Product SiteDocumentation Site

Koha 3.14

Koha 3.14 Manual (en)

Vydání 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Právní doložka

Tento manuál je zveřejněn pod licencí GNU General Public License, verze 3 nebo pozdější
Více o této licenci naleznete v příloze GPL3
Published: 2013
1. Úvod
1.1. Základní informace o systému Koha
1.2. Doporučení
1.3. Použití manuálu
1.4. Přispívání do manuálu
2. Administrace
2.1. Společná nastavení systému
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Editor čtenářských průkazů
2.1.7. Obohacený obsah
2.1.8. Jazyky
2.1.9. Místní užití
2.1.10. Záznamy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Vyhledávání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Webové služby
2.2. Základní nastavení
2.2.1. Knihovny a skupiny
2.2.2. Typy jednotek
2.2.3. Ověřené hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Kategorie čtenářů
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Další vlastnosti uživatelů
2.3.4. Omezení přenosu knihovny
2.3.5. Náklady na přesuny
2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografická šablona MARC
2.4.2. Mapování polí Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografické šablony MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. Z39.50 Servery
2.6.2. Měli jste na mysli?
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenářů
3.1.2. Komentáře
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & potvrzení
3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu
3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů
3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)
3.1.8. Dávková úprava čtenářů
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Dávkové mazání jednotek
3.2.3. Export dat (MARC & Autority)
3.2.4. Revize
3.2.5. Editor štítků
3.2.6. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku
3.2.7. Modifikační šablony MARC
3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.9. Správa připravených MARC záznamů
3.2.10. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Novinky
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidat zaměstnance
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Nahrání obrázků čtenářů
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Správa čtenářských samoeditací
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění
4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Vypůjčit
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Poplatky
4.9.4. Distribuční seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Záznam změn
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.10. Vyhledat čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Zprávy při půjčování
5.1.3. Varování při půjčování
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vrácení jednotek
5.3.2. Zkontrolovat Zprávy
5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidávání zprávy
5.4.3. Prohlížení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Příjem rezervací
5.6. Přesuny
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výstupy
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Rezervace k vyzvednutí
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek
5.9.5. Příchozí přesuny
5.9.6. Překročené lhůty
5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline výpůjčky
5.13.1. Offline výpůjčky
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Slučování záznamů
6.1.6. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přidávání autorit
6.3.2. Hledání Autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Hledání Autorit
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Kurzy
7.1. Nastavení modulu Kurzy
7.2. Přidávání záznamů
7.3. Smíšené materiály
7.4. Kurzy
8. Periodika
8.1. Správa frekvencí vydávání
8.2. Správa schémat číslování periodik
8.3. Přidat předplatné
8.4. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.5. Vytvoření kolovacího seznamu
8.6. Předplatné ve služebním intranetu
8.7. Předplatná na OPACu
8.8. Reklamace opožděných periodik
8.9. Zkontrolovat konec platnosti periodika
8.10. Obnovení předplatného periodik
8.11. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavetelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/Editovat dodavatele
9.2.3. Smlouvy dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvořit skupinu košíků
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Faktury
9.7. Reklamace & Nevyřízené objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamu za pomoci seznamů
10.2. Košík
11. Výstupy
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit vlastní výstupy
11.1.3. Spouštění uživatelských výstupů
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Nepůjčované jednotky
11.2.11. Katalog podle typu jednotky
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Košík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Komentáře
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy
12.8. Návrhy na nákup
12.9. Mobilní OPAC
13. Vyhledávání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. O systému Koha
15.1. Server
15.2. Moduly Perlu
15.3. Systémové informace
16. Seznam úkonů implementace
16.1. Migrace dat
16.2. Konfigurace administrátora
16.3. Konfigurace lokalizace
16.4. Konfigurace výpůjček
16.5. Nastavení čtenáře
16.6. Nastavení katalogizace
16.7. Nastavení autorit
16.8. Nastavení hledání
16.9. Nastaveni OPAC
16.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
16.10. Nastavení obohaceného obsahu
16.11. Nastavení akvizice
16.12. Nastavení periodik
16.13. Plánování na spuštění systému
17. Instalace SOPAC2
17.1. Úvod
17.2. Instalace Koha Connector
17.2.1. Závislosti
17.2.2. Stáhnout
17.2.3. Vytvoření databáze
17.2.4. Sync DSN
17.2.5. Návody na instalaci
17.2.6. Instalace Koha Connector
17.3. Instalace Koha Connector
17.4. Sklízení záznamů
17.5. Instalace Koha Connector
17.5.1. Závislosti
17.5.2. Stáhnout jako CSV
17.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
17.5.4. The Sphinx daemon
17.5.5. Nastaveni OPAC
17.5.6. Patentové dokumenty
17.6. Instalace Koha Connector
17.6.1. Stáhnout
17.6.2. Návody na instalaci
17.6.3. Nastaveni OPAC
18. Cron Jobs
18.1. Cron Jobs
18.1.1. Hledat
18.1.2. Výpůjčky
18.1.3. Čtenáři
18.1.4. Upozornění
18.1.5. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
18.1.6. Katalog
18.1.7. OPAC
18.1.8. Administrace
18.1.9. Akvizice
18.1.10. Odstranit předplatné
19. Webové služby
19.1. OAI-PMH
19.1.1. Příklad konfigurační souboru po OAI
19.2. REST služby
20. Nový SRU server
20.1. Nový SRU server
20.1.1. Explain
20.1.2. Hledat
20.1.3. Retrieve
A. Systémová nastavení
A.1. Výchozí
A.1.1. Výchozí
A.1.2. Ne výchozí
B. Nastavení tiskáren účtenek
B.1. Pro tiskárny Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4)
B.1.1. V ovladači tiskárny
B.1.2. Pro Firefox
B.2. Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)
B.2.1. Pro Firefox
B.3. Pro tiskárny Star SP542
B.3.1. V ovladači tiskárny
B.4. Příprava a nastavení Firefox na tisk účtenek
C. Oznámení & Potvrzení
C.1. Průvodce nastavením Oznámení & Upozornění
D. Příklad oznámení
E. Příklad předplatných periodik
E.1. Reader's Digest (0034-0375)
E.2. People Weekly (1076-0091)
E.3. Et-Mol
E.4. Backpacker (0277-867X)
E.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
E.6. Computers in Libraries (1041-7915)
F. Seznamy & Vozík
F.1. Example Email from List
F.2. Vozík s e-mailem
G. Použití Koha jako Systému pro správu obsahu (CMS)
G.1. Nastavit
G.1.1. Upravit šablonu štítku
G.1.2. Řešení problémů
G.1.3. Omezení
G.2. Usage
G.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
G.2.2. Prohlížení zpráv
G.2.3. Příklad
G.2.4. Příklady
H. Reset databáze systému Koha
H.1. Vymazání tabulek
H.2. Resetování indexů Zebry
I. Důležité odkazy
I.1. Systém Koha
I.2. Katalogizace
I.3. Rozšíření obsahu
I.4. Design
I.5. Modul Výstupy
I.6. Návody na instalaci
I.7. Různé
J. Typy jednotek v XSLT šablonách
K. MarcEdit
K.1. Přidání prefixu k signaturám
K.2. Import dat z Excelu do Kohy
K.2.1. Konverze záznamů v Excelu do formátu .mrk
K.2.2. Vyberte soubor k importu
K.2.3. Import dat z Excelu do Kohy
L. Talking Tech
L.1. Instrukce k instalaci a nastavení
L.2. Přidávání oznámení & potvrzení
L.3. Příjem periodik
M. OCLC Connexion Gateway
M.1. Setting up OCLC service on Koha
M.2. Setting up your OCLC desktop client
M.3. Using the OCLC Connexion Gateway
M.3.1. Nebo seznam čárových kódů
M.3.2. Exportovat dávku průkazů
N. Časté dotazy
N.1. Zobrazit
N.1.1. Vlastní Autorizovaná hodnota v seznamu hodnot
N.1.2. Customizing Koha Images
N.1.3. Zobrazit Pole
N.1.4. Zobrazení "podnázvu" v OPACu
N.1.5. Předplatné ve služebním intranetu
N.1.6. Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
N.2. Poznámka pro oběh
N.2.1. Vracení knih z biblioboxu
N.2.2. Rezervace k vyzvednutí
N.2.3. Vzorová upomínka
N.2.4. Tisk faktur
N.2.5. Nelze vrátit
N.2.6. Vrácení není možné
N.2.7. Klávesové zkratky
N.2.8. Zasílání SMS
N.3. Katalogizace
N.3.1. AuthorityFile
N.3.2. Mapování polí Koha na MARC
N.3.3. Seznam jednotek v bibliografickém záznamu
N.3.4. Analytika
N.4. Akvizice
N.4.1. Kategorie čtenářů
N.5. Periodika
N.5.1. Přidat uživatele
N.6. Výstupy
N.6.1. Define Codes Stored in DB
N.6.2. Parametry
N.6.3. Výsledky
N.7. Vyhledávání
N.7.1. Pokročilé vyhledávání
N.7.2. Základní vyhledávání
N.7.3. Hledání jednotek
N.8. Obohacený obsah
N.8.1. Zobrazní seznamů obsahů
N.8.2. Amazon
N.9. Administrace
N.9.1. Errors in Zebra Cron
N.9.2. Přidat cílový Z39.50 server
N.9.3. Kód umístění v regále
N.9.4. Přidej novou autorizovanou hodnotu
N.9.5. How do I clean up the sessions table?
N.10. q- Dřevotříska
N.10.1. Barcode Scanners
N.10.2. Tiskárny
O. Extended Roman
O.1. Amazon lookup script for Koha libraries
O.2. Klíčové slovo:
O.3. Newest Titles Pulldown
O.4. Hledat v katalogizaci
P. Koha a Vaše webové stránky
P.1. Vyhledávání v katalogu Kohy z webových stránek knihovny
Q. Obecná veřejná licence GNU verze 3

Kapitola 1. Úvod

1.1. Základní informace o systému Koha

Koha je první otevřený integrovaný (automatizovaný) knihovní systém. Vývoj je sponzorován knihovnami všech typů a velikostí a také společnostmi z celého světa.
Více informací můžete nalézt na oficiálních stránkách: http://koha-community.org

1.2. Doporučení

Řadu informací a doporučení (včetně návodů pro vývojáře) můžete získat na oficiálních wikistránkách systému Koha: http://wiki.koha-community.org
Při práci se systémem Koha důrazně doporučujeme použít prohlížeč Firefox. Internet Explorer není podporován a pro Google Chrome není systém doposud plně optimalizován.

1.3. Použití manuálu

Tento manuál se neustále mění a návrhy na jeho úpravu můžete kdykoliv posílat správci dokumentace přes e-mailové diskusní fórum. Manuál je uspořádán podle jednotlivých modelů systému. Na začátku většiny sekcí (a také v průběhu) se nachází tip "Naleznete zde". Na těchto řádcích zjistíte, jak se k popisované funkci systému dostanete.
Například: Naleznete zde: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Tyto instrukce vám ukazují, kde naleznete příslušnou položku menu v intranetu systému Koha.
V textu manuálu se vyskytuje množství odkazů na jiné sekce manuálu. Obrázky vás mají navést na správné místo na obrazovce.
Manuál můžete prohledávat pomocí vyhledávače Google, jehož vyhledávací pole se nachází na hlavní stránceDocumentace systému Koha.

1.4. Přispívání do manuálu

Tento manuál se neustále mění a každá úprava je kdykoliv vítána.
Manuál je spravován Správcem dokumentace, to ale neznamená, že by se kdokoliv jiný nemohl zapojit a přispět k vytvoření manuálu tak dobrého jak je jenom možné..
Manuál je uložen v git repozitáři na adrese: http://git.koha-community.org/gitweb/?p=kohadocs.git;a=summary
Pro úpravy manuálu doporučujeme editor oXygen nebo jiní editor, který umí pracovat s formátem XML/DocBook. Každá kapitola a sekce má vlastní identifkační tag, aby bylo možné vytvářet trvalé odkazy.
Úpravy manuály by měli být zaslány e-mailem do konference a správce je dokumentace je před zahrnutím nejprve překontroluje.

Kapitola 2. Administrace

2.1. Společná nastavení systému

Ve společných nastaveních systému si můžete navolit obecná nastavení toho, jak celá Koha bude fungovat. Je nutné je nastavit před tím než začnete se systémem Koha dále pracovat.
 • Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Systémová nastavení lze vyhledávat (jakoukoliv část názvu referencí nebo popisu) pomocí vyhledávacího pole na stránce "Administrace" nebo pomocí vyhledávacího pole v horní části každé stránky "Předvolby systému".
Když editujete systémová nastavení, objeví se poznámka "(změněno)" u položky kterou měníte, až do chvíle než dáte "Uložit nastavení":
Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:
Každá sekce předvoleb může být řazena abecedně kliknutím na malou šipku napravo od slova "Předvolby" v záhlaví
If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Currency and Exchange Rate administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Důležité

Pro knihovní systémy s unikátní URL adresou pro každou stránku, může být systémové nastavení přepsáno editováním vašeho koha-http.conf souboru. Toto musí být provedeno systémovým administrátorem nebo někým s přístupem k systémovým souborům. Například, když všechny knihovny až na jednu chtějí mít vyhledávané termíny zvýrazněné ve výsledcích vyhledávaní, nastavíte OpacHighlightedWords hodnotu na 'Highlight' a následně zeditujete koha-http.conf pro knihovnu, která chce mít tuto funkci vypnutou, a to tak, že přidáte 'SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords "0"'. Po restartu webového serveru tato knihovna již nadále neuvidí zvýrazněné termíny. Konzultujte s vaším systémovým administrátorem pro více informací.

2.1.1. Akvizice

Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému > Akvizice

2.1.1.1. Politika

2.1.1.1.1. AcqCreateItem
Defaultně: vytvoření objednávky
Text: Jednotku vytvářet při ___.
Hodnoty:
 • katalogizaci záznamu
 • vytvoření objednávky
 • obdržení objednávky
Popis:
 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při "katalogizaci záznamu", pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).
2.1.1.1.2. AcqItemSetSubfieldsWhenReceived
Při obdržení objednávky nastavit u jednotek tyto hodnoty podpolí. (Např. o=5|a="nejaky kod knihovny" bude znamenat, že bude předvyplněna signatura jednotky na "5" a bude nastavena domovská knihovna jednotky na "nejaky kod knihovny")
Popis:
 • Tato předvolba vám povolí nastavit výchozí hodnoty pro jednotky, které jste obdrželi skrze akvizici. Vložte údaje jako podpole=hodnota a oddělte tyto hodnoty svislým lomítkem. Např. můžete u jednotky automaticky odstranit stav Objednáno, poté co ji obdržíte pouze tím, že do předvolby vložíte 7=0. Tak nastavíte stav "Není k vypůjčení" (podpole 7) na 0, což je dostupné.
2.1.1.1.3. AcqViewBaskets
Defaultně: všech zaměstnanců knihovny
Text: Zobrazovat košíky __
Hodnoty:
 • všech zaměstnanců knihovny
 • jenom vlastní pobočky
 • všechny, bez ohledu vlastníka
Popis:
 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota "jenom vlastní"je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky "od zaměstnance pobočky" vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil ("v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.
2.1.1.1.4. Upozornit
Výchozí: nevarovat
při pokusu vytvořit doklad s již použitým číslem.
Hodnoty:
 • Nevarovat
 • Varovat
2.1.1.1.5. BasketConfirmations
Defaultně: vždy žádat povovolení
Text: Při uzavírání nebo znovuotevírání košíku, ___
Hodnoty:
 • vždy žádat povolení
 • nežádat povolení
Popis:
 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.
2.1.1.1.6. CurrencyFormat
Výchozí: 360,000.00 (US)
Text: Měnu zobrazovat v následujícím formátu ___
Hodnoty:
 • 360,000.00 (US)
 • 360 000,00 (FR)
2.1.1.1.7. gist (daň ze zboží a služeb)
Výchozí: 0
Text: Výchozí sazba daně je __
Popis:
 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je "0" a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

Poznámka

Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).
2.1.1.1.8. UniqueItemFields
Výchozí: čárový kód
Text: ___ (seznam polí oddělených mezerou, které jsou unikátní pro jednotku (exemplář), musí být sloupce z tabulky items)
Popis:
 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).

2.1.1.2. Tisky (výstupy)

2.1.1.2.1. OrderPdfFormat
Výchozí: pdfformat::layout2pages
Text: Použít ___ pro tisk košíků.

2.1.2. Administrace

Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Administrace

2.1.2.1. CAS Authentication

CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu "Nepoužívat".
2.1.2.1.1. žádné
Výchozí: ne
Text: Pro ověření klientského SSL certifikátu použít pole ___
Hodnoty:
 • ne
 • Jiné jméno
 • e-mailová adresa
2.1.2.1.2. casAuthentication
Výchozí: Neužívat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při přihlášení
2.1.2.1.3. casLogout
Výchozí: Neodhlašovat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při odhlášení
2.1.2.1.4. casServerUrl
Text: Ověřovací server CAS se nachází na adrese ___

2.1.2.2. Možnosti rozhraní

Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha
2.1.2.2.1. DebugLevel
Výchozí: všechny
Text: Zobrazit ___ ladící informace v prohlížeči, pokud se vyskytne interní chyba
Hodnoty:
 • všechny - zobrazí maximum informací
 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení
 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.
2.1.2.2.2. oddělovač
Výchozí: středník
Text: Oddělovat sloupce v exportním souboru znakem ___ jako výchozí.
Hodnoty:
 • #'s
 • zpětná lomítka
 • čárky
 • středníky
 • dopředná lomítka
 • tabelátory
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.
2.1.2.2.3. KohaAdminEmailAddress
Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.
Text: Použijte ___ jako e-mailovou adresu pro administrátora Kohy.
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.
2.1.2.2.4. noItemTypeImages
Výchozí: Zobrazit
Text: Význam: ___ typ jednotky (exempláře) v katalogu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje nastavit jestli uživatel bude moci si nastavit a vidět ikonka typu dokumentu v OPACu i intranetu . Obrázky se objeví jak v OPACu, tak i v interfejsu knihovníka (intranetu). Pokud obrázky jsou blokovány, texty o typu dokumentů ale zůstávají stále viditelné.
2.1.2.2.5. virtualshelves
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům a čtenářům vytvářet a vidět uložené seznamy knih.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno "Nepovolovat" nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.

2.1.2.3. Volby přihlašování

Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha
2.1.2.3.1. AutoLocation
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ aby knihovníci se přihlašovali z počítačů, které mají IP adresy určené jejich knihovnou.
 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na "Vyžadovat", povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na "Nevyžadují", každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.
2.1.2.3.2. Zabránit
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníci (ale ne superknihovník) modifikovali objekty (rezervace, jednotky, čtenáře, atd.) patřící jiným pobočkám.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na "Zabránit", zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

Důležité

Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.
2.1.2.3.3. SessionStorage
Výchozí: v databázi MySQL
Text: Uložit informaci o loginu relace v ___
Hodnoty:
 • jako dočasné soubory
 • v MYSQL databázi
 • v PostrgeSQL databázi
  • Důležité

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována
Popis:
 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.
2.1.2.3.4. timeout
Výchozí: 12000000
Text: Odpojit automaticky uživatele po ___ vteřinách nečinnosti.
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.

2.1.2.4. Mozilla Persona

2.1.2.4.1. Persona
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Mozilla persona pro přihlášení.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Mozilla Persona is an OpenID-like service that lets you log in to multiple websites with your Mozilla credentials. If you allow Persona log in for Koha then your patrons can log in to the OPAC using their Mozilla Persona. Learn more about Persona on the official Mozilla site.

  Důležité

  Pro přihlášení pomocí Mozilla Persona budete potřebovat aby OPACBaseURL byla správně nastavena.

2.1.2.5. Vyhledávací stroj

2.1.2.5.1. Vyhledávací stroj

Důležité

Toto systémové nastavení je vysoce pokusné, a nemělo by být požíváno pro produkční provoz.
Výchozí: Zebra
Text: ___ je využívaný vyhledávací stroj.
Hodnoty:
 • Solr
 • Zebra
Popis:
 • Toto systémové nastavení se používá k určení jaký vyhledávací stroj v katalogu Koha bude použit. Toto se týká jak intranetu tak OPACu.

2.1.3. Autority

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Autority

2.1.3.1. Blíže neurčeno

2.1.3.1.1. AuthDisplayHierarchy
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ širší termín/užší termín v hierarchickém zobrazení autorit.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín "viz též", toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.
2.1.3.1.2. AutoCreateAuthorities
Výchozí: Negenerovat
Text: Při editaci záznamů, ___ autoritních záznamů chybí.
Hodnoty:
 • negenerovat
 • generovat

Důležité

BiblioAddsAuthorities musí být nastaveno do "povolit", aby to mělo nějaký efekt
Popis:
 • Když toto a BiblioAddsAuthorities jsou oba zapnuté, automaticky se vytvářejí autoritní záznamy pro záhlaví, které nemají žádné propojení na autoritu při katalogizaci. Když BiblioAddsAuthorities je zapnutý a AutoCreateAuthorities vypnuta, nejsou automaticky autoritní záznamy generovány, ale umožňují uživateli zadat záhlaví, které neodpovídají žádné stávající autoritě. Když BiblioAddsAuthorities je vypnuté, toto pak nemá žádný vliv.
2.1.3.1.3. BiblioAddsAuthorities
Výchozí: povolit
Text: Při editaci záznamů, ___ automatickou tvorbu nových autoritních záznamů pokud je třeba, spíše než je vázat na existující autority.
Hodnoty:
 • povolit
  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje
 • nepovolit
  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.
2.1.3.1.4. nespojovat
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky aktualizuje připojené bibliografické záznamy při změně autoritního záznamu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference tells Koha how to handle changes to your Authority records. If you edit an authority record and this preference is set to 'Do' Koha will immediately update all of the bib records linked to the authority with the new authority record's data. If this is set to "Don't" then Koha won't edit bib records when changes are made to authorities, rather, this is done later by the merge_authority.pl cronjob.

Důležité

If this is set to "Don't automatically update" you will need to ask your administrator to enable the merge_authority.pl cronjob.
2.1.3.1.5. MARCAuthorityControlField008
Výchozí: || aca||aabn | a|a d
Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.
2.1.3.1.6. UNIMARCAuthorityField100
Výchozí: afrey50 ba0
Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.
2.1.3.1.7. UseAuthoritiesForTracings
Výchozí: Neužívat
Text: ___ čísla autoritních záznamů namísto textových řetězců pro věcné hledání.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)
 • Použít
  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)
Popis:
 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení "Nepoužívat" umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

2.1.3.2. Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.
2.1.3.2.1. CatalogModuleRelink
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky znovu propoj záhlaví, které bylo dříve propojeno při ukládání záznamů v katalogizačním modulu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Dlouhodobí uživatelé Koha neočekávají, že autoritní a bibliografické záznamy budou důsledně prolinkovány. Toto systémové nastavení umožňuje vypnout prolinkování autorit pouze v modulu Katalogizace (tj. relinking je stále možný, spouštěním programu link_bibs_to_authorities.pl). Všimněte si, že ačkoli výchozí chování odpovídá předchozímu chování Koha (zachování vazeb na staré autoritní záznamy), neodpovídá předpokládanému chování (aktualizace Biblio / Authority odkazu po editaci bibliografického záznamu). Knihovny, které chtějí raději určit chování autorit, spíše než způsob používaný v Koha pro propojování, by měly stanovit CatalogModuleRelink na "Ano". Po nastavení této volby na "Ano" mohou být definovány následující systémová nastavení.
2.1.3.2.2. LinkerKeepStale
Výchozí: Ne
Text: ___ zachovej existující odkazy na autoritní záznamy pro záhlaví, kde propojovací program nemohl najít nový autoritní záznam.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Když je nastaveno "Ano", propojovací program nikdy neodstraní vazbu na autoritní záznam, nicméně v závislosti na hodnotě LinkerRelink, může tuto vazbu změnit.
2.1.3.2.3. LinkerModule
Výchozi: Výchozí
Text: Použít ___ linkovací modul pro přiřazení záhlaví k autoritním záznamům.
Hodnoty:
 • Výchozí
  • Zachovává předchozí chování Kohy na vytvoření propojení, které se vytvořilo jen při přesné shodě na jediný autoritní záznam; jestliže systémové nastavení LinkerOptions je nastaveno na "širší_záhlaví", pokusí se propojit záhlaví na autoritní záznam pro širší záhlaví odstraněním podpolí z konce záhlaví
 • První shoda
  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
 • Poslední shoda
  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
Popis:
 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.
2.1.3.2.4. LinkerOptions
Nastavení propojovacího modulu autorit

Důležité

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.
Popis:
 • This is a pipe separated (|) list of options. At the moment, the only option available is "broader_headings." With this option set to "broader_headings", the linker will try to match the following heading as follows:
  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  První: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs--Early works to 1800
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections
  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)
2.1.3.2.5. LinkerRelink
Výchozí: Ano
Text: ___ znovupropojit záhlaví, která již byla dříve propojena na autoritní záznamy.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Při nastavení na "Ano", linker bude potvrzovat odkazy pro záhlaví, které byly dříve spojeny s autoritními záznamy za běhu, a opravovat chybná propojení, která nalezne. Když je nastaveno na "Ne", bude kteréhokoli záhlaví s existující vazbou na autority ignorováno, a to i v případě, že stávající vazba je neplatný nebo nesprávná.

2.1.4. Katalogizace

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Katalogizace

2.1.4.1. Zobrazit

2.1.4.1.1. authoritysep
Výchozí: --
Text: Oddělovat více autorů, serií nebo předmětů pomocí ___.
2.1.4.1.2. hide_marc
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ čísla tagů MARC, kódy podpolí a indikátorů v MARC pohledu.
Hodnoty:
 • Zobraz -- ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu
 • Nezobrazovat -- ukáže jen popisný text při katalogizaci
2.1.4.1.3. IntranetBiblioDefaultView
Výchozí: ISBD formát
Text: Jako výchozí hodnotu zobraz bibliografický záznam v ___
Hodnoty:
 • ISBD formát -- zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • Návěšťový MARC formát -- zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí
 • MARC formát -- zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu
 • normální formát -- vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení bibliografického záznamu při vyhledávání v katalogu v knihovnickém interfejsu (intranetu). Toto nastavení nemá vliv na zobrazení v OPACu, který se mění pomocí BiblioDefaultView nastavení na kartě předvoleb OPAC. Toto nastavení změní vzhled záznamu při prvním zobrazení. MARC a ISBD zobrazení je stále k vidění při kliknutí na postranní liště.
2.1.4.1.4. ISBD
Text: Použít následující jako ISBD šablonu:
Popis:
 • Toto určuje, jaké ISBD informace zobrazit. Prvky seznamu mohou být přerovnány a tak lze vytvořit jiný ISBD pohled. ISBD, Mezinárodní standardní bibliografický popis, byl nejprve představen od IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací), v roce 1969 s cílem poskytnout pokyny pro popisnou katalogizaci. Účelem ISBD je pomoci mezinárodní výměně bibliografických záznamů pro různé dokumenty.
2.1.4.1.5. LabelMARCView
Výchozí: Ne
Text: ___ Sbalit opakované tagy stejného typu do jednoho tagu.
Hodnoty:
 • Ano -- bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
 • Ne -- zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
2.1.4.1.6. NotesBlacklist
Text: Nezobrazovat tato ___ poznámková pole v názvu (detailní OPAC záznamu) a v popisu (detailní zobrazení záznamu v intranetu).
Popis:
 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.
2.1.4.1.7. OpacSuppression a OpacSuppressionByIPRange
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
Text: ___ záznamy označené jako potlačené ve výsledcích vyhledání v OPACu. Omezte potlačování na IP adresy vně IP oblasti ___ . Potlačení zobrazení záznamů se deklaruje hodnotou 1 v poli 942$n bibliografického záznamu.
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
 • Neskrývat
  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed
 • Skrýt
  • Will not show records in OPAC search results if they're marked as suppressed
Popis:
 • Toto nastavení řídí skrytí bibliografických záznamů z displeje v OPACu. Každý bibliografický záznam, který chcete skrýt z OPACu potřebuje mít podpole 942 $n nastaveno na 1. Vyhledávací program pak skrývá v zobrazení v OPACu, ale stále je zobrazen ve služebním interfejsu (intranetu). Chcete-li další ovládání potlačení, můžete nastavit rozsah IP adres pro které se stále zobrazují i potlačené položky. Definujte rozsah jako 192.168 .. Pokud nechcete omezit potlačení tímto způsobem, ponechte pole IP prázdné.

  Poznámka

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don't suppress and 1 for suppress.

Důležité

Jestliže toto nastavení je nastaveno na "skrýt" a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

Důležité

You must have the Suppress index set up in Zebra and at least one record with the value "1" in the field mapped with this index, or your searches will be completely broken in OPAC (you won't get any results at all).
2.1.4.1.8. SeparateHoldings & SeparateHoldingsBranch
SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
Separate holdings záložka
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.
2.1.4.1.9. URLLinkText
Výchozí: Online zdroj
Text: Zobrazit ___ jako text odkazu vnořeného do MARC záznamu.
Popis:
 • Pokud pole 856 nemá definované podpole 3 nebo y, OPAC oznámí "Klikněte zde pro online přístup." Pokud byste chtěli zadat jinou zprávu, vložte ji do tohoto pole.
2.1.4.1.10. UseControlNumber
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kontrolní číslo záznamu ($w podpole) a kontrolní číslo (001) na propojení bibliografických záznamů.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu
 • Použít
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

Důležité

Pokud hodláte manuálně změnit 773 $ w, aby odpovídalo vašim přísně definovaným bibliografickým vztahům, měli byste nastavit tuto předvolbu na "Nepoužívat" a místo toho nastavte EasyAnalyticalRecords na "Zobrazit"
Popis:
 • If you have a serial called "Journal of Interesting Things" which has a separate record from when it was called "Transactions of the Interesting Stuff Society," you could add linking fields to indicate the relationship between the two records. UseControlNumber allows you to use your local accession numbers for those links. In MARC21, the relevant sections of the two records might look like this:
    =001  12345
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
    =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
     
    =001  12346
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aJournal of Interesting Things.
    =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  Pokud je UseControlNumber nastaven na "Použít", budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na "Časopis o zajímavých věcech" a "Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci".

2.1.4.2. Rozhraní

2.1.4.2.1. advancedMARCeditor
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ popisy polí a podpolí v MARC editoru.
Popis:
 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
2.1.4.2.2. DefaultClassificationSource
Výchozí: Deweyovo decimální třídění
Text: Použij ___ jako výchozí klasifikační zdroj.
Hodnoty:
 • ANSCR (Zvukové nahrávky)
 • Deweyho desetinné třídění
 • Klasifikace kongresové knihovny
 • Jiné/obecné klasifikační schéma
 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)
 • Univerzální desítková klasifikace
2.1.4.2.3. EasyAnalyticalRecords

Linda Osoba

Ms. Dept. of Archives and History

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
October 2011
Výchozí: Nezobrazuj
Text: ___ snadný způsob tvorby vazby analytických záznamů
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Důležité

Pokud se rozhodnete použít tuto funkci, ujistěte se, že váše UseControlNumber nastavení je nastaveno na "Nepoužívat" jinak odkaz "Ukazovat analytiku" na intranetu nebude funkční.
Popis:
 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).

2.1.4.3. Struktura záznamu

2.1.4.3.1. AlternateHoldingsField & AlternateHoldingsSeparator
Text: Zobrazit MARC podpole ___ jako informace o exemplářích pro záznamy které nemají jednotky, s podpoli oddělenými pomocí ___.
Popis:
 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.
 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:
2.1.4.3.2. autoBarcode
Výchozí: generováno ve formě <branchcode>yymm0001
Text: Čárové kódy jsou ___
Hodnoty:
 • generováno ve formě <branchcode>yymm0001
 • jsou generovány ve tvaru <rok>-0001, <rok>-0002.
 • jsou generovány formou 1, 2, 3.
 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy
 • není generováno automaticky
Popis:
 • Toto nastavení je pro knihovny, které chtějí vytvářet čárové kódy přímo z Koha (na rozdíl od skenování v předtištěném čárových kódů nebo ručně přiřazeným). Výchozí chování je to takové, že po klepnutí na pole čárového kódu (952$p v MARC21), bude vyplněn automaticky čárový kód, který jste vybrali. Pokud byste raději zadali automatický čárový kód, když kliknete na plugin (... na pravé straně pole), můžete změnit plugin pro dané pole ve schématu. Nastavte plugin pro pole 952$p (pokud používáte MARC21 nebo ekvivalentní pole namapované na items.barcode v místním formátu MARC) pro vaše schéma barcode_manual.pl namísto barcode.pl. Další informace o úpravách šablon viz MARC bibliografické šablony sekci v tomto manuálu.
2.1.4.3.3. DefaultLanguageField008
Text: Vyplňte výchozí jazyk pro pole 008 pozice 35-37 ___.
Popis:
 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages for additional values for this preference.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
2.1.4.3.4. item-level_itypes
Výchozí: specifická jednotka
Text: Používej typ jednotky ___ jako autoritativní typ (pro učení výpůjčních poplatků a pokut, atd.)
Hodnoty:
 • bibliografický záznam
 • specifická jednotka
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na "Bibliografický záznam" a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.
2.1.4.3.5. itemcallnumber
Výchozí: 082ab
Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Poznámka

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.
Popis:
 • Toto nastavení určuje, jaká MARC pole budou použity k určení signatury, které budou automaticky vloženy do pole o jednotkách (952 $o). Hodnota je dána tím co poskytuje pole MARC (050, 082, 090, 852 jsou všechny běžné) a kódy podpole bez oddělovače (např. $a, $b bude ab).
Příklady:
 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi
2.1.4.3.6. marcflavour
Výchozí: MARC21
Text: Interpretovat a ukládat MARC záznamy ve ___ formátu.
Hodnoty:
 • MARC21
  • The standard style for the US, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Germany and other countries
 • UNIMARC
  • The standard style used in France, Italy, Portugal, Russia, and other countries
 • NORMARC
  • The standard style for Norway
Popis:
 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

Důležité

Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.
2.1.4.3.7. MARCOrgCode
Výchozí: OSt
Text: Vyplň kód organizace pro MARC ___ jako výchozí hodnotu v novém MARC záznamu (ponechte prázdné, pokud nepoužíváte).
Popis:
 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.
Learn more and find your library's MARC21 code on the MARC Code list for Organizations or in Canada on the Canadian Symbols Directory.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
2.1.4.3.8. NewItemsDefaultLocation
Text: Pokud jste vytvořili záznam o jednotce (exempláři), přiřaďte mu lokaci ___ (měl by to být kód lokace, nebo ponechte prázdné pokud ne).
2.1.4.3.9. PrefillItem
Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.
Výchozí: nová jednotka (exemplář)není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
Hodnoty:
 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky
Popis:
 • Tato předvolba určuje chování používaná při přidávání nových jednotek. Pomocí voleb si můžete vybrat, zda chcete mít další nové jednotky předvyplněné hodnotami použitých v posledně přidávané jednotky nebo mít formulář nové jednotky zcela prázdný. Pomocí SubfieldsToUseWhenPrefill můžete ovládat konkrétně pole, která budou předvyplněna.
2.1.4.3.10. SubfieldsToUseWhenPrefill
Definuj seznam podpolí k předvyplnění jednotek (oddělené mezerou)

Důležité

Oddělovat hodnoty mezerou.
Popis:
 • Když PrefillItem preference je nastavena na předvyplňovat hodnotami z minule přidané jednotky, může toto nastavení určit, která pole jsou předvyplněna (a která nikoliv). Zadejte mezerami oddělený seznam polí, které byste chtěli mít předvyplněné při přidání nové jednotky.
2.1.4.3.11. z3950NormalizeAuthor & z3950AuthorAuthFields
Výchozí: Nekopíruj & 701,702,700
Text: ___ autory z UNIMARC ___ tagů (oddělené čárkami) jako opravu autorů při importu záznamu protokolem Z39.50.
Popis pro z3950NormalizeAuthor:
 • This preference allows for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.
Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:
 • Kopírovat
 • Nekopírovat
Popis pro z3950AuthorAuthFields:
 • This preference defines which MARC fields will be used for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if 'z3950NormalizeAuthor' is set to "Copy". The default field are 700, 701, and 702.

2.1.4.4. Hřbetní štítky

2.1.4.4.1. SpineLabelAutoPrint
Výchozí: Ne
Text: Když užíváte rychlotiskárnu hřbetních štítků, ___ nechť automaticky vyskočí okno dialogu s tiskárnou.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
2.1.4.4.2. SpineLabelFormat
Výchozí: <itemcallnumber><copynumber>
Text: Vložte následující pole, které chcete mít na hřbetním štítku: (Vložte sloupce z tabulek biblio, biblioitems nebo items, obklopené < a >.)
2.1.4.4.3. SpineLabelShowPrintOnBibDetails
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tlačítko na stránce detailního zobrazení bibliografického záznamu pro tisk hřbetního snímku.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

2.1.5. Výpůjčky

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytrémová nastavení > Výpůjčky

2.1.5.1. Politika vracení

2.1.5.1.1. BlockReturnOfWithdrawnItems
Výchozí: Blokovat
Text: ___navrácení jednotek (exemplářů), které byly vyřazeny.
Hodnoty:
 • Blokovat
 • Neblokovat
Popis:
 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem "vyřazená" (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.
2.1.5.1.2. Počítej pokuty při návratu
Výchozí: Ano
vypočítat a aktualizovat poplatky za zpoždění během vrácení výtisku
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • If this preference is set to "Do" and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to "Do" then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to "Don't" then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

Důležité

If you are doing hourly loans then you should have this set to 'Do'.

2.1.5.2. Politika půjčování

2.1.5.2.1. AgeRestrictionMarker
Text: Omezení pro čtenáře následující cílových skupin čtenářů, aby se nemohli vypůjčit nevhodné materiály: ___
Popis:
 • This preference defines certain keywords that will trigger Koha to restrict checkout based on age. These restrictions can be overridden by the AgeRestrictionOverride preference. Enter in this field a series of keywords separated by bar (|) with no spaces. For example PG|R|E|EC|Age| will look for PG followed by an age number, R folllowed by an age number, Age followed by an age number, and so on. These values can appear in any MARC field, but Library of Congress recommends the 521$a (Target Audience Note). Whatever field you decide to use you must map the word agerestriction in the biblioitems table to that field in the Koha to MARC Mapping. When cataloging you can enter values like PG 13 or E 10 in the 521$a and Koha will then notify circulation librarians that the material may not be recommended for the patron based on their age.

  Důležité

  Musíte namapovat slovo agerestriction v tabulce biblioitems do pole MARC, kde tato informace se objeví přes Koha mapování MARC v administrativní sekci.
2.1.5.2.2. AgeRestrictionOverride
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Když AgeRestrictionMarker je nastavena, bude se Koha snažit varovat knihovníka ve výpůjčním protokolu před vypůjčením jednotky (exempláře), které by mají věkové omezení uvedené v záznamu MARC. Tato předvolba se zeptá, zda chcete, aby zaměstnanci mohli půjčovat tyto jednotky čtenářům i pod věkovým limitem.
2.1.5.2.3. AllFinesNeedOverride
Výchozí: Požadovat
Text: ___ knihovníkům ignorovat všechny pokuty, dokonce i pokuty menší než noissuescharge.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na "Vyžadovat", pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.
2.1.5.2.4. AllowFineOverride
Výchozí: Nepovolit
Text: ___knihovníkovi ručně překonat a půjčit čtenářovi jednotku (exemplář), i kjdyž má více pokut než noissuescharge
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na "Povolit" knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.
2.1.5.2.5. AllowItemsOnHoldCheckout
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ vypůjčky jednotky rezervované někomu jinému. Je-li to povoleno negeneruje se varování RESERVE_WAITING a RESERVED. To umožňuje samobslužné výpůjčky pro takové jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit", čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na "Nepovolit".
2.1.5.2.6. AllowNotForLoanOverride
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as "not for loan". Setting it to "Allow" would allow such items to be checked out, setting it to "Don't allow" would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.
2.1.5.2.7. AllowRenewalLimitOverride
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ručně překonat limit počtu prodlužování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to "Allow" would allow such limits to be overridden, setting it to "Don't allow" would prevent this. This is a preference in which if it is set to "allow" it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to "Don't allow" prevents an opportunity for abuse by the library staff.
2.1.5.2.8. AllowReturnToBranch
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Text: Povolit, aby materiál byl vrácen do ___
Hodnoty:
 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.
 • jen do knihovny odkud je materiál.
 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.
 • do jakékoliv knihovny.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.
2.1.5.2.9. AllowNotForLoanOverride
Výchozí: Povolit
knihovníkům půjčit dokument v případě, že čtenář již dosáhl maximálního povoleného počtu výpůjček.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to "Allow" then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Circulation and Fine Rules. If this preference is set to "Don't allow" then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.
2.1.5.2.10. AutomaticItemReturn
Výchozí: Ano
Text: ___ automatická přeprava knihy do její domovské pobočky, když je vrácena.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to "Don't", the staff member checking an item in at a location other than the item's home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to "Do" will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.
2.1.5.2.11. Povolit
Výchozí: Ne
automatické rušení omezení služeb knihovny, pokud čtenář vrátí všechny upomínané jednotky.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Using the Overdue Notice/Status Triggers you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.
2.1.5.2.12. CircControl
Výchozí: knihovna, z které kniha pochází
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
2.1.5.2.13. HomeOrHoldingBranch
Výchozí: knihovna, která knihu půjčila
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
 • knihovna, která knihu půjčila

Důležité

It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.
Popis:
 • Pokud IndependentBranches je nastaven na "Zabránit" a CircControl je nastavena na "Knihovna z které pochází kniha" tato předvolba rozhodne, zda rezervující knihovna může půjčit knihu svému vlastnímu čtenáři, nebo knihu musí hned odeslat knihu zpět do vlastnické knihovny (domovská knihovna záznamu o jednotce = knize).

Důležité

This preference does nothing unless the IndependentBranches preference is set to 'Prevent'.
2.1.5.2.14. HomeOrHoldingBranchReturn
Výchozí: knihovna, z které kniha pochází
Text: Na cestě vrácené knihy do ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
 • knihovna, kde byla kniha vypůjčena
Popis:
 • Tato předvolba řídí, kde vás Koha vyzve k vrácení navrácené knihy. Hodnota této předvolby je překonána jakoukoliv hodnotou, která se vztahuje k navráceným knihám a plovoucímu fondu ve Výpůjční a poplatková pravidla.
2.1.5.2.15. InProcessingToShelvingCart
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ jednotky (knihy), které mají lokaci PROC na lokaci CART když jsou přijaty zpět.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přesunout
2.1.5.2.16. IssuingInProcess
Výchozí: Povolit
Text: ___čtenáři výpůjčku, jejíž výpůjční poplatek by překročil limit.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.
Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro "pokuty" (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.
2.1.5.2.17. IssueLostItem
Výchozí: zobrazit zprávu
Text: Při vydávání knihy, která byla označena jako ztracená, ___.
Hodnoty:
 • zobraz zprávu
 • nedělat nic
  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.
 • požadovat informace
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, jak jsou pracovníci knihovny upozorněni, že kniha označená jako ztracená se právě půjčuje. To pomůže zaměstnancům označit knihy opět "k dispozici", pokud se rozhodnete "Zobrazit zprávu" nebo "Požadovat potvrzení." Pokud se rozhodnete "Nedělat nic," nevznikne žádné oznámení, že půjčovaná kniha byla označená jako "Ztracená".
2.1.5.2.18. ManInvInNoissuesCharge
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ MANUAL_INV poplatky když se sečtou poplatky pro určení zda nepřekračuje limit (noissuecharge), zakazující další výpůjčky.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda poplatky vložené jako ruční faktury jsou zahrnuty do výpočtu limitu "noissuecharge" (limit dluhu při jehož překročení, se již čtenáři dále nic nepůjčuje) noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, pak Koha bude zahrnovat všechny manuální faktury při rozhodování, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz pro povolení další výpůjčky z knihovny. Pokud je tato předvolba nastavena na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny manuální fakturace poplatků, když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl dále půjčovat.
2.1.5.2.19. maxoutstanding
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři zadat rezervaci přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
2.1.5.2.20. noissuescharge
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři objedavce přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
Popis:
 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.
2.1.5.2.21. OverduesBlockCirc
Výchozí: Žádat o potrvrzení
Text: ___ při výpůjčce čtenářovi, který má překročené výpůjční doby
Hodnoty:
 • Vyžadovat potvrzení
  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku
 • Blokovat
  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
 • Neblokovat
  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
2.1.5.2.22. OverdueNoticeBcc
Text: Zasílej všechny zprávy jako skryté kopie na e-mail adresu ___
This preference makes it so that a librarian can get a copy of every notice sent out to patrons.

Poznámka

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

Poznámka

Název této předvolby je zavádějící, to není jen posílání upomínek, ale všech upozornění na adresy pro skryté kopie.
2.1.5.2.23. PrintNoticesMaxLines
Text: Zahrnout až ___ řádků o jednotkách v tištěné upomínce.

Poznámka

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Poznámka

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Důležité

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.
2.1.5.2.24. RenewalPeriodBase
Výchozí: staré datum návratu výpůjčky
Text: Když prodlužujete výpůjčky, základ nového datumu návratu je ___
Hodnoty:
 • staré datum návratu výpůjčky
 • současné datum
2.1.5.2.25. RenewalSendNotice
Výchozí: Neposílat
Text: ___ oznámení o prolongaci podle předvoleb pro upozornění výpůjček čtenářům
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odeslat
Popis:
 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to 'Send' then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don't already have it) with custom text for renewing items.

  Důležité

  Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".
2.1.5.2.26. RentalsInNoissuesCharge
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ poplatky za půjčení zahrnout do limitu "Noissuecharge", tj. limit nad kterým se už čtenářovi nepůjčuje.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda částky výpůjčních poplatků jsou zahrnuty do výpočtu noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, aby zahrnoval, pak Koha bude zahrnovat všechny poplatky za výpůjčky při rozhodování, zda čtenář dluží příliš mnoho peněz, aby si vypůjčil něco dalšího z knihovny. Pokud je to nastaveno na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny poplatky za výpůjčky když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl půjčit další materiály.
2.1.5.2.27. ReturnBeforeExpiry
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ čtenářům, aby vrátili knihy dříve než vyprší jejich účet (omezením výpůjčních lhůt dříve než vyprší účet čtenáře).
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to "Require", then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron's card expiration. If the setting is left "Don't require" then item check out dates may exceed the expiration date for the patron's library card.
2.1.5.2.28. ReturnToShelvingCart
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ všechny knihy do lokace CART když jsou navráceny.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přesunout
2.1.5.2.29. TransfersMaxDaysWarning
Výchozí: 3
Text: Zobrazit upozornění na obrazovce "Převody k příjmu", pokud nebyl převod obdržen ___ dní po odeslání.
Popis:
 • Předvolba TransferMaxDaysWarning je nastavena na výchozí počet dní. Tato předvolba umožňuje aby se varování objevilo po stanoveném čase, pokud zásilka knih přenášených mezi pobočkami knihovny nebyla ještě doručena. Varování se objeví ve zprávě Převody k příjmu .
2.1.5.2.30. UseBranchTransferLimits & BranchTransferLimitsType
Výchozí: Nevyžadovat & kód sbírky
Text: ___ limit převodů mezi pobočkami na základě ___
UseBranchTransferLimits Hodnoty:
 • Navynutit
 • Vynutit
BranchTransferLimitsType Hodnoty:
 • kód sbírky
 • typ jednotky (exempláře)
BranchTransferLimitsType Popis:
 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.
2.1.5.2.31. useDaysMode
Výchozí: Nezahrnovat
Text: Vypočítat datum navrácení pomocí ___.
Hodnoty:
 • jen výpůjční pravidla.
 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.
 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba "Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená" umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení "jen výpůjční pravidla" neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den" by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.
Příklad:
 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na "jen výpůjční pravidla", pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den", pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na ""Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená", pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
2.1.5.2.32. UseTransportCostMatrix
Výchozí: Neužívat
Text: ___ Matici transportních nákladů (Transport Cost Matrix) pro výpočet optimálního zajištění rezervací z poboček
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je systém nakonfigurován pro použití Matice transportních nákladů na zajištění rezervací, pak při pokusu o zajištění rezervace, bude systém hledat pobočku s nejnižšími náklady přepravy, a pokusit se zajistit rezervaci s výpůjčky z této pobočky jako první. Pobočky se stejnými náklady budou vybrány náhodně. Pobočka nebo pobočky nejbližšími vyššími náklady, se vybírají pouze v případě, pokud žádná z poboček v předchozí skupině není schopna zajistit rezervaci.
  Systém bude používat pobočku, která aktuálně drží výtisk při určování, zda tento výtisk může splnit objednávku (rezervaci) pomocí matice nákladů na přepravu. Toto chování bude ale zrušeno, pokud je nastavena systémová předvolba AutomaticItemReturn .

2.1.5.3. Kurzy

2.1.5.3.1. Kurzy
Výchozí: Neužívat
Vytvářet rezervace pro kurzy
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • The Course Reserves module in Koha allows you to temporarily move items to 'reserve' and assign different circulation rules to these items while they are being used for a specific course.

2.1.5.4. Politika poplatků

2.1.5.4.1. finesCalendar
Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená
Text: Vypočítat pokutu na základě překročených dní ___
Hodnoty:
 • přímo
 • bez dní kdy je knihovna zavřená
Popis:
 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing "not including the days the library is closed" setting will enable Koha to access its Calendar module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha's calendar and mark certain days as "holidays" ahead of time.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
2.1.5.4.2. FinesIncludeGracePeriod
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ dobu tolerance když počítáte pokutu za zpoždění.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.
2.1.5.4.3. finesMode
Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
Text: ___ pokuty
Hodnoty:
 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
 • Počítat a zpoplatnit
 • Nepočítat

Důležité

Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)
2.1.5.4.4. RefundLostItemFeeOnReturn
Výchozí: Nahradit
Text: ___zaúčtovat poplatek za ztrátu čtenáři, když vrací "ztracennou" knihu.
Hodnoty:
 • Nenahradit
 • Nahradit
Popis:
 • Je-li kniha označena jako ztráta, systém Koha účtuje čtenářovi za knihu poplatek za ztrátu. Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha zpracuje vracení takových knih (jednotek), které jsou označeny za ztrracené. Ve výchozím nastavení, když je vrácena kniha, která byla dříve označena jako ztracená, Koha nahradí zpět čtenářovi poplatek za ztracení. Změňte toto nastavení na "Nenahradit", pokud chcete, aby Koha nenahradila ztrátový poplatek.
2.1.5.4.5. Účtovat
Výchozí: prog
poplatek za náhradu, když čtenář ztratí vypůjčený dokument.
Hodnoty:
 • Poplatek
 • Neskrývat
Popis:
 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can 'Charge' the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.
2.1.5.4.6. WhenLostForgiveFine
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)
Hodnoty:
 • Nenutit
 • Prominuto
Popis:
 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to 'Forgive' then the patron won't be charged fines in addition to the replacement fee.

2.1.5.5. Rezervační politika

2.1.5.5.1. AllowHoldDateInFuture
Výchozí: Povolit
Text: ___ požadavek na rezervaci, ale která se zařadí do fronty rezervací až od určitého budoucího data.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.5.5.2. AllowHoldsOnDamagedItems
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace na poškozené výtisky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as "damaged" (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to "Allow" will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to "Don't allow" if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to "Allow" would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.
2.1.5.5.3. AllowHoldsOnPatronsPossessions
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi rezervovat knihu, kterou má vypůjčenou.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Při nastavení na "Nedovolit," můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.
2.1.5.5.4. AllowHoldPolicyOverride
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ignorovat rezervační politiku při podávání rezervací.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from overriding, setting it to "Allow" will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to "Allow", exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to "Don't allow", no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.
2.1.5.5.5. AllowOnShelfHolds
Výchozí: Povolit
Text: ___ požadavky na rezervaci na knihy, které nejsou vypůjčeny (objednávky).
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolovat
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls the ability of patrons to place holds on items that are not currently checked out. Setting it to "Don't allow" allows borrowers to place holds on items that are checked out but not on items that are on the shelf (or assumed available in the library), setting it to "Allow" allows borrowers to place holds on any item that is available for loan whether it is checked out or not. This setting might be set to "Allow" if the library system is a multi branch system and patrons used the hold system to request items from other libraries, or if the library wanted to allow users to place holds on items from home through the OPAC. Setting it to "Don't allow" would enforce a first come, first served standard.

Důležité

An item's hold status doesn't not affect whether or not the item is 'available' until the item is in 'waiting' status. Items with on-shelf holds will show as available until a librarian has pulled them from the shelf and checked the item in make it show 'waiting'.
2.1.5.5.6. AutoResumeSuspendedHolds
Výchozí: Povolit
Text: ___ odložené rezervace, aby byly opět aktivovány k určitému datu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak všechny odložené rezervace budou moci mít datum, po kterém se automaticky stávají opět aktivními. Máte-li tato možnost nastavenu na "Povolit", budete také potřebovat, aby pro Unsuspend Holds běžel plánovač úloh (cron).

Důležité

Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.
2.1.5.5.7. canreservefromotherbranches
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi z jedné knihovny, aby rezervoval knihu z jiné knihovny
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to "Allow" patrons can place such holds, if it is set to "Don't allow" they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to "Don't allow".
Hodnoty:
2.1.5.5.8. Potvrdit rezervace
Výchozí: 0
Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.
Popis:
 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

Poznámka

dní). Poznámka: Tento počet dní bude použit i ve výchozím filtru, při vyhledávání rezervací, které je třeba najít na regále. Toto nastavení nemá vliv na půjčování, prodlužování ani přesun jendotek.

Důležité

This preference is only looked at if you're allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture
2.1.5.5.9. decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration a decreaseLoanHighHoldsValue
Text: ___ zkrácení výpůjční lhůty, na ___ dní pro knihy, na které je více než ___ rezervací.
decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit
decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit
Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration
2.1.5.5.10. DisplayMultiPlaceHold
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost podat rezervaci na více položek ve výsledku hledání
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
2.1.5.5.11. emailLibrarianWhenHoldIsPlaced
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ posílat email na administraci Koha, kdykoliv je podána rezervace.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

Důležité

In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

Důležité

Toto oznámení bude posláno pouze tehdy, jestliže process_message_queue.pl cronjobje spouštěn periodicky, aby posílal zprávy.
2.1.5.5.12. ExpireReservesMaxPickUpDelay
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ rezervace automaticky propadnout, jestliže nebyly vyzvednuty během lhůty určené v ReservesMaxPickUpDelay
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
2.1.5.5.13. ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge
Výchozí: 0
Text: Pokud používáte ExpireReservesMaxPickUpDelay , účtovat čtenáři, který nevyzvedne svoje rezervace včas až do vypršení, poplatek ve výši ___ USD
Popis:
 • Pokud často vyprší rezervace, které trvaly příliš dlouho protože nebyly včas vyzvednuty, můžete použít toto nastavení pro zpoplatnění čtenáře, který takto blokuje výtisky. Pokud nechcete zpoplatnit čtenáře za nevyzvednutí, nechte nastavení na výchozí hodnotě, která je 0. Rezervace se zruší pouze v případě, že běží plánovač úlohy rušení rezervací.
2.1.5.5.14. maxreserves
Výchozí: 50
Text: Čtenář může mít maximálně současných ___ rezervací.
2.1.5.5.15. OPACAllowHoldDateInFuture
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři podávat rezervace, které se zařadí do fronty až v určitém budoucím čase.
Hodnoty:
2.1.5.5.16. OPACAllowUserToChooseBranch
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři vybrat si pobočku, kde chce si vyzvednout rezervovanou knihu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.
2.1.5.5.17. ReservesControlBranch
Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)
Text: Kontrolovat ___ jestli čtenář může podat na jednotku (knihu) rezervaci.
Hodnoty:
 • domovská knihovna jednotky (výtisku).
 • domovská knihovna čtenáře
2.1.5.5.18. ReservesMaxPickUpDelay
Výchozí: 7
Text: Označ rezervaci jako problamaticklou, pokud čeká více než ___ dní.
Popis:
 • Tato předvolba (založená na základě kalendářních dnů, nikoliv na Kalendář dovolených Koha ) určuje datum vypršení rezervace čtenáře. Po tomto datu vypršení, knihovníci budou mít možnost, aby se rezervace uvolnila, a knihy pak mohou být vráceny do skladu nebo vydány dalšímu čtenáři, který čeká ve frontě rezervací. Knihy, jejichž rezervace takto "skončila" při této předvolbě, jsou pak přesunuty na seznam "Překročené rezervace" na "Nevyzvednuté rezervace".
2.1.5.5.19. ReservesNeedReturns
Výchozí: Ne automaticky
Text: ___ označ rezervace jako nalezené a čekající když je rezervace podána na konkrétně na ně a ty již byly vráceny.
Hodnoty:
 • Automaticky
 • Ne automaticky
Popis:
 • This preference refers to 'item specific' holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an 'item specific' hold is marked as "Waiting" at the time the hold is placed or if the item will be marked as "Waiting" after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is 'Waiting' for them at their library and ready for check out.
2.1.5.5.20. StaticHoldsQueueWeight & RandomizeHoldsQueueWeight
StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0
RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí
Text: Zpracovat rezervace z knihoven ___(kódy poboček, oddělené čárkami; je-li prázdné, platí pro všechny knihovny)___
RandomizeHoldsQueueWeight Values:
 • v náhodném pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.
 • v tomto pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.
Popis:
 • Tyto předvolba určuje, jak Výkaz o frontě rezervací je generován pomocí plánovač úloh .
  Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).
  Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.
  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".
  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.
  Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

Důležité

Matice transportních nákladů má přednost při řízení, odkud jsou vyřizovány objednávky. V případě, že matice nákladů se nepoužije, pak Koha kontroluje StaticHoldsQueueWeight. Chcete-li použít matici transportních nákladů, jednoduše nastavte použití předvolby UseTransportCostMatrix
2.1.5.5.21. SuspendHoldsIntranet
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace mohou být zrušeny z intranetu (z rozhraní pro knihovníky)
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout ve služebním rozhraní (intranetu) změnou tohoto systému předvoleb. Chcete-li tuto volbu nastavit na "Povolit", nastavte AutoResumeSuspendedHolds systémovou předvolbu.
2.1.5.5.22. SuspendHoldsOpac
Výchozí: Povolit
Text:___ rezervace pozastavené z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Možnost pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout v OPACu změnou této systémové předvoby. Je-li tato volba nastavena na "Povolit" nastavte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds .

2.1.5.6. Rozhraní

2.1.5.6.1. AllowAllMessageDeletion
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkům smazat zprávy přidané z jiných knihoven.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.5.6.2. Offline výpůjčky
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Setting this preference to 'Enable' allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.
2.1.5.6.3. CircAutocompl
Výchozí: Zkusit
Text: ___ automaticky vyplnit jméno čtenáře, když vkládáte vyhledání čtenáře v obrazovce výpůjček.
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to "Try" would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to "Don't try" would disable this feature. This preference can make staff members' jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
2.1.5.6.4. CircAutoPrintQuickSlip
Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku
Text: Když je vloženo pole s prázdným čárovým kódem ve výpůjčce ___
Hodnoty:
 • vymaž obrazovku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
Popis:
 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they're checking out to. If the preference is set to clear the screen then "checking out" an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.
2.1.5.6.5. FilterBeforeOverdueReport
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ knihovníkům vybrat, které výpůjčky zobrazit před vytvořením výkazu překročených výpůjček.
Popis:
 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na "Vyžadovat" a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
2.1.5.6.6. FineNotifyAtCheckin
Výchozí: Neoznámit
Text? ___ knihovnám poplatky za zpozdné, když je jednotka vracená
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • S touto předvolbou nastavenou na "Upozornit", všechny knihy, které mají pokuty za zpoždění, vyskočí varování při jejich vrácení. Toto upozornění bude potvrdit, než budete moci pokračovat v dalším vracení. S touto předvolbou nastavenou na "Neupozornit" budete stále vidět pokuty čtenáře, které dluží, jen nevyskočí další upozornění při vracení knih.
2.1.5.6.7. DisplayClearScreenButton
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ tlačítko, na vymazání aktuálního čtenáře z obrazovky výpůjčního protokolu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.5.6.8. ExportRemoveFields
Text: Následující pole mají být vynechána z historie výpůjček čtenáře nebo při exportu ve formátu CSV či ISO2709
Popis:
 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.
2.1.5.6.9. ExportWithCsvProfile
Text? Použít ___ CSV profil pro export historie výpůjček čtenáře
Popis:
 • Použijte tuto předvolbu k definici, který CSV profil by měl být použit při exportu aktuální výpůjček čtenáře. Zadejte název profilu CSV jako hodnotu pro tuto preferenci. Pokud je tato možnost ponechána prázdná, nebudete moci exportovat přehled aktuálních výpůjček čtenáře.
2.1.5.6.10. HoldsToPullStartDate
Výchozí: 2
Text: Nastavte výchozí startovací datum pro seznam rezervací, které měl být vyzvednuty před ___ dny.
Popis:
 • Rezervace k vyzvednutí oznamuje ve výpůjčním protokolu výchozí filtrování rezervací na rezervace podané před 2 dny. Tato předvolba umožňuje nastavit toto výchozí filtr na libovolný počet dní.
2.1.5.6.11. Povolit
Výchozí: Neumožnit
automatické vyhledání v katalogu, pokud vložený text není rozpoznán jako čárový kód.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you're trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you'd enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you're trying to check out.

Důležité

While you're not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.
2.1.5.6.12. itemBarcodeInputFilter
Výchozí: Nefiltrovat
Text: ___ změny v záznamu čtenáře.
Hodnoty:
 • Konvertovat z CueCat formátu
 • Konvertovat z Libsuite8 formátu
 • Nefiltrovat
 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát
 • Odstranit mezery z
 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu
  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett
2.1.5.6.13. NoticeCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Notices.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.
2.1.5.6.14. numReturnedItemsToShow
Výchozí: 20
Text: Zobrazit ___ posledních vrácených jednotek (knih) na obrazovce.
2.1.5.6.15. previousIssuesDefaultSortOrder
Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu
Text: Setřídit předchozí výpůjčky na výpůjční stránce od ___ datumu vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
2.1.5.6.16. RecordLocalUseOnReturn
Výchozí: Nezaznamenávat
Text: ___ lokální užití když je vracená nevydaná jednotka.
Hodnoty:
 • Nezaznamenávat
 • Záznam
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Nenahrávat" můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na "Nahrávat", můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.
2.1.5.6.17. soundon
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ výpůjční zvuk během vracení a půjčování v knihovnickém rozhraní (intranetu).
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Důležité

Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.
2.1.5.6.18. SpecifyDueDate
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi určit datum pro vrácení při výpůjčce.
Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.
Popis:
 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The "Allow" setting would allow for this option to be utilized by staff, the "Don't allow" setting would bar staff from changing the due date on materials.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.5.6.19. todaysIssuesDefaultSortOrder
Výchozí: nejnovější po nejstarší
Text: Setřídit dnešní výpůjčky na stránce výpůjček podle ___ předepsaného data vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
2.1.5.6.20. UpdateTotalIssuesOnCirc
Výchozí: Ne
Text: ___ aktualizuj bibliografický záznam celkovým počtem sešitů, kdykoliv vyjde další číslo
Hodnoty:
 • Ano

  Důležité

  Toto zvýší podstatně zátěž serveru; je-li výkon kritický, použij raději Plánovač úlohz aktualizaci celkového počtu výtisků.
 • Ne
Popis:
 • Koha může sledovat, kolikrát byla Jednotka (výtisk) vypůjčena a uložit toto do záznamu v databázi. Tato informace ale není ve výchozím nastavení ukládána. Nastavení této předvolby na "Ano" se řekne Koha, aby sledovala v reálném čase pokaždé, když je jednotka vypůjčena. Jinak můžete použít Plánovač úloh aby Koha aktualizovala toto pole v noci.
2.1.5.6.21. UseTablesortForCirc
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ třídění aktuálních výpůjček čtenáře na obrazovce.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Důležité

Umožnění této funkce může zpomalit proces výpůjčky pro čtenáře s mnoha výpůjčkami.
2.1.5.6.22. WaitingNotifyAtCheckin
Výchozí: Neoznámit
Text: ___ knihovníkovi čekající rezervace pro čtenáře kterého výpůjčky jsou vraceny.
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu "Upozornit" pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.

2.1.5.7. Samoobslužný výpůjčka

2.1.5.7.1. AllowSelfCheckReturns
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vracet jednotky (výtisky) pomocí web výpůjčního systému.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.
2.1.5.7.2. AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID & AutoSelfCheckPass

Důležité

Většina knihoven chce ponechat nastavení na "Nepovolit". Tato předvolba vypne požadavek na přihlášení do samoobslužného stroje s jménem a heslem zaměstnance pomocí uložení jména a hesla do automatického přihlášení.
AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit
Text: ___ webový samoobslužný systémem automaticky přihlášen s tímto ___ zaměstnanckým uživatelským jménem a heslem ___ .
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Uživatelské jméno knihovníka s výpůjčními právy.
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Heslo knihovníka s výpůjčními právy.
2.1.5.7.3. SCOUserCSS
Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování
Popis:
 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.
2.1.5.7.4. SCOUserJS
Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.
2.1.5.7.5. SelfCheckHelpMessage
Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • Kliknutím na odkaz "Nápověda" v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.
2.1.5.7.6. SelfCheckoutByLogin
Výchozí: Čárový kód
Text: Mají čtenáři login do webovského samoobslužného výpůjčního systému s jejich ___
Hodnoty:
 • Čárový kód
 • Jméno uživatele a heslo
Popis:
 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.
2.1.5.7.7. Stvrzenka o selfchecku
Výchozí: Zobrazit
dialog pro tisk výpůjček při dokončení práce se samoobslužnými výpůjčkami
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.
2.1.5.7.8. SelfCheckTimeout
Výchozí: 120
Text: Prodleva aktuálního čtenáře po přihlášení se do samoobslužného výpůjčního systému po ___ vteřinách.
Popis:
 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.
2.1.5.7.9. ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čtenářovu podobenku (jestliže byla dodána) když se používá webovský samoobslužný systém.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.5.7.10. WebBasedSelfCheck
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ webovský samoobslužný výpůjční systém.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Zapnutí této předvolby povolí přístup do samoobslužný vypůjční modul Koha.

2.1.6. Editor čtenářských průkazů

Tyto předvolby souvisejí s vytvářením obsahu.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Tvůrci

2.1.6.1. Čtenářské karty

Tyto preference se vážou k nástrojiTvůrce čtenářských karet.
2.1.6.1.1. ImageLimit
Text: Omezení počtu obrázků vytvořených uložených v databázi na ___ obrázků.

2.1.7. Obohacený obsah

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Obohacený obsah

Důležité

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Poznámka

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

2.1.7.1. Vše

2.1.7.1.1. FRBRizeEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Podle pravidel stanovených na funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), tato možnost, pokud je povolena, stáhne všechna vydání stejného titulu , které jsou k dispozici ve vašem fondu bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na stránce podrobností dotyčného titulu. Podle on-line slovník Knihovnický neomezený online slovník pro knihovny a informatiku ( http://lu.com/odlis/ ), FRBR katalog zahrnuje seskupuje MARC záznamy podobných materiálů. FRBRizace sdružuje subjekty (sady děl, jejich vyjádření a provedení), spíše než jen skupiny jednotek. To může pomoci čtenářům při výběru souvisejících jednotek, jejich vyjádření a provedení, které budou sloužit jejich potřebám. Pokud je nastaveno na "Zobrazit", bude se OPAC dotazovat jedné nebo více ISBN webových služeb pro přidružené ISBN a zobrazit záložku "Vydání" na detailních stránkách. Jakmile je tato předvolba zapnuta, musí si knihovna vyberat jednu z možností (ISBN ThingISBN a / nebo XISBN ). Tato možnost je pouze pro rozhraní zaměstnanců (knihovníka), volba OPACFRBRizeEditions musí být povolena, aby se karta "Vydání" se objevila na OPACu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)
2.1.7.1.2. OPACFRBRizeEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiné vydání jednotky na OPACu
Popis:
 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned "On" to have the Editions tab appear on the Staff Client.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)

2.1.7.2. Amazon

2.1.7.2.1. AmazonAssocTag
Text: Zadej odpovídající tag ___ na linky do Amazonu

Poznámka

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.
Popis:
 • Amazon Associates Tag umožňuje knihovně vydělat určité procento nákupů uskutečněných na Amazonu, když váš čtenář přistoupí na stránky Amazonu prostřednictvím odkazů na vašich knihovních internetových stránkách. Více informací o Amazon Associates programu je k dispozici na programu Amazon affiliate internetových stránkách, https://affiliate-program.amazon.com/ . Předtím než tento tag získate, musí knihovna nejprve požádat o účet Amazon Web Services (AWS). Aplikace jsou zdarma a mohou být vytvořeny zde http://aws.amazon.com . Jakmile účet AWS byl založen, může knihovna pak získat Amazon Associates Tag.
2.1.7.2.2. AmazonCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách na knihovnickém rozhraní (intranetu).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.
2.1.7.2.3. AmazonLocale
Výchozí: Americký
Text: Používej data z Amazonu z jehio ___ web stránky.
Hodnota:
 • Americký
 • Britský
 • Kanadský
 • Francouzský
 • Německý
 • Japonský
2.1.7.2.4. OPACAmazonCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu na stránkách výsledků vyhledání a na detailní stránce na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

2.1.7.3. Babelthèque

2.1.7.3.1. Babeltheque
Výchozí: Ne
Text: ___ včetně informací (jako hodnocení a citace) z Babelthèque v detailních stránkách jednotky na OPACu.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazit kartu Babeltheque v OPACu, který umožňuje přístup čtenářům k recenze a další informacím o titulu poskytnuté z Babeltheque. Informace, které Babeltheque čerpá z francouzského jazyka na bázi Babelio.com , francouzská služba podobná službě LibraryThing pro knihovny. Více informací o Babeltheque je k dispozici prostřednictvím internetových stránek, http://www.babeltheque.com . Knihovny, které chtějí mít přístup k těmto informacím, se musejí nejprve zaregistrovat ke této službě http://www.babeltheque.com . Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
2.1.7.3.2. Babeltheque_url_js
Text: ___ Definované url pro Babeltheque javascript soubor (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)
2.1.7.3.3. Babeltheque_url_update
Text ___ Definované url pro periodickou aktualizaci Babeltheque (eq. http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2).

2.1.7.4. Baker & Taylor

Důležité

Toto je placená služba, obraťte se Baker & Taylor k přihlášení se k odběru této služby, než nastavíte tuto možnost.
2.1.7.4.1. BakerTaylorEnabled
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Odkazy na Baker a Taylor obrázky obálek na OPAC a zaměstnaneckém rozhraní (intranetu). To vyžaduje, aby jste zadali uživatelského jméno a heslo (které můžete vidět v obrázkových odkazech).
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazovat obsahy od Baker & Taylor (knižní recenze, popisy, obrázky obálky, atd.), v jak v rozhraní zaměstatnců (intranet), tak v OPACu pro čtenáře. Knihovny, které chtějí zobrazovat obsahy od Baker & Taylor se musí nejprve zaregistrovat a zaplatit za tuto službu ( http://www.btol.com ). Pokud je povoleno stahování obsahů od Baker & Taylor, nezapomeňte vypnout jiné obálky a služby recenzí služeb, aby se zabránilo vzájemnému rušení.

Důležité

Abyste toto mohli používat nastavte také systémovou předvolbu BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword
2.1.7.4.2. BakerTaylorBookstoreURL
Text: "Knihkupectví mé knihovny" Baker and Taylor je přístupné na https:// ___ isbn
Popis:
 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library's website. This service is often referred to as "My Library Bookstore." In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, http://www.btol.com. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library's Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library's Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The "key" value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.
Toto by mělo být vyplněno podobně jako tento vzor: koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Poznámka

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.
2.1.7.4.3. BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword
Text: Přistupte k Baker and Taylor pomocí uživatelského jména a ___ a hesla ___
Popis:
 • Toto nastavení lze použít pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí obsahové služby Café od Baker & Taylor. Pomocí příslušného pole zadejte uživatelské jméno a heslo knihovny k přístupu k obsahům Café. Také se ujistěte, že BakerTaylorBookstoreURL a BakerTaylorEnabled jsou správně nastavené. Obsahová služba Café je zdroj obohaceného obsahu, jako jsou umělecké obaly, profesionální recenze a shrnutí, které se zobrazí na rozhraní knihovníků (intranetu) i OPACu ve výsledcích vyhledávání.Více informací o této službě naleznete na straánkách Baker & Taylor: http://www.btol.com

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.

2.1.7.5. Google

2.1.7.5.1. GoogleJackets
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Google Books k výsledkům vyhledání a na datailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.7.6. HTML5 Media

2.1.7.6.1. HTML5MediaEnabled
Výchozí: vůbec ne
Ttext: Zobrazit záložku a HTML5 Media Player pro soubory katalogizocvané v poli 856 ___
Hodnoty:
 • v OPACu a intranetu
 • v OPACu
 • Zprávy ve služebním intranetu
 • vůbec ne
Popis:
 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.
2.1.7.6.2. HTML5MediaExtensions
Výchozí: webm|ogg|ogv|oga|vtt
Text: Extenze mediálních souborů ___
Popis:
 • Vložte extenze souborů oddělené svislítkem (|)

2.1.7.7. IDreamLibraries

IDreamBooks.com aggregates book reviews by critics to help you discover the very best of what's coming out each week. These preferences let you integrated content from IDreamBooks.com in to your Koha OPAC.

Poznámka

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.
2.1.7.7.1. IDreamBooksReadometer
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ ""Readometer", který shrnuje hodnocení dodané od IDreamBooks.com na detailní stránky OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
2.1.7.7.2. IDreamBooksResults
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ hodnocení od IDreamBooks.com na výsledky vyhledávání v OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
2.1.7.7.3. IDreamBooksReviews
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ záložka na detaliní stránce OPACu s hodnocením knih od ktritiků agregovaná od IDreamBooks.com.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat

2.1.7.8. LibraryThing

LibraryThing pro knihovny je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo LibraryThing a informovat se o cenách a předplatném. Více se dozvíte na http://www.librarything.com/forlibraries . Další pokyny ke konfiguraci naleznete v LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha
2.1.7.8.1. LibraryThingForLibrariesEnabled
Výchozí: Nezobrazovat
Text:___ hodnocení, podobné materiály a štítky z Library Thing for Libraries na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

Důležité

Je-li tato předvolba nastavena na "zobrazit", budete muset zadat hodnotu do LibraryThingForLibrariesID do systémových nastavení.
2.1.7.8.2. LibraryThingForLibrariesID
Text: Přístup pro službu Library Thing for Libraries s použitím uživatelského ID ___
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.
2.1.7.8.3. LibraryThingForLibrariesTabbedView
Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi
Text: Zobraz obsah z Library Thing for Libraies ___
Hodnoty:
 • v řádce s bibliografickými informacemi
 • v záložce
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.
2.1.7.8.4. ThingISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ služba ThingISBN ukázat jiná vydání titulu
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing's ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"

Důležité

Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.

2.1.7.9. Místní obrázky obálek

2.1.7.9.1. AllowMultipleCovers
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ více obrázku napojit na každý bibliografický záznam.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak můžete nahrát více obrázků, které se objeví v záložce Obrázkyv bibliografickém záznamu v OPACu a na intranetu pro knihovníky. Tato předvolba vyžaduje, aby jeden nebo oba LocalCoverImages a OPACLocalCoverImages byly nataveny na "Zobrazit".
2.1.7.9.2. LocalCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek při intranetovém vyhledání a na detailních stránkách.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě "Obrázky" v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.
2.1.7.9.3. OPACLocalCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek na detailních stránkách výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

2.1.7.10. NoveList Select

Toto je placená služba. Kontaktuje Babelthèque, abyste se dozvěděli jak umožnit zobrazování obsahů na OPACu.

Důležité

Služba Novelist Select nezahrnuje obrázky obálek pro výsledky vyhledávání na detailní bibliografické stránce. Můžete si vybrat jinou službu obálek tohoto obsahu nebo můžete uzavřít smlouvu s EBSCO a tak získat přístup k Baker & Taylor Content Cafe za příplatek.
2.1.7.10.1. NovelistSelectEnabled
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Novelist Select obsah na OPAC.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat

Důležité

Toto povolení vyžaduje, abyste zadali předvolby do uživatelského profilu a hesla v NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
2.1.7.10.2. NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword
Text: Připojení k Novelist Select pomocí uživatelského profilu ___ a hesla ___.

Důležité

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
2.1.7.10.3. NovelistSelectView
Výchozí: v záložce OPAC
Text: Zobrazit Novelist Select obsah ___
Popis:
 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).
  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.
Hodnoty:
 • nad tabulkou jednotek
 • pod tabulkou jednotek
 • na záložce v OPACu
 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

2.1.7.11. OCLC

2.1.7.11.1. XISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ OCLC xISBN službě zobrazit jiné vydání titulu
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art and bibliographic information. The feed comes from OCLC's xISBN web service. The feed limit for non-commercial sites is 1000 requests per day.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"
2.1.7.11.2. OCLCAffiliateID
Text: Použijte OCLC partnerský ID ___ pro přístup ke službě xISBN.
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má od OCLC partnerské ID. To umožňuje vyhledávání ve WorldCat v OPACu přes programové rozhraní XISBN. Zadejte partnerské ID knihovny OCLC do příslušného pole. Vezměte prosím na vědomí, že použití těchto údajů je nezbytné, pouze pokud všechna FRBRizeEditions a / nebo OPACFRBRizeEditions a XISBN nastavení jsou povoleny. Více informací o této službě naleznete na webových stránkách OCLC: http://www.worldcat.org/affiliate/default.jsp.

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp
2.1.7.11.3. XISBNDailyLimit
Výchozí: 999
Text: Užívat jen xISBN službu ___ krát denně

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.7.12. Open Library

2.1.7.12.1. OpenLibraryCovers
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Open Library ve výsledcích vyhledání a v detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.7.13. Po termínu

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.
2.1.7.13.1. . Heslo:
Zahrnout do vyhledávání i dokumenty z databáze Overdrive. Klientský klíč:
Popis:
 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveLibraryID are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.
2.1.7.13.2. Open Library
Identifikátor knihovny v systému OverDrive:
Popis:

2.1.7.14. Zásuvné moduly

2.1.7.14.1. UseKohaPlugins
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost použít Koha Plugins.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Poznámka

Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole Plugins

2.1.7.15. Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.
2.1.7.15.1. SyndeticsEnabled
Výchozí: Neužívat
Text: ___ obsah ze Syndetics.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

Důležité

Vyžaduje zadání SyndeticsClientCode , dříve než je tento obsah se zobrazí.
2.1.7.15.2. SyndeticsClientCode
Text: Použij klientský kód ___ k přístupu do Syndetics.
Popis:
 • Jakmile se knihovna zaregistruje na služby Syndetics, Syndetics poskytne knihovně přístupový kód. (Přejděte na domovskou stránku Syndetics na http://www.bowker.com/syndetics/ pro více informací.) Toto je kód kterou je nutné zadat pro přístup k Syndetics předplaceným službám. Syndetics je placená služba s předplatným. Tato hodnota musí být zadána před SyndeticsEditions než může být povolen. Pokud je kód ztracen, poškozen nebo zapomenut, můžete nový získat na http://www.bowker.com/syndetics/ .

Důležité

Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.
2.1.7.15.3. SyndeticsCoverImages & SyndeticsCoverImageSize
SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat
SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední
Text: ___ obrázky obálek ze Syndetics ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách jednotek v OPAC ve ___ velikosti.
Popis:
 • Pokud je povoleno, SyndeticsCoverImages umožňuje knihovnám zobrazení Syndetics sbírku plnobarevné obrázky obálek knih, videa, DVD a CD na jejich OPACu. U každé knihy nebo položky, které se objeví v uživatelském hledání, obraz obálky bude zobrazen. Protože tyto obrázky obálek se dodávají ve třech velikostech, musí být optimální velikost zvolena pomocí předvolby SyndeticsCoverImageSize pakliže SyndeticsCoverImages je povolena. Obrázky obálek Syndetics se dodávají ve dvou velikostech: střední velikosti (187 x 187 pixelů) a velké (400 x 400 pixelů). Syndetics je placená služba SyndeticsClientCode musí být zadána předvolba SyndeticsEnabled a musí být aktivována předem, než tato služba může být použita. Jiné obálkové předvolby by měla být zakázány, aby se zabránilo rušení.
SyndeticsCoverImages Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:
 • střední
 • velký
2.1.7.15.4. SyndeticsAuthorNotes
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ poznámky o autorovi titulu ze Syndeticu na detailní stránce na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje poznámky a krátké autorské biografie pro více než 300 tisíc autorů, a to jak pro beletrie i literaturu faktu. Pokud je tato možnost povolena, knihovna může zobrazovat autorskou poznámku ze Syndetics na OPACu. Podle Syndetics Solutions webových stránkek ( http://www.bowker.com/syndetics/ ), poznámky o autorovi obsahují seznamy přispěvatelů pro víceautorské texty a kompilace. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována dříve, než tato služba bude moci být použita.
2.1.7.15.5. SyndeticsAwards
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace ze Syndetics o cenách a uznáních, které titul získal na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje svým klientům seznam ocenění, které každý titul získal. Když je tato služba povolena, knihovna může zobrazit ocenění za každou knihu na svých internetových stránkách. U každé knihy nebo položky, která se nalezne v uživatelském vyhledávání, zobrazí se seznam cen pro tohoto titulu. Jestliže uživatel klikne na získané ocenění, informace o ocenění je předložena spolu se seznamem dalších titulů, které získaly tuto cenu. Pokud uživatel klikne na jakýkoliv název v seznamu, uvidí informace o exemplářích tomto titulu ve svém regionu. Tato možnost je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a předvolba SyndeticsEnabled musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
2.1.7.15.6. SyndeticsEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných vydáních titulu ze Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu
Popis:
 • Pokud je povolena tato volba zobrazí se informace o dalších vydáních titulu z Syndetics na detaní stránce jednotky na OPACu. Syndetics je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

Potřebuje OPACFRBRizeEditionsnastavit na "Zobrazit"
2.1.7.15.7. SyndeticsExcerpt
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ excerpta z titulu od Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby Syndetics zobrazil excerpta, z vybraných nakladatelství. K dispozici jsou výňatky z prominentně recenzovaných titulů, a to jak beletrie a non-fiction. Výňatky zahrnují básně, eseje, recepty, předmluvy. Automatické vazby poskytované pomocí ISBN s místními záznamy MARC jsou potřeba pro propojení Syndetics, zajištěné vysokorychlostními servery na internetu ke knihovnímu OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.7.15.8. SyndeticsReviews
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ hodnocení titulů ze Syndeticu na detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Syndetics Reviews je shromáždění knižních recenzí dostupných z různých časopisů a seriálů. Strana zobrazuje barevné obrázky obálek recenzovaných knih, současně se jmény časopisů poskytujících recenze. Kliknutím na ikonu se otevře okno zobrazjící název knihy, jméno autora, ikonka obálky a názory kritiků na knihu. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.7.15.9. SyndeticsSeries
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných knihách v serii (edici) titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Každý beletristický titul v edici (serii, řadě) je spojen s kompletním záznamem edice. Záznam zobrazuje každý titul v pořadí čtenosti a také zobrazuje podle obkednávek, pokud se liší. Jsou také zobrazeny alternativní řady titulů. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.7.15.10. SyndeticsSummary
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ anotace titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Poskytuje více než 5.6 miliónů shrnutí a poznámky získané z knižních přebalů, editovaných vydavatelských kopií, nebo samostatně napsaných anotace z Book News, Inc. Pokrývá beletrii i odbornou literaturu, tato možnost poskytuje anotace na jak komerčních, tak i vědeckých titulů. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.7.15.11. SyndeticsTOC
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tabulka obsahu titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zaměstnancům a čtenářům si projít obsahy z nejrůznějších publikací z populárních knih až po sborníky z konferencí. Přístup ke konkrátním informacím je hlavním cílem pro tuto volbu, což umožňuje čtenářům najít žádanou část knihy. Zvláštní nastavení se používá k získání obsahu nových publikací pro každý rok. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Pro více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.7.16. Štítkování

2.1.7.16.1. TagsEnabled
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům a knihovnílům umisťovat štítky na jednotky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavte na "Povolit" pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na "Povolit", aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.
2.1.7.16.2. TagsModeration
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že štítky umístěné od čtenářů, jsou zkontrolovány knihovníkem, než budou zobrazeny.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Při nastavení na "Vyžadovat," všechny štítky musí být nejprve schváleny moderátorem. Pouze schválené tagy budou viditelné čtenářům. Při nastavení na "Nevyžadují" štítky obejdou moderátora a budou okamžitě viditelné. Pokud je nastveno "požadovat" , knohvník by měl schválit štítek v knihvonickém rozhraní (intranetu). Moderátorem má možnost schválit nebo zamítnout každý čekající návrh štítku.
Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.
2.1.7.16.3. TagsShowOnList
Výchozí: 6
Text: Zobrazit ___ štítků ve výsledcích hledání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.7.16.4. TagsInputOnList
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky do výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.7.16.5. TagsShowOnDetail
Výchozí: 10
Text: Zobrazit ___ štítků na detailní stránce výsledků vyhledávání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.7.16.6. TagsInputOnDetail
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.7.16.7. TagsExternalDictionary
Text: Povolit štítky nalezené ve spustitelném slovníku ispell ___ na serveru, aby byly schváleny bez moderování.
Popis:
 • Slovník obsahuje seznam přijatých a zamítnutých štítků. Seznam přijatých štítků obsahuje všechny štítky, které byly předběžně povolené. Seznam odmítnutých značek, jsou značky které nejsou povoleny. Tato předvolba určuje jen používání "uznávaného" slovníku. Ispell je open source slovník, který může být použit jako seznam schválených výrazů. Vzhledem k tomu, slovník umožňuje přesně vypsant i obscénosti, mohou knihovny požadovat změny ve slovníku ispell, jesliže -li je nastavena možnost používání ispell. Více informací o programu ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Zadejte cestu na vašem serveru na lokální spustitelný ispell, nastavením $Lingua::ispell::path.

2.1.8. Jazyky

These preferences control your Internationalization and Localization settings.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > I18N/L10N

2.1.8.1. abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Text: Použít abecedu ___ pro písmena prohlížecích seznamů. Toto by měl být seznam mezerou oddělených velkých písmen.
Popis:
 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.

2.1.8.2. CalendarFirstDayOfWeek

Výchozí: Neděle
Text: Použít ___ jako první den v týdnu v kalendáři.
Hodnoty:
 • Pondělí
 • Neděle
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

2.1.8.3. dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr
Text: Formát datumu jako ___
Hodnoty:
 • dd/mm/rrrr
 • mm/dd/rrrr
 • rrrr/mm/dd
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak je zobrazeno datum. Možnosti jsou: způsob Spojené státy , dd/mm/rrrr (04/24/2010), metrické metody, dd/mm/rrrr (24/04/2010) nebo ISO, což je mezinárodní normalizační organizace, YYYY/MM/DD (2010/04/24). Mezinárodní standard ISO by v první řadě využíván v knihovnách ve více zemích, které se mohou používat různé formáty dat, aby měly jednotný typ zobrazení, nebo pokud knihovna bude v regionu, který nepoužívá způsob Spojených států nebo metrický způsob. Více informací o formátu datumu ISO lze nalézt na http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm .

2.1.8.4. jazyk

Výchozí: angličtina
Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)
Hodnoty:
 • English (Angličtina)
Chcete-li nainstalovat další jazyky, je třeba spustit program misc/translation/install-code.pl. Chcete-li například nainstalovat francouzštinu, spustěte následující příkaz install-code.pl fr-FR , a tím vytvořit šablony, které jakmile existují a jsou na správném místě, pak se zobrazí jako volby v této předvolbě.

2.1.8.5. opaclanguages

Výchozí: angličtina
Text: Povolit následující jazyky na OPACu
Hodnoty:
 • English (Angličtina)
Chcete-li nainstalovat další jazyky, je třeba spustit program misc/translation/install-code.pl. Chcete-li například nainstalovat francouzštinu, spustěte následující příkaz install-code.pl fr-FR , a tím vytvořit šablony, které jakmile existují a jsou na správném místě, pak se zobrazí jako volby v této předvolbě.

2.1.8.6. opaclanguagesdisplay

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům výběr jazyka na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

2.1.8.7. TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát
Text: Časový formát v ___
Hodnoty:
 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)
 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

2.1.9. Místní užití

These preferences are defined locally.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

Poznámka

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

2.1.10. Záznamy

Logy sledují transakce v systému. Můžete se rozhodnout, které akce se chcete a které nechcete logovat použitím této předvolby.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

2.1.10.1. AuthoritiesLog

Výchozí: Nelogovat
Text: ___ změny do autoritních záznamů.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.10.2. BorrowersLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ změny v záznamu čtenáře.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.10.3. CataloguingLog

Výchozí: Nelogovat
Text: ___ jakékoliv změny v bibliografickém záznamu nebo záznamu jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Důležité

Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.

2.1.10.4. FinesLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou účtovány pokuty nebo automaticky promíjeny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.10.5. IssueLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ když je jednotka (knioha) půjčována.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.10.6. LetterLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ když je automaticky poslána reklamace.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Poznámka

Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.

2.1.10.7. ReturnLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou jednotky (knihy) vraceny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.10.8. SubscriptionLog

Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou přidávány, mazány nebo měněny seriály.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.11. OPAC

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > OPAC

2.1.11.1. Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.
2.1.11.1.1. AuthorisedValueImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako statusy "ztracený", lokace) ve výsledcích vyhledávání a v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Cesta: Více > Administrace > Autorizované hodnoty
2.1.11.1.2. BiblioDefaultView
Výchozí: v prosté formě
Text: Výchozí hodnota, zobrazit bibliografické záznamy ___
Hodnoty:
 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • v jednoduché formě.
 • v jejich MARC formátu.
Popis:
 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.
2.1.11.1.3. COinSinOPACResults
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 ve výsledcích hledání OPACu.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.
 • Zahrnout
  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.
Popis:
 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.
2.1.11.1.4. DisplayOPACiconsXSLT
Výchozí: Nezobrazovat
ikony pro typy jednotek a ověřené hodnoty.

Důležité

OPACXSLTResultsDisplay a /nebo OPACXSLTDetailsDisplay musí být nastaven na použítí XSLT stylesheetu pro toto zborazení (výchozí nebo uživatelské)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.11.1.5. hidelostitems
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Popis:
 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to "Don't show," the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value "Show," the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of 'lost.'
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.11.1.6. HighlightOwnItemsOnOPAC & HighlightOwnItemsOnOPACWhich
HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna
Text: ___ výsledky z ___ posunem výsledků dopředu a zvětšením rozměru nebo zvýrazněním řádků těchto výsledků.
HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýrazňovat
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna
 • OPAC's branch based via the URL
  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"
 • domovská knihovna čtenáře
  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

Důležité

Tato předvolba má vliv pouze stránky, které nejsou neužívají stylů XSLT. XSLT styly jsou definovány v předvolbách OPACXSLTResultsDisplay a OPACXSLTDetailsDisplay .
2.1.11.1.7. LibraryName
Text: Zobraz ___ jako jméno knihovny na OPACu.

Poznámka

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Poznámka

Editujte ' opacheader "pokud byste chtěli přidat název knihovny nad vyhledávací pole na OPACu
2.1.11.1.8. OpacAddMastheadLibraryPulldown
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ rozbalovací roletka pro výběr knihovny v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidávat
2.1.11.1.9. OPACBaseURL
Text: OPAC je umístěn na http:// ___
Popis:
 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) without the http:// in front of it (enter www.mycatalog.com instead of http://www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz "Zobrazit OPAC"'z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:
2.1.11.1.10. opaccolorstylesheet
Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.
Popis:
 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.
 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

Poznámka

Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.

Důležité

If using the CCSR theme, this preference must be set to color.css and any user generated CSS must be appended to the default color.css file.
2.1.11.1.11. opaccredits
Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Poznámka

Klikněte na odkaz "Kliknout pro editaci" ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu
Popis:
 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.1.12. OPACDisplay856uAsImage
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.11.1.13. OpacExportOptions
Výchozí: bibtex|dc|marcxml|marc8|utf8|marcstd|mods|ris
Text: Seznam exportních možností, které by měly být dostupné z detailních stránek oddělených svislítkem |: ___
Popis:
 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).
2.1.11.1.14. OpacFavicon
Text: Použit ___ témata v OPACu

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
2.1.11.1.15. opacheader
Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

Poznámka

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

Poznámka

Editujte LibraryName, pokud chcete upravit obsah tagu Název
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.1.16. OpacHighlightedWords
Výchozí: Nezvýraznit
Text: ___ slova které čtenář vyhledával ve svých výsledcích.
Hodnoty:
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýraznit
2.1.11.1.17. OpacKohaUrl
Výchozí: Nezobrazovat
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je nastavena tato předvolba na "Zobrazit", zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu "Powered by Koha" a propojení na oficiální stránky Koha.
2.1.11.1.18. opaclayoutstylesheet
Výchozí: opac.css
Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího
Popis:
 • This setting's function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

Poznámka

Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

Důležité

Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.
2.1.11.1.19. OpacMaintenance
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ a warning that the OPAC is under maintenance, instead of the OPAC itself.

Poznámka

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.
Popis:
 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to "Show" the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
  • Pokud je tato možnost nastavena na zobrazování hlášení o údržbě, schopnost vyhledávat v OPACu je zablokována a zobrazí se zpráva
2.1.11.1.20. OpacMainUserBlock
Výchozí: Vítejte v Koha.....<hr>
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu
Popis:
 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.1.21. OpacMainUserBlockMobile
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu (mobilní verze)
Popis:
 • Tento obsah se zobrazí pod vyhledávacím pole při prohlížení OPAC na mobilním zařízení tak dlouho, jak theme , který používáte je v mobilní verzi.

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
2.1.11.1.22. OPACMobileUserCSS
Text: Vložte následující CSS pro mobilní zobrazení na všech stránkách OPACu
Popis:
 • Toto CSS bude použito, když je váš OPAC zobrazen na mobilním zařízení tak dlouho, jak theme , který používáte je v mobilní verzi.

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
2.1.11.1.23. OPACMySummaryHTML
Text: Vložte sloupec "Odkazy", na kartě "můj souhrn", pokud je uživatel přihlášen do OPACu s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete používat).
Popis:
 • V této předvolbě můžete zadat HTML, který se objeví na na záložce "Vypůjčeno", v sekci "Můje shrnutí" po přihlášení do OPACu. Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {Title}, {ISBN} a {author} budou nahrazeny informacemi ze zobrazeného záznamu. To může být použito pro vstup do "sdílených" odkazů pro sociální sítě nebo vytváření vyhledávání v jiných knihovních katalozích.
Vzory
<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
2.1.11.1.24. OpacNav
Výchozí: Důležité odkazy zde.
Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.1.25. OpacNavBottom
Text: Zobrazit následující HTML na levém sloupci na hlavní stránce a účtu čtenáře na OPAC, po OpacNav a před odkazem na čtenářův účet účet-li k dispozici:
Popis: Když jsou čtenáři přihlášeni ke svým účtům, vidí řadu karet pro přístup k jejich účtům. OpacNav se objeví nad tímto seznamem záložek a OpacNavBottom objeví pod nimi. Pokud nejste na stránkách čtenářských účtů, HTML v OpacNavBottom jen se objeví přímo pod OpacNav .
2.1.11.1.26. OpacNavRight
Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.
Popis: HTML vložené v této předvolbě se objeví na pravé straně OPAC pod přihlašovacím formulářem. Není-li přihlašovací formulář vidět, tento obsah se posune nahoru v pravém sloupci.
2.1.11.1.27. OPACNoResultsFound
Ne výchozí
Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.
Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

Poznámka

Můžete vsunout zástupná místa {QUERY_KW}, která budou nahrazena hledanými slovy z dotazu.
2.1.11.1.28. OpacPublic
Výchozí: Povolit
Text: ___ Koha OPAC jako veřejný. Privátní OPAC vyžaduje autentikaci, dříve než je možné se k němu přihlásit.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na "Nepovolit", tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí "Povolit", aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.
2.1.11.1.29. OPACResultsSidebar
Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu
Popis:
 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.
2.1.11.1.30. OPACSearchForTitleIn
Výchozí: <li><a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank">Další knihovny (WorldCat)</a></li> <li><a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank">Další databáze (Google Scholar)</a></li> <li><a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr" target="_blank">On-line obchody (Bookfinder.com)</a></li>
Text: Zahrnout pole "Více vyhledávání" na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Poznámka

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.
2.1.11.1.31. OpacSeparateHoldings & OpacSeparateHoldingsBranch
OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
Separate holdings záložka
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.
2.1.11.1.32. OPACShowBarcode
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čárový kód jednotky (exempláře) na kartě jednotek (exemplářů).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.
2.1.11.1.33. OPACShowCheckoutName
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jméno čtenáře který si vypůjčil jednotku (exemplář) na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na "Zobrazit" by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.
2.1.11.1.34. OpacShowFiltersPulldownMobile
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ vyhledávací roletkové filtry pro mobilní verzi OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda si zákazníci mohou vybrat typ vyhledávání při prohlížení OPAC na mobilních zařízeních. Pokud je tato možnost nastavena na "Nezobrazovat", pak všechny hledání bude vyhledávání podle klíčového slova. Tato předvolba předpokládá, že používáte téma s mobilní verzí.
2.1.11.1.35. OPACShowHoldQueueDetails
Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
Text: ___ čtenářům v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
 • show_holds
 • Zobrazuj rezervace podle pořadí
 • Zobraz úroveň priority
2.1.11.1.36. OpacShowLibrariesPulldownMobile
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ roletka knihoven na mobilní verzi OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda výběr knihovny pomocí roletky se ukazuje při pohledu na OPAC na mobilním zařízení, pokud odkaz téma , který používáte, má mobilní verzi.
2.1.11.1.37. OpacShowRecentComments
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ odkaz na nedávné komentáře v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud jste se rozhodli povolit komentáře v knihovním katalogu nastavením reviewson na "Povolit", můžete zahrnout odkaz na nedávné připomínky k vyhledávacímu poli v horní části vašeho OPACu.
2.1.11.1.38. OPACShowUnusedAuthorities
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ nepoužité autority v prohlížení autorit v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte "Nezobrazovat" zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.
2.1.11.1.39. opacsmallimage
Text: Použijte obrázek v ___ v záhlaví OPAC namísto loga Koha. Je-li tento obrázek v jiné velikosti než logo Koha, budete muset přizpůsobit CSS.
Popis:
 • Nastavit předvolbu Opacsmallimage trochu složitější, protože je současně potřeba vyladit některé CSS. Výchozí CSS definuje oblast jen dostatečně velké k zobrazení loga Koha, a pokud se vaše logo neodpovídá logu Koha rozměrům (120 pixelů široký a 38 pixelů vysoký), nezobrazí se správně.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Důležité

Následující nastavení se zakládá na typech čtenářů a položek.
2.1.11.1.40. OpacStarRatings
Výchozí: ne
Text: Zobrazovat hvězdičkové hodnocení ___ na stránkách.
Hodnoty:
 • ne
 • Jen podrobnosti
 • výsledky a detaily
Popis:
 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.
2.1.11.1.41. opacthemes
Výchozí: prog
Text: Použit ___ témata v OPACu
Hodnoty:
 • Bootstrap
  v celém záznamu
 • ccsr
  Toto téma přichází s mobilní verzí.
 • prog
  Jedná se o originální Koha 3.x téma a není implementováno v mobilní verzi.
2.1.11.1.42. OPACURLOpenInNewWindow
Výchozí: Ne
Text: Když čtenář klikne na odkaz na jiné webové stránky z vašeho OPACu (jako Amazon nebo OCLC) ___ otevřete se webová stránka v novém okně.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.
2.1.11.1.43. OPACUserCSS
Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu
Popis:
 • OPACUserCSS allows the administrator to enter styles that will overwrite the OPAC's default CSS as defined in 'opaclayoutstylesheet' or 'opacstylesheet'. Styles may be entered for any of the selectors found in the default style sheet. The default stylesheet will likely be found at http://your_koha_address/opac-tmpl/prog/en/css/opac.css. Unlike opaccolorstylesheet and opaclayoutstylesheet this preference will embed the CSS directly on your OPAC pages.
2.1.11.1.44. opacuserjs
Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat program v JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všech stránkách v OPACu. Administrátoři mohou používat toto nastavení k přizpůsobení některé z interaktivních sekcích Koha, přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové JQuery skripty používané knihovnami Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.11.1.45. OPACXSLTDetailsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit detaily OPAC pomocí XSLT stylu na ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • např. /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
2.1.11.1.46. OPACXSLTResultsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit výsledky vyhledávání použitím XSLT stylu v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • např. /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.11.2. Funkce

2.1.11.2.1. numSearchRSSResults
Výchozí: 50
text: Zobrazit ___ výsledky vyhledání v RSS vlákně.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.
2.1.11.2.2. OpacAuthorities
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři hledat v autoritních záznamech.
Popis:
 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to "Allow" patrons can use this search link of the OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu
 • Nepovolit
2.1.11.2.3. opacbookbag
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům ukládat si položky dočasně do "košíku" na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvoba umožňuje čtenářům dočasně si uložit seznam položek nalezených v katalogu. Použitím košíku, čtenář si může vytisknout nebo poslat e-mailem seznam nalezených položek. Čtenář nemusí být přihlášen. Tento seznam je dočasný a bude smazán na konci relace (když čtenář opustí OPAC).
2.1.11.2.4. OpacBrowser

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům procházet věcnými autoritami na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.2.5. OpacBrowseResults
Výchozí: povolit
Text: ___ prohlížení a stránkování výsledků vyhledání v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • zakázat
 • povolit
Popis:
 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.
2.1.11.2.6. OpacCloud

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ oblak předmětových témat na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.2.7. OPACFinesTab
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům aby viděli záložku Pokuty na stránce Můj účet v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.2.8. Poznámka pro on-line katalog
Výchozí: Nepovolit
čtenářům připojit poznámku při vytváření rezervace.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Zakázat
2.1.11.2.9. OpacItemLocation
Výchozí: jen signaturu
Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání
Hodnoty:
 • jen signaturu
 • kód sbírky
 • umístění
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.
2.1.11.2.10. OpacPasswordChange
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.
2.1.11.2.11. OPACPatronDetails
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům oznamovat do knihovny změny v jejich kontaktních informacích z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.
  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  Poznámka

  Můžete řídit, která pole vidí čtenář, a která může můžete upravit přes OPAC nastavením předvolebPatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryFieldPatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField
2.1.11.2.12. OPACpatronimage
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázek čtenáře na čtenářově informační stránce v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je povoleno Obrázky čtenářů odesílání snímků čtenářů prostřednictvím zaměstnanců klienta, pak toto nastavení "Zobrazit" zobrazí obrázek čtenáře, ze souboru co máte pro ně uložené, když si čtenáři prohlížejí své osobní údaje na svém účtu v OPACu.
2.1.11.2.13. OPACPopupAuthorsSearch
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ seznam autorů/předmětů v rozbalovacím menu pro kombinované vyhledávání na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
  • Důležité

   Tím se zobrazí pouze vyskakovací okno, pokud nepoužíváte styly XSLT. Zkontrolujte svůj OPACXSLTDetailsDisplay abyste zjistili, jaký styl používáte.
 • Nezobrazovat
  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Zobrazit" a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko "Hledat" v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.
2.1.11.2.14. OpacTopissue
Výchozí: Nepovolit
Text? ___ čtenářům přístup do seznamu nejčastějších výpůjček na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference allows the administrator to choose to show the "Most Popular" link at the top of the OPAC under the search box. The "Most Popular" page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to 'Don't allow' until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what's popular in your library.
2.1.11.2.15. opacuserlogin
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům se přihlásit do jejich účtů v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu
2.1.11.2.16. QuoteOfTheDay
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato funkce vám umožní zadat řadu citací, které se pak zobrazí na domovské OPAC v náhodném pořadí. Chcete-li přidat / editovat citace, navštivte Editor citátů v nabídce Nástroje.
2.1.11.2.17. RequestOnOpac
Výchozí: Povolit
reviewson
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.2.18. reviewson
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům dělat poznámky na položkách v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu
  • Předvolba opacuserlogin potřebuje být nastaveno na "Povolit"
 • Nepovolit
Popis:
 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to "Allow" reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Comments tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.
2.1.11.2.19. ShowReviewer
Výchozí: Plné jméno
Text: Zobrazit ___ čtenáře s komentáři na OPACu.
Hodnoty:
 • Křestní jméno
 • první jméno a poslední iniciály
 • plné jméno
 • příjmení
 • bez názvu
 • username
Popis:
 • Pokud byste chtěli chránit soukromí vašich čtenářů v OPACu, můžete si vybrat, abyste zakryli jejich jména nebo části jejich jmen na připomínkách, které zanechávají v bibligrafických záznamech v knihovním systému. Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" aby toto možnost byla účiná
2.1.11.2.20. ShowReviewerPhoto
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ fotografii hodnotitele vedle připomínek v OPACu.
Hodnoty:
 • Skrýt
 • Zobrazit
  • Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" a ShowReviewer musí být nastavena na "Zobrazit" aby tato předvolba byla účinná
Popis:
 • Tento systémová předvolba knihovny umožňuje zobrazit avatary vedle čtenářovy připomínky v OPACu. Tyto avatary jsou staženy z Libravatar , což je open-source zdroj, který umožňuje uživatelům Internetu vybrat si malou ikonu, která se se zobrazí vedle jejich jména na různých webových stránkách. Knihovna nemá žádnou kontrolu nad ikonkami čtenářů, které si vybrali že je budou používat.
2.1.11.2.21. SocialNetworks
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ odkazy na sociální sítě v detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

Důležité

Aby tato sdílená tlačítka po klepnutí fungovala, musíte mít vyplněnou předvolbu OPACBaseURL .
2.1.11.2.22. návrh
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.
Hodnoty:

2.1.11.3. Politika

2.1.11.3.1. AllowPurchaseSuggestionBranchChoice
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vybrat si pobočku, když dělají návrhy na zakoupení knih
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na "Povolit" a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.
2.1.11.3.2. OpacAllowPublicListCreation
Výchozí: Povolit
Text: ___ uživatelům OPACu vytvářet veřejné seznamy
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na "Nedovolit" pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

Důležité

Tato předvolba bude účinná, jestliže máte předvolbu Virtuální regály nastavenou na "Povolit"
2.1.11.3.3. OpacAllowSharingPrivateLists

Důležité

Tato funkce není aktivní, ale zatím bude brzy spuštěna
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ uživatelům OPACu sdílet soukromé seznamy s jinými čtenáři.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato funkce přidá možnost čtenářům podělit se o své seznamy s ostatními čtenáři.
2.1.11.3.4. OPACFineNoRenewals
Výchozí: 99999
text: Povol pouze čtenářům prodlužovat si jejich výpůjčky přes OPAC, když mají méně než ___ USD v pokutách.

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Důležité

Chcete-li povolit prolongaci výpůjček v OPACu, předvolbu opacuserlogin je třeba nastavit na "Povolit"
2.1.11.3.5. OpacHiddenItems
Povolit definici pravidel uživatele pro skrytí specifických výtisků na OPACu. Viz podrobněji v: docs/opac/OpacHiddenItems.txt

Poznámka

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace
Popis:
 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:
  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  Will block items with an itype code of 07 or 10 as well as items that have a shelving location of STAFF or ISO.
  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky "Služební", items.itype s kódem 10 je "Kopie pro archivaci", Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.
2.1.11.3.6. OPACItemHolds
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům podat rezervace na konkrétní jednotky (exempláře) OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Čtenáři mohou podat rezervaci na konkrétní jednotku (exemplář) a také následující exemplář.
  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"
 • Nepovolit
  • Je-li tato předvolba vypnuta, mohou uživatelé dát rezervaci na další dostupné jednotky (exempláře).
2.1.11.3.7. OpacRenewalAllowed
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenáři prolongovat svoje výpůjčky přes OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.
2.1.11.3.8. OpacRenewalBranch
Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)
Text: Použij ___ jako kód pobočky pro uložení do tabulky statistik
Hodnoty:
 • NULL
 • 'OPACRenew'
 • domovská pobočka jednotky (exempláře)
 • domovská pobočka čtenáře
 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen
Popis:
 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.
2.1.11.3.9. OPACViewOthersSuggestions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ nákupní návrhy od jiných čtenářů na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.11.3.10. SearchMyLibraryFirst
Výchozí: Neomezovat
Text: ___ čtenářova vyhledávání v knihovně, ve které je registrován.
Hodnoty:
 • Neomezuj
  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček
  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte "Neomezovat"
 • Omezit
  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole
  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"
2.1.11.3.11. singleBranchMode
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vybrat jejich pobočku na OPACu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is for libraries that have branches but do not want to share their items among other branches within their system. If the preference is set to "Don't allow" then holdings will be shown for all branches within a system. On the "Home" screen of the OPAC users have the choice of narrowing down results by item location. Setting this preference to "Allow" will display only one branch's holdings.

2.1.11.4. Soukromí

2.1.11.4.1. AnonSuggestions
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.

Důležité

Jestliže je nastaveno na "Povolit", návrhy jsou napojeny na AnonymousPatron
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.4.2. AnonymousPatron
Výchozí: 0
jako anonymního čtenáře (pro anonymní návrhy a historii čtení)

Poznámka

Před nastavením této předvolby vytvořit nového čtenáře , který bude použit pro všechny anonymní návrhy a / nebo čtení historie jednotek (exemplářů). Tento čtenář může být jakéhokoliv typu a měl by být pojmenován tak, aby bylo jasné, pro vás, že je anonymní (např. Anonymní čtenář).
2.1.11.4.3. EnableOpacSearchHistory
Výchozí: Ponechat
Text: ___ čtenářům hledací historii na OPACu.
Hodnoty:
 • Neudržovat
 • Uchovat
2.1.11.4.4. OPACPrivacy
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.

Důležité

To vyžaduje opacreadinghistory nastavit na "Povolit" a AnonymousPatron nastavit na číslo vašeho anonymního čtenáře borrowernumber.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.4.5. opacreadinghistory
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vidět které knihy měli vypůjčené v minulosti.

Důležité

Použití této předvolby umožní, že čtenáři mohou vidět jejich čtenářskou historii v OPACu pokud máte na nastaveno OPACPrivacy nastavenou na "Povolit".

Důležité

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.
2.1.11.4.6. TrackClicks
Výchozí: Nesledovat
Text: ___ odkazy na které čtenář kliká.
Hodnoty:
 • Nesledovat
 • Sledovat
 • Sledovat anonymně
Popis:
 • By setting this preference to one of the track options you will allow Koha to track every link clicked in Koha. This data will be stored in a database table so that you can run reports against that data. If you choose to 'Track' clicks then Koha will record both the link clicked and the logged in user who clicked the link. If you choose to 'Track anonymously' then the borrowernumber will not be recorded, but the rest of the data will.

  Poznámka

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

2.1.11.5. Samobslužná registrace

2.1.11.5.1. PatronSelfRegistration
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovním čtenářům registraci účtu via OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Povolit" poskytne odkaz na OPACu abyste mohli zaregistrovat nový účet. Použitím jiné systémovém preference Self Registrace můžete určit, jak bude tato možnost bude fungovat.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.
2.1.11.5.2. PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions
Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):
Popis:
 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.
2.1.11.5.3. PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField
Výchozí: příjmení|křestní jméno
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, která pole čtenář musí vyplnit na svém vlastním registračním formuláři při předregistraci. Pokud některé z požadovaných polí je prázdné Koha nedovolí čtenáři, aby se zaregistroval.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

Poznámka

Pokud se chcete požadovat, aby čtenáři ověřovali své účty prostřednictvím e-mailu s PatronSelfRegistrationVerifyByEmail předvolba email bude automaticky označena jako povinná.
2.1.11.5.4. PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField
Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete skrýt pole ze čtenářovy registrace a aktualizovat formulář v OPACu.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
2.1.11.5.5. PatronSelfRegistrationDefaultCategory
Text: Použít kód čtenářovy kategorie ___ jako výchozí čtenářskou kategorii pro čtenáře registrované přes OPAC.
Popis:
 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.

Důležité

Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.
2.1.11.5.6. PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay
Výchozí: 0
Text: Vymazat předregistrované čtenáře via OPAC, pokud se neverifikují do ___ dní po registraci.
Popis:
2.1.11.5.7. PatronSelfRegistrationVerifyByEmail
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že předregistrovaný čtenář se může ověřit přes email
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Pokud požadujete aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu nebudou moci přihlásit do OPACu, dokud nepotvrdí e-mail zaslaný od Koha. Pokud toto nechcete, pak se čtenáři budou moci přihlásit, jakmile vyplnit registrační formulář. Můžete nastavit PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay pro smazání neověřených registracích po určitém počtu dní.

Poznámka

Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.

2.1.11.6. Prohlížeč regálu

2.1.11.6.1. OPACShelfBrowser
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ prohlížeč regálu na detailních stránkách jednotky (exempláře), umožní čtenářům vidět co je v blízkosti této jednotky v regále.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko "Procházet regál" umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

Důležité

Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).
2.1.11.6.2. ShelfBrowserUsesCcode
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kód sbírky jednotky (exempláře) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.
2.1.11.6.3. ShelfBrowserUsesHomeBranch
Výchozí: Použít
text: ___ pobočku, která vlastní jednotku při prohlížení virtuálního regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.
2.1.11.6.4. ShelfBrowserUsesLocation
Výchozí: Použít
Text: ___ lokaci jednotky (knihy) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

2.1.12. Čtenáři

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastvaení > Čtenáři

2.1.12.1. AddPatronLists

Výchozí: Konkrétní kategorie
Text: Zobraz seznam ___ pod menu nového čtenáře.
Hodnoty:
 • obecné typy čtenářů
 • konkrétní kategorie

2.1.12.2. AutoEmailOpacUser

Výchozí: Neposílat
Text: ___ e-mail nově založenému čtenáři s detaily jeho účtu
Popis:
 • AutoEmailOpacUser umožňuje uživatelům knihovny, které mají být informován e-mailem o svých účtech, kdy je otevřen nový účet na e-mailovou adresu uvedenou v AutoEmailPrimaryAddress předvolbě. E-mail obsahuje uživatelské jméno a heslo dané čtenáři nebo zvolené čtenářem při registraci a může být přizpůsoben úpravou upozornění ACCTDETAILS .
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odeslat

2.1.12.3. AutoEmailPrimaryAddress

Výchozí: střídavý
Text: Použij ___ čtenářovu adresu pro zasílání e-mailů
Hodnoty:
 • střídající
 • první platný
 • domů
 • pracovní
Popis:
 • Pokud zvolíte "první platný" jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.

2.1.12.4. autoMemberNum

Výchozí: Ano
Text: ___ jako výchozí, do pole čísla čtenářského průkazu na čtenářské obrazovce na nejbližší dostupné číslo karty
Hodnoty:
 • Ano
  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře
 • Ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na "Vložit" systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.

2.1.12.5. BorrowerMandatoryField

Výchozí: příjmení|číslo průkazu|čárový kód
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna potřebuje pro účty čtenářů. Zadejte názvy polí oddělené | svislítkem. To zajišťuje, že základní informace jsou uvedeny v záznamu každého čtenáře. Pokud čtenář nechá jedno z povinných polí prázdné, vypíše se chybové hlášení a účet nebude vytvořen.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

2.1.12.6. borrowerRelationship

Výchozí: otec|matka
Text: Ručitelé mohou být následující z těch které garantují ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci systému definovat platné vztahy mezi ručitelem (obvykle rodič) a zaručeným (obvykle dítě). Definování hodnot pro toto pole nedává ručiteli povinné pole při přidávání typu čtenáře zaručeného. Tato předvolba vytváří rozevírací roletku označující vztah ručitele zaručeného. Chcete-li zakázat možnost přidávat typy dětí v Koha, můžete nechat toto pole prázdné.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |

2.1.12.7. BorrowerRenewalPeriodBase

Výchozí: aktuální datum
Text: Když obnovujete čtenáře, odvoďte nové expirační datum od ___
Hodnoty:
 • aktuálního datumu.
 • datum této expirace.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek 'aktuální datum" přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí "aktuální expirační datum" vychází nové období od data expirace předchozího období.

2.1.12.8. BorrowersTitles

Výchozí: Pan|Paní|Slečna
Text: Čtenáři mohou mít následující tituly ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |

2.1.12.9. BorrowerUnwantedField

Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna nepotřebuje vidět na vstupním formuláři čtenáře. Zadejte názvy polí oddělené|(svislítkem).

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

2.1.12.10. checkdigit

Výchozí: Ne
Text: ___ kontroluj a konstruuj číslo karty čtenáře ve stylu Katipo
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne

Důležité

Toto překoná nastavení autoMemberNum pokud je zapnuté.

2.1.12.11. EnableBorrowerFiles

Výchozí: Ne
Text: ___ povolit možnost uploadu (nahrání) a připojení souborů k záznamu čtenáře
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Pokud je povoleno toto přidá záložku "Files" na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.

2.1.12.12. EnhancedMessagingPreferences

Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům si vybrat, která upozornění obdrží a kdy je obdrží.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.
Popis:
 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na "Povolit" umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

2.1.12.13. ExtendedPatronAttributes

Výchozí: Povolit
Text: ___ hledání, úpravy a zobrazení uživatelských atributů čtenáře.
Hodnoty:
Popis:
 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

Poznámka

Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.

2.1.12.14. intranetreadinghistory

Výchozí: Povolit
Zaměstnanci nemají povoleno procházet historii výpůjček čtenářů

Důležité

Pokud máte nastavenou předvolbu OPACPrivacy na "Povolit" a čtenář se rozhodne, že nechce mít historii svých výpůjček zachovanou, knihovníci uvidí pouze aktuální výpůjčky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Tato data se uchovávají v sytému bez ohledu na vaší volbu.

2.1.12.15. MaxFine

Výchozí: 9999
Zpozdné pro všechny výpůjčky půjdou až do
Popis:
 • Tato předvolba určuje výchozí strop narůstajících pokut čtenáři. Ponechání této předvolby prázdné znamená, že neexistuje žádný limit na výši pokut čtenáře. Pokud byste chtěli, jednotlivé limity jsou specifikovány v pravidlech Matice výpůjčních pravidel .

2.1.12.16. memberofinstitution

Výchozí: Ne
text: ___ povolit čtenářům, aby byli přiřazeni k institucím
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne

Důležité

Aby to bylo možné, musí mít knihovna Institucionální čtenáře, aby k nim napojila členy

2.1.12.17. minPasswordLength

Výchozí: 3
Text: Přihlašovací heslo pro knihovníky a čtenáře musí být min. ___ znaků dlouhé.

Důležité

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC

2.1.12.18. NotifyBorrowerDeparture

Výchozí: 30
Text: Zobrazit oznámení, že registrace čtenáře vyprší ___ dní předem.
Popis:
 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

Důležité

Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.

2.1.12.19. patronimages

Výchozí: Povolit
Text: ___ nahrát (upload) obrázky a zobrazovat čtenářovy obrázky v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to 'Allow' the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimage preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.

2.1.12.20. PatronsPerPage

Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
Popis:
 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

2.1.12.21. SMSSendDriver

Text: Použít SMS::Send:: ___ ovladač (řídící program) na posílání SMS zpráv.
Některé příklady hodnot:
 • SMS::Send::Us::Ipipi
 • SMS::Send::US::TMobile
 • SMS::Send::US::Verizon

Důležité

Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.
Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

Důležité

Musíte povolit EnhancedMessagingPreferences aby toto fungovalo.

2.1.12.22. StatisticsFields

Výchozí: location|itype|ccode
Text: Zobrazit následující sloupce z tabulky items z databáze jednotek (exemplářů) jako sloupce na záložce statistik ve čtenářově záznamu: ___

Důležité

Vložte hodnoty oddělené svislítky (|)
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.

2.1.12.23. TalkingTechItivaPhoneNotification

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ oznámení čtenáři po telefonu pomocí Talking Tech i-Tiva (současné době podporováno: překročení výpůjční doby, předupozornění a rezervace).
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:

Důležité

Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".

2.1.12.24. uppercasesurnames

Výchozí: Ne
Text: ___ pamatuj a zobrazuj příjmení velkým písmem.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne

2.1.13. Vyhledávání

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Vyhledávání

2.1.13.1. Funkce

2.1.13.1.1. IncludeSeeFromInSearches
Výchozí: Nezahrnovat
Text: ___ viz od (non-preferred form) záhlaví v bibliografickém vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena, pak vyhledávač zahrne do indexování viz od hesla z autoritních záznamů do bibliografických záznamů při indexování, takže při hledání zastaralých (nepreferovaných) výrazů se budou vracet relevantní záznamy. Například při hledání kuchaření (starý výraz) dostanete tituly s hlavičkou vaření (nový výraz).

Důležité

Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb
2.1.13.1.2. OpacGroupResults
Výchozí: Neužívat
Text: ___ PazPar2 k seskupení podobných výsledků v OPACu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Toto vyžaduje aby PazPar2 bylo nastaveno a běželo.
2.1.13.1.3. QueryAutoTruncate
Výchozí: automaticky
Text: Proveďte vyhledávání s pomocí zástupných znaků (je-li například Har bude odpovídat Harry Harryho,... atd) ___ (* znak bude použit jako: Har* nebo *protokolování.)
Hodnoty:
 • automaticky
 • jen když * je přidána
Popis:
 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to "automatically" the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word "invent" with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don't want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing "invent*" even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.
2.1.13.1.4. QueryFuzzy
Výchozí: Zkusit
Text: ___ vyhledávat podobně hláskovaná slova ve vyhledávání (například by hledání flang také našlo flange a fang)
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
Popis:
 • This preference enables "fuzzy" searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

Důležité

2.1.13.1.5. QueryStemming
Výchozí: Zkusit
Text: ___ srovnávat slova se stejným slovním kmenem ve vyhledávání
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).
2.1.13.1.6. QueryWeightFields
Výchozí: Povolit
Text: ___ pořadí vyhledání podle relevance
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
2.1.13.1.7. TraceCompleteSubfields
Výchozí: Nutit
Text: ___ předmětové hledání v OPACu a rozhraní knihovníka vyhledávat jen na shodu kompletních podpolí
Hodnoty:
 • Nenutit
  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)
 • Nutit
  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)
Popis:
 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na "Nutit", kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na "Nenutit" se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
2.1.13.1.8. TraceSubjectSubdivisions
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ členěním pro vyhledání vytvořené kliknutím na předmětovou klasifikaci.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)
 • Zahrnout
  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))
Popis:
 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na "Zahrnout", pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než "a"), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole "a"). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole "a"), nastavte tuto předvolbu "Nezahrnout."

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
2.1.13.1.9. UseICU
Výchozí: Nepouzívá
Text: ___ ICU Zebra indexoace.
Hodnoty:
 • Neužívat
 • Užívat
Popis:
 • ICU je sada knihoven poskytujících kódu podporu Unicode a globalizace softwarových aplikací. To znamená, ICU Zebra indexování je nutné pouze pokud používáte ne-románské znaky typické pro katalogizaci. Pokud používáte ICU Zebra indexování nepoužívejte QueryFuzzy .

Důležité

Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

Důležité

Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .
2.1.13.1.10. UseQueryParser
Výchozí: Nezkoušet
Asks: ___ to use the QueryParser module for parsing queries.

Poznámka

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.
Hodnoty:
 • Nezkoušet
 • Zkusit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.

2.1.13.2. Obrazovka výsledků

2.1.13.2.1. defaultSortField & defaultSortOrder
defaultSortField Výchozí: author
defaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení, setřídit výsledky v knihovnickém intranetu podle ___ . ____
Popis:
 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
defaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček
defaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
2.1.13.2.2. displayFacetCount
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ počet fasetů.
Popis:
 • Touto předvolbou můžete rozhodnout, zda zobrazovat, kolikrát je faseta obsažena ve výsledcích vyhledávání v OPACu a v intranetu knihovníků. Význam těchto čísel značně závisí na hodnotě předvolby maxRecordsForFacets . Zobrazení těchto čísel může potenciálně ovlivnit výkon vašeho hledání, a tak ověřte systém s různými hodnotami pro tuto předvolbu, abyste viděli, co funguje nejlépe.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.13.2.3. FacetLabelTruncationLength
Výchozí: 20
Text: Omez fasety na délku ___ znaků, v OPAcu / knihovnickém intranetu.
Popis:
 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.
2.1.13.2.4. maxItemsInSearchResults
Výchozí: 20
Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání
Popis:
 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.
2.1.13.2.5. maxRecordsForFacets
Výchozí: 20
Text: Konstruujte fasety založené na ___ záznamech z výsledků vyhledávání.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.
2.1.13.2.6. numSearchResults
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
2.1.13.2.7. OPACdefaultSortField & OPACdefaultSortOrder
OPACdefaultSortField Default: relevance
OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení setřiďte výsledky v OPACu podle ___. ___
Popis:
 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
OPACdefaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček
OPACdefaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
2.1.13.2.8. OPACItemsResultsDisplay
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ pobočka jednotky (exempláře) a signaturu v OPACu ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba "Zobrazit" umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.
2.1.13.2.9. OPACnumSearchResults
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nastavení, zobraz ___ výsledků na stránku v OPACu.

2.1.13.3. Vyhledávací formulář

2.1.13.3.1. AdvancedSearchTypes
Výchozí: itemtype
Text: Zobrazit záložky v OPACu a knihovnickém intranetu v pokročilém vyhledávání pro tyto pole ___ (oddělte hodnoty |).
Popis:
 • Na stránce pokročilého vyhledávání můžete zvolit, zda povolíte filtry na jeden nebo všechny z následujících typů: Typ jednotka (itemtypes), Kód sbírky (CCODE) a Umístění (LOC). Pokud byste chtěli možnost omezit vyhledávání, např. na jen Typ jednotky a Umístění zadali byste itemtypes|loc v poli předvoleb. Pořadí těchto polí bude určovat pořadí karet v OPAC a v intranetu knihovníků u obrazovek pokročilého vyhledávání. Hodnoty v rámci hledání typu jsou skládány dohromady, přičemž každý jiný typ vyhledávání je filtrován společným omezením dotazu. Aktuálně uložené hodnoty jsou bez požadovaných úprav. Každá sada pokročilých vyhledávacích polí je zobrazeny na záložkách (kartách) jak na OPACu, tak i na intranetu knihovníka. První hodnota v AdvancedSearchTypes systémové preference je vybraná karta; pokud nejsou žádné hodnoty uvedeny, je použit "itemtypes". Pro jiné než ItemType hodnoty, musí hodnota v AdvancedSearchTypes odpovídat autorizované hodnotě "Název", a musí být indexovány s "mc-" prefixem před tímto názvem.
2.1.13.3.2. expandedSearchOption
Výchozí: nezobrazovat
Text: Výchozí, ___ "Více možností" v pokročilém vyhledávání na OPACu v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazovat
2.1.13.3.3. IntranetNumbersPreferPhrase
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v intranetu Koha si můžete vybrat vynutit, aby hledání bylo hledání fráze nastavením této předvolby na "Použít." To umožní přesnější výsledky než dělat obecné vyhledávání klíčových slov.
2.1.13.3.4. OPACNumbersPreferPhrase
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na OPACu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v Koha OPAC si můžete vybrat, aby hledání bylo hledání přesné fráze pomocí toto nastavení na "užívat." To umožní přesnější výsledky než vyhledávání na obecné klíčové slovo.

2.1.14. Periodika

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytémová nastavení > Periodika

2.1.14.1. opacSerialDefaultTab

Výchozí: Záložka předplatného
Text: Zobraz ___ jako výchozí kartu pro periodika na OPACu.
Hodnoty:
 • Kartu jednotek
 • Záložka Sbírek Periodik

  Důležité

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.
 • Záložka Předplatné

2.1.14.2. OPACSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3
Text: Zobrait ___ předchozí sešity periodika na OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.

2.1.14.3. RenewSerialAddsSuggestion

Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ návrhy na periodika v případě obnovování odběru.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat
Popis:
 • Pokud je nastaveno na "Přidávat", bude tato předvolba automaticky přidávat periodika do automatických návrhů na nákupy, když kliknete na obnovení odběru. Pokud nechcete používat akviziční modul pro správu nákupů seriálů, je nejlepší nechat toto nastavení na "Nepřidávat."

2.1.14.4. RoutingListAddReserves

Výchozí: Umístit
Text: ___ došlá rezervovaná periodika na kolovací seznam.
Hodnoty:
 • Umístit
 • Neumístit

2.1.14.5. RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy
Popis:
 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

2.1.14.6. RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ došlá periodika dát na kolovací seznam.
Popis:
 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to "Add", serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.
Hodnoty:
 • Vložit
 • Nepřidat

2.1.14.7. StaffSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3
Text: Zobrazit ___ předchozích čísel na intranetu knihovníka.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.

2.1.14.8. SubscriptionDuplicateDroppedInput

Text: Seznam polí, které se nesmějí přepsat, když je předplatné duplikováno (Oddělené svislítkem |) ___
Popis:
 • Při duplikování předplatného někdy nechcete všechna pole duplikovala, pak pomocí této předvolby můžete vypsat pole, která nechcete duplikovat. Tyto názvy polí se přebírají z tabulky předplatného v databázi Koha. Jaká pole jsou v této tabulce zjistíte na webu DB schéma Koha .

2.1.14.9. SubscriptionHistory

Výchozí: plná historie
Text: Když zobrazujete informace o předplatném pro bibliografický záznam, předvyberte ___ pohled na sešity peridik
Hodnoty:
 • krátká historie
 • celá historie
Popis:
 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The 'brief' option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The 'full' option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.

2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)

Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Intranet

2.1.15.1. Vzhled

2.1.15.1.1. Display856uAsImage
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.15.1.2. DisplayIconsXSLT
Výchozí: Zobrazit
formát, cílovou skupinu, a typ materiálu v XSLT MARC21 výsledcích a na detailních stránkách v inferfejsu obsluhy.

Důležité

XSLTResultsDisplay a / nebo XSLTDetailsDisplay musí být nastavena, aby se použil XSLT stylesheet (výchozí nebo uživatelský), který zobrazí tyto ikony.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.15.1.3. intranet_includes
Výchozí: includes
Text: Použít vkládané soubory z adresáře ___ v adresáři šablon, namísto includes/. Nechte prázdné pokud nechcete.
2.1.15.1.4. intranetcolorstylesheet
Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.
Popis:
 • This preference is used to set the background color and style of the Staff Client. The value is a .css file. The system administrator should determine which file is appropriate. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

Důležité

Ponechte prázdné, pokud nechcete
2.1.15.1.5. IntranetFavicon
Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
2.1.15.1.6. IntranetmainUserblock
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.
2.1.15.1.7. IntranetNav
Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)
2.1.15.1.8. IntranetSlipPrinterJS
text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.
Popis:
2.1.15.1.9. intranetstylesheet
Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího
Popis:
 • The Intranetstylesheet preference is a layout and design feature for the intranet or staff client. This preference allows a library to customize the appearance of the Staff Client. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.
2.1.15.1.10. IntranetUserCSS
Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu
2.1.15.1.11. intranetuserjs
Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všechny stránky knihovnického intranetu. Administrátoři mohou používat toto nastavení a tak přizpůsobit některé z interaktivních sekcích Koha, např. přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové skripty používané v knihovně JQuery Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.15.1.12. SlipCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Issue and Reserve Slips.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.
2.1.15.1.13. StaffAuthorisedValueImages
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako ztracené statusy a umístění) ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.1.14. staffClientBaseURL
Text: Rozhraní pro knihovníky na na http:// ___
2.1.15.1.15. šablona
Výchozí: prog
Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • prog

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)
2.1.15.1.16. XSLTDetailsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobraz detaily v knihovnickém intranetu pomocí XSLT šablony v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
2.1.15.1.17. XSLTResultsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazení výsledků v knihovnickém s XSLT šablonou v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.
2.1.15.1.18. yuipath
Výchozí: včetně Koda
Text: Použít Yahoo UI knihovny ___
Hodnoty:
 • z Yahoo's serverů
  • Díky této možnosti je menší nároky na servery, ale v případě, že Internet spadne budou problémy
 • včetně Koha
  • S touto volbou hovory jsou rychlejší a budou fungovat i když internetu spadl
Popis:
 • Yuipath předvolba umožňuje uživateli definovat lokální cestu nebo webovou adresu URL Yahoo User Interface Library (http://developer.yahoo.com/yui/2/). Tato knihovna je zdrojem vývojových nástrojů včetně JavaScriptu a stylesheetů.

2.1.15.2. Možnosti

2.1.15.2.1. HidePatronName
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ jméno čtenáře, který měl jednotky vypůjčené nebo rezervované na podrobných stránkách obrazovky "Podat rezervaci".
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.2.2. intranetbookbag
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ možnost košíku v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.2.3. Povolit
Výchozí: Povolit
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.
2.1.15.2.4. viewISBD
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v ISBD na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.5. viewLabeledMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli návěšťový MARC formát na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.6. viewMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v prostém MARC formátu na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

2.1.16. Webové služby

Cesta: Vícee > Administrace > Globalní systémová nastavení > Webové služby

2.1.16.1. ILS-DI

2.1.16.1.1. ILS-DI
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ ILS-DI služby pro uživatele OPACu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
2.1.16.1.2. ILS-DI:AuthorizedIPs
Text: ___povolené IP adresy pro užívání ILS-DI služeb

2.1.16.2. OAI-PMH

2.1.16.2.1. OAI-PMH
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ OAI-PMH server Koha.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of 'participants': Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.
Více o protokolu OAI-PMH na http://www.openarchives.org/pmh/
2.1.16.2.2. OAI-PMH:archiveID
Výchozí: KOHA-OAI-TEST
Text: Identifikuj záznamy v tomto sídle s prefixem ___:
2.1.16.2.3. OAI-PMH:AutoUpdateSets
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ automaticky aktualizovat OAI-PMH sadu, kdykoliv je vytvořen nebo změněn bibliografický záznam
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
2.1.16.2.4. OAI-PMH:ConfFile
Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.
Více informací viz Vzorový konfigurační soubor v příloze.
2.1.16.2.5. OAI-PMH:MaxCount
Výchozí: 50
Text: Vracet jen ___ záznamů najednou jako odpověď na dotaz ListRecords nebo ListIdentifiers.
Popis:
 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.

2.1.16.3. Tiskové sestavy

2.1.16.3.1. SvcMaxReportRows
Výchozí: 10
Text: Vracet jen ___ řádků ze zprávy požadované pomocí webových služeb.
Popis:
 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.

2.2. Základní nastavení

Cesta: Více > Administrace

Důležité

Konfigurujte všechny "parametry" v pořadí jak se objevují.

2.2.1. Knihovny a skupiny

Při nastavování Koha systému, budete potřebovat přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systém. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Knihovny a skupiny
Při návštěvě této stránky se zobrazí seznam knihoven a skupin, které již byly přidány do systému.

2.2.1.1. Přidávání knihovny

Chcete-li přidat novou knihovnu:
 • Klikněte na tlačítko 'Nová knihovna'
 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně
  • Kód knihovny kód by neměl obsahovat žádné mezery a musí být 10 nebo méně znaků. Tento kód se použije jako jedinečný identifikátor v databázi.
  • Tento název se zobrazí na OPACu kdykoliv se název knihovny zobrazuje veřejnosti a mělo by to být jméno, které je srozumitelné vašim čtenářům.
  • Pokud máte skupiny nastavené, můžete si vybrat do které skupiny tato knihovna patří, po vložení kódu a jména
 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce
  • Adresní i všechny kontaktní pole mohou být použita k oznámením podle zvyku každé knihovny
  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému
   • Důležité

    Ujistěte se, že jste dobře zadali e-mailovou adresu knihovny, aby byla upozornění posílána z a na správný e-mail.
  • Jakmile je vyplněno URL pole, pak je jméno knihovny propojeno v tabulce jednotek na OPACu
  • Infobox na OPAC je pro vás, aby podal informace o knihovně, která se zobrazí v OPACu, když přejedete myší nad jménem pobočky v tabulce jednotek (exemplářů)
  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP
   • Důležité

    IP adresa je požadována, jestliže jste nastavili AutoLocation
  • A konečně, pokud máte nějaké poznámky si můžete je dát sem, nebudou zobrazeny v OPACu

Poznámka

Z uvedených polí jsou vyžadovány pouze "Kód knihovny" a "Název"

2.2.1.2. Úprava/Smazání knihovny

Nebudete schopni odstranit všechny knihovny, které mají čtenáře nebo jednotky s ní související.
Každá knihovna bude mít odkaz "Upravit" napravo. Klepnutím na tento odkaz editujete/změníte detaily příslušné knihovny.

Důležité

Nebudete schopni editovat "Kód knihovny"

2.2.1.3. Přidávání skupiny

Chcete-li přidat Vyhledávací doménu nebo Skupinu knihovního majetku, klikněte na tlačítko 'Nová skupina' v horní části obrazovky
Dejte skupině "Typ kategorie vyhledávací domény" a pokud byste chtěli skupinu ukázat v knihovním rozbalovacím menu na vrcholu OPACu (s OpacAddMastheadLibraryPulldown a nastavte na "Přidat") a na stránce pokročilého vyhledávání můžete zaškrtnout box "Zobrazit roletku".
Z polí na formuláři skupin jsou vyžadovány pouze pole "Kód kategorie" a "Název"
2.2.1.3.1. Prohledat doménové skupiny
Prohledat doménové skupiny umožňuje vyhledávání skupin knihoven místo vyhledávání jedné knihovny či všech knihoven
Chcete-li zobrazit Skupiny vyhledávacích domén v akci navštivte v knihovnickém intranetu stránku Pokročilé vyhledávání ve vašem systému Koha:
2.2.1.3.2. Skupiny knihovního majetku
Můžete přiřadit určité kategorie vašim knihovnám tím že jim přiřadíte skupiny
Vlastnosti jsou potom knihovnám přiřazeny pomocí přidávacího nebo editačního formuláře

2.2.2. Typy jednotek

Koha umožňuje organizovat vaši sbírku podle typů jednotek a kódů sbírek
 • Cesta: Více > Administrace > Základní prametry > Typy jednotek
Typ jednotky se obvykle určuje podle typu nosiče (kniha, CD, DVD, atd.), ale může být použit i jinak, podle zvyklostí knihovny.

2.2.2.1. Přidávání typů jednotek

Chcete-li přidat nový typ výtisku, klikněte na tlačítko "New Item Type" v horní části stránky "Typy výtisků".
 • Do pole 'Typ jednotek' zadejte krátký kód pro daný typ jednotek
 • Popis je prostý text definice typu výtisku
 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky
  • Můžete si vybrat z řady kolekcí obrázků
  • Můžete odkazovat na vzdálený obrázek
  • Nebo nemusíte mít k obrázku přidruženou žádnou položku
  • Důležité

   Aby se váš obrázek typu jednotky objevil na OPCu, budete potřebovat nastavit předvolbu noItemTypeImages na stav "Zobrazit"
   • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Admin
 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte "Ne pro výpůjčky"
  • Jednotky označené jako 'Nelze vypůjčit' se zobrazí v katalogu, ale nebude možné je půjčit čtenářům
 • U položek, u kterých se účtují poplatky za pronájem, uveďte celkový poplatek, účtované v poli "Půjčovné"
  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)
  • Toto zpoplatní čtenáře při výpůjčce.
 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the 'Checkin message' box
  • The Checkin message type can be a Message or an Alert. The only difference between these two is the styling. By default a Message is blue
   and an Alert is yellow.
 • Když skončíte, klikněte na "Uložit změnit"
  • Poznámka

   Všechna pole, s výjimkolu "Typ jednotky" jsou editovatelné ze seznamu Typů jednotek
 • Váš nový typ jednotky se objeví na seznamu

2.2.2.2. Úpravy typů položky

Každý typ výtisku má vedle tlačítko "Editovat". Chcete-li editovat výtisk, stiskněte ho.

Důležité

Nebudete moci upravit kód, který jste přiřadili jako "Type jednotky", ale budete moci upravit popis jednotky.

2.2.2.3. Odstraňování typů jednotek

Každý výtisk má vedle tlačítko Odstranit. Chcete-li výtisk odstranit, klikněte na odkaz "Odstranit".

Důležité

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v jednotkách ve vašem systému.

2.2.3. Ověřené hodnoty

Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Autorizované hodnoty

2.2.3.1. Existující hodnoty

Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav "Ztraceno".
 • Asort1
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • Asort2
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • BOR_NOTES
  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.
 • Bsort1
  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů
 • Bsort2
  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu
 • CART
 • CCODE
  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DAMAGED
  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • HINGS_AS
  • Obecné Jednotky: Označení stavu akvizice :: Tento datový prvek určuje pořizovací stav jednotky v okamžiku vyřizování report.a
 • HINGS_C
  • Obecné Jednotky: Označení úplnosti
 • HINGS_PF
  • Označení fyzické formy
 • HINGS_RD
  • Obecné Jednotky: Označení uchování :: Tento prvek dat určuje zásady uchovávání pro jednotku v době zprávy o jednotkách (výtiscích)
 • HINGS_UT
  • Obecné Jednotky: Označení typu jednotky
 • LOC
  • Umístění ve skladu (obvykle se vyskytuje při přidávání nebo editování jednotky)
 • LOST
  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
 • MANUAL_INV
  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur
  • Důležité

   Nastaví se hodnota jako Autorizovaná hodnota pro kategorii MANULAL_INV se objeví jako popis a Popis autorizované hodnoty bude použit jako částka. Vložte peněžní částku v popisu bez symbolu měny.
 • NOT_LOAN
  • Důvody proč titul není na půjčování
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
  • Poznámka

   Záporné hodnoty stále umožňují rezervace (například. stav objednávky), kdežto kladná čísla nedovolí rezervace či výpůjčky
 • PROC
 • REPORT_GROUP
  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)
 • REPORT_SUBGROUP
  • Toto může být použito k dalšímu třídění a filtrování vašich zpráv. Tato kategorie je ve výchozím nastavení prázdná. Hodnoty zde uvedené, musí obsahovat kódy z autorizovaných hodnot z REPORT_GROUP v poli Popis (OPAC), aby se propojilo s podskupinu do příslušné skupiny.
 • RESTRICTED
  • Stav "Vyhraženo" (Omezená dostupnost) jednotky
 • ROADTYPE
  • 'ROADTYPE' lze použít jako předdefinované typy ulice v adresách čtenářů
 • SUGGEST
  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)
 • WITHDRAWN
  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)
 • YES_NO
  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.

2.2.3.2. Přidat novou Autorizovanou hodnotu

Kromě již existujících systémem přednastavených kategorií mohou knihovníci přidávat vlastní kategorie autorizovaných hodnot pro kontrolu dat vkládaných do systému. Pro přidání nové kategorie:
 • Klikněte na "Nová kategorie"
 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)
  • Důležité

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.
 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty
  • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
   • Důležité

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
  • Použijte pole "Popis" pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte "Popis (OPAC)"
  • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky "Omezení poboček" . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
  • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Nová kategorie a hodnota se objeví v seznamu Autorizovaných hodnot

2.2.3.3. Přidej novou autorizovanou hodnotu

Nové povolené hodnoty mohou být přidány do nové nebo kterékoliv existující kategorie. Pro přidání hodnoty:
 • Klikněte na tlačítko 'Nová ověřená hodnota pro...'
 • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
  • Důležité

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
 • Použijte pole "Popis" pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte "Popis (OPAC)"
 • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky "Omezení poboček" . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
 • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Nová hodnota se objeví na seznamu vedle stávajících hodnot

2.3. Čtenáři & Výpůjčky

Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích

2.3.1. Kategorie čtenářů

Kategorie čtenářů vám dovolují organizovat čtenáře do rozdílných úloh, věkových skupin a čtenářských typů.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Čtenářské kategorie
Čtenáři se přiřazují do jedné ze šesti kategorií:
 • Dospělí
  • Nejběžnější typ uživatele, obvykle používaný pro obecnou kategorii 'Uživatel'
 • Dítě
  • K dětským uživatelům je možné připojit zástupce.
 • Zaměstnanec
  • Knihovníci (a pracovníci knihovny) by měli mít přiřazenou kategorii zaměstnanců, takže si můžete nastavit jejich oprávnění a dát jim přístup ke knihovnickému rozhranní, (intranetu).
 • Korporativní
  • Korporativní čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být ručiteli za profesionální čtenáře.
 • Profesionál
  • Profesionální uživatelé mohou být propojeni s organizačními uživateli
 • Statistický
  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako je vnitřní využití výtisků.

2.3.1.1. Přidávání kategorie čtenáře

Chcete-li přidat novou kategorii čtenářů klikněte na "Nová kategorie" v horní části stránky
 • "Kód kategorie" je identifikátor pro váš nový kód.
  • Důležité

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zadejte textovou verzi kategorie do políčka "Popis".
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)
  • Důležité

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do.......... Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli "Požadovaný věk".
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do 'Horní limit věku"
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné "Zápisné".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
 • Pokud chcete, aby čtenář obdržel zprávu o upomínce, nastavte 'Vyžadovat zaslání upomínky ' na 'Ano'
 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu "Ztracené jednotky" ve služebním intranetu
  • Důležité

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.
 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli "Rezervační poplatek".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
 • V poli "Typ kategorie" zvolte jednu ze šesti hlavních kategorií
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • "Omezení pobočky" umožňují omezit tuto čtenářskou kategorii pouze v některých pobočkách ve vašem knihovním systému. Vyberte možnost "Všechny pobočky "pokud byste chtěli, aby každá knihovna mohla využít tuto kategorii.
 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii
  • Důležité

   Vyžaduje to, že máte EnhancedMessagingPreferences povoleno
  • Důležité: Tato nastavení lze měnit pro jednotlivé čtenáře, toto nastavení je jen výchozí a usnadňuje nastavení zpráv pro celé kategorie
   • Poznámka

    Po nastavení výchozí hodnoty pro čtenářskou kategorii můžete vynutit tyto změny pro všechny stávající čtenáře spuštěním borrowers-force-messaging-defaults skriptu nacházející se misc/maintenace adresáři. Požádejte o pomoc správce systému s tímto skriptem.

2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla

Následující pravidla určují způsob cirkulace jednotek, způsob a dobu počítání poplatků a způsob zacházení s rezervacemi.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Výpůjčky a pravidla poplatků
Pravidla se aplikují z nejvíce specifických po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:
 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek

Poznámka

Pokud jste jednopobočkový knihovní systém, vyberte si název pobočky před vytvořením pravidel (pouze pravidlo s volbou "všechny knihovny", může někdy způsobovat problémy s rezervacemi)

Důležité

Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.

2.3.2.1. Výchozí pravidla výpůjček

Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo "všechny knihovny", chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):
Můžete zvolit libovolnou kombinaci kategorií čtenářů a typu jednotek, na které se mají pravidla vztahovat
 • Nejprve vyberte, pro kterou kategorii čtenářů chcete použít dané pravidlo. Pokud ponecháte nastavení 'Všichni', bude použito pro všechny kategorie čtenářů
 • Vyberte 'Typ jednotek', pro které chcete použít toto pravidlo. Jestliže ponecháte 'Vše', použije se na jednotky všech typů
 • Omezit počet výtisků jedné výpůčky čtenáře zadáním počtu do pole "Současně výpůjček povoleno"
 • Definujte dobu, po jakou jednotka může být vypůjčena čtenáři. Zadejte počet dní nebo nebo hodin do pole "Výpůjční lhůta".
 • Vyberte, která časová jednotka, dny nebo hodiny, se bude používat při výpočtu výpůjční lhůty a pokut
 • Můžete také definovat pevný termín vrácení pro konkrétního čtenáře, kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje obvyklé pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky definovaného typu jsou vrátitelné před datem nebo po datu, které určíte.
 • 'Výše pokuty' by měla obsahovat částku, kterou si přejete vybírat při překročení doby výpůjčky
  • Důležité

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).
 • Zadejte 'Interval účtování pokut' ve vámi zvolených jednotkách (např. účtovat pokutu za každý 1 den nebo každé 2 hodiny)
 • "Bezpokutové období" je období, kdy výpůjčka je již zpožděna ale po dobu tohoto období se nezačně počítat pokuta.
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • "Strop zpozdného" je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty
  • Důležité

   Pokud je toto pole prázdné, pak Koha nebude mít limit pokut pro vypůjčenou jednotku a pokuta bude narůstat. Maximální výše pokuty může být nastavena pomocí systémové předvolby MaxFine .
 • Pokud vaše knihovna pokutuje čtenáře tak, že mu pozastaví účet, můžete zadat počet dní na pozastavení v poli "Pozastavení ve dnech"
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • Dále se rozhodněte, zda čtenář může prodloužit tento typ výtisku, pokud ano, zadejte kolikrát ji mohou prodloužit v políčku "Prodloužení povolena"
 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit o jak dlouho se mají výpůjčky prodlužovat (v jednotkách, které si zvolíte) ve sloupci "Prodlužovat o".
 • Pokud čtenář může rezervovat tento typ výtisku, zadejte celkový počet výtisků (tohoto typu), které mohou být rezervovány do pole "Rezervace povoleny"
 • A konečně, pokud účtujete půjčovné na tento typ položky a chcete dát konkrétnímu typu čtenáře slevu na tomto poplatku, zadejte procentuální slevu (bez symbolu%), v poli "Sleva půjčovného"
Po dokončení klikněte na tlačítko "Přidat" pro uložení změn. Chcete-li změnit pravidlo, vytvořte nové se stejným typem čtenáře a typem výtisku. Pokud byste chtěli smazat pravidlo, stačí kliknout na odkaz "Odstranit" napravo od pravidla.
Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz "Odstranit" na pravé straně pravidla.
Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem volby "Klon" nad maticí pravidel.
Provedení klonování Vám bude oznámeno potvrzující zprávou.

2.3.2.2. Základní podmínky výpůjček a rezervací

Můžete nastavit výchozí maximální počet výpůjček a rezervací, které bude použita, pokud není žádné nastavení, je definován níže pro konkrétní typ jednotky nebo kategorie.
V této nabídce můžete zvolit výchozí nastavení pro všechny typy jednotek a všechny čtenáře.
 • Jako 'Celkový počet povolených výpůjček' zadejte maximální povolený počet jednotek, které může mít čtenář půjčené.
 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky "Rezervační politika"
  • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)
  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.
  • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu
 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit
  • Jednotka se vrací domů
  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky
  • Poletující výtisk
   • Pokud položka plave, zůstane tam, kde byla přijata a nikdy se nevrací "domů".
 • Pokud je vaše podmínka nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na 'Deaktivovat' napravo od pravidla.

2.3.2.3. Výpůjček na čtenáře

Pro tuto knihovnu můžete určit maximální počet výpůjček povolených pro čtenáře dané kategorie bez ohledu na typ jednotky.

Poznámka

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.
Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.

2.3.2.4. Pravidla rezervace jednotek

Pro tuto knihovnu můžete upravovat pravidla pro dané typy jednotek bez ohledu na kategorii čtenářů.
Různé rezervovací politiky mají následující efekty:
 • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)
 • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.
 • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu

Důležité

Všimněte si, že pokud je systémová předvolba AllowHoldPolicyOverride je nastavena na "Povolit", mohou tyto politiky být ignorovány knihovníkem u výpůjčního protokolu.

Důležité

Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.
Různé politiky vracení mají následující efekty:
 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky
Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na " Z domovské knihovny" tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.

2.3.3. Další vlastnosti uživatelů

Čtenářovy atributy se používají k definici vlastních polí, napojených na záznam čtenáře. S cílem umožnit použití vlastních polí, potřebujete nastavit systémovou předvolbu ExtendedPatronAttributes .
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Typy atributů čtenáře
Běžně se do tohoto pole zapisuje číslo studentského nebo občanského průkazu.

2.3.3.1. Přidávání vlastností čtenáře

Chcete-li přidat nový typ atributu čtenáře, klikněte na "Nový typ atributu čtenáře" v horní části stránky
 • V poli "Kód typu atributu čtenáře", zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu
  • Důležité

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Do pole 'Popis' zadejte (jako obyčejný text) obsáhlejší vysvětlení o tom, co má dané pole obsahovat
 • Zaškrtněte vedle políčko "Opakovatelný", aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Pokud "Jedinečný identifikátor" je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Zaškrtněte 'Povolit heslo', aby bylo možné spojit heslo s tímto atributem.
 • Vybrat 'Zobrazit v OPAC' pro zobrazení tohoto atributu na stránce s detaily čtenáře v OPAC.
 • Zaškrtněte 'Vyhledávatelný', aby bylo možno vyhledat tento atribut ve vyhledávání čtenářů pro zaměstnance.
 • Zatrhnout, "Zobrazit ve výpůjčkách", aby se tento atribut stal viditelný ve čtenářově zobrazení krátkých detailů vlevo na výpůjční obrazovce a na dalších stránkách čtenáře
 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.
  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce
  • Důležité

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.
 • Pokud byste chtěli tento atribut použít pouze ve zvláštních pobočkách, můžete tyto vybrat ze seznamu "Omezení na pobočky". Zvolte "Všechny knihovny" pro všechny knihovny.
  • Důležité

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.
 • Pokud byste chtěli zobrazovat pouze atribut čtenáře jednoho typu, zvolte typ čtenáře z roletky "Kategorie"
 • Pokud máte mnoho atributů, bylo by užitečné je seskupit, abyste je snadno našli pro editaci. Pokud vytvoříte Authorizovaná hodnota pro PA_CLASS, ukáže se v roletce "Třídy" a pak můžete změnit stránku atributů abyste měli oddíl pro atributy
 • Klikněte na Uložit pro uložení vašeho nového atributu
Hned po přidání se Váš Atribut objeví v Seznamu Atributů a také ve formuláři přidání/úpravy v záznamu o Čtenáři
Pokud jste nastavili třídy pro uspořádání atributů, tyto třídy se objeví se na formuláři Přidat/editovat čtenáře

2.3.3.2. Úprava/Smazání atributů čtenáře

Každý atribut čtenáře má editační a výmazový odkaz vedle na seznamu atributů.
Některá pole po vytvoření atributu nebude možné upravovat:
 • Kód typu vlastností čtenáře
 • Opakovatelný
 • Jedinečný identifikátor
Nebudete schopni odstranit atribut, pokud je užíván.

2.3.4. Omezení přenosu knihovny

Omezit možnost převážet výtisky mezi knihovnami na základě knihovny odesílající, knihovny přijímající a kódu příslušného fondu.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Limity knihovních přeprav
Tato pravidla vstoupí v platnost v případě, že předvolba UseBranchTransferLimits je nastavena na "vynutit".
Předtím než začnete, budete si zřejmě nejdřív chtít vybrat knihovnu, pro kterou budou tato omezení platit.
Přesonové limity jsou stanoveny na základě kódů fondů, které jste použili pomocí Autorizované hodnoty v administraci.
Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:
Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)
Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.

2.3.5. Náklady na přesuny

The Transport cost matrix lets a library system define relative costs to transport books to one another. In order for the system to use this matrix you must first set the UseTransportCostMatrix preference to 'Use'.

Důležité

Matice transportních nákldů přednost při řízení toho, odkud jsou podávány rezervace, v případě že matice není používána, pak se Koha řídí StaticHoldsQueueWeight .
Náklady jsou desítkové hodnoty mezi zvolenou maximální hodnotu (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné náklady). Například, mohli byste použít vzdálenost mezi každou knihovnu v mílích jako "náklady", pokud by to přesně odpovídalo nákladům na jejich převozy. Možná, že pošty budou mít lepší miru. Knihovny sdílející poštovní úřad budou mít náklady 1, na sousedících poštách budou mít náklad 2, atd.
Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka "Zakázat" pole a zadejte svoje náklady
Po vložení ceny stiskněte na klávesnici "Enter", nebo klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části matice, abyste uložili změny.

2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky

Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informovány o výpůjčkách (příjmy a vydeje).
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Upozornění o výpůjčkách
Následující nastavení se zakládá na typech čtenářů a položek.

Důležité

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.
Chcete-li nastavit upozornění na výpujčku:
 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky
  • Chcete-li nastavit předvolby pro všechny knihovny, udržujte menu nastavené na 'Default'
 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.
  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.

2.3.7. Města a obce

Pro standardizování vstupů čtenáře, můžete definovat města nebo obce, ve vašem regionu, takže když jsou přidávání noví čtenáři, knihovníci prostě musejí vybrat město ze seznamu namísto nutnosti zadat město a zip (PSČ).
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Města a obce

2.3.7.1. Přidávání města

K přidání nového města, klikněte na tlačítko "Nové město" na vrcholu stránky a vložte jméno města, stát (okres) , PSČ a zemi.
Jakmile kliknete na Odeslat, vaše město bude uloženo a bude na seznamu Měst a obcí
Města mohou být kdykoli upravena či odstraněna.

2.3.7.2. Zobrazit města na formuláři pro přidání čtenáře

Pokud jste definovali obce a města pomocí formuláře "Nová obec", pak při přidání a editaci čtenářova záznamu, uvidíte tyto obce a města v rozbalovacím menu kvůli usnadnění výběru obce.
Toto umožní snadné vkládání místních jmen do čtenářova záznamu, aniž byste riskovali možnost překlepů či chybných Zip/PSČ kódů.

2.4. Administrace katalogu

Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog

2.4.1. Bibliografická šablona MARC

Šablony slouží pro vytváření nových bibliografických záznamů. Koha nabízí několik připravených šablon, které lze upravovat nebo odstranit. Knihovníci také mohou vytvářet vlastní šablony pro obsah specifický pro jejich knihovnu.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Bibilografický rámec MARC

Důležité

Neodstraňujte ani neupravujte výchozí šablonu pokud nezpůsobuje problémy s vašimi katalogizačními záznamy - vždy vytvořte novou šablonu založenou na výchozí šabloně nebo upravte ostatní šablony.
Po kliknutí na odkaz 'Struktura šablony MARC' na pravé straně každé šablony, se můžete rozhodnout, kolik polí chcete vidět na jedné obrazovce pomocí možnosti stránkování nahoře tabulky.

2.4.1.1. Přidat novou šablonu

Chcete-li přidat novou šablonu
 • Klikněte na "Nový rámec"
  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích
  • Použijte pole Popis pro upřesnění podrobnější definice své šablony
 • Klikněte na tlačítko 'Odeslat'
 • Jakmile bude váš rámec je přidán, klikněte na "struktura MARC" napravo seznamu rámců
  • Budete požádáni k volbě šablony, která bude základem nové šablony, bude to snadnější než začínat od nuly
 • Jakmile se váš rámec objeví na obrazovce, můžete upravit nebo odstranit jednotlivá pole podle pokynů pro úprava podpolí

2.4.1.2. Upravit stávající šablony

Kliknutím na "Upravit" vpravo od rámce umožňuje pouze editovat popis rámce:
Chcete-li provádět úpravy v polích souvisejících s rámcem, musíte nejprve kliknout na "struktura MARC" a potom postupujte podle pokynů pro úpravy podpolí

2.4.1.3. Přidat podpole do rámců

Chcete-li přidat pole do šablony klikněte na tlačítko "Nový Tag" v horní části definice šablony.
Toto otevře prázdný formulář pro vkládání dat do polí MARC
Zadejte informace o novém tagu:
 • "Tag" je číslo pole MARC
 • "Návěští pro lib" je text, který se zobrazí na zaměstnaneckém intranetu v modulu Katalogizace
 • "Návěští pro OPAC" je text, který se zobrazí v OPACu při pohledu na MARC záznam
 • Jestli toto pole je opakovatelné, zatrhněte políčko "Opakovatelné"
 • Jestli toto pole je povinné, zatrhněte políčko "Povinné"
 • Chcete-li, aby toto pole mělo rozbalovací menu s nabídkou odpovědí, zvolte který seznam "Ověřené hodnoty" chcete použít.
Když budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit změny" a objeví se vám s vaší nové pole
Napravo od nového pole je odkaz na "Podpole," budete muset přidat podpole, než tato značka se objeví v editoru MARC. Proces vložení nastavení nového podpole je stejný jako naleznete v úpravy podpolí v rámcích v této příručce.

2.4.1.4. Upravte podpole v rámci

Šablony jsou tvořeny z polí a podpolí MARCu. Pokud chcete upravit šablonu, musíte upravit pole a podpole. Po kliknutí na 'Upravit' (napravo od podpolí) můžete upravovat text přidružený k poli.
 • Každé pole má tag (což je tag MARCu)
  • "Návěští knihovny" je to, co se objeví na knihovnickém intranetu, pokud máte advancedMARCeditor nastavit zobrazení návěští
  • "Návěští pro OPAC" je to, co se zobrazí při pohledu na MARC záznam v OPACu
  • Pokud zaškrtnete "Opakovatelné ', pak toto pole bude mít vedle znaménko plus, které vám umožní přidávat další násobky pole
  • Pokud zaškrtnete "Povinné", záznam nebude povoleno ukložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu
  • "Autorizovaná hodnota" je místo, kde můžete definovat autorizovaná hodnota , že vaši katalogizátoři si mohou vybrat z rozbalovacího menu pro vyplnění tohoto pole
Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na "Podpole" na pravé straně od tagu na seznamu "MAEC struktura"
 • V seznamu podpolí můžete vpravo u každého podpole kliknout na 'Odstranit' a tím jej odstraníte
 • Chcete-li upravit podpole klikněte na tlačítko "Upravit podpole".
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Základních omezení
  • Text pro knihovníka
   • co se objeví před podpolem v knihovnickém interface
  • Text pro OPAC
   • co se objeví před polem v OPACu.
    • Zůstane-li pole prázdné, je namísto použit text pro knihovníka
  • Opakovatelný
   • pole bude mít vedle sebe znaménko plus, aby bylo možné přidat více tagů
  • Povinné
   • záznam nebude možné uložit, pokud nepřidělíte hodnotu pro tento tag
  • Spravovány v záložce
   • definuje záložku ve které je zobrazeno podpole. Všechna podpole tohoto pole musí být ve stejné záložce nebo ignorována. Ignorována znamená, že toto podpole není spravováno.
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Pokročilých omezení
  • Výchozí hodnota
   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to lze upravovat, ale ušetříte čas, pokud použijete často stále stejnou poznámku a nebo stejnou hodnotu v poli.
  • Viditelnost
   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.
  • Je URL
   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací
  • Odkaz
   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:
    • pokud u polí jako autor (200f v UNIMARC) vložíte 200f, uvidíte všechny bibliografické záznamy se stejným autorem
    • na pole, které je odkazem (4xx) k dosažení jiného bibliografického záznamu. Například, dejte 011a do 464 $x, a najdete periodika s tímto ISSN.
   • Varování

    POZNÁMKA: jestliže změníte tuto hodnotu, bude nutné požádat administrátora, aby spustil skript misc/batchRebuildBiblioTables.pl.
  • Koha odkaz
   • Koha podporuje více MARC formátů. Proto nemůže vědět, co znamená 245$a nebo 200$f (obě tato pole znamenají 'název' v MARC21 nebo UNIMARC). V tomto seznamu tak můžete přiřadit podpole MARC k jeho významu. Koha soustavně udržuje podpole a jejich význam konzistentní. Pokud chce uživatel hledat 'název', použije se tento odkaz pro nalezení hledaného (245 v rámci MARC21, 200 v UNIMARC).
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Dalších možností
  • Ověřená hodnota
   • se rozumí hodnota, která nemůže být napsaná knihovníkem, ale musí být vybrána ze seznamu rozbalovacího menu autorizované hodnoty
   • Ve výše uvedeném příkladu se při katalogizaci v poli 504a zobrazí Ověřené hodnoty MARC504.
  • Thesaurus
   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být vyhledána v autoritách/tezauru dané kategorie
  • Plugin
   • se rozumí hodnota vypočtená nebo řízena pluginem. Pluginy mohou udělat téměř cokoliv.
   • V UNIMARCu existují zásuvné moduly pro všechna kódovaná pole 1xx. Zásuvný modul představuje pro katalogizátora úžasnou pomoc! Existují také dva zásuvné moduly (unimarc_plugin_210c a unimarc_plugin_225a), které dokáží dohledat vydavatele na základě ISBN a seznam souborů pro vydavatele.
 • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko "Uložit změny" v horní části obrazovky

2.4.1.5. Rámec Import/Export

Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.
2.4.1.5.1. Exportovat rámec
Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz "Export" vpravo od názvu rámce.
Po klepnutí na tlačítko "Export", budete vyzváni k výběru, jaký formát má mít exportovaný soubor.
Takto exportovaný rámec lze importovat do jiné instalace Koha pomocí volby importu rámce.
2.4.1.5.2. Import rámce
An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.
To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click 'Import' to the right of the new framework.
Budete vyzváni k vyhledání souboru na vašem počítači a importován do rámce.
Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.
Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek, který potvrdí, že systém funguje.
Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.

2.4.2. Mapování polí Koha na MARC

Zatímco Koha ukládá celý MARC záznam, také ale ukládá častá pole pro snadný přístup do různých tabulek v databázi. Koha mapování na MARC říká Koha, kde najít tyto hodnoty v záznamu MARC. V mnoha případech nebudete muset měnit výchozí hodnoty stanovené v tomto nástroji při instalaci, ale je důležité vědět, že tento nástroj je tady a může být kdykoliv použit.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > mapování Koha na MARC
Stránka mapování Koha na MARC vám nabízí možnost zvolit si jednu ze tří tabulek v databázi pro přiřazení hodnot.
Tabulku, se kterou chcete pracovat vyberte kliknutím na "OK". Pro úpravu kteréhokoliv přiřazení klikněte na název pole nebo na odkaz "Upravit" u příslušného pole.
Vyberte si, které MARC pole chcete mapovat na toto pole Koha a klikněte na tlačítko "OK". Pokud chcete vymazat všechna mapování, klikněte na tlačítko "Přemapovat ".

Důležité

V součané době můžete mapovat pouze 1 pole MARC na 1 pole Koha. Tím se mímí, že nejde mapovat jak pole 100a a pole 700a současně na autora, musíte vybrat jedno nebo druhé.

2.4.3. Mapování Návěští na MARC

Tento nástroj vám umožní namapovat pole MARC na sadu předdefinovaných klíčových slov.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Mapování návěští na MARC

Důležité

Tento nástroj ovlivní pouze instalace, které nepoužívají XSLT Stylesheety
V tuto chvíli je jediné používané klíčové slovo 'podtitul'.
Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, které pole MARC pole vytiskne na obrazovce podrobností o bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole podnázvu (vedlejšího názvu).
Použití rozbalovací nabídky pro rámce vyberte Rámec chcete-li toto pravidlo použít. Například, "Podnázev" pro knihy se nachází v poli 245$b.
Nicméně titulky pro DVD objeví v 245$p
Pomocí tohoto nástroje můžete říci Koha, aby tiskla pravé pole jako titulek při sledování bibliografického záznamu v OPACu.
Tento nástroj může být také použit k řetězení kousků záznamu. Chcete-li číslo v edici zobrazit v názvech výsledků vyhledávání, musíte namapovat 490 $v na "Další údaje o názvu" v 245 $b.

Poznámka

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.
Budoucí verze budou obsahovat pole přidělená dalším klíčovým slovům.

2.4.4. Test bibliografické šablony MARC

Zkontrolovat strukturu MARCu
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Zkontrolovat bibliografický MARC rámec
Pokud měníte šablonu MARC bibliografického záznamu, doporučuje se spustit tento nástroj pro testování chyb v nové definici.

2.4.5. Typy autorit

Autoritní typy jsou v podstatě MARC rámce pro autoritní záznamy a díky tomu, můžete postupovat podle stejných pravidel jako v Bibliografické rámce MARC v této příručce. Koha přichází s mnoha potřebnými rámci autorit již nainstalovanými. Chcete-li zjistit, jak přidávat a upravovat typy autorit, projděte si Bibliografické rámce MARC v tomto manuálu.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Typy autorit

2.4.6. Zdroje klasifikace

Savitra Sirohi Savitra Sirohi

Nucsoft OSS Labs

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
2010
Source of classification or shelving scheme is an Authorized Values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha's MARC Bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Klasifikační zdroje
Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:
 • ddc - Dewey Decimal Classification (Deweyho desetinné třídění)
 • lcc - Klasifikace Library of Congress
Pokud se rozhodnete nainstalovat klasifikace zdrojů během instalace Koha, měli byste vidět také jiné hodnoty:
 • ANSCR (zvukové záznamy)
 • Klasifikace SuDOC
 • Univerzální desítková klasifikace
 • Další/obecné třídění

2.4.6.1. Přidávání/Úprava zdrojů klasifikace

Můžete přidat svůj vlastní zdroj klasifikace pomocí tlačítka "Nový klasifikační zdroj". Chcete-li upravit použijte odkaz Upravit.
Pokud vytváříte nebo upravujete:
 • Budete muset zadat kód a popis.
 • Zaškrtněte políčko "Je zdroj používán?", pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozbalovacím seznamu pro tuto kategorii.
 • Vyberte příslušné plnící pravidlo z rozbalovacího seznamu.

2.4.6.2. Pravidla zápisu klasifikace

Pravidlo zápisu určuje pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěny na regálech.
Hodnoty, které jsou přednastavené v Koha jsou:
 • Dewey
 • LCC (Třídění kongresové knihovny)
 • Generický
Stavěcí pravidla jsou mapována na Klasifikační zdroje. M§ůžete nastavit nová stavěcí pravidla pomocí tlačítka Nové stavěcí pravidlo. Pro úpravy použijte odkaz "Úpravy".
Pokud vytváříte nebo upravujete:
 • Vložte kód a popis
 • Vyberte příslušný postup zápisu - dewey, generický nebo lcc

2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů

Hračka Joy Nelson

ByWater Solutions

Sestavil

Nicole C. Engard

Úpravy pokud bylo třeba 
2013
Pravidla shody záznamů použijeme, když importujeme MARC do Kohy.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Pravidla vyhledávání záznamů
Pravidla, která jste zde nastavili, budou používána při Příprava MARC záznamů pro import .
It is important to understand the difference between Match Points and Match Checks before adding new matching rules to Koha.
Match Points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‘one record at a time’) and given a score for each match point. When the total score of the matchpoints matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Doublecheck that the matches you want will add up to a successful match.
Příklad:
Úroveň shody: 100
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.
Match Checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a Match Check is as a “double check” or “veto” of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:
Úroveň shody: 100
Selekční bod 1 |
Zkouška shody
Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‘matched’ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.
Match Points and Match Checks are powerful tools in the import process. Harness the power of these two matching criteria and make your data behave for you!

2.4.7.1. Pravidla pro shodu záznamů

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:
 • Klikněte "Nové pravidlo vyhledání záznamů"
  • Vyberte jedinečný název a vložte jej do pole "Kód pravidla shody"
  • 'Popis' může být cokoliv, co si přejete, k objasnění toho, jaké pravidlo si vybíráte
  • 'Odpovídá prahu' - Celkový počet 'bodů', kterého musí biblio dosáhnout, aby bylo považováno za 'odpovídající'
  • 'Record type' is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic
  • Selekční body jsou nastaveny, aby určily která pole se vyhledají na
  • 'Prohledat index' se může objevit v souboru vlastností ccl. ve vašem systému a říká, jaká data má indexování v MARC datech hledat.
  • 'Skóre' - Počet 'bodů' shody v tomto poli je důležitý. Pokud je skóre vyšší než odpovídá prahu, příchozí záznam je shodný s existujícím záznamem
  • Zadejte MARC tag, který chcete vyhledat, do políčka 'Tag'
  • Zadejte tag podpole MARCu, které chcete vyhledat, do políčka 'Podpole'
  • 'Ofset' - Pro použití s kontrolními podpoli 001-009
  • 'Délka' - Pro použití s kontrolními poli 001-009
  • Koha má jen jedno 'normalizační pravidlo', které odstraňuje nadbytečné znaky jako čárky a středníky. Hodnota, kterou do tohoto pole zadáte, je pro normalizační proces bezpředmětná.
  • 'Vyžadovat kontrolu shody' - ??

2.4.7.2. Vzorek pravidla na porovnání záznamů: Kontrolní číslo

 • Úroveň shody: 100
 • ctype:b Bibliografie
  • Poznámka

   If you'd like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to 'Authority record'
 • Selekční body (právě jeden):
 • Hledat index: Kontrolní číslo
 • Skóre: 101
 • Tag: 001
  • Poznámka

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizaci pro vytváření, použití nebo distribuci záznamu
 • Podpole: a
 • Posun: 0
 • Délka: 0
 • Pravidlo normalizace: Kontrolní číslo
 • Povinné kontroly shody: žádné (odstranit prázdné)

2.4.8. Konfigurace OAI sad

Na této stránce můžete vytvořit, měnit nebo odstranit sady OAI-PMH

2.4.8.1. Vytvořit sadu

Vytvořut sadu:
 • Klikněte na odkaz 'Přidat novou sadu'
 • Vyplňte povinná pole 'setSpec' a 'setName'
 • Pak můžete přidávat popisky k této sadě. Za tímto účelem klikněte na "Přidat popis" a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat popisů, kolik chcete.
 • Klikněte na tlačítko 'Uložit'

2.4.8.2. Modifikovat/Vymazat sadu

Chcete-li změnit sadu, klikněte na odkaz "Změnit" na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, setName a popisy.
Chcete-li odstranit sadu, klikněte na odkaz "Odstranit" na stejném řádku sady, kterou chcete odstranit.

2.4.8.3. Definovat mapování

Zde můžete určit, jak se bude sada vytvářet (jaké záznamy budou patřit této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek na obsah záznamu. Záznam potřebuje splnit jednu podmínku, aby patřil do sady.
 • Vyplňte políčka "pole", "podpole" a "hodnoty". Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné "XXX". Vyplňte "pole" s 999, "podpole" s 9 a "hodnotu" s XXX.
 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko "NEBO" a opakujte krok 1.
 • Klikněte na 'Uložit'
Chcete-li odstranit podmínku, nechte alespoň jedno z "pole", "podpole" nebo "hodnota" prázdné a klikněte na "Uložit".

Poznámka

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v "Hodnota". Příklad: Záznam s 999$9 = "XXX YYY" nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 ="XXX".
A rozlišuje velikost písmen: záznam 999$9 = 'xxx' nebude patřit k sadě, kde je podmínka 999$9 = 'XXX'.

2.4.8.4. Vytváření sad

Pokud jste nastavili všechny sady, musíte je ještě sestavit. To se děje vyvoláním skriptu misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.

2.5. Akvizice

Modul Koha Akvizice poskytuje způsob, jak pro knihovnu zaznamenávat objednávky s dodavateli a řízení rozpočtů pro nákupy.
Před použitím Modul akvizice , ujistěte se, že jste dokončili všechna nastavení.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice

2.5.1. Měny a směnné kurzy

Pokud nakupujete v různých zemích, pravděpodobně budete chtít vložit směnné kurzy, aby mohl akviziční modul správně počítat celkové ceny.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Měny a směnné kurzy

Poznámka

Tento údaj není automaticky aktualizován, takže se ujistěte, že je v aktuálním stavu, aby vaše účetnictví je stále správné.
Aktivní měna je hlavní měna, kterou používáte. V přehledu měn je označena fajfkou ve sloupci "Aktivní?". Pokud žádnou měnu nenastavíte jako aktivní, zobrazí se vám chybová hláška, která vás vyzve k nastavení nějaké měny jako aktivní.

2.5.2. Rozpočty

Rozpočty se používají pro sledování účetnictví týkající se akvizice. Například byste mohli vytvořit rozpočet na běžný rok (např. 2012) a ten pak rozložit na fondy pro různé oblasti knihovny (např. knihy, Audio, atd.).
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Rozpočty
Při návštěvě hlavní administrace rozpočtu uvidíte dvě karty, jednu pro aktivní a jednu pro neaktivní rozpočty.

2.5.2.1. Přidat rozpočet

Rozpočty mohou být vytvářeny od začátku, nebo zkopírováním rozpočtu z předchozího roku.
Chcete-li duplikovat rozpočet z minulého roku, klikněte na odkaz se jménem rozpočtu ze seznamu
Na obrazovce seznamu strukturovaných rozpočtů, klepněte na tlačítko Upravit nahoře obrazovky a zvolte Duplikovat rozpočet
Bude vám prezentován formulář, kde stačí jednoduše zadat nové počáteční a koncové datum a ušetříte rozpočet.
Toto nebude jen duplikovat váš rozpočet, ale všechny prostředky napojené na tento rozpočet, takže můžete znovu použít rozpočtů a fondů z roku na rok.
Pokud jste dříve nepoužívali Koha pro akvizici, pak budete muset začít znovu s novým rozpočtem. Chcete-li přidat nový rozpočet, klikněte na tlačítko 'Nový rozpočet'.
 • Vyberte časové období, pro které je tento rozpočet, zda je to akademický rok, fiskální rok, čtvrtletí atd.
 • Popis by vám měl pomoci určit rozpočet při objednávání
 • Při vyplňování pole s částkou nepoužívejte žádné symboly, výši rozpočtu zadejte pouze pomocí čísel.
 • Označení rozpočtu jako platný, ho udělá použitelným při zadávání zakázek v modulu akvizice, a to i v případě, že je objednávka zadána po datu ukončení rozpočtu. To vám umožní nahrávat objednávky, které byly zadány v předchozím rozpočtovém období.
 • Uzamčení rozpočtu znamená, že finanční fondy nebudou moci být upraveny knihovníky
Pokud jste dokončili úpravy, klikněte na tlačítko 'Uložit změny'. Budete přeneseni do seznamu stávajících rozpočtů.

2.5.3. Fondy

 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Fondy

2.5.3.1. Přidat fond

Fond je přidán k rozpočtu.

Důležité

rozpočet musí být definován dříve, než fond může být vytvořen.
Chcete-li přidat nový fond, klikněte na tlačítko 'Nový' a zvolte rozpočet, ke kterému chcete přidat fond.
Ve formuláři, který se zobrazí, můžete zadat základní informace o vašem fondu.
První tři pole jsou povinné, zbytek je volitelný
 • Kód fondu je jedinečný identifikátor pro váš fond
 • Název fondu by mělo být zadán tak, aby mu knihovníci rozumněli
 • Částka by měla být zadána pouze čísly a desetinnými čísly, ale žádné další znaky
 • Warning at (%) or Warning at (amount) can be filled in to make Koha warn you before you spend a certain percentage or amount of your budget. This will prevent you from overspending.
 • Můžete si vybrat, přiřadit tento fond knihovníkovi. Pokud tak učiníte, bude to tak, že jen tento knihovník může provádět změny do fondu
 • Vyberte si, která knihovna bude tento fond používat
 • Můžete omezit, kdo může objednávat z fondu, výběrem vlastníka nebo knihovny z menu "Omezení přístupu k"
  • Důležité

   Důležité: Bez vlastníka bude omezení přístupu ignorováno, ujistěte se, že zadáte vlastníka a vyberete omezení
 • Poznámky jsou pro všechny popisné poznámky budete chtít přidat tak, aby knihovníci věděli, kdy použít tento fond
 • Plánovací kategorie se používají pro statistické účely. Chcete-li se dozvědět více o plánovacích kategoriích, podívejte se na Plánovací kateegorie FAQ .
Po dokončení klepněte na tlačítko "Odeslat" a přskočíte na seznam všech finančních prostředků pro rozpočet.
Napravo od každého fondu najdete volby "Upravit", "Smazat" a "Přidat pořízený fond".
Dceřinný fond je podfond mateřského fondu. Například, mateřský fond by mohl být "Beletrie", a dceřinné fondy "Novinky" a "Sci-fi." Je to volitelný způsob, jak podrobněji uspořádat své finance.
Fondy pro děti se zobrazí s malou šipkou doleva. Kliknutí vám ukáže dětské fondy.

2.5.3.2. Plánování rozpočtu

Při prohlížení seznamu finačních prostředků klepněte na tlačítko "Plánování" a zvolte, jak plánujete využít svůj rozpočet.
Pokud zvolíte "Plán po měsících" uvidíte rozpočtované částky v členění po měsících:
Chcete-li skrýt některé sloupce, můžete kliknout na odkaz "Skrýt" na pravé straně (nebo níže jako na obrázku výše zobrazeném) dat. Chcete-li přidat další sloupce, klikněte na "Zobrazit sloupec" pod nadpisem "Zbývající fond".
Zde můžete plánovat rozpočtové výdaje ručním vložením hodnot, nebo kliknutím na tlačítko 'Automatické vyplnění řádku'. Pokud zvolíte automatické vyplnění, systém rozdělí sumu stejnoměrně. Pro vhodnější rozdělení budete muset provést ruční opravu.
Pokud jsou vaše změny provedeny, klikněte na tlačítko 'Uložit'. Jestliže budete chtít exportovat svá data do CSV souboru, můžete tak učinit zadáním jména souboru do pole 'Jméno souboru pro výstup' a klikněte na tlačítko 'Výstup'.

2.6. Další parametry

 • Cesta: Vícee > Administrace > Další parametry

2.6.1. Z39.50 Servery

Z39.50 je protokol typu klient-server, který umožňuje vyhledávat a získávat informace ze vzdálené databáze. Je to nástroj pro sdílenou katalogizaci. V systému Koha se můžete připojit k jakémukoliv Z39.50 serveru, který je veřejně dostupný, nebo ke kterému máte přihlašovací údaje. Z39.50 můžete využít pro stahování bibliografických i autoritních záznamů.
 • Cesta: Více > Administrace > Další parametry > Z39.50 servery
Koha nabízí výchozí seznamu Z39.50 cílů, které můžete přidat, upravit nebo odstranit
To find additional targets you use IndexData's IRSpy: http://irspy.indexdata.com or the Library of Congress's List of Targets http://www.loc.gov/z3950/

2.6.1.1. Přidat cílový Z39.50 server

 • Z hlavní stránky Z39.50 klikněte na "Nový Z39.50 server"
  • 'Z39.50 server' by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • 'Název serveru' je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • 'Port' určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Zaškrtněte pole "Vybráno", pokud si přejete aby byl tento server ve výchozím stavu prohledáván.
  • 'Pořadí' určuje pořadí v seznamu serverů.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • 'Syntax' je varianta standardu MARC.
  • 'Kódování' určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • 'Časový limit' je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • 'Typ záznamu' umožňuje určit jestli tento zdroj poskytuje bibliografické nebo autoritní záznamy.

2.6.1.2. Doporučené Z39.50 servery pro bibliografické záznamy

Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.
Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:
 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
 • HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon
 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizont
 • NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default
 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
 • TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon

2.6.1.3. Doporučené Z39.50 servery pro autoritní záznamy

Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:
 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50
 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF

2.6.2. Měli jste na mysli?

Cesta: Více > Administrace > Další parametry > Měli jste na mysli?
Koha can offer 'Did you mean?' options on searches based on values in your authorities.

Důležité

Měli jste na mysli? nyní funguje pouze v OPACu. Možnosti pro intranet jsou pro další budoucí rozvoj.
Na této stránce můžete určit, které volby dává Koha čtenářům pro jejich výsledky vyhledávání.
Chcete-li použít funkci "Měli jste na mysli?" na liště u výsledků hledání, musíte zaškrtnout políčko vedle každého pluginu, který chcete použít. Oba pluginy, které musíte vybrat, jsou:
 • Plugin ExplodedTerms nabízí, aby uživatel zkusil hledat širší/užší/podobný pojem pro určité vyhledávání (například uživateli hledajícího New York (Stát)" aby klikl na odkaz pro užší pojem, pokud má také zájem o "New Yorku (Město) "). To je relevantní pouze pro knihovny s hierarchickými autoritními daty.
 • AuthorityFile plugin vyhledává autoritní soubor a navrhuje uživateli, bibliografické záznamy napojené na 5 horních autorit
Pokud chcete přiřadit některému pluginu větší prioritu, posuňte jej nad ostatní.
Zvolíte-li oba pluginy uvidíte několik možností v horní části výsledků vyhledávání
Pokud se rozhodnete právě pro AuthorityFile uvidíte jen autority.

Kapitola 3. Nástroje

Nástroje v systému Koha vždy provádějí určitý druh akce. Mnoho z nich je často v jiných systémech označováno spíše jako výstupy.
 • Cesta: Více > Nástroje

3.1. Čtenáři a výpůjčky

3.1.1. Seznamy čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů
Patron lists are a way to store a group of patrons for easy modification via the batch patron modification tool or reporting.
Pro vytvoření seznamu čtenářů klikněte na tlačítko "Nový seznam čtenářů"
Zadejte název seznamu a seznam uložte.
Pro přidávání čtenářů do seznamu klikněte na tlačítko "Přidat čtenáře" vpravo od názvu seznamu.
Do vyhledávacího políčka nahoře vložte jméno čtenáře nebo číslo průkazky a ze zobrazeného seznamu kliknutím na jméno čtenáře jej přidáte do seznamu.
Jakmile máte přidány všechny čtenáře, které chcete v seznamu mít, klikněte na tlačítko 'Uložit'.

3.1.2. Komentáře

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Komentáře
Všechny komentáře přidané čtenáři přes OPAC do bibliografických záznamů vyžadují moderování od knihovníků. Pokud jsou čekající komentáře na moderování, budou uvedeny na hlavním panelu v knihovnickém intranetu pod "Nástroje":
K moderování připomínek klikněte na oznámení na hlavním panelu nebo přejděte přímo na nástroj Poznámky" a klikněte na tlačítko "Schválit" nebo "Odstranit" vpravo od připomínky čekající na moderování.
Pokud nejsou vložené žádné komentáře, které by čekali na schválení, budete zde o tom informování.
Můžete si také znovu pročíst a zablokovat poznámky, které jste v minulosti schválili výběrem záložky "Schválené poznámky"

3.1.3. Import čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů
Nástroj prop import čtenářů může být použit kdykoliv pro hromadné přidání čtenářů. To je běžně používané na univerzitách a ve školách, kdy registruje nová dávka studentů.

3.1.3.1. Vytvoření souboru s uživateli

Vaše Koha je instalace přichází s prázdným CSV souborem, který můžete použít jako šablonu pro záznamy vašich čtenářů. Pokud chcete vytvořit soubor sami, ujistěte se, že váš soubor má následující pole v tom pořadí jako řádek záhlaví:
borrowernumber, cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber, B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, patron_attributes

Důležité

The borrowernumber column should not be left blank. If you do not have data for that column you should delete that column before importing your patrons.

Důležité

Hodnota "Heslo" by měla být uloženo ve formátu prostého textu, a bude převeden na MD5 hash (což je šifrovaná verze hesla).
Pokud máte hesla už nějakým způsobem zakódovaná, zeptejte se na možnost importu správce systému

Důležité

Formát data by měl odpovídat systémovému nastavení a mují být se všemi mulami, např. '01/02/2008 '.

Důležité

Povinná pole jsou definována v systémové předvolbě BorrowerMandatoryField

Poznámka

Pokud vkládáte atributy čtenáře , pole "patron_attributes" musí obsahovat čárkami oddělený seznam typů atributů a hodnot.
 • Kód typu atributu kód a dvojtečka by měly předcházet každou hodnotu.
  • Například: INSTID:12345, LANG:fr nebo STARTDATE:01.01.2010, TRACK:Den
  • Má-li vstupní záznam více než jeden atribut, pole by měly být buď zadány jako řetězec bez uvozovek (viz předchozí příklady), nebo každé pole zabalené v samostatných uvozovkách a odděleny čárkou:
   • "STARTDATE:January 1, 2010","TRACK:Day"
   • Tato syntaxe by byla nutné v případě, že data v sobě obsahují tečku, jako datumový řetězec.

3.1.3.2. Probíhá import čtenářů

Pokud jste vytvořili váš soubor, můžete použít nástroj Import čtenáře k přenesení dat do Kohy.
 • Vyberte soubor CSV a "Pole pro zjišťování shody záznamů" nastavte na "Číslo průkazky", aby se předešlo vložení duplicitních čísel průkazky do systému.
 • Dále si můžete vybrat výchozí hodnoty, které platí pro všechny importované čtenáře
  • Příklad: Pokud importujete čtenáře specifické pro určitou pobočku, můžete použít políčko na formuláři importu pro zadání kódu poboček, které importují čtenáře.
 • Nakonec je třeba rozhodnout o tom, jaké údaje chcete nahradit, pokud existují duplikáty.
  • Shodný záznam se určí na základě hodnoty "Pole pro zjišťování shody záznamů"
  • Pokud vámi importovaný soubor obsahuje i uživatelské atributy, můžete se rozhodnout, jestli je chcete přidat k záznamu, nebo jimi nahradit již existující atributy.

3.1.4. Oznámení & potvrzení

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Oznámení & Stvrzenky
Všechny oznámení a výpůjční lístky (nebo potvrzení) vygenerované systémem Koha mohou být přizpůsobeny pomocí nástroje Oznámení & potvrzení. Systém nabízí několik předdefinovaných šablon.
Všechna oznámení mohou být upravována, ale pouze některá mouhou být smazána. Je to proto, aby se předešlo chybám při pokusu o odeslání neexistujícího oznámení. Všechna oznámení a potvrzení mohou být upravována pro každou knihovnu zvlášť, ale ve výchozím nastavení se pro všechny knihovny používají společná oznámení.
Máte-li styl, který byste chtěli aplikovat na všechny stvrzenky, můžete poukázat na SlipCSS předvolbu stylů. Totéž platí pro oznámení pomocí NoticeCSS pro definování stylů oznámení.

3.1.4.1. Přidání oznámení & stvrzenek

Chcete-li přidat nové oznámení nebo lístek pro tisk
 • Klikněte na tlačítko "Nové oznámení"
 • Vyberte, pro kterou knihovnu je určená tato oznámení/potvrzení
 • Vyberte modul, ke kterému se vztahuje toto oznámení
 • Kód je limitován na délku 20 znaků
  • Důležité

   Při práci s upomínkami, chcete aby každá upomínka na každé pobočce měla unikátní kód. Zamyslete se nad použitím pobočkového kódu v prefixu kódu upomínky pro každou pobočku.
 • Použijte název pole na rozšíření vašeho kódu
  • Poznámka

   Při tvorbě upomínek, ujistěte se, že dáváte název vaší pobočky v popisu, a stejně tak, že to bude vidět při nastavování spouštění .
 • Pokud chcete mít oznámení nebo potvrzení ve formátu HTML, zaškrtněte políčko 'Formát HTML', v opačném případě bude zpráva generována jako čistý text
 • "Předmět" se použije jako předmět zprávy při odeslání e-mailem
 • Do těla zprávy napište výstižně co si myslíte, použijte pole na levé straně k zadání individuálních dat z databáze.
  • Důležité

   V upomínkách lze používat tagy {items.content} samotné, nebo použít "item" "/item" pro zahrnutí všech obklopených značek. Přečtěte si více o Označování upomínek
   • U upomínek se ujistěte, že používáte <<items.content>> tagy, abyste vytiskli údaje týkající se všech položek, které překročily výpůjční lhůtu.
   • Druhou možností, ale pouze pro upomínky, je použít tagy "item" a "/item" tagy k obklopení textu tak, aby se vám vypsal na několik řádků. Jeden příklad na využití "item" "/item" možnosti je následující:
    "item" {biblio.title} od {biblio.author}, {items.itemcallnumber}, čárový kód: {items.barcode}, datum půjčení: {issues.issuedate}, termín vrácení: {issues.date_due} pokuta: {items.fine}, termín vrácení: {issue. date_due} "/item"
  • Důležité

   Pouze pro upomínky lze použít tagy "item" "/item", všechny další oznámení, která odkazují na jednotky, musíte použít {items.content}
  • Poznámka

   Chcete-li přidat dnešní datum, můžete použít syntaxi {dnes}
3.1.4.1.1. Vytváření upomínek
Při vytváření vašich upomínek, existují navíc k různým databázovým polím dva tagy, které můžete použít ve svých oznámeních.

Důležité

Tyto nové tagy fungují pouze pro upomínky, nikoliv pro další oznámení související s výpůjčkami (v tomto stadiu vývoje Koha).
Tagy <item>< a </item> by měla zahrnovat všechna pole z tabulek biblio, biblioitems a items.
Příklad použití těchto štítků v šabloně oznámení:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>
Což, za předpokladu, že dvě položky byly po lhůtě splatnosti, by mělo za následek oznámení jako:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  "A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
  "History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50

3.1.4.2. Stávající Oznámení & Stvrzenky

Mezi výchozími oznámeními jsou oznámení pro nejběžnější akce v rámci Koha. Všechny tato oznámení lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí nástroje Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí NoticeCSS pro definování stylů. Zde jsou některé akce, k výchozím oznámením
 • ACCTDETAILS
  • Zašle se čtenáři, když byl nastaven jeho účet, jestliže předvolba AutoEmailOPACUser je nastavena na "Poslat"
 • ACQCLAIM (Akviziční žádost)
  • Použito v reklamaci akvizičního modulu
  • Cesta:Více > Akvizice > Opožděné sešity
 • HOLD (Rezervace připravena k vyzvednutí)
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje na informaci o knihovně, kde má být rezervace vyzvednuta.
 • HOLDPLACED (oznámení na knihovnickém intranetu, že byla podána rezervace)
  • Toto oznámení potřebuje, aby systémová pořevolba emailLibrarianWhenHoldIsPlaced byla nastavena na "Povolit"
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje na informaci o knihovně, kde má být rezervace vyzvednuta.
 • HOLD_PRINT (Tištěné upozornění, že rezervace je připravena k vyzvednutí)
  • Toto oznámení se používá pouze pro tištěné potvrzení rezervací určené k odeslání poštou. Nemá žádný vliv na oznámení posílaná e-mailem.
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje na informaci o knihovně, kde má být rezervace vyzvednuta.
 • ODUE (Upomínka)
 • RLIST (Kolovací seznam)
  • Používá se v modulu periodik abyste informavali čtenáře o novém došlém sešitě periodika
  • Máte možnost poslat oznámení o distribučním seznamu při vytváření nového předplatného (vyberte z rozbalovací roletky "Oznámení čtenářům").
  • Poznámka

   Všimněte si také, že pokud byste chtěli oznámit čtenářům nové došlé sešity, můžete kliknout na "Definovat oznámení", která vás přepne na nástroj "Oznámení"
Existuje také sada předdefinovaných stvrzenek, které jsou uvedeny na této stránce. Všechny tyto stvrzenky lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí SlipCSS pro definování stylů. Zde je to, na co se tyto stvrzenky používají:
 • ISSUEQSLIP
  • Používáno k tisku rychlých výpůjčních lístků
  • Rychlé potvrzení obsahuje pouze jednotky, které byly vypůjčeny dnes
 • ISSUESLIP
  • Používá se k tisku plného výpůjčního lístku
  • Potvrzení obsahuje jednotky vypůjčené dnes i ty, které jsou vypůjčené dříve
 • RESERVESLIP
  • Používáno k tisku rezervačních lístků
  • Potvrzení o rezervací se generuje až když je rezervace potvrzená
 • TRANSFERSLIP
  • Používáno k tisku přepravních lístků
  • Přepravní lístek se tiskne, když potvrdíte přesun z jedné knihovny do druhé

3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Upomínky/Stavy spuštění
Aby bylo možné poslat upomínku, kterou jste definovali pomocí nástroje Oznámení , musíte nejprve nastavit spouštění těchto zpráv.

Důležité

Aby byly upomínky odeslány vašim čtenářům, musíte nastavit, aby čtenář této kategorie dostával upomínky.
Nástroj Upomínka/Status spouštění poskytuje knihovníkovi pravomoc poslat až tři upomínky každému čtenáři
 • Prodleva je počet dní po stanoveném termínu vrácení, než je akce je spuštěna.
  • Důležité

   Pokud chcete aby Koha ke spuštění akce (poslat dopis nebo omezit práva čtenáře), je nutno zadat hodnotu prodlevy.
 • Chcete-li poslat další upozornění, klikněte na záložky pro "Druhé" a "Třetí" upozornění
 • Pokud chcete zabránit čtenářům, kteří mají výpůjčky nevrácené v termínu, aby si mohli dále půjčovat, zaškrtněte políčko "Zakázat". V režimu půjčování se potom zobrazuje informace o tomto omezení.
  • If you choose to restrict a patron in this way you can also have Koha automatically remove that restriction with the AutoRemoveOverduesRestrictions preference.

3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Tvůrce čtenářských průkazů
Modul na tvorbu čtenářských průkazů Vám umožní vytvářet rozložení a šablony, díky kterým můžete tisknout prakticky bez omezení čtenářské průkazy včetně čárových kódů. Zde jsou některé z funkcí, která Vám tento modul nabízí:
 • Přizpůsobit schémata čtenářských průkazů
 • Vytvoření vzhledu tiskových šablon čtenářských karet
 • Vytvářet a spravovat dávky čtenářských průkazů
 • Exportovat jednu nebo více dávek
 • Exportovat jeden nebo více čtenářských průkazů z dávky
 • Exportujte údaje o průkazu jako PDF čitelné kterýmkoliv standardním programem pro čtení PDF. Takto bude možné čtenářské průkazy tisknout přímo na tiskárně
V horní části každé obrazovky v Tvůrci čtenářské karty, uvidíte panel nástrojů, který umožňuje rychlý přístup k příslušným funkcím. Menu na levé straně každé obrazovky také umožňuje snadný přístup do různých částí Tvůrce čtenářské karty. Lišta v horní části každé obrazovky vám poskytne konkrétní údaje o tom, kde se v tvůrci čtenářských karet pohybujete a umožňují rychlou navigaci k dříve použitým úsekům. Podrobnější informace můžete najít o každé části Tvůrce čtenářských karet, kliknutím na nápovědu v levém horním rohu každé stránky.

3.1.6.1. Šablony

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Šablony
Šablona je založena na štítku/skladovací kartě, kterou používáte. To může být Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky Avery nebo 28371 pro průkazy čtenářů, jako několik příkladů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha, mohou být na obalu, a pokud ne, lze obvykle nalézt na webových stránkách dodavatele.
3.1.6.1.1. Přidat šablonu
Chcete-li přidat novou šablonu, klikněte na tlačítko "Šablony" v horní části stránky a vyberte "Nová šablona"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete definovat šablony pro váš list se štítky nebo s kartami.
 • ID šablony se generuje automaticky po jejím uložení, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor
 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci vaší šablony na seznamu šablon
 • Můžete použít "Popis šablony" na přidání další informace o šabloně
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro šablonu. To bude pravděpodobně měrná jednotka používaná na popisu šablony poskytnuté dodavatelem produktu.
 • Míry lze nalézt na obalu výrobků dodavatele nebo na jeho webových stránkách.
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Předtím než si vyberete profil, zkuste si vytisknout několik průkazek na zkoušku, abyste se mohli rozhodnout, který profil je nejvhodnější pro vaši tiskárnu a vybranou šablonu.
  • Po zjištění případných odchylek v tištěném dokumentu, použijte vytvořit profil a přiřaďte ho k šabloně.
Po uložení se šablony objeví na stránce "Správa šablon".

3.1.6.2. Profily

 • Cesta: Více > Nástoje > Tvůrce čtenářských karet > Profily
Profil je množina "úprav" aplikovaných na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje zvláštnosti a charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak tisknete ukázkovou sadu dat na různých tiskárnách a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnány stejné na každé kartě, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby nebyly rozdíly ve stylu tisku, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolu.
Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.
3.1.6.2.1. Přidat profil
Chcete-li přidat nový profil, klikněte na tlačítko 'Profily' na horní části stránky a vyberte "Nový profil"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název tiskárny a Koše na papír nemusí odpovídat přesně tiskárně (jsou pro vaši informaci, co jste nastavili za tiskárnu v profilu). Takže můžete, pokud chcete, používat typové číslo tiskárny v názvu tiskárny, nebo je můžete volat jako "tiskárny na mém stole"
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, kterou šablonu použijete na profil pomocí formulář editace šablony
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro svůj profil.
 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce
  • U těchto hodnot slouží záporná čísla k přesunu chyby nahoru a doleva a kladná čísla k přesunu dolů a doprava
  • Například: text je od levého okraje prvního štítku vzdálený 6 mm, od levého okraje druhého štítku 7 mm a od levého okraje třetího štítku 8 mm. Aby se tento rozdíl skryl, je potřeba nastavit vodorovné přetečení na 1 mm.
Po uložení se profily objeví na stránce "Správa profilů".
Pokud jste uložili váš nový profil, můžete se vrátit do seznamu šablon a vybrat úpravu šablony pro kterou je tento profil.

3.1.6.3. Rozložení

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Rozvržení
Rozložení definuje text a obrázky, které se vytisknou na kartě a kde se objeví.
3.1.6.3.1. Přidat rozložení
Chcete-li přidat nové rozvržení, klepněte na tlačítko "Rozvržení" v horní části stránky a vyberte "Nové rozložení"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název, který přiřadíte vzhledu (rozložení) je pro váš užitek, pojmenujte jej, a pak bude moci později snadno určit vzhled
 • Roletka s měrnými jadnotkami se užívá k určení měřítka, které chcete používat pro vaše rozvržení.
 • Následujcí poznámka pro rozvržení je, zda jde o přední nebo zadní stranu čtenářské karty
  • Budete potřebovat rozložení pro přední i zadní stranukarty, pokud máte oboustranné knihovní karty
 • Máte možnost přidání až 3 řádků textu vaší na kartě. Váš text může být statický text dle vašeho výběru a/nebo pole čtenářova záznamu. Chcete-li tisknout z polí čtenářova záznamu které chcete, zadejte názvy polí v hranatých závorkách jako - <firstname>
 • Pro každý řádek textu můžete zvolit písmo, velikost písma a umístění textu na průkazu s použitím souřadnic X a Y
 • Aby se zobrazil čárový kód a číslo čtenářského průkazu, je nutné zaškrtnout možnost 'Vytisknout číslo průkazu jako čárový kód'. Tímto se změní číslo čtenářského průkazu na čárový kód. Pokud chcete číslo vytisknout ve formátu čitelném člověkem, zaškrtněte možnost 'Vytisknout číslo průkazu jako text pod čárovým kódem'.
 • Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.
  • Jeden může být obrázek čtenáře , u kterého můžete měnit velikost, aby vyhovoval vašim potřebám.
  • Druhý obrázek může být něco jako knihovní logo nebo symbol, který jste nahráli pomocí " Správa obrázků modul Tvůrce čtenářských karet.
Po uložení se schémata objeví na stránce "Správa schémat".

3.1.6.4. Dávky

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářské karty > Dávky
Dávka je skupina čtenářů, pro které chcete vyrobit čtenářské karty.
3.1.6.4.1. Přidat dávku
Chcete-li přidat novou dávku, klikněte na tlačítko "Dávky" v horní části stránky a vyberte "Nová dávka"

3.1.6.5. Spravovat obrázky

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce čtenářských karet > Správa obrázků
Obrázky nahrané pomocí tohoto nástroje se objeví v nabídce při vytváření rozvržení karty čtenáře . Platí tu omezení počtu obrázků, které si můžete nahrát (nepočítaje obrázky čtenáře ) podle systémové předvolby ImageLimit

Důležité

Obrázky musejí být menší než 500kB.

Poznámka

Obrázky načtené tímto nástrojem by měly být aspoň 300 dpi, což je minimální kvalita pro tisknutí obrázku.
Ve středu obrazovky najdete jednoduchý nahrávací formulář, stačí najít v počítači soubor a rozpoznatelně jej pojmenovat.
Hned po načtení souboru se zobrazí potvrzující zpráva.
Obrázek se objeví spolu s ostatními obrázky v seznamu napravo.
Chcete-li odstranit jeden nebo více z těchto snímků, klepněte na zaškrtávací políčko napravo od každého snímku, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko "Odstranit".

3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)
Tento nástroj umožňuje hromadně anonymizovat historie výpůjček (to znamená, že budete mít záznamy o tom, kolikrát výtisk byl půjčen - ale ne čtenáře, kteří si ho vypůjčili) nebo hromadně odstranit čtenáře (zcela je odstranit ze systému).

Důležité

Důležité: Čtenáři s mimořádnými pokutami za výpůjčky nejsou uloženi. Nejsou zcela odstraněni ze systému (jen se přestěhovali do tabulky delete_borrowers), ale tento nástroj neposkytuje tolik kontrol, jak by mohlo být potřeba.

Důležité

Před použitím tohoto nástroje se doporučuje zazálohovat databázi. Změny, které provedete, jsou trvalé.

Důležité

Anonymizace selže bez hlášení, pokud předvolba AnonymousPatron neobsahuje platnou hodnotu.
Buď vymazat nebo anonymizovat čtenáře
 • Zatrhněte políčko 'Ověřit' na úkole, který chcete dokončit (Vymazat nebo Anonymizovat)
 • Zadejte datum, před kterým chcete změnit data
 • Při výmazu čtenářů můžete si také vybrat čtenáře s určitým datem uplynutí nebo kategorií
 • Klikněte na tlačítko 'Další'
 • Zobrazí se potvrzení s otázkou zda-li jste si jistý/á, že chcete toho dosáhnout
 • Kliknutí na tlačítko 'Dokončit' odstraní nebo anonymizuje vaše údaje

3.1.8. Dávková úprava čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Dávková modifikace čtenářů
Pomocí tohoto nástroje můžete provádět úpravy dávky se čtenářskými záznamy. Vložte soubor s čísly karet (jedno na řádek) a vyberte seznam čtenářů, nebo nasnímejte čísla čtenářských karet do příslušného políčka.
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat". Bude vám nabídnut seznam čtenářů a změny, které můžete provést.
Na levé straně každého textového pole je zaškrtávací políčko. Kliknutí na zaškrtávací políčko vyčistí hodnoty pole.

Důležité

Pokud je pole povinné, nebudete moci vymazat jeho hodnotu.
Pokud máte atributy pro více čtenářů najednou, můžete je změnit všechny pomocí znaménka plus (+) vpravo od textového pole. To vám umožní přidat další hodnotu atributu.
Pokud jste učinili změny, můžete stisknout "Uložit" a Koha vás seznámí se změněnými záznamy čtenáře

3.1.9. Úprava tagu

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Poznámky
Depending on your tagging system preferences, librarians may need to approve tags before they are published on the OPAC. This is done via the Tag Moderation Tool. If there are tags awaiting moderation they will be listed on the main staff dashboard under the module labels:
K moderování hodnotících štítků navštivte nástroj"Hodnotící štítky". Při první návštěvě vám nástroj předloží seznam hodnotících štítků, které čekají na schválení nebo zamítnutí knihovníka
 • Chcete-li zobrazit všechny tituly, ke kterým tento hodnotící štítek byl přidán, klikněte na výraz
  • Chcete-li odstranit štítek z konkrétního titulu, jednoduše klikněte na tlačítko 'Odstranit štítek' vpravo od názvu.
 • Ke schválení štítku, můžete klepnout na tlačítko "Schválit"v souladu s výrazem, nebo zkontrolovat všechny výrazy, které chcete schválit, a klikněte na tlačítko" Schválit "pod tabulkou.
 • Odmítnout štítek můžete klepnutím na tlačítko "Odmítnout" v souladu s výrazem, nebo zkontrolovat všechny výrazy, které chcete schválit, a klikněte na tlačítko "Odmítnout" pod tabulkou.
Jen pokud je značka schválena nebo odmítnuta, přenese se do příslušného seznamu značek. Seznam všech značek se objeví na pravé straně obrazovky.
I když je štítek schválen nebo zamítnut, může ještě být přesunut do jiného seznamu. Při prohlížení schválených štítků, každý štítek má možnost být odmítnut:
Chcete-li zkontrolovat výrazy oproti seznamu schválených a odmítnitých štítků(a možná i proti slovník který jste přiřadili pro moderování štáítků) stačí zadat výraz do vyhledávacího pole v pravém dolním rohu na obrazovce a vidět stav výrazu
Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.

3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů

 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Nahrání obrázků čtenářů
Obrázky čtenářů lze nahrávat hromadně, pokud jste dali povolit obrázky čtenářů , které mají být připojeny k záznamům čtenářů. Tyto obrázky lze také použítít při vytváření karet, viz čtenářské karty .
 • Vytvořte soubor txt a nazvěte ho "DATALINK.TXT" nebo "IDLINK.TXT"
 • Na každý řádek v textovém souboru zadejte číslo karty čtenáře, následované čárkou (nebo tabelátorem) a pak název souboru s obrázkem
  • Ujistěte se, že váš TXT soubor je skutečně prostý text, ne RTF.
 • Zazipovat (komprimovat) textový a obrazový soubor
 • Jít na stránku s nástrojem pro Načítání fotografií čtenářů
 • Pro jednotlivý obrázek jednoduše najeďte na soubor obrázku a zadejte číslo čtenářského průkazu
 • Pokud chcete vložit více souborů najednou, zvolte možnost načíst komprimovaného souboru
 • Po nahrání se Vám zobrazí potvrzení.

Důležité

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.

3.2. Katalog

3.2.1. Dávková úprava jednotek

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Dávková úprava jednotek
Tento nástroj vám umožní upravit dávku záznamů o jednotkách v Koha.
From the tool you can choose to upload a file of barcodes or item ids, or you can scan items one by one into the box below the upload tool. You can also decide the items edited should be populated with the default values you have defined in your default framework.
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat".
Budou vám prezentovány přehledy jednotek, které chcete změnit. Odtud můžete zrušit zaškrtnutí jednotek, které nechcete měnit před provedením změny ve formuláři níže. Můžete také skrýt sloupce, které nepotřebujete vidět, aby se zabránilo nutnosti posouvání zleva doprava, abyste viděli celý formulář jednotky.

Poznámka

To uncheck all items thar are currently checked out you can click the 'Clear on loan' link at the top of the form.
Pomocí editačního formuláře si můžete vybrat, která pole se mají editovat. Pokud zaškrtnete políčko napravo od každého pole, můžete tak vymazat hodnoty v tomto poli pro záznamy které měníte.
Pokud jste učinili změny, budete seznámeni s výslednými položkami.

Poznámka

Můžete také upravit jednotky (exempláře) z jednoho bibliografického záznamu v dávce klepnutím na Úpravy> Upravit jednotky v dávce

3.2.2. Dávkové mazání jednotek

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Hromadné mazání jednotek
Tento nástroj vám umožní smazat dávku záznamů o jednotkách z Kohy.
Nástroj umožňuje nahrávat soubor čárových kódů nebo id jednotek, nebo můžete skenovat jednotky po jedné do pole pod nástrojem k nahrávání. Jakmile jsou všechny soubory nahrané nebo načtené čárové kódy, klikněte na 'Pokračovat'
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat".
Budou vám prezentována potvrzovací obrazovka. Odtud můžete zrušit zaškrtnutí jednotky, které nechcete odstranit, a rozhodnout, zda Koha by měl odstranit bibliografický záznam, pokud je poslední jednotka odstraněna, před kliknutím na tlačítko "Odstranit vybrané jednotky."
Pokud váš soubor (nebo seznam skenovaných čárových kódů), má více než 1000 čárových kódů, Koha nebude schopna vám předložit seznam výtisků. Budete stále schopni je odstranit, ale nebudete schopni si vybrat, které výtisky výslovně odstranit nebo vymazat bibliografické záznamy.
Pokud se výtisky budou jevit s chybou po kliknutí na "Odstranit vybrané výtisky" a jsou vypůjčené, pak nebudou odstraněny.
Pokud tyto výtisky mohou být odstraněny, budou odstraněny a budou prezentovány s potvrzením o odstranění.

3.2.3. Export dat (MARC & Autority)

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků
Koha přichází s nástrojem, který umožňuje hromadný export vašich bibliografických a/nebo jednotkových údajů. To se dá využít jednak při odesílání vašich záznamů do přidružených knihoven, organizací nebo služeb, a jednak při zálohování.

3.2.3.1. Exportovat bibliografické záznamy

Nahoře obrazovky musíte vybrat, jaká data exportujete. Pokud exportujete bibliografické záznamy, s informacemi o rezervacích nebo bez nich, klikněte na záložku 'Exportovat bibliografické záznamy'.
 • Vyplňte formulář s cílem omezit export v určitém rozsahu (všechna pole jsou volitelná)
  • Vyberte omezení pro váš export jednou nebo více z následujících možností
   • Omezit na rozsah bibliografických čísel
   • Omezit na konkrétní typ výtisku
    • Důležité

     This limit will use the type you have defined in the item-level_itypes preference. If you have the item-level_itypes preference set to 'specific item' and you have no items attached to a bib record it will not be exported. To get all bib records of a specific type you will need your item-level_itypes preference set to 'biblio record'.
   • Omezit na určitou knihovnu
   • Omezit na rozsah signatur
   • Omezit na rozsah data akvizice
  • Dále vyberte co chcete přeskočit v exportu
   • Ve výchozím nastavení se exportují i informace o jednotkách, pokud chcete exportovat pouze katalogizační záznamy samotné, zaškrtněte políčko 'Neexportovat jednotky'
   • Chcete-li omezit export pouze na výtisky z knihovny, kde jste přihlášeni (pokud necháte pole "Knihovna" pole nastavené na "Všechny"), nebo do knihovny, kterou jste se vybrali nahoře zašktrnutím políčka "Odstranit nelokální výtisky"
   • Můžete si také vybrat, která pole nechcete exportovat. To může být užitečné, pokud sdílíte data, pak můžete odstranit všechny lokální pole před odesláním dat do jiné knihovny
  • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
   • Vyberte export vašich údajů ve formátu marc nebo marcxml
   • Vyberte název, pod kterým chcete soubor uložit
  • Kliknout "Exportovat bibliografické záznamy"

3.2.3.2. Exportovat autoritní záznamy

Nahoře obrazovky musíte vybrat, jaká data exportujete. Pokud exportujete autoritní záznamy, klikněte na záložku 'Exportovat autoritní záznamy'.
 • Vyplňte formulář, abyste omezili export v určitém rozmezí nebo typu záznamu (všechna pole jsou volitelná)
 • Dále zvolte pole, které chcete vyloučit z exportu, oddělené mezerou (bez čárek)
  • Pokud byste chtěli vyloučit např. všechny podpole 200, stačí zadat 200
  • Pokud byste chtěli vyloučit určité podpole, zadejte ho vedle hodnoty pole, 100a vyloučí pouze podpole "a" z pole 100
 • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
  • Vyberte export vašich údajů ve formátu marc nebo marcxml
  • Vyberte název, pod kterým chcete soubor uložit
 • Kliknout "Exportovat autoritní záznamy"

3.2.4. Revize

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Zásoby/Inventura
Inventarizační nástroj je možné používat dvojím způsobem: vytištěním seznamu regálu, na kterém lze exempláře kontrolovat, nebo načtením textových souborů s čárovými kódy zobrazenými přenosným skenerem.
Pokud nemáte možnost použít váš snímač čárového kódů na půdě knihovny, první možností k dispozici je generovat skladový seznam na základě kritérií, které zadáte.
Vyberte knihovnu, část fondu, rozsah signatur, stav jednotky a datum poslední evidence jednotky pro vytvoření místního seznamu, který můžete poté vytisknout a použít při obcházení knihovny a kontrole vašeho fondu
Alternativně můžete seznam exportovat do souboru CSV pro změny v aplikaci ve Vašem počítači. Jednoduše zaškrtněte políčko vedle 'Exportovat do souboru CSV' pro vygenerování tohoto souboru.
Pokud jste nalezli položky ve svých regálech, můžete se vrátit do seznamu a odznačit nalezené položky tak, aby systém aktualizoval datum naposledy zkontrolovaných položek na dnešek.
Pokud máte přenosnou čtečku čárových kódů (nebo laptop s USB čtečku), můžete projít knihovnu a skenovat kódy z dokumentů. Jakmile budete mít hotovo, můžete načíst soubor s kódy do Koha.
Vyberte textový soubor a datum, ke kterému chcete označit všechny položky jako zobrazeny a klikněte na 'Odeslat'.

3.2.5. Editor štítků

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků
"Tvůrce štítků" vám umožní používat rozvržení a šablony, které vám navrhují tisknout téměř neomezené množství štítků včetně čárových kódů. Zde jsou některé z funkcí modulu "Tvůrce štítků" :
 • Přizpůsobit schéma popisných štítků
 • Uživatelský návrh šablony pro tištěné štítky
 • Vytvářet a spravovat dávky štítků
 • Exportovat jednu nebo více dávek
 • Exportovat jeden nebo více štítků z dávky
 • Exportovat údaje z popisků v jednom ze tří formátů:
  • PDF - čitelné na jakémkoli standardní PDF čtečce, vytvořené popisky tisknutelné přímo v tiskárně
  • CSV - Export dat použitých pro štítek umožní použít tyto štítky v dalších aplikacích
  • XML - Zahrnuto jako alternativní formát pro export
V horní části každé obrazovky v rámci Tvůrce štítků, uvidíte panel nástrojů, který umožňuje rychlý přístup k příslušným funkcím. Menu na levé straně každé obrazovky také umožňuje snadný přístup k různým částem Tvůrce štítků. V navigační liště v horní části každé obrazovky vám poskytne konkrétní údaje o tom, kde jste v modulu Tvůrce štítků a umožní vám rychlou navigaci k dříve ppoužitým sekcím. Konečně zde můžete najít podrobnější informace o každé sekci Tvůrce štítků kliknutím na nápovědu on-line v levém horním rohu každé stránky.

3.2.5.1. Šablony

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrece štítků > Šablony
Šablona je založena na štítku/skladovací kartě, kterou používáte. To může být Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky Avery nebo 28371 pro průkazy čtenářů, jako několik příkladů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha, mohou být na obalu, a pokud ne, lze obvykle nalézt na webových stránkách dodavatele.
3.2.5.1.1. Přidat šablonu
Chcete-li přidat novou šablonu, klikněte na tlačítko "Šablony" v horní části stránky a vyberte "Nová šablona"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete definovat šablony pro váš list se štítky nebo s kartami.
 • ID šablony se generuje automaticky po jejím uložení, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor
 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci vaší šablony na seznamu šablon
 • Můžete použít "Popis šablony" na přidání další informace o šabloně
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro šablonu. To bude pravděpodobně měrná jednotka používaná na popisu šablony poskytnuté dodavatelem produktu.
 • Rozměry, počet sloupců a řádků lze nalézt na obalu výrobků od dodavatele nebo na jejich webových stránkách.
  • Důležité

   Pokud nezadáte levý okraj textu v šabloně, bude použit ve výchozím nastavení tj. 3/16 "(13,5 bodu).
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Předtím než si vyberete profil, zkuste si vytisknout několik štítkůna zkoušku, abyste se mohli rozhodnout, který profil je nejvhodnější pro vaši tiskárnu a vybranou šablonu.
  • Po zjištění případné odchylky v tištěném dokumentu, pomocí vytvořit profil a přiřadit ho k šabloně.
Po uložení se šablony objeví na stránce "Správa šablon".

3.2.5.2. Profily

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Profily
Profil je skupina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje anomálie charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak vytisknete ukázkovou sadu dat, a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnáné stejně na každém štítku, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby se na rozdíly v tiskových stylech, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.
Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.
3.2.5.2.1. Přidat profil
Chcete-li přidat nový profil, klikněte na tlačítko 'Profily' na horní části stránky a vyberte "Nový profil"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název tiskárny a Koše na papír nemusí odpovídat přesně tiskárně (jsou pro vaši informaci, co jste nastavili za tiskárnu v profilu). Takže můžete, pokud chcete, používat typové číslo tiskárny v názvu tiskárny, nebo je můžete volat jako "tiskárny na mém stole"
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, který profil použijete pomocí formulář úpravy šablony
 • Roletka Jednotky se používá k definování měřítka, které budete používat pro svůj profil.
 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce
  • U těchto hodnot slouží záporná čísla k přesunu chyby nahoru a doleva a kladná čísla k přesunu dolů a doprava
  • Například: text je od levého okraje prvního štítku vzdálený 6 mm, od levého okraje druhého štítku 7 mm a od levého okraje třetího štítku 8 mm. Aby se tento rozdíl skryl, je potřeba nastavit vodorovné přetečení na 1 mm.
Po uložení se profily objeví na stránce "Správa profilů".
Pokud jste uložili váš nový profil, můžete se vrátit do seznamu šablon a vybrat úpravu šablony pro kterou je tento profil.

3.2.5.3. Rozložení

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Rozvržení
Rozložení se používá, aby se definovala pole, které chcete zobrazit na vašich štítcích.
3.2.5.3.1. Přidat rozložení
Chcete-li přidat nové rozvržení, klepněte na tlačítko "Rozvržení" v horní části stránky a vyberte "Nové rozložení"
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil a opravit problémy se šablonou.
 • Název rozvržení vám může pomoci později toto rozvržení identifikovat.
 • Pokud je to čárový kód, musíte zvolit kódování (Code 39 je nejběžnější)
 • Typ rozvržení může být libovolná kombinace bibliografických informací a/nebo čárových kódů. Například hřbetní štítek bude jen z bibl. záznamu, zatímco označení pro výpůjční protokol bude pravděpodobně biblio/čárový kód.
 • Bibliografická data pro tisk obsahují některé z datových polí, které mohou být mapovány do MARC šablon. Můžete si vybrat z přednastaveného seznamu polí nebo můžete kliknout na "Seznam polí" a zadat vlastní data. V "seznamu polí", můžete zadat MARC podpole jako 4-znakové řetězce: např. 254a pro podpole název; můžete také přiložit mezerami oddělený seznam polí na jedné řádce v uvozovkách . (např. "099a 099b" nebo "itemcallnumber barcode"). Pole která jsou dispozici, jsou ze seznamu databázových tabulek, viz níže. Nakonec můžete přidat statický text v apostrofech (např. 'Nějaký statický text.')
  • Můžete použít prohlížeč schématu ( http://schema.koha-community.org ) s následujícími tabulkami, kde lze najít názvy polí pro použití:
   • V současné době jsou použita všechna pole v následujících tabulkách : položky, biblioitems, biblio, branches
 • Zvolte, zda se štítky mají tisknout s rámečkem kolem každého štítku
 • Vyberte, zda chcete, aby Koha se pokusila se rozdělit signatury (obvykle používána na hřbetním štítku)
 • Nakonec vyberte si nastavení textu, jako je zarovnání, typ a velikost písma.
Po uložení se schémata objeví na stránce "Správa schémat".

3.2.5.4. Dávky

 • Cesta: Více > Nástroje > Tvůrce štítků > Dávky
Dávky jsou sestaveny z čárových kódů, které chcete vytisknout. Once in this tool you can search for the item records you would like to print out labels for.
3.2.5.4.1. Přidat dávku
Dávky mohou být vytvořeny jedním ze dvou způsobů. Prvním z nich je kliknout na odkaz "Vytvořit dávku štítků" na stránce Správa připravených MARC záznamů:
Druhou možností je vytvoření dávků v nástroji Tvorba štítků
Budete přenesení do prázdné dávky s tlačítkem "Přidat jednotku" v horní části stránky a políčka pro skenování čárového kódu.
Můžete snímat čárové kódy do příslušného pole a klikněte na tlačítko "Přidat jednotky", nebo můžete kliknout na tlačítko "Přidat jednotky" s prázdným políčkem čárového kódu. Kliknutím na "Přidat jednotky" s prázdným čárovým kódem se otevře vyhledávací okno pro vyhledání jednotek, které chcete přidat do dávky.
Ve výsledcích vyhledávání zaškrtněte políčka u jednotek, které chcete přidat do dávky a pak klikněte na tlačítko 'Přidat vybrané'. Jednotky můžete přidávat také po jedné kliknutím na odkaz 'Přidat' vlevo u jednotky.
Pokud jste přidali všechny položky, kliněte na tlačítko 'Hotovo'. Výsledková stránka ukáže vámi vybrané položky.
Chcete-li tisknout štítky, klikněte na tlačítko "Dávka exportu". Chcete-li vytisknout pouze některé ze štítků, klikněte na tlačítko "Export výtisků". Ať tak či onak, budou zobrazeny na potvrzovací obrazovce, kde si můžete vybrat svoje šablony a rozvržení.
Budou vám prezentovány tři možností stažení: PDF, Excel a CSV.
Po uložení soubor jednoduše vytiskněte na prázdné samolepicí štítky.

3.2.6. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Rychlý tvůrce hřbetních štítků

Poznámka

Tento nástroj nepoužívá rozvržení štítků nebo šablony, jednoduše vytiskne hřbetní štítek na prvním místě na listu štítků.
 • Definujte pole, která chcete tisknout na hřbetním štítku v systémovém nastavení SpineLabelFormat
 • Formátujte tisk etiket úpravou souboru spinelabel.css uloženém v koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css /
Chcete-li použít tento nástroj, stačí čárový kód pro knihu, ke které chcete vytisknout hřbetní štítek.

3.2.7. Modifikační šablony MARC

Systém MARC modifikace šablon dává uživateli Koha možnost změny záznamů MARC automaticky při režírování záznamů pro import.
Tento nástroj je užitečný pro změnu MARC záznamů od různých prodejců/zdrojů k práci s vaším MARC rozhraním. Systém vám dovoluje vytvořit základní skript použitím akcí ke kopírování, přesouvání, přidání, aktualizování a mazání polí.
Začněte přidáním nové šablony (šablona může být udělána z jedné, nebo více akcí) zadáním jména a kliknutím na 'vytvořit šablonu'.
Navíc můžete přidat akce do šablony vyplněním Action boxu. Například, pokud nahráváte dávku souborů od vašeho prodejce EBooků, možná chcete přidat bibliografický typ jednotky EBOOK do 942$c.
 • Zvolte 'Přidat/Aktualizovat'
 • Zadejte pole 942 a podpole c
 • Zadejte hodnotu 'EBOOK' (nebo jakýkoli kód který máte pro ebook dokumenty)
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Každá akce může mít také volitelnou podmínku na kontrolu hodnoty nebo existence dalšího pole. Například, možná chcete přidat číslo do záznamu o položce pokud tam ještě není.
 • Zvolte 'Kopírovat'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 090 (nebo jiné pole bibliografického čísla) a podpole a pro kopírování
 • Zadejte pole 952 a podpole o pro kopírování do
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 952 a podpole o
 • Zvolte "neexistuje"
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Kopie & Akce přesunití podporují také Regulární Výrazy, které mohou být použity k automatické modifikaci hodnot polí při kopírování/přesouvání. Například zbavení se znaku '$' v poli 020$c.
 • Zvolte 'Kopírovat'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování do
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě s/\$// )
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 020 a podpole c
 • Zvolte "shoduje se"
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě m/^\$/ )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.

Poznámka

Hodnoty pro aktualizaci můžou zahrnovat proměnné které se mění pokaždé, když se použije šablona. Zatím tento systém podporuje dvě proměnné, _BRANCHCODE_ které je nahrazena kódem knihovny která je právě aktivní, a _CURRENTDATE_ která je nahrazena aktuálním datem v ISO formátu (RRRR-MM-DD).
You could also use regular expressions to add your library's proxy URL in front of links in your MARC record.
 • Zvolte 'Kopírovat'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování
 • Zadejte pole 952 a podpole o pro kopírování do
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě s/\$// )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Když jsou vaše akce uloženy, můžete je zobrazit v horní části obrazovky. Akcemi může být pohybováno použitím šipek nalevo od nich.
V závislosti na vašich akcích může být pořadí velice důležité. Například, nechcete smazat pole před tím, než ho zkopírujete do jiného pole.
K přidání další šablony může začít na novo nebo kliknout na tlačítko 'Duplikovat aktuální šablonu' k vytvoření kopie existující šablony pro začátek.
Once your template is saved you will be able to pick it when using the Stage MARC Records for Import tool.

3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Příprava MARC záznamů pro import
Tento nástroj lze použít pro import jak bibliografických tak i autoritních záznamů, které jsou uloženy ve formátu MARC. Import záznamů do Kohy probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba představit záznamy pro import.
 • Nejprve najděte v počítači soubor MARC
 • Dále vám budou nabídnuty možnosti pro porovnání bibl. záznamů a import jednotek (exemplářů)
  • Vložte "Komentáře o tomto souboru" k pozdější identifikaci nahrání, když jdete na nástroj Správa připravených záznamů MARC
  • Sdělte systému Koha jakého typu soubor je, bibliografický nebo autoritní
  • Vyberte kódování znaků
  • Choose if you would like to use a MARC Modification Template to alter the data you're about to import
  • Vyberte zda chcete vyhledávat shodné záznamy
  • Dále zvolte, co udělat se shodnými záznamy pokud se najdou
  • Zvolte, co dělat s jedinečnými záznamy
  • Dále si můžete vybrat, zda se mají nebo nemají importovat údaje nalezené v záznamech MARC (jestliže soubor který načítáte je bibliografický)
   • From here you can choose to always add items regardless of matching status, add them only if a matching bib was found, add items only if there was no matching bib record, replace items if a matching bib was found (The match will look at the itemnumbers and barcodes to match on for items. Itemnumbers take precendence over barcodes), or Ignore items and not add them.
 • Klikněte na tlačítko 'Připravit pro import'
 • Budou vám prezentováno potvrzení o importu MARC
 • K dokončení procesu pokračujte na Nástroj správy připravených MARC záznamů

3.2.9. Správa připravených MARC záznamů

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Správa připravených MARC záznamů
Jakmile jste připravili vaše záznamy pro import, můžete to dokončit pomocí tohoto nástroje
 • Ze seznamu připravených záznamů, klikněte na jméno souboru z kterého chcete provést import
  • Všimněte si, že záznamy, které již byly importovány to řeknou pod "Stav"
 • Přehled vašeho importu se zobrazí vedle voleb změny pravidel na vyhledání.
 • Pod souhrnem, je možnost volby importovat dávku bibliografických záznamů pomocí určitého rámce
  • Vybrat jinou než výchozí šablonu není nutné, ale je to užitečné pro spouštění sestav a pro přidělování přístupových práv.
 • Pod rámcem výběru je seznam záznamů, které budou importovány
  • Zkontrolujte své shrnutí před přípravou importu, abyste se ujistili, že vaše srovnávací pravidlo fungovalo a že tyto záznamy se objeví jak od nich očekáváte
 • Pro dokončení importu klikněte na "Importovat do katalogu"
 • Pokud je import dokončen, nový odkaz na knih. záznamy se objeví napravo od každého importovaného titulu.
 • Můžete také anulovat import kliknutím na tlačítko "Zpět import do katalogu"
Importované záznamy zůstávají v "zásobníku", dokud nejsou vymazány. Tyto soubory se zobrazí při vyhledávání v katalogu nástrojem Katalogizace :
K vyčištění výtisků mimo 'reservoir':
 • Navštivte hlavní obrazovku nástroje Správa připravených MARC záznamů
 • K vyčištění dávky, klikněte na tlačítko "Vyčistit" tlačítko vpravo
 • Bude vám zobrazena potvrzující zpráva
  • Potvrďte odstranění a záznam bude ostraněn ze zásobníku a jeho stav se změní na 'vyčistěný'

3.2.10. Nahrát místní snímek obálky

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Nahrání místních obrázků obálek
This tool will allow you to upload cover images for the materials in your catalog. To access this tool, staff will need the upload_local_cover_images permission. In order for images to show in the staff client and/or OPAC you will need to set your LocalCoverImages and/or OPACLocalCoverImages preferences to 'Display.' Images can be uploaded in batches or one by one.

Poznámka

Koha nemá maximální limit velikosti souboru pro tento nástroj, ale Apache může omezit maximální velikost nahrávání (poraďte se se svým sys. adminem).

Poznámka

When you want to upload multiple images onto a bib record, they will display left to right (then top to bottom, depending on screen real estate) in order of uploading, and the one on the left (the first one uploaded) will be the one used as a thumbnail cover in search results and on the detail page. There is no way to reorder cover images uploaded in this way, so be sure to upload them in the order you'd like them to appear.
Pokud odesíláte jeden obrázek:
 • Navštivte nástroj a klikněte na tlačítko "Procházet", můžete procházet obrázky v místním počítači.
 • Klikněte na tlačítko "Načíst soubor"
 • Vyberte 'Obrázkový soubor' v oddílu 'Typ souboru'
 • Zadejte biblionumber záznamu, ke kterému tento obrázek přikládáte. Nejedná se o čárový kód, ale o systémem generované číslo přiřazené Kohou.
  • Číslo biblionumber najdete na konci adresy URL v adresním řádku, když odkazujete na detailní stránku záznamu
  • nebo kliknutím na záložku MARC na detailní stránce v knihovnickém intranetu
 • Pokud byste chtěli nahradit jakékoliv obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zaškrtněne políčko "Nahradit stávající obálky" v sekci 'Možnosti'
 • Klikněte na tlačítko 'Zpracovat obrázky'
 • Budou vám prezentovány přehledy uploadu a odkaz na záznam, ke kterému jste právě přidali obrázek
Pokud chcete načíst najednou dávku obrázků musíte nejprve připravit ZIP soubor s těmito obrázky.
 • Vložte do ZIP souboru všechny obrázky, které chcete načíst
 • Také připojte textový soubor (*. TXT) pojmenovaný, datalink.txt nebo idlink.txt ve kterém se stanoví seznam čísel biblionumber následovaný názvem obrázku, pro každý obrázek na jednom řádku
  • např.: 4091,image4091.jpg
 • Vyberte Váš ZIP soubor
 • Klikněte na tlačítko "Načíst soubor"
 • Vyberte 'Soubor zip' v oddílu 'Typ souboru'
 • Pokud byste chtěli nahradit jakékoliv obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zaškrtněne políčko "Nahradit stávající obálky" v sekci 'Možnosti'
 • Klikněte na tlačítko 'Zpracovat obrázky'
 • Bude vám prezentován přehled uploadu (nahrání)

Důležité

Zdrojový snímek se používá k vytvoření 140 x 200 px miniatury a 600 x 800 px obrázek v plné velikosti. Originální obrázek, který byl vložen, se v Koha trvale neukládá.
Budete mít možnost vidět vaše obrázky obálek ve služebním klientovi na podrobné stránce pod záložkou "Obrázek" dole v tabulce jednotek
Náhledy obálek se v OPACu budou zobrazovat v záložce obrázky, u názvu jednotky a ve výsledcích vyhledávání.
If you would like to remove a cover image you can click 'Delete image' below the image if you have the upload_local_cover_images permission.

3.3. Další nástroje

3.3.1. Kalendář

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Kalendář
Knihovny mohou definovat uzavírky a svátky, které mají být použity při výpočtu data vrácení. Můžete využít kalendáře zapnutím správných systémových nastavení:
 • Cesta: Více > Administrace > Globání systémová nastavení > Výpůjčky > useDaysMode
  • Vyberte metodu pro výpočet termínu vrácení výpůjčky - zahrnovat do výpočtu dny, kdy je knihovna zavřená, nebo je nezahrnovat.
 • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Výpůjčky > finescalendar
  • Toto zkontroluje kalendář svátků před výpočtem pokuty

3.3.1.1. Vkládání událostí

Před přidáním události, vyberte knihovnu, kterou chcete použít pro uzavírací den. Při přidávání události budete dotázáni, zda chcete použít událost na jednu pobočku nebo na všech pobočkách. Chcete-li přidat událostí, jednoduše
 • Klikněte v kalendáři na den který chcete nastavit jako zavírací den
 • Ve formuláři, který se zobrazí nad kalendářem, zadejte závěrečné informace (pro více informací o každé možnosti klepněte na otazník [?] napravo od volby)
  • Knihovna se vyplní automaticky na základě knihovny, kterou si vybrete z rozbalovací roletky v horní části stránky
  • Den informace se vyplní automaticky na základě data, kdy jste klikli na kalendář
  • Do popisu napište, proč je knihovna zavřená.
  • Dále můžete zvolit, zda tato událost je jednorázovou událostí nebo opakovanou.
   • Pokud je volno pouze jeden den, vyberte "Volno jen tento den"
   • Pokud jsou týdenně opakované volna (např. víkendy) můžete zvolit "Volno se opakuje tento den týdenně"
   • Pokud jsou ročně opakovaná volna, můžete zvolit "Volno se opakuje ve stejném datu ročně"
   • Pokud knihovna bude uzavřena na týden nebo nějaký časový rozsah, vyberte "Uzavírka v rozsahu" a zadejte datum nahoře
   • Pokud se knihovna uzavírá v určitém časovém rozmezí každý rok (např. letní prázdniny pro školy), zvolte "Každoročné opakované uzavírky" a zadejte nahoře, ke kterému datu
  • Nakonec se rozhodněte, zda tato událost by měla být použita pro všechny knihovny, nebo jen tu, kterou jste původně zvolili
   • Pokud byste raději zadali všechny svátky a pak je všechny najednou zkopírovali na jinou pobočku, použijte kopírovací menu pod kalendářem
 • Po uložení uvidíte událost v seznamu vpravo od kalendáře

3.3.1.2. Úprava událostí

Chcete-li upravit události
 • Klikněte na událost přímo v kalendáři (přehled událostí na právě straně nelze k tomuto účelu použít)
 • V tomto formuláři můžete upravovat nebo odstraňovat svátky. Pro provedení změn je nutné kliknout na 'Uložit'.
  • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.
 • Kliknutí na opakovatelné událostí bude nabízet mírně odlišné možnosti
  • Ve výše uvedeném formuláři si všimněte nově přidané možnosti 'Generovat výjimku pro tento opakující se svátek'. Tato možnost umožňuje, aby knihovna měla otevřeno v den, kdy by normálně mělo být zavřeno.
   • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.

3.3.1.3. Doplňující nápověda

Při přidávání nebo editace událostí můžete získat další pomoc kliknutím na otazník vedle různých voleb ve formuláři

3.3.2. CSV profily

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > CSV Profily
Profily CSV definují způsob exportu košíku a seznamů.

3.3.2.1. Přidat CSV profily

Přidání CSV profilu
 • Klikněte na CSV profil z menu nástroje
 • The 'Profile type' determines what type of fields you plan to use (MARC or SQL) to define your profile
  • If tyou choose MARC then you will need to enter MARC fields
  • If tyou choose SQL then you will need to enter SQL database fields
  • "Název profilu" se objeví na exportním rozbalovacím menu při volbě "Stáhnout" z vašeho košíku nebo seznamu
  • "Popis profilu" je pro váš užitek, ale také se objeví v OPACu, kdy čtrenáři stahují obsah, takže se ujistěte, že je to jasné také pro vaše čtenáře
  • 'CSV oddělovač' je znak používaný pro oddělení hodnot a skupin hodnot

   Poznámka

   Nejběžnější volbou je tu čárka, protože většina tabulkových aplikací ví, jak otevřít soubory oddělované čárkami.
  • "Oddělovač polí" je znak použitý k oddělení duplicitních polí
   • Příklad: Můžete mít několik polí 650 a tento znak se objeví v každém z nich se sloupci
  • "Oddělovač podpolí" je znak použitý k oddělení duplicitních podpolí
   • Příklad: Můžete mít více $a podpolí v jednom poli
  • Pole "Kódování" umožňuje definovat kódování použité při ukládání souboru
  • Nakonec naformátujte váš soubor CSV s použitím pole 'MARC pole profilu'
   • Definujte, která pole nebo podpole chcete exportovat, oddělené svislítky. Např. 200|210$a|301
   • Poznámka

    Můžete také použít své vlastní hlavičky (namísto těch z Koha) prefixováním čísla pole hlavičkou, následované rovnítkem. Příklad Osobní jméno=100|název=245$a|300
  Pokud jste zadali při veškeré informace pro vás profil, jednoduše klikněte na tlačítko "Odeslat" a bude vám prezentováno potvrzení, že byl profil uložen.

3.3.2.2. Změnit profily CSV

Pokud jste vytvořili alespoň jeden profil CSV, objeví se záložka 'Upravit profil' vedle tlačítka 'Nový profil'.
 • Vyberte profil, který chcete upravit, a změňte požadovaná pole.
 • Provedení změn Vám bude oznámeno potvrzující zprávou na vrchu obrazovky.
 • Chcete-li odstranit profil, zkontrolujte volbu "Smazat vybraný profil" před kliknutím na tlačítko "Odeslat dotaz"

3.3.2.3. Používání CSV profilů

Vaše CSV profily se objeví na seznamu exportu nebo menu koše pod tlačítkem 'Ke stažení' jak v interfejsu zaměstnanců tak i u OPACu.

3.3.3. Prohlížeč protokolů

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Prohlížeč protokolů
Akce v systému Koha jsou sledovány v souborech protokolu (logy). Váš systémová nastavení lze měnit, aby se zabránilo zaznamenávání různých akcí. Tyto protokoly lze zobrazit pomocí nástroje Prohlížeč protokolu.
Volba různých kombinací možností menu vytvoří soubor se záznamem pro tento dotaz.
Všimněte si, že skutečná jména se neobjevují na protokolu (logu), k identifikaci jsou používány pouze čísla. Při hledání v protokolech musíte použít také identifikační čísla.

3.3.4. Novinky

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Zprávy
Modul Novinky Koha umožňuje knihovníkům zveřejňovat novinky v OPACu, rozhraní pro zaměstnance a dokladech o výpůjčkách.
Chcete-li přidat zprávu buď na OPAC, na intranet zaměstnanců nebo na Výpůjční potrzenku:
 • Klikněte na "Nový záznam"
  • Pod "Místo zobrazení" zvolte, zda chcete dát novinky na OPAC, lístky (příjem výpůjček) nebo na rozhraní knihovníků (zaměstnanců).
  • Vyberte název pro váš záznam
  • S využitím polí publikace a datumu vypršení platnosti, můžete určit, jak dlouho se výtisk zobrazuje
  • 'Objeví se na pozici' nechá vás rozhodnout, v jakém pořadí mají být nové jednotky
  • Políčko "Novinky" umožňuje použití HTML pro formátování vašich novinek
 • Po vyplnění veškerých polí klikněte na 'Odeslat'.
 • Zpávy na OPACu se objeví nad odkazem OpacMainUserBlock
 • Novinky v intranetu se objeví úplně v levo na obrazovce
 • Novinky se na potvrzeních o výpůjčkách objeví pod seznamem vypůjčených jednotek

3.3.5. Plánovač úloh

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Plánovač úloh
Plánovač úloh je způsob, jak naplánovat spouštění výstupu na určitou dobu podle potřeby.
Chcete-li naplánovat úlohu, navštivte Plánovač úloh a vyplňte formulář
 • Aktuální čas serveru ukazuje čas na Vašem serveru (naplánujte si generování výstupu na základě tohoto času, ne Vašeho lokálního času)
 • Čas by měl být zadán ve formátu hh:mm (2 číslice hodiny, 2 číslice minuty)
 • Datum by mělo být přidáno pomocí vyskakovacího kalendáře
 • Z nabídky 'Výstup' zvolte výstup, který chcete naplánovat
 • Vyberte, zda přijmout text, nebo odkaz k výsledkům
 • Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete zaslat výstup
Pod formulářem plánovače úloh se nachází seznam naplánovaných výstupů
Můžete také naplánovat provádění výstupů přímo ze seznamu uložených výstupů kliknutím na odkaz "Naplánovat"

3.3.5.1. Řešení problémů

Plánovač úloh nebude fungovat pokud uživatel spouštějící webový serveru nemá oprávnění k jeho použití. Chcete-li zjistit, zda má uživatel nutné oprávnění nutné, zkontrolujte /etc/at.allow abyste viděli, jací uživatelé tam jsou. Pokud nemáte tento soubor, zkontrolujte soubor etc/at.deny. Pokud at.deny existuje, ale je prázdný, pak může každý uživatel plánovač používat. Promluvte si se svým správcem systému o přidání uživatele na správné místo, aby plánovač úloh pracoval.

3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Editace citátů dne (QOTD)
Tento nástroj vám umožní přidat a upravit citace, které se zobrazují na OPACu, pokud používáte funkce Citáty dne (QOTD).
Chcete-li tuto funkci zapnout nastavte QuoteOfTheDay na 'Povolit a přidejte alespoň jeden citát pomocí Editoru citátů dne. Po provedení těchto kroků uvidíte vaše citáty nad OpacMainUserBlock v OPACu:

3.3.6.1. Přidejte citát

Chcete-li přidat citát
 • Klikněte na tlačítko "Přidat citát" na panelu nástrojů a bude přidáno prázdné políčko na konec stávajícího seznamu citátů.
  • Důležité

   Obě pole "Zdroj" a "Text" musí být vyplněna, aby bylo možné uložit nový citát.
 • Po dokončení vyplňování obou polí, stiskněte "Enter" na klávesnici pro uložení nového citátu.
 • Tento seznam se aktualizuje a nové citace by nyní měly být viditelné v seznamu.

Poznámka

Můžete zrušit přidání nové citace kdykoli před uložením pouhým stisknutím tlačítka "Esc" na klávesnici.

3.3.6.2. Upravit/vymazat citát

Pokud je aktuální citace nahrána do editační tabulky, můžete upravovat zdroj citace a text.
 • Položky 'Zdroj' i 'Text' upravíte tak, že na ně kliknete a přepíšete je do požadované podoby.
 • Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
Tento seznam bude aktualizován, změny uloženy a zobrazeny.
Pokud byste si přáli, můžete také citáty odstranit.
 • Kliknutím na identifikátor citace vybere citáty, které chcete smazat.
 • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Vymazat citát".
 • Budete vyzváni k potvrzení smazání.
 • Po potvrzení odstranění se seznam aktualizuje a vymazané citáty se již nebudou zobrazovat.

3.3.6.3. Importovat citáty

Pokud byste chtěli, můžete importovat dávku citátů jako soubor CSV. Váš soubor musí obsahovat dva sloupce: "zdroj" a "text" bez řádku záhlaví.

Poznámka

Pokud bude soubor větší než 512 KB, budete vyzvání k potvrzení.
 • Chcete-li spustit proces importu klikněte na tlačítko "Import citátů" v horní části obrazovky
 • Jakmile jste na obrazovce importu citátů, můžete procházet váš počítač až k souboru, který chcete importovat
 • Po vybrání souboru CSV klikněte na tlačítko "Otevřít" a soubor bude nahrán do dočasné tabulky pro úpravy.
 • Ze seznamu můžete editovat buď pole "Zdroj" nebo "Text", klepněte na požadované pole. Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
 • Můžete také odstranit citát z tohoto seznamu před dokončením importu.
  • Kliknutím na identifikátor citace vybere citáty, které chcete smazat.
  • Pokud je dokončen výběr citátu, jednoduše klikněte na tlačítko "Smazat označené citáty"
  • Budete vyzváni k potvrzení smazání.
  • Po potvrzení odstranění se seznam aktualizuje a vymazané citáty se již nebudou zobrazovat.
 • Jakmile jste spokojeni s citáty, klikněte na tlačítko "Uložit citáty" na panelu nástrojů nahoře a citáty budou uloženy.

Kapitola 4. Čtenáři

Před importem a/nebo přidáním čtenáře nezapomeňte nastavit čtenářské kategorie .

4.1. Přidat nového čtenáře

Čtenáři se přidávají v modulu 'Čtenáři'.
 • Cesta: Čtenáři
Jakmile jste tu, můžete přidat nového čtenáře.
 • Klikněte "Nový čtenář"
 • Pole, která se zobrazují na formuláři přidání čtenáře lze ovládat úpravou systémové předvolby BorrowerUnwantedField .
 • Nejprve zadejte identifikační údaje týkající se vašeho čtenáře
 • Dále vyplňte kontaktní informace
  • Primární telefonní číslo a e-mailová adresa se budou objevovat na oznámeních a lístcích tištěných během výpůjčního procesu (stvrzenky, lístky o přenosu a rezervační lístky). Primární e-mailová adresa také slouží k zasílání upozornění o prodlení a dalších zpráv.
 • Pokud je čtenářem dítě, budete vyzváni k připojení dětského čtenáře na dospělého čtenáře
  • Klikněte na tlačítko 'Nastavit na uživatele' pro hledání existujícího uživatele ve vašem systému
  • Pokud ručitel není v systému, můžete zadat jméno a příjmení v dostupných polích
  • Vazba je nastavena pomocí systémové předvolby borrowerRelationship
 • Pokud tento čtenář je profesionální, budete požádáni připojit k tomuto čtenáři korporátního (organizačního) čtenáře
  • Klikněte na tlačítko 'Nastavit na uživatele' pro hledání existujícího uživatele ve vašem systému
 • Každý čtenář může mít alternativní kontakt
  • Alternativní kontakt může být rodič nebo poručník. V akademickém prostředí může být také použit k uložení čtenářovy domácí adresy.
 • Sekce správa knihovny obsahuje hodnoty, které jsou použity v rámci knihovny
  • Pole číslo karty je pole automaticky spočteno, pokud máte nastavenou systémovou předvolbu autoMemberNum tak, aby
   • Poznámka

    V nově nainstalovaném systému je přednastavena hodnota 1 a pokaždé o 1 vzroste. Abyste mohli začít počátečním číslem vašich čárových kódů, zadejte ručně do záznamu o čtenáři první čárový kód a uložte čtenáře. Poté bude hodnota tohoto pole narůstat vždy o 1.
  • Pokud omylem zvolili nesprávnou kategorii čtenáře na začátku můžete to opravit tak, že zde
  • Řazení 1 a 2 je možné použít pro statistické účely
 • Dále sekce nastavení knihovny obsahuje další nastavení knihovny
  • Datum registrace bude automaticky vyplněno dnešním datem.
  • Pokud vašemu čtenáři vyprší platnost průkazu (na základě vašich Nastavení čtenářských kategorií ), datum vypršení bude automaticky vypočteno
  • Poznámka OPAC je poznámka pro čtenáře - objeví se v OPACu na čtenářově záznamu
  • Výpůjční Poznámka je určena výhradně pro pracovníky knihoven a objeví se, když výpůjční kníhovník půjčuje čtenáři výtisk
  • Intranet/OPAC se zeptá na uživatelské jméno a heslo, které používá čtenář (a/nebo zaměstnanec) přihlásit do svého účtu v OPACu a u zaměstnanců pro přihlášení do intranetu.
   • Personál bude moci použít tuto přihlašovací informaci jen k přihlášení se do služebního intranetu, pokud mají potřebná oprávnění .
 • Pokud jste nastavili další čtenářské atributy , přístě se objeví
 • Konečně, pokud máte nastavenou předvolbu EnhancedMessagingPreferences na "povolit" si můžete vybrat předvolby pro zasílání zpráv tomuto čtenáři.
  • Tato oznámení jsou:
   • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)
   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
   • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
   • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Důležité

   Tyto předvolby překryjí předvolby, které byly nastaveny pomocí čtenářské kategorie
  • Důležité

   Tyto předvolby mohou být změněny čtenářem přes OPAC
 • Po dokončení klikněte na 'Uložit'
Pokud systém má podezření, že tento čtenář se duplikuje s jiným, bude vás varovat.

Poznámka

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.
Pokud jste nastavili dpolní nebo horní věkovou hranici na kategorii čtenáře a požadujete, aby datum narození bylo vyplněno, Koha vás bude varovat, pokud přidáváte je příliš starého nebo mladého čtenáře do kategorie, kterou jste vybrali:

4.2. Přidat zaměstnance

Všichni knihovníci (zaměstnanci) musí být vloženi do Koha jako čtenáři typu "Zaměstnanec". Postupujte podle kroků v Přidat čtenáře i pro přidání knihovníků (zaměstnanců). Aby zaměstnanec dostal oprávnění k přístupu do služebního intranetu, postupujte podle kroků v Práva čtenáře

Důležité

Nezapomeňte přiřadit svým zaměstnancům bezpečná uživatelská jména a hesla, protože tyto budou použity pro přihlášení zaměstnanců do intranetu.

4.3. Přidat statistického čtenáře

Jedním ze způsobů, jak sledovat vnitřní využit jednotek je "výpůjčka" materiálu statistickému čtenáři. "Výpůjčka" nemá účel číst knihu, ale místo toho sleduje stopu vnitřního využití věci. Chcete-li použít tuto metodu pro vnitřní sledování budete zpočátku potřebovat mít nastavenou čtenářské kategorie na statistického čtenáře.
Dále budete muset vytvořit nového čtenáře statistického typu
Dále postupujte podle pokynů předložených v " Přidat nového čtenáře " v tomto návodu. Vzhledem k tomu, patron není skutečná osoba, stačí vyplnit požadovaná pole, správnou knihovnu a nic jiného.
Chcete-li se dozvědět o dalších metodách sledování vnitřního použití navštivte sledování vnitřního využití v této příručce.

4.4. Duplikovat čtenáře

Někdy, když přidáváte novou rodinu do systému a nechcete zadávat kontaktní údaje znovu. Koha vám možňuje vám kopírovat čtenáře a změnit pouze ty části, které chcete (nebo potřebujete) změnit.
 • Otevřete Čtenáře, kterého chcete použít jako základ (Čtenáře, od kterého chcete duplikovat informace)
 • Klikněte na tlačítko 'Duplikovat' v horní části jejich záznamu
 • Všechna pole s výjimkou jména, které číslo karty, uživatelského jméno a hesla jsou duplikovány. Doplňte chybějící části a klikněte na "Uložit"
  • Poznámka

   Kliknutím na pole, které je již naplněno daty bude vymazáno (což je pro vás jednodušší psát znova než v něčem jiném)
 • Budete přesunuti do nového čtenáře

4.5. Nahrání obrázků čtenářů

If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to 'Allow'.
If the preference is set to 'Allow' you will see a placeholder image under the patron's name and box to upload a patron image below the basic contact information.
In the 'Upload Patron Image' box click 'Browse' to find the image on your computer and 'Upload' to load the image on to the patron record.

Důležité

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.

4.6. Úpravy čtenářů

Čtenáři v Koha mohou být editováni jedním z mnoha editačních tlačítek.
 • Chcete-li upravit celý záznam čtenáře jednoduše klikněte na tlačítko "Upravit" v horní části patrona záznamu.
 • Čtenářské heslo je neobnovitelné. Hvězdičky ukazující na detail čtenáře vedle štítku s heslem jsou tam vždy když heslo není nastavené. Když čtenář zapomene své heslo, jediná možnost je resetovat heslo. Pro změnu čtenářova hesla klikněte na tlačítko 'Změnit heslo'
  • Koha nemůže zobrazovat existující hesla. Ponechte pole prázdné, aby heslo zůstalo nezměněno
  • Tentoformulář může automaticky generovat náhodné heslo, pokud kliknete na odkaz označený "Klikněte na vyplnění náhodně generovaným heslem. Hesla se zobrazí jako text."
 • Chcete-li upravit konkrétní sekci čtenářova záznamu (například sekci "Používání knihovny") klikněte na odkaz "Upravit" pod sekcí
 • Čtenářův obrázek lze přidat procházením obrázků na vašem počítači v sekci "Správa obrázků čtenáře"
 • Čtenáři mohou být také zablokováni z výpůjček nastavením příznaků čtenáře
  • Pokud chcete, aby před provedením výpůjčky byla zkontrolována správnost čtenářovy adresy, nastavte možnost "Zkontrolovat adresu"
  • Pokud čtenář nahlásí, že ztratil svoji kartu, můžete nastavit značku "Ztracená karta", aby se zabránilo někomu jinému používat tuto kartu pro výpůjčky
  • Pokud byste chtěli vyškrtnout čtenáře z knihovny, můžete nastavit značku "Omezen"
  • Pokud zadáte do data a/nebo poznámky týkající se omezení uvidíte ji také v restrikčním hlášení
 • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the 'More' menu and choose 'Update Child to Adult Patron'
  • Bude vám pak prezentováno pop-up oknem dotazujícím se, která kategorie dospělých čtenářů tohoto dítěte by měla být aktualizována

4.7. Správa čtenářských samoeditací

Pokud umožňujete čtenářům upravovat své účty prostřednictvím OPACu předvolbou OPACPatronDetails , pak budete muset schválit všechny změny prostřednictvím služebního intranetu dříve, než budou použity. Pokud existuje čtenářská editace, která čeká na akci, zobrazí se obrazovce služebního intranetu pod seznamem modulů (spolu s jinými položkami, které čekají na akci).
Po kliknutí na odkaz "Modifikace žádostí čtenářů", budete vráceni na seznam čtenářů s požadovanými změnami.
Odtud můžete "Schválit" a aplikovat změny ve čtenářově záznamu, "Vymazat" a "Odstranit změny" nebo "Ignorovat" a zachovat změny čekající na pozdější zhodnocení.

4.8. Knihovnická oprávnění

Uživatelská oprávnění se používají k povolení přístupu knihovníků do intranetu.

Důležité

Aby se zaměstnanci mohli přihlásit do rozhraní zaměstnanců (služební intranet) musí mít (přinejmenším) oprávnění ke katalogu, které jim umožní zobrazit služební intranet.

4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění

Chcete-li nastavit oprávnění knihovníka, musíte nejprve mít čtenáře typu zaměstananec
 • Pro změnu oprávnění Čtenáře v záznamu o Čtenáři klikněte na Více a vyberte Nastavení oprávnění
 • Bude vám nabídnut seznam preferencí, z nichž některé lze rozšířit klepnutím na znaménko plus vlevo od názvu sekce.

4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění

 • Superknihovník
  • Přístup ke všem knihovnickým funkcím
   • Poznámka

    S takto vybraným, není třeba vybírat žádné jiné oprávnění
 • kolovat
 • katalog
  • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client
   • Důležité

    Musí to být dáno na všechny zaměstnance, což jim umožní přihlášení do zaměstnaneckého intranetu
 • parametry
  • Správa systému Koha (Panel administrace)
  • This section can be expanded (Learn more)
 • pújčující
  • Přidat nebo upravit čtenáře
 • práva
  • Nastavit uživatelská oprávnění
 • reserveforothers
  • Podání a úpravy rezervací pro čtenáře
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • půjčit
  • Půjčovat knihy
 • editcatalogue
  • Editace Katalogu (Změnit bibliografické/exemplářové údaje)
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • updatecharges
  • Spravovat čtenářské pokuty a poplatky
 • Akvizice
  • Správa akvizice a návrhů na nákup
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • správa
  • Nastavte parametry pro správu knihovny (zastaralé)
   • Důležité

    Tato úroveň oprávnění již nadále neovládá všechno.
 • Nástroje
  • Používat všechny nástroje
  • Tato část může být rozšířena (Další informace)
 • editauthorities
  • Úprava autorit
 • seriály
 • Výstupy
  • Povolit přístup do modulu výstupů
  • Výstupy nalezené na stránce Výpůjček nejsou řízeny tímto oprávněním
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • staffaccess
  • Umožňuje zaměstnancům měnit přístupová práva ostatních zaměstnanců
  • Důležité

   Vyžaduje práva půjčovatelů nad tím
 • Zásuvné moduly

4.8.2.1. Podrobná přístupová práva k výpůjčkám

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "circulate - výpůjčky", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění výpůjček podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • circulate_remaining_permissions
  • Zbývající výpůjční povolení
  • Všechna práva k modulu Výpůjčky kromě práva obejít prodloužení.
 • overdues_report
  • Spouštět výstupy týkající se překročené výpůjční lhůty
  • Oprávnění ke spouštění výstupů o překročených výpůjčkách naleznete pod "Výpůjčky"
 • override_renewals
  • Schválit blokované prodloužení
  • Je nutné, aby měl knihovník nastaveno také oprávnění circulate_remaining_permissions - ostatní práva výpůjček

4.8.2.2. Podrobná přístupová práva k nastavení

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "parameters - nastavení", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • manage_circ_rules
 • parameters_remaining_permissions
  • Zbývající parametry systémových oprávnění
  • Možnost přístupu ke všem oblastem v Administraci (mimo Výpůjčky a Pokutovací pravidla)

4.8.2.3. Podrobná přístupová práva k rezervacím

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "reserveforothers - provádět rezervace pro čtenáře", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění rezervací pro čtenáře podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • modify_holds_priority
  • Změnit pořadí rezervací
  • Povolit zaměstnancům změny v přednosti rezervací (přesouvání čtenářů nahoru a dolů ve frontě)
 • place_holds
  • Rezervovat pro čtenáře

4.8.2.4. Podrobná přístupová práva ke katalogizaci

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "editcatalogue - katalogizovat", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění ke katalogizaci podrobněji, můžete využít následující možnosti:

4.8.2.5. Podrobná přístupová práva k nastavení přístupových práv

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "acquisition - akvizice", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k akvizici podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • budget_add_del
  • Přidat nebo odstranit rozpočty (ne měnit)
 • budget_manage
  • Správa rozpočtů
 • budget_manage_all
  • Spravovat všechny rozpočty
  budget_modify
  • Upravit rozpočet (nemůže tvořit řádky, ale stávající může měnit)
 • contracts_manage
  • Správa smluv
 • group_manage
  • Správa objednávek a košíkových spupin
 • order_manage
  • Správa objednávek a košíků
 • order_manage_all
  • Správa objednávek a košíků bez ohledu na jejich přístupová omezení
 • order_receive
  • Správa objednávek a košíků
 • period_manage
  • Správa období
 • planning_manage
  • Správa rozpočtového plánování
 • vendors_manage
  • Sopráva dodavatelů

4.8.2.6. Podrobná přístupová práva k správě periodik

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "serials - periodika", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění pro správu periodik podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • check_expiration
 • claim_serials
 • create_subscription
 • delete_subscription
  • Odstranit existující předplatné
 • edit_subscription
  • Upravit existující předplatné
  • Toto oprávnění nezahrnuje schopnost vymazat nebo vytvořit odběr (předplatné)
 • receive_serials
  • Příjem seriálů
  • Příjem periodik na stávající předplatné
 • renew_subscription
  • Prodloužení odběru
 • kolování
 • superserials

4.8.2.7. Podrobná přístupová práva k nástrojům

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "tools - nástroje", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nástrojům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

4.8.2.8. Podrobné nastavení práv k výstupům

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "reports - výstupy", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávněn k výstupům podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • create_reports
  • Nový výstup pomocí SQL
  • Možnost tvorby a editace (nikoliv spouštění) SQL výstupů
 • execute_reports
  • Spustit SQL sestavy (výstupy)
  • Možnost spouštění (nikoliv tvorby a editace) SQL výstupů

4.8.2.9. Granulární oprávnění Pluginů

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "reports - výstupy", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávněn k výstupům podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • Nastavit
  • Konfigurovat pluginy
  • Schopnost spouštět konfigurační sekci pluginů
 • Spravovat
  • Správa pluginů
  • Schopnost instalovat a odinstalovat pluginů
 • Výstupy
  • Použijte pluginy pro výstupy (sestavy)
  • Schopnost používat pluginy na výstupy (sestavy)
 • Nástroje
  • Použijte nástroj Zásuvné moduly
  • Schopnost použít nástroj pro pluginy

4.9. Informace o čtenáři

Při prohlížení záznamu čtenáře máte možnost zobrazení informací z jedné z mnoha záložek nacházejících se na levé straně záznamu.
 • Cesta: Čtenáři > Prohlížení nebo vyhledání čtenáře > Kliknout na jméno čtenáře

4.9.1. Vypůjčit

Pokyny o výpůjčkách jednotek zobrazíte Výpůjčky v tomto návodu.

4.9.2. Podrobnosti

Všechny informace o čtenáři se objeví na kartě Podrobnosti. Ta zahrnuje všechny kontaktní informace, uživatelské atributy čtenáře, předvolby pro oznámení, atd, které byly nastaveny v době vytvoření záznamu čtenáře
V případě čtenářů, kteří jsou označeny jako "Dítě" nebo "Professional" a jejich další informace o jejich opatrovnících se objeví na jejich záznamu.
 • Dětského čtenáře vyplní jeho ručitel
 • V záznamu Ručitele budou uvedeny všechny děti a/nebo profesionálové

4.9.2.1. Přehled výpůjček

Pod informacemi o čtenáři na stránce s podrobnostmi naleznete přehled výpůjček, upomínek a rezervací.
Pokud mají rodinné příslušníky mezi pracovníky knihovny, mohou vidět co si ostatní členové rodiny vypůjčili.
The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.
If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.
Using the 'Add manual restriction' button you can add a restriction to the patron record from here.

4.9.3. Poplatky

Čtenářova kompletní účetní historie se objeví v záložce Pokuty. Navzdory svému jménu, karta Pokuty nezobrazuje jen pokuty, ale také ukazuje členské poplatky, poplatky za pronájem, rezervační poplatky a jiné poplatky, které vaši čtenáři platí.
Tabulka vám zobrazí následující sloupce:
 • Date: Datum kdy poplatek/platba byla zaslána
  • V případě pokut to bude poslední den, kdy byla pokuta navýšena
 • Description: popis poplatků, včetně data splatnosti zpoždného, s odkazem na záznamy zpožděných jednotek (exemplářů), pokud jsou k dispozici
 • Note: jakékoliv poznámky k tomuto poplatku/platbě
 • Amount: celková částka k platbě nebo poplatku
 • Outstanding: částka ještě nevyrovnaná

4.9.3.1. Účtování upomínek/plateb

Většina poplatků a pokut bude účtována automaticky, pokud běžíČasovač pokut
 • Pokuty budou účtovány na základě vaších Výpůjčky & Pravidla pokut
 • Poplatky za rezervace budou účtovány na základě pravidel, které jste nastavili v Typy čtenářů & Kategorií v sekci administrace
 • Poplatky za výpůjčky budou účtovány na základě pravidel, které jste nastavili vTypy jednotek (exemplářů) v sekci administrace
 • Označení výtisku jako 'Ztráta' pomocí modulu Katalogizace automaticky účtuje čtnáři náhradní cenu pro tento výtisk

4.9.3.2. Platit/Zpět Pokuty

Každá položka na řádku může být plně placená (nebo odepsaná) použitím záložky "Platba pokut".
 • Každá položka na řádku může být placena v plné výši, částečně placená, nebo odepsána.
 • Zaplatit plnou pokutu
  • Klikněte na "Zaplatit" vedle pokuty, kterou chcete zaplatit v plné výši
  • Celková částka pokuty bude uvedena v políčku "Vybrat od čtenáře"
  • Klikněte na "Potvrdit"
  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako plně splacená.
 • Zaplatit část pokuty
  • Klikněte na "Zaplatit" vedle pokuty, kterou chcete zčásti zaplatit
  • Zadejte částku, kterou od čtenáře vybíráte, do pole 'Vybrat od čtenáře'
  • Klikněte na "Potvrdit"
  • Pokuta bude aktualizována pro zobrazení původní částky a aktuální dlužné částky
 • Zaplatit částku vůči všem pokutám
  • Klikněte na tlačítko "Zaplatit částku"
  • Zadejte částku, kterou od čtenáře vybíráte, do 'Vybrat od čtenáře'. Součet všech poplatků se zobrazuje jako 'Celková neuhrazená částka'
  • Klikněte na "Potvrdit"
  • Souhrny pokut budou aktualizovány po připsání platby za nejstarší pokutu.
 • Zaplatit vybrané pokuty
  • Zatrhněte políčka vedle pokut, které chcete platit, klitmout "Zaplatiti vybrané"
  • Vložte částku na zaplacení pokut.
  • Klikněte na "Potvrdit"
  • Souhrny pokut budou aktualizovány s platbou použitou na nejstarší vybranou pokutu jako první.
 • Odepsání jednotlivé pokuty
  • Klikněte na "Prominout" vedle poplatku, který si přejete prominout.
  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako odepsaná.
 • Odepsat všechny pokuty
  • Klikněte na tlačítko "Odepsat vše"
  • Všechny poplatky budou odstraněny z nezaplacených poplatků a zobrazí se jako prominuté.
 • Pokud jste omylem označili pokutu jako zaplacenou, můžete vrátit tento řádek, kliknutím na tlačítko "Zpět" napravo od řádku
  • Pokud kliknete na nový řádek, položka se přidá k účtu a platba se ukáže jako vrácena

4.9.3.3. Vytváření faktur ručně

Pro poplatky, které nejsou účtovány automaticky, mohou knihovníci zaplatit služby přes Další poplatky
 • Nejprve vyberte typ faktury, kterou chcete vytvořit
  • Chcete-li přidat další hodnoty do ručních faktur v rozbalovacím menu, přidejte je do MANUAL_INV autorizovaných hodnot
  • Důležité

   Hodnota nastavená jako autorizovaná hodnota pro MANUAL_INV v kategoriích autorizovaných hodnot se zobrazí jako popis, a popis autorizované hodnoty bude použita jako částka.
 • Pokud je poplatek spojen s výtiskem, můžete zadat jeho čárový kód tak, že řádek výtisku bude odkazovat na tento výtisk
 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis poplatku
 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

4.9.3.4. Vytváření ručních kreditů

Ruční úvěry mohou být použity na splacení části pokuty, nebo prominutí částky pokuty.
 • První výběr typu kreditní karty, kterou chcete používat
 • Pokud tento úvěr je spojen s výtiskem, můžete zadat čárový kód toto výtisku, aby řádkový odkaz jednotky směřoval ke skutečnému
 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis úvěru
 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

4.9.3.5. Tisk faktur

Na pravé straně každého rádku účtu je zde odkaz Tisk. Kliknutím na tento odkaz se vytiskne doklad pro výtisk na řádku, který obsahuje datum a popis výtisku na řádku spolu se sumou nesplacenou na účtu.

4.9.4. Distribuční seznamy

Seznam všech kolovacích seznamů které náleží určitému čtenáři bude dostupný pomocí záložky 'Kolovací seznamy' v záznamu čtenáře.
V této tabulce můžete vidět a upravovat všechny distribuční seznamy ve kterých je tento uživatel

4.9.5. Historie výpůjček

Karta historie výpůjček se zobrazí, pokud jste nastavili předvolbu intranetreadinghistory , aby se zobrazila historie. Pokud máte systémové nastavení OPACPrivacy nastavenou na "Povolit" a čtenář se rozhodl, že knihovna nemůže uchovat tuto informaci, na této kartě se zobrazí pouze aktuální výpůjčky.
Pokud chcete exportovat seznam čárových kódů pro dnes vypůjčené výtisky, můžete najít tuto možnost v nabídce "Více" napravo nahoře na stránce
Vygeneruje textový soubor, kde bude jeden čárový kód na samostatném řádku.

4.9.6. Záznam změn

Pokud jste nastavili BorrowersLog na sledování změn záznamů čtenáře, pak se objeví tato karta. Log úprav se objeví, když byly provedeny změny v záznamu čtenáře. Pokud jste se také zapnuli IssueLogaReturnLog uvidíte také výpůjčky a návratky na této obrazovce.
 • Pole knihovníka zobrazuje čtenářovo číslo pro knihovníka, který provedl změny
 • Tento modul vypisuje "MEMBERS" pro modul čtenářů
 • Tato akce vám řekne, jaká akce byla přihlášena (přilogována)
 • Pole Objekt ukazuje čísla půjčovatelů (borrowernumber), které byly upraveny (ve výše uvedeném příkladu jsem to byl já, který měnil svůj vlastní záznam)

4.9.7. Upozornění

Předvolba čtenářské zprávy jsou nastaveny, když se provádí přidání nebo úpravy čtenáře. Tato karta zobrazí zprávy, které byly odeslány a ty, které jsou ve frontě k odeslání:
Kliknutím na název zprávy se rozšíří náhled a zobrazí se vám plný text zaslané zprávy.

4.9.8. Statistiky

V závislosti na tom, co jste nastavili za hodnoty svých systémových předvoleb StatisticsFields , si můžete prohlédnout statistiky výpůjček každého čtenáře.

4.9.9. Soubory

Pokud nastavíte předvolbu EnableBorrowerFiles na "Ano", záložky Soubory budou viditelné na stránce čtenáře.
Zde můžete nahrávat soubory určené pro připojení k záznamu o čtenáři.
Všechny soubory, které se načítají, se zobrazí nad formulářem, ze kterého se dají načíst další soubory.

4.10. Vyhledat čtenáře

Kliknutím na odkaz "Čtenáři" se dostanete na stránku vyhledávání/prohlížení čtenářů. Zde můžete vyhledávat čtenáře zadáním jakékoliv části jména nebo číslem čtenářského průkazu.
Kliknutím na znaménko plus napravo od pole hledání, budou možnosti hledání čtenářů rozšířeny o další filtry hledání a limitování vyhledávání na konkrétní kategorii a/nebo knihovnu.
V závislosti na tom, co jste vybrali pro 'Pole vyhledávání' můžete hledat ve čtenářích různými způsoby.
 • Standard:
  • Zadejte libovolnou část jejich jména, uživatelského jména, e-mailové adresy nebo čárového kódu
 • Email:
  • Vložte jakoukoliv část e-mailové adresy a vyberte "Obsahuje" místo "Začíná na"
 • Číslo vypůjčovatele:
  • Zadejte číslo čtenáře v systému Koha
 • Telefonní číslo:
  • Zadejte telefonní číslo přesně tak, jak je v systému, nebo s užitím mezer mezi skupinami číslic.
  • Příklad: Pro nalezení čísla (212) 555-1212 jej můžete hledat přesně v tom tvaru, jak bylo zadáno, nebo jako 212 555 1212
 • Uliční adresa:
  • Vložte jakoukoliv část čtenářovy adresy (včetně všech polí adresy) a vyberte 'Obsahuje' namísto 'Začíná na' pro vyhledání řetězce kdekoliv v adrese
 • Datum narození
  • Objeví se bublinová nápověda, která vysvětluje, v jakém formátu zapsat datum narození. Většina knihoven používá formát DD/MM/RRRR
Můžete zvolit, zdali se bude vyhledávat vztahem "začíná na" nebo "obsahuje".
Můžete si vybrat, jak budou výsledky seřazeny použitím menu "řadit podle" na konci formuláře.
Můžete také procházet záznamy čtenářů kliknutím na písmena nahoře.

Kapitola 5. Výpůjčky

Výpůjčky jsou přístupné několika způsoby. Na hlavní stránce intranetu se nachází několik přímých odkazů pro půjčování, vracení a přesun jednotek. Pro úplný výpis funkcí modulu Výpůjčky přejděte na na stránku Výpůjčky. Odkaz na ni se nachází zcela vlevo nahoře na každé stránce a také v obsahu hlavní stránky intranetu.
Před půjčováním svých fondů budete chtít nastavit Globální ssytémová nastavení , Základní parametry a Čtenáři & Výpůjční pravidla
V modulu výpůjčky můžete také snadno přecházet mezi záložky pod vyhledávacím políčkem pomocí klávesových zkratek:
 • hledání v katalogu: Alt+Q
 • skok na výpůjčku Alt+U
  • toto nebude fungovat u uživatelů Mac
 • vracení: Alt+R

Poznámka

Uživatelé Mac používají OPTION namísto ALT

5.1. Výpůjčka (vydání)

Chcete-li začít proces výpůjčky, musíte zadat čárový kód čtenáře nebo část jeho jména. Možnost výpůjčky se objeví ve třech hlavních místech:
 • Volba Výpůjčky nahoře hlavní stránky služebního intranetu
 • Výpůjční možnosti ze záznamu čtenáře
 • Volba výpůjčka na liště rychlého vyhledání na stránce výpůjček

5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)

Chcete-li vypůjčit některý výtisk čtenáři, vyhledejte nejdříve čtenáře pomocí jedné z mnoha voleb uvedených výše.
Na vrchu výpůjční obrazovky je pole, kam můžete napsat nabo naskenovat čárový kód jednotky.
 • Důležité

  Mnoho z moderních snimačů posílají současně "Enter" do prohlížeče, takže tlačítko "Výpůjčit" je automaticky odkliknuto
 • Pokud čárový kód není nalezen, budete vyzváni k použití rychle katalogizace, abyste přidali jednotku (exemplář). Přečtěte si více o Rychlá katalogizace dále v této příručce.
 • If you have itemBarcodeFallbackSearch set to 'Enable' then you can enter a keyword search in this box instead of just a barcode (this will make it possible to check out using title and/or call number).
Pod polem pro čárový kód, máte možnost přepsat výchozí termín pro vrácení jednotky.
 • Tato volba se objeví jen když máte nastavenoo systémovou předvolbu SpecifyDueDate na to, že obsluha může přepsat výchozí datum navrácení.
Na konci strany se nachází souhrn čtenářových současných výpůjček spolu s termínem návratu (a časem, pokud se jedná o jednotku půjčovanou na hodiny), jednotky vypůjčené dnes se objeví nahoře.

Poznámka

Pokud čas výpůjčky je uveden jako 0:00, pak je výtisk na jednodenní půjčení. Výpůjční lhůta na vrácení jednodenní výpůjčky se zobrazí 23:59, což je poslední minuta dne.
Pokud jste nastavili předvobu ExportWithCsvProfile , zobrazí se také možnost exportovat čtenářovy aktuální výpůjčky pomocí profilu CSV nebo ISO2709 (MARC21) formátu.
Také v dolní části stránky je seznam jednotek, které má čtenář zarezervované
Ze seznamu rezervací můžete pozastavit nebo obnovit rezervace pomocí možností v dolní části seznamu, pokud máte předvolbu SuspendHoldsIntranet nastavenu na "povolit".

Poznámka

Pokud máte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds nastavenou na "Nepolit", pak nebudete mít možnost zadat koncové datum pozastavení rezervace
Pokud jsou vloženy nějaké zprávy týkající se čtenáře, zobrazí se vpravo od políčka pro půjčování.
Pokud má čtenář nějaké čekající rezervace, budou vypsány také napravo, aby si jich knihovník mohl snadno všimnout.

5.1.1.1. Tisk potvrzení

Pokud jste čtenáři půjčili všechny položky, můžete vytisknout potvrzení zvolením jedné ze dvou metod.
Pokud máte předvolbu CircAutoPrintQuickSlip nastavenou na "otevřít okno rychlého tisku", můžete jednoduše stisknout Enter na klávesnici nebo skenovat prázdný kus papíru s vaším skenerem čárového kódu. Idea je, že "půjčujete" prázdný čárový kód, který spouští v Koha tisk "Rychlé stvrzenky."
Můžete také klepnout na tlačítko Tisk v horní části obrazovky a vybrat "Tisk lístku" nebo "Tisk rychlého lístku".
Pokud vyberete 'Tisk' -> 'Všechny výpůjčky', budou vytištěny všechny aktuální výpůjčky čtenáře. Pokud vyberete 'Tisk' -> ' Dnešní výpůjčky', budou vytištěny pouze dnešní výpůjčky.
Co se tiskne na pásek lze přizpůsobit změnou šablony stvrzenky pod Oznámení & Stvrzenky .

5.1.1.2. Vymazat informace o uživateli

Až budete hotovi s vypůjčením jednotky, jestli máte předvobu DisplayClearScreenButton nastavenu na 'Zobrazit' můžete vymazat aktuálního čtenáře kliknutím na X v pravém horním rohu čtenářova info odstranit stávajícího čtenáře z obrazovky a začít znovu.
Pokud máte nastavenou předvolbu CircAutoPrintQuickSlip na "vymazat obrazovku", pak stačí jednoduše stisknout Enter nebo skenovat prázdný čárový kód a na displeji se vymaže současného čtenáře.

5.1.2. Zprávy při půjčování

Pokud půjčujete jednotku, která má v podpoli 3 pole 952 (nebo jiného pole, které používáte pro záznam jednotek) uvedeny další součásti (přílohy), objeví se zpráva, která Vás na to upozorní.
Jsou chvíle, kdy Koha zabrání knihovníkovi půjčit čtenáři výtisky. Když se to stane, objeví se varování oznamující knihovníkovi důvody, proč čtenář nemůže mít další výpůjčky.
 • Čtenář dluží příliš mnoho pokut
  • Můžete nastavit dlužnou částku, od které jsou čtenářům blokovány výpůjčky systémovou předvolbou noissuescharge
 • Čtenář byl vyloučen z knihovny
 • Čtenář potřebuje potvrdit svoji adresu
  • To může nastavit knihovník úpravou čtenářova záznamu a přidání příznak
 • Čtenář ztratil svoji průkazku (kartu)
  • To může nastavit knihovník úpravou čtenářova záznamu a přidání příznak

5.1.3. Varování při půjčování

Někdy se může stát, že půjčování vyvolá varovnou zprávu, která se objeví ve žlutém rámečku ještě nad políčkem pro půjčování. Tato varování je třeba odsouhlasit předtím, než budete pokračovat v půjčování.
 • Čtenář má neuhrazené platby
 • Jednotka je rezervována pro jiného čtenáře
 • Jednotka by měla být v regálu s rezervacemi připravená pro jiného čtenáře
 • Tuto jednotku už má čtenář vypůjčenou
 • Jednotku má půjčenou jiný čtenář
 • Jednotku nelze vypůjčit
 • Patron has too many things checked out and AllowTooManyOverride is set to 'Allow'
 • Patron has too many things checked out and AllowTooManyOverride is set to "Don't allow"
 • Jednotka nemůže být proudložena
 • Čárový kód nenalezen
 • Vypůjčená jednotka je označena jako ztracená
  • V závislosti na hodnotě vaší systémolvé preference IssueLostItem, můžete vidět upozornění
   nebo potvrzovací políčko
 • Půjčovaná jednotka není doporučená pro čtenáře tohoto věku
 • Jednotka, která je půjčována vyhovuje systémovému nastavení kriteriadecreaseLoanHighHolds

5.2. Prodlužování

Checked out items can be renewed (checked out for another period of time) based on your circulation rules and renewal preferences.
If you allow it, patrons can renew their own items via the OPAC, but sometimes you'll need to help them by renewing their items via the staff client.
To renew items checked out to a patron, you can do one of two things.
The first is to visit their details page or checkout page and review their checkout summary at the bottom.
V Renew sloupci uvidíte, kolikrát každá jednotka byla prodloužena a políčko prodloužit jednotku čtenářovi. Zkontrolujte, políčka výpůjček, které chcete prodloužit a klikněte na tlačítko "Prodloužit nebo vrátit označené jednotky", nebo obnovit všechny jednotky vypůjčené čtenáři kliknutím na tlačítko "Prodloužit vše".
Někdy prodloužení bude blokováno na základě vašich výpůjčních pravidel, pro překonaní tohoto blokování musíte mít nastavenou systémovou předvolbu AllowRenewalLimitOverride na "Povolit". Pokud povolíte přepsání prodlužovacích limitů, uvidíte zaškrtávací políčko na levé dolní části přehledu výpůjček. Zaškrtněte toto políčko a poté vyberte jednotky, které chcete prodloužit.
Zaškrtnutím tohoto políčka, budou přidány zaškrtávací políčka do sloupce prodloužení tam, kde jednotku dříve nešlo prodloužit.
Stránka "Vrátit" pod Výpůjčním menu
Naskenujte nebo vypiště čárový kód položky, kterou chcete přesunout
Hned po načtení souboru se zobrazí potvrzující zpráva.
Pokud vyberete 'Zavřít', zobrazí se formulář.
Jakmile je jednotka vypůjčena, objeví se pod informacemi o čtenáři.

5.3. Vracení

Vraácení vytisků je možné z různých míst
 • Zaškrtávací políčko v horní části hlavního intranetu
 • Možnost vrácení na liště rychlého vyhledání na stránce výpůjček
 • Odkaz na vrácení výpůjčky z přehledu čtenářových výpůjček (a na stránce přeled výpůjček)
 • Stránka "Vrátit" pod Výpůjčním menu

5.3.1. Vrácení jednotek

Chcete-li vrátit výtisk, sejměte čárový kód výtisku v návratové schránce. Přehled všech vrácených výtisků se objeví pod návratovou schránkou.
Pokud chcete provádět vracení jednotek, které byly vloženy do biblioboxu, zatímco knihovna byla uzavřena, můžete zaškrtnout políčko "Vracení knih z biblioboxu". Tím se zapíše datum vrácení zpět na poslední den, kdy knihovna byla otevřena.
Můžete také zvolit možnost odpuštění všech poplatků za pozdní vrácení jednotek zaškrnutím 'Odpustit upomínky' ještě před začátkem skenování kódů.

5.3.2. Zkontrolovat Zprávy

Při vracení jednotek se můžou zobrazit následující zprávy:
 • Pokud vracíte jednotky v knihovně, jiné než v domácí pobočce, zobrazí se zpráva s dotazem zda převést knihu do domácí knihovny
  • Po vrácení této jednotky se její stav v katalogu změní na "na cestě"
  • Chcete-li mít označenou jednotku jako zpátky na domácí pobočce, vracejte jednotky v domovské pobočce
   • Objeví se zpráva, že výtisk není vypůjčen, ale status v katalogu bude změněn na "dostupné". Tento krok je nezbytný k označení výtisku jako přijatého domovskou knihovnou.
 • Pokud přijímáte výtisk, který by měl mít několik částí, zobrazí se zpráva informující vás o počtu kusů, který byste měli mít v ruce
 • Pokud přijímáte jednotku, která má rezervace, budete vyzváni k potvrzení rezervace
  • Kliknutím na tlačítko "Potvrdit rezervaci" se označí výtisk jako čekající na vyzvednutí z knihovny
  • Kliknutím na tlačítko "Tisk lístku" a "potvrzení" označíte výtisk jako čekající na vyzvednutí v knihovně a pošlete knihovně potvrzení k tisku a umístění na knihu s informacemi o čtenáři.
  • Ignorování rezervace ponechá rezervaci na výtisku, ale ponechá jeho status "Dostupný" (což ale neruší rezervaci)
 • Pokud přijímáte jednotku, která má rezervaci v jiné pobočce, budete vyzváni k potvrzení a přepravy jednotky
  • Kliknutím na talačítko "Potvrdit rezervaci a převoz" se označí výtisk jako "na cestě" do knihovny, kde rezervace byla podána
  • Kliknutím na tlačítko "Tisk lístku" a "Přesun" a "Potvrzení" označíte výtisk jako "na cestě" do rezervující knihovny a pošlete knihovně potvrzení k tisku a umístění na knihu s informacemi o čtenáři.
  • Ignorování rezervace ponechá rezervaci na výtisku, ale ponechá jeho status "Dostupný" (což ale neruší rezervaci)
 • Pokud máte systém ukazující pokuty při vracení ( FineNotifyAtCheckin ), uvidíte zprávu o pokutě a nabídnutý odkaz na platební stránku pro tohoto čtenáče

5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky

Jedná se o krátké zprávy, které mohou knihovníci nechat pro čtenáře, nebo pro své kolegy a objeví se při práci s modulem Výpůjčky.

5.4.1. Nastavení zpráv

Zprávy o výpůjčkách jsou nastaveny jako Autorizované hodnoty . Chcete-li přidat nebo upravit zprávy o výpůjčkách, budete pracovat s hodnotou BOR_NOTES .
The 'Description' field can hold a canned message that you would like to appear on the patron's record.

Důležité

Pole "Popis" je omezeno na 80 znaků, ale pole zprávy pro čtenáře pojme více. Zadejte 80 znaků do pole Popis a zbytek zadejte do čtenářova záznamu.

5.4.2. Přidávání zprávy

Když na podíváte na čtenářovu výpůjční kartu uvidíte odkaz "Přidat novou zprávu" na pravé straně výpůjčního políčka.
Když klepnete na tlačítko "Přidat novou zprávu", budete vyzváni k výběru, zda je zpráva pro knihovníky nebo čtenáře a jestli zprávu chcete ponechat.

Poznámka

Zpráva pro čtenáře se také zobrazí knihovníkům.

5.4.3. Prohlížení zpráv

Zprávy o výpůjčkách jsou určené pro zaměstnance a/nebo čtenáře a objeví se na čtenářově výpůjční obrazovce vpravo výpůjčního políčka. Zprávy vypsané tučně a červeně jsou určeny jen pro pracovníky knihoven, zatímco zprávy v pravidelných kurzívních písmech jsou určeny pro čtenáře i knihovníka.
Výpůjční zprávy určené pro čtenáře se také objeví, když se přihlásíte do OPACu.

5.5. Rezervace

Koha povoluje čtenářům dát na jednotky rezervace. Rezervace je způsob, jak požádat o zapůjčení jednotky. V závislosti na vašich výpůjční a pokutovacích pravidlech a předvolbě rezervací , čtenáři budou moci rezervovat jednotky a vyzvednout je později v knihovně.

5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu

Existuje několik způsobů, jak rezervovat ze zaměstnaneckého klienta. Nejjednodušší je použít tlačítko "Rezervovat" na horní části každého bibliografickém záznamu.
Můžete také kliknout na menší odkaz "Rezervovat" v horní části výsledků katalogového vyhledání, nebo na odkaz "Rezervace", který se nachází pod každým výsledkem.
Budete požádáni o vyhledání čtenáře čárovým kódem nebo jeho libovolnou částí jeho jména, aby se zahájil proces rezervace.
Pokud byste chtěli nejdřív hledat čtenáře a pak bibliografický záznam pro rezervaci, můžete otevřít čtenářův záznam a klikněte na tlačítko "Vyhledat rezervace" v horní části čtenářova záznamu.
Po kliknutí na tlačítko se dostanete na stránku vyhledávání v katalogu, kde můžete najít knihu/y, které chcete zarezervovat. Pod každým názvem ve výsledcích uvidíte možnost "Rezervovat pro uživatele".
Pokud chcete umístit rezervaci na více výtisků, jednoduše zaškrtněte políčka nalevo od nich, a klepněte na šipku vpravo od tlačítka "Zadat rezervaci".
Podle množství jednotek, na které chcete najednout zadat rezervaci se vám zobrazí příslušný formulář. Pokud zadáváte rezervaci na jeden záznam, zobrazí se seznam všech jednotek, které můžete rezervovat.
 • Zadejte poznámky, které platí pro tuto rezervaci
 • Vyberte knihovnu, ve které si uživatel vyzvedne jednotku
 • Pokud čtenář podat rezervaci, která začne platit až jiný den než dnes, zadejte to v poli "Rezervace začíná od"
  • Tato možnost se objeví pouze, jesliže máte nastavenou systémovou předvolbu AllowHoldDateInFuture na "Povoleno"
 • Pokud čtenář uvedl, že už nechce jednotku po určitém datu, nebo máte-li limity rezervací na délku rezervace, můžete zadat datum vypršení platnosti rezervace v poli "Rezervace až do data"
  • Poklud se mají vypršené rezervace automaticky rušit, je třeba abyste měli nastaveno pravidelné spouštění plánovač úloh Expired Holds .
 • Dále zvolte, zda chcete umístit rezervaci na další dostupný výtisk nebo na určitý výtisk klepnutím na přepínač vedle jednotlivých výtisků.
Pokud dáváte rezervace na více výtisků, objeví se vám další dostupné výběry pro všechny tituly. Pokud žádné výtisky nejsou jsou k dispozici pro rezervace, bude to zobrazeno na obrazovce pro potvrzení.
Pokud je rezervace zadaná, a pokud chcete aby Koha zapomněla na použití funkce 'Hledat rezervaci', můžete si zvolit, že Koha 'zapomene' čtenářovo jméno kliknutím na šipku napravo od tlačítka 'Rezervovat' ve vysledcích hledání a zvolit 'Zapomenout'

5.5.2. Správa rezervací

Rezervace mohou být změněny a zrušeny z tabulky rezervací, kterou lze nalézt vlevo od bibliografického záznamu.
Ze seznamu rezervací můžete změnit pořadí rezervací, místo vyzvednutí, pozastavit a/nebo zrušení rezervace.

Poznámka

Pokud máte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds nastavenou na "Nepolit", pak nebudete mít možnost zadat koncové datum pozastavení rezervace

Poznámka

V závislosti na tom, jak máte nastavenou systémovou předvolbu HidePatronName v seznamu se mohou ukázat čísla karet namísto jmen čtenářů, jako je to na obrázku výše.
Chcete-li změnit nebo odstranit vlastní rezervace, stačí provést výběr z roletky "Priority"nebo klepnutím na šipky vpravo od Roletky "Priority".
Pokud roletku priorit na přeskupení nebo odstranění rezervací, musíte kliknout na tlačítko "Aktualizovat rezervace", aby se změny uložily.
Klepnutím na šipku dolů napravo od rezervací podrží rezervaci v dolní části seznamu, i když je dáno více pořadavků.
Např. vaše knihovna má domovské čtenáře, kteří jsou oprávněni držet výpůjčky po celé měsíce. To by nebylo spravedlivé vůči jiným čtenářům, pokud by domovský čtenář by mohl si vypůjčit zbrusu novou knihu a mít jí několik měsíců. Z tohoto důvodu by žádosti domovských čtenářů zůstaly na konci fronty, dokud všichni ostatní, kteří si chtěli knihu přečíst, tak již neučinili.
Pokud čtenář požádá o pozastavení svých rezervací a budete-li mít nastavenou systémovou předvolbu SuspendHoldsIntranet na "povolit", můžete tak učinit kliknutím na tlačítko pro režim pozastavení úplně napravo. Pokud vám čtenář zadá datum obnovení rezervací, můžete toto zadat do pole pro zadání data a klikněte na tlačítko "Aktualizovat rezervace" pro uložení změn.
Chcete-li odstranit nebo zrušit rezervaci klikněte na červený křížek vpravo v řádku frezevace. Chcete-li hromadně odstranit/zrušit rezervace, můžete vybrat "del" z rozbalovacího menu vlevo od každého řádku a potom klepněte na tlačítko "Aktualizovat rezervace" v dolní části seznamu.

5.5.3. Příjem rezervací

When items that are on hold are checked in or out the system will remind the circulation librarian that the item is on hold and offer them options for managing the hold.
Když přijímáte jednotku, na kterou je rezervace, systém vás požádá, abyste buď potvrdili a přepravili jednotku
nebo jen potvrdit rezervaci
Klepnutím na tlačítko Potvrdit označíte jednotku jako rezervovanou pro čtenáře. Pokud jednotka musí být přepravena, bude také označena jako "V přepravě" do příslušné pobočky. Kliknutím na tlačítko "Ignorovat" zůstane rezervována, ale to umožňuje půjčit jednotku jinému čtenáři. Výběrem "Potvrdit a tisknout" se vám představí tisková stránka lístku, který můžete vložit do knižky s nezbytnou informací o rezervaci a přepravě.
Hned po potvrzení se rezervace zobrazí ve Čtenářském záznamu a na zobrazení výpůjček pod záložkou Rezervace
Záznam výtisku také ukazuje, že výtisk je rezervován.
Může se stát, že někým rezervovanou jednotku přijde danému čtenáři vypůjčit jeho rodinný příslušník. V tomto případě je potřeba se před vypůjčením jednotky někomu jinému ujistit, že byla původní rezervace zrušena. Pokud se budete pokoušet vypůjčit jednotku, která je již někým rezervována, objeví se varování.
Zde můžete půjčovat jednotky u pultu a rušit čtenářské rezervace.

5.6. Přesuny

Pokud pracujete v knihovně s několika obočkami, můžete přesunout jednotku z jedné knihovny do druhé za použití Přesunovacího nástroje. K přesunu jednoty
 • Cesta: Výpůjčky > Přeprava
Přepravit jednotku
 • Kliknněte na "Přeprava" na stránce výpůjček
  • Zadejte knihovnu, do které chcete jednotku převést
  • Naskenujte nebo vypiště čárový kód položky, kterou chcete přesunout
 • Klikněte na tlačítko 'Odeslat'
 • Výtisk nyní ohlašuje, že je "na cestě"
 • Pokud jednotka dorazí do jiné pobočky, knihovník musí jednotku přijmout a stvrdit, že již není "v přepravě"
 • Jednotka nebude neustále stěhována do nové pobočky
  • Výtisk ukazuje stejnou hodnotu "Domovská knihovna", ale aktualizovalo se "Aktaální umístění" aby se vědělo, kde se výtisk nyní nachází

5.7. Nastav knihovnu

Ve výchozím nastavení je po přihlášení do intranetu jako pracovní knihovna vybrána vaše domovská knihovna. Její název vidíte v pravém horním rohu.
Jedná se o knihovnu, kde probíhají všechny výpůjčky. Pokud jste na připojeni do jiné knihovny, budete se muset nastavit na vaší knihovnu před výpůjčkou. Pro to klikněte na "Nastavit" v pravém horním rohu na stránce výpůjček.
Hned po uložení vašich změn se nahoře vpravo objeví nová Knihovna.

5.8. Rychlá katalogizace

Někdy knihovníci potřebují rychle přidat záznam do systému pro knihy, které se chystáte zrovna půjčit. Tento postup se nazývá "Rychlá katalogizace." Chcete-li povolit knihovníkovi přístup k nástrojům rychlé katalogizace, ujistěte se, že máte nastavenou předvolbu fast_cataloging . Existují dva způsoby, jak přidat tituly pomocí rychlé katalogizace. Pokud víte, že se chystáte vypůjčit jednotku, která není ve vašem katalogu, můžete zskočit výpůjčního modulu a klepnout "Rychlá katalogizace".
katalogizační interfejs se otevře s krátkým katalogizačním záznamem:
Po přidání Vašich katalogizačních údajů budete vyzváni k zadání údajů o jednotce. Vložte čárový kód jednotky, kód sbírky, atd. a jednotku před jejím půjčováním uložte.
Jiný způsob k rychlé katalogizaci je z obrazovky výpůjček. Zadáte-li čárový kód, která Koha nemůže najít, vyzve vás k použití rychlé katalogizace, pro přidání výtisku do Koha abyste ho mohli půjčit.
Kliknutím na tlačítko 'Rychlá katalogizace' se dostanete k formuláři rychlé katalogizace, kde můžete vložit informace o titulu
Po kliknutí na 'Uložit' se Vám otevře záznam jednotky, kde již bude vyplněn čárový kód, který jste předtím zadali.
Po kliknutí na tlačítko "Přidat jednotku", bude tato jednotka automaticky půjčena uživateli, kterému jste se ji původně zkoušeli vypůjčit.

5.9. Výstupy

Most reports can be found vai the Reports module, but some of the more common circulation reports are available right from the Circulation module.
 • Cesta: Výpůjčky > Výpůjční sestavy (výstupy)

5.9.1. Fronta rezervací

Tato zpráva zobrazí všechny rezervace ve vaší knihovně.
Chcete-li vytvořit tuto zprávu, musíte mít spuštěn Plánovač fronty rezervací. Tato má úloha je skript, který by měl být spouštěn pravidelně, pokud váš knihovní systém umožňuje čtenářům zadávat objednávky. Tento skript rozhodne, která knihovna by měla být zodpovědná za plnění zadaného požadavku na výpůjčku.
Jeho chování je řízeno systémovou předvolbouStaticHoldsQueueWeight a RandomizeHoldsQueueWeight.
Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).
Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.
Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".
Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.
Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

5.9.2. Rezervace k vyzvednutí

Tato zpráva vám ukáže všechny jednotky, na které je rezervace a které jsou k dispozici v knihovně k vyzvednutí. V případě, že jednotky jsou k dispozici v různých pobočkách a pak všechny pobočky s touto jednotkou k dispozici uvidí rezervaci k vyzvednutí, dokud jedna knihovna nespustí vypůjčení rezervace.
Můžete omezit výsledky, které vidíte pomocí políčka Zpřesnit na levé straně stránky:

5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí

Tato zpráva zobrazí všechny rezervace, které čekají na čtenáře, aby si je vyzvedli.
Jednotky, které byly na polici rezervací déle než normálně povolujete (na základě předvolby ReservesMaxPickUpDelay) se objeví na na kartě "Překročené rezervace", nebudou automaticky zrušeny, pokud jste nenastavili plánovač tak, aby je zrušil, ale můžete zrušit všechny rezervace pomocí tlačítka v horní části seznamu.

5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek

Poměry rezervací mohou pomoci při akvizici. Ukazují, kolik existuje požadavků vzhledem k počtu jednotek a ukazují, kdy je potřeba dokoupit další exempláře. Ve výchozím nastavení tento výstup ukáže všechny dokumenty, které mají poměr rezervací na jednotku alespoň 3.

5.9.5. Příchozí přesuny

Tato zpráva zobrazí seznam všech výtisků, které Koha považuje "na cestě" do vaší knihovny.
Pokud vaše převody jsou zpožděné v příchodu do vaší knihovny, uvidíte zprávu o tom, jak dlouho vaše výtisky jsou zpožděné.

Důležité

Jednotka se považuje za zpožděnou na základě počtu dní, které jste vložili do systémové předvolby TransfersMaxDaysWarning.

5.9.6. Překročené lhůty

Důležité

U knihoven s velkým počtem čtenářů, může být tato zpráva zabrat značné množství času po spuštění.

Poznámka

Velké knihovny si mohou vybrat filtrovat sestavu před spuštěním, pomocí nastavení předvolby FilterBeforeOverdueReport na "Vyžadovat".
Tato zpráva zobrazí všechny výtisky, jejichž výpůjční lhůta je překročena ve vaší knihovně.
Zprávu lze filtrovat pomocí volby menu na levé straně sestavy.

Poznámka

Tlačítko "Zobrazit všechny vypůjčené jednotky" v podstatě přejde ze zprávy překročení výpůjční doby na zprávu o výpůjčkách. To vám ukáže všechny vypůjčené tituly bez ohledu na termín vrácení.

5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)

Tato zpráva vám ukáže všechny včas nevrácené výpůjčky v knihovně, a pokuty které na ně naběhly.
If you would like to limit the report you can use the pull down menu at the top to limit to a specific shelving location at your branch. To see overdues with fines at other branches you will have to change your branch or log in at that branch.

Důležité

Pokud nechcete účtovat pokuty a/nebo nemáte plánovač pokut , neuvidíte žádné údaje v této zprávě.

5.10. Sledování vnitřního použití

Mnoho knihoven sleduje využití jednotek v rámci knihovny. To může být provedeno v Koha jedním ze dvou způsobů. Prvním je vytvořit jeden nebo více Statistický čtenář . Při sledování jednotek, které byly použity v knihovně, se podíváte do svého statistického čtenáře:
Namísto označení jednotky jako "vypůjčená" bude systém nahrávat, že položka byla použita uvnitř v domě:
Tyto kroky opakujte pro všechny jednotky, které byly použity v knihovně, abyste měli přesné statistiky pro jejich použití.
Druhý způsob, jak zaznamenat lokální využití jednotky je nastavit předvolbu RecordLocalUseOnReturn na "Zaznamenat". Pak kdykoliv přijmete některou jednotku, která není půjčená a není rezervovaná, bude zaznamenáno místní použití.

Poznámka

Jestliže máte RecordLocalUseOnReturn nastaveno na "Zaznamenat" můžete stále používat statistického čtenáře k zaznamenání místního použití.

5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku

Koha umožňuje manipulaci s dočasným umístěním jako je linka zpracování nebo knižní vozíku po celé knihovně. Aby tato funkce pracovala, musíte se nejprve ujistit, že máte autorizovanou hodnotu nastavenou v kategorii LOC na PROC (Processing Center) nebo CART (knižní vozík).
Dále potřebujete nastavit systémovou předvolbuNewItemsDefaultLocation na PROC. Tím se nastaví pro nové jednotky PROC jako výchozí lokace.
Vytvoření jednotek s jejich požadovanou konečnou regálovou lokací.
 • Tyto nově katalogizované jednotky budou dočasně nastaveny na lokaci PROC a bude zobrazena v jakémkoliv popisu, co má PROC. Původní kód lokace vložený v době vytvoření jednotky je uložen ve sloupci "permanent_location", pro budoucí použití. Jednotky zůstanou v lokaci PROC, dokud nejsou vráceny. Chcete-li mít tyto jednotky, přesuňte je do regálového vozíku:
  1. Nastavte systémovou předvolbu InProcessingToShelvingCart
  2. Příjem těchto nově vytvořených jednotek a budou přesunuty do kódu lokace vozíku (CART) a zobrazí se s jakýmkoliv popisem CART.
  3. Plánovačběží v určených intervalech a přemisťuje s časem jednotky z vozíku (CART) do trvalého regálového místa. (Například hodinový plánovač cart_to_shelf.pl --hours 3, kde --hours je množství času v hodinách, který by jednotka měla strávit na vozíku před uplynutím doby na své trvalé umístění)
   • Poznámka

    Pokud je zapnutá systémová předvolba ReturnToShelvingCart , každá nově přijatá jednotka je také automaticky vložena regálového vozíku, aby byla zpracována stejným během skriptu.
   • Důležité

    Příjmy s potvrzenými rezervacemi nejdou do regálového vozíku. Pokud položky na regálovém košíku jsou vydány (půjčeny) čtenáři, bude lokace "regálový vozík" (CART) vymazána.

5.12. Samoobslužný výpůjčka

Koha má jen velmi základní selfcheck modul. Chcete-li povolit tento modul, musíte nastavit WebBasedSelfCheck na "Povolit". Chcete-li použít tento modul, musíte se přihlásit jako člen zaměstnanců s oprávněními výpůjčky.

Poznámka

Vytvořte čtenáře knihovník speciálně pro tuto akci, takže nemusíte opustit skutečného knihovníka přihlášeného do počítače celý den
Neexistuje žádný odkaz na modul Self Checkout, ale jednoduchým přidáním systémové předvolby intranetuserjs můžete modul Self Checkout přidat.
$(document).ready(function(){ $("#login
   #submit").parent().after("<p><a
   href=\"http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl\"
   target=\"_blank\">Self-Checkout</a></p>"); });

Důležité

Výše uvedený kód má přidané odřádkování, aby byl lépe čitelný, nezapomeňte zadat výše uvedený kód jako jeden řádek, když ho vložíte do systémových předvoleb.
Tento odkaz se pak objeví v dolní části protokolu na stránce:
Můžete také přístoupit k tomuto modulu tím, že půjdete na: http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl
Když jste na stránce Self checkout, závisí na hodnotě předvolby SelfCheckoutByLogin , budete vyzváni k vložení čísla průkazu (cardNumber)
nebo vašeho uživatelského jména a hesla:
Jakmile jste přihlášeni k selfcheck modulu, budete požádáni na skenování jednotek, které si půjčujete
Jak skenujete jednotky, budou se objevovat pod polem čárového kódu
When you are finished scanning items it is important to click the 'Finish' button. This will prompt you to print a receipt and log you out of the self check module.
Při pokusu o výpůjčky jednotek, mohou být některé případy, kdy se objeví chybová hlášení a čtenář bude poslán za knihovníkem. To se stane, i když umožňujete překonání výpůjčních funkcí. Pouze knihovník může překonat blokování výpůjčky a tak čtenáři musí jít za knihovníkem pro pomoc v těchto situacích.

5.13. Offline výpůjčky

Koha allows for you to continue circulation actions while offline by using any one of three utilities.

5.13.1. Offline výpůjčky

If the AllowOfflineCirculation preference is set to 'Enable' the library staff can continue to perform circulation actions within Koha when the system is offline. You will want to visit http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl at least once while online and bookmark that page. That is the page you will go to when you are offline.

Důležité

The offline interface uses HTML LocalStorage, which depending on the browser and user setting, is limited to 2.5MB or 5MB per domain. This means that larger systems will not be able to syncronize their data and are recommended to use either the Firefox or Windows application for offline circulation.

5.13.1.1. Nastavit

Předtím, než bude systém nedostupný, běžte do modulu Výpůjčky a klikněte na odkaz "Vestavěný klient pro offline výpůjčky"
Synchronizujte vaše data na každém počítači, který používáte pro půjčování a vracení. To provedete kliknutím na odkaz "Synchronizovat" na pravé straně stránky.

Důležité

The offline interface uses HTML LocalStorage, which depending on the browser and user setting, is limited to 2.5MB or 5MB per domain. This means that larger systems will not be able to syncronize their data and are recommended to use either the Firefox or Windows application for offline circulation.
To Vám umožní stáhnout kopii čtenářských dat a dat o výpůjčkách do prohlížeče. Klikněte na tlačítko "Stáhnout záznamy" nahoře a potřebná data budou stažena.
Jakmile budou stažena potřebná data, zobrazí se u každé sady datum poslední synchronizace.
Toto by se mělo provádět pravidelně, pro případ, kdyby nečekaně vypadlo připojení.

5.13.1.2. Půjčování

When your system goes offline visit the Offline Circulation page (http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl) in Koha and click 'Check out' or 'Check in' to perform offline actions.
Půjčování se provádí vyhledáním čtenářů pomocí čárového kódu, nebo částí jména v horní částí stránky "Půjčování". Poté budou vypsány informace o čtenáři, včetně výpůjček a poplatků, které jsou zapsány v lokální synchronizované databázi.
Načtěte čárový kód jednotky, kterou chcete vypůjčit a zadejte termín vrácení. Bez zadání data pro vrácení nelze pokračovat.
Jakmile je jednotka vypůjčena, objeví se pod informacemi o čtenáři.

5.13.1.3. Varovaní Offline výpůjček Koha

Jakmile je opět obnoveno spojení, použijte odkaz "Synchronizovat" v modulu pro offline výpůjčky a klikněte na tlačítko "Nahrát provedené akce zpět na server"
Poté co je soubor nahrán, můžete kliknout na odkaz "Offline výpůjčky čekající na potvrzení" a nechat systém Koha zpracovat akce provedené offline.
Po kliknutí na "Zobrazit čekající offline akce", budete postaveni před shrnutí všech akcí, uložené do Koha v *. koc souboru.
 • Jen pokud jsou záznamy ze všech výpujčních počítačů jsou nahrány, bude možno je všechny zkontrolovat nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat přes Koha.
 • Klikněte na tlačítko "Zpracovat" a Koha nahraje všechny transakce jednu po druhé. Pro každou transakci se status změní na:
  • "Úspěšné." pokud byla transakce zpracována bez problémů
  • "Uživatel nenalezen." pokud je zadáno chybné číslo průkazky
  • "Exemplář nebyl nalezen." pokud čárový kód exempláře není správný
  • "Jednotka nebyla vypůjčena." pokud vracíte dostupnou jednotku
Jen pokud jsou ukončeny, máte souhrn všech svých transakcí

5.13.2. Firefox Plugin

Francois Marier Francois Charbonnier

BibLibre

Sestavil

Nicole C. Engard

Úpravy pokud bylo třeba 
2012
There is an offline circulation tool that you can add to your Firefox browser as an addon. To do so, just go to https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/koct/ page and click on the "install now" button. You may have to confirm the installation, just click on "install now" and then restart Firefox to complete the installation.
Once you have installed the plugins and restarted Firefox, you will see the Koha logo in the download bar at the bottom right of Firefox.
Kliknutím na logo se otevře nástroj ve vlastním okně.
Plugin se skládá ze čtyř záložek:
 • Záložka výpůjčky, kde půjčujete jednotky
 • Záložka Vracení, kde přijímáte jednotky
 • Záložka Log sleduje všechny změny, které jste udělali v offline modulu
  • Protokol (log) pamatuje všechny informace, dokud je nevymažete. Pokaždé, když otevřete plugin a obsahuje v protokolu data, bude vás varovat
   Pokud byste chtěli vymazat protokol, zaškrtněte políčko"Chci odstranit řádky" před klepnutím na tlačítko 'OK'. V opačném případě klepnutím na tlačítko 'OK' ponecháte jednotky v protokolu a můžete pokračovat v práci.
 • Karta Param je pro nastavení pluginu
První věc, kterou je třeba udělat, je nastavit plugin. Přejděte na záložku Param pro nastavení pluginu
Odpovězte na 4 předložené otázky:
 • Serrver = URL služebního intranetu
 • Kód pobočky = kód pro pobočku kde jste umístěni
 • Uživatelské jméno = jméno u vašeho služebního loginu
 • Heslo = vaše služební heslo

Důležité

Chcete-li uložit nastavení, budete muset zavřít okno plugin a znovu jej otevřít kliknutím na logo Koha v liště doplňků.

Poznámka

Můžete si vytvořit účet zaměstnance věnovaný offline výpůjčkám. Tak, bez ohledu na to, kdo je u výpůjčního pultu, mohou všichni používat stejný přihlašovací login. Vedle těchto řádků, můžete použít skupinové přihlášení, který již stejně máte pro výpůjčky.
Once you have everything set up you can start checking items in and out.
Výpůjčky:
 • Jděte na záložku výpůjčky
 • Skenujte čárový kód čtenáře
 • Skenujte čárový kód jednotky
 • Klikněte na Uložit
Vracení:
 • Jděte na záložku Vracení
 • Skenujte čárový kód jednotky
 • Klikněte na Uložit
Pokaždé, když půjčujete nebo přijímáte jednotku (knihu), nové transakce jsou ukládány v místní databázi pluginu a uvidíte, na spodní straně pluginu kolik transakcí bylo učiněno během offline výpůjček. Například, "10 řádek(y) přidáno" znamená, že jste měli 10 transakcí.
Pak, když budete chtít mít přehled všech transakcí, přejděte na záložce Protokol (log). Tato karta vám ukáže transakce v databázi pluginu

Poznámka

Status bude "místní", pokud jste v režimu offline a nezpracováváte transakce v Koha
When your Internet connection comes back up you will want to get these transactions in to Koha. Before processing these transactions you should be aware of a few issues.
Protože nejste připojeni k databázi v Koha při použití tohoto pluginu, rezervace potřebují dodatečné zpracování. Pokud jednotka, kterou přijímáte má rezervaci, rezervace na jednotku zůstává. Vzhledem k tomu, nemůžete potvrdit všechny rezervace nalezené během vracení, rezervace zůstávají a musí být později zpracovány. Máte-li vrácených pouze několik jednotek, můžete vést záznamy o všech. Pokud jste přijali mnoho jednotek, můžete použít frontu rezervací, přeskupit jí a vidět které podané rezervace na jednotky v regále jsou chybné.
Podobně, pokud čtenářova karta vypršela, nástroj offline výpůjčky o tom neví, takže výpůjčka bude provedena bez ohledu na zablokování čtenářova účtu.
Máte dvě možnosti pro přidání tohoto do Koha
 • Potvrdit v Koha
  • Pokud vypůjčujete/vracíte na více než jednom počítači ve stejnou dobu, chcete aby každá transakce byla zpracována konzistentně. Řekněme, že například jeden čtenář vypůjčil knihu na jednom počítači a poté vrátil na jiném počítači. Chcete-li být konzistentní, potřebujete nejdříve nahrát vypůjčení a pak vrácení a ne naopak! Chcete-li tak učinit, musíte seskupit každou transakci na jednom místě, všechny je seskupit a setřídit a pak všechno zpracovat. Takže budete muset použít možnost "Potvrdit v Koha" z každého pluginu/počítače, s kterým pracujete. Tímto způsobem půjde protokol (log) do Koha a musí být přístupný z offline výpůjční stránky.
  • Get there: Circulation > Pending offline circulation actions
  • Jen pokud jsou záznamy ze všech výpujčních počítačů jsou nahrány, bude možno je všechny zkontrolovat nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat přes Koha.
  • Klikněte na tlačítko "Zpracovat" a Koha nahraje všechny transakce jednu po druhé. Pro každou transakci se status změní na:
   • "Úspěšné." pokud byla transakce zpracována bez problémů
   • "Uživatel nenalezen." pokud je zadáno chybné číslo průkazky
   • "Exemplář nebyl nalezen." pokud čárový kód exempláře není správný
   • "Jednotka nebyla vypůjčena." pokud vracíte dostupnou jednotku
  • Jen pokud jsou ukončeny, máte souhrn všech svých transakcí
 • Použít přímo
  • Pokud jste provedli všechny výpůjční transakce na jednom počítači, pak vše je už setříděno, takže si můžete vybrat "Použít přímo"
  • Sloupec status bude aktualizován abyste věděli jestli transakce byly zapracovány
   • "Úspěšné." pokud byla transakce zpracována bez problémů
   • "Uživatel nenalezen." pokud je zadáno chybné číslo průkazky
   • "Exemplář nebyl nalezen." pokud čárový kód exempláře není správný
   • "Jednotka nebyla vypůjčena." pokud vracíte dostupnou jednotku
  • Jakmile budete hotovi, můžete zkontrolovat všechny položky přímo v záložce Protokol (Log)
Až budete hotovi, můžete vymazat protokol (log) klepnutím na tlačítko Vymazat. Pokud to neučiníte, budete na to upozorněni při příštím otevření nástroje offline výpůjček.

5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows

Utilitu offline výpůjčku můžete stáhnout z : http://kylehall.info/index.php/projects/koha/koha-offline-circulation/
Chcete-li generovat borrowers.db soubor pro načtení do nástroje systému Windows, budete muset spustit generátor souboru pomocí cronu .

5.13.3.1. Nahrát offline výpůjční soubor

offline nástroj výpůjček pro Windows vygeneruje KOC soubor, který můžete nahrát do Koha, jakmile váš systém Koha je k dispozici.
Na výpůjčním menu klikněte "Načíst offline výpůjční soubor (.koc)"
Vyberte Váš *.koc soubor
Hned po načtení souboru klikněte na 'Zpracovat soubor'
Pokud je toto dokončeno, budete moci nahrávat jiný soubor nebo obsluhovat čekající offline výpůjčky.
Po kliknutí na "Zobrazit čekající offline akce", budete postaveni před shrnutí všech akcí, uložené do Koha v *. koc souboru.
 • Jen pokud jsou záznamy ze všech výpujčních počítačů jsou nahrány, bude možno je všechny zkontrolovat nebo vybrat jen ty, které chcete zpracovat přes Koha.
 • Klikněte na tlačítko "Zpracovat" a Koha nahraje všechny transakce jednu po druhé. Pro každou transakci se status změní na:
  • "Úspěšné." pokud byla transakce zpracována bez problémů
  • "Uživatel nenalezen." pokud je zadáno chybné číslo průkazky
  • "Exemplář nebyl nalezen." pokud čárový kód exempláře není správný
  • "Jednotka nebyla vypůjčena." pokud vracíte dostupnou jednotku
Jen pokud jsou ukončeny, máte souhrn všech svých transakcí

Kapitola 6. Katalogizace

Než začnete katalogizaci v Koha je třeba udělat několik základních nastavení. Podívejte se na implementační seznam . A co nejdůležitější je, abyste se ujistili, že vaše Rámce MARC jsou definovány tak, jak chcete. Poté co jste v modulu Katalogizace, už nebudete moci přidat nebo odebrat pole a podpole, takže vaše rámce musí být připraveny, než začnete katalogizovat.
Můžete také použít OCLC Connexion poslat záznamy přímo do Koha. Více informací o tom najdete OCLC Connexion Setup appendix.
 • Cesta: Vícee > Katalogizace

6.1. Bibliografické záznamy

Bibliografický záznam v Koha obsahuje hlavní informace týkající se materiálu. To zahrnuje údaje, jako je název, autor, ISBN, atd. Tyto informace jsou uloženy v Koha v Marc (různé druhy Marc jsou podporovány v Koha). Jakmile je tato informace uložena, mohou být připojeny jednotky nebo exempláře.

6.1.1. Přidávání záznamů

Záznamy mohou být přidány do Koha jako originály nebo kopie katalogizace. Pokud chcete katalogizovat záznam pomocí prázdné šablony
 • Klikněte na tlačítko 'Nový záznam'
  • Vyberte šablonu, na které chcete založit váš záznam
Chcete-li katalogizovat záznam na základě existujícího záznamu v jiné knihovně
 • Klikněte na vyhledání Z39.50
  • Hledat položku, kterou byste rádi katalogizovali
   • Poznámka

    Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky, zkuste hledat s méně poli, ne všechny Z39.50 cíle jsou schopny hledat ve všech polích výše uvedených.
  • Vyhkledávací cíle lze změnit pomocí sekceSpráva Z39.50 .
  • Z výsledků si můžete prohlédnout MARC nebo lístové zobrazení záznamu nebo se rozhodnete je mportovat do Koha
   • Kromě odkazu Importovat napravo od každého titulu lze kliknout přímo na titul, který vás zajímá a objeví se nabídka s odkazy na náhled záznamu a jeho import
   • Pokud nelalézáte titul, který potřebujete vyhledat pomocí Z39.50, můžete kliknout na tlačítko "Zkuste nové hledání" v levém dolním rohu z vašich výsledků
Pokud jste otevřeli prázdnou šablonu nebo importovaný záznam přes Z39.50 budete seznámeni s formulářem pro pokračování katalogizace.
 • Chcete-li rozbalit sbalené tagy, klikněte na tag popis
 • Chcete-li získat nápovědu z Kongresové knihovny USA o tagu MARC, klepněte na otazník (?) na pravé straně čísla pole
  • Pokud máte pocit, že toto příliš přeplňuje obrazovku, můžete skrýt otazníky odškrtnutím výběru vedle poznámky: "Zobrazit dokumentaci MARC polí" v pravé horní části editoru
 • Někdy pole nemusí být editovatelné vzhledem k hodnotě ve své předvolbě BiblioAddsAuthorities . Máte-li tuto předvolbu nastavenu na "Nepovolit katalogizátorům psát do polí pro autoritu" může se zobrazit symbol zámku na levé straně pole.
  • Pokud se tato ikona objeví, musíte kliknout na ikonu vpravo od pole vyhledání existující autority
  • V seznamu výsledků klikněte na 'Vybrat autoritu' pro přenos do katalogizačního záznamu.
 • K vytvoření opakování tohoto pole klikněte na ikonku "Opakovat tento tag" vpravo od názvu tagu
  • Chcete-li přesunout podpole ve správném pořadí, klepněte na šipku nahoru na levé straně pole
  • Chcete-li duplikovat podpole, klikněte na klonovací ikonu (odstranit kopírované pole, klepněte na tlačítko Odstranit ikonu klonu) vpravo od pole
  • Chcete-li odstranit podpole (pokud existuje více než jedno stejného typu), klepněte na znaménko mínus (-) na pravé straně pole
 • K použití pluginu klikněte na ikonku vpravo od pole
  • Některá pole pevné délky mají editory, které se mění v závislosti na druhu materiálu který katalogizujete (například pole 006 a 008)
 • Až budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit" v horní části a vyberte, zda chcete uložit a zobrazit bibliografický záznam, který jste vytvořili nebo pokračovat v přidávání/editaci jednotek připojených k záznamu
  • Choosing 'Save and view record' will bring you right to the record you just cataloged
  • Choosing 'Save and edit items' will bring you to the add/edit item form after saving the bib record so that you can attach holdings
  • Choosing 'Save and continute editing' will allow you to save your work so far and keep you in the editor to continue working
 • Pokud se chystáte přidat duplicitní záznam do systému budete varováni před uložením

6.1.2. Přidání analytických záznamů

Knihovny někdy zpřístupňují novinové články a části v rámci monografií a časopisů knihovním čtenářům prostřednictvím analytické katalogizace. Analytická katalogizace vytváří samostatné bibliografické záznamy o těchto článcích, kapitolách a sekcích, atd. které najdete uvnitř většího zdroje, jako jsou knihy, časopisy, noviny. V analytické katalogizaci, ačkoli je vytvořen samostatný bibliografický záznam pro článek, není fyzicky oddělen od hostitelské položky. Další informace o Analytické katalogizaci viz v kapitole 13 AACR2.
Pokud chcete katalogizovat analytické záznamy existují dvě možnosti. Jedním z nich je použít funkci Usnadnění Analytiky , druhý je Rozšířený analytický Workflow .

6.1.2.1. Usnadnění analytiky

The Easy Analytics feature makes linking analytic records together easier. The first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to 'Display' and the UseControlNumber preference to 'Don't use.'
Po katalogizaci analytického záznamu (viz Přidávání záznamů pro více informací o vytváření záznamů) klikněte na 'Upravit' z normálního zobrazení a zvolte "Odkaz na hostitele"
To vás vyzve k zadání čárového kódu pro výtisky, které by měly být napojeny na tento záznam.
Po vložení čárového kódu jednotky a kliknutí na tlačítko 'Vybrat' obdržíte potvrzující zprávu.
Záznam bude mít nyní pole 773 správně vyplněné, tak aby se uskutečnit odkaz na zdrojový dokument.
Chcete-li zobrazit všechny položky vázané na záznam hostitelského (zdrojového) dokumentu, proveďte vyhledání záznamu, klepněte na kartu Analytika na levé straně a analytika navázaná na každý čárový kód se zobrazí ve sloupci pod "Používáno v".

Poznámka

Je také možné vytvářet analytické záznamy z této obrazovky kliknutím na "Vytvořit analytiku"
Můžete se také podívat na analytiku napojenou na tento záznamu kliknutím na odkaz "Ukázat analytiku" na horní části záznamu v normálním zobrazení.
Při pohledu na analytický záznam uvidíte také odkaz na hostitelskou položku ve sloupci "Záznamy hostitele" v tabulce jednotek při pohledu na kartu Analytiky.

6.1.2.2. Rozšířený analytický Workflow

To use the Enhanced Workflow method of adding analytics, the first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to 'Don't display' and the UseControlNumber preference to 'Use.'
Po katalogizaci původního záznamu (viz Přidávání záznamů pro více informací o vytváření záznamů) klikněte na tlačítko "Nový" z normálního zobrazení a zvolte "Nové dětský záznam."
Tím se otevře nový prázdný záznam pro katalogizaci. Prázdný záznam bude mít jen pole 773 správně vyplněno k dokončení odkazu, jakmile je záznam uložen.
Chcete-li zobrazit všechny položky vázané na záznam hostitelského (zdrojového) dokumentu, proveďte vyhledání záznamu, klepněte na kartu Analytika na levé straně a analytika navázaná na každý čárový kód se zobrazí ve sloupci pod "Používáno v".
Můžete se také podívat na analytiku napojenou na tento záznamu kliknutím na odkaz "Ukázat analytiku" na horní části záznamu v normálním zobrazení.
Při pohledu na analytický záznam uvidíte také odkaz na hostitelskou položku ve sloupci "Záznamy hostitele" v tabulce jednotek při pohledu na kartu Analytiky.

6.1.2.3. Editace analytik

Pokud jste propojili analytický záznam nesprávně, můžete odstranit tento odkaz úpravou výtisku na analytickém záznamu (nikoliv na záznamu hostitele). Chcete-li toto provést, přejděte na analytický záznam a klikněte na tlačítko "Upravit" a zvolte 'Upravit výtisky". Na levé straně každého výtisku, uvidíte dvě možnosti.
 • Kliknutím na "Editovat zdroj" povolí editovat položku zdrojového dokumentu.
 • Kliknutím na "Zrušit odkaz" odstraní pole 773 a propojení mezi analytickým záznamem a zdrojovým dokumentem.

6.1.3. Editace záznamů

K editaci záznamu klikněte na "Upravit bibilo" na stránce výsledků vyhledání na stránkách katalogizace
nebo kliknutím na tlačítko "Upravit" v bibliografickém záznamu a vybráním "Upravit záznam"
Záznam bude otevřen v editoru MARC
Alternativou je hledat přes protokol Z39.50 a překrýt váš záznam s plnějším záznamem nalezeným v jiné knihovně. Můžete to udělat pomocí volby "Nahradit záznam pomocí Z39.50 " z menu Úpravy.
Pokud zvolíte toto, budete přeneseni do vyhledávacího okna Z39.50, kde můžete vyhledávat záznamy i v jiných knihovnách.
Pokud jste dokončili úpravy (jakoukoliv metodou), můžete kliknout na 'Uložit', nahoře vlevo v editoru.
Můžete také použít editovací menu k přidání vlastního obrázku obálky a to když máte buď OPACLocalCoverImages a/nebo LocalCoverImages nastaveno na "Zobrazit" vybráním z menu "Nahrat obrázky".
Vybráním "nahrát obrázek" se dostanate na Nástroj nahrání lokálního obrázku obálky".

6.1.4. Duplikování záznamů

Někdy kopii záznamu nelze nalézt přes Z39.50. V těchto případech můžete vytvořit duplikát podobného záznamu a upravit potřebné části pro vytvoření nového záznamu. Chcete-li duplikovat existující záznam klepněte na tlačítko "Upravit jako nový (duplicitní)" v nabídce Úpravy bibliografického záznamu
Tím se otevře nový MARC záznam s poli vyplněnými hodnotami z původního bibliografického záznamu.

6.1.5. Slučování záznamů

Pokud byste chtěli sloučit více záznamů, můžete to udělat pomocí nástroje Seznamy . Více informací zde .

6.1.6. Smazání záznamů

Chcete-li odstranit bibliografický záznam, vyberte možnost "Edit" a zvolte "Smazat záznam"
Bibliografické záznamy mohou být odstraněny pouze když byly odstraněny všechny jednotky na ně navázané. Pokud se pokusíte odstranit bibliografický záznam se stále připojenými jednotkami uvidíte, že možnost vymazání je vyšedlá.

6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)

V Koha každý bibliografický záznam může mít připojenou jednu nebo více jednotek (exemplářů). Tyto jednotky jsou někdy odkazovány jako exempláře (výtisky). Každá jednotka obsahuje informace o fyzickém výtisku, který má knihovna ve fondu.

6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)

Po uložení nového bibliografického záznamu, budete přesměrováni na prázdný záznam jednotky (exempláře), takže můžete připojit jednotku k bibliografickému záznamu. Můžete také kliknout na "Přidat/Upravit jednotky" z výsledků katalogizačního vyhledávání
nebo můžete přidat novou jednotku kdykoliv kliknutím na "Nový" v bibliografickém záznamu a vybráním "Nová jednotka"
Objeví se editační tormulář:
Pokud plánujete vydání jednotky do oběhu, měli byste vyplnit alespoň následující pole pro nové jednotky:
 • 2 - Zdroj klasifikace
 • a - Trvalé umístění
 • b- Aktuální umístění
 • o - Plná signatura
 • p - Čárový kód
 • V - Cena, cena pro náhradu, reprodukční pořizovací cena
  • Tato hodnota bude účtována čtenáři když označíte jednotku, kterou měl vypůjčnou, jako ztracenou
 • y - typ jednotky Koha
Abyste se ujistili že tyto hodnoty jsou vyplněny, můžete je označit jako povinné v rámci, který používáte, a pak se objeví v červené barvě s takto "povinným" označením. Jednotka nebude uložena, pokud povinná pole nejsou vyplněna.
 • Poznámka

  Chcete-li podpole jednotky učinit povinné v použitém rámci, upravit pole 952 v editoru rámce .
Pod formulářem jsou 3 tlačítka pro vložení jednotky
 • Přidat jednotku, přidá právě jednu jednotku (exemplář)
 • Přidat & Duplikovat přidá jednotku a vyplní nový formulář stejnými hodnotami abyste je mohli změnit
 • 'Přidat víc jednotek' se zeptá, kolik jednotek a poté přidá dané číslo +1 do čárového kódu, aby byl každý kód unikátní
Vaše přidané jednotky se zobrazí nad přidávacím formulářem, jakmile bude předložen
Vaše jednotky se také objeví pod bibliografickými detaily v zobrazení bibliografického záznamu.
Pokud máte SpineLabelShowPrintOnBibDetails nastaveno na "Zobrazit", pak zde bude odkaz na rychlý tisk hřbetního štítku u každé jednotky.
Můžete také filtrovat obsah vaší tabulky jednotek (exemplářů) kliknutím na odkazy "Aktivovat filtry". Toto se zobrazí v horním řádku, kde můžete zadat v každém sloupci filtrování výsledků v tabulce.

6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)

Jednotky lze upravovat různými způsoby.
 • Kliknutí na "Upravit" a "Upravit jednotky" v bibliografickém záznamu
  Které otevírají seznam jednotek, kde můžete kliknout na "Edit" na levé straně konkrétní položky, kterou chcete upravit.
 • Kliknutí "Upravit jednotky" vedle jednotky (exempláře) v tabulce jednotek (exemplářů)
  Které otevírají seznam jednotek, kde můžete kliknout na "Edit" na levé straně konkrétní položky, kterou chcete upravit.
 • Kliknutí na "Upravit" a pak "Upravit v dávce"
  Tím se otevírají nástroj dávková modifikace jednotek , kde můžete upravovat všechny jednotky tohoto záznamu v dávce.
 • You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to edit and click 'Modify selected items' at the top of the list.

6.2.2.1. Rychlá aktualizace stavu exemplářů

Knihovníci často potřebují změnit stav jednotky na "Ztraceno" nebo "Poškozeno". K tomu není potřeba upravovat úplný záznam. Kliknutím na čárový kód jednotky na souhrnu nebo v historii výpůjček se dostanete na přehled položky. Na přehled jednotky se také můžete dostat kliknutím na kartu "Jednotky" vlevo na stránce s podrobným záznamem jednotky.
V tomto náhledu můžete označit jednotu za ztracenou zvolením stavu ztraceno v rolovací nabídce a kliknutím na tlačítko 'Nastavit stav'.
Můžete také označit jednotku jako poškozenou, výběrem "Poškozený stav" z roletky a klepnutím na tlačítko 'Nastavit stav'.

6.2.3. Informace o jednotce

Na levé straně každého bibliografického záznamu je záložka, která slouží k zobrazení jednotek.
Kliknutí na tuto kartu vám poskytne základní informace o jednotkách. Pokud jste si objednali jednotku prostřednictvím modulu Akvizice, pak část Historie bude obsahovat informace o objednávce.
Pokud objednávka nebo den přistoupení je propojena, kliknutím na něj se dostanete na akviziční informace pro tuto jednotku.

6.2.4. Přesun jednotek

jednotky lze přesouvat z jednoho bibliografického záznamu do jiného pomocí volby Připojení jednotky
Navštivte bibliografický záznam, ke kterému chcete připojit jednotku a zvolte "Připojit jednotku" z menu "Úpravy".
jednoduše vložte čárový kód pro výtisk, který chcete přesunout a klikněte na "Vybrat"
Chcete-li přesunout všechny jednotky na nový záznam, abyste vytvořili pouze jeden bibliografický záznam, můžete použít nástroj sloučení záznamů .

6.2.5. Smazat exempláře

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit záznamy o výtisku. Pokud potřebujete odstranit jen jeden výtisk, můžete to udělat tím, že se otevře stránka s detaily bibliografického záznamu a kliknete na tlačítko "Upravit" v horní části. Odtud si můžete vybrat "Upravit výtisky".
Bude vám prezentován seznam jednotek a vedle každé z nich bude odkaz označený "Delete". Klikněte na tento odkaz a pokud jednotka není vypůjčená, tato jednotka bude odstraněna.
Pokud víte, že všechny výtisky připojené k vašemu záznamu nejsou v současné době vypůjčené, můžete použít volbu "Odstranit všechny výtisky" pod menu "Editace" a odstranit všechny výtisky ze záznamu.
You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to delete and click 'Delete selected items' at the top of the list.
Nakonec můžete použít nástroj dávkové mazání pro smazání dávky jednotek.

6.2.6. Historie výpůjček jednotky

U každého bibliografického záznamu se uchovává výpis oběhu (podle vašich nastavení včetně informace o čtenáři nebo bez něho), ale každá jednotka má svoji vlastní stránku výpisu oběhu. Pro její prohlížení klikněte na záložku 'Jednotky' nalevo od seznamu, na který se právě díváte.
Pod záhlavím 'Historie' je odkaz na zobrazení historie výpůjček dané jednotky. Kliknutím na něj se dostanete na stránku, která je jen mírně odlišná od stránky s historií bibliografického záznamu.

6.3. Autority

Záznamy autorit jsou způsob, jak kontrolovat pole ve Vašich MARC záznamech. Použití záznamů autorit Vám umožní kontrolu nad záhlavími předmětů, osobními jmény a místy.

6.3.1. Přidávání autorit

Chcete-li přidat nový autoritní záznam, můžete buď zvolit typ vytvářené autority tlačítkem "Nová autorita", nebo stáhnout záznam pomocí Z39.50.
Pokud si zvolíte vytvářet zcela nový záznam, objeví se čistý formulář, který vám umožní zadat všechny potřebné údaje.
Chcete-li rozbalit sbalené hodnoty stačí kliknout na název a podpole se objeví. Chcete-li duplikovat pole nebo podpole, stačí kliknout na znaménko plus (+) na pravé straně štítku. Chcete-li používat pluginy pole pomocné jednoduše klepněte na tlačítko elipsy (...) na pravé straně pole.
Při propojování autorit na jiná záhlaví, můžete použít plugin vyhledávače autorit klepnutím na tlačítko s třemi tečkami (...) na pravé straně pole.
Zde můžete vyhledat autoritu ve Vašem souboru autorit a následně ji propojit s bibliografickým záznamem. Pokud nenajdete vyhovující autoritu, klikněte na tlačítko 'Vytvořit novou' a přidejte ji. Tento zásuvný modul také umožňuje nastavit vztahy mezi autoritami.
Pokud zvolíte stažení autoritního záznamu, bude zobrazen vyhledávací formulář.
Jednotlivé záznamy můžete stáhnout do systému Koha pomocí odkazu "Importovat" napravo.
Bude zobrazen formulář, ve kterém budete moci upravit autoritní záznam předtím, než bude uložen do systému.

6.3.2. Hledání Autorit

Ze stránky autorit můžete vyhledávat existující termíny a bibliografické záznamy, ke kterým jsou přiřazené.
From the results you will see the authority record, how many bibliographic records it is attached to, an edit link, a merge link and a delete link (if there are no bibliographic records attached).
Kliknutím na obsah záznamu autority se otevře plný záznam a možnost upravení záznamu.
Pokud má autoritní záznam odkazy viz též, uvidíte je vyznačené je výsledcích vyhledání, klepnutím na ně se spustí vyhledávání na toto viz též.

6.3.3. Úpravy autorit

Autority mohou být upraveny kliknutím na souhrn o autoritě ve výsledcích vyhledávání a potom kliknutím na tlačítko 'Upravit' nad záznamem.
Once you've made the necessary edits, simply click 'Save' and dontmerge is set to 'Do', Koha will immediately update all of the bib records linked to the authority with the new authority record's data. If dontmerge is set to "Don't" then Koha won't edit bib records when changes are made to authorities, rather, this is done later by the merge_authority.pl cronjob.
Chcete-li odstranit autoritní záznam musíte se nejprve ujistit, že není spojen s bibliografickým záznamem. Pokud není používán žádnými bibliografickými záznamy odkaz pro "Delete" se zobrazí v pravé části záznamu o výsledcích vyhledávání jako tlačítko, které se objeví po kliknutí na shrnutí autoritního záznamu.

6.3.4. Hledání Autorit

If you have duplicate authority records you can merge them together by clicking the 'Merge' link next to two results on an authority search. After clicking 'Merge' on the first result you will see that authority listed at the top of the results.
Pokud chcete vybrané záznamy sloučit, klikněte na tlačítko 'Sloučit vybrané položky'. Budete dotázáni, který ze dvou záznamů bude zachován jako primární a který má být po sloučení smazán.
Zobrazí se Vám oba záznamy MARC. Ve výchozím stavu je vybrán celý první záznam, odškrtněte pole která nechcete mít ve výsledném záznamu a potom se přesuňte k druhému záznamu a vyberte pole, která mají být ve výsledném záznamu.
Jakmile jste dokončili svůj výběr, klikněte na tlačítko "Sloučit". Primární záznam bude nyní obsahovat údaje, které jste pro něj zvolili, stejně jako všechny jednotky/exempláře z obou bibliografických záznamů a druhý záznam bude vymazán.

6.4. Průvodce katalogizací

6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu

Jared Jared Camins-Esakov

American Numismatic Society

Sestavil

Nicole C. Engard

Úpravy pokud bylo třeba 
2010

Tabulka 6.1. Průvodce ke katalogizaci

Pole
Štítek
Popis
Návod
000
LEADER
Popisuje záznam (tj. nahrazuje) -- je to záznam pro monografii? Pro seriál?
Klepněte v tomto poli, abyste ho vyplnili. Poté nastavte "Bibliografickou úroveň" na "a" pro články nebo "s" pro seriály. Jinak nechte vše jak je.
001
ŘÍDÍCÍ ČÍSLO
Přístupové číslo
Vložte sem přístupové číslo napsané uvnitř jednotky. Pro články a jednotky, které nemají přístupvé číslo, nechte prázdné.
003
CONTROL NUMBER IDENTIFIER
Váš kód organizace MARC
Kliknutí na tomto poli jej vyplní (bude automaticky vyplněno, pokud máte nastavenou předvolbu MARCOrgCode </