté formě
Text: Výchozí hodnota, zobrazit bibliografické záznamy ___
Hodnoty:
 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • v jednoduché formě.
 • v jejich MARC formátu.
Popis:
 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.
2.1.11.2.3. COinSinOPACResults
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 ve výsledcích hledání OPACu.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.
 • Zahrnout
  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.
Popis:
 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: On pages displayed with XSLT stylesheets on the OPAC, ___ icons for itemtype and authorized values.

Důležité

OPACXSLTResultsDisplay a /nebo OPACXSLTDetailsDisplay musí být nastaven na použítí XSLT stylesheetu pro toto zborazení (výchozí nebo uživatelské)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.11.2.5. hidelostitems
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Popis:
 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to "Don't show," the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value "Show," the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of 'lost.'
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna
Text: ___ výsledky z ___ posunem výsledků dopředu a zvětšením rozměru nebo zvýrazněním řádků těchto výsledků.
HighlightOwnItemsOnOPAC Values:
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýrazňovat
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Values:
 • OPAC's branch based via the URL
  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"
 • patron's home library
  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

Důležité

Tato předvolba má vliv pouze stránky, které nejsou neužívají stylů XSLT. XSLT styly jsou definovány v předvolbách OPACXSLTResultsDisplay a OPACXSLTDetailsDisplay .
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ GoogleIndicTransliteration on the OPAC.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.11.2.8. LibraryName
Text: Zobraz ___ jako jméno knihovny na OPACu.

Poznámka

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Poznámka

Editujte ' opacheader "pokud byste chtěli přidat název knihovny nad vyhledávací pole na OPACu
Asks: Show the following HTML on the OPAC login form when a patron is not logged in:
Popis:
 • This preference allows you to override the default text seen on the log in page in the Koha OPAC. The default HTML is:
  <h5>Don't have a password yet?</h5>
  <p> If you don't have a password yet, stop by the circulation desk the next time you're in the library. We'll happily set one up for you.</p>
  <h5>Don't have a library card?</h5>
  <p> If you don't have a library card, stop by your local library to sign up.</p>
  Any HTML in this box will replace the above text below the log in box.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ rozbalovací roletka pro výběr knihovny v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidávat
2.1.11.2.11. OPACBaseURL
Asks: The OPAC is located at ___
Popis:
 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) with the http:// in front of it (enter http://www.mycatalog.com instead of www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: http://www.google.com not http://www.google.com/)

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz "Zobrazit OPAC"'z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:
Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.
Popis:
 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.
 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

Poznámka

Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.
2.1.11.2.13. opaccredits
Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Poznámka

Klikněte na odkaz "Kliknout pro editaci" ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu
Popis:
 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.2.14. OpacCustomSearch
Asks: Replace the search box at the top of OPAC pages with the following HTML
Popis:
 • This preference allows you to replace the default search box at the top of the OPAC :
  with any HTML you would like :
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.11.2.16. OpacExportOptions
Default:
Asks: List export options that should be available from OPAC detail page : ___
Popis:
 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).
2.1.11.2.17. OPACFallback
Default: bootstrap
Asks: Use the ___ theme as the fallback theme on the OPAC.
Popis:
 • This preference has no use right now, as Koha has only one theme, but if your library has a custom theme it will show here as an option. The purpose of this preference is to provide a way to choose to what theme to fallback on when you have a partial theme in place.
2.1.11.2.18. OpacFavicon
Asks: Use the image at ___ for the OPAC's favicon.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
2.1.11.2.19. opacheader
Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

Poznámka

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

Poznámka

Editujte LibraryName, pokud chcete upravit obsah tagu Název
Více v sekci OPAC Editable Regions.
OpacHighlightedWords Default: Don't highlight
NotHighlightedWords Default: and|or|not
Asks: ___ words the patron searched for in their search results and detail pages; To prevent certain words from ever being highlighted, enter a list of stopwords here ___ (separate columns with |)
OpacHighlightedWords Values:
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýraznit
2.1.11.2.21. OpacKohaUrl
Výchozí: Nezobrazovat
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je nastavena tato předvolba na "Zobrazit", zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu "Powered by Koha" a propojení na oficiální stránky Koha.
Default: only footer
Asks: Display language selector on ___.
Hodnoty:
 • both top and footer
 • only footer
 • top
Popis:
 • If you have the opaclanguagesdisplay preference set to display language options in the public catlaog, then this preference will allow you to control where the language selector shows. You can choose to show it only on the top or bottom or in both places.
Výchozí: opac.css
Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího
Popis:
 • This setting's function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

Poznámka

Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

Důležité

Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.
Default: holding library
Asks: Display the ___ for items on the OPAC record details page.
Hodnoty:
 • knihovna vlastnící svazek
 • home and holding library
 • domovská knihovna
Popis:
 • Defines whether to display the holding library, the home library, or both for the opac details page.
Default: holding library
Asks: Display the shelving location under the ___ for items on the OPAC record details page.
Hodnoty:
 • knihovna vlastnící svazek
 • home and holding library
 • domovská knihovna
Popis:
 • Defines where the shelving location should be displayed, under the home library, the holding library, or both.
2.1.11.2.26. OpacMaintenance
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ a warning that the OPAC is under maintenance, instead of the OPAC itself.

Poznámka

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.
Popis:
 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to "Show" the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
  • When this preference is set to show the maintenance message the ability to search the OPAC is disabled and a message appears. The default message can be altered by using the OpacMaintenanceNotice preference.
Asks: Show the following HTML when OpacMaintenance is enabled
Descritpion:
 • This preference will allow you to set the text the OPAC displays when the OpacMaintenance preference is set to 'Show.'
2.1.11.2.28. OpacMainUserBlock
Výchozí: Vítejte v Koha.....<hr>
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu
Popis:
 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu
Více v sekci OPAC Editable Regions.
Výchozí: 50
Asks: Display up to ___ items on the biblio detail page
Popis:
 • This preference will help with slow load times on the bibliographic detail pages by limiting the number of items to display by default. If the biblio has more items than this, a link is displayed instead that allows the user to choose to display all items.
2.1.11.2.30. OPACMySummaryHTML
Text: Vložte sloupec "Odkazy", na kartě "můj souhrn", pokud je uživatel přihlášen do OPACu s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete používat).
Popis:
 • V této předvolbě můžete zadat HTML, který se objeví na na záložce "Vypůjčeno", v sekci "Můje shrnutí" po přihlášení do OPACu. Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {Title}, {ISBN} a {author} budou nahrazeny informacemi ze zobrazeného záznamu. To může být použito pro vstup do "sdílených" odkazů pro sociální sítě nebo vytváření vyhledávání v jiných knihovních katalozích.
Sample Data:
<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
2.1.11.2.31. OPACMySummaryNote
Asks: Note to display on the patron summary page.
Popis:
 • This preference will display text above the patron's summary and below the welcome message when the patron logs in to the OPAC and view their 'my summary' tab.
2.1.11.2.32. OpacNav
Výchozí: Důležité odkazy zde.
Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.2.33. OpacNavBottom
Text: Zobrazit následující HTML na levém sloupci na hlavní stránce a účtu čtenáře na OPAC, po OpacNav a před odkazem na čtenářův účet účet-li k dispozici:
Popis: Když jsou čtenáři přihlášeni ke svým účtům, vidí řadu karet pro přístup k jejich účtům. OpacNav se objeví nad tímto seznamem záložek a OpacNavBottom objeví pod nimi. Pokud nejste na stránkách čtenářských účtů, HTML v OpacNavBottom jen se objeví přímo pod OpacNav .
2.1.11.2.34. OpacNavRight
Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.
Popis: HTML vložené v této předvolbě se objeví na pravé straně OPAC pod přihlašovacím formulářem. Není-li přihlašovací formulář vidět, tento obsah se posune nahoru v pravém sloupci.
2.1.11.2.35. OPACNoResultsFound
Ne výchozí
Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.
Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

Poznámka

Můžete vsunout zástupná místa {QUERY_KW}, která budou nahrazena hledanými slovy z dotazu.
2.1.11.2.36. OpacPublic
Výchozí: Povolit
Text: ___ Koha OPAC jako veřejný. Privátní OPAC vyžaduje autentikaci, dříve než je možné se k němu přihlásit.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na "Nepovolit", tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí "Povolit", aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.
2.1.11.2.37. OPACResultsSidebar
Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu
Popis:
 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.
Výchozí: <li><a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank">Další knihovny (WorldCat)</a></li> <li><a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank">Další databáze (Google Scholar)</a></li> <li><a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr" target="_blank">On-line obchody (Bookfinder.com)</a></li>
Text: Zahrnout pole "Více vyhledávání" na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Poznámka

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.
OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
OpacSeparateHoldings values:
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch values:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.
2.1.11.2.40. OPACShowBarcode
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čárový kód jednotky (exempláře) na kartě jednotek (exemplářů).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jméno čtenáře který si vypůjčil jednotku (exemplář) na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na "Zobrazit" by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.
Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
Text: ___ čtenářům v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
 • Show holds
 • Zobrazuj rezervace podle pořadí
 • Zobraz úroveň priority
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ odkaz na nedávné komentáře v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud jste se rozhodli povolit komentáře v knihovním katalogu nastavením reviewson na "Povolit", můžete zahrnout odkaz na nedávné připomínky k vyhledávacímu poli v horní části vašeho OPACu.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ nepoužité autority v prohlížení autorit v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte "Nezobrazovat" zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.
2.1.11.2.45. OpacStarRatings
Výchozí: ne
Text: Zobrazovat hvězdičkové hodnocení ___ na stránkách.
Hodnoty:
 • ne
 • Jen podrobnosti
 • výsledky a detaily
Popis:
 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.
Výchozí: Zobrazit
Asks: ___ the name of the staff member who managed a suggestion in OPAC.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • If you're allowing patrons to make purchase suggestions then they will see the 'my suggestions' tab when logged in. This tab shows the patron the librarian who approved or rejected the purchase suggestion. This preference controls if the patron sees the librarian's name or not.
2.1.11.2.47. opacthemes
Default: bootstrap
Text: Použit ___ témata v OPACu
Hodnoty:
 • bootstrap
  This theme is completely responsive
Výchozí: Ne
Text: Když čtenář klikne na odkaz na jiné webové stránky z vašeho OPACu (jako Amazon nebo OCLC) ___ otevřete se webová stránka v novém okně.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.
2.1.11.2.49. OPACUserCSS
Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu
Popis:
 • OPACUserCSS allows the administrator to enter styles that will overwrite the OPAC's default CSS as defined in 'opaclayoutstylesheet' or 'opacstylesheet'. Styles may be entered for any of the selectors found in the default style sheet. The default stylesheet will likely be found at http://your_koha_address/opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css. Unlike OpacAdditionalStylesheet and opaclayoutstylesheet this preference will embed the CSS directly on your OPAC pages.
2.1.11.2.50. OPACUserJS
Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat program v JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všech stránkách v OPACu. Administrátoři mohou používat toto nastavení k přizpůsobení některé z interaktivních sekcích Koha, přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové JQuery skripty používané knihovnami Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit detaily OPAC pomocí XSLT stylu na ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit výsledky vyhledávání použitím XSLT stylu v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.11.3. Funkce

Výchozí: 50
text: Zobrazit ___ výsledky vyhledání v RSS vlákně.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ the acquisition details on OPAC detail pages.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • This preference shows the patrons how many items are on order in the Holdings tab if you have the AcqCreateItem set to 'cataloging the record'
2.1.11.3.3. OpacAuthorities
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři hledat v autoritních záznamech.
Popis:
 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to "Allow" patrons can use this search link of the OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
  • A link labeled 'Authority search' will appear at the top of your OPAC under the search box
 • Nepovolit
2.1.11.3.4. opacbookbag
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům ukládat si položky dočasně do "košíku" na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvoba umožňuje čtenářům dočasně si uložit seznam položek nalezených v katalogu. Použitím košíku, čtenář si může vytisknout nebo poslat e-mailem seznam nalezených položek. Čtenář nemusí být přihlášen. Tento seznam je dočasný a bude smazán na konci relace (když čtenář opustí OPAC).
2.1.11.3.5. OpacBrowser

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům procházet věcnými autoritami na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.3.6. OpacBrowseResults
Výchozí: povolit
Text: ___ prohlížení a stránkování výsledků vyhledání v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • zakázat
 • povolit
Popis:
 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.
2.1.11.3.7. OpacCloud

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ oblak předmětových témat na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.3.8. OPACFinesTab
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům aby viděli záložku Pokuty na stránce Můj účet v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.3.9. OpacHoldNotes
Default: Do not allow
Asks: ___ users to add a note when placing a hold.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Zakázat
2.1.11.3.10. OPACISBD
Asks: Use the following as the OPAC ISBD template:
Popis:
 • This determines how the ISBD information will display in the OPAC. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.
2.1.11.3.11. OpacItemLocation
Výchozí: jen signaturu
Asks: Show ____ for items on the OPAC search results.
Hodnoty:
 • jen signaturu
 • kód sbírky
 • umístění
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.
2.1.11.3.12. OpacPasswordChange
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.
2.1.11.3.13. OPACPatronDetails
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům oznamovat do knihovny změny v jejich kontaktních informacích z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.
  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  Poznámka

  Můžete řídit, která pole vidí čtenář, a která může můžete upravit přes OPAC nastavením předvolebPatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryFieldPatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField
2.1.11.3.14. OPACpatronimage
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázek čtenáře na čtenářově informační stránce v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je povoleno Obrázky čtenářů odesílání snímků čtenářů prostřednictvím zaměstnanců klienta, pak toto nastavení "Zobrazit" zobrazí obrázek čtenáře, ze souboru co máte pro ně uložené, když si čtenáři prohlížejí své osobní údaje na svém účtu v OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ seznam autorů/předmětů v rozbalovacím menu pro kombinované vyhledávání na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
  • Důležité

   Tím se zobrazí pouze vyskakovací okno, pokud nepoužíváte styly XSLT. Zkontrolujte svůj OPACXSLTDetailsDisplay abyste zjistili, jaký styl používáte.
 • Nezobrazovat
  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Zobrazit" a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko "Hledat" v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.
2.1.11.3.16. OpacResetPassword
Default: not allowed
Asks: Library users are ___ to recover their password via e-mail in the OPAC.
Hodnoty:
 • allowed
 • not allowed
Popis:
 • This preference controls whether you present users of the public catalog with a 'Forgot your password' link or not. Learn more in the OPAC section of this manual.
2.1.11.3.17. OpacTopissue
Výchozí: Nepovolit
Text? ___ čtenářům přístup do seznamu nejčastějších výpůjček na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference allows the administrator to choose to show the "Most Popular" link at the top of the OPAC under the search box. The "Most Popular" page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to 'Don't allow' until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what's popular in your library.
2.1.11.3.18. opacuserlogin
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům se přihlásit do jejich účtů v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu
2.1.11.3.19. QuoteOfTheDay
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato funkce vám umožní zadat řadu citací, které se pak zobrazí na domovské OPAC v náhodném pořadí. Chcete-li přidat / editovat citace, navštivte Editor citátů v nabídce Nástroje.
2.1.11.3.20. RequestOnOpac
Výchozí: Povolit
reviewson
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.3.21. reviewson
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům dělat poznámky na položkách v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu
  • Předvolba opacuserlogin potřebuje být nastaveno na "Povolit"
 • Nepovolit
Popis:
 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to "Allow" reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Comments tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.
2.1.11.3.22. ShowReviewer
Výchozí: Plné jméno
Text: Zobrazit ___ čtenáře s komentáři na OPACu.
Hodnoty:
 • Křestní jméno
 • první jméno a poslední iniciály
 • plné jméno
 • příjmení
 • bez názvu
 • username
Popis:
 • Pokud byste chtěli chránit soukromí vašich čtenářů v OPACu, můžete si vybrat, abyste zakryli jejich jména nebo části jejich jmen na připomínkách, které zanechávají v bibligrafických záznamech v knihovním systému. Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" aby toto možnost byla účiná
2.1.11.3.23. ShowReviewerPhoto
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ fotografii hodnotitele vedle připomínek v OPACu.
Hodnoty:
 • Skrýt
 • Zobrazit
  • Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" a ShowReviewer musí být nastavena na "Zobrazit" aby tato předvolba byla účinná
Popis:
 • Tento systémová předvolba knihovny umožňuje zobrazit avatary vedle čtenářovy připomínky v OPACu. Tyto avatary jsou staženy z Libravatar , což je open-source zdroj, který umožňuje uživatelům Internetu vybrat si malou ikonu, která se se zobrazí vedle jejich jména na různých webových stránkách. Knihovna nemá žádnou kontrolu nad ikonkami čtenářů, které si vybrali že je budou používat.
2.1.11.3.24. SocialNetworks
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ odkazy na sociální sítě v detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

Důležité

Aby tato sdílená tlačítka po klepnutí fungovala, musíte mít vyplněnou předvolbu OPACBaseURL .
2.1.11.3.25. návrh
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.
Hodnoty:

2.1.11.4. Platby

These preferences will allow you control the tools you use to accept online payments from your patrons via the OPAC.
EnablePayPalOpacPayments Default: Don't all
PayPalSandboxMode Default: Sandbox
Asks: ___ patrons to make payments from the OPAC via PayPal in ___ mode.
EnablePayPalOpacPayments values:
 • Povolit
 • Nepovolit
PayPalSandboxMode values:
Popis:
 • This preference will allow you to accept credit card payments via the OPAC for fines via PayPal. You will need to set up your PayPal account and it is recommended that you run tests before using this in production.

Důležité

PayPayl's terms of service state that you cannot charge your patrons for the processing fees and so this plugin will not add additional fees to the charges.
Default: Koha fee payment
Asks: The patron should see the charge description as ___
Popis
 • This preference controls what the patron will see on their PayPal account/Bank account for this charge.
2.1.11.4.3. PayPalPwd
Asks: The password for the PayPal account to receive payments is ___
2.1.11.4.4. PayPalSignature
Asks: The signature for the PayPal account to receive payments is ___
2.1.11.4.5. PayPalUser
Asks: The email address to receive PayPal payments is ___

2.1.11.5. Politika

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vybrat si pobočku, když dělají návrhy na zakoupení knih
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na "Povolit" a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.
Default: Don't block
Asks: ___ expired patrons from OPAC actions such as placing a hold or renewing.
Hodnoty:
 • Blokovat
 • Neblokovat
Popis:
 • This preference lets you set a default value for how Koha handles permissions for patrons who are expired. This preference can be overwritten by the setting on individual patron categories.
Výchozí: Povolit
Text: ___ uživatelům OPACu vytvářet veřejné seznamy
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na "Nedovolit" pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

Důležité

Tato předvolba bude účinná, jestliže máte předvolbu Virtuální regály nastavenou na "Povolit"
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ uživatelům OPACu sdílet soukromé seznamy s jinými čtenáři.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This feature will add the option for patrons to share their lists with other patrons. When this is set to 'Allow' patrons will see a share link at the top of their list. When they click that link it will ask for the email of the patron they would like to share with. Koha will then email the patron an invitation to see the list.
2.1.11.5.5. OPACFineNoRenewals
Výchozí: 99999
text: Povol pouze čtenářům prodlužovat si jejich výpůjčky přes OPAC, když mají méně než ___ USD v pokutách.

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Důležité

Chcete-li povolit prolongaci výpůjček v OPACu, předvolbu opacuserlogin je třeba nastavit na "Povolit"
2.1.11.5.6. OpacHiddenItems
Asks: Allows to define custom rules for hiding specific items at opac.

Poznámka

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace
Popis:
 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:
  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  Will block items with an itype code of 07 or 10 as well as items that have a shelving location of STAFF or ISO.
  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky "Služební", items.itype s kódem 10 je "Kopie pro archivaci", Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.
2.1.11.5.7. OpacRenewalAllowed
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenáři prolongovat svoje výpůjčky přes OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.
2.1.11.5.8. OpacRenewalBranch
Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)
Text: Použij ___ jako kód pobočky pro uložení do tabulky statistik
Hodnoty:
 • NULL
 • 'OPACRenew'
 • domovská pobočka jednotky (exempláře)
 • domovská pobočka čtenáře
 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen
Popis:
 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ nákupní návrhy od jiných čtenářů na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Výchozí: Neomezovat
Text: ___ čtenářova vyhledávání v knihovně, ve které je registrován.
Hodnoty:
 • Neomezuj
  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček
  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte "Neomezovat"
 • Omezit
  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole
  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"

2.1.11.6. Soukromí

Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for showing the patron's checkouts to the patron's guarantor".
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • By default staff can see checkouts to family members via the staff client. This preference will allow guarantees (children) to grant permission to guarantors (guardians) to view their current checkouts via the public catalog. This preference requires that you allow patrons to se their own privacy with the OPACPrivacy preference.
2.1.11.6.2. AnonSuggestions
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ patrons that aren't logged in to make purchase suggestions.

Důležité

Jestliže je nastaveno na "Povolit", návrhy jsou napojeny na AnonymousPatron
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.6.3. AnonymousPatron
Výchozí: 0
Asks: Use borrowernumber ___ as the Anonymous Patron (for anonymous suggestions and reading history)

Poznámka

Před nastavením této předvolby vytvořit nového čtenáře , který bude použit pro všechny anonymní návrhy a / nebo čtení historie jednotek (exemplářů). Tento čtenář může být jakéhokoliv typu a měl by být pojmenován tak, aby bylo jasné, pro vás, že je anonymní (např. Anonymní čtenář).

Důležité

Remember to use the borrowernumber note the patron's cardnumber for this value. The borrowernumber can be found on the patron record under 'Library use' on the right.
Výchozí: Ponechat
Text: ___ čtenářům hledací historii na OPACu.
Hodnoty:
 • Neudržovat
 • Uchovat
2.1.11.6.5. OPACPrivacy
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for their reading history.

Důležité

To vyžaduje opacreadinghistory nastavit na "Povolit" a AnonymousPatron nastavit na číslo vašeho anonymního čtenáře borrowernumber.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • The default privacy setting for each patron category can be set in the Patrons Categories area. If you set this preference to 'allow' then patrons can change that for themselves via the OPAC.

Důležité

If patron has chosen to have their reading history anonymized and you have StoreLastBorrower set to "Don't store" then as soon as the item is checked in the last borrower will be anonymized.
2.1.11.6.6. opacreadinghistory
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vidět které knihy měli vypůjčené v minulosti.

Důležité

Enabling this will make it so that patrons can view their circulation history in the OPAC unless you have OPACPrivacy set to 'Allow.'

Důležité

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.
2.1.11.6.7. StoreLastBorrower
Default: Don't store
Asks: ___ the last patron to return an item.
Hodnoty:
 • Don't store
 • Store
Popis:
 • This preference allows you to store the last patron to borrow an item even if the patron has chosen to have their reading history anonymized.

Poznámka

This setting is independent of opacreadinghistory and/or AnonymousPatron.
2.1.11.6.8. TrackClicks
Výchozí: Nesledovat
Text: ___ odkazy na které čtenář kliká.
Hodnoty:
 • Nesledovat
 • Sledovat
 • Sledovat anonymně
Popis:
 • By setting this preference to one of the track options you will allow Koha to track every link clicked in Koha. This data will be stored in a database table so that you can run reports against that data. If you choose to 'Track' clicks then Koha will record both the link clicked and the logged in user who clicked the link. If you choose to 'Track anonymously' then the borrowernumber will not be recorded, but the rest of the data will.

  Poznámka

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

2.1.11.7. Restricted Page

Using the following preference you can create a page within your Koha system that is accessible by only specific IP addresses. This can be used to house links to databases that can only be accessed from with the library or other licensed content.
Asks: HTML content of your restricted page.
Asks: Access from IP addresses beginning with ___ do not need to be authenticated
Popis:
 • You can enter individual IPS as a comma separated list (ex: '127.0.0,127.0.1') or just the beginning of the IP range allowed (ex: '127.0.')
Asks: Use ___ as title of your restricted page
Popis:
 • This title will appear in the breadcrumb and on the top of the restricted page.
Default: password
Asks: The following database columns will not appear on the patron self-modification screen: ___
Popis:
 • This preference allows you to define what fields patrons can edit if you're allowing them to update their personal information via the public catalog with the OPACPatronDetails preference.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovním čtenářům registraci účtu via OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Povolit" poskytne odkaz na OPACu abyste mohli zaregistrovat nový účet. Použitím jiné systémovém preference Self Registrace můžete určit, jak bude tato možnost bude fungovat.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.
Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):
Popis:
 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.
Výchozí: příjmení|křestní jméno
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, která pole čtenář musí vyplnit na svém vlastním registračním formuláři při předregistraci. Pokud některé z požadovaných polí je prázdné Koha nedovolí čtenáři, aby se zaregistroval.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

Poznámka

Pokud se chcete požadovat, aby čtenáři ověřovali své účty prostřednictvím e-mailu s PatronSelfRegistrationVerifyByEmail předvolba email bude automaticky označena jako povinná.
Default: password
Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete skrýt pole ze čtenářovy registrace a aktualizovat formulář v OPACu.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
Text: Použít kód čtenářovy kategorie ___ jako výchozí čtenářskou kategorii pro čtenáře registrované přes OPAC.
Popis:
 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.

Důležité

Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.
Výchozí: 0
Text: Vymazat předregistrované čtenáře via OPAC, pokud se neverifikují do ___ dní po registraci.
Popis:
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že předregistrovaný čtenář se může ověřit přes email
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Pokud požadujete aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu nebudou moci přihlásit do OPACu, dokud nepotvrdí e-mail zaslaný od Koha. Pokud toto nechcete, pak se čtenáři budou moci přihlásit, jakmile vyplnit registrační formulář. Můžete nastavit PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay pro smazání neověřených registracích po určitém počtu dní.

Poznámka

Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.
2.1.11.9.1. OPACShelfBrowser
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ prohlížeč regálu na detailních stránkách jednotky (exempláře), umožní čtenářům vidět co je v blízkosti této jednotky v regále.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko "Procházet regál" umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

Důležité

Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kód sbírky jednotky (exempláře) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.
Výchozí: Použít
text: ___ pobočku, která vlastní jednotku při prohlížení virtuálního regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.
Výchozí: Použít
Text: ___ lokaci jednotky (knihy) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

2.1.12. Čtenáři

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastvaení > Čtenáři
2.1.12.1.1. AutoEmailOpacUser
Výchozí: Neposílat
Text: ___ e-mail nově založenému čtenáři s detaily jeho účtu
Popis:
 • AutoEmailOpacUser umožňuje uživatelům knihovny, které mají být informován e-mailem o svých účtech, kdy je otevřen nový účet na e-mailovou adresu uvedenou v AutoEmailPrimaryAddress předvolbě. E-mail obsahuje uživatelské jméno a heslo dané čtenáři nebo zvolené čtenářem při registraci a může být přizpůsoben úpravou upozornění ACCTDETAILS .
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odeslat
Výchozí: střídavý
Text: Použij ___ čtenářovu adresu pro zasílání e-mailů
Hodnoty:
 • střídající
 • první platný
 • domů
 • pracovní
Popis:
 • Pokud zvolíte "první platný" jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.
2.1.12.1.3. autoMemberNum
Výchozí: Ano
Text: ___ jako výchozí, do pole čísla čtenářského průkazu na čtenářské obrazovce na nejbližší dostupné číslo karty
Hodnoty:
 • Ano
  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře
 • Ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na "Vložit" systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.
Výchozí: příjmení|číslo průkazu|čárový kód
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna potřebuje pro účty čtenářů. Zadejte názvy polí oddělené | svislítkem. To zajišťuje, že základní informace jsou uvedeny v záznamu každého čtenáře. Pokud čtenář nechá jedno z povinných polí prázdné, vypíše se chybové hlášení a účet nebude vytvořen.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
Výchozí: otec|matka
Text: Ručitelé mohou být následující z těch které garantují ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci systému definovat platné vztahy mezi ručitelem (obvykle rodič) a zaručeným (obvykle dítě). Definování hodnot pro toto pole nedává ručiteli povinné pole při přidávání typu čtenáře zaručeného. Tato předvolba vytváří rozevírací roletku označující vztah ručitele zaručeného. Chcete-li zakázat možnost přidávat typy dětí v Koha, můžete nechat toto pole prázdné.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |
Výchozí: aktuální datum
Text: Když obnovujete čtenáře, odvoďte nové expirační datum od ___
Hodnoty:
 • aktuálního datumu.
 • datum této expirace.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek 'aktuální datum" přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí "aktuální expirační datum" vychází nové období od data expirace předchozího období.
2.1.12.1.7. BorrowersTitles
Výchozí: Pan|Paní|Slečna
Text: Čtenáři mohou mít následující tituly ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |
Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna nepotřebuje vidět na vstupním formuláři čtenáře. Zadejte názvy polí oddělené|(svislítkem).

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
2.1.12.1.9. CardnumberLength
Asks: Card numbers for patrons must be ___ characters long.
Popis:
 • The length can be a single number to specify an exact length, a range separated by a comma (i.e., 'Min,Max'), or a maximum with no minimum (i.e., ',Max'). If 'cardnumber' is included in the BorrowerMandatoryField list, the minimum length, if not specified here, defaults to one.
2.1.12.1.10. checkdigit
Výchozí: Ne
Text: ___ kontroluj a konstruuj číslo karty čtenáře ve stylu Katipo
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne

Důležité

Toto překoná nastavení autoMemberNum pokud je zapnuté.
2.1.12.1.11. EnableBorrowerFiles
Výchozí: Ne
Text: ___ povolit možnost uploadu (nahrání) a připojení souborů k záznamu čtenáře
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Pokud je povoleno toto přidá záložku "Files" na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ staff to manage which notices patrons will receive and when they will receive them.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.

Poznámka

To manage if patrons have also access to these settings, use EnhancedMessagingPreferencesOPAC.
Popis:
 • These messages are in addition to the overdue notices that the library sends. The difference between these notices and overdues is that the patron can opt-in and out of these. Setting this preference to 'Allow' will allow staff to choose for patrons to receive any one of the following messages:
  • Item Checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Advanced Notice : A notice in advance of the patron's items being due (Staff can choose the number of days in advance)
Výchozí: Zobrazit
Asks: ___ patron messaging setting on the OPAC
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

EnhancedMessagingPreferences must be enabled for messaging options to show in the OPAC
Popis:
 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na "Povolit" umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:
  • Item Checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)
Výchozí: Povolit
Text: ___ hledání, úpravy a zobrazení uživatelských atributů čtenáře.
Hodnoty:
Popis:
 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

Poznámka

Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.
Výchozí: Ano
Asks: ___ charge a fee when a patron changes to a category with an enrollment fee.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Výchozí: Povolit
Asks: ___ staff to access a patron's checkout history.

Důležité

Pokud máte nastavenou předvolbu OPACPrivacy na "Povolit" a čtenář se rozhodne, že nechce mít historii svých výpůjček zachovanou, knihovníci uvidí pouze aktuální výpůjčky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Reading history is still stored, regardless of staff being allowed access or not unless the patron has chosen to have their history anonymized via their privacy page.
2.1.12.1.17. MaxFine
Výchozí: 9999
Asks: The late fine for all checkouts will only go up to ___ USD.
Popis:
 • Tato předvolba určuje výchozí strop narůstajících pokut čtenáři. Ponechání této předvolby prázdné znamená, že neexistuje žádný limit na výši pokut čtenáře. Pokud byste chtěli, jednotlivé limity jsou specifikovány v pravidlech Matice výpůjčních pravidel .
Asks: Send an account expiration notice when a patron's card will expire in ___ days.
Popis:
 • If you would like to notify patrons that their accounts are about to expire then you can enter a number of days before expiration in this preference. The notice text can be customized in the Notices & Slips tool.

Důležité

You will need to enable the membership expiry cron job for this notice to send.
2.1.12.1.19. minPasswordLength
Výchozí: 3
Text: Přihlašovací heslo pro knihovníky a čtenáře musí být min. ___ znaků dlouhé.

Důležité

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC
Výchozí: 30
Text: Zobrazit oznámení, že registrace čtenáře vyprší ___ dní předem.
Popis:
 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

Důležité

Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.
2.1.12.1.21. patronimages
Výchozí: Povolit
Text: ___ nahrát (upload) obrázky a zobrazovat čtenářovy obrázky v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to 'Allow' the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimage preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.
2.1.12.1.22. PatronsPerPage
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
Popis:
 • This preference will let you define how many patrons to show on patron search results pages.
Asks: Use the SMS::Send:: ___ driver to send SMS messages. Define a username/login ___ and a password ___.

Důležité

Please refer to your national laws concerning the sending of bulk SMS messages before enabling this feature.
Descritpion:
 • There are two options for using SMS in Koha. You can use the Email protocol for free by entering 'Email' as the SMSSendDriver or you can pay for a SMS driver. Some examples of values for the driver are:
  • SMS::Send::Us::Ipipi
  • SMS::Send::US::TMobile
  • SMS::Send::US::Verizon
  • SMS::Send::IN::Unicel

  Důležité

  Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.
  Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

Důležité

Musíte povolit EnhancedMessagingPreferences aby toto fungovalo.
2.1.12.1.24. StatisticsFields
Výchozí: location|itype|ccode
Text: Zobrazit následující sloupce z tabulky items z databáze jednotek (exemplářů) jako sloupce na záložce statistik ve čtenářově záznamu: ___

Důležité

Vložte hodnoty oddělené svislítky (|)
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ oznámení čtenáři po telefonu pomocí Talking Tech i-Tiva (současné době podporováno: překročení výpůjční doby, předupozornění a rezervace).
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:

Důležité

Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".
2.1.12.1.26. uppercasesurnames
Výchozí: Ne
Text: ___ pamatuj a zobrazuj příjmení velkým písmem.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
2.1.12.1.27. useDischarge
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ librarians to discharge borrowers and borrowers to request a discharge.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money.

  Poznámka

  In France a "quitus" ("discharge") is needed if you want to register for an account in a library or a university).

  Poznámka

  Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.
NorwegianPatronDBEnable Default: Disable
Asks: ___ the ability to communicate with the Norwegian national patron database via the ___ endpoint.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Výchozí: Ne
Asks: ___ search the Norwegian national patron database after a local search result was found.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Asks: Communicate with the Norwegian national patron database using the username ___ and the password ___.
Popis:
 • You can get these from "Base Bibliotek", which is maintained by the Norwegian National Library.

2.1.13. Hledání

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Vyhledávání

2.1.13.1. Funkce

Default: Don't keep
Asks: ___ patron search history in the staff client.
Hodnoty:
 • Neudržovat
 • Uchovat
Popis:
 • This preference controls whether the staff client keeps search history for logged in users. Search history will be accessible under the link to your account in the top right of the staff client.
Výchozí: Nezahrnovat
Text: ___ viz od (non-preferred form) záhlaví v bibliografickém vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena, pak vyhledávač zahrne do indexování viz od hesla z autoritních záznamů do bibliografických záznamů při indexování, takže při hledání zastaralých (nepreferovaných) výrazů se budou vracet relevantní záznamy. Například při hledání kuchaření (starý výraz) dostanete tituly s hlavičkou vaření (nový výraz).

Důležité

Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb
2.1.13.1.3. OpacGroupResults
Výchozí: Neužívat
Text: ___ PazPar2 k seskupení podobných výsledků v OPACu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Toto vyžaduje aby PazPar2 bylo nastaveno a běželo.
2.1.13.1.4. QueryAutoTruncate
Výchozí: automaticky
Text: Proveďte vyhledávání s pomocí zástupných znaků (je-li například Har bude odpovídat Harry Harryho,... atd) ___ (* znak bude použit jako: Har* nebo *protokolování.)
Hodnoty:
 • automaticky
 • jen když * je přidána
Popis:
 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to "automatically" the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word "invent" with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don't want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing "invent*" even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.
2.1.13.1.5. QueryFuzzy
Výchozí: Zkusit
Text: ___ vyhledávat podobně hláskovaná slova ve vyhledávání (například by hledání flang také našlo flange a fang)
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
Popis:
 • This preference enables "fuzzy" searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

Důležité

Requires that UseICU set to 'Not using'
2.1.13.1.6. QueryStemming
Výchozí: Zkusit
Text: ___ srovnávat slova se stejným slovním kmenem ve vyhledávání
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).
2.1.13.1.7. QueryWeightFields
Výchozí: Povolit
Text: ___ pořadí vyhledání podle relevance
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Výchozí: Nutit
Text: ___ předmětové hledání v OPACu a rozhraní knihovníka vyhledávat jen na shodu kompletních podpolí
Hodnoty:
 • Nenutit
  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)
 • Nutit
  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)
Popis:
 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na "Nutit", kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na "Nenutit" se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ členěním pro vyhledání vytvořené kliknutím na předmětovou klasifikaci.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)
 • Zahrnout
  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))
Popis:
 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na "Zahrnout", pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než "a"), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole "a"). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole "a"), nastavte tuto předvolbu "Nezahrnout."

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
2.1.13.1.10. UseICU
Výchozí: Nepouzívá
Text: ___ ICU Zebra indexoace.
Hodnoty:
 • Neužívat
 • Užívat
Popis:
 • ICU je sada knihoven poskytujících kódu podporu Unicode a globalizace softwarových aplikací. To znamená, ICU Zebra indexování je nutné pouze pokud používáte ne-románské znaky typické pro katalogizaci. Pokud používáte ICU Zebra indexování nepoužívejte QueryFuzzy .

Důležité

Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

Důležité

Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .
2.1.13.1.11. UseQueryParser
Výchozí: Nezkoušet
Asks: ___ to use the QueryParser module for parsing queries.

Poznámka

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.
Hodnoty:
 • Nezkoušet
 • Zkusit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.
defaultSortField Výchozí: author
defaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení, setřídit výsledky v knihovnickém intranetu podle ___ . ____
Popis:
 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
defaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček
defaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
2.1.13.2.2. displayFacetCount
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ počet fasetů.
Popis:
 • Touto předvolbou můžete rozhodnout, zda zobrazovat, kolikrát je faseta obsažena ve výsledcích vyhledávání v OPACu a v intranetu knihovníků. Význam těchto čísel značně závisí na hodnotě předvolby maxRecordsForFacets . Zobrazení těchto čísel může potenciálně ovlivnit výkon vašeho hledání, a tak ověřte systém s různými hodnotami pro tuto předvolbu, abyste viděli, co funguje nejlépe.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Default: holding library
Asks: Show facets for ___
Hodnoty:
 • both home and holding library
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • This preferenc controls the libraries facet that displays on search results in the staff and opac. The value selected here will determin which library(s) show in the facets when a search is run.
Výchozí: 20
Text: Omez fasety na délku ___ znaků, v OPAcu / knihovnickém intranetu.
Popis:
 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.
2.1.13.2.5. FacetMaxCount
Výchozí: 20
Asks: Show up ___ to facets for each category.
Popis:
 • This preference allows you to control how many possible limits show under each heading (Author, Series, Topics, etc) on the facets in the OPAC.
Výchozí: 20
Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání
Popis:
 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.
Výchozí: 20
Text: Konstruujte fasety založené na ___ záznamech z výsledků vyhledávání.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.
Výchozí: 20
Asks: For records with many items, only check the availability status for the first ___ items.
Popis:
 • Availability statuses may show incorrectly in search results if a record has more items than the limit set. Statuses will display correctly in the record details. Leave empty for no limit.
2.1.13.2.9. numSearchResults
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
OPACdefaultSortField Default: relevance
OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení setřiďte výsledky v OPACu podle ___. ___
Popis:
 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
OPACdefaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček
OPACdefaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ pobočka jednotky (exempláře) a signaturu v OPACu ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba "Zobrazit" umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nastavení, zobraz ___ výsledků na stránku v OPACu.
Default: don't search
Asks: When searching on the ISBN index, ___ on all variations of the ISBN.
Hodnoty:
 • don't search
 • hledání
Popis:
 • With this preference set to search you'll be able to search for ISBNs even if there are dashes or spaces in the field. So if you search for 9781843345855 but the ISBN was cataloged as 978-1843345855 you'll still be able to find it if this preference is set to 'search'.

Důležité

This preference has no effect if UseQueryParser is on
Asks: Limit the languages listed in the advanced search drop-down to the ___ ISO 639-2 language codes (separate values with | or ,).
Popis:
 • This preference will allow you to decide what languages show in the pull down menu on the advanced search page in the OPAC and the staff client. If this preference is left blank, all languages will show. To limit the languages that are shown enter their ISO 639-2 language codes separated by comma ( , ) or bar ( | ). For example to limit listing to French and Italian, enter ita|fre.
Výchozí: itemtype
Text: Zobrazit záložky v OPACu a knihovnickém intranetu v pokročilém vyhledávání pro tyto pole ___ (oddělte hodnoty |).
Popis:
 • Na stránce pokročilého vyhledávání můžete zvolit, zda povolíte filtry na jeden nebo všechny z následujících typů: Typ jednotka (itemtypes), Kód sbírky (CCODE) a Umístění (LOC). Pokud byste chtěli možnost omezit vyhledávání, např. na jen Typ jednotky a Umístění zadali byste itemtypes|loc v poli předvoleb. Pořadí těchto polí bude určovat pořadí karet v OPAC a v intranetu knihovníků u obrazovek pokročilého vyhledávání. Hodnoty v rámci hledání typu jsou skládány dohromady, přičemž každý jiný typ vyhledávání je filtrován společným omezením dotazu. Aktuálně uložené hodnoty jsou bez požadovaných úprav. Každá sada pokročilých vyhledávacích polí je zobrazeny na záložkách (kartách) jak na OPACu, tak i na intranetu knihovníka. První hodnota v AdvancedSearchTypes systémové preference je vybraná karta; pokud nejsou žádné hodnoty uvedeny, je použit "itemtypes". Pro jiné než ItemType hodnoty, musí hodnota v AdvancedSearchTypes odpovídat autorizované hodnotě "Název", a musí být indexovány s "mc-" prefixem před tímto názvem.
Výchozí: nezobrazovat
Text: Výchozí, ___ "Více možností" v pokročilém vyhledávání na OPACu v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazovat
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v intranetu Koha si můžete vybrat vynutit, aby hledání bylo hledání fráze nastavením této předvolby na "Použít." To umožní přesnější výsledky než dělat obecné vyhledávání klíčových slov.
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na OPACu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v Koha OPAC si můžete vybrat, aby hledání bylo hledání přesné fráze pomocí toto nastavení na "užívat." To umožní přesnější výsledky než vyhledávání na obecné klíčové slovo.

2.1.14. Periodika

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytémová nastavení > Periodika
Výchozí: Záložka předplatného
Text: Zobraz ___ jako výchozí kartu pro periodika na OPACu.
Hodnoty:
 • Kartu jednotek
 • Záložka Sbírek Periodik

  Důležité

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.
 • Subscriptions tab
Výchozí: 3
Text: Zobrait ___ předchozí sešity periodika na OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ návrhy na periodika v případě obnovování odběru.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Pokud je nastaveno na "Přidávat", bude tato předvolba automaticky přidávat periodika do automatických návrhů na nákupy, když kliknete na obnovení odběru. Pokud nechcete používat akviziční modul pro správu nákupů seriálů, je nejlepší nechat toto nastavení na "Nepřidávat."
Výchozí: Umístit
Text: ___ došlá rezervovaná periodika na kolovací seznam.
Hodnoty:
 • Umístit
 • Neumístit

2.1.14.5. RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy
Popis:
 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

2.1.14.6. RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ došlá periodika dát na kolovací seznam.
Popis:
 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to "Add", serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Výchozí: 3
Text: Zobrazit ___ předchozích čísel na intranetu knihovníka.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.
Text: Seznam polí, které se nesmějí přepsat, když je předplatné duplikováno (Oddělené svislítkem |) ___
Popis:
 • Při duplikování předplatného někdy nechcete všechna pole duplikovala, pak pomocí této předvolby můžete vypsat pole, která nechcete duplikovat. Tyto názvy polí se přebírají z tabulky předplatného v databázi Koha. Jaká pole jsou v této tabulce zjistíte na webu DB schéma Koha .
Výchozí: plná historie
Text: Když zobrazujete informace o předplatném pro bibliografický záznam, předvyberte ___ pohled na sešity peridik
Hodnoty:
 • krátká historie
 • celá historie
Popis:
 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The 'brief' option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The 'full' option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.
Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Intranet

2.1.15.1. Vzhled

2.1.15.1.1. Display856uAsImage
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.15.1.2. DisplayIconsXSLT
Výchozí: Zobrazit
Asks: ___ the format, audience, and material type icons in XSLT MARC21 results and detail pages in the staff client.

Důležité

XSLTResultsDisplay a / nebo XSLTDetailsDisplay musí být nastavena, aby se použil XSLT stylesheet (výchozí nebo uživatelský), který zobrazí tyto ikony.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.15.1.3. intranet_includes
Výchozí: includes
Text: Použít vkládané soubory z adresáře ___ v adresáři šablon, namísto includes/. Nechte prázdné pokud nechcete.
Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the circulation module:
Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet
Popis:
 • This preference is used to set the background color and style of the Staff Client. The value is a .css file. The system administrator should determine which file is appropriate. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

Důležité

Ponechte prázdné, pokud nechcete
2.1.15.1.6. IntranetFavicon
Asks: Use the image at ___ for the Staff Client's favicon.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.
2.1.15.1.8. IntranetNav
Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)
Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the reports module:
text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.
Popis:
2.1.15.1.11. intranetstylesheet
Asks: Use the CSS stylesheet ___ on all pages in the staff interface, instead of the default css (used when leaving this field blank).
Popis:
 • The Intranetstylesheet preference is a layout and design feature for the intranet or staff client. This preference allows a library to customize the appearance of the Staff Client. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.
2.1.15.1.12. IntranetUserCSS
Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu
2.1.15.1.13. IntranetUserJS
Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všechny stránky knihovnického intranetu. Administrátoři mohou používat toto nastavení a tak přizpůsobit některé z interaktivních sekcích Koha, např. přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové skripty používané v knihovně JQuery Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.15.1.14. SlipCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Issue and Reserve Slips.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako ztracené statusy a umístění) ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.1.16. staffClientBaseURL
Text: Rozhraní pro knihovníky na na http:// ___
2.1.15.1.17. šablona
Výchozí: prog
Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • prog

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)
2.1.15.1.18. XSLTDetailsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobraz detaily v knihovnickém intranetu pomocí XSLT šablony v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
2.1.15.1.19. XSLTResultsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazení výsledků v knihovnickém s XSLT šablonou v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.15.2. Možnosti

2.1.15.2.1. HidePatronName
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ jméno čtenáře, který měl jednotky vypůjčené nebo rezervované na podrobných stránkách obrazovky "Podat rezervaci".
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.2.2. intranetbookbag
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ možnost košíku v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Výchozí: Povolit
Asks: ___ item selection in record detail page.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ WYSIWYG editor when editing certain HTML system preferences.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference allows you to chang system preferences with HTML in them to WYSIWYG editors instead of plain text boxes.
2.1.15.2.5. viewISBD
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v ISBD na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.6. viewLabeledMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli návěšťový MARC formát na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.7. viewMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v prostém MARC formátu na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

2.1.16. Nástroje

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Tools
These preferences are in reference to the Batch Item Modification tool.
2.1.16.1.1. MaxItemsForBatch
Default: 1000
Asks: Process up to ___ items in a single modification or deletion batch.
Popis:
 • In the batch item delete tool this will prevent the display of more than the items you entered in this preference, but you will be able to delete more than the number you enter here. In the batch item modification tool this preference will prevent the editing of more than the number entered here.

2.1.16.2. Novinky

2.1.16.2.1. NewsAuthorDisplay
Výchozí: vůbec ne
Asks: Show the author for news items: ___
Hodnoty:
 • Both OPAC and staff client
 • Not at all
 • OPAC only
 • Staff client only
Tyto preference se vážou k nástrojiTvůrce čtenářských karet.
2.1.16.3.1. ImageLimit
Text: Omezení počtu obrázků vytvořených uložených v databázi na ___ obrázků.
Cesta: Vícee > Administrace > Globalní systémová nastavení > Webové služby

2.1.17.1. IdRef

Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the IdRef webservice from the opac detail page. IdRef allows to request authorities from the Sudoc database.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • IdRef is a French service for Sudoc autorities. Using the Sudoc database, it allows to request / modify / add authorities. If a record comes from the Sudoc (so 009 is filled with an integer), at the OPAC you will see "Author: Idref" if a 7..$3 (unimarc author) if filled with a ppn. On clicking on the Idref link, a popup will display.
  The Idref webservice is requested and all records (by roles) for this author will be displayed
  There is 1 line / record and 2 links at the end. 1 will request Koha (cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ident:003381862), the other one will redirect to the sudoc page (http://www.sudoc.fr/003381862).
 • Důležité

  Please note that this feature is available only for libraries using UNIMARC.
 • Poznámka

  The French Sudoc database should not be confused with the US Superintendent of Documents (SuDocs) Classification Scheme.

2.1.17.2. ILS-DI

2.1.17.2.1. ILS-DI
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ ILS-DI služby pro uživatele OPACu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Text: ___povolené IP adresy pro užívání ILS-DI služeb

2.1.17.3. OAI-PMH

2.1.17.3.1. OAI-PMH
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ OAI-PMH server Koha.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Once enabled you can visit http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl to see your file. For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of 'participants': Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.
Více o protokolu OAI-PMH na http://www.openarchives.org/pmh/
2.1.17.3.2. OAI-PMH:archiveID
Výchozí: KOHA-OAI-TEST
Text: Identifikuj záznamy v tomto sídle s prefixem ___:
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ automaticky aktualizovat OAI-PMH sadu, kdykoliv je vytvořen nebo změněn bibliografický záznam
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
2.1.17.3.4. OAI-PMH:ConfFile
Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.
Více informací viz Vzorový konfigurační soubor v příloze.
Default: will never be emptied or truncated (persistent)
Asks: Koha's deletedbiblio table ___
Hodnoty:
 • will never have any data in it (no)
 • will never be emptied or truncated (persistent)
 • might be emptied or truncated at some point (transient)
2.1.17.3.6. OAI-PMH:MaxCount
Výchozí: 50
Text: Vracet jen ___ záznamů najednou jako odpověď na dotaz ListRecords nebo ListIdentifiers.
Popis:
 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.
2.1.17.4.1. SvcMaxReportRows
Výchozí: 10
Text: Vracet jen ___ řádků ze zprávy požadované pomocí webových služeb.
Popis:
 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.
Cesta: Více > Administrace

Důležité

Konfigurujte všechny "parametry" v pořadí jak se objevují.
Při nastavování Koha systému, budete potřebovat přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systém. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Knihovny a skupiny
Při návštěvě této stránky se zobrazí seznam knihoven a skupin, které již byly přidány do systému.
Chcete-li přidat novou knihovnu:
 • Klikněte na tlačítko 'Nová knihovna'
 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně
  • Kód knihovny by neměl obsahovat mezery a měl by mít 10 nebo méně znaků. Tento kód bude použit jako unikátní identifikátor v databázi.
  • Název knihovny bude zobrazen v on-line katalogu kdekoliv se bude potřeba odkázat na konrétní knihovnu, měl by tedy být srozumitelný především pro Vaše čtenáře.
  • Pokud máte skupiny nastavené, můžete si vybrat do které skupiny tato knihovna patří, po vložení kódu a jména
 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce
  • Pole adresy a kontaktu mohou být použity k vytvoření poznámek pro každou knihovnu
  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému
   • Důležité

    Ujistěte se, že jste dobře zadali e-mailovou adresu knihovny, aby byla upozornění posílána z a na správný e-mail.
  • If you'd like you can enter a different 'Reply-To' email address. This is the email address that all replies will go to.
   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReplytoDefault preference
  • If you'd like you can also enter a different 'Return-Path' email address. This is the email address that all bounced messages will go to.
   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReturnpathDefault preference
  • Pokud je vyplněna URL adresa, použije se k vytvoření odkazu na názvu knihovny v přehledu jednotek v on-line katalogu
  • Pole informace o katalogu je pro informace o knihovně, které se objeví v katalogu když v tabulce jednotek najedete myší na název knihovny
  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP
   • Důležité

    IP adresa je požadována, jestliže jste nastavili AutoLocation
  • Nakonec můžete doplnit libovolnou poznámku, ta se nebude zobrazovat v on-line katalogu.

Poznámka

Z uvedených polí jsou vyžadovány pouze "Kód knihovny" a "Název"
Nebudete schopni odstranit všechny knihovny, které mají čtenáře nebo jednotky s ní související.
Každá knihovna bude mít odkaz "Upravit" napravo. Klepnutím na tento odkaz editujete/změníte detaily příslušné knihovny.

Důležité

Nebudete schopni editovat "Kód knihovny"
Chcete-li přidat Vyhledávací doménu nebo Skupinu knihovního majetku, klikněte na tlačítko 'Nová skupina' v horní části obrazovky
Dejte skupině "Typ kategorie vyhledávací domény" a pokud byste chtěli skupinu ukázat v knihovním rozbalovacím menu na vrcholu OPACu (s OpacAddMastheadLibraryPulldown a nastavte na "Přidat") a na stránce pokročilého vyhledávání můžete zaškrtnout box "Zobrazit roletku".
Of the fields on the group form, 'Category code', 'Name', and 'Category type' are the only required fields
Prohledat doménové skupiny umožňuje vyhledávání skupin knihoven místo vyhledávání jedné knihovny či všech knihoven
Chcete-li zobrazit Skupiny vyhledávacích domén v akci navštivte v knihovnickém intranetu stránku Pokročilé vyhledávání ve vašem systému Koha:
Můžete přiřadit určité kategorie vašim knihovnám tím že jim přiřadíte skupiny
Vlastnosti jsou potom knihovnám přiřazeny pomocí přidávacího nebo editačního formuláře
Koha umožňuje organizovat vaši sbírku podle typů jednotek a kódů sbírek
 • Cesta: Více > Administrace > Základní prametry > Typy jednotek
Typ jednotky se obvykle určuje podle typu nosiče (kniha, CD, DVD, atd.), ale může být použit i jinak, podle zvyklostí knihovny.
Chcete-li přidat nový typ výtisku, klikněte na tlačítko "New Item Type" v horní části stránky "Typy výtisků".
 • Do pole 'Typ jednotek' zadejte krátký kód pro daný typ jednotek
 • The description is the plain text definition of the item type (for those with multiple languages installed you can translate the item type description in to all of those languages using the 'Translate in to other languages' link)
 • Item types and can grouped together for searching at the same time. For example you can put DVDs and Bluray in to a group called Movie and then they can be searched together. These groups are defined in the ITEMTYPECAT authorized value.
 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky
  • Můžete si vybrat z řady kolekcí obrázků
  • Můžete odkazovat na vzdálený obrázek
  • Nebo nemusíte mít k obrázku přidruženou žádnou položku
  • Důležité

   To have your item type images appear in the OPAC you need to set noItemTypeImages to 'Show'
   • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Admin
 • For items that you are suppressing from the OPAC you can hide their item type from being searched in the OPAC
 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte "Ne pro výpůjčky"
  • Jednotky označené jako 'Nelze vypůjčit' se zobrazí v katalogu, ale nebude možné je půjčit čtenářům
 • U položek, u kterých se účtují poplatky za pronájem, uveďte celkový poplatek, účtované v poli "Půjčovné"
  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)
  • Toto zpoplatní čtenáře při výpůjčce.
 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the 'Checkin message' box
  • The Checkin message type can be a Message or an Alert. The only difference between these two is the styling. By default a Message is blue
   and an Alert is yellow.
 • Some SIP devices need you to use a SIP-specific media type instead of Koha's item type (usually lockers and sorters need this media type), if you use a device like this you'll want to enter the SIP media type.
 • Když skončíte, klikněte na "Uložit změnit"
  • Poznámka

   Všechna pole, s výjimkolu "Typ jednotky" jsou editovatelné ze seznamu Typů jednotek
 • Váš nový typ jednotky se objeví na seznamu
Každý typ výtisku má vedle tlačítko "Editovat". Chcete-li editovat výtisk, stiskněte ho.

Důležité

Nebudete moci upravit kód, který jste přiřadili jako "Type jednotky", ale budete moci upravit popis jednotky.
Každý výtisk má vedle tlačítko Odstranit. Chcete-li výtisk odstranit, klikněte na odkaz "Odstranit".

Důležité

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v jednotkách ve vašem systému.
Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Autorizované hodnoty
Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav "Ztraceno".
 • Asort1
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • Asort2
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • BOR_NOTES
  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.
 • Bsort1
  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů
 • Bsort2
  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu
 • CART
 • CCODE
  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DAMAGED
  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DEPARTMENT
  • Departments are required by and will be used in the Course Reserves module
 • HINGS_AS
  • General Holdings: Acquisition Status Designator :: This data element specifies acquisition status for the unit at the time of the holdings report.
 • HINGS_C
  • Obecné Jednotky: Označení úplnosti
 • HINGS_PF
  • Označení fyzické formy
 • HINGS_RD
  • Obecné Jednotky: Označení uchování :: Tento prvek dat určuje zásady uchovávání pro jednotku v době zprávy o jednotkách (výtiscích)
 • HINGS_UT
  • Obecné Jednotky: Označení typu jednotky
 • LOC
  • Umístění ve skladu (obvykle se vyskytuje při přidávání nebo editování jednotky)
 • LOST
  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
 • MANUAL_INV
  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur
  • Důležité

   Nastaví se hodnota jako Autorizovaná hodnota pro kategorii MANULAL_INV se objeví jako popis a Popis autorizované hodnoty bude použit jako částka. Vložte peněžní částku v popisu bez symbolu měny.
 • NOT_LOAN
  • Důvody proč titul není na půjčování
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
  • Poznámka

   Záporné hodnoty stále umožňují rezervace (například. stav objednávky), kdežto kladná čísla nedovolí rezervace či výpůjčky
 • ORDER_CANCELLATION_REASON
  • Reasons why an order might have been cancelled
 • PROC
 • REPORT_GROUP
  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)
 • REPORT_SUBGROUP
  • Toto může být použito k dalšímu třídění a filtrování vašich zpráv. Tato kategorie je ve výchozím nastavení prázdná. Hodnoty zde uvedené, musí obsahovat kódy z autorizovaných hodnot z REPORT_GROUP v poli Popis (OPAC), aby se propojilo s podskupinu do příslušné skupiny.
 • RESTRICTED
  • Stav "Vyhraženo" (Omezená dostupnost) jednotky
 • ROADTYPE
  • Road types to be used in patron addresses
 • SIP_MEDIA_TYPE
  • Used when creating or editing an item type to assign a SIP specific media type for devices like lockers and sorters.
 • SUGGEST
  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)
 • WITHDRAWN
  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)
 • YES_NO
  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.
Kromě již existujících systémem přednastavených kategorií mohou knihovníci přidávat vlastní kategorie autorizovaných hodnot pro kontrolu dat vkládaných do systému. Pro přidání nové kategorie:
 • Klikněte na "Nová kategorie"
 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)
  • Důležité

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.
 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty
  • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
   • Důležité

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
  • Použijte pole "Popis" pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte "Popis (OPAC)"
  • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky "Omezení poboček" . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
  • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Nová kategorie a hodnota se objeví v seznamu Autorizovaných hodnot
Nové povolené hodnoty mohou být přidány do nové nebo kterékoliv existující kategorie. Pro přidání hodnoty:
 • Klikněte na tlačítko 'Nová ověřená hodnota pro...'
 • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
  • Důležité

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
 • Použijte pole "Popis" pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte "Popis (OPAC)"
 • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky "Omezení poboček" . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
 • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Nová hodnota se objeví na seznamu vedle stávajících hodnot
Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích
Kategorie čtenářů vám dovolují organizovat čtenáře do rozdílných úloh, věkových skupin a čtenářských typů.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Čtenářské kategorie
Čtenáři se přiřazují do jedné ze šesti kategorií:
 • Dospělí
  • Nejběžnější typ uživatele, obvykle používaný pro obecnou kategorii 'Uživatel'
 • Dítě
  • K dětským uživatelům je možné připojit zástupce.
 • Zaměstnanec
  • Knihovníci (a pracovníci knihovny) by měli mít přiřazenou kategorii zaměstnanců, takže si můžete nastavit jejich oprávnění a dát jim přístup ke knihovnickému rozhranní, (intranetu).
 • Korporativní
  • Korporativní čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být ručiteli za profesionální čtenáře.
 • Profesionál
  • Profesionální uživatelé mohou být propojeni s organizačními uživateli
 • Statistický
  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako je vnitřní využití výtisků.
Chcete-li přidat novou kategorii čtenářů klikněte na "Nová kategorie" v horní části stránky
 • "Kód kategorie" je identifikátor pro váš nový kód.
  • Důležité

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zadejte textovou verzi kategorie do políčka "Popis".
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)
  • Důležité

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do.......... Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli "Požadovaný věk".
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do 'Horní limit věku"
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné "Zápisné".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
  • Poznámka

   Depending on your value for the FeeOnChangePatronCategory preference this fee will be charged on patron renewal as well as when they are first enrolled.
 • Pokud chcete, aby čtenář obdržel zprávu o upomínce, nastavte 'Vyžadovat zaslání upomínky ' na 'Ano'
 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu "Ztracené jednotky" ve služebním intranetu
  • Důležité

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.
 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli "Rezervační poplatek".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
 • V poli "Typ kategorie" zvolte jednu ze šesti hlavních kategorií
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • "Omezení pobočky" umožňují omezit tuto čtenářskou kategorii pouze v některých pobočkách ve vašem knihovním systému. Vyberte možnost "Všechny pobočky "pokud byste chtěli, aby každá knihovna mohla využít tuto kategorii.
 • You can decide if this patron category is blocked from performing actions in the OPAC if their card is expired using the next option. By default it will follow the rule set in the BlockExpiredPatronOpacActions preference
 • Next you can choose the default privacy settings for this patron category. This setting can be edited by the patron via the OPAC if you allow it with the OPACPrivacy system preference.
 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii
  • Důležité

   Vyžaduje to, že máte EnhancedMessagingPreferences povoleno
  • These defaults will be applied to new patrons that are added to the system. They will not edit the preferences of the existing patrons. Also, these can be changed for individual patrons, this setting is just a default to make it easier to set up messages for an entire category.
   • Poznámka

    Po nastavení výchozí hodnoty pro čtenářskou kategorii můžete vynutit tyto změny pro všechny stávající čtenáře spuštěním borrowers-force-messaging-defaults skriptu nacházející se misc/maintenace adresáři. Požádejte o pomoc správce systému s tímto skriptem.
Následující pravidla určují způsob cirkulace jednotek, způsob a dobu počítání poplatků a způsob zacházení s rezervacemi.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Výpůjčky a pravidla poplatků
Pravidla se aplikují z nejvíce specifických po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:
 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek
The CircControl and HomeOrHoldingBranch also come in to play when figuring out which circulation rule to follow.
 • Pokus je CircControl nastaven na "knihovna kde jste příhlášen/a" pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny ve které jste příhlášen/a
 • Pokud je CircControl nastaven na "knihovna, ze které je čtenář" pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny čtenáře
 • Pokud má nastavení "CircControl" hodnotu "pobočky z které pochází jednotka", pravidla půjčování budou vybírána na základě knihovny, přičemž nastavení "HomeOrHoldingBranch" určuje, zdali použít pravidla z domovské knihovny dané jednotky, nebo z aktuální knihovny dané jednotky.
 • If IndependentBranches is set to 'Prevent' then the value of HomeOrHoldingBranch is used in figuring out if the item can be checked out. If the item's home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

Poznámka

Pokud jste jednopobočkový knihovní systém, vyberte si název pobočky před vytvořením pravidel (pouze pravidlo s volbou "všechny knihovny", může někdy způsobovat problémy s rezervacemi)

Důležité

Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.
Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo "všechny knihovny", chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):
Můžete zvolit libovolnou kombinaci kategorií čtenářů a typu jednotek, na které se mají pravidla vztahovat
 • Nejprve vyberte, pro kterou kategorii čtenářů chcete použít dané pravidlo. Pokud ponecháte nastavení 'Všichni', bude použito pro všechny kategorie čtenářů
 • Choose the 'Item type' you would like this rule to apply to. If you leave this to 'All' it will apply to all item types
 • Limit the number of items a patron can have checked out at the same time by entering a number in the 'Current checkouts allowed' field
 • If you're allowing OnSiteCheckouts then you may also want to set a limit on the number of items patron's can have onsite.
 • Define the period of time an item can be checked out to a patron by entering the number of units (days or hours) in the 'Loan period' box.
 • Choose which unit of time, Days or Hours, that the loan period and fines will be calculated in in the 'Unit' column
 • Můžete také definovat pevný termín vrácení pro konkrétního čtenáře, kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje obvyklé pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky definovaného typu jsou vrátitelné před datem nebo po datu, které určíte.
 • 'Fine amount' should have the amount you would like to charge for overdue items
  • Důležité

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).
 • Enter the 'Fine charging interval' in the unit you set (ex. charge fines every 1 day, or every 2 hours)
 • 'When to charge' is most handy in libraries that have a fine charging interval of more than 1 day.
  • Ke konci intervalu
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 7 days after the due date, it will always take one fine interval (7 days), before the first fine is charged
  • K začátku intervalu
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 2 days after the due date and the second fine 7 days after the due date.
 • The 'Fine grace period' is the period of time an item can be overdue before you start charging fines.
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • "Strop zpozdného" je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty
  • Důležité

   Pokud je toto pole prázdné, pak Koha nebude mít limit pokut pro vypůjčenou jednotku a pokuta bude narůstat. Maximální výše pokuty může být nastavena pomocí systémové předvolby MaxFine .
 • If you would like to prevent overcharging patrons for a lost items, you can check the box under 'Cap fine at replacement price.' This will prevent the patron's fines from going above the replacement price on the item.
  • Poznámka

   If the 'Overdue fines cap' is also set, the fine will be the lesser of the two, if both apply to the given overdue checkout.
 • If your library 'fines' patrons by suspending their account you can enter the number of days their fine should be suspended in the 'Suspension in days' field
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • Můžete také definovat maximální počet dní, na které budou čtenáři omezeny služby pomocí nastavení 'Maximální trvání omezení'
 • Next decide if the patron can renew this item type and if so, enter how many times they can renew it in the 'Renewals allowed' box
 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit o jak dlouho se mají výpůjčky prodlužovat (v jednotkách, které si zvolíte) ve sloupci "Prodlužovat o".
 • If you're allowing renewals you can control how soon before the due date patrons can renew their materials with the 'No renewals before' box.
  • Items can be renewed at any time if this value is left blank. Otherwise items can only be renewed if the item is due after the number in units (days/hours) entered in this box.
  • To control this value on a more granular level please set the NoRenewalBeforePrecision preference.
 • You can enable automatic renewals for certain items/patrons if you'd like. This will renew automatically following your circulation rules unless there is a hold on the item
  • Důležité

   You will need to enable the automatic renewal cron job for this to work.
  • Důležité

   This feature needs to have the "no renewal before" column filled in or it will auto renew everyday after the due date
 • If the patron can place holds on this item type, enter the total numbers of items (of this type) that can be put on hold in the 'Holds allowed' field
 • Next you can decide if this patron/item combo are allowed to place holds on items that are on the shelf (or available in the library) or not. If you choose 'no' then items can only be placed on hold if checked out
 • You can also decide if patrons are allowed to place item specific holds on the item type in question. The options are:
  • Povolit: Umožní čtenářům zvolit možnost mezi první dostupnou jednotkou (rezervace na titul) nebo konkrétní jednotku.
  • Nepovolit: Umožní čtenářo zvolit pouze další dostupný
  • Force: Will only allow patrons to choose an specific item
 • A konečně, pokud účtujete půjčovné na tento typ položky a chcete dát konkrétnímu typu čtenáře slevu na tomto poplatku, zadejte procentuální slevu (bez symbolu%), v poli "Sleva půjčovného"
When finished, click 'Add' to save your changes. To modify a rule, simply click the 'Edit' link to the right of the fule and edit the values that appear filled in at the bottom of the form.
Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz "Odstranit" na pravé straně pravidla.
Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem volby "Klon" nad maticí pravidel.
Provedení klonování Vám bude oznámeno potvrzující zprávou.
You can set a default maximum number of checkouts and hold policy that will be used if none is defined below for a particular item type or category. This is the fall back rule for defaults.
From this menu you can set a default to apply to all item types and patrons in the library if no other option is set in the forms below.
 • In 'Total current checkouts allowed' enter the total number of items patrons can have checked out at one time
 • In 'Total current on-site checkouts allowed' enter the total number of items patrons can have checked out on site at a time (OnSiteCheckouts needs to be set to 'Enable')
 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky "Rezervační politika"
  • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)
  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.
  • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu
 • Control if there is a limit to filling a hold based on the item's library
  • any library
  • item's home library
  • item's holding library
  • Poznámka

   The patron's home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.
 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit
  • Jednotka se vrací domů
  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky
  • Poletující výtisk
   • Pokud položka plave, zůstane tam, kde byla přijata a nikdy se nevrací "domů".
 • Pokud je vaše podmínka nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na 'Deaktivovat' napravo od pravidla.
Pro tuto knihovnu můžete určit maximální počet výpůjček povolených pro čtenáře dané kategorie bez ohledu na typ jednotky.

Poznámka

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.
Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.
For this library, you can edit hold and return policies for a given item type, regardless of the patron's category.
Různé rezervovací politiky mají následující efekty:
 • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)
 • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.
 • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu

Důležité

Všimněte si, že pokud je systémová předvolba AllowHoldPolicyOverride je nastavena na "Povolit", mohou tyto politiky být ignorovány knihovníkem u výpůjčního protokolu.

Důležité

Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.
Control if there is a limit to filling a hold based on the item's library
 • any library
 • item's home library
 • item's holding library
 • Poznámka

  The patron's home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.
Různé politiky vracení mají následující efekty:
 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky
Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na " Z domovské knihovny" tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.
Čtenářovy atributy se používají k definici vlastních polí, napojených na záznam čtenáře. S cílem umožnit použití vlastních polí, potřebujete nastavit systémovou předvolbu ExtendedPatronAttributes .
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Typy atributů čtenáře
Běžně se do tohoto pole zapisuje číslo studentského nebo občanského průkazu.
Chcete-li přidat nový typ atributu čtenáře, klikněte na "Nový typ atributu čtenáře" v horní části stránky
 • V poli "Kód typu atributu čtenáře", zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu
  • Důležité

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Do pole 'Popis' zadejte (jako obyčejný text) obsáhlejší vysvětlení o tom, co má dané pole obsahovat
 • Zaškrtněte vedle políčko "Opakovatelný", aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Pokud "Jedinečný identifikátor" je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.
  • Unique attributes can be used as match points on the patron import tool
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Zaškrtněte 'Povolit heslo', aby bylo možné spojit heslo s tímto atributem.
 • Vybrat 'Zobrazit v OPAC' pro zobrazení tohoto atributu na stránce s detaily čtenáře v OPAC.
 • Zaškrtněte 'Vyhledávatelný', aby bylo možno vyhledat tento atribut ve vyhledávání čtenářů pro zaměstnance.
 • Zatrhnout, "Zobrazit ve výpůjčkách", aby se tento atribut stal viditelný ve čtenářově zobrazení krátkých detailů vlevo na výpůjční obrazovce a na dalších stránkách čtenáře
 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.
  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce
  • Důležité

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.
 • Pokud byste chtěli tento atribut použít pouze ve zvláštních pobočkách, můžete tyto vybrat ze seznamu "Omezení na pobočky". Zvolte "Všechny knihovny" pro všechny knihovny.
  • Důležité

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.
 • Pokud byste chtěli zobrazovat pouze atribut čtenáře jednoho typu, zvolte typ čtenáře z roletky "Kategorie"
 • Pokud máte mnoho atributů, bylo by užitečné je seskupit, abyste je snadno našli pro editaci. Pokud vytvoříte Authorizovaná hodnota pro PA_CLASS, ukáže se v roletce "Třídy" a pak můžete změnit stránku atributů abyste měli oddíl pro atributy
 • Klikněte na Uložit pro uložení vašeho nového atributu
Hned po přidání se Váš Atribut objeví v Seznamu Atributů a také ve formuláři přidání/úpravy v záznamu o Čtenáři
Pokud jste nastavili třídy pro uspořádání atributů, tyto třídy se objeví se na formuláři Přidat/editovat čtenáře
Každý atribut čtenáře má editační a výmazový odkaz vedle na seznamu atributů.
Některá pole po vytvoření atributu nebude možné upravovat:
 • Kód typu vlastností čtenáře
 • Opakovatelný
 • Jedinečný identifikátor
Nebudete schopni odstranit atribut, pokud je užíván.
Omezit možnost převážet výtisky mezi knihovnami na základě knihovny odesílající, knihovny přijímající a kódu příslušného fondu.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Limity knihovních přeprav
Tato pravidla vstoupí v platnost v případě, že předvolba UseBranchTransferLimits je nastavena na "vynutit".
Předtím než začnete, budete si zřejmě nejdřív chtít vybrat knihovnu, pro kterou budou tato omezení platit.
Přesonové limity jsou stanoveny na základě kódů fondů, které jste použili pomocí Autorizované hodnoty v administraci.
Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:
Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)
Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.
The Transport cost matrix lets a library system define relative costs to transport books to one another. In order for the system to use this matrix you must first set the UseTransportCostMatrix preference to 'Use'.

Důležité

Matice transportních nákldů přednost při řízení toho, odkud jsou podávány rezervace, v případě že matice není používána, pak se Koha řídí StaticHoldsQueueWeight .
Náklady jsou desítkové hodnoty mezi zvolenou maximální hodnotu (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné náklady). Například, mohli byste použít vzdálenost mezi každou knihovnu v mílích jako "náklady", pokud by to přesně odpovídalo nákladům na jejich převozy. Možná, že pošty budou mít lepší miru. Knihovny sdílející poštovní úřad budou mít náklady 1, na sousedících poštách budou mít náklad 2, atd.
Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka "Zakázat" pole a zadejte svoje náklady
Po vložení ceny stiskněte na klávesnici "Enter", nebo klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části matice, abyste uložili změny.

Poznámka

A NULL value will make no difference where the From and To libraries are the same library. However, as a best practice, you should put a 0 in there. For all other To/From combinations, a NULL value will cause that relationship to act as if it has been disabled. So, in summary, don't leave any of the values empty. It's best to always put a number in there ( even if you choose to disable that given To/From option ).
Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informovány o výpůjčkách (příjmy a vydeje).
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Upozornění o výpůjčkách
Následující nastavení se zakládá na typech čtenářů a položek.

Důležité

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.
Chcete-li nastavit upozornění na výpujčku:
 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky
  • Chcete-li nastavit předvolby pro všechny knihovny, udržujte menu nastavené na 'Default'
 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.
  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.
Pro standardizování vstupů čtenáře, můžete definovat města nebo obce, ve vašem regionu, takže když jsou přidávání noví čtenáři, knihovníci prostě musejí vybrat město ze seznamu namísto nutnosti zadat město a zip (PSČ).
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Města a obce
K přidání nového města, klikněte na tlačítko "Nové město" na vrcholu stránky a vložte jméno města, stát (okres) , PSČ a zemi.
Jakmile kliknete na Odeslat, vaše město bude uloženo a bude na seznamu Měst a obcí
Města mohou být kdykoli upravena či odstraněna.
Pokud jste definovali obce a města pomocí formuláře "Nová obec", pak při přidání a editaci čtenářova záznamu, uvidíte tyto obce a města v rozbalovacím menu kvůli usnadnění výběru obce.
Toto umožní snadné vkládání místních jmen do čtenářova záznamu, aniž byste riskovali možnost překlepů či chybných Zip/PSČ kódů.
Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog
Šablony slouží pro vytváření nových bibliografických záznamů. Koha nabízí několik připravených šablon, které lze upravovat nebo odstranit. Knihovníci také mohou vytvářet vlastní šablony pro obsah specifický pro jejich knihovnu.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Bibilografický rámec MARC

Důležité

Neodstraňujte ani neupravujte výchozí šablonu pokud nezpůsobuje problémy s vašimi katalogizačními záznamy - vždy vytvořte novou šablonu založenou na výchozí šabloně nebo upravte ostatní šablony.
Po kliknutí na odkaz 'Struktura šablony MARC' na pravé straně každé šablony, se můžete rozhodnout, kolik polí chcete vidět na jedné obrazovce pomocí možnosti stránkování nahoře tabulky.
Chcete-li přidat novou šablonu
 • Klikněte na "Nový rámec"
  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích
  • Použijte pole Popis pro upřesnění podrobnější definice své šablony
 • Klikněte na tlačítko 'Odeslat'
 • Jakmile bude váš rámec je přidán, klikněte na "struktura MARC" napravo seznamu rámců
  • Budete požádáni k volbě šablony, která bude základem nové šablony, bude to snadnější než začínat od nuly
 • Jakmile se váš rámec objeví na obrazovce, můžete upravit nebo odstranit jednotlivá pole podle pokynů pro úprava podpolí
Kliknutím na "Upravit" vpravo od rámce umožňuje pouze editovat popis rámce:
Chcete-li provádět úpravy v polích souvisejících s rámcem, musíte nejprve kliknout na "struktura MARC" a potom postupujte podle pokynů pro úpravy podpolí
Chcete-li přidat pole do šablony klikněte na tlačítko "Nový Tag" v horní části definice šablony.
Toto otevře prázdný formulář pro vkládání dat do polí MARC
Zadejte informace o novém tagu:
 • "Tag" je číslo pole MARC
 • "Návěští pro lib" je text, který se zobrazí na zaměstnaneckém intranetu v modulu Katalogizace
 • "Návěští pro OPAC" je text, který se zobrazí v OPACu při pohledu na MARC záznam
 • Jestli toto pole je opakovatelné, zatrhněte políčko "Opakovatelné"
 • Jestli toto pole je povinné, zatrhněte políčko "Povinné"
 • Chcete-li, aby toto pole mělo rozbalovací menu s nabídkou odpovědí, zvolte který seznam "Ověřené hodnoty" chcete použít.
Když budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit změny" a objeví se vám s vaší nové pole
Napravo od nového pole je odkaz na "Podpole," budete muset přidat podpole, než tato značka se objeví v editoru MARC. Proces vložení nastavení nového podpole je stejný jako naleznete v úpravy podpolí v rámcích v této příručce.
Šablony jsou tvořeny z polí a podpolí MARCu. Pokud chcete upravit šablonu, musíte upravit pole a podpole. Po kliknutí na 'Upravit' (napravo od podpolí) můžete upravovat text přidružený k poli.
 • Each field has a tag (which is the MARC tag) that is uneditable
  • "Návěští knihovny" je to, co se objeví na knihovnickém intranetu, pokud máte advancedMARCeditor nastavit zobrazení návěští
  • "Návěští pro OPAC" je to, co se zobrazí při pohledu na MARC záznam v OPACu
  • Pokud zaškrtnete "Opakovatelné ', pak toto pole bude mít vedle znaménko plus, které vám umožní přidávat další násobky pole
  • Pokud zaškrtnete "Povinné", záznam nebude povoleno ukložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu
  • "Autorizovaná hodnota" je místo, kde můžete definovat autorizovaná hodnota , že vaši katalogizátoři si mohou vybrat z rozbalovacího menu pro vyplnění tohoto pole
Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na "Podpole" na pravé straně od tagu na seznamu "MAEC struktura"
 • V seznamu podpolí můžete vpravo u každého podpole kliknout na 'Odstranit' a tím jej odstraníte
 • Chcete-li upravit podpole klikněte na tlačítko "Upravit podpole".
 • For each subfield you can set the following Basic constraint values
  • Text pro knihovníka
   • co se objeví před podpolem v knihovnickém interface
  • Text pro OPAC
   • co se objeví před polem v OPACu.
    • Zůstane-li pole prázdné, je namísto použit text pro knihovníka
  • Opakovatelný
   • pole bude mít vedle sebe znaménko plus, aby bylo možné přidat více tagů
  • Povinné
   • záznam nebude možné uložit, pokud nepřidělíte hodnotu pro tento tag
  • Spravovány v záložce
   • definuje záložku ve které je zobrazeno podpole. Všechna podpole tohoto pole musí být ve stejné záložce nebo ignorována. Ignorována znamená, že toto podpole není spravováno.
 • For each subfield you can set the following Advanced constraint values
  • Výchozí hodnota
   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to lze upravovat, ale ušetříte čas, pokud použijete často stále stejnou poznámku a nebo stejnou hodnotu v poli.
   • Poznámka

    If you would like a field to fill in with today's date you can use the YYYY MM DD syntax in the 'Default value'. For example: a default of "Year:YYYY Month:MM Day:DD" (without quotes) will print as "Year:2015 Month:11 Day:30"
  • Viditelnost
   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.
  • Je URL
   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací
  • Odkaz
   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:
    • pokud u polí jako autor (200f v UNIMARC) vložíte 200f, uvidíte všechny bibliografické záznamy se stejným autorem
    • na pole, které je odkazem (4xx) k dosažení jiného bibliografického záznamu. Například, dejte 011a do 464 $x, a najdete periodika s tímto ISSN.
   • Varování

    This value should not change after data has been added to your catalog. If you need to change this value you must ask your system administrator to run misc/batchRebuildBiblioTables.pl.
  • Koha odkaz
   • Koha podporuje více MARC formátů. Proto nemůže vědět, co znamená 245$a nebo 200$f (obě tato pole znamenají 'název' v MARC21 nebo UNIMARC). V tomto seznamu tak můžete přiřadit podpole MARC k jeho významu. Koha soustavně udržuje podpole a jejich význam konzistentní. Pokud chce uživatel hledat 'název', použije se tento odkaz pro nalezení hledaného (245 v rámci MARC21, 200 v UNIMARC).
 • For each subfield you can set the following Other option values
  • Ověřená hodnota
   • se rozumí hodnota, která nemůže být napsaná knihovníkem, ale musí být vybrána ze seznamu rozbalovacího menu autorizované hodnoty
   • Ve výše uvedeném příkladu se při katalogizaci v poli 504a zobrazí Ověřené hodnoty MARC504.
  • Thesaurus
   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být vyhledána v autoritách/tezauru dané kategorie
  • Plugin
   • se rozumí hodnota vypočtená nebo řízena pluginem. Pluginy mohou udělat téměř cokoliv.
   • Příklady:
    • For call numbers there is an option to add a call number browser next to the the call number subfield so that you can identify which call numbers are in use and which are not. Simply choose the cn_browser.pl plugin. Learn more in the cataloging section of this manual.
    • If you'd like to let file uploads via cataloging you can choose the upload.pl plugin and this will allow you to upload files to Koha to link to your records.
    • V UNIMARCu existují zásuvné moduly pro všechna kódovaná pole 1xx. Zásuvný modul představuje pro katalogizátora úžasnou pomoc! Existují také dva zásuvné moduly (unimarc_plugin_210c a unimarc_plugin_225a), které dokáží dohledat vydavatele na základě ISBN a seznam souborů pro vydavatele.
 • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko "Uložit změny" v horní části obrazovky
Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.
2.4.1.5.1. Export šablony
Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz "Export" vpravo od názvu rámce.
Po klepnutí na tlačítko "Export", budete vyzváni k výběru, jaký formát má mít exportovaný soubor.
Takto exportovaný rámec lze importovat do jiné instalace Koha pomocí volby importu rámce.
2.4.1.5.2. Import šablony
An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.
To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click 'Import' to the right of the new framework.
Budete vyzváni k vyhledání souboru na vašem počítači a importován do rámce.
Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.
Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek, který potvrdí, že systém funguje.
Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.
Zatímco Koha ukládá celý MARC záznam, také ale ukládá častá pole pro snadný přístup do různých tabulek v databázi. Koha mapování na MARC říká Koha, kde najít tyto hodnoty v záznamu MARC. V mnoha případech nebudete muset měnit výchozí hodnoty stanovené v tomto nástroji při instalaci, ale je důležité vědět, že tento nástroj je tady a může být kdykoliv použit.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > mapování Koha na MARC
Stránka mapování Koha na MARC vám nabízí možnost zvolit si jednu ze tří tabulek v databázi pro přiřazení hodnot.
Tabulku, se kterou chcete pracovat vyberte kliknutím na "OK". Pro úpravu kteréhokoliv přiřazení klikněte na název pole nebo na odkaz "Upravit" u příslušného pole.
Vyberte si, které MARC pole chcete mapovat na toto pole Koha a klikněte na tlačítko "OK". Pokud chcete vymazat všechna mapování, klikněte na tlačítko "Přemapovat ".

Důležité

V součané době můžete mapovat pouze 1 pole MARC na 1 pole Koha. Tím se mímí, že nejde mapovat jak pole 100a a pole 700a současně na autora, musíte vybrat jedno nebo druhé.
Tento nástroj vám umožní namapovat pole MARC na sadu předdefinovaných klíčových slov.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Mapování návěští na MARC

Důležité

Tento nástroj ovlivní pouze instalace, které nepoužívají XSLT Stylesheety
V tuto chvíli je jediné používané klíčové slovo 'podtitul'.
Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, které pole MARC pole vytiskne na obrazovce podrobností o bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole podnázvu (vedlejšího názvu).
Použití rozbalovací nabídky pro rámce vyberte Rámec chcete-li toto pravidlo použít. Například, "Podnázev" pro knihy se nachází v poli 245$b.
Nicméně titulky pro DVD objeví v 245$p
Pomocí tohoto nástroje můžete říci Koha, aby tiskla pravé pole jako titulek při sledování bibliografického záznamu v OPACu.
Tento nástroj může být také použit k řetězení kousků záznamu. Chcete-li číslo v edici zobrazit v názvech výsledků vyhledávání, musíte namapovat 490 $v na "Další údaje o názvu" v 245 $b.

Poznámka

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.
Budoucí verze budou obsahovat pole přidělená dalším klíčovým slovům.
Zkontrolovat strukturu MARCu
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Zkontrolovat bibliografický MARC rámec
Pokud měníte šablonu MARC bibliografického záznamu, doporučuje se spustit tento nástroj pro testování chyb v nové definici.
Autoritní typy jsou v podstatě MARC rámce pro autoritní záznamy a díky tomu, můžete postupovat podle stejných pravidel jako v Bibliografické rámce MARC v této příručce. Koha přichází s mnoha potřebnými rámci autorit již nainstalovanými. Chcete-li zjistit, jak přidávat a upravovat typy autorit, projděte si Bibliografické rámce MARC v tomto manuálu.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Typy autorit

Savitra Sirohi

Nucsoft OSS Labs

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
2010
Source of classification or shelving scheme is an Authorized Values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha's MARC Bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Klasifikační zdroje
Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:
 • ddc - Dewey Decimal Classification (Deweyho desetinné třídění)
 • lcc - Klasifikace Library of Congress
Pokud se rozhodnete nainstalovat klasifikace zdrojů během instalace Koha, měli byste vidět také jiné hodnoty:
 • ANSCR (zvukové záznamy)
 • Klasifikace SuDOC
 • Univerzální desítková klasifikace
 • Další/obecné třídění
Můžete přidat svůj vlastní zdroj klasifikace pomocí tlačítka "Nový klasifikační zdroj". Chcete-li upravit použijte odkaz Upravit.
Pokud vytváříte nebo upravujete:
 • Budete muset zadat kód a popis.
 • Zaškrtněte políčko "Je zdroj používán?", pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozbalovacím seznamu pro tuto kategorii.
 • Vyberte příslušné plnící pravidlo z rozbalovacího seznamu.
Pravidlo zápisu určuje pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěny na regálech.
Hodnoty, které jsou přednastavené v Koha jsou:
 • Dewey
 • LCC (Třídění kongresové knihovny)
 • Generický
Stavěcí pravidla jsou mapována na Klasifikační zdroje. M§ůžete nastavit nová stavěcí pravidla pomocí tlačítka Nové stavěcí pravidlo. Pro úpravy použijte odkaz "Úpravy".
Pokud vytváříte nebo upravujete:
 • Vložte kód a popis
 • Vyberte příslušný postup zápisu - dewey, generický nebo lcc

Joy Nelson

ByWater Solutions

Sestavil

Nicole C. Engard

Changed/edited content where necessary. 
2013
Pravidla shody záznamů použijeme, když importujeme MARC do Kohy.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Pravidla vyhledávání záznamů
Pravidla, která jste zde nastavili, budou používána při Příprava MARC záznamů pro import .
It is important to understand the difference between Match Points and Match Checks before adding new matching rules to Koha.
Match Points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‘one record at a time’) and given a score for each match point. When the total score of the matchpoints matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Doublecheck that the matches you want will add up to a successful match.
Příklad:
Threshold of 1000
Match Point on 020$a 1000
Match Point on 022$a 1000
Match Point on 245$a 500
Match Point on 100$a 100
In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.
Match Checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a Match Check is as a “double check” or “veto” of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:
Threshold of 1000
Match Point on 020$a 1000
Match Check on 245$a
Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‘matched’ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.
When looking to create matching rules for your authority records the following indexes will be of use:

Tabulka 2.1. Authority Indexes

Index name Matches Marc Tag
LC-cardnumber 010$a
Personal-name 100$a
Corporate-name-heading 110$a
Meeting-name 111$a
Title-uniform 130$a
Chronological-term 148$a
Subject-topical 150$a
Name-geographic 151$a
Term-genre-form 155$a

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:
 • Klikněte "Nové pravidlo vyhledání záznamů"
  • Vyberte jedinečný název a vložte jej do pole "Kód pravidla shody"
  • 'Popis' může být cokoliv, co si přejete, k objasnění toho, jaké pravidlo si vybíráte
  • 'Match threshold' is the total number of 'points' a biblio must earn to be considered a 'match'
  • 'Record type' is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic
  • Selekční body jsou nastaveny, aby určily která pole se vyhledají na
  • 'Prohledat index' se může objevit v souboru vlastností ccl. ve vašem systému a říká, jaká data má indexování v MARC datech hledat.
  • 'Skóre' - Počet 'bodů' shody v tomto poli je důležitý. Pokud je skóre vyšší než odpovídá prahu, příchozí záznam je shodný s existujícím záznamem
  • Zadejte MARC tag, který chcete vyhledat, do políčka 'Tag'
  • Zadejte tag podpole MARCu, které chcete vyhledat, do políčka 'Podpole'
  • 'Ofset' - Pro použití s kontrolními podpoli 001-009
  • 'Délka' - Pro použití s kontrolními poli 001-009
  • Koha má jen jedno 'normalizační pravidlo', které odstraňuje nadbytečné znaky jako čárky a středníky. Hodnota, kterou do tohoto pole zadáte, je pro normalizační proces bezpředmětná.
  • 'Vyžadovat kontrolu shody' - ??
 • Úroveň shody: 100
 • Record type: Bibliographic
  • Poznámka

   If you'd like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to 'Authority record'
 • Selekční body (právě jeden):
 • Hledat index: Kontrolní číslo
 • Skóre: 101
 • Tag: 001
  • Poznámka

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizaci pro vytváření, použití nebo distribuci záznamu
 • Podpole: a
 • Posun: 0
 • Délka: 0
 • Pravidlo normalizace: Kontrolní číslo
 • Povinné kontroly shody: žádné (odstranit prázdné)
Na této stránce můžete vytvořit, měnit nebo odstranit sady OAI-PMH
Vytvořut sadu:
 • Klikněte na odkaz 'Přidat novou sadu'
 • Vyplňte povinná pole 'setSpec' a 'setName'
 • Pak můžete přidávat popisky k této sadě. Za tímto účelem klikněte na "Přidat popis" a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat popisů, kolik chcete.
 • Klikněte na tlačítko 'Uložit'
Chcete-li změnit sadu, klikněte na odkaz "Změnit" na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, setName a popisy.
Chcete-li odstranit sadu, klikněte na odkaz "Odstranit" na stejném řádku sady, kterou chcete odstranit.
Zde můžete určit, jak se bude sada vytvářet (jaké záznamy budou patřit této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek na obsah záznamu. Záznam potřebuje splnit jednu podmínku, aby patřil do sady.
 • Vyplňte políčka "pole", "podpole" a "hodnoty". Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné "XXX". Vyplňte "pole" s 999, "podpole" s 9 a "hodnotu" s XXX.
 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko "NEBO" a opakujte krok 1.
 • Klikněte na 'Uložit'
Chcete-li odstranit podmínku, nechte alespoň jedno z "pole", "podpole" nebo "hodnota" prázdné a klikněte na "Uložit".

Poznámka

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v "Hodnota". Příklad: Záznam s 999$9 = "XXX YYY" nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 ="XXX".
A rozlišuje velikost písmen: záznam 999$9 = 'xxx' nebude patřit k sadě, kde je podmínka 999$9 = 'XXX'.
Pokud jste nastavili všechny sady, musíte je ještě sestavit. To se děje vyvoláním skriptu misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.
From here you can add custom search fields to the item search option in the staff client.
To add a new search term simply click the 'New search field' button
 • Name is a field for you to identify the search term
 • Label is what will appear on the item search page
 • MARC field allows you to pick which field you'd like to search in
 • MARC subfield is the subfield you'd like to search in
 • Pro to, aby se toto vyhledávací pole změnilo v rozevírací seznam místo volného textového pole, mohou být použity schválené hodnoty.
Once your new field is added it will be visible at the top of this page and on the item search page
Modul Akvizice umožňuje vést záznamy o objednávkách a udržovat si přehled o čerpání rozpočtu.
Před použitím Modul akvizice , ujistěte se, že jste dokončili všechna nastavení.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice
Pokud nakupujete v různých zemích, pravděpodobně budete chtít vložit směnné kurzy, aby mohl akviziční modul správně počítat celkové ceny.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Měny a směnné kurzy

Poznámka

Tento údaj není automaticky aktualizován, takže se ujistěte, že je v aktuálním stavu, aby vaše účetnictví je stále správné.
Kód ISO, který zadáte se použije při importu MARC záznamů za pomocí importního nástroje, nástoj tak bude schopen vyhledat a použít ceny v aktuálně nastavené měně.
Aktivní měna je hlavní měna, kterou používáte. V přehledu měn je označena fajfkou ve sloupci "Aktivní?". Pokud žádnou měnu nenastavíte jako aktivní, zobrazí se vám chybová hláška, která vás vyzve k nastavení nějaké měny jako aktivní.

2.5.2. Rozpočty

Budgets are used for tracking accounting values related to acquisitions. For example you could create a Budget for the current year (ex. 2015) and then break that into Funds for different areas of the library (ex. Books, Audio, etc).
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Rozpočty
Při návštěvě hlavní administrace rozpočtu uvidíte dvě karty, jednu pro aktivní a jednu pro neaktivní rozpočty.
2.5.2.1.1. Add a new budget
Pokud jste dříve nepoužívali Koha pro akvizici, pak budete muset začít znovu s novým rozpočtem. Chcete-li přidat nový rozpočet, klikněte na tlačítko 'Nový rozpočet'.
 • Vyberte časové období, pro které je tento rozpočet, zda je to akademický rok, fiskální rok, čtvrtletí atd.
 • Popis by vám měl pomoci určit rozpočet při objednávání
 • Při vyplňování pole s částkou nepoužívejte žádné symboly, výši rozpočtu zadejte pouze pomocí čísel.
 • Označení rozpočtu jako platný, ho udělá použitelným při zadávání zakázek v modulu akvizice, a to i v případě, že je objednávka zadána po datu ukončení rozpočtu. To vám umožní nahrávat objednávky, které byly zadány v předchozím rozpočtovém období.
 • Uzamčení rozpočtu znamená, že finanční fondy nebudou moci být upraveny knihovníky
Pokud jste dokončili úpravy, klikněte na tlačítko 'Uložit změny'. Budete přeneseni do seznamu stávajících rozpočtů.
Chcete-li duplikovat rozpočet z minulého roku, klikněte na odkaz se jménem rozpočtu ze seznamu
Na obrazovce seznamu strukturovaných rozpočtů, klepněte na tlačítko Upravit nahoře obrazovky a zvolte Duplikovat rozpočet
Můžete také kliknout na tlačítko 'Akce' napravo od rozpočtu a vyberte 'Duplikovat'.
V obou případech bude zobrazen formulář, kde stačí jednoduše zadat nové počáteční a koncové datum a rozpočet uložit.
Zaškrtněte políčko "Označit původní rozpočet jako neaktinví", pokud již nebudete chtít původní rozpočet dále používat.
Zaškrtněte políčko "Vynulovat všechny fondy", pokud chcete, aby vytvářëný fond obsahoval stejnou strukturu fondů, ale s jinými částkami. Nové částky musíte poté fondům přiřadit ručně.
Toto nebude jen duplikovat váš rozpočet, ale všechny prostředky napojené na tento rozpočet, takže můžete znovu použít rozpočtů a fondů z roku na rok.

Denise Hannibal

Washington University in St. Louis

Sestavil

Nicole C. Engard

2014
Close a budget to move or roll over unreceived orders and if desired unspent funds from a previous budget to a new budget. Before closing your budget you might want to duplicate the previous year's budget so that you have somewhere for the unreceived orders to roll to.
Najděte předchozí rozpočet s nevyřízenými objednávkami v záložce "Aktivní rozpočty" nebo "Neaktivní rozpočty" a vyberte pod tlačítkem "Akce" možnost "Zavřít".

Poznámka

In order for the unreceived orders to be automatically moved to the new budget, the fund structures in the previous budget must exist in the new budget. Budgets without unreceived orders cannot be closed.
Pokud vyberete 'Zavřít', zobrazí se formulář.
Použijte tlačítko 'Vybrat rozpočet' pro vybrání nového rozpočtu pro neobdržené objednávky.
Zaškrtněte políčko "Přesunout zbývající prostředky" pokud chcete převést neutracené peníze z uzavíraného rozpočtu do nového rozpočtu.
Když jste si vybrali, klikněte na tlačítko 'Přesunout neobdržené objednávky'. Zobrazí se dialog 'Rozhodli jste se přesunout všechny neobdržené objednávky z 'Rozpočet X' do 'Rozpočet Y'. Tato akce se nedá vrátit. Chcete pokračovat?' Rozpočet X je rozpočet který se zavře a Rozpočet Y je vybraný rozpočet.
Pokud se všechno zdá být správně, klikněte na "OK" a neobdržené objednávky a pokud jsou vybrány, tak i neutracené zdroje budou přesunuty.
Počkejte dokud se nezobrazí 'Hlášení po přesouvání neobdržených objednávek z rozpočtu X do Y'. Toto zobrazí čísla objednávek které to ovlivnilo (seskupeno podle fondu) a detaily pokud neobdržené objednávky byly přesunuty nebo pokud tam byl problém. Například, pokud nový rozpočet neobsahuje fond s tím samým jménem jako ten v předchozím rozpočtu, objednávka nebude přesunuta.

2.5.3. Fondy

 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Fondy

2.5.3.1. Přidat fond

Fondy lze přiřadit k rozpočtu.

Důležité

rozpočet musí být definován dříve, než fond může být vytvořen.
Chcete-li přidat nový fond, klikněte na tlačítko 'Nový' a zvolte rozpočet, ke kterému chcete přidat fond.
Do formuláře, který se objeví zadejte základní informace o fondu knihovny.
První tři pole jsou povinná. Ostatní jsou volitená.
 • "Kód fondu" je unikátní identifikátor vašeho fondu.
 • Jméno Fondu by mělo být něco, co knihovníci pochopí
 • Částka fondu by měla by obsahovat pouze číslice a desetinou čárku. Žádné jiné znaky by měly být vkládány.
 • Warning at (%) or Warning at (amount) can be filled in to make Koha warn you before you spend a certain percentage or amount of your budget. This will prevent you from overspending.
 • Můžete přiřadit tento fond ke knihovníkovi. To způsobí, že pouze daný knihovník může tento fond změnit
 • Vyberte, která knihovna bude používat tento fond
 • Můžete omezit, kdo může objednávat z fondu, výběrem vlastníka nebo knihovny z menu "Omezení přístupu k"
  • Důležité

   Without an owner, the access restriction will be ignored, be sure to enter an owner as well as choose a restriction
 • Poznámky jsou pro jakékoli popisující poznámky které byste chtěli přidat aby knihovníci věděli, kdy používat tento fond
 • Plánovací kategorie se používají pro statistické účely. Chcete-li se dozvědět více o plánovacích kategoriích, podívejte se na Plánovací kateegorie FAQ .
Po dokončení klepněte na tlačítko "Odeslat" a přskočíte na seznam všech finančních prostředků pro rozpočet.
The monetary columns in the fund table break down as follows:
 1. Base-level allocated is the "Amount" value you defined when creating the fund
 2. Base-level ordered is the ordered amount for this fund (without child funds)
 3. Total ordered is the base-level ordered for this fund and all its child funds
 4. Base-level spent is the spent amount for this fund (without child funds)
 5. Total spent is the base-level spent for this fund and all its child funds
 6. Base-level available is 1 - 2
 7. Total available is 1 - 3
Napravo každého fondu je tlačítko 'Akce' pod kterým najdete možnosti 'Upravit', 'Smazat' a 'Přidat podřadný fond'.
Dceřinný fond je podfond mateřského fondu. Například, mateřský fond by mohl být "Beletrie", a dceřinné fondy "Novinky" a "Sci-fi." Je to volitelný způsob, jak podrobněji uspořádat své finance.
Fondy obsahující dceřinné fondy se zobrazí s malou šipkou na začátku řádku, pomocí které lze zobrazit dceřinné fondy.
Při prohlížení seznamu finačních prostředků klepněte na tlačítko "Plánování" a zvolte, jak plánujete využít svůj rozpočet.
Pokud zvolíte "Plán po měsících" uvidíte rozpočtované částky v členění po měsících:
Chcete-li skrýt některé sloupce, můžete kliknout na odkaz "Skrýt" na pravé straně (nebo níže jako na obrázku výše zobrazeném) dat. Chcete-li přidat další sloupce, klikněte na "Zobrazit sloupec" pod nadpisem "Zbývající fond".
Zde můžete plánovat rozpočtové výdaje ručním vložením hodnot, nebo kliknutím na tlačítko 'Automatické vyplnění řádku'. Pokud zvolíte automatické vyplnění, systém rozdělí sumu stejnoměrně. Pro vhodnější rozdělení budete muset provést ruční opravu.
Pokud jsou vaše změny provedeny, klikněte na tlačítko 'Uložit'. Jestliže budete chtít exportovat svá data do CSV souboru, můžete tak učinit zadáním jména souboru do pole 'Jméno souboru pro výstup' a klikněte na tlačítko 'Výstup'.
From here you can set up the information needed to connect to your acquisitions vendors.

Poznámka

Before you begin you will need at least one Vendor set up in Acquisitions.
To add account information click the 'New account' button.
In the form that appears you will want to enter your vendor information.
Každý dodavatel bude mít jeden účet.
A library EAN is the identifier the vendor gives the library to send back to them so they know which account to use when billing. One EDI account can have multiple EANs.
To add an EAN click the 'New EAN' button.
In the form that appears enter the information provided by your vendor.
 • Cesta: Vícee > Administrace > Další parametry
Z39.50 is a client–server protocol for searching and retrieving information from remote computer databases, in short it's a tool used for copy cataloging.
SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.
Using Koha you can connect to any Z39.50 or SRU target that is publicly available or that you have the log in information to and copy both bibliographic and/or authority records from that source.
 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Z39.50/SRU Servers
Koha comes with a default list of Z39.50/SRU targets set up that you can add to, edit or delete
To find additional Z39.50 targets you use IndexData's IRSpy: http://irspy.indexdata.com or the Library of Congress's List of Targets http://www.loc.gov/z3950/
 • Z hlavní stránky Z39.50 klikněte na "Nový Z39.50 server"
  • 'Z39.50 server' by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • 'Název serveru' je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • 'Port' určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Check the 'Preselected' box if you want this target to always be selected by default.
  • 'Rank' lets you enter where in the list you'd like this target to appear.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • 'Syntax' je varianta standardu MARC.
  • 'Kódování' určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • 'Časový limit' je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • 'Typ záznamu' umožňuje určit jestli tento zdroj poskytuje bibliografické nebo autoritní záznamy.
  • 'XSLT file(s)' lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT's allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)
Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.
Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:
 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
 • HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon
 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizont
 • NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default
 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
 • TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon
Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:
 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50
 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF
 • From the main Z39.50/SRU page, click 'New SRU Server'
  • 'Název serveru' by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • 'Název serveru' je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • 'Port' určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Check the 'Preselected' box if you want this target to always be selected by default.
  • 'Rank' lets you enter where in the list you'd like this target to appear.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • 'Syntax' je varianta standardu MARC.
  • 'Kódování' určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • 'Časový limit' je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • 'Additional SRU options' is where you can enter additional options of the external server here, like sru_version=1.1 or schema=marc21, etc. Note that these options are server dependent.
  • 'SRU Search field mapping' lets you add or update the mapping from the available fields on the Koha search form to the specific server dependent index names.
   • Pro další upřesnění vyhledávání můžete přidat následující indexy to mapování SRU polí. Otevřete úpravu SRU servery a na řádku "Mapování vyhledávacích polí SRU" stiskněte tlačítko "Změnit".

    Tabulka 2.2. SRU Mapping

    Název dc.title
    ISBN bath.isbn
    Libovolné cql.anywhere
    Autor dc.author
    ISSN bath.issn
    Předmětové heslo dc.subject
    Standard ID bath.standardIdentifier

  • 'XSLT file(s)' lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT's allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)
Cesta: Více > Administrace > Další parametry > Měli jste na mysli?
Koha can offer 'Did you mean?' options on searches based on values in your authorities.

Důležité

Měli jste na mysli? nyní funguje pouze v OPACu. Možnosti pro intranet jsou pro další budoucí rozvoj.
Na této stránce můžete určit, které volby dává Koha čtenářům pro jejich výsledky vyhledávání.
Chcete-li použít funkci "Měli jste na mysli?" na liště u výsledků hledání, musíte zaškrtnout políčko vedle každého pluginu, který chcete použít. Oba pluginy, které musíte vybrat, jsou:
 • Plugin ExplodedTerms nabízí, aby uživatel zkusil hledat širší/užší/podobný pojem pro určité vyhledávání (například uživateli hledajícího New York (Stát)" aby klikl na odkaz pro užší pojem, pokud má také zájem o "New Yorku (Město) "). To je relevantní pouze pro knihovny s hierarchickými autoritními daty.
 • AuthorityFile plugin vyhledává autoritní soubor a navrhuje uživateli, bibliografické záznamy napojené na 5 horních autorit
Pokud chcete přiřadit některému pluginu větší prioritu, posuňte jej nad ostatní.
Zvolíte-li oba pluginy uvidíte několik možností v horní části výsledků vyhledávání
Pokud se rozhodnete právě pro AuthorityFile uvidíte jen autority.
This administration area will help you hide or display columns on fixed tables throughout the staff client.
 • Get there: Administration > Additional Parameters > Column settings
Kliknutím na název modulu se zobrazí tabulky, které je možné v tomto modulu nastavit.
This area lets you control the columns that show in the table in question. If nothing is hidden you will see no check marks in the 'is hidden by default' column.
And will see all of the columns when viewing the table on its regular page.
If columns are hidden they will have checks in the 'is hidden by default' column.
And hidden when you view the table.
You can also toggle columns using the 'Show/Hide Columns button in the top right of the page
If you have your AudioAlerts preference set to 'Enable' you will be able to control the various alert sounds that Koha uses from this area.
 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Audio alerts
Each dialog box in Koha has a CSS class assigned to it that can be used as a selector for a sound.
You can edit the defaults by clicking the 'Edit' button to the right of each alert
You can assign alerts to other CSS classes in Koha by entering that information in the selector box. For example if you enter
body:contains('Check in message')
Then when you visit the checkin page you will hear an alert.
Every page in Koha has a unique ID in the body tag which can be used to limit a sound to a specific page
Any ID selector (where html contains id="name_of_id" ) and can also be a trigger as: #name_of_selector

Důležité

This option will only appear if the SMSSendDriver preference is set to 'Email'
From here you can enter as many cellular providers as you need to send SMS notices to your patrons using the email protocol.
Some examples in the US are:

Tabulka 2.3. SMS Provider Examples

Mobile Carrier SMS Gateway Domain
Alltel sms.alltelwireless.com
AT&T txt.att.net
Boost Mobile sms.myboostmobile.com
Project Fi msg.fi.google.com
Republic Wireless text.republicwireless.com
Sprint messaging.sprintpcs.com
T-Mobile tmomail.net
U.S. Cellular email.uscc.net
Verizon Wireless vtext.com
Virgin Mobile vmobl.com

To add new providers enter the details in the form and click 'Add new' to save.
These options will appear in the OPAC for patrons to choose from on the messaging tab if you have EnhancedMessagingPreferences enabled.

Kapitola 3. Nástroje

Nástroje v systému Koha vždy provádějí určitý druh akce. Mnoho z nich je často v jiných systémech označováno spíše jako výstupy.
 • Cesta: Více > Nástroje
 • Get there: More > Tools > Patrons and Circulation > Patron lists
Patron lists are a way to store a group of patrons for easy modification via the batch patron modification tool or reporting.
Pro vytvoření seznamu čtenářů klikněte na tlačítko "Nový seznam čtenářů"
Zadejte název seznamu a seznam uložte.
Each list has an 'Actions' menu with more list options.
To add patrons to the list click the 'Add patrons' link in the 'Actions' menu.
Do vyhledávacího políčka nahoře vložte jméno čtenáře nebo číslo průkazky a ze zobrazeného seznamu kliknutím na jméno čtenáře jej přidáte do seznamu.
Once you have all of the patrons you would like to add you can click the 'Add patrons' button to save them to the list.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Komentáře
Všechny komentáře přidané čtenáři přes OPAC do bibliografických záznamů vyžadují moderování od knihovníků. Pokud jsou čekající komentáře na moderování, budou uvedeny na hlavním panelu v knihovnickém intranetu pod "Nástroje":
and next to the Comments tool on the Tools Module
K moderování připomínek klikněte na oznámení na hlavním panelu nebo přejděte přímo na nástroj Poznámky" a klikněte na tlačítko "Schválit" nebo "Odstranit" vpravo od připomínky čekající na moderování.
Pokud nejsou vložené žádné komentáře, které by čekali na schválení, budete zde o tom informování.
Můžete si také znovu pročíst a zablokovat poznámky, které jste v minulosti schválili výběrem záložky "Schválené poznámky"
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů
Nástroj prop import čtenářů může být použit kdykoliv pro hromadné přidání čtenářů. To je běžně používané na univerzitách a ve školách, kdy registruje nová dávka studentů.
Vaše Koha je instalace přichází s prázdným CSV souborem, který můžete použít jako šablonu pro záznamy vašich čtenářů. Pokud chcete vytvořit soubor sami, ujistěte se, že váš soubor má následující pole v tom pořadí jako řádek záhlaví:
cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, state, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber, B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_state, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, debarredcomment, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactstate, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, privacy, patron_attributes

Důležité

The 'password' should be stored in plaintext, and will be converted to a Bcrypt hash.
Pokud máte hesla už nějakým způsobem zakódovaná, zeptejte se na možnost importu správce systému

Důležité

Formát data by měl odpovídat systémovému nastavení a mují být se všemi mulami, např. '01/02/2008 '.

Důležité

The fields 'branchcode', 'categorycode' and all fields you have defined in the BorrowerMandatoryField preference are required and must match valid entries in your database.

Poznámka

Pokud vkládáte atributy čtenáře , pole "patron_attributes" musí obsahovat čárkami oddělený seznam typů atributů a hodnot.
 • Kód typu atributu kód a dvojtečka by měly předcházet každou hodnotu.
  • Například: "INSTID:12345,BASEBALL:Cubs"
  • This field must be wrapped in quotes if multiple values are defined.
  • Since values can contain spaces, additional doubled-quotes may be required:
   • "INSTID:12345,BASEBALL:Cubs,""BASEBALL:White Sox"""
  • When replacing a patron record, any attributes specified in the input file replace all of the attribute values of any type that were previously assigned to the patron record.
Pokud jste vytvořili váš soubor, můžete použít nástroj Import čtenáře k přenesení dat do Kohy.
 • Choose your CSV file
 • Choose to match on 'Cardnumber' or 'Username' to prevent adding of duplicate card numbers to the system
 • Dále si můžete vybrat výchozí hodnoty, které platí pro všechny importované čtenáře
  • Příklad: Pokud importujete čtenáře specifické pro určitou pobočku, můžete použít políčko na formuláři importu pro zadání kódu poboček, které importují čtenáře.
 • Nakonec je třeba rozhodnout o tom, jaké údaje chcete nahradit, pokud existují duplikáty.
  • Shodný záznam se určí na základě hodnoty "Pole pro zjišťování shody záznamů"
  • Pokud vámi importovaný soubor obsahuje i uživatelské atributy, můžete se rozhodnout, jestli je chcete přidat k záznamu, nebo jimi nahradit již existující atributy.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Oznámení & Stvrzenky
Všechny oznámení a výpůjční lístky (nebo potvrzení) vygenerované systémem Koha mohou být přizpůsobeny pomocí nástroje Oznámení & potvrzení. Systém nabízí několik předdefinovaných šablon.
Všechna oznámení mohou být upravována, ale pouze některá mouhou být smazána. Je to proto, aby se předešlo chybám při pokusu o odeslání neexistujícího oznámení. Všechna oznámení a potvrzení mohou být upravována pro každou knihovnu zvlášť, ale ve výchozím nastavení se pro všechny knihovny používají společná oznámení.
Máte-li styl, který byste chtěli aplikovat na všechny stvrzenky, můžete poukázat na SlipCSS předvolbu stylů. Totéž platí pro oznámení pomocí NoticeCSS pro definování stylů oznámení.
You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for more information on formatting these notices.
Chcete-li přidat nové oznámení nebo lístek pro tisk
 • Klikněte na tlačítko "Nové oznámení"
 • Vyberte, pro kterou knihovnu je určená tato oznámení/potvrzení
 • Vyberte modul, ke kterému se vztahuje toto oznámení
 • Kód je limitován na délku 20 znaků
  • Důležité

   Při práci s upomínkami, chcete aby každá upomínka na každé pobočce měla unikátní kód. Zamyslete se nad použitím pobočkového kódu v prefixu kódu upomínky pro každou pobočku.
 • Použijte název pole na rozšíření vašeho kódu
  • Poznámka

   Při tvorbě upomínek, ujistěte se, že dáváte název vaší pobočky v popisu, a stejně tak, že to bude vidět při nastavování spouštění .
 • Next you can customize the notice for every possible delivery method
  • Každá zpráva by měla mít šablonu alespoň pro posílání e-mailem.
  • If you're using the TalkingTechItivaPhoneNotification service you can set up a Phone notification
  • Pokud zamýšlíte tisknout tuto poznámku, upravte také Tiskovou šablonu
  • If you have enabled SMS notices with the SMSSendDriver preference you can set the text for your SMS notices next
 • Each notice offers you the same options
  • Pokud chcete mít oznámení nebo potvrzení ve formátu HTML, zaškrtněte políčko 'Formát HTML', v opačném případě bude zpráva generována jako čistý text
  • "Předmět" se použije jako předmět zprávy při odeslání e-mailem
  • Do těla zprávy napište výstižně co si myslíte, použijte pole na levé straně k zadání individuálních dat z databáze.
   • Poznámka

    Review the Notices & Slip Field Guide for info on what fields can be used here.
   • Důležité

    V upomínkách lze používat tagy {items.content} samotné, nebo použít "item" "/item" pro zahrnutí všech obklopených značek. Přečtěte si více o Označování upomínek
    • U upomínek se ujistěte, že používáte <<items.content>> tagy, abyste vytiskli údaje týkající se všech položek, které překročily výpůjční lhůtu.
    • Druhou možností, ale pouze pro upomínky, je použít tagy "item" a "/item" tagy k obklopení textu tak, aby se vám vypsal na několik řádků. Jeden příklad na využití "item" "/item" možnosti je následující:
     "item" {biblio.title} od {biblio.author}, {items.itemcallnumber}, čárový kód: {items.barcode}, datum půjčení: {issues.issuedate}, termín vrácení: {issues.date_due} pokuta: {items.fine}, termín vrácení: {issue. date_due} "/item"
   • Důležité

    Pouze pro upomínky lze použít tagy "item" "/item", všechny další oznámení, která odkazují na jednotky, musíte použít {items.content}
   • Poznámka

    Chcete-li přidat dnešní datum, můžete použít syntaxi {dnes}
   • Poznámka

    If you don't want to print the patron's full name on your slips or notice you can enter data in the Other name or Initials field for each patron and use that value instead.
When creating your overdue notices there are two tags in addition to the various database fields that you can use in your notices. You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for information on formatting item information in these notices.

Důležité

Tyto nové tagy fungují pouze pro upomínky, nikoliv pro další oznámení související s výpůjčkami (v tomto stadiu vývoje Koha).
Tagy <item>< a </item> by měla zahrnovat všechna pole z tabulek biblio, biblioitems a items.
Příklad použití těchto štítků v šabloně oznámení:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>
Což, za předpokladu, že dvě položky byly po lhůtě splatnosti, by mělo za následek oznámení jako:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  "A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
  "History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50
Among the default notices are notices for several common actions within Koha. All of these notices can be customized by altering their text via the Notices & Slips tool and their style using the NoticeCSS preference to define a stylesheet. You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for information on formatting item information in these notices. Here are some of what those notices do:
 • ACCTDETAILS
  • Zašle se čtenáři, když byl nastaven jeho účet, jestliže předvolba AutoEmailOPACUser je nastavena na "Poslat"
 • ACQCLAIM (Akviziční žádost)
  • Použito v reklamaci akvizičního modulu
  • Cesta:Více > Akvizice > Opožděné sešity
 • CHECKIN
  • Toto upozornění je odesláno jako upozornění při vrácení každé jednotky
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • CHECKOUT
  • Toto potvrzení je posíláno jako informace o všech vypůjčených jednotkách
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • DUE
  • Toto oznámení je posíláno jako oznámení o vypršení termínu vrácení pro každou jednotku
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • DUEDGST
  • Tato zpráva se používá k poslání upomínek čtenáři.
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. The patron has requested to receive this notice as a digest
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • HOLD (Rezervace připravena k vyzvednutí)
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje na informaci o knihovně, kde má být rezervace vyzvednuta.
 • HOLDPLACED (oznámení na knihovnickém intranetu, že byla podána rezervace)
  • Toto oznámení potřebuje, aby systémová pořevolba emailLibrarianWhenHoldIsPlaced byla nastavena na "Povolit"
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje na informaci o knihovně, kde má být rezervace vyzvednuta.
 • MEMBERSHIP_EXPIRY
 • ODUE (Upomínka)
 • PREDUE
  • Toto upozornění je posíláno jako "Pokročilé upozornění" při překročení výpůjční doby
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • PREDUEDGST
  • Toto upozornění je odesláno jako 'Rozšířené upozornění' ke všem jednotkám, které jsou po termínu vrácení
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. The patron has requested to receive this notice as a digest
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • RENEWAL
  • Toto oznámení je posíláno jako oznámení o výpůjčce pro každou jednotku, která byla prodloužena
  • This notice is used if three criteria are met:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. The RenewalSendNotice preference is set to 'Send'
   3. The patron has requested to receive the checkout notice
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • RLIST (Kolovací seznam)
  • Používá se v modulu periodik abyste informavali čtenáře o novém došlém sešitě periodika
  • Máte možnost poslat oznámení o distribučním seznamu při vytváření nového předplatného (vyberte z rozbalovací roletky "Oznámení čtenářům").
  • Poznámka

   Všimněte si také, že pokud byste chtěli oznámit čtenářům nové došlé sešity, můžete kliknout na "Definovat oznámení", která vás přepne na nástroj "Oznámení"
 • SHARE_ACCEPT
  • Toto upozornění se používá pro oznámení čtenáři, že jiný čtenář přijal sdílený seznam.
  • Requires that you set OpacAllowSharingPrivateLists to 'Allow'
 • SHARE_INVITE
  • Používá se k informování čtenáři, že nekdo jiný s ním chce sdílet seznam.
  • Requires that you set OpacAllowSharingPrivateLists to 'Allow'
 • TO_PROCESS
Existuje také sada předdefinovaných stvrzenek, které jsou uvedeny na této stránce. Všechny tyto stvrzenky lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí SlipCSS pro definování stylů. Zde je to, na co se tyto stvrzenky používají:
 • ISSUEQSLIP
  • Používáno k tisku rychlých výpůjčních lístků
  • Rychlé potvrzení obsahuje pouze jednotky, které byly vypůjčeny dnes
 • ISSUESLIP
  • Používá se k tisku plného výpůjčního lístku
  • Potvrzení obsahuje jednotky vypůjčené dnes i ty, které jsou vypůjčené dříve
 • HOLD_SLIP
  • Používáno k tisku rezervačních lístků
  • Potvrzení o rezervací se generuje až když je rezervace potvrzená
 • TRANSFERSLIP
  • Používáno k tisku přepravních lístků
  • Přepravní lístek se tiskne, když potvrdíte přesun z jedné knihovny do druhé
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Upomínky/Stavy spuštění
Aby bylo možné poslat upomínku, kterou jste definovali pomocí nástroje Oznámení , musíte nejprve nastavit spouštění těchto zpráv.

Důležité

Aby byly upomínky odeslány vašim čtenářům, musíte nastavit, aby čtenář této kategorie dostával upomínky.

Důležité

Depending on the value of your OverdueNoticeCalendar preference the delay may or may not include days the library is closed based on the holiday calendar.
Nástroj Upomínka/Status spouštění poskytuje knihovníkovi pravomoc poslat až tři upomínky každému čtenáři
 • Prodleva je počet dní po stanoveném termínu vrácení, než je akce je spuštěna.
  • Důležité

   Pokud chcete aby Koha ke spuštění akce (poslat dopis nebo omezit práva čtenáře), je nutno zadat hodnotu prodlevy.
 • Chcete-li poslat další upozornění, klikněte na záložky pro "Druhé" a "Třetí" upozornění
 • Pokud chcete zabránit čtenářům, kteří mají výpůjčky nevrácené v termínu, aby si mohli dále půjčovat, zaškrtněte políčko "Zakázat". V režimu půjčování se potom zobrazuje informace o tomto omezení.
  • If you choose to restrict a patron in this way you can also have Koha automatically remove that restriction with the AutoRemoveOverduesRestrictions preference.
 • Next you can choose the delivery method for the overdue notice. You can choose from Email, Phone (if you are using the iTiva Talking Tech service), Print and SMS (if you have set your SMSSendDriver).
  • Poznámka

   The Feed option is not yet a feature in Koha, it is there for future development.
 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářské karty > Dávky
Tvůrce čtenářských průkazů (karet) vám umožní používat rozvržení a šablony, které navrhujete k tisku s téměř neomezenými variacemi čtenářských karet, včetně čárových kódů. Zde jsou některé z vlastností Tvůrce čtenářských průkazů:
 • Customize patron card layouts with text retrieved from the Koha patron data
 • Design custom card templates for printed patron cards (to match the label sheets)
 • Vytváření a správa dávek čtenářských karet
 • Export (as PDF) single or multiple batches to print
 • Export jedné nebo více čtenářských karet z dávky

3.1.6.1. Rozložení

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Layouts
Rozložení definuje text a obrázky, které se vytisknou na kartě a kde se objeví.

Poznámka

Up to three lines of text, the patron's number in barcode representation and up to two images can be printed on to the card.
If you have no layouts defined, you will add a new layout by clicking the 'New' button and choosing 'Layout'.
You may also choose to press 'Manage layout' on the left side. Here you are offered a list of available layouts you can select for editing. But at the top of the page there is still the 'New layout' button.
 • Název, který přiřadíte vzhledu (rozložení) je pro váš užitek, pojmenujte jej, a pak bude moci později snadno určit vzhled
 • Roletka s měrnými jadnotkami se užívá k určení měřítka, které chcete používat pro vaše rozvržení.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • Následujcí poznámka pro rozvržení je, zda jde o přední nebo zadní stranu čtenářské karty
  • Poznámka

   You will need a layout for both the front and back of your card if you have 2-sided library cards, this option doesn't allow you to print two sided cards, just lets you track which side of the card you're designing.
 • Máte možnost přidání až 3 řádků textu vaší na kartě. Váš text může být statický text dle vašeho výběru a/nebo pole čtenářova záznamu. Chcete-li tisknout z polí čtenářova záznamu které chcete, zadejte názvy polí v hranatých závorkách jako - <firstname>
 • Pro každý řádek textu můžete zvolit písmo, velikost písma a umístění textu na průkazu s použitím souřadnic X a Y
 • Aby se zobrazil čárový kód a číslo čtenářského průkazu, je nutné zaškrtnout možnost 'Vytisknout číslo průkazu jako čárový kód'. Tímto se změní číslo čtenářského průkazu na čárový kód. Pokud chcete číslo vytisknout ve formátu čitelném člověkem, zaškrtněte možnost 'Vytisknout číslo průkazu jako text pod čárovým kódem'.
 • Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.
  • Jeden může být obrázek čtenáře , u kterého můžete měnit velikost, aby vyhovoval vašim potřebám.
  • Druhý obrázek může být něco jako knihovní logo nebo symbol, který jste nahráli pomocí " Správa obrázků modul Tvůrce čtenářských karet.

Důležité

It is the designers responsibility to define textlines, barcode and images such that overlap is avoided.
After saving, your layouts will appear on the 'Manage layouts' page.

3.1.6.2. Šablony

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Card templates
A template describes the arrangement of labels on the label sheet/card stock you are using. This might be Avery 5160 for address labels, Gaylord 47-284 for spine labels or Avery 28371 for your patron cards, just to give a couple of examples. All of the information you will need for setting up a template may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor's website or can be measured from a sample sheet.
3.1.6.2.1. Přidat šablonu
To add a new template click on the 'New template' button at the top of your page which brings you to the Edit template form immediately. You may also choose to press 'Manage templates' on the left side. Here you are offered a list of available templates you can select for editing. But in the top of the page there is still the 'New template' button.
Using the form that appears after pressing either 'Edit' or 'New template'you can define the template for your sheet of labels or cards.
 • Template ID is simply a system generated unique id
 • Template Code should be the name of this template to identify it on a list of templates
 • Můžete použít "Popis šablony" na přidání další informace o šabloně
 • Roletka s měrnými jadnotkami se užívá k určení měřítka, které chcete používat pro vaše rozvržení.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • The measurements (page height, page width, card width, card height) may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor's website or can be measured from a sample sheet.
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Před vybráním profilu zkuste vytisknout nějaký vzorek karty, abyste si mohli definovat profil, který je vhodný pro kombinaci vaší tiskárny / šablony.
  • Po zjištění případných odchylek v tištěném dokumentu, použijte vytvořit profil a přiřaďte ho k šabloně.
  • Důležité

   Do not specify a profile unless needed, i.e. do not click to define a printer profile. It is not possible to remove a profile from a template but you can switch to another profile.
  • Poznámka

   If you are using different printers you may be required to define several templates that are identical only different profiles are specified.
After saving, your templates will appear on the 'Manage templates' page.

3.1.6.3. Profily

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Profiles
Profil je množina "úprav" aplikovaných na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje zvláštnosti a charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak tisknete ukázkovou sadu dat na různých tiskárnách a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnány stejné na každé kartě, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby nebyly rozdíly ve stylu tisku, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolu.
Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.
3.1.6.3.1. Přidat profil
Chcete-li přidat nový profil, klikněte na tlačítko 'Profily' na horní části stránky a vyberte "Nový profil"
To add a new profile, you want to click on the 'New profile' button at the top of your page. Using the form that appears you can define the values to correct the card misalignments on your label sheet. You may also choose 'Manage profiles' on the left side and select one of the currently available profiles for editing.
 • The Printer Name and Paper Bin do not have to match your printer exactly, they are for your reference so you can remember what printer you have set the profile for.
  • Poznámka

   For example: if you want to use the Printer model number in printer name you can, or you can call it 'the printer on my desk'
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, kterou šablonu použijete na profil pomocí formulář editace šablony
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro svůj profil.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • Offset should be used when the entire image is off center either vertically or horizontally. Creep describes a condition where the distance between the labels changes across the page or up and down the page
  • For offset and creep values, negative numbers move the printed information up and to the left on the printed sheet and positive numbers move down and to the right
  • Example: the text is printed 0 .25" from the left edge of the first label, 0 .28" from the left edge of the second label and 0 .31" from the left edge of the third label. This means the horizontal creep should be set to (minus) -0.03 " to make up for this difference.
After saving, your profiles will appear on the 'Manage Printer Profiles' page.
Pokud jste uložili váš nový profil, můžete se vrátit do seznamu šablon a vybrat úpravu šablony pro kterou je tento profil.

3.1.6.4. Dávky

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Card batches
Dávka je skupina čtenářů, pro které chcete vyrobit čtenářské karty.
3.1.6.4.1. Přidat dávku
To add a new batch, you want to click on the 'New batches' button at the top of your page. Choosing the menu item 'Manage batches' on the left a list of already defined batches is displayed. In this display you can either select a batch for editing or add a new batch.
For a new batch a message pops up and directs you to select patrons to be processed in this batch.
After choosing the 'Add item(s)' button the Patron Search window pops up.
From here you can search for patrons to add to your batch by any part of their name, their category and/or library. Entering * in the search box will display all the patrons.
From the results you can add patrons to the batch by clicking the 'Add' button. After adding patrons from the results you can start over and perform another search or click 'Close' at the bottom of the screen to indicate that you are done. You will then be presented with your batch.
If you are satisfied with your batch you can proceed to export. If you want to correct or even delete that batch the buttons to do so can be found at the top of your screen. You can always come back here through the 'Manage > Card batches' button.
If you would like to export all patron cards you can click 'Export card batch' otherwise you can choose specific patrons to print cards for by checking the box to the right of their names and then choose 'Export selected card(s)' at the top.
The export menu will ask you to choose a template, a layout and starting position (where on the sheet should printing begin).

Poznámka

For the starting position if the first 6 labels have already been used on your sheet you can start printing on label in position 7 on the sheet. The labels are numbered left to right from top to bottom.
Once you click 'Export' you will be presented with a PDF of your labels for printing
When you open the PDF you will see the cards for printing
The above image shows a layout that is made up of two textlines. The first one is just plain text, the second one is composed of the <firstname> <surname> fields. A patron image is printed (if available) and the barcode of patrons number is displayed in code 39. All this is printed on a template with three columns and 8 rows using position 1-3 here. When printing this PDF please take care that your printer doesn't rescale the PDF (e.g do not fit to paper size) otherwise the printer will not be able to print to the right place per your templates.
 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Images
Obrázky nahrané pomocí tohoto nástroje se objeví v nabídce při vytváření rozvržení karty čtenáře . Platí tu omezení počtu obrázků, které si můžete nahrát (nepočítaje obrázky čtenáře ) podle systémové předvolby ImageLimit

Důležité

Obrázky musejí být menší než 500kB.

Poznámka

Obrázky načtené tímto nástrojem by měly být aspoň 300 dpi, což je minimální kvalita pro tisknutí obrázku.
Ve středu obrazovky najdete jednoduchý nahrávací formulář, stačí najít v počítači soubor a rozpoznatelně jej pojmenovat.
Hned po načtení souboru se zobrazí potvrzující zpráva.
Obrázek se objeví spolu s ostatními obrázky v seznamu napravo.
Chcete-li odstranit jeden nebo více z těchto snímků, klepněte na zaškrtávací políčko napravo od každého snímku, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko "Odstranit".
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)
Tento nástroj umožňuje hromadně anonymizovat historie výpůjček (to znamená, že budete mít záznamy o tom, kolikrát výtisk byl půjčen - ale ne čtenáře, kteří si ho vypůjčili) nebo hromadně odstranit čtenáře (zcela je odstranit ze systému).

Důležité

Patrons with outstanding fines or items checked out are not saved. They are not completely removed from the system (they are only moved to the delete_borrowers table), but this tool does not provide as many checks as one may desire.

Důležité

Před použitím tohoto nástroje se doporučuje zazálohovat databázi. Změny, které provedete, jsou trvalé.

Důležité

Anonymizace selže bez hlášení, pokud předvolba AnonymousPatron neobsahuje platnou hodnotu.
Buď vymazat nebo anonymizovat čtenáře
 • Zatrhněte políčko 'Ověřit' na úkole, který chcete dokončit (Vymazat nebo Anonymizovat)
 • Zadejte datum, před kterým chcete změnit data
 • If deleting patrons you can also choose to find patrons who
  • have not borrowed since a specific date
  • have accounts that will expire before a specific date
  • are in a specific patron category
  • are in a patron list
 • Klikněte na tlačítko 'Další'
 • Zobrazí se potvrzení s otázkou zda-li jste si jistý/á, že chcete toho dosáhnout
 • Kliknutí na tlačítko 'Dokončit' odstraní nebo anonymizuje vaše údaje
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Dávková modifikace čtenářů
Pomocí tohoto nástroje můžete provádět úpravy dávky se čtenářskými záznamy. Vložte soubor s čísly karet (jedno na řádek) a vyberte seznam čtenářů, nebo nasnímejte čísla čtenářských karet do příslušného políčka.
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat". Bude vám nabídnut seznam čtenářů a změny, které můžete provést.
Na levé straně každého textového pole je zaškrtávací políčko. Kliknutí na zaškrtávací políčko vyčistí hodnoty pole.

Důležité

Pokud je pole povinné, nebudete moci vymazat jeho hodnotu.
Pokud máte atributy pro více čtenářů najednou, můžete je změnit všechny pomocí znaménka plus (+) vpravo od textového pole. To vám umožní přidat další hodnotu atributu.
Pokud jste učinili změny, můžete stisknout "Uložit" a Koha vás seznámí se změněnými záznamy čtenáře
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Poznámky
Depending on your tagging system preferences, librarians may need to approve tags before they are published on the OPAC. This is done via the Tag Moderation Tool. If there are tags awaiting moderation they will be listed on the main staff dashboard under the module labels:
K moderování hodnotících štítků navštivte nástroj"Hodnotící štítky". Při první návštěvě vám nástroj předloží seznam hodnotících štítků, které čekají na schválení nebo zamítnutí knihovníka
 • Chcete-li zobrazit všechny tituly, ke kterým tento hodnotící štítek byl přidán, klikněte na výraz
  • From this list of titles you can remove a tag without outright rejecting it from being used in the future by clicking the 'Remove tag' button to the right of the title.
 • Ke schválení štítku, můžete klepnout na tlačítko "Schválit"v souladu s výrazem, nebo zkontrolovat všechny výrazy, které chcete schválit, a klikněte na tlačítko" Schválit "pod tabulkou.
 • Odmítnout štítek můžete klepnutím na tlačítko "Odmítnout" v souladu s výrazem, nebo zkontrolovat všechny výrazy, které chcete schválit, a klikněte na tlačítko "Odmítnout" pod tabulkou.
Jen pokud je značka schválena nebo odmítnuta, přenese se do příslušného seznamu značek. Seznam všech značek se objeví na pravé straně obrazovky.
I když je štítek schválen nebo zamítnut, může ještě být přesunut do jiného seznamu. Při prohlížení schválených štítků, každý štítek má možnost být odmítnut:
Chcete-li zkontrolovat výrazy oproti seznamu schválených a odmítnitých štítků(a možná i proti slovník který jste přiřadili pro moderování štáítků) stačí zadat výraz do vyhledávacího pole v pravém dolním rohu na obrazovce a vidět stav výrazu
Finally you can find tags by using the filters on the left.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Nahrání obrázků čtenářů
Obrázky čtenářů lze nahrávat hromadně, pokud jste dali povolit obrázky čtenářů , které mají být připojeny k záznamům čtenářů. Tyto obrázky lze také použítít při vytváření karet, viz čtenářské karty .
 • Vytvořte soubor txt a nazvěte ho "DATALINK.TXT" nebo "IDLINK.TXT"
 • Na každý řádek v textovém souboru zadejte číslo karty čtenáře, následované čárkou (nebo tabelátorem) a pak název souboru s obrázkem
  • Ujistěte se, že váš TXT soubor je skutečně prostý text, ne RTF.
 • Zazipovat (komprimovat) textový a obrazový soubor
 • Jít na stránku s nástrojem pro Načítání fotografií čtenářů
 • Pro jednotlivý obrázek jednoduše najeďte na soubor obrázku a zadejte číslo čtenářského průkazu
 • Pokud chcete vložit více souborů najednou, zvolte možnost načíst komprimovaného souboru
 • Po nahrání se Vám zobrazí potvrzení.

Důležité

There is a limit of 100K on the size of the picture uploaded and it is recommended that the image be 200x300 pixels, but smaller images will work as well.

Cindy Murdock Ames

Meadville Public Library | CCFLS

Sestavil

Nicole C. Engard

2014
 • Get there: More > Tools > Catalog > Rotating Collections
Rotating Collections is a tool for managing collections of materials that frequently get shifted from library to library. It adds the ability to store not only an item's home library and current location but also information about where it is supposed to be transferred to next to ensure that all items in the collection are sent to the correct library. When an item in a rotating collection is checked in, library staff is notified that the item is part of a rotating collection and which branch it should be sent to if it is not at the correct one.

Důležité

The AutomaticItemReturn system preference must be set to "Don't automatically transfer items to their home library when they are returned" for Rotating Collections to function properly.
 • To create a new rotating collection, click the "New Collection" button, fill in the Title and Description, and click Submit. Once submitted you'll see "Collection Name added successfully"; click "Return to rotating collections home" to return to the main Rotating Collections management page (or click Rotating Collections in the sidebar).
 • To add items to a collection, click "Add or remove items" next to the collection's name in the list of collections. Under "Add or remove items" scan or type in the barcode of the item you wish to add to the collection, and hit Enter or click Submit if necessary.
 • To remove an item from a collection, either click Remove next to the item's barcode in the list of items within the collection or check the "Remove item from collection" box next to the Barcode text box under "Add or remove items, and scan or type in the barcode, clicking Submit or hitting Enter if necessary. Note: The "Remove item from collection" checkbox will remain checked as long as you are on the "Add or remove items" page, unless you uncheck it, to facilitate quickly removing a number of items at a time by scanning their barcodes.
Transferring a collection will:
 • Change the current location of the items in that collection to the library it is to be transferred to
 • Initiate a transfer from its original current location/holding library to the current location/holding library it is to be rotated to. When a library receives a collection they will need to check in the items to complete the transfer.
You can transfer a collection in one of two ways:
 • From the main Rotating Collections page, click on Transfer next to the title of the collection you wish to transfer; choose the library you wish to transfer the collection to and click "Transfer collection".
 • Or, from the "add or remove items" page for a collection, you can click the Transfer button, choose the library you wish to transfer the collection to and click "Transfer Collection".

Důležité

In order to complete the transfer process, the library receiving the rotating collection should check in all items from the collection as they receive them. This will clear the transfer so that the items are no longer shown as being "in transit".
If an item in a rotating collection is checked in at a library other than the one it is supposed to be transferred to, a notification will appear notifying library staff that the item is part of a rotating collection, also letting them know where the item needs to be sent.

3.2. Katalog

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Dávková úprava jednotek
Tento nástroj vám umožní upravit dávku záznamů o jednotkách v Koha.
From the tool you can choose to upload a file of barcodes or item ids, or you can scan items one by one into the box below the upload tool. You can also decide the items edited should be populated with the default values you have defined in your default framework.
Once you have your file uploaded or the barcodes listed you can click 'Continue.'
Budou vám prezentovány přehledy jednotek, které chcete změnit. Odtud můžete zrušit zaškrtnutí jednotek, které nechcete měnit před provedením změny ve formuláři níže. Můžete také skrýt sloupce, které nepotřebujete vidět, aby se zabránilo nutnosti posouvání zleva doprava, abyste viděli celý formulář jednotky.

Poznámka

To uncheck all items thar are currently checked out you can click the 'Clear on loan' link at the top of the form.
Pomocí editačního formuláře si můžete vybrat, která pole se mají editovat. Pokud zaškrtnete políčko napravo od každého pole, můžete tak vymazat hodnoty v tomto poli pro záznamy které měníte.
Pokud jste učinili změny, budete seznámeni s výslednými položkami.

Poznámka

Můžete také upravit jednotky (exempláře) z jednoho bibliografického záznamu v dávce klepnutím na Úpravy> Upravit jednotky v dávce
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Hromadné mazání jednotek
Tento nástroj vám umožní smazat dávku záznamů o jednotkách z Kohy.
Nástroj umožňuje nahrávat soubor čárových kódů nebo id jednotek, nebo můžete skenovat jednotky po jedné do pole pod nástrojem k nahrávání. Jakmile jsou všechny soubory nahrané nebo načtené čárové kódy, klikněte na 'Pokračovat'
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat".
You will be presented with a confirmation screen. From here you can uncheck the items you don't want to delete and decide if Koha should delete the bib record if the last item is being deleted before clicking 'Delete selected items.' If you'd like you can delete the bibliogrphic record if you're deleting the last item by clicking the checkbox next to 'Delete records if no items remain'.
Pokud váš soubor (nebo seznam skenovaných čárových kódů), má více než 1000 čárových kódů, Koha nebude schopna vám předložit seznam výtisků. Budete stále schopni je odstranit, ale nebudete schopni si vybrat, které výtisky výslovně odstranit nebo vymazat bibliografické záznamy.
Pokud se výtisky budou jevit s chybou po kliknutí na "Odstranit vybrané výtisky" a jsou vypůjčené, pak nebudou odstraněny.
Pokud tyto výtisky mohou být odstraněny, budou odstraněny a budou prezentovány s potvrzením o odstranění.
Tento nástroj vezme dávku čísel záznamů pro buď bibliografické záznamy nebo autoritní záznamy a povolí vám smazat všechny tyto záznamy a jakékoli objekty připojení k nim v dávce.
Nejprve určete, zdali se mají odstraňovat bibliografické nebo autoritní záznamy. Poté můžete nahrát soubor s identifikátory záznamů nebo tyto identifikátory vepsat do textového pole níže. Po odeslání formuláře se zobrazí seznam nalezených záznamů, které se chystáte odstranit.
Pokud je záznam, který chcete smazat nesmazatelný, bude zvýrazněn.
Označte záznamy, které chcete odstranit a klikněte na tlačítko "Smazat vybrané záznamy".
 • Get there: More > Tools > Catalog > Batch record modification
This tool will allow you to edit batches of bibliographic and/or authority records using MARC Modification Templates. Before visiting this tool you will want to set up at least one MARC modification template.
When you visit the tool it will ask you:
 • Vyberte, zda chcete upravovat bibliografické nebo autoritní záznamy.
 • Enter the biblionumbers or authids
  • You can upload a file of these numbers or
  • Zadejte čísla (jeden na řádek) do příslušného pole
 • Nakonec vyberte šablonu MARC, kterou chcete použít pro úpravu záznamů.
Once you've entered your critera click 'Continue'
You will be presented with a list of records that will be edited. Next to each one is a checkbox so you can uncheck any items you would rather not edit at this time.
Kliknutím na Náhled MARC budete moci vidět, jaké změny budou provedeny, pokud úpravy dokončíte.
Once you're sure everything is the way you want you can click the 'Modify selected records' button and your records will be modified.
 • Get there: More > Tools > Catalog > Automatic item modifications by age
This tool allows librarians to update item specific fields when an item reaches a certain age.

Poznámka

Staff need the items_batchmod permission to access this tool

Důležité

The settings in this tool will be acted upon by the corresponding cron job
If you haven't created any rules you will see the option to 'Add rules' on the Tool page. Click this button to create rules.
If you have rules already there will be a button that reads 'Edit rules'. To create a new rule click the 'Edit rules' button at the top of the page
You will be brought to a page where you can edit exisitng rules or create a new rule
In the form that appears you can set :
 • the age in days at which the item will update (Age)
 • what criteria is needed to trigger the update (Conditions)
 • what changes are made when the script runs (Substitutions)
Once you're done you can click the 'Add this rule' link and then add additional rules or you can click the 'Submit these rules' button to save your changes.
 • Get there: More > Tools > Catalog > Export Data
Koha přichází s nástrojem, který umožňuje hromadný export vašich bibliografických a/nebo jednotkových údajů. To se dá využít jednak při odesílání vašich záznamů do přidružených knihoven, organizací nebo služeb, a jednak při zálohování.
Nahoře obrazovky musíte vybrat, jaká data exportujete. Pokud exportujete bibliografické záznamy, s informacemi o rezervacích nebo bez nich, klikněte na záložku 'Exportovat bibliografické záznamy'.
 • Vyplňte formulář s cílem omezit export v určitém rozsahu (všechna pole jsou volitelná)
  • Vyberte omezení pro váš export jednou nebo více z následujících možností
   • Omezit na rozsah bibliografických čísel
   • Omezit na konkrétní typ výtisku
    • Důležité

     This limit will use the type you have defined in the item-level_itypes preference. If you have the item-level_itypes preference set to 'specific item' and you have no items attached to a bib record it will not be exported. To get all bib records of a specific type you will need your item-level_itypes preference set to 'biblio record'.
   • Omezit na určitou knihovnu nebo skupinu knihoven
   • Omezit na rozsah signatur
   • Omezit na rozsah data akvizice
  • Pokud chcete, můžete nahrát soubor bibliografických čísel pro záznamy, které chcete exportovat
  • Dále vyberte co chcete přeskočit v exportu
   • Ve výchozím nastavení se exportují i informace o jednotkách, pokud chcete exportovat pouze katalogizační záznamy samotné, zaškrtněte políčko 'Neexportovat jednotky'
   • Chcete-li omezit export pouze na výtisky z knihovny, kde jste přihlášeni (pokud necháte pole "Knihovna" pole nastavené na "Všechny"), nebo do knihovny, kterou jste se vybrali nahoře zašktrnutím políčka "Odstranit nelokální výtisky"
   • Můžete si také vybrat, která pole nechcete exportovat. To může být užitečné, pokud sdílíte data, pak můžete odstranit všechny lokální pole před odesláním dat do jiné knihovny
  • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
   • Vyberte export vašich údajů ve formátu marc nebo marcxml
   • Vyberte název, pod kterým chcete soubor uložit
  • Kliknout "Exportovat bibliografické záznamy"
Nahoře obrazovky musíte vybrat, jaká data exportujete. Pokud exportujete autoritní záznamy, klikněte na záložku 'Exportovat autoritní záznamy'.
 • Vyplňte formulář, abyste omezili export v určitém rozmezí nebo typu záznamu (všechna pole jsou volitelná)
 • Or you can choose a file of authids to export
 • Dále zvolte pole, které chcete vyloučit z exportu, oddělené mezerou (bez čárek)
  • Pokud byste chtěli vyloučit např. všechny podpole 200, stačí zadat 200
  • Pokud byste chtěli vyloučit určité podpole, zadejte ho vedle hodnoty pole, 100a vyloučí pouze podpole "a" z pole 100
 • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
  • Vyberte export vašich údajů ve formátu marc nebo marcxml
  • Vyberte název, pod kterým chcete soubor uložit
 • Kliknout "Exportovat autoritní záznamy"

3.2.7. Revize

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Zásoby/Inventura
Inventarizační nástroj je možné používat dvojím způsobem: vytištěním seznamu regálu, na kterém lze exempláře kontrolovat, nebo načtením textových souborů s čárovými kódy zobrazenými přenosným skenerem.
Pokud nemáte možnost použít váš snímač čárového kódů na půdě knihovny, první možností k dispozici je generovat skladový seznam na základě kritérií, které zadáte.
Vyberte knihovnu, část fondu, rozsah signatur, stav jednotky a datum poslední evidence jednotky pro vytvoření místního seznamu, který můžete poté vytisknout a použít při obcházení knihovny a kontrole vašeho fondu
Alternativně můžete seznam exportovat do souboru CSV pro změny v aplikaci ve Vašem počítači. Jednoduše zaškrtněte políčko vedle 'Exportovat do souboru CSV' pro vygenerování tohoto souboru.
Pokud jste nalezli položky ve svých regálech, můžete se vrátit do seznamu a odznačit nalezené položky tak, aby systém aktualizoval datum naposledy zkontrolovaných položek na dnešek.
Pokud máte přenosnou čtečku čárových kódů (nebo laptop s USB čtečku), můžete projít knihovnu a skenovat kódy z dokumentů. Jakmile budete mít hotovo, můžete načíst soubor s kódy do Koha.
Choose the text file and the date you want to mark all items as seen and then scroll to the very bottom and click 'Submit.'
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků
"Tvůrce štítků" vám umožní používat rozvržení a šablony, které vám navrhují tisknout téměř neomezené množství štítků včetně čárových kódů. Zde jsou některé z funkcí modulu "Tvůrce štítků" :
 • Přizpůsobit schéma popisných štítků
 • Uživatelský návrh šablony pro tištěné štítky
 • Vytvářet a spravovat dávky štítků
 • Exportovat jednu nebo více dávek
 • Exportovat jeden nebo více štítků z dávky
 • Exportovat údaje z popisků v jednom ze tří formátů:
  • PDF - čitelné na jakémkoli standardní PDF čtečce, vytvořené popisky tisknutelné přímo v tiskárně
  • CSV - Export dat použitých pro štítek umožní použít tyto štítky v dalších aplikacích
  • XML - Zahrnuto jako alternativní formát pro export

3.2.8.1. Šablony

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Label templates
Šablona je založena na štítku/skladovací kartě, kterou používáte. To může být Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky Avery nebo 28371 pro průkazy čtenářů, jako několik příkladů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha, mohou být na obalu, a pokud ne, lze obvykle nalézt na webových stránkách dodavatele.
3.2.8.1.1. Přidat šablonu
To add a new template, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator and choosing 'Label template'.
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete definovat šablony pro váš list se štítky nebo s kartami.
 • ID šablony se generuje automaticky po jejím uložení, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor
 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci vaší šablony na seznamu šablon
 • Můžete použít "Popis šablony" na přidání další informace o šabloně
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro šablonu. To bude pravděpodobně měrná jednotka používaná na popisu šablony poskytnuté dodavatelem produktu.
 • Rozměry, počet sloupců a řádků lze nalézt na obalu výrobků od dodavatele nebo na jejich webových stránkách.
  • Důležité

   Pokud nezadáte levý okraj textu v šabloně, bude použit ve výchozím nastavení tj. 3/16 "(13,5 bodu).
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Předtím než si vyberete profil, zkuste si vytisknout několik štítkůna zkoušku, abyste se mohli rozhodnout, který profil je nejvhodnější pro vaši tiskárnu a vybranou šablonu.
  • Po zjištění případné odchylky v tištěném dokumentu, pomocí vytvořit profil a přiřadit ho k šabloně.
After saving, your templates will appear on the 'Manage' area under 'Label templates'.

3.2.8.2. Profily

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Printer Profiles
Profil je skupina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje anomálie charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak vytisknete ukázkovou sadu dat, a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnáné stejně na každém štítku, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby se na rozdíly v tiskových stylech, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.
Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.
3.2.8.2.1. Přidat profil
To add a new profile, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator tool and choose 'Printer profile'.
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název tiskárny a Koše na papír nemusí odpovídat přesně tiskárně (jsou pro vaši informaci, co jste nastavili za tiskárnu v profilu). Takže můžete, pokud chcete, používat typové číslo tiskárny v názvu tiskárny, nebo je můžete volat jako "tiskárny na mém stole"
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, který profil použijete pomocí formulář úpravy šablony
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro svůj profil.
 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce
  • U těchto hodnot slouží záporná čísla k přesunu chyby nahoru a doleva a kladná čísla k přesunu dolů a doprava
  • Například: text je od levého okraje prvního štítku vzdálený 6 mm, od levého okraje druhého štítku 7 mm a od levého okraje třetího štítku 8 mm. Aby se tento rozdíl skryl, je potřeba nastavit vodorovné přetečení na 1 mm.
After saving, your profiles will appear on the 'Manage' area under 'Printer profiles'.
Pokud jste uložili váš nový profil, můžete se vrátit do seznamu šablon a vybrat úpravu šablony pro kterou je tento profil.

3.2.8.3. Rozložení

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Layouts
Rozložení se používá, aby se definovala pole, které chcete zobrazit na vašich štítcích.
To add a new layout, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator tool and choose 'Layout'.
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název rozvržení vám může pomoci později toto rozvržení identifikovat.
 • Pokud je to čárový kód, musíte zvolit kódování (Code 39 je nejběžnější)
 • Typ rozvržení může být libovolná kombinace bibliografických informací a/nebo čárových kódů. Například hřbetní štítek bude jen z bibl. záznamu, zatímco označení pro výpůjční protokol bude pravděpodobně biblio/čárový kód.
 • Bibliografická data pro tisk obsahují některé z datových polí, které mohou být mapovány do MARC šablon. Můžete si vybrat z přednastaveného seznamu polí nebo můžete kliknout na "Seznam polí" a zadat vlastní data. V "seznamu polí", můžete zadat MARC podpole jako 4-znakové řetězce: např. 254a pro podpole název; můžete také přiložit mezerami oddělený seznam polí na jedné řádce v uvozovkách . (např. "099a 099b" nebo "itemcallnumber barcode"). Pole která jsou dispozici, jsou ze seznamu databázových tabulek, viz níže. Nakonec můžete přidat statický text v apostrofech (např. 'Nějaký statický text.')
  • Můžete použít prohlížeč schématu ( http://schema.koha-community.org ) s následujícími tabulkami, kde lze najít názvy polí pro použití:
   • V současné době jsou použita všechna pole v následujících tabulkách : položky, biblioitems, biblio, branches
 • Zvolte, zda se štítky mají tisknout s rámečkem kolem každého štítku
 • Vyberte, zda chcete, aby Koha se pokusila se rozdělit signatury (obvykle používána na hřbetním štítku)
 • Nakonec vyberte si nastavení textu, jako je zarovnání, typ a velikost písma.
Po uložení se schémata objeví na stránce "Správa schémat".

3.2.8.4. Dávky

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Label batches
Dávky jsou sestaveny z čárových kódů, které chcete vytisknout. Once in this tool you can search for the item records you would like to print out labels for.
3.2.8.4.1. Přidat dávku
Dávky mohou být vytvořeny jedním ze dvou způsobů. Prvním z nich je kliknout na odkaz "Vytvořit dávku štítků" na stránce Správa připravených MARC záznamů:
Druhou možností je vytvoření dávků v nástroji Tvorba štítků
You will be brought to an empty batch with a box to scan barcodes or itemnumbers in to and an 'Add item(s)' button at the bottom of the page.
Můžete snímat čárové kódy do příslušného pole a klikněte na tlačítko "Přidat jednotky", nebo můžete kliknout na tlačítko "Přidat jednotky" s prázdným políčkem čárového kódu. Kliknutím na "Přidat jednotky" s prázdným čárovým kódem se otevře vyhledávací okno pro vyhledání jednotek, které chcete přidat do dávky.
Ve výsledcích vyhledávání zaškrtněte políčka u jednotek, které chcete přidat do dávky a pak klikněte na tlačítko 'Přidat vybrané'. Jednotky můžete přidávat také po jedné kliknutím na odkaz 'Přidat' vlevo u jednotky.
Pokud jste přidali všechny položky, kliněte na tlačítko 'Hotovo'. Výsledková stránka ukáže vámi vybrané položky.
To print your labels, click the 'Export full batch' button. To print only some of the labels, click the 'Export selected item(s)' button. Either way you will be presented with a confirmation screen where you can choose your template and layout.
Budou vám prezentovány tři možností stažení: PDF, Excel a CSV.
Po uložení soubor jednoduše vytiskněte na prázdné samolepicí štítky.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Rychlý tvůrce hřbetních štítků

Poznámka

Tento nástroj nepoužívá rozvržení štítků nebo šablony, jednoduše vytiskne hřbetní štítek na prvním místě na listu štítků.
 • Definujte pole, která chcete tisknout na hřbetním štítku v systémovém nastavení SpineLabelFormat
 • Formátujte tisk etiket úpravou souboru spinelabel.css uloženém v koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css /
Chcete-li použít tento nástroj, stačí čárový kód pro knihu, ke které chcete vytisknout hřbetní štítek.
Systém MARC modifikace šablon dává uživateli Koha možnost změny záznamů MARC automaticky při režírování záznamů pro import.
This tool is useful for altering MARC records from various venders/sources work with your MARC framework. The system essentially allows one to create a basic script using actions to Copy, Move, Add, Update and Delete fields.
Začněte přidáním nové šablony (šablona může být udělána z jedné, nebo více akcí) zadáním jména a kliknutím na 'vytvořit šablonu'.
Navíc můžete přidat akce do šablony vyplněním Action boxu. Například, pokud nahráváte dávku souborů od vašeho prodejce EBooků, možná chcete přidat bibliografický typ jednotky EBOOK do 942$c.
 • Zvolte 'Přidat/Aktualizovat'
 • Zadejte pole 942 a podpole c
 • Zadejte hodnotu 'EBOOK' (nebo jakýkoli kód který máte pro ebook dokumenty)
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Each action can also have an optional condition to check the value or existance of another field. For example you might want to add the call number to the item record if it's not already there.
 • Zvolte 'Kopírovat'
 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field
 • Zadejte pole 090 (nebo jiné pole bibliografického čísla) a podpole a pro kopírování
 • Zadejte pole 952 a podpole o pro kopírování do
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 952 a podpole o
 • Zvolte "neexistuje"
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Kopie & Akce přesunití podporují také Regulární Výrazy, které mohou být použity k automatické modifikaci hodnot polí při kopírování/přesouvání. Například zbavení se znaku '$' v poli 020$c.
 • Choose 'Copy and replace'
 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování do
 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case s/\$// )
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 020 a podpole c
 • Zvolte "shoduje se"
 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case m/^\$/ )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.

Poznámka

Hodnoty pro aktualizaci můžou zahrnovat proměnné které se mění pokaždé, když se použije šablona. Zatím tento systém podporuje dvě proměnné, _BRANCHCODE_ které je nahrazena kódem knihovny která je právě aktivní, a _CURRENTDATE_ která je nahrazena aktuálním datem v ISO formátu (RRRR-MM-DD).
You could also use regular expressions to add your library's proxy URL in front of links in your MARC record.
 • Choose 'Copy and replace'
 • Decide if you want to copy the first occurance or all occurances of the field
 • Enter the field 856 and subfield u to copy
 • Enter the 856 field and u subfield to copy to
 • Check the 'RegEx' box and enter your regular expression (in this case s/^/PROXY_URL/ )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
When choosing between 'Copy' and 'Copy and replace' keep the following example in mind:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aA_exists _bB_exists
If we apply action (a) Copy the whole field 245 to 300, we get:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aA_exists _bB_exists 
300 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth.
If we apply action (b) Copy the subfield 245$a to 300$a, we get:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aThe art of computer programming _bB_exists
Když jsou vaše akce uloženy, můžete je zobrazit v horní části obrazovky. Akcemi může být pohybováno použitím šipek nalevo od nich.
V závislosti na vašich akcích může být pořadí velice důležité. Například, nechcete smazat pole před tím, než ho zkopírujete do jiného pole.
K přidání další šablony může začít na novo nebo kliknout na tlačítko 'Duplikovat aktuální šablonu' k vytvoření kopie existující šablony pro začátek.
Once your template is saved you will be able to pick it when using the Stage MARC Records for Import tool.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Příprava MARC záznamů pro import
Tento nástroj lze použít pro import jak bibliografických tak i autoritních záznamů, které jsou uloženy ve formátu MARC. Import záznamů do Kohy probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba představit záznamy pro import.
 • Nejprve najděte v počítači soubor MARC
 • Dále vám budou nabídnuty možnosti pro porovnání bibl. záznamů a import jednotek (exemplářů)
  • Vložte "Komentáře o tomto souboru" k pozdější identifikaci nahrání, když jdete na nástroj Správa připravených záznamů MARC
  • Sdělte systému Koha jakého typu soubor je, bibliografický nebo autoritní
  • Vyberte kódování znaků
  • Choose if you would like to use a MARC Modification Template to alter the data you're about to import
  • Vyberte zda chcete vyhledávat shodné záznamy
   • Můžete nastavit Pravidla porovnání záznamů v sekci administrace
    • When using the ISBN matching rule Koha will find only exact matches. If you find that the ISBN match is not working to your satisfaction you can change the AggressiveMatchOnISBN preference to 'Do' and then run your import again.
  • Dále zvolte, co udělat se shodnými záznamy pokud se najdou
  • Zvolte, co dělat s jedinečnými záznamy
  • Dále si můžete vybrat, zda se mají nebo nemají importovat údaje nalezené v záznamech MARC (jestliže soubor který načítáte je bibliografický)
   • From here you can choose to always add items regardless of matching status, add them only if a matching bib was found, add items only if there was no matching bib record, replace items if a matching bib was found (The match will look at the itemnumbers and barcodes to match on for items. Itemnumbers take precendence over barcodes), or Ignore items and not add them.
 • Klikněte na tlačítko 'Připravit pro import'
 • Budou vám prezentováno potvrzení o importu MARC
 • To complete the process continue to the Manage Staged MARC Records Tool
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Správa připravených MARC záznamů
Jakmile jste připravili vaše záznamy pro import, můžete to dokončit pomocí tohoto nástroje
 • Ze seznamu připravených záznamů, klikněte na jméno souboru z kterého chcete provést import
  • Všimněte si, že záznamy, které již byly importovány to řeknou pod "Stav"
 • Přehled vašeho importu se zobrazí vedle voleb změny pravidel na vyhledání.
 • Pod souhrnem, je možnost volby importovat dávku bibliografických záznamů pomocí určitého rámce
  • Vybrat jinou než výchozí šablonu není nutné, ale je to užitečné pro spouštění sestav a pro přidělování přístupových práv.
 • Pod rámcem výběru je seznam záznamů, které budou importovány
  • Zkontrolujte své shrnutí před přípravou importu, abyste se ujistili, že vaše srovnávací pravidlo fungovalo a že tyto záznamy se objeví jak od nich očekáváte
  • Matches will appear with info under the 'Match details column'
   and when clicking the 'View' link under 'Diff' you can see the difference between versions.
 • Pro dokončení importu klikněte na "Importovat do katalogu"
 • Pokud je import dokončen, nový odkaz na knih. záznamy se objeví napravo od každého importovaného titulu.
 • Můžete také anulovat import kliknutím na tlačítko "Zpět import do katalogu"
Importované záznamy zůstávají v "zásobníku", dokud nejsou vymazány. Tyto soubory se zobrazí při vyhledávání v katalogu nástrojem Katalogizace :
K vyčištění výtisků mimo 'reservoir':
 • Navštivte hlavní obrazovku nástroje Správa připravených MARC záznamů
 • K vyčištění dávky, klikněte na tlačítko "Vyčistit" tlačítko vpravo
 • Bude vám zobrazena potvrzující zpráva
  • Potvrďte odstranění a záznam bude ostraněn ze zásobníku a jeho stav se změní na 'vyčistěný'
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Nahrání místních obrázků obálek
This tool will allow you to upload cover images for the materials in your catalog. To access this tool, staff will need the upload_local_cover_images permission. In order for images to show in the staff client and/or OPAC you will need to set your LocalCoverImages and/or OPACLocalCoverImages preferences to 'Display.' Images can be uploaded in batches or one by one.

Poznámka

Koha nemá maximální limit velikosti souboru pro tento nástroj, ale Apache může omezit maximální velikost nahrávání (poraďte se se svým sys. adminem).

Poznámka

When you want to upload multiple images onto a bib record, they will display left to right (then top to bottom, depending on screen real estate) in order of uploading, and the one on the left (the first one uploaded) will be the one used as a thumbnail cover in search results and on the detail page. There is no way to reorder cover images uploaded in this way, so be sure to upload them in the order you'd like them to appear.
Pokud odesíláte jeden obrázek:
 • Navštivte nástroj a klikněte na tlačítko "Procházet", můžete procházet obrázky v místním počítači.
 • Klikněte na tlačítko "Načíst soubor"
 • Vyberte 'Obrázkový soubor' v oddílu 'Typ souboru'
 • Zadejte biblionumber záznamu, ke kterému tento obrázek přikládáte. Nejedná se o čárový kód, ale o systémem generované číslo přiřazené Kohou.
  • Číslo biblionumber najdete na konci adresy URL v adresním řádku, když odkazujete na detailní stránku záznamu
  • nebo kliknutím na záložku MARC na detailní stránce v knihovnickém intranetu
 • Pokud byste chtěli nahradit jakékoliv obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zaškrtněne políčko "Nahradit stávající obálky" v sekci 'Možnosti'
 • Klikněte na tlačítko 'Zpracovat obrázky'
 • Budou vám prezentovány přehledy uploadu a odkaz na záznam, ke kterému jste právě přidali obrázek
Pokud chcete načíst najednou dávku obrázků musíte nejprve připravit ZIP soubor s těmito obrázky.
 • Vložte do ZIP souboru všechny obrázky, které chcete načíst
 • Také připojte textový soubor (*. TXT) pojmenovaný, datalink.txt nebo idlink.txt ve kterém se stanoví seznam čísel biblionumber následovaný názvem obrázku, pro každý obrázek na jednom řádku
  • např.: 4091,image4091.jpg
 • Vyberte Váš ZIP soubor
 • Klikněte na tlačítko "Načíst soubor"
 • Vyberte 'Soubor zip' v oddílu 'Typ souboru'
 • Pokud byste chtěli nahradit jakékoliv obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zaškrtněne políčko "Nahradit stávající obálky" v sekci 'Možnosti'
 • Klikněte na tlačítko 'Zpracovat obrázky'
 • Bude vám prezentován přehled uploadu (nahrání)

Důležité

Zdrojový snímek se používá k vytvoření 140 x 200 px miniatury a 600 x 800 px obrázek v plné velikosti. Originální obrázek, který byl vložen, se v Koha trvale neukládá.
Budete mít možnost vidět vaše obrázky obálek ve služebním klientovi na podrobné stránce pod záložkou "Obrázek" dole v tabulce jednotek
Náhledy obálek se v OPACu budou zobrazovat v záložce obrázky, u názvu jednotky a ve výsledcích vyhledávání.
If you would like to remove a cover image you can click 'Delete image' below the image if you have the upload_local_cover_images permission.

3.3.1. Kalendář

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Kalendář
Knihovny mohou definovat uzavírky a svátky, které mají být použity při výpočtu data vrácení. Můžete využít kalendáře zapnutím správných systémových nastavení:
 • Cesta: Více > Administrace > Globání systémová nastavení > Výpůjčky > useDaysMode
  • Vyberte metodu pro výpočet termínu vrácení výpůjčky - zahrnovat do výpočtu dny, kdy je knihovna zavřená, nebo je nezahrnovat.
 • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Výpůjčky > finescalendar
  • Toto zkontroluje kalendář svátků před výpočtem pokuty
Před přidáním události, vyberte knihovnu, kterou chcete použít pro uzavírací den. Při přidávání události budete dotázáni, zda chcete použít událost na jednu pobočku nebo na všech pobočkách. Chcete-li přidat událostí, jednoduše
 • Klikněte v kalendáři na den který chcete nastavit jako zavírací den
 • Ve formuláři, který se zobrazí nad kalendářem, zadejte závěrečné informace (pro více informací o každé možnosti klepněte na otazník [?] napravo od volby)
  • Knihovna se vyplní automaticky na základě knihovny, kterou si vybrete z rozbalovací roletky v horní části stránky
  • Den informace se vyplní automaticky na základě data, kdy jste klikli na kalendář
  • Do popisu napište, proč je knihovna zavřená.
  • Dále můžete zvolit, zda tato událost je jednorázovou událostí nebo opakovanou.
   • Pokud je volno pouze jeden den, vyberte "Volno jen tento den"
   • Pokud jsou týdenně opakované volna (např. víkendy) můžete zvolit "Volno se opakuje tento den týdenně"
   • Pokud jsou ročně opakovaná volna, můžete zvolit "Volno se opakuje ve stejném datu ročně"
   • Pokud knihovna bude uzavřena na týden nebo nějaký časový rozsah, vyberte "Uzavírka v rozsahu" a zadejte datum nahoře
   • Pokud se knihovna uzavírá v určitém časovém rozmezí každý rok (např. letní prázdniny pro školy), zvolte "Každoročné opakované uzavírky" a zadejte nahoře, ke kterému datu
  • Nakonec se rozhodněte, zda tato událost by měla být použita pro všechny knihovny, nebo jen tu, kterou jste původně zvolili
   • Pokud byste raději zadali všechny svátky a pak je všechny najednou zkopírovali na jinou pobočku, použijte kopírovací menu pod kalendářem
 • Po uložení uvidíte událost v seznamu vpravo od kalendáře
Chcete-li upravit události
 • Klikněte na událost přímo v kalendáři (přehled událostí na právě straně nelze k tomuto účelu použít)
 • From this form you can make edits to the holiday or delete the holiday completely.
  • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.
 • Kliknutí na opakovatelné událostí bude nabízet mírně odlišné možnosti
  • Ve výše uvedeném formuláři si všimněte nově přidané možnosti 'Generovat výjimku pro tento opakující se svátek'. Tato možnost umožňuje, aby knihovna měla otevřeno v den, kdy by normálně mělo být zavřeno.
   • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.
Při přidávání nebo editace událostí můžete získat další pomoc kliknutím na otazník vedle různých voleb ve formuláři
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > CSV Profily
Profily CSV definují způsob exportu košíku a seznamů.
Přidání CSV profilu
 • Klikněte na CSV profil z menu nástroje
 • The 'Profile type' determines what type of fields you plan to use (MARC or SQL) to define your profile
  • If you choose MARC then you will need to enter MARC fields
  • If you choose SQL then you will need to enter SQL database fields
  • "Název profilu" se objeví na exportním rozbalovacím menu při volbě "Stáhnout" z vašeho košíku nebo seznamu
  • "Popis profilu" je pro váš užitek, ale také se objeví v OPACu, kdy čtrenáři stahují obsah, takže se ujistěte, že je to jasné také pro vaše čtenáře
  • 'CSV oddělovač' je znak používaný pro oddělení hodnot a skupin hodnot

   Poznámka

   Nejběžnější volbou je tu čárka, protože většina tabulkových aplikací ví, jak otevřít soubory oddělované čárkami.
  • "Oddělovač polí" je znak použitý k oddělení duplicitních polí
   • Příklad: Můžete mít několik polí 650 a tento znak se objeví v každém z nich se sloupci
  • "Oddělovač podpolí" je znak použitý k oddělení duplicitních podpolí
   • Příklad: Můžete mít více $a podpolí v jednom poli
  • Pole "Kódování" umožňuje definovat kódování použité při ukládání souboru
  • Finally format your CSV file using the 'Profile MARC' or 'Profile SQL' field
   • Define which fields or subfields you want to export, separated by pipes. Example : 200|210$a|301 for MARC and biblio.title|biblio.author for SQL
   • Poznámka

    Můžete také použít své vlastní hlavičky (namísto těch z Koha) prefixováním čísla pole hlavičkou, následované rovnítkem. Příklad Osobní jméno=100|název=245$a|300
  Pokud jste zadali při veškeré informace pro vás profil, jednoduše klikněte na tlačítko "Odeslat" a bude vám prezentováno potvrzení, že byl profil uložen.
Pokud jste vytvořili alespoň jeden profil CSV, objeví se záložka 'Upravit profil' vedle tlačítka 'Nový profil'.
 • Vyberte profil, který chcete upravit, a změňte požadovaná pole.
 • Provedení změn Vám bude oznámeno potvrzující zprávou na vrchu obrazovky.
 • Chcete-li odstranit profil, zkontrolujte volbu "Smazat vybraný profil" před kliknutím na tlačítko "Odeslat dotaz"
Vaše CSV profily se objeví na seznamu exportu nebo menu koše pod tlačítkem 'Ke stažení' jak v interfejsu zaměstnanců tak i u OPACu.
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Prohlížeč protokolů
Akce v systému Koha jsou sledovány v souborech protokolu (logy). Váš systémová nastavení lze měnit, aby se zabránilo zaznamenávání různých akcí. Tyto protokoly lze zobrazit pomocí nástroje Prohlížeč protokolu.
Volba různých kombinací možností menu vytvoří soubor se záznamem pro tento dotaz.

3.3.4. Novinky

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Zprávy
Modul Novinky Koha umožňuje knihovníkům zveřejňovat novinky v OPACu, rozhraní pro zaměstnance a dokladech o výpůjčkách.
Chcete-li přidat zprávu buď na OPAC, na intranet zaměstnanců nebo na Výpůjční potrzenku:
 • Klikněte na "Nový záznam"
  • Pod "Místo zobrazení" zvolte, zda chcete dát novinky na OPAC, lístky (příjem výpůjček) nebo na rozhraní knihovníků (zaměstnanců).
  • Choose the library this news item will show for
  • Vyberte název pro váš záznam
  • S využitím polí datum zveřejnění a datum vypršení můžete určit, jak dlouho se bude položka se zobrazovat
   • Examples: (these assume today's date as 07-May-2015)
    • Publish on current date: set publication date as 07-May-2015
    • Schedule for publishing in future: set date later than 07-May-2015
    • Backdate the news item: set date earlier than 07-May-2015
  • 'Objeví se na pozici' nechá vás rozhodnout, v jakém pořadí mají být nové jednotky
  • Políčko "Novinky" umožňuje použití HTML pro formátování vašich novinek
 • Po vyplnění veškerých polí klikněte na 'Odeslat'.
 • Zpávy na OPACu se objeví nad odkazem OpacMainUserBlock
  • Below the news in the OPAC there will be an RSS icon allowing you to subscribe to library news
 • Novinky v intranetu se objeví úplně v levo na obrazovce
 • Novinky se na potvrzeních o výpůjčkách objeví pod seznamem vypůjčených jednotek
 • Depending on your choice for the NewsAuthorDisplay preference you will also see the person who created the news item (this uses the logged in person)
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Plánovač úloh
Plánovač úloh je způsob, jak naplánovat spouštění výstupu na určitou dobu podle potřeby.
Chcete-li naplánovat úlohu, navštivte Plánovač úloh a vyplňte formulář
 • Aktuální čas serveru ukazuje čas na Vašem serveru (naplánujte si generování výstupu na základě tohoto času, ne Vašeho lokálního času)
 • Čas by měl být zadán ve formátu hh:mm (2 číslice hodiny, 2 číslice minuty)
 • Datum by mělo být přidáno pomocí vyskakovacího kalendáře
 • Z nabídky 'Výstup' zvolte výstup, který chcete naplánovat
 • Vyberte, zda přijmout text, nebo odkaz k výsledkům
 • Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete zaslat výstup
Pod formulářem plánovače úloh se nachází seznam naplánovaných výstupů
Můžete také naplánovat provádění výstupů přímo ze seznamu uložených výstupů kliknutím na odkaz "Naplánovat"
Plánovač úloh nebude fungovat pokud uživatel spouštějící webový serveru nemá oprávnění k jeho použití. Chcete-li zjistit, zda má uživatel nutné oprávnění nutné, zkontrolujte /etc/at.allow abyste viděli, jací uživatelé tam jsou. Pokud nemáte tento soubor, zkontrolujte soubor etc/at.deny. Pokud at.deny existuje, ale je prázdný, pak může každý uživatel plánovač používat. Promluvte si se svým správcem systému o přidání uživatele na správné místo, aby plánovač úloh pracoval.
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Editace citátů dne (QOTD)
Tento nástroj vám umožní přidat a upravit citace, které se zobrazují na OPACu, pokud používáte funkce Citáty dne (QOTD).
Chcete-li tuto funkci zapnout nastavte QuoteOfTheDay na 'Povolit a přidejte alespoň jeden citát pomocí Editoru citátů dne. Po provedení těchto kroků uvidíte vaše citáty nad OpacMainUserBlock v OPACu:
Chcete-li přidat citát
 • Klikněte na tlačítko "Přidat citát" na panelu nástrojů a bude přidáno prázdné políčko na konec stávajícího seznamu citátů.
  • Důležité

   Obě pole "Zdroj" a "Text" musí být vyplněna, aby bylo možné uložit nový citát.
 • Po dokončení vyplňování obou polí, stiskněte "Enter" na klávesnici pro uložení nového citátu.
 • Tento seznam se aktualizuje a nové citace by nyní měly být viditelné v seznamu.

Poznámka

Můžete zrušit přidání nové citace kdykoli před uložením pouhým stisknutím tlačítka "Esc" na klávesnici.
Pokud je aktuální citace nahrána do editační tabulky, můžete upravovat zdroj citace a text.
 • Položky 'Zdroj' i 'Text' upravíte tak, že na ně kliknete a přepíšete je do požadované podoby.
 • Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
Tento seznam bude aktualizován, změny uloženy a zobrazeny.
Pokud byste si přáli, můžete také citáty odstranit.
 • Kliknutím na identifikátor citace vybere citáty, které chcete smazat.
 • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Vymazat citát".
 • Budete vyzváni k potvrzení smazání.
 • Po potvrzení odstranění se seznam aktualizuje a vymazané citáty se již nebudou zobrazovat.
Pokud byste chtěli, můžete importovat dávku citátů jako soubor CSV. Váš soubor musí obsahovat dva sloupce: "zdroj" a "text" bez řádku záhlaví.

Poznámka

Pokud bude soubor větší než 512 KB, budete vyzvání k potvrzení.
 • Chcete-li spustit proces importu klikněte na tlačítko "Import citátů" v horní části obrazovky
 • Jakmile jste na obrazovce importu citátů, můžete procházet váš počítač až k souboru, který chcete importovat
 • Po vybrání souboru CSV klikněte na tlačítko "Otevřít" a soubor bude nahrán do dočasné tabulky pro úpravy.
 • Ze seznamu můžete editovat buď pole "Zdroj" nebo "Text", klepněte na požadované pole. Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
 • Můžete také odstranit citát z tohoto seznamu před dokončením importu.
  • Kliknutím na identifikátor citace vybere citáty, které chcete smazat.
  • Pokud je dokončen výběr citátu, jednoduše klikněte na tlačítko "Smazat označené citáty"
  • Budete vyzváni k potvrzení smazání.
  • Po potvrzení odstranění se seznam aktualizuje a vymazané citáty se již nebudou zobrazovat.
 • Jakmile jste spokojeni s citáty, klikněte na tlačítko "Uložit citáty" na panelu nástrojů nahoře a citáty budou uloženy.

3.3.7. Načíst

 • Get there: More > Tools > Additional Tools > Upload
This tool will allow you to upload files to your Koha system for selection from the Cataloging form.

3.3.7.1. Upload Files

When you first visit the Upload tool you might see a warning about missing a category.
Categories are defined in the authorized value in the UPLOAD category. If you do not have upload categories then your files will be temporary and will be deleted the next time the server is rebooted. Once you have a value in the UPLOAD authorized value category you will see a Category pull down below the 'Browse' button.
Browse your computer a file, choose a category and decide if the public will be able to download this file via the OPAC. Once your file is uploaded you will be presented with a confirmation.

3.3.7.2. Search Files

All uploaded files are searchable from below the upload form. Using the form you can search any part of the filename and/or the Hashvalue.
You will be presened with the results of your search.

Kapitola 4. Čtenáři