Product SiteDocumentation Site

Koha 3.14

Koha 3.14 Manual (en)

Baskı 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Yasal Uyarı

Bu kılavuz GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 3 veya üzeri altında lisanslanmıştır
Bu lisans hakkında daha fazla bilgiyi GPL3 Appendix içinde öğrenebilirsiniz
Published: 2013
1. Giriş
1.1. Koha Temelleri
1.2. Koha Öneriler
1.3. Bu Kılavuzun Kullanılması
1.4. Kılavuza Katkıda Bulunmak
2. Yönetim
2.1. Genel Sistem Tercihleri
2.1.1. Sağlama
2.1.2. Yönetim
2.1.3. Otoriteler
2.1.4. Kataloglama
2.1.5. Dolaşım
2.1.6. Oluşturanlar
2.1.7. Geliştirilmiş içerik
2.1.8. I18N/L10N
2.1.9. Yerel Kullanım
2.1.10. Günlükler
2.1.11. OPAC
2.1.12. Kullanıcılar
2.1.13. Arama
2.1.14. Süreli Yayınlar
2.1.15. Personel Kullanıcı
2.1.16. Web Hizmetleri
2.2. Temel Parametreler
2.2.1. Kütüphaneler & Gruplar
2.2.2. Materyal Türleri
2.2.3. Otorize Değerler
2.3. Kullanıcılar & Dolaşım
2.3.1. Kullanıcı Kategorileri
2.3.2. Dolaşım ve Ceza Kuralları
2.3.3. Kullanıcı Nitelik Türleri
2.3.4. Kütüphane Transfer Limitleri
2.3.5. Ulaştırma Maliyet Matrisi
2.3.6. Materyal Dolaşım Uyarıları
2.3.7. İller ve İlçeler
2.4. Katalog Yönetimi
2.4.1. MARC Bibliyografik Yapıları
2.4.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
2.4.3. MARC Eşleştirme için anahtar kelimeler
2.4.4. MARC Bibliyografik Yapı Testi
2.4.5. Otorite Türleri
2.4.6. Sınıflama Kaynakları
2.4.7. Kayıt Eşleme Kuralları
2.4.8. OAI Ayarları Yapılandırması
2.5. Sağlama
2.5.1. Para Birimleri ve Döviz Kurları
2.5.2. Bütçeler
2.5.3. Fonlar
2.6. Ek Parametreler
2.6.1. Z39.50 Sunucuları
2.6.2. Bunu mu demek istediniz?
3. Araçlar
3.1. Kullanıcılar ve Dolaşım
3.1.1. Kullanıcı listeleri
3.1.2. Yorumlar
3.1.3. Kullanıcı İçe Aktarma
3.1.4. Uyarılar & Sekmeler
3.1.5. Gecikme Uyarısı/Durum Tetikleyicileri
3.1.6. Kullanıcı kartı oluşturucu
3.1.7. Kullanıcılar (anonimleştirme, toplu-silme)
3.1.8. Toplu kullanıcı modifikasyonu
3.1.9. Tag Moderasyonu
3.1.10. Kullanıcı Resimleri Yükle
3.2. Katalog
3.2.1. Toplu materyal modifikasyonu
3.2.2. Toplu materyal silme
3.2.3. Veri Dışa Aktar (MARC & Otoriteler)
3.2.4. Envanter/Stok sayımı
3.2.5. Etiket oluşturucu
3.2.6. Hızlı Kitap Sırtı Etiket Oluşturucu
3.2.7. MARC değiştirme şablonları
3.2.8. MARC kayıtlarını içe aktarmak için hazırla
3.2.9. Aşamalı MARC Kayıt Yönetimi
3.2.10. Yerel Kapak Resmi Yükle
3.3. Ek Araçlar
3.3.1. Takvim
3.3.2. CSV Profilleri
3.3.3. Sistem Günlüğü Görüntüleyici
3.3.4. Haberler
3.3.5. Görev Zamanlayıcı
3.3.6. Günün Sözü (QOTD) Editörü
4. Kullanıcılar
4.1. Yeni bir kullanıcı ekle
4.2. Personel Kullanıcı Ekle
4.3. İstatistiksel Kullanıcı Ekle
4.4. Bir kullanıcı çoğalt
4.5. Kullanıcı Resimleri Ekle
4.6. Kulllanıcılar düzenleniyor
4.7. Kullanıcıların Kendileri Yaptıkları Düzenlemelerin Yönetimi
4.8. Kullanıcı İzinleri
4.8.1. Kullanıcı İzinleri Ayarları
4.8.2. Tanımlanmış kullanıcı izinleri
4.9. Kullanıcı Bilgisi
4.9.1. Ödünç Ver
4.9.2. Ayrıntılar
4.9.3. Cezalar
4.9.4. Dolaşım Listeleri
4.9.5. Dolaşım Geçmişi
4.9.6. Değişiklik Logu
4.9.7. Uyarılar
4.9.8. İstatistik
4.9.9. Dosyalar
4.10. Kullanıcı Arama
5. Dolaşım
5.1. Ödünç Ver (Çıkar)
5.1.1. Materyallerin ödünç verilmesi
5.1.2. Ödünç Verme Mesajları
5.1.3. Ödünç Verme Uyarıları
5.2. Süresi uzatılıyor
5.3. İade (Dönüş)
5.3.1. Materyalleri iade alıyor
5.3.2. İade Alma Mesajları
5.4. Dolaşım Mesajları
5.4.1. Mesaj Ayarları
5.4.2. Yeni Mesaj Ekleniyor
5.4.3. Mesajları görüntüle
5.5. Ayırmalar
5.5.1. Personel İstemcide Ayırma Koyuluyor
5.5.2. Ayırmaları Yönetiyor
5.5.3. Ayırmalar Alınıyor
5.6. Aktarımlar
5.7. Kütüphane Ayarla
5.8. Hızlı Katalog Ekle
5.9. Dolaşım Raporları
5.9.1. Ayırma Sırası
5.9.2. Çekilecek ayırtılmışlar
5.9.3. Ayırtanın alması için bekletilenler
5.9.4. Ayırma oranları
5.9.5. Gelen aktarımlar
5.9.6. Gecikmişler
5.9.7. Cezaya kalan gecikmiş materyaller
5.10. Bina içi kullanımı izleme
5.11. İşlemde /Kitap Arabası Konumlarında
5.12. Otomatik Ödünç & İade
5.13. Çevrimdışı Dolaşım Araçları
5.13.1. Koha'da Çevrimdışı Dolaşım
5.13.2. Firefox Eklentisi
5.13.3. Windows İçin Çevrimdışı Dolaşım Aracı
6. Kataloglama
6.1. Bibliyografik Kayıtlar
6.1.1. Kayıt Ekleme
6.1.2. Analitik Kayıtları Ekleme
6.1.3. Kayıtları Düzenleme
6.1.4. Kayıtları Çoğaltmak
6.1.5. Kayıtları Birleştirme
6.1.6. Kayıtların Silinmesi
6.2. Materyal Kayıtları
6.2.1. Materyal Ekleme
6.2.2. Materyallerin Düzenlenmesi
6.2.3. Materyal Bilgisi
6.2.4. Materyalleri Taşıma
6.2.5. Materyalleri Silme
6.2.6. Materyal Özel Dolaşım Geçmişi
6.3. Otoriteler
6.3.1. Otorite Kaydı Ekleniyor
6.3.2. Otoriteler Aranıyor
6.3.3. Otoriteler Düzenleniyor
6.3.4. Otoriteleri Birleştirme
6.4. Kataloglama Rehberleri
6.4.1. Bibliyografik Kayıt Kataloglama Cheat Sheet
6.4.2. Materyal/Ayırtma Kayıt Kataloglama Kılavuzu
6.4.3. Siparişte olan ve Ayırtılmış materyallerin idaresi
7. Kurs Rezervleri
7.1. Süreç Rezervleri Ayarı
7.2. Kurs Ekleme
7.3. Rezerv Materyalleri Ekleme
7.4. OPAC Kurs Rezervleri
8. Süreli Yayınlar
8.1. Süreli Yayın Frekanslarını Yönet
8.2. Süreli Yayın Numaralandırma Düzenlerini Yönet
8.3. Bir abonelik ekle
8.4. Süreli yayın sayılarını al
8.5. Yönlendirme Listesi Oluştur
8.6. Personel İstemcide Abonelikler
8.7. OPAC'da abonelikler
8.8. Geciken Süreli Yayınları Claim Edin
8.9. Süreli Yayınların Bitim Tarihini Kontrol Et
8.10. Süreli Yayınları Yenileme
8.11. Süreli Yayınlar Aranıyor
9. Sağlama
9.1. Kurulum
9.2. Sağlayıcılar
9.2.1. Sağlayıcı Ekle
9.2.2. Bir sağlayıcı Gör/Düzenle
9.2.3. Sağlayıcı Sözleşmeleri
9.3. Önerileri Yönetme
9.4. Siparişleri Yerleştirme
9.4.1. Bir sepet oluştur
9.4.2. Bir sepet grubu oluştur
9.4.3. Sepetleri yazdırmak
9.5. Siparişler Alınıyor
9.6. Faturalar
9.7. Claimler & Gecikmiş Siparişler
9.8. Sağlama Aramaları
9.9. Bütçe/Fon İzleme
10. Listeler & Sepet
10.1. Listeler
10.1.1. Liste oluştur
10.1.2. Listeye Ekle
10.1.3. Listeleri Görüntüleme
10.1.4. Listeler yoluyla Bibliyografik Kayıtlar birleştiriliyor
10.2. Sepet
11. Raporlar
11.1. Özel Raporlar
11.1.1. Özel Rapor Ekle
11.1.2. Özel Raporları Düzenle
11.1.3. Özel Raporlar Çalıştırılıyor
11.2. İstatistik Raporları
11.2.1. Sağlama İstatistikleri
11.2.2. Kullanıcı İstatistikleri
11.2.3. Katalog İstatistikleri
11.2.4. Dolaşım İstatistikleri
11.2.5. Süreli Yayın İstatistikleri
11.2.6. Ayırma İstatistikleri
11.2.7. En fazla ödünç almış olan kullanıcılar
11.2.8. Dolaşımda En Çok Yer Alan Materyaller
11.2.9. Hiç Ödünç Almayan Kullanıcılar
11.2.10. Hiç ödünç alınmamış materyaller
11.2.11. Materyal türüne göre katalog
11.2.12. Kayıp Materyaller
11.2.13. Ortalama Ödünç Süresi
11.3. Rapor Sözlüğü
12. OPAC
12.1. Arama Sonuçları
12.1.1. Sonuçları Gözden Geçirme
12.1.2. Filtreler
12.1.3. RSS Beslemelerini Arayın
12.2. Bibliyografik Kayıt
12.3. Listeler & Sepet
12.3.1. Listeler
12.3.2. Sepet
12.4. Ayırma Yapma
12.5. Geliştirilmiş içerik
12.5.1. Tag'leme
12.5.2. Yorumlar
12.5.3. Zotero
12.5.4. Özel RSS Beslemeleri
12.6. OPAC Otomatik-Kayıt
12.7. Hesabım
12.7.1. Özetim
12.7.2. Kullanıcı İşaretleri
12.7.3. Cezalarım
12.7.4. Ayrıntılarım
12.7.5. Tag'lerim
12.7.6. Parolamı Değiştir
12.7.7. Arama Geçmişim
12.7.8. Okuma Geçmişim
12.7.9. Gizliliğim
12.7.10. Satın Alma Önerilerim
12.7.11. Mesajlaşmaların
12.7.12. Listelerim
12.8. Satın Alma Önerileri
12.9. Mobil OPAC
13. Arama
13.1. Gelişmiş Arama Örnekleri
13.2. Arama Kılavuzu
13.2.1. Dizin Oluşturma ve Arama Açıklaması
13.2.2. Dizin Oluşturma Yapılandırması
13.2.3. Basit Arama
13.2.4. Gelişmiş Arama
13.2.5. Ortak Komut Dili Araması
13.3. Koha Arama Dizinleri
14. Eklenti Sistemi
14.1. Ayarla
15. Koha Hakkında
15.1. Sunucu Bilgisi
15.2. Perl Modülleri
15.3. Sistem Bilgisi
16. Uygulama Kontrol listesi
16.1. Veri Taşıma
16.2. Yönetici Yapılandırması
16.3. Yerelleştirme Yapılandırması
16.4. Dolaşım Yapılandırması
16.5. Kullanıcı Yapılandırması
16.6. Kataloglama Yapılandırması
16.7. Otoriteler Yapılandırması
16.8. Arama Yapılandırması
16.9. OPAC Yapılandırması
16.9.1. Düzenlenebilir OPAC Bölgeleri
16.10. Geliştirilmiş İçerik Yapılandırması
16.11. Sağlama Yapılandırması
16.12. Süreli Yayınlar Yapılandırması
16.13. Faaliyete başlamak için planlama
17. SOPAC2 Kurulumu
17.1. Giriş
17.2. Locum ve Insurge Kurulumu
17.2.1. Bağımlılıklar
17.2.2. İndir
17.2.3. Veritabanı Oluşturma
17.2.4. Sync DSN
17.2.5. Insurge kurulumu
17.2.6. Locum Kurulumu
17.3. Koha Connector Kurulumu
17.4. Kayıtları Harvest Etme
17.5. Sphinx Kurulumu
17.5.1. Bağımlılıklar
17.5.2. İndirin ve derleyin
17.5.3. Kullanıcı ve Grup Oluşturma
17.5.4. The Sphinx daemon
17.5.5. Yapılandırma
17.5.6. Belgeleri dizinleme
17.6. SOPAC2 Kurulumu
17.6.1. İndir
17.6.2. Kurulum
17.6.3. Yapılandırma
18. Cron Jobs
18.1. Cron Jobs
18.1.1. Ara
18.1.2. Dolaşım
18.1.3. Kullanıcılar
18.1.4. Uyarılar
18.1.5. İşlemde/Kitap Sepetinde
18.1.6. Katalog
18.1.7. OPAC
18.1.8. Sistem Yönetimi
18.1.9. Sağlama
18.1.10. Artık kullanılmayan komut dosyaları
19. Web Hizmetleri
19.1. OAI-PMH
19.1.1. Örnek OAI Yapılandırma Dosyası
19.2. REST hizmetleri
20. SRU sunucusu kullanma
20.1. SRU sunucusu kullanma
20.1.1. Açıkla
20.1.2. Ara
20.1.3. Retrieve
A. Sistem Tercihi Varsayılanları
A.1. ISDB Varsayılanları
A.1.1. MARC Varsayılanı
A.1.2. UNIMARC Varsayılan
B. Makbuz Yazıcılar Yapılandırma
B.1. Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Yazıcılar için
B.1.1. Yazdırma Sürücüsünde
B.1.2. Firefox'ta
B.2. Epson TM-T88II (2) Yazıcılar için
B.2.1. Firefox'ta
B.3. Star SP542 Yazıcılar İçin
B.3.1. Yazıcı Kurulumu
B.4. Firefox tarayıcısını Makbuz Yazıcısı için yapılandırma
C. Bildirim & İşlem Fişi Kılavuzları
C.1. Bilridimler & İşlem Fişleri için Alan Kılavuzu
D. Örnek Uyarılar
E. Örnek Süreli Yayınlar
E.1. Reader's Digest (0034-0375)
E.2. People Weekly (1076-0091)
E.3. Et-Mol
E.4. Backpacker (0277-867X)
E.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
E.6. Kütüphanelerde Bilgisayarlar (1041-7915)
F. Örnek Liste & Sepet E-Postaları
F.1. Listeden Örnek E-Posta
F.2. Sepetten e-posta örneği
G. Koha'yı bir İçerik Yönetim Sistemi olarak kullanmak (CMS)
G.1. Kurulum
G.1.1. Sayfa şablonlarını düzenlemek
G.1.2. Sorun giderme
G.1.3. Bonus Puanlar
G.2. Kullanım
G.2.1. Sayfa Ekleme
G.2.2. Sayfanızı görüntüleme
G.2.3. Örnek
G.2.4. Canlı Örnekler
H. Koha Veritabanının Sıfırlanması
H.1. Tabloları Kes
H.2. Zebra Dizinini Sıfırlayın
I. Önemli Bağlantılar
I.1. Koha ile ilgili
I.2. Kataloglama ile ilgili
I.3. Gelişmiş İçerik ile İlgili
I.4. Tasarım ile İlgili
I.5. Raporlar ile İlgili
I.6. Kurulum Rehberi
I.7. Çeşitli
J. Koha XSLT Materyal Türleri
K. MarcEdit
K.1. Yer numaralarına ön ek ekleme
K.2. Excel verilerini Koha'ya aktarma
K.2.1. Excel biçiminden .mrk biçimine dönüştürmek
K.2.2. .mrk dosyasını .mrc dosyasına dönüştür
K.2.3. .mrc dosyasını Koha'ya aktar
L. Talking Tech
L.1. Yükleme ve Kurulum Talimatları
L.2. Bildirimler Dosyası Gönderme
L.3. Sonuçlar Dosyası Alma
M. OCLC Connexion Geçidi
M.1. Koha'da OCLC hizmetini kurma
M.2. OCLC masaüstü istemcinizi kurma
M.3. OCLC Connexion Geçidini Kullanma
M.3.1. Kayıtları tek tek aktarmak
M.3.2. Kayıtların toplu olarak aktarımı
N. SSS
N.1. Görüntüle
N.1.1. Özel Materyal Türü/Otorize Değer Simgeleri
N.1.2. Koha İmajları Özelleştirme
N.1.3. OPAC Görüntü Alanları
N.1.4. Bibliyografik Kayıtlarda Alt Başlık Gösterilmesi
N.1.5. Personel istemci üzerinde logo özelleştirin
N.1.6. Kullanıcıların ödünç aldığı materyallerin barkodlarını göster
N.2. Dolaşım/Bildirimler
N.2.1. Kitap bırakma Tarihi
N.2.2. Onaylanacak Ayırtılanlar ve Ayırtılanlar Sırası
N.2.3. Gecikme Uyarılarını Yinele
N.2.4. Gecikme Uyarılarının Yazdırılması
N.2.5. Materyallerin süresi uzatılamadı
N.2.6. Ayırma konulamadı
N.2.7. Klavye Kısayolları
N.2.8. SMS Bildirimleri/İletileri
N.3. Kataloglama
N.3.1. Otorite Alanları
N.3.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
N.3.3. Bibliyografik Kayıt başına materyal sayısı
N.3.4. Analiz
N.4. Sağlama
N.4.1. Planlama Kategorileri
N.5. Süreli Yayınlar
N.5.1. Gelişmiş Örüntüler
N.6. Raporlar
N.6.1. Veri tabanı içerisinde saklanan kodları tanımla
N.6.2. Çalışma zamanı parametreleri
N.6.3. Kısıtlanmış Sonuçlar
N.7. Arama
N.7.1. Gelişmiş Arama
N.7.2. Özel Sembol Arama
N.7.3. Eser Adı Arama
N.8. Geliştirilmiş içerik
N.8.1. FRBRizing İçeriği
N.8.2. Amazon
N.9. Sistem Yönetimi
N.9.1. Zebra Cron içerisindeki hatalar
N.9.2. Z39.50 hizmetini genel erişime açmak
N.9.3. Raf Yeri Otorize Değerleri
N.9.4. Neden Otorize Değerlere ihtiyacım var?
N.9.5. Oturumlar tablosunu nasıl temizlerim?
N.10. Donanım
N.10.1. Barkod Tarayıcılar
N.10.2. Yazıcılar
O. Koha'yı Genişletmek
O.1. Koha kütüphaneleri için Amazon arama komut dosyası
O.2. Anahtar Kelime Bulutları
O.3. En Yeni Başlıklar Açılır Menüsü
O.4. Renge göre kataloglama ve arama
P. Koha ve Web sayfanız
P.1. Web sitenizde Koha arama
Q. GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3

Bölüm 1. Giriş

1.1. Koha Temelleri

Koha, ilk ücretsiz ve açık kaynak yazılım kütüphane otomasyon paketidir (ILS). Geliştirilmesi, farklı tür ve boyutlardaki kütüphaneler, gönüllüler ve dünyanın dört bir yanından destek veren şirketler tarafından desteklenmektedir.
Resmi Koha web sitesini ziyaret ederek Koha hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz: http://koha-community.org

1.2. Koha Öneriler

Sistem önerilerinin tamamı, geliştirici belgeleri ile birlikte Resmi Koha Wiki sayfası içerisinde bulunabilir: http://wiki.koha-community.org
Koha personel istemcisinde çalışırken Firefox tarayıcısı kullanmanız önerilir. Koha'nın personel istemcisi Internet Explorer'da desteklenmez ve henüz tam olarak Google Chrome için optimize edilmiş değildir.

1.3. Bu Kılavuzun Kullanılması

Bu kılavuz sürekli olarak değişmektedir ve düzenlemeler için önerilerinizi DOCS mailing list vasıtasıyla Dokümantayon Yöneticisine gönderebilirsiniz. Bu kılavuz Koha modülü tarafından organize edilmektedir. Bölümlerin başında (ve genelinde) 'Oraya nasıl giderim?' ipuçları göreceksiniz. Bu ipuçları, Koha içindeki bölümlere nasıl gideceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir.
Örneğin:Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri
Bu yönerge Koha personel istemci üstündeki gerekli menü seçeneğini nasıl bulacağınızı anlatır.
Bağlantılar kılavuz boyunca kılavuzun diğer bölümlerinde bulunacak ve resimler ekranda ne görülmesi gerektiğini tasvir edecektir.
Bu kılavuz Koha Dokümantasyon sayfasında özel Google araması kullanarak aranabilir.

1.4. Kılavuza Katkıda Bulunmak

Bu kılavuz sürekli değişen bir belgedir ve kılavuz üzerinde her zaman düzenleme yapılabilir.
Koha Kılavuzu Dokümantasyon Yöneticisi tarafından yönetilir, ancak bu mümkün olan en iyi kılavuzu ortaya çıkarmak için başka kimse iştirak edemez anlamına gelmez.
Bu kılavuz git içerisinde şu adreste depolanır: http://git.koha-community.org/gitweb/?p=kohadocs.git;a=summary
Kılavuzu düzenlemek için oXygen ya da diğer XML/DocBook editörü öneriyoruz. Kılavuzdaki her bölüm ve kısmın, kalıcı bağlantı ve aramayı etkinleştirmek için bir tag ile ilişkilendirilmesini rica ediyoruz.
Kılavuzun yamaları DOCS mailing list adresine gönderilmeli ve kılavuza uygulanmadan önce Dokümantasyon Yöneticisi tarafından incelenmelidir.

Bölüm 2. Yönetim

2.1. Genel Sistem Tercihleri

Genel sistem tercihleri Koha sisteminizin genel çalışma biçimini kontrol eder. Koha'da öncelikle bu seçenekleri ayarlayın.
 • Get there: More > Administration > Global System Preferences
Sistem seçenekleri 'Yönetim' sayfasındaki arama kutusu kullanılarak (seçenek isminin ya da tanımının her hangi bir kısmını kullanarak) ya da sistem seçenekleri sayfasının en üstündeki arama kutusu kullanılarak aranabilir.
Tercihleri düzenlerken, 'Hepsini Kaydet' butonu tıklanıncaya kadar değiştirdiğiniz materyallerin yan tarafında bir '(değiştirildi)' tag'i görünecektir:
Tercihlerinizi kaydettikten sonra hangi tercihlerin kaydedildiğini gösteren bir onay mesajı alacaksınız:
Tercihlerin her bir bölümü, baş sütunda yer alan 'Preference'in sağındaki küçük aşağı oka tıklayarak alfabetik sıraya göre sıralanabilir
Tercih parasal değerlere atıfta bulunuyorsa (maxoutstanding gibi) gösterilen para birimi Para Birimi ve Döviz Kuru Oranları yönetim alanında ayarladığınız ön tanımlı değer olacaktır. Takip eden örneklerde U.S. Dollars için tümü USD olarak gösterilecektir.

Önemli

Özgün URL'lere sahip olan kütüphane sistemleri için, her site için sistem tercihi, koha-http.conf dosyası düzenlenerek geçersiz bırakılabilir. Bu işlem, bir sistem yöneticisi veya sistem dosyalarına erişimi olan biri tarafından yapılmalıdır. Örneğin, birisi hariç tüm kütüphaneleriniz sonuçlarda arama terimlerinin vurgulanmasını istiyorsa, OpacHighlightedWords tercihini 'Vurgula' olarak ayarlayıp sonra bu özelliğin kapatılmasını isteyen kütüphane için koha-http.conf öğesini 'SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords "0"' ekleyerek değiştirebilirsiniz. Web sunucusu yeniden başlatıldıktan sonra bu kütüphane için artık vurgulanan terimler görünmeyecektir. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinize başvurun.

2.1.1. Sağlama

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Acquisitions

2.1.1.1. İlke

2.1.1.1.1. AcqCreateItem
Varsayılan: sipariş verirken
Seçenek: Materyal oluştur ___.
Değerler:
 • bir kaydı kataloglarken
 • sipariş verirken
 • sipariş alırken
Tanım:
 • Bu tercih Koha içerisinde ne zaman bir materyal kaydı oluşturmak istediğinize karar vermenizi sağlar. Eğer sipariş verirken materyal kaydı eklemek isterseniz, sepetinize sipariş ekledikçe materyal bilgilerini de içerisine gireceksiniz. Eğer sipariş alırken materyali eklemek isterseniz, sağlama bölümünde siparişleri alırken materyal kayıt bilgileri de sizden istenecektir. Eğer materyali bir kaydın kataloglamasını yaparken eklemek isterseniz, bu sefer sağlama bölümünde hiç bir kayıt oluşturulmayacaktır ve materyalleri eklemek için kataloglama modülüne gitmeniz gerekecektir.
2.1.1.1.2. AcqItemSetSubfieldsWhenReceived
Seçenek: ___ Materyaller teslim alındığında oluşturulduğunda materyal için alt alanlar ayarla (e.g. o=5|a="foo bar")
Tanım:
 • Bu tercih satın alma yoluyla aldığınız materyaller için varsayılan değerleri ayarlamanızı sağlar. Veriyi alt alan=değer şeklinde girin ve değerleri bir çubukla ( | ) ayırın. Örneğin, bu tercihte sadece 7=0 girerek, materyal geldiğinde materyal üzerindeki 'Sipariş edildi' durumunu otomatik olarak kaldırabilirsiniz. Bu, (alt alan 7) Ödünç Verilmez durumunu '0' yani 'Kullanılabilir' olarak ayarlayacaktır.
2.1.1.1.3. AcqViewBaskets
Varsayılan: personel tarafından oluşturuldu
Seçenek: Sepetleri göster ___
Değerler:
 • personel tarafından oluşturuldu
 • personel üyenin biriminden
 • sistem içerisinde, sahibi gözetilmeden
Tanım:
 • Sağlama içerisinde bu tercih size, bir sağlayıcıya bakarken görebildiğiniz sepetleri kontrol etme imkanı sağlar. Varsayılan değerin 'personel tarafından oluşturuldu' olması, yalnızca sizin oluşturduğunuz sepetleri görebilmenizi sağlar. Sepetleri 'Personel üyenin birimi'nden gör seçimi, size oturum açmış olduğunuz birimdekiler tarafından oluşturulan sepetleri gösterecektir. Son olarak bu tercihi kimin oluşturduğuna bakmaksızın tüm sepetleri gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz (sistem içerisinde, sahibi gözetilmeden). Bu tercih için seçtiğiniz ayar hangisi olursa olsun, superlibrarian yetkisine sahip kullanıcılar sistem içerisinde oluşturulmuş tüm sepetleri görebilirler.
2.1.1.1.4. AcqWarnOnDuplicateInvoice
Varsayılan: Uyarma
Seçenek: kütüphaneci yinelenen rakamlı fatura oluşturmaya çalıştığında ___
Değerler:
 • Uyarma
 • Uyar
2.1.1.1.5. BasketConfirmations
Varsayılan: her zaman onaylama isteyin
Seçenek: Bir sepet kapatıldığı ya da yeniden açıldığında, ___.
Değerler:
 • her zaman onaylama isteyin
 • onaylama istemeyin
Açıklamalar:
 • Bu tercih, bir sepetin kapatılması ve yeniden açılmasında teyitleri atlama seçeneğini ekler. Eğer teyitleri atlarsanız, yeni bir sepet grubu oluşturmazsınız.
2.1.1.1.6. CurrencyFormat
Varsayılan: 360,000.00 (ABD Doları)
Seçenek: Aşağıdaki biçimi kullanarak para birimlerini görüntüle ___
Değerler:
 • 360,000.00 (ABD Doları)
 • 360 000,00 (FR)
2.1.1.1.7. gist
Varsayılan: 0
Seçenek: Varsayılan vergi oranı ___
Tanım:
 • Bu tercih, kütüphanenin bir varsayılan Mal ve Hizmetler Vergisi oranı tanımlamasına izin verir. Varsayılan değerin 0 olması bu tercihi devre dışı bırakacaktır.

Not

Bu değeri bir sayı olarak girin (.06) Yüzde (% 6) karşı.
2.1.1.1.8. UniqueItemFields
Varsayılan: barkod
Seçenek:___ (materyaller için özgün olması gereken alanların boşlukla ayrılmış listesi, materyaller tablosu)'nun geçerli SQL alanları olmalıdır
Tanım:
 • Sağlama içerisine satın alınacak materyalleri eklerken bu tercih boş bırakılırsa, materyallerin teklik kontrolü yapılmayacaktır. Bu, sağlama içerisinde tekrarlayan barkodların oluşabileceği ve daha sonra materyallerin ödünç verilmesi ve iade alınmasında hatalara neden olabileceği anlamına gelir.

2.1.1.2. Yazdırma

2.1.1.2.1. OrderPdfFormat
Varsayılan: pdfformat::layout2page
Seçenek: Sepet grupları yazdırılırken ___ kullanın.

2.1.2. Yönetim

Bu Tercihler, sisteminiz için genel ayarlardır.
Get there: More > Administration > Global System Preferences > Administration

2.1.2.1. CAS Kimlik Doğrulama

Merkezi Kimlik Doğrulama Hizmeti (CAS) web için bir single sign-on protokolüdür. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız bu tercihleri ​​varsayılan olarak bırakın.
2.1.2.1.1. AllowPKIAuth
Varsayılan: yok
Seçenek: SSL İstemci sertifika kimlik doğrulaması için ___ alanını kullanın
Değerler:
 • numara
 • ortak ad
 • e-posta adresi
2.1.2.1.2. casAuthentication
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: Oturum açma kimlik doğrulaması için CAS ___ .
2.1.2.1.3. casLogout
Varsayılan: Oturumu kapatmayın
Seçenek: Koha oturumu kapatılırken CAS ___ .
2.1.2.1.4. casServerUrl
Seçenek: CAS Kimlik Doğrulama Sunucusu şurada bulunabilir ___

2.1.2.2. Arayüz seçenekleri

Bu tercihler, Koha arayüzü ile ilgilidir
2.1.2.2.1. DebugLevel
Varsayılan: çok sayıda
Seçenek: Bir iç hata oluştuğunda tarayıcıda hata ayıklama bilgilerini göster ___ .
Değerler:
 • çok sayıda - mümkün olduğunca çok bilgi gösterecektir
 • hayır - sadece temel hata iletilerini gösterecektir
 • bazı- yalnızca mevcut bilgilerin bazılarını gösterecektir
Tanım:
 • Bu tercih, sistemde bir hata olması durumunda ne kadar bilginin kullanıcının ekranında gösterileceğini belirler. Değer seviyesi 2 olarak ayarlandığında en fazla ayrıntı, değer seviyesi 1 olarak ayarlandığında bazı ayrıntılar gösterilecek ve değer 0 olarak ayarlandığında, yalnızca temel bir hata mesajı gösterilecektir. Bu tercih, bir sistem yeniyse ve sistem yöneticisi buglar üzerinde (hatalar ya da sorunlar) hızla çalışmak istiyorsa özellikle önemlidir. Detaylı hata mesajlarının alınması, sorun yaşanan alanlar üzerinde hızlı düzeltmeler yapmayı mümkün kılar.
2.1.2.2.2. ayraç
Varsayılan: noktalı virgül
Seçenek: Aktarılan bir raporda sütunları varsayılan olarak ___ ile ayır.
Değerler:
 • #'s
 • ters kesme işareti
 • virgül
 • noktalı virgül
 • kesme işareti
 • sekmeler
Tanım:
 • Bu tercih, Koha'dan aktarılan raporların verileri nasıl ayıracağını belirler. Birçok durumda, aktarım yaparken istediğiniz takdirde bu seçeneği değiştirmeniz mümkün olacaktır.
2.1.2.2.3. KohaAdminEmailAddress
Bu, belirli bir birim için ayrı bir tane belirtilmedikçe e-postalar için geçerli 'Gelen' adresidir ve bir iç hata meydana geldiğinde yönlendirilir.
Seçenek: Koha yönetiminin e-posta adresi için ___ kullanın.
Tanım:
 • Bu tercih, bir e-posta adresinin OPAC için tanımlanmış uyarı mesajlarında kullanılmasını sağlar. Eğer birimler için hiç bir e-posta adresi tanımlanmazsa, değişiklik istekleri, satın alma önerileri ve soruları veya gecikme bildirimleri ile ilgili kullanıcılardan gelen mesajlar bu adrese gelecektir. Birden çok personel tarafından erişebilen bir e-posta adresinin bu amaçla kullanılması önerilir, böylece bir kütüphaneci müsait değilse bile diğer kütüphaneciler bu isteklere cevap verebilirler. Bu e-posta adresi gerekli duyulduğunda değiştirilebilir.
2.1.2.2.4. noItemTypeImages
Varsayılan: Göster
Seçenek: Katalog'da materyal türü simgesini ___.
Değerler:
 • Göster
 • Gösterme
Tanım:
 • Bu tercih, sistem yöneticisinin, kullanıcıların hem OPAC hem de Personel İstemci üzerinde bir katalog materyal türü simgesi oluşturup görebilmelerini belirlemesini sağlar. Resimler hem OPAC hemde Personel İstemci/Intranet üzerinde görüntülenecektir. Eğer materyal türlerinin resimleri devre dışı bırakılırsa, materyal türlerinin metin etiketleri yine de OPAC ve Personel İstemci üzerinde görünmeye devam edecektir.
2.1.2.2.5. virtualshelves
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personel ve kullanıcıların kitapların kayıtlı listelerini oluşturma ve görmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih, liste işlevselliğinin personel istemci ve OPAC'ta kullanılabilir olup olmayacağını denetler. Bu ayar "İzin verme" olarak ayarlanırsa, kimse özel liste veya genel listelere materyal kaydedemeyecektir.

2.1.2.3. Oturum açma seçenekleri

Bu tercihler, Koha sistemine giriş ile ilgilidir
2.1.2.3.1. AutoLocation
Varsayılan: Gerekli değil
Seçenek: ___ kütüphaneleri tarafından belirtilen (varsa) IP adresi aralığı içindeki bir bilgisayardan giriş yapacak personel.
 • Kütüphane yönetim alanında IP adresi aralığını ayarla
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
Tanım:
 • Bu tercih, yetkisiz kullanıcıların personel istemci programı ve ayarlara erişmesini engelleyerek sistemi korur. Yetkili ve yetkisiz kullanıcılar, kendi bilgisayarlarının IP adreslerine göre belirlenir. Tercih 'Require' olarak ayarlandığında, IP yetkilendirmesi yürürlükte olacaktır ve yetkisi olmayan IP adresleri engellenecektir. Bu, IP adresleri yetkilendirilmedikçe personelin evden çalışamayacakları anlamına gelir. Tercih 'Don't require' olarak ayarlandığında ise kullandıkları IP adresi farketmeksizin personel istemci erişimi olan herkes sistemde oturum açabilecektir.
2.1.2.3.2. IndependentBranches
Varsayılan: Engelleme
Seçenek: ___ personelin (superlibrarian hariç) diğer kütüphanelere ait olan nesneleri (ayırmalar, materyaller, kullanıcılar, vb.) değiştirmesi.
Değerler:
 • Engelleme
 • Engelle
Tanım:
 • Bu tercih yalnızca, birden çok şube arasında tek bir Koha kurulumu kullanan fakat bu şubelerin farklı kütüphaneler olarak düşünüldüğü kütüphane sistemleri tarafından kullanılmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir, bu şubeler aralarında kullanıcıları ve kütüphane materyalini paylaşmazlar ve yakın bir gelecekte de paylaşmak gibi bir planları yoktur. Eğer 'Engelle' olarak ayarlanırsa personel kullanıcıların personel istemci vasıtasıyla diğer şubelere bağlanmalarını engeller, arama yapılan şubeye ait olmayan kullanıcıların arama yapmalarını engeller, bir materyal eklendiğinde veya düzenlendiğinde konum seçimlerini oturum açılan şube ile kısıtlar, diğer kullanıcıların kendi kütüphanelerine ait olmayan yerlerdeki materyal üzerine ayırma koymalarını ve ödünç almalarını ve personelin diğer kütüphaneye ait olan bir materyal üzerinde düzenleme yapmasını engeller. Tüm bu güvenlik önlemleri sadece ayrıcalıkların en üst seviyesindeki bir "superlibrarian" tarafından geçersiz kılınabilir.

Önemli

Faaliyete geçirilmeden önce bu değerin ayarlanmış olması ve DEĞİŞTİRİLMEMESİ önemlidir
2.1.2.3.3. SessionStorage
Varsayılan: MySQL veritabanı içinde
Seçenek: Oturum açma bilgilerini sakla ___
Değerler:
 • geçici dosyalar olarak
 • MySQL veritabanı içinde
 • PostgreSQL veritabanı içinde
  • Önemli

   PostgreSQL henüz desteklenmemektedir
Tanım:
 • Bu tercih, yöneticilerin web oturumları sırasında hangi biçimdeki oturum verilerinin saklanacağını seçmelerini sağlar.
2.1.2.3.4. zaman aşımı
Varsayılan: 12000000
Seçenek: ___ saniye süresince işlem yapılmazsa kullanıcının oturumunu otomatik olarak kapat.
Tanım:
 • Bu tercih, Personel İstemci veya OPAC hesaplarının zaman aşımına uğramadan inaktif olabileceği sürenin ne kadar olacağını ayarlar. Bu tercihin değeri saniye cinsindendir. Şu anda, oturum zaman aşımına uğramadan önce geçen sürenin, OPAC ve personel istemcilerin her ikisi için aynı olması gerekir.

2.1.2.4. Mozilla Persona

2.1.2.4.1. Persona
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Oturum açma için Mozilla persona ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Mozilla Persona, Mozilla kimlik bilgileriyle birden fazla web sitesi için giriş sağlayan OpenID benzeri bir hizmettir. Eğer Koha'da Persona oturum açmaya izin verirseniz, kullanıcılarınız kendi Mozilla Persona bilgilerini kullanarak Koha'da oturum açabilirler. Persona hakkında daha fazla bilgi edinmek için official Mozilla site adresine gidebilirsiniz.

  Önemli

  Sisteme Persona ile oturum açmanın başarılı olması için OPACBaseURL tercihinin doğru olarak ayarlanması gerekir.

2.1.2.5. Arama Motoru

2.1.2.5.1. SearchEngine

Önemli

Bu tercih oldukça deneyseldir ve üretim ortamında varsayılan değeri değiştirilmemelidir.
Varsayılan: Zebra
Seçenek: Kullanılan arama motoru ___
Değerler:
 • Solr
 • Zebra
Tanım:
 • Bu tercih, Koha'nın OPAC ve personel kullanıcı içerisindeki katalog aramalarında hangi arama motorunu kullanacağını kontrol etmek için kullanılacaktır.

2.1.3. Otoriteler

Gidiş yolu: More > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Otoriteler

2.1.3.1. Genel

2.1.3.1.1. AuthDisplayHierarchy
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: ___Otoriteleri görüntülerken geniş terim/dar terim hiyerarşileri.
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme
Tanım:
 • Otorite kaydınızın daha geniş ve/veya daha dar ayrıca bakınız referanslarına bağlantısı olan 5xx alanları varsa bu tercih, o otoritelerin bir görüntüsünü, kaydın en üst kısmında gösterecektir.
2.1.3.1.2. AutoCreateAuthorities
Varsayılan: oluşturma
Seçenek: Kayıtlar düzenlenirken, eksik olan ___ otorite kaydı.
Değerler:
 • oluşturma
 • oluştur

Önemli

BiblioAddsAuthorities herhangi bir etkisinin olabilmesi için "izin ver" olarak ayarlanmalıdır
Tanım:
 • Bu ve BiblioAddsAuthorities öğesinin her ikisininde açık olması durumunda, kataloglama esnasında herhangi bir otorite bağlantısı olmayan başlıklar için otomatik olarak otorite kayıtları oluşturulur. BiblioAddsAuthorities açık ve AutoCreateAuthorities kapalı durumdaysa, otomatik otorite kayıtları oluşturulmaz, fakat kullanıcının mevcut bir otorite ile eşleşmeyen herhangi bir başlık girmesine izin verilir. BiblioAddsAuthorities kapalı olduğunda bunun hiç bir bir etkisi yoktur.
2.1.3.1.3. BiblioAddsAuthorities
Varsayılan: izin ver
Seçenek: Kayıtlar düzenlenirken, gerektiği zaman mevcut otorite kayıtlarına başvurmak zorunda kalmak yerine otomatik olarak yeni otorite kaydı oluşturulmasına ___.
Değerler:
 • izin ver
  • Bu ayar, otoriteler tarafından kontrol edilen alanlar içerisine değer girmenize ve mevcut değilse yeni bir otorite eklemenize izin verir
 • izin verme
  • Bu ayar, otorite kontrolündeki alanları kitleyerek, bilgileri kendiniz girmeniz yerine sizi bir otorite aramak için zorlayacaktır.
2.1.3.1.4. dontmerge
Varsayılan: Yapma
Seçenek: ___ ekli bibliyoları otorite kaydını değiştirirken otomatik olarak güncelleştir.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Bu tercih Koha'ya otorite kayıtlarınıza yapılan değişiklikleri nasıl işleyeceğini söyler. Eğer bir otorite kaydı düzenlerseniz ve bu tercih 'Yap' olarak ayarlı ise, Koha anında yeni otorite kaydının verisi ile birlikle otoriteye bağlanmış tüm bib. kayıtları güncelleyecektir. Eğer bu ayar "Yapma" olarak ayarlı ise Koha otoritelerde bir değişiklik olduğunda bib. kayıtları düzenlemeyecektir, yerine bu eylem merge_authority.pl cronjob tarafından daha sonra yapılacaktır.

Önemli

Eğer bu tercih "Otomatik olarak güncelleme" olarak ayarlı ise, sistem yöneticinize merge_authority.pl cronjob'u etkinleştirmesini söylemeniz gerekecektir.
2.1.3.1.5. MARCAuthorityControlField008
Varsayılan: || aca||aabn | a|a d
Seçenek: MARC otorite kontrol alanı 008 pozisyon 06-39 içeriği için aşağıdaki metni kullanın (sabit uzunlukta veri elemanları).

Önemli

Bu tercihe tarih (pozisyon 00-05) dahil etmeyin, Koha otomatik olarak hesaplayıp tercihin içerisindeki değerlerin önüne tarihi yerleştirecektir.
Tanım:
 • Bu tercih, otorite kayıtlarında 008 alanındaki varsayılan değeri kontrol eder. Bibliyografik kayıtları etkilemez.
2.1.3.1.6. UNIMARCAuthorityField100
Varsayılan: afrey50 ba0
Seçenek: UNIMARC otorite alanı 100 pozisyon (sabit uzunlukta veri elemanları) içeriği için aşağıdaki metni kullanın.

Önemli

Bu tercihte tarih (pozisyon 00-07) dahil etmeyin, Koha bunu otomatik olarak hesaplayacak ve tercihin içindeki değerlerin önüne koyacaktır.
Tanım:
 • Bu tercih, UNIMARC içerisinde kataloglanan otorite kayıtları üzerindeki 100 alanı içerisindeki varsayılan değeri kontrol eder. Bibliyografik kayıtları etkilemez.
2.1.3.1.7. UseAuthoritiesForTracings
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: konu izlemelerinden gelen aramalar için metin dizeleri yerine ___ otorite kayıt numaraları.
Değerler:
 • Kullanma
  • Search links look for subject/author keywords (example: opac-search.pl?q=su:Business%20networks)
 • Kullan
  • Search links look for an authority record (example: opac-search.pl?q=an:354)
Tanım:
 • Otorite dosyaları olan kütüphaneler şöyle yapmak isteyebilirler; OPAC veya personel istemci üzerinde bir otorite konu veya yazar bağlantısı tıklandığında, arama yapanlara yalnızca otorite kaydına sahip olan sonuçların listesinin getirilmesi. Çoğu kütüphanede otorite dosyaları tam değildir ve bu yüzden bu tercihi 'Kullanmayın' olarak ayarlamak, arama yapanların yazar ve konu başlıkları bağlantılarına tıklamalarına izin vererek bu alanlara karşı bir anahtar kelime araması yapmalarını ve bunun karşılığında tüm ilgili sonuçların bulunmasını sağlayacaktır.

2.1.3.2. Bağlayıcı

Bu tercihler Koha'nın bibliyografik kayıtları otorite kayıtlarına nasıl bağlayacağını kontrol eder. Bu tercihler ayarlandıktan sonra Koha'ya eklenen tüm bibliyografik kayıtlar otorite kayıtlarına otomatik olarak bağlanacaktır. Bu tercihler ayarlanmadan önce eklenen kayıtlar için sistem yöneticinizin kayıtları bağlamak için çalıştırabileceği bir komut dosyası vardır (misc/link_bibs_to_authorities.pl).
2.1.3.2.1. CatalogModuleRelink
Varsayılan: Yapma
Seçenek: ___ daha önce kataloglama modülünde kaydedilirken bağlantı oluşturulan başlıklara otomatik olarak yeniden bağlantı ver.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Koha'yı uzun zamandır kullanan kullanıcılar, otorite ve bibliyografik kayıtların bağlantılarının kalıcı olmasını beklemeyin. Bu tercih, yeniden otorite bağlantısı kurmayı yalnızca kataloglama modülünde devre dışı bırakmayı mümkün kılar. (yani, yeniden bağlantı eğer link_bibs_to_authorities.pl çalıştırılır ise halen mümkün olacaktır). Varsayılan Koha davranışları Koha'nın önceki davranışları ile eşleşse bile (geçerliliği kalmamış otorite kayıtlarına olan bağlantıları tutmaya devam etmek) planlanan Koha davranışı ile eşleşmeyecektir (bibliyografik kayıt düzenlendikten sonra bibliyo/otorite bağlantısının güncellenmesi). Kohanın bağlantı işlemek için önceden kullandığı yol yerine otorite kontrolünün planlanan davranışını tercih eden kütüphaneler, CatalogModuleRelink tercihini 'Yap' olarak ayarlamalıdırlar. Bir kez bu ayar 'Yap' olarak ayarlandığında devamındaki tercihler de ayarlanmış olur.
2.1.3.2.2. LinkerKeepStale
Varsayılan: Yapma
Seçenek: ___ bağlayıcının bir eşleşme bulamadığı başlıklar için, otorite kayıtlarına olan mevcut bağlantıları tut.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • 'Yap' olarak ayarlandığında bağlayıcı, bir otorite kayıt üzerindeki bağlantıyı hiç bir zaman kaldırmayacaktır, yine de LinkerRelink değerine bağlı olarak bu bağlantıyı değiştirebilir.
2.1.3.2.3. LinkerModule
Varsayılan: Varsayılan
Seçenek: Başlıkları otorite kayıtlarına eşleştirmek için ___ bağlayıcı modülünü kullanın.
Değerler:
 • Varsayılan
  • Koha'nın önceki yalnızca bağlantılar oluşturma davranışını, sadece bir otorite kaydı için tam bir eşleşme olduğunda korur. Eğer LinkerOptions tercihi 'broader_headings' olarak ayarlanırsa, başlığının sonundan itibaren alt alanları kaldırarak, daha geniş başlıklar için başlıkları otorite kayıtlarına bağlamaya çalışacaktır
 • İlk eşleşme
  • Eşleşen birden fazla otorite kaydı olsa bile, belirli bir başlık ile eşleşen ilk otorite kayda bir bağlantı oluşturur
 • Son eşleşme
  • Eşleşen birden fazla otorite kaydı olsa bile, belirli bir başlık ile eşleşen son otorite kayda bir bağlantı oluşturur
Tanım:
 • Bu tercih, bir kayıt kaydedildiğinde otorite eşleşmeler aranırken Koha'nın hangi eşleşmeyi kullanacağını belirtir.
2.1.3.2.4. LinkerOptions
Seçenek: Otorite bağlayıcı ___ için aşağıdaki seçenekleri ayarlayın

Önemli

Bu özellik deneyseldir ve üzerinde yeni geliştirmeler yapılana kadar bir üretim ortamında kullanılmamalıdır.
Tanım:
 • Bu, seçenekler listesinin boru işareti (|) ile ayrılmış bir listesidir. Şu an için kullanılabilir tek seçenek "broader_headings." seçeneğidir. Bu seçeneğin "broader_headings" olarak ayarlanması ile bağlayıcı aşağıdaki başlıkları şu şekilde eşleştirmeye çalışacaktır:
  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  İlk önce: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs--Early works to 1800
  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs
  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared--Coin collections
  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared (eşleşiyor! eğer bir önceki deneme eşleşmiş olsaydı, bunu denemeyecekti)
2.1.3.2.5. LinkerRelink
Varsayılan: Yap
Seçenek: daha önce otorite kayıtlarla bağlantı kurulmuş başlıkların yeniden bağlantı kurulmalarına ___ .
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • 'Yap' olarak ayarlandığında, bağlayıcı çalıştığında daha önce bir otorite kayıt ile bağlantı kurulmuş başlıkların bağlantılarını, bulduğu hatalı bağlantıları da düzelterek onaylayacaktır. 'Yapma' olarak ayarlandığında ise, mevcut bağlantı ile bağlantısı bulunan her hangi bir başlık, kurulan bağlantı geçersiz veya hatalı olsa bile yok sayılacaktır.

2.1.4. Kataloglama

Gidiş yolu: Daha çok > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Kataloglama

2.1.4.1. Görüntüle

2.1.4.1.1. authoritysep
Varsayılan: --
Seçenek: Birden çok görüntülenen yazarları, serileri ve konuları ___ ile ayırın.
2.1.4.1.2. hide_marc
Varsayılan: Görüntüle
Seçenek: Marc görünümlerinde MARC tag numarası, alt alan ve indikatörleri ___.
Değerler:
 • Görüntüle -- kataloglama arayüzünde tag numaralarını gösterir
 • Görüntüleme -- kataloglarken sadece açıklayıcı metni gösterir
2.1.4.1.3. IntranetBiblioDefaultView
Varsayılan: ISBD form
Seçenek: Varsayılan olarak, bibliyo kayıtlarını ___ içerisinde görüntüle
Değerler:
 • ISBD biçimi -- personel istemci içerisindeki kayıtları eski kart katalog biçiminde görüntüler
  • Daha fazla bilgi için ISBD sayfasına bakınız
 • Etiketli MARC formu -- farklı alanları açıklamak için metin etiketleri ile MARC içerisindeki personel istemci kayıtlarını görüntüler
 • MARC biçimi -- MARC içerisindeki personel kullanıcı içindeki kayıtları görüntüler
 • normal biçim -- (ortalama kullanıcı için) personel istemci içindeki görsel ekran
Tanım:
 • Bu ayar, personel istemci üzerinde katalog araması yaparken, bibliyografik kaydın görüntülenmesini belirler. Bu ayar OPAC tercih sekmesi altında BiblioDefaultView kullanılarak değiştirilen OPAC görünümünü etkilemez. Bu ayar, kayıt ilk görüntülendiğinde görünümünü değiştirir. MARC ve ISBD görünümleri, hala kenar çubuğuna tıklayarak görülebilir.
2.1.4.1.4. ISBD
Seçenek: ISBD şablonu olarak aşağıdakileri kullanın:
Tanım:
 • Bu, ISDB bilgisinin nasıl görüntüleneceğini belirler. Listedeki elemanlar farklı bir ISBD görünümü üretmek için yeniden düzenlenebilir. ISBD, the International Standard Bibliographic Description ilk kez IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu) tarafından 1969 yılında tanımlayıcı kataloglama için yönergeler sağlamak amacıyla başlatılmıştır. ISBD'nin amacı, çeşitli materyaller için bibliyografik kayıtların uluslararası değişimine yardımcı olmaktır.
2.1.4.1.5. LabelMARCView
Varsayılan: Yapma
Seçenek: aynı türdeki yinelenen tag'lerin tek bir tag girdisine daraltılmasına ___ .
Değerler:
 • Yap -- OPAC ve personel istemci MARC görünümünde tek bir başlık altında aynı tag numaralarını birleştirecektir
 • Yapma -- tüm tag'leri OPAC ve Personel İstemcide ayrı ayrı MARC görünümünde listeleyecektir
2.1.4.1.6. NotesBlacklist
Seçenek: ___ not alanlarını başlık notu ayırıcı (OPAC kayıt ayrıntıları) ve açıklama ayırıcı (Personel istemci kayıt ayrıntıları) içinde gösterme.
Tanım:
 • Bu özellik, hangi not alanlarını başlık notları (OPAC) ve açıklamalar (Personel) sekmelerinden gizleyeceğinizi tanımlamanızı sağlar. Değerleri virgülle ayrılmış bir liste olarak girin. Örneğin yerel not ve bibliyografi notunu MARC21'de gizlemek istiyorsanız 504, 590 girin.
2.1.4.1.7. OpacSuppression ve OpacSuppressionByIPRange
OpacSuppression Varsayılan: Gizleme
Seçenek: OPAC arama sonuçlarından gizlenmiş olarak işaretli materyalleri ___ . Gizlemeyi, IP adresi aralığı ___ dışındaki IP adresleri için sınırla
OpacSuppression Değerleri:
 • Gizleme
  • Gizlenmiş olarak işaretlenmişlerse, kayıtları OPAC arama sonuçlarında gösterecektir
 • Gizle
  • Gizlenmiş olarak işaretlenmişlerse, kayıtları OPAC arama sonuçlarında göstermeyecektir
Tanım:
 • Bu tercihler bibliyografik kayıtların OPAC içinde görüntülenmesinin gizlenmesini denetler. OPAC'ta görüntülenmesini istemediğiniz her kaydın Suppress index ile eşleştirilmiş alanında "1" değerine sahip olması yeterli olacaktır (MARC21'de 942$n alanı, UNIMARC içinde resmi olmayan alan). Dizin Oluşturucu daha sonra OPAC içinde görüntülenmeyi engeller ancak hala personel istemcide görüntülenecektir. Gizleme üzerinde daha fazla denetim istiyorsanız gösterilmesi gizlenmiş materyallerin yine de görünmesi için bir IP adres aralığı ayarlayabilirsiniz. 192.168. gibi bir aralık tanımlayın. Gizlemeye bu şekilde limit koymak istemiyorsanız IP alanını boş bırakın.

  Not

  MARC21 942$n alanı (veya eşdeğer bir UNIMARC alanı) için hataları ortadan kaldırmak için bir otorize değer ayarlanmalıdır. Bir örnek, SUPPRESS başlığıyla bir yetkili değeri, 0 değeriyle "gizleme", 1 değeriyle ise "gizle" şeklinde oluşturmaktır.

Önemli

Eğer bu özellik 'gizle' olarak ayarlanmışsa ve 942n alanınız 1'e ayarlıysa, sadece tek bir materyali değil - tüm bibliyografik kaydı gizler.

Önemli

Zebra içerisinde Süpresyon dizinini ayarlamanız ve alan içerisinde değeri "1" olan en az bir kaydı bu dizinle eşleştirmeniz gerekiyor, aksi takdirde OPAC içindeki aramalarınız tamamen hatalı olacaktır (aramalarınızdan hiç bir sonuç alamayacaksınız).
2.1.4.1.8. SeparateHoldings & SeparateHoldingsBranch
SeparateHoldings varsayılan: Ayrıştırma
SeparateHoldingsBranch varsayılan: ana kütüphane
Seçenek: Materyal görüntülemeyi iki sekmeye ___ , ilk sekme oturum açmış olan kullanıcının ___ kütüphane materyallerini içerir. İkinci sekme diğer tüm materyalleri içerir.
SeparateHoldings değerleri:
 • Ayırma
 • Ayır
SeparateHoldingsBranch değerleri:
 • ayırtma kütüphanesi
 • ana kütüphane
Tanım:
 • Bu tercih, birden çok sekmeye bölünmüş personel istemci içindeki bibliyografik detaylar sayfası üzerinde ayırma bilgisinin gösterilip gösterilmemesine karar vermenizi sağlar. Varsayılan, bir sekme üzerinde tüm ayırma bilgisinin gösterilmesidir.
2.1.4.1.9. URLLinkText
Varsayılan: Çevrimiçi Kaynak
Seçenek: ___ MARC kayıtları içinde gömülü bağlantı metni olarak göster.
Tanım:
 • 856 alanı içinde 3 alt alanı yoksa veya y tanımlı değilse, OPAC size 'Çevrim içi erişim için buraya tıklayın' diyecektir. Alanın başka bir şey söylemesini istiyorsanız, söylemesini istediğiniz şeyi bu alana yazın.
2.1.4.1.10. UseControlNumber
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: Bibliyografik kayıtlara bağlantı vermek için kayıt kontrol numarası ($w alt alanları) ve kontrol numarası (001) ___ .
Değerler:
 • Kullanma
  • Ayrıntı görüntülemede 'Continues' ve 'Continued by' yanında yer alan başlıkların bağlantılarına tıklandığı zaman, Koha bir eser adı araması gerçekleştirecektir
 • Kullan
  • Ayrıntı görüntülemede 'Continues' and 'Continued by' yanında yer alan başlıkların bağlantılarına tıklandığı zaman, Koha bir kontrol numarası (MARC 001 alanı) araması gerçekleştirecektir

Önemli

773$w öğesinin içerisine girip titizlikle tanımlanmış bibliyografik ilişkileri eşleştirmek için manuel olarak değiştirmedikçe, bu tercihi "Kullanma" olarak ayarlamalısınız ve bunun yerine görüntülemek için EasyAnalyticalRecords bağlantısını kullanmalısınız
Tanım:
 • "Transactions of the Interesting Stuff Society," denilen ayrı bir kayıta sahip "Journal of Interesting Things" adlı bir süreli yayınınız varsa, iki kayıt arasındaki ilişkiyi göstermek için bağlantı alanları ekleyebilirsiniz. UseControlNumber bu bağlantılar için lokal erişim numaralarınızı kullanmanızı sağlar. İki kayıtın ilgili bölümleri MARC21 içerisinde şu şekilde görünebilir:
    =001  12345
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
    =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
     
    =001  12346
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aJournal of Interesting Things.
    =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  UseControlNumber öğesinin 'Use' olarak ayarlanmasıyla 78x bağlantıları, sırasıyla "Journal of Interesting Things" ve "Transactions of the Interesting Stuff Society" üzerinde başlık araması yapmak yerine alt alanı $w olan Kontrol Numaralarını kullanacaktır.

2.1.4.2. Arayüz

2.1.4.2.1. advancedMARCeditor
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: MARC editöründe alanlar ve alt alanların açıklamalarını ___.
Tanım:
 • Bu tercih, MARC kayıtları düzenlerken veya oluştururken MARC alan adlarının mevcut olup olmayacağını belirler.
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme
2.1.4.2.2. DefaultClassificationSource
Varsayılan: Dewey Onlu Sistemi
Seçenek: Varsayılan sınıflama kaynağı olarak ___ kullanın.
Değerler:
 • ANSCR (Ses Kayıtları)
 • Dewey Onlu Sınıflaması
 • Kongre Kütüphanesi Sınıflaması
 • Diğer/Genel Sınıflama Şeması
 • SuDoc Sınıflaması (U.S. GPO)
 • Evrensel Onlu Sınıflama
2.1.4.2.3. EasyAnalyticalRecords

Linda Culberson

Ms. Dept. of Archives and History

Yayına hazırlayan

Nicole C. Engard

Sabit yazım hataları, gerektiğinde içerik değiştirildi ve yeni ekran görüntüleri eklendi. 
October 2011
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: analitik kayıt ilişkileri oluşturmak için kolay yollar ___
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme

Önemli

Bu özelliği kullanmaya karar verdiyseniz UseControlNumber tercihini "Kullanma" olarak ayarlandığınızdan emin olun. Aksi halde personel istemci ve OPAC'ta "Analizleri göster" bağlantısı düzgün çalışmayacaktır.
Tanım:
 • Bir katalogda bir analitik giriş, yine katalogda tarif edilen daha büyük bir çalışmanın bir kısmını açıklayan bir unsurdur. Bibliyografik kataloglamada kitaplardaki bölümler veya süreli yayınlardaki makalelerin özel konuları için analitik girişler yapılabilir. Arşivsel kataloglamada analitik girişler, bir koleksiyon içerisindeki seriler veya materyaller için yapılabilir. Bu özellik Koha'da ana sunucudaki kayıtlara analitik girişleri bağlamak için kolay bir yol sağlar ve bu sistem tercihi bu özelliğin gerçekleşmesi için personel kataloglama ayrıntısı sayfalarına birçok yeni menü seçenekleri ekler.

2.1.4.3. Kayıt Yapısı

2.1.4.3.1. AlternateHoldingsField & AlternateHoldingsSeparator
Seçenek: ___ MARC alt alanını, materyali bulunmayan kayıtlar için ayırma bilgisi olarak ___ ile ayrılmış alt alanlarla birlikle göster.
Tanım:
 • Bazen kütüphaneler Koha'ya 852 alanındaki kendi ayırma bilgileri ile geçiyorlar (OCLC ayırmalar bilgisi alanı) ve bu materyalleri dolaşım içerisinde planlamadıkları için bu bilgiyi 952 alanına (Koha ayırmalar bilgisi alanı) transfer etmemeyi tercih ediyorlar. Bu kütüphaneler ve göstermek istedikleri kayıtlarının 852 alanında veri olan diğer kütüphaneler için bu tercihler ayırma bilgilerini 952 alanından başka bir alanda gösterilmesinin seçilebilmesini sağlar. AlternateHoldingsField tercihi içerisinde arama yapılabilecek birden çok alt alan içerebilir; örneğin 852abhi, 852 alt alanları a, b, h ve i içerisinde arama gerçekleştirecektir.
 • AlternateHoldingsField öğesinin 852abhi ve AlternateHoldingsSeparator öğesinin bir boşluğa ayarlanmasıyla ayırmalar aşağıdaki şekilde görünecektir:
2.1.4.3.2. autoBarcode
Varsayılan: <branchcode>yymm0001 şeklinde oluşturuldu
Seçenek: Barkodlar ___
Değerler:
 • <branchcode>yymm0001 şeklinde oluşturuldu
 • &lt;year&gt;-0001, &lt;year&gt;-0002 şeklinde oluşturuldu
 • 1, 2, 3 şeklinde oluşturulur
 • artımlı EAN-13 barkodları
 • otomatik olarak oluşturulmaz
Tanım:
 • Bu ayar Koha içinden barkodlar üretmek isteyen kütüphaneler içindir (önceden basılmış barkodlar tarama veya barkodları elle atamanın aksine). Varsayılan davranış, Barkod alanını (952$ p MARC21) tıklattığınızda seçtiğiniz Otomatik barkod ile doldurulmasını sağlar. Eğer eklenti tıklandığında yerine sadece bir otomatik barkod girilmesini istiyorsanız (... alanının sağında) çerçevede bu alan için kullanılan eklentiyi değiştirebilirsiniz. Çerçeveleriniz için 952$p alanını (yerel MARC formatında items.barcode ile eşleştirilen MARC21 veya eşdeğer bir alan kullanıyorsanız) barcode.pl. yerine barcode_manual.pl için ayarlayın. Bu kılavuzun MARC Bibliyografik Çerçeveleri bölümü altında çerçeveleri düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2.1.4.3.3. DefaultLanguageField008
Seçenek: 008 alanı 35-37 aralığı için varsayılan dili girin ___.
Tanım:
 • Bu tercih, MARC21 008 alanınız için varsayılan dili ayarlamanıza izin verir. Eğer boş bırakılırsa İngilizce varsayılan dil olacaktır (eng). Bu özelliğin ek değerleri için MARC Code List for Languages sayfasına bakın.

Not

Kayıtlarınız UNIMARC ise bu tercihin hiçbir etkisi olmayacaktır.
2.1.4.3.4. item-level_itypes
Varsayılan: belirli bir materyal
Seçenek: ___ materyal türünü yetkili materyal türü olarak kullan (dolaşım ve ceza kurallarını belirlemek, vb. için)
Değerler:
 • bibliyo kaydı
 • belirli bir materyal
Tanım:
 • Bu tercih, Koha'nın ödünç verme kuralları için kullandığı materyal türünün, bibliyografik kaydın veya materyal kaydın bir özniteliği olup olmayacağını belirler. Çoğu kütüphane materyal türleri için materyal kaydına bakar. Bu aynı zamanda OPAC arama sonuçları üzerinde materyal türü simgesi görünmesini de belirler. Eğer tercih 'biblio record' olarak ayarlanmışsa, Koha sonuç bilgisinin solundaki arama sonuçlarında materyal türü simgesini de görüntüler.
2.1.4.3.5. itemcallnumber
Varsayılan: 082ab
Seçenek: MARC alt alanını bir materyalin yer numarasına eşleştir.

Not

Bu içerisine bakılacak birden fazla alt alan içerebilir, örneğin 082ab, 082 alt alanları a ve b içine bakacaktır.
Tanım:
 • Bu ayar otomatik olarak materyal kayıtlarına girilmiş olacak yer numarasını belirlemek için kullanılacak olan MARC alanını belirler (952$o). Bu değer MARC alan kodu (050, 082, 090, 852, yaygın olanlardır) ve sınırlandırıcı olmadan alt alan kodları ($a, $b ab olacak şekilde) sağlayarak ayarlanır.
Örnekler:
 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; from the item record: 852hi
2.1.4.3.6. marcflavour
Varsayılan: MARC21
Seçenek: MARC kayıtlarını ___ formatında yorumlayın ve saklayın.
Değerler:
 • MARC21
  • ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler için standart stil
 • UNIMARC
  • Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılan standart stil
 • NORMARC
  • Norveç için standart stil
Tanım:
 • Bu tercih, kodlama için kullanılan küresel MARC stilini tanımlar (MARC21, UNIMARC veya NORMARC).

Önemli

Bu tercihin değerlerini değiştirmek, kayıtlarınızı bir MARC stilinden diğerine dönüştürmeyecektir.
2.1.4.3.7. MARCOrgCode
Varsayılan: OSt
Seçenek: MARC kuruluş kodunu, yeni MARC kayıtlarında varsayılan olarak ___ (devre dışı bırakmak için boş bırakın).
Tanım:
 • MARC Organizasyon kodu, materyallerin ayırma bilgileri ve daha fazlasıyla birlikte kütüphaneleri tanımlamak için kullanılır.
Kütüphanenizin MARC21 kodları hakkında daha fazla bilgiyi Kurumlar için MARC kod listesi sayfasında ya da Kanada'da Kanada Semboller Dizini sayfasında bulabilirsiniz.

Not

Kayıtlarınız UNIMARC ise bu tercihin hiçbir etkisi olmayacaktır.
2.1.4.3.8. NewItemsDefaultLocation
Seçenek: Materyaller oluşturulduğunda, geçici yer konumu ___ ver (bir yer kodu olmalıdır, yada geçersiz kılmak için boş bırakılmalıdır)
2.1.4.3.9. PrefillItem
Varsayılan: Yeni materyal son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmaz.
Seçenek: Yeni bir materyal eklendiğinde ___
Değerler:
 • yeni materyal, son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmuş değildir.
 • yeni materyal, son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmuştur.
Tanım:
 • Bu tercih, yeni materyal eklerken kullanılan davranışı denetler. Buradaki seçenekleri kullanarak değerleri yeniden girerek zaman kaybetmemek için, yeni gireceğiniz materyalin son girilen materyalde kullanılan değerlerle önceden doldurulmasını veya materyal formunun tamamen boş olarak ekrana gelmesini seçebilirsiniz. SubfieldsToUseWhenPrefill bağlantısını kullanarak hangi spesifik alanların önceden doldurulacağını kontrol edebilirsiniz.
2.1.4.3.10. SubfieldsToUseWhenPrefill
Seçenek: Materyaller önceden doldurulurken kullanılacak alt alanların bir listesini tanımlayın ___

Önemli

Değerleri bir boşluk ile ayırın.
Tanım:
 • PrefillItem tercihi materyal değerlerini son eklenen materyalin değerlerinden önceden doldur olarak ayarlandığında, bu tercih hangi alanların önceden doldurulacağını (ve hangi alanların doldurulmayacağını) kontrol eder. Yeni bir materyal eklerken önceden doldurmak istenen alanların bir boşlukla ayrılmış listesini girin.
2.1.4.3.11. z3950NormalizeAuthor & z3950AuthorAuthFields
Varsayılan: Kopyalama & 701,702,700
Seçenek: Z39.50 kullanarak kayıt aktarılırken___ UNIMARC'tan aktarılan yazar tag'lerini (virgülle ayırarak) ___
z3950NormalizeAuthor için açıklama:
 • Bu tercih 'Kişi Adı Otoriteleri'nin bibliyografik otorite olarak yazarlarla değiştirilmesini sağlar. Bu tercih yalnızca UNIMARC kullanan kütüphaneler tarafından tercih edilmelidir.
z3950NormalizeAuthor için değerler:
 • Kopya
 • Kopyalama
z3950AuthorAuthFields için açıklamalar:
 • z3950AuthorAuthFields için açıklama:

2.1.4.4. Sırt Etiketleri

2.1.4.4.1. SpineLabelAutoPrint
Varsayılan: yapma
Seçenek: Hızlı sırt etiketi yazdırıcı kullanılırken, ___ otomatik olarak bir yazdırma iletişim kutusu açılsın.
Değerler:
 • yap
 • yapma
2.1.4.4.2. SpineLabelFormat
Varsayılan: &lt;itemcallnumber&gt;&lt;copynumber&gt;
Seçenek: Hızlı-basım sırt etiketine aşağıdaki alanları dahil et: (&lt; and &gt;. ile çevrili bibliyo, bibliyoitems, veya materyal tablolarının sütunlarına girin)
2.1.4.4.3. SpineLabelShowPrintOnBibDetails
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: materyal sırt etiketi yazdırmak için bib ayrıntılar sayfasındaki butonlar ___
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme

2.1.5. Dolaşım

Gidiş yolu: More &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Dolaşım

2.1.5.1. İade Politikası

2.1.5.1.1. BlockReturnOfWithdrawnItems
Varsayılan: Bloke
Seçenek: Sistemden düşülmüş olan materyallerin sisteme geri dönmeleri ___
Değerler:
 • Engelle
 • Engelleme
Tanım:
 • Bu tercih, düşme durumu (952$0 in MARC21) olan bir materyalin iade edilip edilemeyeceğini kontrol eder.
2.1.5.1.2. CalculateFinesOnReturn
Varsayılan: Yap
Seçenek: ___ bir materyal iade edildiğinde gecikme ücretlerini hesapla ve güncelle.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Bu tercih "Yap" olarak ayarlanırsa ve fines cron job kapatılırsa Koha, para cezalarını yalnızca materyaller iade edildiğinde hesaplayacaktır. fines cron job açılırsa ve bu tercih "Yap" olarak ayarlanırsa bu sefer para cezaları cron esas alınarak (genellikle geceleri çalıştırın) ve sonra yeniden materyaller iade edildiğinde hesaplanacaktır. Bu seçenek saatlik ödünç veren kütüphaneler için en iyisidir. Bu seçenek "Yapma" olarak ayarlanırsa para cezaları yalnızca cron job çalışıyorsa tahakkuk edilecektir.

Önemli

Eğer saatlik ödünç veriyorsanız, bu 'Do' olarak ayarlanmalıdır.

2.1.5.2. Ödünç Politikası

2.1.5.2.1. AgeRestrictionMarker
Seçenek: Aşağıdaki hedef kitlesi değerlerindeki kullanıcıların uygunsuz materyal ödünç almalarını sınırla: ___
Tanım:
 • Bu tercih yaşa göre ödünç vermeyi kısıtlamak için Koha'yı tetikleyecek belirli anahtar kelimeleri tanımlar. Bu kısıtlamalar AgeRestrictionOverride sistem tercihi ile geçersiz kılınabilir. Bu alana boşluk bırakılmadan (|) işareti ile ayrılmış anahtar sözcükler dizisi girin. Örneğin PG|R|E|EC|Age| dizisi, bir yaş sayısı ardından PG, bir yaş sayısı ardından R, bir yaş sayısı ardından yaş arayacaktır. Bu değerler herhangi bir MARC alanında görünebilir, ancak Kongre Kütüphanesi 521$a alanını tavsiye etmektedir (Hedef Kitle Notu). Kullanmaya karar verdiğiniz alan hangisi olursa olsun, biblioitems tablosundaki agerestriction kelimesini Koha to MARC Mapping içerisinde o alanla eşleştirmelisiniz. Kataloglamada 521$a alanına PG 13 veya E 10 gibi değerler girebilirsiniz ve böylelikle Koha, kütüphanecileri bu materyalin bu yaş grubundaki kullanıcılar için tavsiye edilmediği konusunda uyaracaktır.

  Önemli

  Biblioitems tablosundaki agerestriction kelimesini, bu bilginin Koha to MARC Mapping yönetim alanı aracılığıyla gösterileceği yerde MARC alanı ile eşleştirmelisiniz.
2.1.5.2.2. AgeRestrictionOverride
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Personelin yaş sınırlaması olan bir materyali ödünç vermesine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • AgeRestrictionMarker tercihi ayarlandığında, Koha, bir materyali ödünç vermeden önce kütüphanecileri bu materyalin MARC kaydı içinde listelenmiş yaş sınırlaması olduğu konusunda uyaracaktır. Bu tercih, personelin yaş sınırının altında olan kullanıcılara materyali yine de ödünç verip veremeyeceğini denetlemenizi sağlar.
2.1.5.2.3. AllFinesNeedOverride
Varsayılan: Gerekli
Seçenek: personelin tüm cezaları, hatta noissuescharge daha az cezaları geçersiz kılmasına ___ .
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
Tanım:
 • Bu tercih, ödünç verirken kullanıcının üzerinde para cezası olduğuna dair sürekli olarak uyarılmasını isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlar. Eğer 'Zorunlu tut' olarak ayarlarsanız para cezasının miktarı ne kadar olursa olsun ekrana kullanıcının üzerinde gecikme cezası olduğuna dair bir uyarı gelecektir.
2.1.5.2.4. AllowFineOverride
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: personelin, üzerinde noissuescharge'den daha fazla ceza olan kullanıcıların cezalarını manuel olarak geçersiz kılıp bu kullanıcılara materyal ödünç verebilmelerine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu özellik personelinizin, hesaplarında izin verilen miktarın üzerinde borcu olan kullanıcılara materyal ödünç verip veremeyeceklerine karar vermenizi sağlar. Eğer tercih 'İzin ver' olarak ayarlanırsa personel, kullanıcının borcu olduğu konusunda uyarılacaktır ancak kullanıcıya materyal ödünç vermesi engellenmeyecektir.
2.1.5.2.5. AllowItemsOnHoldCheckout
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Başka bir okuyucu için rezerv edilmiş materyallerin ödünç verilmelerine ___ . Eğer izin verilirse RESERVE_WAITING ve RESERVED uyarılarını oluşturmayın. Bunların oluşturulmaları materyallerin self ödünç vermede ödünç verilebilmelerini sağlar.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

Önemli

Bu sistem tercihi Koha web tabanlı otomatik ödünç alma ile değil, yalnızca SIP tabanlı otomatik ödünç alma ile ilgilidir.
Tanım:
 • Bu tercih 'İzin ver' olarak ayarlanırsa kullanıcılar bir kitabı üzerinde başkası için ayırma konmuş olsa bile ödünç almak için otomatik ödünç alma makinasını kullanabileceklerdir. Eğer Koha'nın başkası için üzerine ayırma konulmuş kitapları ödünç vermesini engellemesini istiyorsanız bu tercihi 'İzin verme' olarak ayarlayın.
2.1.5.2.6. AllowNotForLoanOverride
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin ödünç verilmez olarak işaretli materyalleri geçersiz kılıp ödünç verebilmelerine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu parametre personelin (kullanıcıların bu tür materyalleri ödünç almaları daima önlenecektir) "ödünç verilmez" olarak işaretlenmiş materyalleri ödünç verebilme yetkisini kontrol eden bir ikili ayardır. Bu ayarı "İzin ver" olarak ayarlamak bu tür materyallerin ödünç verilmesine izin verecektir, "İzin verme" olarak ayarlamak ise bunu engelleyecektir. Bu ayar danışma materyalleri ve kullanıcılar tarafından ödünç alınabilen diğer kütüphane kaynaklarının kütüphanede kalması gerekliliğini belirler.
2.1.5.2.7. AllowRenewalLimitOverride
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Personelin süre uzatma sınırını manuel olarak geçersiz bırakmalarına ve süre uzatma sınırlarını aşan bir materyalin ödünç alma süresini uzatmalarına ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih, personelin süresi uzatılabilecek bir materyalin süresinin kaç kez uzatılabileceği üzerindeki limitleri geçersiz kılabilme yetkilerini denetleyen ikili bir ayardır. Bunu "İzin ver" olarak ayarlamak limitlerin geçersiz kılınabilmesini sağlar, "İzin verme" olarak ayarlamak ise bunu engeller. Bu tercih "İzin ver" olarak ayarlanırsa özel durumlar için yenileme sınırı geçersiz kılmak için kütüphane personelinin kendi değerlendirmelerini kullanmalarına izin veren bir tercihtir. "İzin verme" olarak ayarlamak, kütüphane personelinin suistimal durumunu engeller.
2.1.5.2.8. AllowReturnToBranch
Varsayılan: herhangi bir kütüphane için
Seçenek: Materyallerin ___ dönmesine izin ver
Değerler:
 • materyalin ait olduğu kütüphane ya da materyalin ödünç alındığı kütüphane.
 • yalnızca materyalin ait olduğu kütüphane.
 • yalnızca materyalin ödünç alındığı kütüphane.
 • herhangi bir kütüphane için.
Tanım:
 • Bu tercih, kütüphane sisteminin iadeleri nasıl kabul edeceğini belirlemesini sağlar. Bazı sistemler materyallerin sistem içerisindeki her hangi bir kütüphaneye iade edilmesine izin verir (bu tercihin varsayılan ayarı), diğer kütüphaneler ise materyallerin yalnızca belirli birimlere iade edilmesini şart koşar. Bu tercih, materyallerin değer içerisinde ayarlanmış birimlere yapılan iadelerine limit belirlemenizi sağlar.
2.1.5.2.9. AllowTooManyOverride
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin, kullanıcı ödünç almak için izin verilen maksimum sayıya ulaştığında geçersiz kılıp ödünç verebilmelerine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih "İzin ver" olarak ayarlanırsa personele bir kullanıcı için normalde Dolaşım ve Ceza Kuralları içerisinde izin verilenden daha fazla materyal ödünç verme seçeneği sunulacaktır. Bu seçenek "İzin verme" olarak ayarlanırsa hiç bir personel dolaşım sınırından daha fazlasını ödünç veremeyecektir.
2.1.5.2.10. AutomaticItemReturn
Varsayılan: Yap
Seçenek: materyaller iade edildiklerinde ait oldukları birime otomatik olarak transferlerine ___ .
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Bu tercih bir materyalin kütüphaneye iade edildiğinde otomatik olarak ait olduğu birime gönderilip gönderilmeyeceğini kontrol eden bir ikili ayardır. Eğer "Don't" olarak ayarlanırsa materyalin ait olduğu ana birim dışında materyali iade alan personele, iade aldığı materyalin ana birimi dışındaki bu birimde mi kalacağı yoksa ana birimine gönderileceği mi sorulacaktır (bu durumda yeni konum holding location olarak işaretlenecektir). "Do" olarak ayarlamak ise iade alınan bu materyalin ait olduğu ana birime teslim edilmesini sağlayacaktır.
2.1.5.2.11. AutoRemoveOverduesRestrictions
Varsayılan: Yapma
Seçenek: Gönderilen bildirimler tarafından tetiklenen OVERDUES kısıtlamalarının, gecikmeye kalan materyaller kullanıcı tarafından iade edildiğinde otomatik olarak temizlenmesine izin ver ___ .
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Gecikme Bildirimleri/Durum Tetikleyicileri kullanarak kullanıcıları gecikme bildirimlerini aldıktan sonra kısıtlayabilirsiniz. Bu tercih, gecikmeye kalan materyaller teslim edildikten sonra Koha'nın otomatik olarak bu kısıtlamayı kaldırıp kaldırmayacağını belirlemenizi sağlar.
2.1.5.2.12. CircControl
Varsayılan: materyalin ait olduğu kütüphane
Seçenek: ___ öğesinin ödünç verme ve ceza kurallarını kullan
Değerler:
2.1.5.2.13. HomeOrHoldingBranch
Varsayılan: Materyalin ödünç alındığı kütüphane
Seçenek: ___ öğesinin ödünç verme ve ceza kurallarını kullan
Değerler:
 • materyalin ait olduğu kütüphane
 • materyalin ödünç alındığı kütüphane

Önemli

Zaten ödünç verilmiş olan materyallerin davranışlarını değiştirebileceği için Koha ilk kurulumundan sonra bu ayarın değiştirilmesi tavsiye edilmez.
Tanım:
 • Eğer IndependentBranches 'Prevent' ve CircControl 'the library the item is from' olarak ayarlanırsa bu tercih materyali tutan kütüphanenin (materyal kaydı üzerinde holding library) bu materyali kendi okuyucusuna ödünç verebileceğini ya da materyali hemen ait olduğu konuma (materyal kaydı üzerinde home library) göndermesi gerektiğini belirler.

Önemli

??? tercihi 'Önle' olarak olarak ayarlanmadığı sürece bu tercih bir şey yapmaz.
2.1.5.2.14. HomeOrHoldingBranchReturn
Varsayılan: materyalin ait olduğu kütüphane
Seçenek: İadede teslim edilen materyali ___ gönderin
Değerler:
 • materyalin ait olduğu kütüphane
 • materyalin ödünç alındığı kütüphane
Tanım:
 • Bu tercih iade edilen materyali Koha'nın nereye göndermesini istediğinizi kontrol eder. Bu tercih içerisindeki değer, Dolaşım ve Ceza Kuralları içerisindeki materyal iadeleri ve floating collections ile ilgili herhangi bir değer tarafından geçersiz kılınır.
2.1.5.2.15. InProcessingToShelvingCart
Varsayılan: Taşıma
Seçenek: konumu PROC olan materyalleri iade edildiklerinde CART konumuna ___ .
Değerler:
 • Taşıma
 • Taşı
2.1.5.2.16. IssuingInProcess
Varsayılan: Engelleme
Seçenek: Materyalin kiralama bedelinin limit aşımına sebep olacağı kullanıcıların ödünç almalarına ___ .
Değerler:
 • Engelleme
 • Engelle
Tanım:
 • Bu tercih bir kullanıcının hesabında bir gecikme cezası varsa materyal ödünç alıp alamayacağını ve kullanıcının ödünç almak istediği her hangi bir materyalin kütüphanenin maksimum cezalar politikası üzerindeki dengeyi potansiyel olarak etkileyip etkilemeyeceğini belirler.
Örnek: Kütüphaneniz 'para cezaları' için 5$ sınır belirledi (ör. gecikme cezası 5$ limitine ulaşınca kullanıcı artık ödünç alamayacaktır). Bir kullanıcı ödünç alma birimine 5 materyalle birlikte geliyor (4 kitap ve bir video). Kullanıcının hesabında 4$ cezası var ver videoların bir tanesinin 1$ kiralama bedeli var, bu durumda kullanıcının hesabındaki para cezalarının toplamı bir anda 5$ olacaktır (sınır).
2.1.5.2.17. IssueLostItem
Varsayılan: bir ileti görüntüle
Seçenek: Kayıp olarak işaretlenmiş bir materyal ödünç verilirken ___.
Değerler:
 • bir ileti görüntüle
 • hiçbir şey yapma
  • Bu seçenek sadece materyali, size materyalin kayıp olarak işaretlendiğini bildirmeden ödünç verecek.
 • onay gerektir
Tanım:
 • Bu tercih, eğer kayıp statüsünde olan bir materyal ödünç verilirse kütüphane personelinin nasıl uyarılacağını belirlemenizi sağlar. 'mesaj görüntüle' ya da 'onay gerektirir' seçeneklerini seçmeniz, personelin materyalleri 'kullanılabilir' olarak işaretlemesine yardımcı olacaktır. 'Hiçbir şey yapma' seçeneğini seçerseniz, ödünç verilen materyalin 'kayıp' olarak işaretlendiğine ilişkin hiçbir bildirim olmayacaktır.
2.1.5.2.18. ManInvInNoissuesCharge
Varsayılan: Dahil et
Seçenek: noissuescharge için ücretler toplanırken MANUAL_INV ücretlerini ___ .
Değerler:
 • Dahil etme
 • Dahil et
Tanım:
 • Bu tercih noissuescharge hesaplanırken manuel fatura olarak girilmiş ücretlerin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermenizi sağlar. Bu özellik dahil edilecek şekilde ayarlanırsa Koha, kullanıcının üzerinde kütüphaneden yeni bir materyal alabilmesine engel teşgil edecek miktarda gecikme cezası olup olmadığını hesaplarken bu hesaba tüm manuel faturaları da dahil edecektir. Eğer dahil etme olarak ayarlanırsa Koha bu hesabı yaparken tüm manuel faturaları görmezden gelecektir.
2.1.5.2.19. maxoutstanding
Varsayılan: 5
Seçenek: ___ TL'den fazla gecikme cezası olan kullanıcıların OPAC üzerinden ayırma işlemi gerçekleştirmelerini engelle.
2.1.5.2.20. noissuescharge
Varsayılan: 5
Seçenek: ___ TL'den fazla gecikme cezası olan kullanıcıların kitap ödünç almalarını engelle.
Tanım:
 • Bu tercih bir kullanıcının kütüphaneden materyal ödünç almasının engellenmesinden önce kütüphaneye borçlu olunan maksimum para miktarıdır. ManInvInNoissuesCharge ve RentalsInNoissuesCharge tercihlerini kullanarak bu toplamda hangi tür ödemelerin dikkate alınacağını denetleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda kütüphaneye maksimum düzeyde borcu bulunan kullanıcıların ayırma işlemi yapmasını engelleyen maxoutstanding tercihi ile örtüşmektedir.
2.1.5.2.21. OverduesBlockCirc
Varsayılan: Onay için sor
Seçenek: Üzerinde ödenmemiş para cezası bulunan kullanıcılara ödünç verilirken ___
Değerler:
 • Onay için sor
  • Bir kütüphaneci onay verene kadar, üzerinde geciken materyaller olan kullanıcılara yeni bir materyal ödünç vermenize izin vermeyecektir.
 • Engelle
  • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan tüm kullanıcıların yeni materyal ödünç alabilmelerini engelle
 • Engelleme
  • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan tüm kullanıcıların yeni materyal ödünç alabilmelerine izin ver
2.1.5.2.22. OverdueNoticeBcc
Seçenek: Tüm bildirimleri BCC olarak bu e-posta adresine gönder ___
Bu tercih kütüphanecinin, kullanıcılara gönderilen her bildirimin bir kopyasını almasını mümkün kılar.

Not

Birden çok kişinin gizli bildirim almasını istiyorsanız, sadece virgülle ayırarak birden fazla e-posta adresleri girebilirsiniz

Not

Bu tercihin ismi yanıltıcıdır, BCC adresine yalnızca gecikme bildirimlerini değil tüm bildirimleri gönderir.
2.1.5.2.23. PrintNoticesMaxLines
Seçenek: Basılı gecikme bildirimi ___ kadar materyal satırı içersin.

Not

eğer materyallerin sayısı bu sayıdan büyükse bildirim, ödünç alan okuyucunun üzerindeki gecikmeye kalan materyallerin tam listesi için çevrimiçi hesabını kontrol etmesini isteyen bir uyarı ile bitecektir.

Not

Ne kadar çok olursa olsun tüm gecikmiş materyalleri bildirime dahil etmek için 0'a ayarlayın.

Önemli

Bu tercih yalnızca basılı bildirimleri ilgilendirir, e-posta ile gönderilenleri değil.
2.1.5.2.24. RenewalPeriodBase
Varsayılan: ödünç verme işleminin eski iade tarihi
Seçenek: Materyalin süresi uzatılırken, yeni iade tarihini ___ üzerinde esas al
Değerler:
 • ödünç verme işleminin eski iade tarihi
 • geçerli tarih
2.1.5.2.25. RenewalSendNotice
Varsayılan: Gönderme
Seçenek: kullanıcının ödünç alma uyarısı tercihlerine göre bir yenileme bildirimi ____
Değerler:
 • Gönderme
 • Gönder
Tanım:
 • Eğer bir kullanıcı, mesajlaşma tercihlerinde ödünç alma bildirimi alma seçeneğini seçmiş ve bu tercih 'Gönder' olarak ayarlanmış ise, bu kullanıcılar aynı zamanda üzerilerindeki materyallerin sürelerini uzattıkları zaman da bir bildirim alacaklardır. Materyallerin sürelerini uzatmak için (daha önce yapmadıysanız) özel bir metin ile RENEWAL kodlu bir yeni bildirim kurmak isteyeceksiniz.

  Önemli

  Bu özellik EnhancedMessagingPreferences tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlı olmasını gerektiriyor
2.1.5.2.26. RentalsInNoissuesCharge
Varsayılan: Dahil et
Seçenek: noissuescharge için ücretler toplanırken kiralama bedellerini ___ .
Değerler:
 • Dahil etme
 • Dahil et
Tanım:
 • Bu tercih noissuescharge hesaplanırken kira bedellerinin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermenizi sağlar. Dahil et olarak ayarlanırsa Koha, kullanıcının üzerinde kütüphaneden yeni bir materyal alabilmesine engel teşgil edecek miktarda gecikme cezası olup olmadığını hesaplarken tüm kira bedellerini bu hesaba dahil edecektir. Dahil etme olarak ayarlanırsa Koha bu hesabı yaparken tüm kira bedellerini görmezden gelecektir.
2.1.5.2.27. ReturnBeforeExpiry
Varsayılan: Gerekli değil
Seçenek: kullanıcıların hesaplarının süreleri dolmadan önce kitapları iade etmelerine (iade tarihlerini kullanıcının hesabının bitiş süresinden öncesine sınırlandırarak) ___ .
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
Tanım:
 • Bu tercih bir kütüphane kullanıcısının kütüphane kartının geçerliliği sona erdikten sonra materyal ödünç almasını önleyebilir. Bu tercih "Zorunlu tut" olarak ayarlanırsa ödünç verilen bir materyalin iade zamanı kullanıcının kütüphane kartının geçerlilik süresinin bitiminden sonra gelen bir tarih için ayarlanamaz. Eğer "Zorunlu tutma" olarak ayarlanırsa, ödünç verme tarihleri kullanıcının kütüphane kartının son kullanma tarihini aşabilir.
2.1.5.2.28. ReturnToShelvingCart
Varsayılan: Taşıma
Seçenek: İade edildiklerinde tüm materyalleri CART konumuna ___ .
Değerler:
 • Taşıma
 • Taşı
2.1.5.2.29. TransfersMaxDaysWarning
Varsayılan: 3
Seçenek: Eğer transfer gönderildikten ___ gün sonra halen alınmadıysa "Alınacak Transferler" üzerinde bir uyarı göster.
Tanım:
 • TransferMaxDaysWarning tercihi varsayılan bir gün sayısına ayarlanır. Bu tercih, kütüphane birimleri arasında transfer edilen bir materyal alınmadığında ayarlanan süre sonrasında bir uyarının mesajının görünmesini sağlar. Uyarı mesajı Transfers to Receive rapor sayfasında görünecektir.
2.1.5.2.30. UseBranchTransferLimits & BranchTransferLimitsType
Varsayılanlar: Koleksiyon kodunu zorunlu & tutma
Seçenek: birim transferlerinin ___ temel alınarak sınırlandırılmasına ___
UseBranchTransferLimits Değerleri:
 • Zorlama
 • Zorla
BranchTransferLimitsType Değerleri:
 • koleksiyon kodu
 • materyal türü
BranchTransferLimitsType Açıklaması:
 • Bu parametre materyalin materyal türü veya koleksiyon koduna göre transfer olup olmadığını belirleyen ikili bir ayardır. Bu değer, kütüphane yöneticisinin branşlar arasında hangi materyallerin transfer edileceğini nasıl kısıtlayabileceğini belirler.
2.1.5.2.31. useDaysMode
Varsayılan: Dahil etme
Seçenek: İade tarihini ___ kullanarak hesaplayın.
Değerler:
 • yalnızca dolaşım kuralları.
 • iade tarihini kütüphanenin açık olduğu bir sonraki güne atmak için takvim.
 • kütüphanenin kapalı olduğu tüm günleri atlamak için takvim.
Tanım:
 • Bu tercih, zamanlanmış kütüphane kapanışlarının materyaller üzerindeki iade tarihlerini nasıl etkilediğini kontrol eder. 'the calendar to skip all days the library is closed' ayarı zamanlanmış bir kapanışın ödünç verme periyodunda gün olarak hesaplanmamasını sağlar, 'circulation rules only' ayarı zamanlanmış kapanışları hiç bir şekilde dikkate almaz ve 'the calendar to push the due date to the next open day' yalnızca eğer bir materyalin iade tarihi özellikle kapanış gününe denk geliyorsa iade tarihini etkiler.
Örnek:
 • Kütüphane, kapanış tarihleri olarak takvime 24 Aralık ve 25 Aralık günlerini koydu. Kullanıcı tarafından ödünç alınan bir kitabın dolaşım ve ceza kurallarına göre 25 Aralık tarihinde süresi doluyor. Eğer bu 'circulation rules only' olarak ayarlanırsa materyalin iade tarihi 25 Aralık olarak kalmaya devam edecektir. Eğer bu ayar 'the calendar to push the due date to the next open day' olarak ayarlanırsa bu sefer iade tarihi 26 Aralık olacaktır. Eğer bu tercih 'the calendar to skip all days the library is closed' olarak ayarlanırsa bu sefer iade tarihi kapalı olan iki günü karşılamak için 27 Aralık tarihine atılacaktır.
Takvim "branch by branch" esasına göre tanımlanır. Takvim hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuzun Takvim & Tatiller bölümüne geçiniz.
2.1.5.2.32. UseTransportCostMatrix
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: Birimler arasındaki ayırmaların optimum yerine getirilmesinin hesaplanmasında Transport Maliyet Matrisi ___
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Sistem, ayırma isteklerini yerine getirmek için Transport Maliyet Matrisi kullanacak şekilde yapılandırılmış ise, bir ayırmayı yerine getirmek için sistem maliyeti en düşük olan birim için arama yapacak ve ayırma isteğini öncelikle bu birimden sağlamaya çalışacaktır. Eşit maliyetli şubeler rastgele seçilecektir. Bir sonraki yüksek maliyetli birim ya da birimler yalnızca gruptaki diğer birimlerin tümü ayırma isteğini yerine getiremezlerse seçilecektir.
  Sistem, bir materyalin Transport Maliyet Matrisi kullanarak bir ayırma isteğini karşılayıp karşılayamayacağını belirlerken materyalin mevcut ayırma birimini kullanacaktır. Bu davranış biçimi AutomaticItemReturn sistem tercihi etkinleştirilirse geçersiz kılınabilir.

2.1.5.3. Kurs Rezervleri

2.1.5.3.1. UseCourseReserves
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: ___ kurs rezervleri
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Koha içerisinde yer alan Kurs Rezervleri modülü materyalleri geçici olarak 'rezerv' bölümüne taşıyıp belirli bir ders için kullanılmakta olduklarında bu materyaller üzerine farklı dolaşım kuralları atayabilmenizi sağlar.

2.1.5.4. Ceza Politikası

2.1.5.4.1. finesCalendar
Varsyılan: kütüphanenin kapalı olduğu günler dahil değil
Seçenek: Para cezalarını gecikme günlerine göre ___ hesapla
Değerler:
 • doğrudan
 • kütüphanenin kapalı olduğu günler hariç
Tanım:
 • Bu tercih kütüphanenin kapalı olduğu durumlarda gecikme cezalarının tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceğini belirler. Örnekler, tatil günleri dahil, kütüphanenin hizmet verdiği günler vb. "kütüphanenin kapalı olduğu günler hariç" opsiyonunu seçmek Koha'nın Takvim modülüne erişmesini ve kütüphanenin kapalı olduğu günleri izan etmesini etkinleştirir. Bu ayarın kullanılabilmesi için yöneticinin öncelikle Koha takvim'e erişim sağlayıp günü gelmeden önce belirli günleri "tatiller" olarak işaretlemesi gereklidir.
Takvim "branch by branch" esasına göre tanımlanır. Takvim hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuzun Takvim & Tatiller bölümüne geçiniz.
2.1.5.4.2. FinesIncludeGracePeriod
Varsayılan: Dahil et
Seçenek: Gecikmeye kalmış materyal için para cezası hesaplanırken, ödemesiz dönemi ___ .
Değerler:
 • Dahil etme
 • Dahil et
Tanım:
 • Bu tercih, bir ödemesiz dönem olduğunda Koha'nın cezaları nasıl hesaplayacağını kontrol etmenizi sağlar. Para cezalarını hesaplarken ödemesiz dönemi de dahil etmeyi seçerseniz, Koha, bir materyal ödemesiz dönemden daha fazlası için gecikmeye kalırsa ödemesiz dönem için de ceza tahakkuk edecektir. Eğer ödemesiz dönemi dahil etmek istemiyorsanız bu sefer koha yalnızca ödemesiz dönem sonraki günler için ceza tahakkuk edecektir.
2.1.5.4.3. finesMode
Varsayılan: Hesapla (ama sadece admin'e ileti için)
Seçenek: ___ cezalar
Değerler:
 • Hesapla (ama sadece admin'e ileti için)
 • Hesapla ve tahsil et
 • Hesaplama

Önemli

Fines cron job çalışıyor durumda olmasını gerektirir (misc/cronjobs/fines.pl)
2.1.5.4.4. RefundLostItemFeeOnReturn
Varsayılan: Geri ödemeler
Seçenek: Kayıp materyal iade edildiğinde kayıp materyalin ücretinin kullanıcıdan alınmasını ___ .
Değerler:
 • Para iadesi yapmayınız
 • Para iadesi yapınız
Tanım:
 • Bir materyal Koha'da kayıp olarak işaretlenirse sistem, kullanıcıdan kayıp materyal için yerine koyma bedeli tahsil eder. Bu tercih Koha'nın bu materyallerin geri dönüşlerini nasıl idare edeceğini kontrol etmenizi sağlar. Varsayılan olarak daha önce Koha'da kayıp olarak işaretlenen bir materyal iade edildiğinde Koha, kayıp olarak işaretli materyal için ödediği yerine koyma bedelini kullanıcıya geri iade eder. Eğer Koha'nın yerine koyma bedelini geri iade etmesini istemiyorsanız bu tercihi "Geri ödeme yapma" olarak değiştirin.
2.1.5.4.5. WhenLostChargeReplacementFee
Varsayılan: Ceza alın
Seçenek: Kullanıcı bir materyali kaybettiğinde yerine koyma ücretini ___
Değerler:
 • Ceza alın
 • Ceza almayın
Tanım:
 • Bu tercih Koha'nın kayıp olarak işaretlenmiş bir materyal ile ne yapacağını belirlemenizi sağlıyor. Eğer isterseniz Koha kaybettikleri materyali yenileme listesindeki ücret üzerinden kullanıcıdan tahsil edebilir veya kullanıcı hakkında hiç bir şey yapmayabilir ve yalnızca materyali katalog içerisinde kayıp olarak işaretleyebilir.
2.1.5.4.6. WhenLostForgiveFine
Varsayılan: Bağışlamayın
Seçenek: Bir materyal kaybedildiğinde üzerindeki para cezaları ___ .
Değerler:
 • Bağışlamayın
 • Bağışlayın
Tanım:
 • Bu tercih, kütüphanenin bir materyal kayıp olarak işaretlendiğinde yerine koyma bedeline ek olarak gecikme cezasını da uygulayıp uygulamayacağını belirlemesini sağlar. Bu tercih 'Bağışla' olarak ayarlanırsa kullanıcıdan kaybettiği kitabı yerine koyma bedeline ilave olarak gecikme cezası tahsil edilmeyecektir.

2.1.5.5. Ayırma Politikası

2.1.5.5.1. AllowHoldDateInFuture
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: belirli bir gelecek tarihe kadar bekleme listesine girmeyen ayırma isteklerinin yerleştirilmesine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.5.5.2. AllowHoldsOnDamagedItems
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: ayırma isteklerinin hasarlı materyaller üzerine konulabilmesine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu parametre "hasarlı" olarak işaretli materyaller üzerine ayırma konup konulamayacağını kontrol eden bir ikili ayardır (materyaller, materyal kaydı üzerinde alt alan 4 düzenlenerek hasarlı olarak işaretlenir). Bu değeri "İzin verme" olarak ayarlamak hasarlı materyaller üzerine kimsenin ayırma koyamamasını, "İzin ver" olarak ayarlamak ise ayırma koyabilmelerini sağlar. Bu tercih önemlidir, çünkü bir kullanıcının iyi durumda olmayan veya tamir sürecinde olan bir materyal için istek yapıp yapamayacağını belirler. Eğer bir kütüphanenin, kullanıcılarının materyallere zamanında ulaşamayacakları konusunda endişeleri varsa (veya bir materyalin artık tamir edilemeyeceğine karar verilmişse) bu değeri "İzin verme" olarak ayarlamak isteyeceklerdir. Bu değeri "İzin ver" olarak ayarlamak bir kullanıcının böyle bir materyal üzerine ayırma koyabilmesine ve böylelikle bu materyal kullanılabilir duruma gelir gelmez alabilmesini sağlar.
2.1.5.5.3. AllowHoldsOnPatronsPossessions
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: üzerinde ödünç verilen kayda bağlı olan bir ya da daha fazla materyal olan kullanıcının kayıt üzerinde ayırma yapmasına ____ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • "İzin verme" olarak ayarlayarak kullanıcıların zaten üzerlerinde olan materyaller için ayırma yapmalarını önleyebilirsiniz, böylece onların başka kullanıcıların materyale ulaşmalarını engellemelerini önlemiş oluyorsunuz.
2.1.5.5.4. Ayırtma ilkesinin geçersiz kılınmasına izin verin
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin ayırma yaparken ayırma politikalarını geçersiz kılmasına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih personelin ayırma yapılan kitapların yerine konmasıyla ilgili dolaşım ve ceza kurallarını geçersiz bırakıp bırakamayacaklarını kontrol eden ikili bir ayardır. Bu değeri "İzin verme" olarak ayarlamak personelin müdahalesini engelleyecek "İzin ver" olarak ayarlamak ise personelin müdahalesine izin verecektir. Bu ayar kütüphanenin ayırmalar ile ilgili kurallarının ne kadar katı olacağının belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu değer "İzin ver" ayarlanırsa kütüphane kullanımında sicili iyi olan kullanıcılar için özel durumlarda bazı istisnalar yapılmasına izin verir ancak personelin bu işlevi suistimal etme olasılığı da vardır. Eğer "İzin verme" olarak ayarlanırsa suistimal olasılığı ortadan kalkacak ancak sistem ayırmalar konusunda bütünüyle esnek olmayan bir yapıya bürünecektir.
2.1.5.5.5. AllowOnShelfHolds
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: ayırma isteklerinin ödünç verilmeyen materyaller için yapılmasına ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcıların henüz ödünç verilmemiş materyaller üzerinde ayırma yapabilme izinlerini kontrol eden ikili bir ayardır. Bu ayarı "İzin verme" olarak ayarlamak okuyucuların ödünç verilmiş materyaller için ayırma yapabilmelerini sağlar, ancak rafta yer alan materyaller için ayırma yapamazlar (ya da kütüphanede mevcut sayılan materyaller için), Bu ayarı "İzin ver" olarak ayarlamak ödünç verilmiş olsun ya da olmasın ödünç verilebilen materyallerin tümünün üzerinde ayırma yapabilmelerini sağlar. Eğer kütüphane çok şubeli bir kütüphane ise ve kullanıcılar ayırma isteğini diğer şubelerden kitap talep etmek için yapıyorlarsa veya kütüphane kullanıcıların OPAC aracılığıyla materyaller için evlerinden ayırma yapmalarına izin veriyorsa bu ayar "İzin ver" olarak ayarlanmalıdır. "İzin verme" ayarı "ilk gelen önce hizmet alır" standardına zorlar.

Önemli

Bir materyalin ayırtma durumu materyalin kullanılabilir olmasını, materyalin durumu 'beklemede' olana kadar etkilemez. Ayırtılanlar rafındaki materyallerin durumu bir kütüphaneci bu materyalleri raftan alıp beklemede durumuna getirene kadar kullanılabilir olarak görünecektir.
2.1.5.5.6. AutoResumeSuspendedHolds
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: askıya alınmış materyallerin ayarlanmış tarihe göre otomatik olarak kaldıkları yerden devam etmelerine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih 'İzin ver' olarak ayarlanırsa tüm askıya alınmış materyaller otomatik olarak askıdan düşecekleri tarihten sonra bir tarih alabileceklerdir. Bu tercihi 'İzin ver' olarak ayarlarsanız ayrıca Unsuspend Holds cron job'unu da çalıştırmanız gerekmektedir.

Önemli

Kullanıcı tarafından girilen tarihten sonraki ayırmalar askıdan düşecektir.
2.1.5.5.7. canreservefromotherbranches
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: bir kütüphane kullanıcısının başka bir kütüphanede bulunan materyal üzerine ayırma koymasına ___
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcıların diğer birimlerde bulunan materyaller üzerinde ayırma işlemi yapmalarının mümkün olup olmayacağını belirleyen bir ikili ayardır. Bu tercih "İzin ver" olarak ayarlanırsa kullanıcılar bu gibi ayırmalar yapabilirler. "İzin verme" olarak ayarlanırsa bu ayırmaları yapamazlar. Bu ayar kullanıcıların diğer birimlerdeki materyalleri talep etmek için Koha'yı kullanabileceklerini belirlemesi bakımından önemli bir ayardır. Kütüphaneniz, kütüphaneler arası ödünç vermeyi istemeyen diğer bağımsız kütüphaneler ile bir Koha yüklemesini paylaşıyor ise bu parametrenin "izin verme" olarak ayarlanması tavsiye edilir.
Değerler:
2.1.5.5.8. ConfirmFutureHolds
Varsayılan: 0
Seçenek: İade zamanında gelecek tarihli ayırma isteklerine onay ver (bugünden başlayarak ___ günden fazla olmayacak şekilde)
Tanım:
 • İade zamanında bir ayırma işlemine onay verilmesiyle bu tercih içerisindeki günlerin sayısı hangi ayırmalar için uyarıların gösterileceğini belirlemek için dikkate alınır. Bu tercih bir kitabın süresinin uzatılmasına, ödünç verilmesine ya da transferine engel değildir.

Not

Bu gün sayıları, ayırmadan düşülecek kitapların varsayılan bitiş tarihini hesaplamak için de kullanılacaktır. Fakat kitapların ödünç ve iade işlemlerine, sürelerinin uzatılmalarına ve transferlerine engel değildir.

Önemli

Bu tercihe yalnızca AllowHoldDateInFutur veya OPACAllowHoldDateInFuture ile ileri tarihli ayırmalara izin vermeniz durumunda bakılır.
2.1.5.5.9. decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration ve decreaseLoanHighHoldsValue
Seçenek: ___ fazla ayırtılan materyaller için ödünç verme süresini ___ gün için ___.
decreaseLoanHighHolds varsayılan: Etkinleştirme
decreaseLoanHighHolds değerleri:
Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih üzerilerinde çok sayıda ayırma olan materyaller için ödünç verme süresinin uzunluğunu değiştirmenize izin verir. Bu işlem zaten ödünç verilmiş olan materyalleri etkilemeyecektir fakat decreaseLoanHighHoldsValue değerini karşılayan günlerden sonra ödünç verilmiş olan materyaller yalnızca decreaseLoanHighHoldsDuration tercihi içerisine girilmiş olan gün sayısı için ödünç verilecektir.
2.1.5.5.10. DisplayMultiPlaceHold
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Arama sonuçlarında birden çok biblio üzerine ayırma konulabilmesine ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
2.1.5.5.11. emailLibrarianWhenHoldIsPlaced
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Ayırma talebi yapıldığı her zaman için Koha yöneticisinin e-posta adresine e-posta gönderilmesine ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcı bir materyal üzerine ayırma konulmasını talep ettiğinde Koha'nın kütüphane personeline bir e-posta göndermesini etkinleştirir. Bu işlev kütüphaneciyi kullanıcının isteği konusunda hemen uyarsa da çoğu kütüphane ayarlarında son derece kullanışsızdır. Çoğu kütüphanede ayırma listeleri ayrı bir arayüz üzerinden izlenir ve muhafaza edilir. Bununla birlikte ayırtılan materyalleri rafta tutan kütüphanelerin çoğu bu tercihi açmalıdırlar, böylece bir materyali raftan almak için uyarılacaklardır.

Önemli

Bu e-postanın gönderilebilmesi için HOLDPLACED kodu ile bildirim şablonunuzun olması gereklidir

Önemli

Bu bildirim yalnızca, iletileri göndermek için ??? periyodik olarak çalıştırılırsa gönderilecektir.
2.1.5.5.12. ExpireReservesMaxPickUpDelay
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Ayırmaların ReservesMaxPickUpDelay içerisinde belirtilen zaman süreci içerisinde alınmamışlarsa otomatik olarak geçerliliklerini yitirmelerine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih 'izin ver' olarak ayarlanırsa ReservesMaxPickUpDelay sistem tercihinde belirtilen gün sayısından daha uzun süre beklemede olan ayırmaları iptal edecekir. Ayırmalar yalnızca Expire Holds cron job çalışıyorsa iptal edilebilecektir.
2.1.5.5.13. ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge
Varsayılan: 0
Seçenek: ExpireReservesMaxPickUpDelay kullanılıyorsa, beklemekte olan ayırmasını sonlandıran okuyucuya ___ TL ceza uygulayın.
Tanım:
 • Eğer çok uzun süre bekleyen ayırma işlemlerini sona erdiriyorsanız bu tercihi ayırdığı materyali almadığı için kullanıcıya ceza tahakkuk etmek için kullanabilirsiniz. Eğer kullanıcılara yapmış oldukları ayırmaları almadıkları için ceza uygulamıyorsanız bu ayarı varsayılan olan "0" olarak ayarlayabilirsiniz. Materyaller üzerindeki ayırmalar yalnızca Expire Holds cron job çalışıyorsa iptal edilebilir ve ceza tahakkuk edilebilir.
2.1.5.5.14. maxreserves
Varsayılan: 50
Seçenek: Kullanıcılar bir seferde yalnızca ___ ayırma işlemi yapabilirler.
2.1.5.5.15. OPACAllowHoldDateInFuture
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Kullanıcıların gelecekteki belirli bir tarihe kadar bekleme listesine girmeyen ayırma yapmalarına ___.
Değerler:
2.1.5.5.16. OPACAllowUserToChooseBranch
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Bir kullanıcının ayırtılan materyali alacağı birimi seçmesine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercihi değiştirmek personelin ayırma isteğini gerçekleştirmek için bir birimden diğerine materyal transferini engellemeyecektir, sadece kullanıcıların kendi ana dalı dışındaki bir birimden kitap almasını önleyecektir.
2.1.5.5.17. ReservesControlBranch
Varsayılan: materyalin ana kütüphanesi
Seçenek: Kullanıcının materyal üzerine ayırma koyup koyamayacağını görmek için ___ kontrol edin.
Değerler:
 • materyalin ana kütüphanesi.
 • kullanıcının ana kütüphanesi.
2.1.5.5.18. ReservesMaxPickUpDelay
Varsayılan: 7
Seçenek: ___ günden fazla bekleyen bir ayırmayı sorunlu olarak işaretleyin.
Tanım:
 • Bu tercih (takvim günlerine dayalı, Koha tatil takvimi değil) kullanıcının ayırma yaptığı materyal üzerine bir sona erme tarihi koyar. Bu tarihten sonra personelin ayırma yapılmış ancak alınmamış materyal üzerindeki ayırmayı kaldırıp materyali rafa geri döndürme ya da materyali ayırma listesindeki bir sonraki okuyucu üzerine aktarma seçeneği olacaktır. Bu tercih doğrultusunda 'süresi dolmuş' materyaller Alınmayı Bekleyen Ayırtılanlar raporu üzerindeki 'Holds Over' sekmesine taşınırlar.
2.1.5.5.19. ReservesNeedReturns
Varsayılan: Otomatik değil
Seçenek: Özellikle iade edilmiş olan materyallerin üzerlerinde ayırma yapıldığında, yapılan ayırmaların bulundu ve bekliyor olarak işaretlenmelerine ___.
Değerler:
 • Otomatik olarak
 • Otomatik olarak değil
Tanım:
 • Bu tercih, materyalin halihazırda kütüphane rafında yer aldığı 'Materyale Özel' ayırmalar hakkındadır. Bu tercih kütüphaneye, bir 'Materyale özel' ayırmanın, ayırma yapıldığı anda mı yoksa materyal ödünç verildikten sonra mı "Bekliyor" olarak işaretleneceğini seçme imkanı verir. Bu tercih kullanıcılara ayırma yaptıkları kitabın kütüphanede 'beklediğini' ve ödünç alınmaya hazır olduğunu bildirir.
2.1.5.5.20. StaticHoldsQueueWeight & RandomizeHoldsQueueWeight
StaticHoldsQueueWeight Varsayılan: 0
RandomizeHoldsQueueWeight Varsayılan: bu sıralamada
Seçenek: ___ Kütüphanelerinden yapılan ayırma isteklerini karşıla (virgülle ayrılmış birim kodları olarak; eğer boş bırakılmışsa tüm kütüphaneler) ___
RandomizeHoldsQueueWeight Değerler:
 • rastgele sırada
  • StaticHoldsQueueWeight varsayılan değerde bırakılırsa Koha tüm kütüphaneleri rastgele seçecektir, aksi halde listelenen kütüphaneleri rastgele seçecektir.
 • bu sıralamada
  • StaticHoldsQueueWeight varsayılan değerde bırakılırsa bu tüm birimlerinizi alfabetik sırada kullanacaktır, aksi halde birimleri StaticHoldsQueueWeight tercihinde girdiğiniz sırada kullanacaktır.
Açıklamalar:
 • Bu tercihler Ayırmalar Sırası Raporu'nun bir cron job kullanılarak nasıl oluşturulduğunu kontrol eder.
  Tüm kütüphanelerinizin raflarda ayırma yapma işleminde yer almasını istemiyorsanız, işlemde *yer alan* tüm katılımcı kütüphanelerin virgüllerle ayrılmış branş kodlarını girerek kütüphaneleri listelemeniz gerekir. ( örneğin, "MPL,CPL,SPL,BML" vb. ).
  Ayırmalar sırası varsayılan olarak, sistemin öncelikle ayırma isteğini halihazırda alınacağı kütüphanede mevcut olan materyalleri kullanarak gerçekleştireceği şekilde oluşturulacaktır. Bir ayırma isteğini yerine getirecek materyal kütüphanede yoksa, build_holds_queue.pl bu sefer StaticHoldsQueueWeight içerisinde tanımlı kütüphanelerin listesini kullanacaktır. Eğer RandomizeHoldsQueueWeight devre dışı ise (varsayılan olarak devre dışıdır), komut dizini ayırma isteklerini birimlerin StaticHoldsQueueWeight sistem tercihinde yer alma sırasına göre atayacaktır.
  Örneğin, sisteminizin değişen boyutlarda (küçük, orta ve büyük) 3 kütüphanesi varsa ve siz ayırmaları daha küçük kütüphanelerden önce daha büyük kütüphanelere yüklemek istiyorsanız, Ayırma Kuyruğundaki Statik Tercihlerin "LRG,MED,SML" şeklinde gözükmesini isteyeceksiniz.
  Ayırma yapma işlemleri yükünün kütüphane sisteminizin genelinde eşit olarak dağılmasını istiyorsanız, Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini etkinleştiriniz. Bu sistem tercihi etkinleştirildiğinde, kütüphanelerdeki raflarda ayırma yapma isteği liste her defasında tekrar oluşturulduğunda rastgele hale getirilecektir.
  Ayırma Kuyruğu Statik Tercihlerini Boş Bırakma ters etki yapmaktadır. Bu şekilde yapmak, ayırma_kuyruğu_oluştur kodunun Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini görmezden gelmesine, bu da kodun rastgele yerine alfabetik sıraya göre ayırma yapmasına sebep olacaktır.

Önemli

Taşıma Bedeli Matrisi ayırmaların nereden karşılandığının kontrol edilmesinde öncelik taşır. Eğer bu matris kullanılmazsa Koha bunun yerine StaticHoldsQueueWeight değerini kontrol edecektir. Taşıma Bedeli Matrisini kullanmak için basitçe UseTransportCostMatrix tercihini 'Kullan' olarak ayarlamanız yeterlidir.
2.1.5.5.21. SuspendHoldsIntranet
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: ayırmaların intranet'ten askıya alınmalarına ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Ayırmaları askıya alma özelliği personel istemci içerisindeki bu sistem tercihi değiştirilerek açılabilir ya da kapatılabilir. Bu tercih 'İzin ver' olarak ayarlanırsa AutoResumeSuspendedHolds sistem tercihini de ayarlamanız gerekecektir.
2.1.5.5.22. SuspendHoldsOpac
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Ayırmaların OPAC'tan askıya alınmasına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Ayırmaları askıya alma özelliği OPAC içerisinde bu sistem tercihini değiştirmek vasıtasıyla açılıp kapatılabilir. Bu ayar 'izin ver' olarak ayarlanırsa AutoResumeSuspendedHolds sistem tercihini ayarlamanız gerekecektir.

2.1.5.6. Arayüz

2.1.5.6.1. AllowAllMessageDeletion
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: personelin diğer kütüphanelerden eklenmiş olan iletileri silmelerine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.5.6.2. AllowOfflineCirculation
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Düzenli dolaşım bilgisayarlarında çevrimdışı dolaşımı ___ .
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
2.1.5.6.3. CircAutocompl
Varsayılan: Dene
Seçenek: dolaşım ekranında kullanıcı araması yaparken üye adının otomatik olarak doldurulmasına ___.
Tanım:
 • Bu tercih, alanların otomatik olarak tamamlanması özelliğinin dolaşım giriş alanı için etkin ya da devre dışı olacağını belirleyen ikili bir ayardır. Bu tercih "Dene" olarak ayarlanırsa bir personel, alan içerisine bir isim ya da başka bir değer girmeye başladığında, bu yazdığını tamamlamak için öneri getiren bir açılır menünün karşısına gelmesi sağlanacaktır. "Deneme" olarak ayarlanırsa bu özellik devre dışı bırakılacaktır. Bu tercih personelin işlerini kolaylaştırabildiği gibi potansiyel olarak sayfa yükleme işlemini de yavaşlatabilir.
Değerler:
 • Denemeyin
 • Dene
2.1.5.6.4. CircAutoPrintQuickSlip
Varsayılan: hızlı slip yazdırma penceresi aç
Seçenek: Boş bir barkod alanı dolaşımda sunulduğunda ___
Değerler:
 • ekranı temizle
 • bir hızlı slip yazdırma penceresi aç
 • bir slip yazdırma penceresi aç
Tanım:
 • Bu tercih çıktı almak için hızlı slip yazdır (ISSUEQSLIP) veya slip aç (ISSUESLIP) olarak ayarlanırsa, kütüphanecinin ödünç verdiği okuyucular için ödünç verme makbuzu oluşturmak için yazdır butonuna basması gerekliliğini ortadan kaldıracaktır. Eğer bu ayar ekranı temizle olarak ayarlanırsa boş bir barkodun ödünç verilmesi üzerinde işlem yaptığınız son kullanıcının ekranını temizleyecektir.
2.1.5.6.5. FilterBeforeOverdueReport
Varsayılan: Gerekli değil
Seçenek: personelin gecikenler raporunu çalıştırmadan önce hangi ödünç vermelerin gösterileceğini seçmesine ___.
Tanım:
 • Koha'nın gecikenler raporu kütüphane sisteminizde gecikmeye kalmış tüm materyalleri size gösterir. Geniş bir kütüphane sisteminiz varsa bu tercihi, raporu çalıştıranları öncelikle oluşturulan verileri bir şube, tarih aralığı, kullanıcı kategorisi veya diğer bu gibi filtrelere göre sınırlamaya zorlamak için 'Require' olarak ayarlamak isteyeceksiniz. Raporun çalıştırılmadan önce filtrelenmesinin gerekli kılınması, personelinizin ağır bir sistem raporu çalıştırması ve sistemdeki diğer işlerin yavaşlamasını engeller.
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
2.1.5.6.6. FineNotifyAtCheckin
Varsayılan: Uyarma
Seçenek: kütüphanecileri iade aldıkları materyaller üzerindeki gecikme cezası hakkında ___ .
Değerler:
 • Uyarma
 • Uyar
Tanım:
 • Bu tercihin 'Uyar' olarak ayarlanmasıyla üzerinde gecikme cezası bulunan tüm kitapların üzerinde iade edildiklerinde bir uyarı açılacaktır. Kitapların iade işlemine devam edebilmek için bu uyarının onaylanması gereklidir. Bu tercihin 'Uyarma' olarak ayarlanmasıyla ise kullanıcı kaydında gecikme cezalarını görmekle birlikte kitapların iadesinde ilave bir uyarı almayacaksınız.
2.1.5.6.7. DisplayClearScreenButton
Varsayılan: Göster
Seçenek: mevcut kullanıcıyı dolaşım ekranından temizlemek için bir buton ___ .
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.5.6.8. ExportRemoveFields
Seçenek: Aşağıdaki alanlar kullanıcı ödünç alma geçmişi CSV veya iso2709 aktarımı dışında tutulmalıdır ___
Tanım:
 • Boşlukla ayrılmış alanların listesi (örneğin 100a 245b), kullanıcının mevcut ödünç alma geçmişi aktarılırken otomatik olarak hariç tutulacaktır.
2.1.5.6.9. ExportWithCsvProfile
Seçenek: Kullanıcı ödünç alma geçmişi aktarılırken ___ CSV profilini kullan
Tanım:
 • Kullanıcının mevcut ödünç alma verisi karşıya aktarılırken hangi CSV profili'nin kullanılması gerektiğini belirlemek için bu tercihi kullanın. Bu tercih için değer olarak CSV profili adını girin. Eğer bu değer boş bırakılırsa, kullanıcının mevcut ödünç alma özetinin karşıya aktarılması mümkün olmayacaktır.
2.1.5.6.10. HoldsToPullStartDate
Varsayılan: 2
Seçenek: Ayırmadan çekilecek olan ayırtılmış materyallerin listesinin varsayılan başlangıç tarihini ___ gün önceye ayarla.
Tanım:
 • 2 gün önce yapılan ayırmaları filtrelemek için dolaşım varsayılan değerlerindeki Çekilecek Ayırmalar raporu. Bu tercih herhangi bir gün sayısı için bu varsayılan filtreyi ayarlamanızı sağlar.
2.1.5.6.11. itemBarcodeFallbackSearch
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: ödünç verme sayfasında barkod aramasında barkod olarak girilen söz dizimi herhangi bir sonuç getirmediği zaman anahtar kelime katalog aramasının otomatik olarak kullanılmasına ___ .
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bazen kütüphaneler ödünç verme işlemini barkod dışında bir şey kullanarak gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu tercihi etkinleştirmek Koha'nın ödünç vermek istediğiniz materyali bulmak için bir anahtar kelime araması yapmasını sağlayacaktır. Bu tercih etkin durumdayken anahtar kelime aramasına yer numarası, barkod, eser adınn bir bölümü veya istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz ve Koha size hangi materyali ödünç vermek istediğinizi soracaktır.

Önemli

Barkoda göre arama yapmıyor olsanız da, ödünç verdiğiniz her başlık için bir barkod gereklidir. Yalnızca barkodu bulunan başlıklar arama sonuçlarında görünecektir.
2.1.5.6.12. itemBarcodeInputFilter
Varsayılan: Filtreleme
Seçenek: taranan materyal barkodlarını ___ .
Değerler:
 • CueCat biçiminden dönüştür
 • Libsuite8 biçiminden dönüştür
 • Filtreleme
 • EAN-13 ya da zero-padded UPC-A
 • Boşlukları sil
 • T-prefix stilinden ilk sayıyı sil
  • Bu biçim Follett sistemlerinden geçiş yapan kütüphaneler arasında yaygındır
2.1.5.6.13. NoticeCSS
Seçenek: Bildirimlerde ___ içinde bulunan stil sayfalarını dahil et.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır
Tanım:
 • Bildirimlerinizi uyumlu yazı biçimleri ve renklerle şekillendirmek istiyorsanız bu tercihi Koha'yı bildimlerinize özel stil sayfalarına yönlendirmek için kullanabilirsiniz.
2.1.5.6.14. numReturnedItemsToShow
Varsayılan: 20
Seçenek: ___ en son iade edilen materyali ödünç verme ekranında göster.
2.1.5.6.15. previousIssuesDefaultSortOrder
Varsayılan: yakın tarihten uzak tarihe
Seçenek: Dolaşım sayfasında önceki ödünç verme işlemlerini ___ iade tarihinden itibaren sırala.
Değerler:
 • yakın tarihten uzak tarihe
 • uzak tarihten yakın tarihe
2.1.5.6.16. RecordLocalUseOnReturn
Varsayılan: Kaydetme
Seçenek: ödünç verilmeyen bir materyal iade alındığında yerel kullanımı ___ .
Değerler:
 • Kaydetme
 • Kayıt
Tanım:
 • Bu tercih "Kaydetme" olarak ayarlandığında materyallerin yerel kullanımlarını materyalleri istatistiksel kullanıcılar üzerine ödünç vererek kaydedebilirsiniz. Bu tercih "Kaydet" olarak ayarlandığında yerel kullanımı istatistiksel kullanıcıya ödünç vererek ve/veya henüz ödünç verilmemiş bir kitabı ödünç vererek kaydedebilirsiniz.
2.1.5.6.17. soundon
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: personel arayüzünde ödünç verme ve iade alma işlemlerinde dolaşım seslerini ___ .
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir

Önemli

Bu özellik tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez. HTML5 uyumlu bir tarayıcı gerektirir.
2.1.5.6.18. SpecifyDueDate
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin ödünç verme işlemi için bir iade tarihi belirlemesine ___ .
İade tarihleri dolaşım ve cezalar kurallarınız kullanılarak hesaplanır, fakat personel ödünç verme işleminde bir iade tarihi belirleyebilmelerine izin vermeniz durumunda bunu geçersiz kılabilecektir.
Tanım:
 • Bu tercih dolaşımda görevli personelin bir iade tarihini otomatik iade tarihinden başka bir takvim tarihine değiştirmesini sağlar. Bu seçenek, iade tarihinin belirli bir durum için kısaltılıp veya uzatılmasının gerekli olduğu durumlar için kullanılır. "İzin ver" ayarı bu opsiyonun personel tarafından kullanılmasına izin verecek, "İzin verme" ayarı ise personelin materyaller üzerindeki iade tarihlerini değiştirmelerine izin vermeyecektir.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.5.6.19. todaysIssuesDefaultSortOrder
Varsayılan: uzak tarihten yakın tarihe
Seçenek: Bugün ödünç verilenlerin listesini dolaşım sayfasında ___ iade tarihinden itibaren sırala.
Değerler:
 • yakın tarihten uzak tarihe
 • uzak tarihten yakın tarihe
2.1.5.6.20. UpdateTotalIssuesOnCirc
Varsayılan: Yapma
Seçenek: Bir materyal ödünç verildiğinde bibliyografik kaydın toplam ödünç verme sayısının güncelleştirilmesine ___
Değerler:
 • Yap

  Önemli

  Bu, sunucunun yükünü önemli ölçüde artırır; performans sizin için önemliyse bunun yerine toplam ödünç verme sayısını güncellemek için cron job kullanın.
 • Yapma
Tanım:
 • Koha bir materyalin kaç kez ödünç verildiğini izleyebilir ve bu bilgiyi veri tabanında materyal kaydı üzerinde saklayabilir. Varsayılan olarak bu bilgiler saklanmaz. Bu tercihi 'Yap' olarak ayarlamak Koha'ya bir materyalin gerçek zamanlı olarak ödünç verildiği her zaman için bu bilgiyi izlemesini söyleyecektir. Bunun dışında Koha'nın bu alanı her gece güncelleştirmesi için cron job'u çalıştırabilirsiniz.
2.1.5.6.21. UseTablesortForCirc
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: mevcut kullanıcının ödünç alma işlemlerinin dolaşım ekranında sıralanmasına ___.
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir

Önemli

Bu işlevin etkinleştirilmesi üzerinde çok sayıda ödünç materyal bulunan kullanıcılar için dolaşım süresini yavaşlatabilir.
2.1.5.6.22. WaitingNotifyAtCheckin
Varsayılan: Uyarma
Seçenek: Kütüphanecileri materyallerini iade aldıkları kullanıcılar için beklemekte olan ayırmalar hakkında ___.
Değerler:
 • Uyarma
 • Uyar
Tanım:
 • Kitaplar iade alınırken, kitabı iade eden kullanıcı üzerinde bekleyen bir ayırma olduğuna dair bir açılır pencere uyarısının ekrana gelip gelmeyeceğini belirleyebilirsiniz. 'WaitingNotifyAtCheckin için Bildir' seçeneğini seçerseniz, kitabı iade eden en son kullanıcı için ayırma bulunduğu her zaman için ekranda bir ileti görüntülecenektir.

2.1.5.7. Otomatik Ödünç & İade

2.1.5.7.1. AllowSelfCheckReturns
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kullanıcıların web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemi aracılığıyla materyalleri iade etmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcılarınızın ödünç almış oldukları materyalleri self-check cihazları vasıtasıyla iade edip edemeyeceklerini belirlemenizde kullanılır. Varsayılan olarak Koha'nın self-check arayüzü yalnızca materyallerin ödünç verilmesi içindir.
2.1.5.7.2. AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID & AutoSelfCheckPass

Önemli

Bir çok kütüphane bu ayarı 'İzin verme' olarak ayarlamak isteyecektir. Bu ayar otomatik olarak oturum açmak için kullanıcı adı ve parolayı kaydederek, otomatik ödünç alma makinesinde oturum açmak için her seferinde kullanıcı adı ve parola girme gereksinimini kapatır.
AutoSelfCheckAllowed Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sisteminin otomatik olarak bu personel kullanıcı adı ___ ve bu parola ile ___ oturum açmasına ___.
AutoSelfCheckAllowed Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
AutoSelfCheckID Değeri:
 • 'dolaşım' izinleri verilen personel kullanıcının adı.
AutoSelfCheckPass Değeri:
 • 'dolaşım' izinleri verilen personel kullanıcının şifresi.
2.1.5.7.3. SCOUserCSS
Seçenek: Web tabanlı kendi kendine ödünç alma sayfalarının tümüne aşağıdaki CSS'i dahil et
Tanım:
 • Bu tercih içerisine girdiğiniz CSS, tüm Koha kendi kendine ödünç alma sayfalarında kullanılacaktır.
2.1.5.7.4. SCOUserJS
Seçenek: Web tabanlı kendi kendine ödünç alma sayfalarının tümüne aşağıdaki JavaScript'i dahil et
Tanım:
 • Bu tercih içerisine girdiğiniz JavaScript, tüm Koha kendi kendine ödünç alma ekranlarını etkileyecektir.
2.1.5.7.5. SelfCheckHelpMessage
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i, web tabanlı kendi kendine ödünç alma sisteminin yardım sayfasına dahil edin
Tanım:
 • Kendi kendine ödünç alma arayüzünün sağ en üst kısmında bulunan 'Yardım' bağlantısı üzerine tıklamak, kendi kendine ödünç alma arayüzünün kullanımı hakkında üç adımdan oluşan bir işlem ekrana getirecektir. Bu sistem tercihine HTML eklemek, hali hazırda bulunan metnin üzerindeki ilave yardım metnini yazdıracaktır.
2.1.5.7.6. SelfCheckoutByLogin
Varsayılan: Barkod
Seçenekler: Kullanıcılar web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemine ___ ile oturum açsınlar
Değerler:
 • Barkod
 • Kullanıcı adı ve parola
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcılarınızın self check makinesine nasıl oturum açacaklarını belirlemenizi sağlar. Barkod kullanıcının kart numarasıdır ve kullanıcı adı ve parolalar, kullanıcı kaydı üzerindeki opac/staff kullanıcı adı ve parola alanları kullanılarak ayarlanır.
2.1.5.7.7. SelfCheckReceiptPrompt
Varsayılan: Göster
Seçenek: otomatik ödünç alma işlemi tamamlandığında yazdırma bilgisi açılır penceresi ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcı 'Bitir' butonuna tıkladığında web tabanlı otomatik ödünç alma sisteminde bir komut istemi ortaya çıkıp çıkmayacağını kontrol eder.
2.1.5.7.8. SelfCheckTimeout
Varsayılan: 120
Seçenek: Geçerli kullanıcının kendi kendine ödünç alma sistemine açtığı oturumu ___ saniye sonra sonlandır.
Tanım:
 • Bilgisayarın bu tercihte girilen süre miktarınca boşta çalışmasından sonra, kendi kendine ödünç alma sistemi mevcut kullanıcının oturumunu sonlandıracak ve başlangıç ekranına geri dönecektir.
2.1.5.7.9. ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemini kullandıklarında, kullanıcının resmini (eğer sisteme eklenmişse) ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.5.7.10. WebBasedSelfCheck
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemini ___.
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Bu tercihin etkinleştirilmesi Koha'da self checkout modülüne erişimi sağlayacaktır.

2.1.6. Oluşturanlar

Bu tercihler içerik oluşturma ile ilgilidir.
Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Kreatörler

2.1.6.1. Kullanıcı Kartları

Bu tercihler Kullanıcı Kartı Oluşturucu aracıyla ilgilidir.
2.1.6.1.1. ImageLimit
Seçenek: Veri tabanında saklanan kreatör resimlerinin sayısını ___ resim ile sınırla.

2.1.7. Geliştirilmiş içerik

Gidiş yolu: daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Geliştirilmiş içerik

Önemli

Ürünlerini her zaman izin verilen sınırlar içinde kullandığınızdan emin olmak için harici veri kaynakları ile ilişkili hizmet şartlarını okuyun.

Not

Kapak resimleri kurulumu için (yerel kapak resimleri dahil) birden fazla servis olamaz. Eğer birden fazla olursa birden fazla kapak resmi alırsınız. Bunun yerine kapak resimleri için yalnızca tek kaynak seçin.

2.1.7.1. Tümü

2.1.7.1.1. FRBRizeEditions
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: personel istemci üzerinde bir materyalin diğer baskılarını ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the Staff Client; the OPACFRBRizeEditions option must be enabled to have the Editions tab appear on the OPAC.

Önemli

ISBN servislerinden bir veya daha fazlasını açmanızı gerektirir(ThingISBNve/veyaXISBN)
2.1.7.1.2. OPACFRBRizeEditions
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC üzerindeki bir materyalin diğer baskılarını ___.
Tanım:
 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned "On" to have the Editions tab appear on the Staff Client.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Bu tercih, malzeme türü ne olursa olsun koleksiyonunuzdaki aynı başlıktaki tüm mevcut baskıları çeker. Materyaller detay sayfasında söz konusu başlık için 'Edisyonlar' sekmesi altında görünecektir.

Önemli

ISBN servislerinden bir veya daha fazlasını açmanızı gerektirir(ThingISBNve/veyaXISBN)

2.1.7.2. Amazon

2.1.7.2.1. AmazonAssocTag
Seçenek: Associates Tag'ini ___ Amazon linklerine yerleştir.

Not

Bu, bir kullanıcı sitenizden Amazon üzerine tıklayarak bir materyal satın almaya karar verirse kütüphane havale ücretlerini belirleyebilir.
Tanım:
 • An Amazon Associates Tag allows a library to earn a percentage of all purchases made on Amazon when a patron accesses Amazon's site via links on the library's website. More information about the Amazon Associates program is available at Amazon's Affiliate Program's website, https://affiliate-program.amazon.com/. Before a tag can be obtained, however, the library must first apply for an Amazon Web Services (AWS) account. Applications are free of charge and can be made at http://aws.amazon.com. Once an AWS account has been established, the library can then obtain the Amazon Associates Tag.
2.1.7.2.2. AmazonCoverImages
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Amazon'dan alınan kapak resimlerini personel istemcideki ayrıntı sayfalarında ve arama sonuçlarında ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih Amazon kapak görüntülerinin personel istemcide gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Kapak görüntüleri, içeriği materyalin MARC kayıtlarındaki ilk ISBN numarasına göre çeken Amazon'dan alınır. Amazon bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu değerin ayarı "Göster" olarak ayarlanırsa, kapak resimleri personel istemcide gösterilecektir, ve "Gösterme" olarak ayarlanırsa kapak resimleri gösterilmeyecektir. Son olarak eğer Amazon kapak resimleri hizmetini kullanıyorsanız tüm diğer kapak resmi hizmetleri devre dışı bırakılmalıdır. Devre dışı bırakılmadıkları takdirde AmazonCoverImages düzgün çalışmayabilir.
2.1.7.2.3. AmazonLocale
Varsayılan: Amerikan
Seçenek: Amazon verisini ___ web sayfasından kullan.
Değer:
 • Amerikan
 • İngiliz
 • Kanada
 • Fransızca
 • Almanca
 • Japonca
2.1.7.2.4. OPACAmazonCoverImages
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Amazon'dan alınan kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih Amazon kapak görüntülerinin personel istemcide gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Kapak görüntüleri, içeriği materyalin MARC kayıtlarındaki ilk ISBN numarasına göre çeken Amazon'dan alınır. Amazon bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu değerin ayarı "Göster" olarak ayarlanırsa, kapak resimleri personel istemcide gösterilecektir, ve "Gösterme" olarak ayarlanırsa kapak resimleri gösterilmeyecektir. Son olarak eğer Amazon kapak resimleri hizmetini kullanıyorsanız tüm diğer kapak resmi hizmetleri devre dışı bırakılmalıdır. Devre dışı bırakılmadıkları takdirde AmazonCoverImages düzgün çalışmayabilir.

2.1.7.3. Babelthèque

2.1.7.3.1. Babeltheque
Varsayılan: Yapma
Seçenek: Babelthèque tarafından sağlanan bilgileri (değerlendirmeler ve atıflar gibi) OPAC ayrıntılar sayfasına dahil et ___.
Tanım:
 • This preference makes it possible to display a Babeltheque tab in the OPAC, allowing patrons to access tags, reviews, and additional title information provided by Babeltheque. The information which Babeltheque supplies is drawn from the French language-based Babelio.com, a French service similar to LibraryThing for Libraries. More information about Babeltheque is available through its website, http://www.babeltheque.com. Libraries that wish to allow access to this information must first register for the service at http://www.babeltheque.com. Please note that this information is only provided in French.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
2.1.7.3.2. Babeltheque_url_js
Seçenek: Babeltheque javascript dosyası için URL'yi tanımlayan ___ (ör. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)
2.1.7.3.3. Babeltheque_url_update
Seçenek: Düzenli Babeltheque güncellemesi için URL'yi tanımlayan ___ (ör. http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2).

2.1.7.4. Baker & Taylor

Önemli

Bu ücretli bir hizmettir, bu seçenekleri ayarlamadan önce bu hizmete abone olmak için Baker & Taylor'a başvurmanız gerekir.
2.1.7.4.1. BakerTaylorEnabled
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Baker and Taylor bağlantılarını ve kapak resimlerini OPAC ve personel istemciye ___ . Bu bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi gerektirir (resim bağlantılarında görülebilen).
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
Tanım:
 • Bu tercih Baker & Taylor içeriğinin (kitap değerlendirmeleri, açıklamalar, kapak resimleri vs.) hem personel istemci hem de OPAC içerisinde görüntülenmesini sağlar. Baker & Taylor içeriğini görüntülemek isteyen kütüphanelerin öncelikle bu servis için Baker & Taylor'a kayıt olup ücretini ödemeleri gereklidir (http://www.btol.com). Eğer Baker & Taylor içeriğini etkinleştirirseniz, karışmayı önlemek için diğer tüm kapak ve değerlendirme servislerini kapattığınızdan emin olun.

Önemli

Bunu kullanmak için aynı zamanda akerTaylorUsername & BakerTaylorPassword sistem tercihlerini yapılandırmanız gerekir
2.1.7.4.2. BakerTaylorBookstoreURL
Seçenek: Baker and Taylor "My Library Bookstore" bağlantılarına şu adresten erişilebilir; https:// ___ isbn
Tanım:
 • Bazı kütüphaneler Baker & Taylor üzerinden satın alınan veya daha önce kiralanan kitaplar veya diğer materyalleri satarak ek bütçe oluşturur. Bu materyallere kütüphanenin web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir. Bu hizmet genellikle "My Library Bookstore" olarak adlandırılır. Bu programa katılabilmek için kütüphane öncelikle Baker & Taylor'a kayıt olup bu hizmetin ücretini ödemelidir. Bu ve Baker & Taylor tarafından sunulan diğer hizmetler hakkında ek bilgi Baker & Taylor web sayfasında mevcuttur, http://www.btol.com. Böyle bir kitap mağazası kurulmuşsa The BakerTaylorBookstoreURL tercihi, kütüphanenin Baker & Taylor destekli çevrimiçi kitap mağazasına bağlantı kurmak için URL'yi oluşturur. Bu alan varsayılan olarak boş bırakılır; Hiçbir değer girilmezse, My Library Bookstore bağlantıları devre dışı kalır. Bu tercihi etkinleştirmek için kütüphanenin ana bilgisayar adı ve ana numarasını URL içinde uygun konuma girin. "anahtar" değer (key=) URL'ye eklenmelidir ve başına https:// eklenmesi gerekmektedir.
Bu, şu şekilde doldurulmalıdırkoha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Not

Bu bağlantıları devre dışı bırakmak için boş bırakın.

Önemli

Abone olurken bu bilgileri Baker & Taylor 'dan aldığınıza emin olun.
2.1.7.4.3. BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword
Seçenek: Baker and Taylor'a kullanıcı adı ___ ve parola ___ kullanarak erişim
Açıklamalar:
 • Bu ayar sadece kütüphane "Content Café service from Baker & Taylor" için ücretli bir aboneliğe sahipse uygulanabilir. Kütüphanenin Content Café kullanıcı adı ve parolasını sayfadaki kutuya girin. Aynı zamanda BakerTaylorBookstoreURL ve BakerTaylorEnabled ayarlarının doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun. Content Café hizmeti, kapak resmi, profesyonel yorumlar ve Personel İstemci / OPAC'la arama sonuçlarıyla birlikte görüntülenen özetler gibi gelişmiş bir içerik besleme hizmetidir. Bu hizmet hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Baker & Taylor web sayfasını ziyaret edin: http://www.btol.com

Önemli

Abone olurken bu bilgileri Baker & Taylor 'dan aldığınıza emin olun.

2.1.7.5. Google

2.1.7.5.1. GoogleJackets
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Google Books'tan sağlanan kapak resimlerini arama sonuçlarına ve OPAC materyal ayrıntıları sayfasına ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
Tanım:
 • Bu ayar, Google Books API aracılığıyla ücretsiz Google Books veritabanından uygulanabilir kapak resimlerinin görüntülenmesini kontrol eder. Lütfen aklınızda bulunsun, bu özelliği kullanabilmek için diğer tüm kapak resmi servisleri kapatılmalıdır.

2.1.7.6. HTML5 Medya

2.1.7.6.1. HTML5MediaEnabled
Varsayılan: hiç bir şekilde
Seçenek: Kataloglu dosyalar için bir HTML5 medya oynatıcısı ile 856 alanında bir sekme göster ___
Değerler:
 • OPAC ve personel istemcide
 • OPAC içerisinde
 • personel istemcide
 • hiç bir şekilde
Tanım:
 • MARC kaydınızın 856 alanı içinde medya öğeleri varsa bu tercih HTML5 kullanarak ayrı bir sekmede medya dosyalarını oynatıp/gösterebilir
2.1.7.6.2. HTML5MediaExtensions
Varsayılan: webm|ogg|ogv|oga|vtt
Seçenek: Medya dosya uzantıları ___
Tanım:
 • Bar ile ayrılmış dosya uzantıları girin (|)

2.1.7.7. IDreamLibraries

IDreamBooks.com yayınlanan kitapların en iyilerini keşfetmeniz için her hafta eleştirmenlerin kitap eleştirilerini bir arada toplar. Bu tercih IDreamBooks.com içeriğinin Koha OPAC içerisine entegresini sağlar.

Not

Bu yeni bir web sitesi olduğu için sınırlı bir içeriğe sahiptir, bu nedenle veritabanı biraz daha gelişinceye kadar bu özellikleri yalnızca yeni popüler başlıklar üzerinde görebilirsiniz.
2.1.7.7.1. IDreamBooksReadometer
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasına IDreamBooks.com tarafından toplanan görüşleri özetleyen bir "Readometer" ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
2.1.7.7.2. IDreamBooksResults
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: IDreamBooks.com derecelendirmelerini OPAC arama sonuçlarına ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
2.1.7.7.3. IDreamBooksReviews
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: IDreamBooks.com tarafından toplanan eleştirmenlerin kitap değerlendirmelerini içeren bir sekmeyi OPAC ayrıntılarında ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme

2.1.7.8. LibraryThing

LibraryThing for Libraries ücretli bir hizmettir. Fiyatlandırma ve abonelik bilgileri için öncelikle LibraryThing ile doğrudan iletişim sağlamalısınız. Daha fazla bilgi için http://www.librarything.com/forlibraries http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha
2.1.7.8.1. LibraryThingForLibrariesEnabled
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Library Thing for Libraries tarafından sağlanan yorumlar, benzer materyaller ve Tag'leri ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu ayar yalnızca Kütüphanenin external LibraryThing for Libraries service için ücretli aboneliği olması durumunda geçerlidir. Bu hizmet kullanıcılara katalog materyalleri hakkında kitap tavsiyeleri gibi genişletilmiş bilgi ekranı sağlar. Ayrıca tag'li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.

Önemli

Bu seçenek 'göster' olarak ayarlıysa LibraryThingForLibrariesID sistem tercihi içerisine bir değer girmelisiniz.
2.1.7.8.2. LibraryThingForLibrariesID
Seçenek: Library Thing for Libraries servisine müşteri kimliği ___ kullanarak erişim sağla
Tanım:
 • Bu tercih sadece kütüphanenin external LibraryThing for Libraries servisi için ücretli bir aboneliği varsa uygulanabilir. LibraryThing tarafından ekrana gelen kutuya kütüphanenin LibraryThing for Libraries sicil numarasını girin. Sicil numarası ###-######### formatında bir sayı dizisidir ve LibraryThing for Libraries'de kütüphanenin hesap sayfasında bulunabilir. Bu servis kullanıcılara katalog materyalleri üzerinde kitap tavsiyeleri ve kapak resimleri gibi genişletilmiş bilgi ekranı sağlar. Ayrıca tag'li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.
2.1.7.8.3. LibraryThingForLibrariesTabbedView
Varsayılan: bibliyografik bilgiler doğrultusunda
Seçenek: Library Thing for Libraries içeriğini ___ göster
Değerler:
 • bibliyografik bilgiler doğrultusunda
 • sekme içerisinde
Tanım:
 • Bu ayar yalnızca Kütüphanenizin kütüphane hizmetleri için external LibraryThing ücretli aboneliği varsa geçerlidir. Bu hizmet kullanıcılara kataloglama materyalleri üzerinde kitap tavsiyeleri ve kapak resmi gibi genişletilmiş bilgi sağlar. Ayrıca tag'li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.
2.1.7.8.4. ThingISBN
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: ThingISBN servisinin bir eserin diğer baskılarını göstermesine ___
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Materyal ayrıntıları sayfasında "Edisyonlar" sekmesinin görüntülenmesi için 'Kullan' olarak ayarlayın. Edisyonlar, kapak resimleri (herhangi bir kapak resmi hizmetini etkinleştirdiyseniz) ve bibliyografik bilgilerle birlikte bütün olarak listelenir. Besleme bilgisi LibraryThing'in ThingISBN web servisinden alınmaktadır. Bu, günde 1.000'den daha az istekler ile ticari olmayan sitelere ücretsiz bir hizmettir.

Önemli

FRBRizeEditions ve/veya OPACFRBRizeEditions tercihlerinin 'göster' olarak ayarlı olmasını gerektirir.

Önemli

Bu, Library Thing for Libraries'den ayrıdır ve onunla ilişkili bir maliyeti yoktur.

2.1.7.9. Yerel Kapak Resimleri

2.1.7.9.1. AllowMultipleCovers
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Her bibliyografik kayıta birden fazla resim eklenmesine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih 'İzin ver' olarak ayarlanırsa, OPAC ve personel istemcide bibliyo kayır üzerindeki resimler sekmesinde görüntülenecek birden fazla resim yükleyebilirsiniz. Bu tercih LocalCoverImagesveOPACLocalCoverImages özelliklerinin bir ya da her ikisinin 'Görüntüle' olarak ayarlı olmasını gerektirir.
2.1.7.9.2. LocalCoverImages
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: intranet arama ve ayrıntılar sayfalarındaki yerel kapak resimlerini ___.
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme
Tanım:
 • Bu ayarı 'Görüntüle' olarak ayarlamak, bibliyo kayıtlarınıza kendi kapak resimlerinizi yüklemenize ve bu resimleri personel istemcide ayrıntılar sayfasında görüntülemenizi sağlar. Şu an için kapak resimleri arama sonuçlarında başlığının yanında değil, yalnızca ayrıntılar sayfası üzerindeki ayırmalar tablosunda yer alan 'Resimler' sekmesi altında görüntülenecektir.
2.1.7.9.3. OPACLocalCoverImages
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC arama ve ayrıntılar sayfasındaki yerel kapak resimlerini ___.
Değerler:
 • Görüntüle
 • Gösterme
Tanım:
 • Bu tercihi 'Görüntüle' olarak ayarlamak, bib. kayıtlarınız için kendi kapak resimlerinizi yüklemenizi ve bu resimleri OPAC içerisinde ayrıntı sayfalarında ve arama sonuçlarında gösterebilmenizi sağlar.

2.1.7.10. Novelist Select

Novelist Select ücretsiz bir hizmet değildir. Bu içeriği OPAC içerisine embed edebilmek için gerekli olan oturum açma bilgilerinizi almak için Ebsco temsilciniz ile iletişime geçin.

Önemli

Novelist Select, arama sonuçları ve bibliyografik detay sayfaları için kapak görüntüleri içermez. Bu içerik için başka bir kapak resmi hizmeti seçebilirsiniz ya da ilave bir ücret karşılığında Baker & Taylor Content Cafe hizmetinden yararlanmak için Ebsco ile iletişime geçebilirsiniz.
2.1.7.10.1. NovelistSelectEnabled
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Novelist Select içeriğini OPAC'a ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme

Önemli

Bunu etkinleştirmek için NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword tercihleri içerisine bir kullanıcı profili ve parola girmelisiniz.
Tanım:
 • Ebsco Novelist Select, OPAC için ek içerik sağlayan bir abonelik servisidir.
2.1.7.10.2. NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword
Seçenek: Novelist Select'e kullanıcı profili ___ ve parola ___ ile erişim sağla.

Önemli

Bu bilgi, OPAC kaynak kodunuz görüntülenirse görünür olacaktır.
Tanım:
 • Ebsco Novelist Select, OPAC için ek içerik sağlayan bir abonelik servisidir.
2.1.7.10.3. NovelistSelectView
Varsayılan: OPAC sekmesi içinde
Seçenek: Novelist Select içeriğini ___ göster
Tanım:
 • Novelist Select çok sayıda içerik sağlar, bu nedenle bu içeriğin nerede gösterileceğine ilişkin dört seçeneğiniz olacaktır. Varsayılan gösterim, ayırmalar tablosundaki bir sekme içerisindedir.
  Ayırmalar tablosunun üstünde veya altında görüntülemeyi seçerseniz içerik aynı olacaktır. Eğer sayfanın sağ sütununda gösterirseniz içerik aynı olacaktır ancak alan sınırlı olacağı için biraz farklı görüntülenecektir.
Değerler:
 • ayırmalar tablosunun üstünde
 • ayırmalar tablosunun altında
 • bir OPAC sekmesinde
 • sağ tarafta bulunan Kaydı Kaydet açılır menüsünün altında

2.1.7.11. OCLC

2.1.7.11.1. XISBN
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: OCLC xISBN hizmetinin bir eserin diğer baskılarını göstermesine ___
Tanım:
 • Materyal ayrıntıları sayfasında "Edisyonlar" sekmesini görüntülemek için 'Kullan' olarak ayarlayın. Baskılar, kapak resimleri ve bibliyografik bilgileri ile bütün olarak listelenir. Besleme bilgisi OCLC'nin xISBN web hizmetinden alınır. Ticari olmayan siteler için besleme limiti günde 1000 istek ile sınırlıdır.
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan

Önemli

FRBRizeEditions ve/veya OPACFRBRizeEditions tercihlerinin 'göster' olarak ayarlı olmasını gerektirir.
2.1.7.11.2. OCLCAffiliateID
Seçenek: xISBN servisine erişmek için OCLC kurum üyelik bilgilerini ___ kullan.
Tanım:
 • Bu ayar sadece kütüphanenin OCLC'ye bağlı bir kurum üyeliği varsa geçerlidir. Bu, WorldCat'in xISBN programlama arabirimi aracılığıyla OPAC içinde arama yapmasını sağlar. Kütüphanenin OCLC kurum üyelik bilgilerini getirilen kutuya girin. Lütfen aklınızda bulunsun bu veri yalnızca FRBRizeEditions ve/veya OPACFRBRizeEditions ve XISBN ayarları etkinleştirilmişse gereklidir. Bu servis hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen OCLC web sayfasını ziyaret edin: http://www.worldcat.org/affiliate/default.jsp.

Önemli

Bir kullanıcı adı ile OCLC'ye kayıt olmadığınız sürece günde 1000 istek ile sınırlı kalacaksınız. Ulaşabileceğiniz adres: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp
2.1.7.11.3. XISBNDailyLimit
Varsayılan: 999
Seçenek: xISBN hizmetini yalnızca günde ___ kez kullan.

Önemli

Bir kullanıcı adı ile OCLC'ye kayıt olmadığınız sürece günde 1000 istek ile sınırlı kalacaksınız. Ulaşabileceğiniz adres: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.7.12. Open Library

2.1.7.12.1. OpenLibraryCovers
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Open Library'den alınan kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
Tanım:
 • Bu ayar Open Library API'si aracılığıyla, ücretsiz Open Library veri tabanından uygulanabilen kapak resimlerinin görüntülenmesini denetler. Unutmayın ki bu özelliği kullanmak için diğer tüm kapak hizmetleri kapatılmalıdır.

2.1.7.13. Overdrive

OverDrive ücretli bir hizmettir. Ücretlendirme ve abonelik bilgileri için doğrudan OverDrive ile iletişime geçmelisiniz. Bu hizmeti etkinleştirmek OverDrive sonuçlarının OPAC aramalarınıza entegre edilmesini sağlayacaktır. API geliştirici gibi bir uygulama aracılığıyla üç parçadan oluşan bu bilgileri uygulamanız gerekecektir. OverDrive API uygulamaları haftada bir kez değerlendirilir bu yüzden kaydolduktan sonra hemen bu özelliği kullanmanız mümkün olmayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen OverDrive temsilcinize başvurun.
2.1.7.13.1. OverDriveClientKey ve OverDriveClientSecret
Seçenek: OverDrive kullanılabilirlik bilgisini istemci adı __ve istemci parolası ___ ile dahil et
Tanım:
 • OverDrive kullanıcıları bu bilgiye OverDrive Developer Portal sayfasına giderek ulaşabilirler ve API geliştiricisi olarak uygulayabilmek orada bulunan yönergeleri izleyebilirler. Bu veri ve OverDriveLibraryID doldurulduktan sonra OPAC aramalarınızda OverDrive sonuçlarını görebileceksiniz.
2.1.7.13.2. OverDriveLibraryID
Seçenek: # ___ kütüphanenin OverDrive kataloğundaki materyalleri göster
Tanım:

2.1.7.14. Eklentiler

2.1.7.14.1. UseKohaPlugins
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Koha Eklentilerinin kullanılabilmesine ___.
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir

Not

Eklenti sistemi tam etkin olması için Koha yapılandırma dosyasında da etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi edinmek için bakınız: Eklentiler bölümü.

2.1.7.15. Syndetics

Syndetics ücretli bir hizmettir. Öncelikle fiyatlandırma ve abonelik bilgileri için doğrudan Syndetics'e başvurmalısınız.
2.1.7.15.1. SyndeticsEnabled
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: Syndetics'den alınan içeriğe ___.
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Bu seçenek etkin olduğunda Syndetics seçeneklerinden herhangi biri kullanılabilir.

Önemli

Bu içeriğin görüntülenmesinden önce SyndeticsClientCode sistem tercihini girmeniz gerekiyor.
2.1.7.15.2. SyndeticsClientCode
Seçenek: Syndetics erişimi için ___ istemci kodunu kullanın.
Tanım:
 • Kütüphane Syndetics servislerine üye olduktan sonra Syndetics tarafından kütüphaneye bir erişim kodu gönderilecektir. (Daha fazla bilgi için Syndetics web sitesine http://www.bowker.com/syndetics/ adresinden ulaşabilirsiniz.) Bu kod, Syndetics abonelik hizmetlerine erişebilmek için girmeniz gerekli olan koddur. Syndetics ücretli bir hizmettir. Bu değer SyndeticsEditions etkinleştirilmeden önce girilmelidir. Bu kodun kaybedilmesi, bozulması ya da unutulması durumunda yeni bir tane http://www.bowker.com/syndetics/ adresinden alınabilir.

Önemli

İstemci kodunuzu doğrudan Syndetics'ten almanız gerekecektir.
2.1.7.15.3. SyndeticsCoverImages & SyndeticsCoverImageSize
SyndeticsCoverImages Varsayılan: Gösterme
SyndeticsCoverImageSize Varsayılan: orta
Seçenek: Syndetics'ten sağlanak kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında ___ büyüklüğünde ___ .
Açıklamalar:
 • Etkinleştirildiğinde, SyndeticsCoverImages, kütüphanelerin kitaplar, videolar, DVD'ler ve CD'ler için tam renkli kapak resimleri için Syndetics koleksiyonunun OPAC içerisinde görüntülenmesini sağlar. Bir kullanıcı araması sırasında gelen her kitap veya materyal için, o başlığa ait kapak resmi görüntülenecektir. Bu kapak resimleri üç boy olarak geldiği için SyndeticsCoverImages etkinleştirildikten sonra SyndeticsCoverImageSize kullanılarak optimum boyut seçilmelidir. Syndetics kapak resimleri iki farkı boyda gelir: Orta Boy (187x187 piksel) ve büyük (400x400 piksel). Syndetics ücretli bir abonelik hizmetidir. SyndeticsClientCode girilmeli ve SyndeticsEnabled seçeneği bu hizmeti kullanmadan önce mutlaka etkinleştirilmelidir. Diğer kapak resmi tercihleri de bir çakışmayı engellemek için devre dışı bırakılmalıdır.
SyndeticsCoverImages Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
SyndeticsCoverImageSize Değerler:
 • orta
 • büyük
2.1.7.15.4. SyndeticsAuthorNotes
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC materyal ayrıntıları sayfasında Syndetics'ten sağlanan bir eserin yazarı hakkındaki notları ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu seçenek "Göster" olarak ayarlandığında Syndetics, roman ve roman dışı olmak üzere 300,000 yazardan fazlası için notlar ve kısa yazar biyografilerini sağlar. Bu seçeneğin etkinleştirilmesiye kütüphane OPAC üzerinde Syndetics Yazar Notlarını gösterebilir. Syndetics Solutions web sayfasına göre (http://www.bowker.com/syndetics/), Yazar Notları bir çok çok-yazarlı metin ve derleme için katkıda bulunanların listesini içerir. Bu hizmeti kullanmadan önce SyndeticsClientCode sistem tercihi girilmeli ve SyndeticsEnabled seçeneği mutlaka etkinleştirilmelidir.
2.1.7.15.5. SyndeticsAwards
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında bir eserin kazandığı ödüllerle ilgili Syndetics gelen bilgileri ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu seçeneğin "Göster" olarak ayarlanmasıyla Syndetics, müşterilerine bir eserin kazandığı her hangi bir ödülün ya da ödüllerin listesini sunacaktır. Bu hizmetin etkinleştirilmesiyle kütüphane, her kitap için kazandığı ödülü ya da ödülleri web sayfasında gösterebilir. Kullanıcı araması sonucunda gelen her kitap ya da materyal için o başlığa ait olan ödüllerin listesi gösterilecektir. Bir kullanıcı verilen ödül üzerine tıkladığında, o ödül hakkındaki bilgiler o ödülü almış olan diğer eserlerin listesi ile birlikte getirilecektir. Kullanıcılar liste içerisindeki herhangi bir başlık üzerine tıkladığında, o başlık hakkında kendi bölgeleri içindeki ayırma bilgilerini göreceklerdir. Bu seçenek ücretli bir hizmettir. Bu hizmeti kullanmaya başlamadan önce SyndeticsClientCode girilmeli ve SyndeticsEnabled seçeneği mutlaka etkinleştirilmelidir.
2.1.7.15.6. SyndeticsEditions
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Syndetics'den alınan eserin diğer basımları hakkındaki bilgiyi OPAC üzerinde materyal ayrıntıları sayfasında ___
Tanım:
 • Bu seçenek etkinleştirildiğinde, OPAC materyal ayrıntıları sayfası üzerinde Syndetics tarafından sunulan bir eserin diğer baskıları hakkında bilgi gösterilecektir. Bu hizmetin kullanılmaya başlamasından önce SyndeticsClientCode girilmeli ve SyndeticsEnabled seçeneği mutlaka etkinleştirilmelidir.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster

Önemli

OPACFRBRizeEdition tercihinin 'göster' olarak ayarlanmasını gerektirir
2.1.7.15.7. SyndeticsExcerpt
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin alıntılarını ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih Syndetics'in seçili yayıncılardan kendisine verilen alıntıları görüntülemesini sağlar. Alıntılar hem roman hem de roman dışı olmak üzere yeni çıkmış eserlerin incelemelerinden elde edilir. Alıntıların içeriğinde şiirler, denemeler, tarifler, ön sözler ve girişler bulunmaktadır. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN'leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC'ı için Syndetics güvencesinde yüksek hızda internet sunucularına entegre olması gereklidir. Daha fazla bilgi almak için (http://www.bowker.com/syndetics/).
2.1.7.15.8. SyndeticsReviews
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin incelemelerini ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Syndetics Reviews, çeşitli süreli yayınlar ve dergilerden edinilen bir kitap yorumları topluluğudur. Yorumlar sayfası incelenen kitapların renkli kitap kapaklarını, incelemeyi sağlayan dergi ya da süreli yayının isimleriyle birlikte görüntüler. Bir simgeye tıklamak kitap başlığı, yazarın adı, kitap kapağı simgesi ve kitabın eleştirmeninin görüşünü ortaya çıkaran bir pencere ekrana getirir. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN'leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların, kütüphane OPAC için Syndetics güvencesinde, yüksek hızda internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (http://www.bowker.com/syndetics/).
2.1.7.15.9. SyndeticsSeries
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Syndetics'den sağlanan bir eserin serisinin diğer kitapları hakkındaki bilgiyi OPAC ayrıntılar sayfasında ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bir seri içinde yer alan her kitabın tam seri kaydına bir bağlantısı vardır. Kayıt her kitabı okuma sırasına göre, aynı zamanda yayınlanma sırasına göre gösterir, farklı ise ayrıca alternatif seri adları gösterilir. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN'leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC'ları için Syndetics güvencesinde, yüksek hızlı internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (http://www.bowker.com/syndetics/).
2.1.7.15.10. SyndeticsSummary
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin özetini ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Book News, Inc.'den roman ve roman dışını kapsayan 5.6 milyondan fazla kitap kapaklarından alınmış özet ve açıklamalar, düzenlenen yayımcı kopyaları ya da bağımsız olarak yazılmış açıklamalar sağlıyor. Bu özet seçenekleri hem ticari hem de bilimsel başlıklar üzerinde açıklamalar sağlar. Daha fazla bilgi almak için (http://www.bowker.com/syndetics/ adresine gidin).
2.1.7.15.11. SyndeticsTOC
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin içindekiler tablosunu ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih, personel ve kullanıcıların konferans tutanaklarından kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş bir yelpazede yer alan yayınların içindekiler tablolarını görebilmelerini sağlar. Bu tercihin asıl amacı kullanıcılara kitabın tercih ettikleri bölümüne rehberlik ederek spesifik bilgi erişimi sağlamaktır. Seçilen kitap hizmetleri ile özel düzenlemeler her yıl yeni yayınlar için içindekiler tablosunu elde etmek için kullanılır. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN'leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC'ları için Syndetics güvencesinde, yüksek hızda internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (http://www.bowker.com/syndetics/).

2.1.7.16. Tag'leme

2.1.7.16.1. TagsEnabled
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcılar ve personelin materyaller üzerine tag koymasına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Tag'lemeyi etkinleştirmek için 'İzin ver' olarak ayarlayın. Tag bir metaveri, bir materyali tanımlamak için eklenen bir kelimedir. Tag'ler kullanıcıların kendi materyallerini sınıflandırmalarına izin verir. TagsEnabled, etiketleme özelliklerine izin veren esas anahtardır. TagsEnable, diğer tag'leme özelliklerine izin vermesi için 'İzin ver' olarak ayarlanmalıdır.
2.1.7.16.2. TagsModeration
Varsayılan: Gerekli değil
Seçenek: Kullanıcılar tarafından gönderilen tag'lerin gösterilmesinden önce personel tarafından incelenmesine ___.
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
Tanım:
 • 'Gerektir' olarak ayarlandığında, tüm tag'ler önce tag moderatörü tarafından filtrelenecektir. Yalnızca onay verilen tag'ler kullanıcılar tarafından görünebilecektir. 'Gerektirme' olarak ayarlandığında tag'ler tag moderatörünü pas geçerek kullanıcılar tarafından anında görünecektir. Bu tercih moderatörü etkinleştirdiğinde bir personel üye, Personel İstemci içerisinde bir tag'e onay verebilir. Moderatörün, bekleyen her tag önerisi için onay verme ya da reddetme seçeneği olacaktır.
Moderasyon gerekli olduğunda tüm tag'ler görünür olmadan önce tag moderasyon aracı tarafından incelenir.
 • Gidiş yolu: Daha fazla > Araçlar > Tag'ler
2.1.7.16.3. TagsShowOnList
Varsayılan: 6
Seçenek: OPAC'da arama sonuçlarında ___ tag'lerini göster.

Not

Bu özelliği devre dışı bırakmak için değeri 0 (sıfır) olarak ayarlayın.
2.1.7.16.4. TagsInputOnList
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde arama sonuçlarında tag girebilmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.7.16.5. TagsShowOnDetail
Varsayılan: 10
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasındaki ___ tag'lerini göster.

Not

Bu özelliği devre dışı bırakmak için değeri 0 (sıfır) olarak ayarlayın.
2.1.7.16.6. TagsInputOnDetail
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Kullanıcıların OPAC materyal ayrıntıları sayfaları üzerinde tag girebilmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.7.16.7. TagsExternalDictionary
Seçenek: ispell sözlüğündeki tag'lerin moderasyona tabi olmadan onaylanmaları için sunucu üzerinde çalıştırılabilir olmasına ___ izin verin.
Tanım:
 • Sözlük kabul edilen ve reddedilen tag'lerin bir listesini içerir.Kabul listesi önceden izin verilmiş tüm tag'leri içerir. Reddedilen listesi izin verilmeyen tag'leri içerir. Bu tercih kullanılan "kabul edilen" sözlüğü tanımlar. Ispell, kabul edilen terimlerin bir listesi olarak kullanılabilecek bir açık kaynaklı sözlüktür. Sözlük müstehcen kelimelerin açık olarak yazılmasına izin verdiğinden dolayı bu tercih kullanımda ise kütüphane politikası Ispell sözlüğü üzerinde modifikasyon yapılmasını dikte edebilir. Ispell hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. $Lingua::Ispell::path. komut dizinini ayarlamak için sunucunuzda çalıştırılabilir bir yerel ispell yolu girin.

2.1.8. I18N/L10N

Bu Tercihler, uluslararasılaştırma ve yerelleştirme ayarlarını denetler.
Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel sistem Tercihleri &gt; I18N/L10N

2.1.8.1. alfabe

Varsayılan: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Seçenek: Taranabilir harflerin listeleri için ___ alfabesini kullanın. Bu büyük harflerin bir boşlukla ayrılmış listesi olmalıdır.
Tanım:
 • Bu tercih Koha'da kullanıcı aramak için kendi alfabenizi tanımlamanızı sağlar.

2.1.8.2. CalendarFirstDayOfWeek

Varsayılan: Pazar
Seçenek: Takvimde haftanın ilk günü olarak ___ gününü kullan.
Değerler:
 • Pazartesi
 • Pazar
Tanım:
 • Bu tercihi kullanarak Koha'da ve Takvim aracında yer alan takvim açılır menüsünde haftanın ilk günü olarak hangi günün gösterileceğini denetleyebilirsiniz. Bu ayarı değiştirdikten sonra tarayıcınızda her hangi bir değişiklik göremiyorsanız bu sayfalarda yer alan JavaScriptlerde değişiklik olduğu için tarayıcınızın ön belleğini temizleyin.

2.1.8.3. dateformat

Varsayılan: aa/gg/yyyy
Seçenek: Tarihleri ___ gibi biçimlendir
Değerler:
 • gg/aa/yyyy
 • aa/gg/yyyy
 • yyyy/aa/gg
Tanım:
 • Bu tercih tarihin nasıl gösterildiğini kontrol eder. Seçenekler şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri yöntemi, aa/gg/yyyy (2010/04/24), metrik yöntem, dd/mm/yyyy (24/04/2010) veya Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO yöntemi dd-mm-yyyy (2010/04/24). Uluslararası Standartlar Teşkilatı yöntemi öncelikle farklı tarih biçimlerinin kullanıldığı birden çok ülkede yer alan kütüphaneler tarafından standart bir görünüme sahip olmak için, ya da ABD yönetmi veya metrik yöntemi kullanılmayan bir bölgede olan kütüphaneler tarafından kullanılabilir. ISO Tarih biçimi hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm.

2.1.8.4. dil

Varsayılan: İngilizce
Seçenek: Aşağıdaki dilleri personel arayüzünde etkinleştir
Değerler:
 • İngilizce
İlave lisanlar eklemek için misc/translation/install-code.pl komutunu çalıştırmalısınız. Örneğin, Fransızca lisanını kurmak için gerekli şablonları oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız install-code.pl fr-FR, bir kez oluşturulduklarında ve doğru yerlerinde iseler, bu tercih içerisinde bir seçenek olarak görüneceklerdir.

2.1.8.5. opaclanguages

Varsayılan: İngilizce
Soruyor: OPAC üzerinde aşağıdaki dilleri etkinleştirin
Değerler:
 • İngilizce
İlave lisanlar eklemek için misc/translation/install-code.pl komutunu çalıştırmalısınız. Örneğin, Fransızca lisanını kurmak için gerekli şablonları oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız install-code.pl fr-FR, bir kez oluşturulduklarında ve doğru yerlerinde iseler, bu tercih içerisinde bir seçenek olarak görüneceklerdir.

2.1.8.6. opaclanguagesdisplay

Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Kullanıcıların OPAC üzerinde kullanacakları dili seçmelerine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

2.1.8.7. TimeFormat

Varsayılan: 24 saatlik format
Seçenek: Zamanları ___ olarak biçimlendir
Değerler:
 • 12 saat biçimi (ör. 02:18PM)
 • 24 saat biçimi (ör. 14:18)

2.1.9. Yerel Kullanım

Bu tercihler yerel olarak tanımlanır.
Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Yerel Kullanım

Not

Bazen yeni veya süresi geçmiş tercihler bu sekmede görünecektir, eğer bu sekmeye herhangi bir tercih eklemediyseniz burada listelenen tercihleri göz ardı etmek en iyisidir.

2.1.10. Günlükler

Sistem günlükleri sistem üzerindeki hareketi takip eder. Bu tercihi kullanarak hangi eylemlerin günlüğe kaydedileceğine ve kaydedilmeyeceğine karar verebilirsiniz.
Gidiş yolu: Daha Fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Sistem Günlükleri

2.1.10.1. AuthoritiesLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma
Seçenek: otorite kayıtlarına yapılacak değişikliklere ___
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.10.2. BorrowersLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: kullanıcı kayıtlarına yapılacak değişikliklere ___
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.10.3. CataloguingLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma
Seçenek: bibliyografik veya materyal kayıtlarına yapılacak her hangi bir değişikliğe ___
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

Önemli

Bu durum bir kitabın kataloglanması, düzenlenmesi ya da ödünç verilmesi esnasında ortaya çıktığı için sistem kaynaklarınıza aşırı yük getirerek - sisteminizi yavaşlatabilir.

2.1.10.4. FinesLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: gecikme ücretleri tahsil edildiğinde ya da otomatik olarak bağışlandığında ___ .
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.10.5. IssueLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: materyaller ödünç verildiğinde ___ .
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.10.6. LetterLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: bir otomatik claim bildirimi gönderildiğinde ___ .
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

Not

Bu sistem günlüğü gecikme bildirimleri dahil kullanıcılara gönderilen tüm bildirimlerin izini tutar.

2.1.10.7. ReturnLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: materyaller iade edildiğinde ___ .
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.10.8. SubscriptionLog

Varsayılan: Sistem günlüğü
Seçenek: süreli yayınlar eklendiği, silindiği veya değiştirildiğinde ___ .
Değerler:
 • Sistem günlüğü tutma
 • Sistem günlüğü

2.1.11. OPAC

Gidiş Yolu:Daha Fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; OPAC

2.1.11.1. Görünüm

Bu tercihler öğelerin OPAC içinde nasıl görüneceğini denetler.
2.1.11.1.1. AuthorisedValueImages
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Arama sonuçlarında ve OPAC materyal detay sayfalarında (örneğin kayıp durumları ve konumları gibi) otorize değerlerin resimlerini ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Otorize Değerler
2.1.11.1.2. BiblioDefaultView
Varsayılan: yalın biçimde
Seçenek: Varsayılan olarak, ___ bib kayıtlarını göster
Değerler:
 • ISBD şablonunda belirtildiği gibi.
  • Daha fazla bilgi için ISBD sayfasına bakınız
 • yalın biçimde.
 • Kendi MARC biçimlerinde.
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcıların OPAC ayrıntılar sayfasında görecekleri bibliyografik ayrıntı düzeyini belirler. Basit biçim, grafik arabirimini ekrana getirir; MARC biçimi, MARC21 kataloglama görünümünü ekrana getirir; ISBD, ISBD (International Standard Bibliographic Description, AACR2) görünümünü ekrana getirir.
2.1.11.1.3. COinSinOPACResults
Varsayılan: Dahil et
Seçenek: OPAC arama sonuçlarında COinS / OpenURL / Z39.88 ___.
Değerler:
 • Dahil etme
  • Arama sonuçlarında COinS eklememeyi seçerseniz, yine de bireysel bibliyografik kayıtlar üzerinde yüklenecektir.
 • Dahil et
  • Bu özellik etkinleştirildiğinde OPAC aramalarının yanıt süreleri yavaşlayacaktır.
Tanım:
 • COinS, Spans içindeki ContextObjects anlamına gelir. CoinS bibliyografik meta verileri web sayfalarının HTML kodu içerisine gömmek için bir yöntemdir. Bu, bibliyografik yazılımın bibliyografik meta verileri alması için makine tarafından okunabilir bibliyografik materyal ve istemci referans yönetim yazılımı (örneğin Zotero gibi) yayınlamasını sağlar. Meta veriler aynı zamanda bir OpenURL çözümleyicisine de gönderilebilirler. Bu, örneğin kişinin kendi kütüphanesinde bir kitabın bir kopyasını aramasını sağlar.
2.1.11.1.4. DisplayOPACiconsXSLT
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC'da XSLT stil sayfaları ile gösterilen sayfalarda, materyal türü ve otorize değerler için simgeleri ___.

Önemli

Bunu göstermek için OPACXSLTResultsDisplay ve/veya OPACXSLTDetailsDisplay sistem tercihlerinin bir XSLT stil kullanmak üzere ayarlanmış olması gerekir (varsayılan veya özel)
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster

Not

Bu simgeler hakkında daha çok bilgi almak için XSLT Simge Rehberi bağlantısına gidin.
2.1.11.1.5. hidelostitems
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Arama ve ayrıntı sayfalarında kayıp materyalleri ___.
Tanım:
 • Kütüphane tarafından kayıp olarak işaretlenen materyaller OPAC üzerinde gösterilebilir ya da gösterilmez. Bu değeri "Gösterme" olarak ayarlamak, kayıp materyallerin OPAC üzerinde gösterilmemesini sağlar. Bu değeri "Göster" olarak ayarlamak ise kayıp materyallerin kullanıcılara OPAC üzerinde 'kayıp' ibaresi ile gösterilmesini sağlayacaktır.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.11.1.6. HighlightOwnItemsOnOPAC & HighlightOwnItemsOnOPACWhich
HighlightOwnItemsOnOPAC Varsayılan: Vurgulama
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Varsayılan: kullanıcının ana kütüphanesi
Seçenek: ___ sonuçlarını, sonuçları öne alarak ve boyutunu artırarak veya satırlar için bu sonuçların altını çizerek ___.
HighlightOwnItemsOnOPAC Değerleri:
 • Vurgulama
 • Vurgula
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Değerleri:
 • URL tabanlı OPAC birimleri
  • Kütüphane Apache ortam değişkeni BRANCHCODE'a göre seçilir, Örneğin, bu koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"in OPAC kısmına eklenebilir.
 • kullanıcının ana kütüphanesi
  • Vurgulanan materyaller kullanıcının kütüphanesiyle aynı olan kütüphanede olanlardır. Eğer kimse OPAC oturumu açmamışsa vurgulanan herhangi bir materyal olmayacaktır.

Önemli

Bu tercih yalnızca XSLT stil sayfaları kullanmayan siteleri etkileyecektir. XSLT stil sayfaları OPACXSLTResultsDisplay ve OPACXSLTDetailsDisplay tercihlerinde tanımlanmıştır.
2.1.11.1.7. LibraryName
Seçenek: OPAC üzerinde kütüphane adı olarak ___ göster

Not

Bu değer tarayıcının başlık çubuğunda görüntülenir

Not

OPAC içinde arama kutusunun üzerine kütüphane adı eklemek isterseniz opacheader öğesini düzenleyin
2.1.11.1.8. OpacAddMastheadLibraryPulldown
Varsayılan: Ekleme
Seçenek: OPAC künyesi üzerinde bir kütüphane seçimi açılır menüsüne ___.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
2.1.11.1.9. OPACBaseURL
Seçenke: OPAC şu adreste yer alır http:// ___
Tanım:
 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) without the http:// in front of it (enter www.mycatalog.com instead of http://www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

Önemli

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

Önemli

RSS, unAPI ve arama eklentilerinin çalışmaları için bu alanın genel kataloğunuzun URL'si ile doldurulması gereklidir.

Önemli

bib. kayıtların 'OPAC Görünümü' bağlantılarının personel istemci içinde gösterilmesi için bu kısmın genel kataloğunuzun URL'si ile doldurulması gereklidir.
2.1.11.1.10. opaccolorstylesheet
Seçenek: Varsayılan stil sayfasında belirtilen ayarları geçersiz kılmak için ek CSS stil sayfası ___ içer.
Tanım:
 • Bu tercih OPAC'da kullanacağınız lisan için şablon dizininde stil sayfaları arayabilir, örneğin: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Eğer bu dizine özel bir dosya, opac-mystyles.css yüklerseniz , opaccolorstylesheet sistem tercihine opac-mystyles.css girerek bunu belirtebilirsiniz. Bu, özel stil sayfanızı OPAC'ın ön tanımlı CSS dosyaları ile birlikte bağlantılı stil sayfası olarak ekler. Bağlantılı stil sayfaları kullanıcıların web tarayıcıları tarafından ön belleğe alınır yani web sayfasını yeniden ziyaret ettiklerinde kullanıcıların web tarayıcıları stil sayfasını yeniden indirmek yerine web tarayıcının ön belleğindeki kopyayı kullanacaktır, bu nedenle bu yöntem tercih edilir.
 • Başka bir sunucuya CSS yüklemeyi ve bu konumu işaret eden tam URL'yi girmeyi tercih ederseniz, URL'yi http:// ile başlatmayı unutmayın.

Not

Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın

Not

Bu dosya mevcut ön tanımlı CSS'i değiştirmeyecek, bağlantılı bir CSS ekleyecektir.

Önemli

Eğer CCSR theme kullanılıyorsa bu tercih mutlaka color.css dosyasına göre ayarlanmalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir CSS, varsayılan color.css dosyasına eklenmelidir.
2.1.11.1.11. opaccredits
Seçenek: OPAC içerisindeki sayfaların tümünün alt bilgisine aşağıdaki HTML'i dahil et.

Not

OPAC'da HTML görünümüne geçmek için her sayfanın en alt kısmında görünen 'Düzenlemek için tıklayın' bağlantısı üzerine tıklayın
Tanım:
 • Bu ayar OPAC sayfalarının en alt kısmında görünen katkıda bulunanlar bilgileri içindir. Katkıda bulunanlar geleneksel olarak telif hakkı bilgileri, son güncelleştirme tarihi, hiper bağlar veya bir HTML biçiminde temsil edilen diğer bilgileri kapsamaktadır. Bunlar statik bilgilerdir ve tüm güncelleştirmeler manuel olarak girilmelidir.
OPAC Düzenlenebilir Bölgeler bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2.1.11.1.12. OPACDisplay856uAsImage
Varsayılan: Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası
Seçenek: Burada 856u alanındaki URI'i resim olarak göster: ___
Değerler:
 • Hem sonuçlar hem de ayrıntılar sayfaları
  • Önemli

   Henüz uygulanmadı
 • Yalnızca ayrıntı sayfası
 • Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası
 • Yalnızca sonuçlar sayfası
  • Önemli

   Henüz uygulanmadı
Tanım:
 • Ayarlanan bu seçeneğe ilave olarak ilgili XSLT seçeneği açık olmalıdır. Ayrıca, ilgili 856q alanı geçerli bir MIME görüntü uzantısı ("image /" ile başlayan) veya MIME görüntü türü (örneğin, "jpg") , veya alana girilen jenerik göstergesi "img" olmalıdır. Tüm gereksinimler karşılandığı zaman, standart bağlantı metni yerine bir görüntü dosyası görüntülenir. Resmin üzerine tıklamak resmi, bağlantı metni üzerine tıklanmasıyla aynı şekilde açacaktır. Resim üzerine tıkladığınızda resim, mevcut pencerede ya da OPACURLOpenInNewWindow sistem tercihindeki değere bağlı olarak yeni bir pencerede tam boy olarak açılmalıdır.
2.1.11.1.13. OpacExportOptions
Varsayılan: bibtex|dc|marcxml|marc8|utf8|marcstd|mods|ris
Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında kullanılabilir dışa aktarma seçeneklerini | işareti ile ayrılmış olarak listele:
Tanım:
 • OPAC'da her bibliyo kaydın sağında kaydın çeşitli biçimlerde kaydedilmesini sağlayan bir menü vardır. Bu yama, açılır menü içerisinde hangi seçeneklerin yer alacağını tanımlamanızı sağlar. Mevcut seçenekler şunlardır: BIBTEX (bibtex), Dublin Core (dc), MARCXML (marcxml), MARC-8 encoded MARC (marc8), Unicode/UTF-8 encoded MARC (utf8), Unicode/UTF-8 encoded MARC without local use -9xx, x9x, xx9- fields and subfields (marcstd), MODS (mods), ve RIS (ris).
2.1.11.1.14. OpacFavicon
Seçenek: OPAC favicon için ___ içinde bulunan resim dosyasını kullanın.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Not

Favicon Oluşturucu ile logonuzu favicon'a dönüştürün.
Tanım:
 • Favicon çoğu tarayıcıda adres çubuğunda URL yanında görünen küçük simgedir. Bu alan için varsayılan değer (boş bırakılırsa) Koha logosunda ki küçük 'K' dir.
2.1.11.1.15. opacheader
Seçenek: OPAC içindeki tüm sayfaların başlığında aşağıdaki HTML'i İçer

Not

Bu değer sayfanızın ana içeriği üzerinde görünecektir

Not

<title> tag'inin içeriğini düzenlemek isterseniz LibraryName sistem tercihini düzenleyin
OPAC Düzenlenebilir Bölgeler bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2.1.11.1.16. OpacHighlightedWords
Varsayılan: İşaretleme
Seçenek: Kullanıcının arama sonuçları içinde arama yaptığı kelimeleri ___.
Değerler:
 • İşaretleme
 • Vurgula
2.1.11.1.17. OpacKohaUrl
Varsayılan: Gösterme
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih 'Göster' olarak ayarlandığında OPAC sayfa alt bilgisinin sağ tarafında 'Koha tarafından desteklenmektedir' yazan ve resmi KOHA web sayfasına bağlantı veren bir metin görünecektir.
2.1.11.1.18. opaclayoutstylesheet
Varsayılan: opac.css
Seçenek: Varsayılanlar yerine tüm sayfalarda CSS stylesheet /css/ ___ kullan
Tanım:
 • Bu ayarın işlevi OPAC tasarımını tanımlamak için kullanılan *.css dosyasına işaret etmektir. Bir *.css dosyası HTML sayfasının nasıl biçimlendirileceğini ve OPAC'da nasıl görüneceğini belirlemek için HTML ile birlikte kullanılan geçişli bir stil sayfasıdır. Sistem ile birlikte gelen iki stil sayfası vardır; opac.css ve opac2.css. Özel bir stil sayfası da kullanılabilir. Opaclayoutstylesheet tercihinde listelenen stil sayfaları Koha sunucusunda tutulur.

Not

Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın ve bunun yenire Koha'nın varsayılan dosyayı kullanmasına izin verin

Önemli

Bu tercihte özel bir değer kullanılması Koha'nın varsayılan dil düzenini tamamen yok saymasına neden olur.
2.1.11.1.19. OpacMaintenance
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC yerine, OPAC'ın bakımda olduğunu gösteren bir uyarı ___.

Not

Bu, veri tabanının güncelleştirilmesi gerektiği zaman gösterilen uyarının aynısını, ancak koşulsuz ve şartsız olarak gösterir.
Tanım:
 • Bu tercih sistem yöneticisinin bakım sırasında OPAC'ı kapatmasını ve kullanıcılar için bir mesaj görüntülemesini sağlar. Bu tercih 'Göster' olarak ayarlandığında OPAC kullanılamaz. Bu mesajın içeriği şu an için değiştirilememektedir.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
  • Bu tercih bakım mesajını göster olarak ayarlandığında, OPAC arama fonksiyonu devre dışı bırakılır ve ekranda bir mesaj görüntülenir
2.1.11.1.20. OpacMainUserBlock
Varsayılan: Koha'ya Hoşgeldiniz...&lt;hr&gt;
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i OPAC ana sayfası üzerinde kendi sütununda göster
Tanım:
 • Bu alana girilen HTML, OPAC ana sayfanızın ortasında görünecektir
OPAC Düzenlenebilir Bölgeler bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2.1.11.1.21. OpacMainUserBlockMobile
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i OPAC ana sayfası üzerinde kendi sütununda göster (mobil sürüm)
Tanım:
 • Kullanmakta olduğunuz tema sistem tercihinin mobil versiyonu olduğu sürece, OPAC mobil bir cihazda açıldığında bu içerik arama kutularının altında görüntülenecektir.

Önemli

Bu tercih sadece CCSR teması ile kullanılır.
2.1.11.1.22. OPACMobileUserCSS
Seçenek: Mobil görünüm için aşağıdaki CSS'i OPAC içindeki tüm sayfalara dahil et
Tanım:
 • Kullanmakta olduğunuz tema mobil sürüme sahip olduğu sürece, OPAC mobil bir cihazda görüntülendiğinde bu CSS kullanılacaktır.

Önemli

Bu tercih sadece CCSR teması ile kullanılır.
2.1.11.1.23. OPACMySummaryHTML
Seçenek: Bir kullanıcı OPAC sisteminde oturum açtığında "özetim" sekmesi üzerinde aşağıdaki HTML ile bir "Bağlantılar" sütunu dahil et (devre dışı bırakmak için boş bırakın).
Tanım:
 • Bu tercih içine, OPAC sistemine oturum açtığınızda 'Özetim' bölümünde 'Ödünç alınanlar' sekmesinde görüntülenecek HTML'i girebilirsiniz. Yer tutucular {BIBLIONUMBER}, {TITLE}, {ISBN} ve {AUTHOR}, görüntülenen kayıt bilgileriyle değiştirilecektir. Bu, sosyal ağlar için 'paylaşma' bağlantıları girmek veya diğer Kütüphane kataloglarında yapılacak aramaları oluşturmak için kullanılabilir.
Örnek Veri:
<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
2.1.11.1.24. OpacNav
Varsayılan: Önemli bağlantılar burada.
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i OPAC üzerinde ana sayfa ve kullanıcı hesabının sol sütununda göster (genellikle navigasyon bağlantıları)
OPAC Düzenlenebilir Bölgeler bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
2.1.11.1.25. OpacNavBottom
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i ana sayfanın sol sütununda ve OPAC'da kullanıcı hesabında OpacNav bağlantısından sonra ve eğer mevcutsa kullanıcı hesabı bağlantılarından önce göster:
Açıklama: Bir kullanıcı hesabına oturum açtığında hesap bilgisine erişmek için bir dizi sekme görecektir. OpacNav bu sekme listesinin üstünde ve OpacNavBottom bunların altında görünecektir. Kullanıcı hesabı sayfalarında değilken OpacNavBottom içindeki HTML OpacNav sekmesinin hemen altında sağ tarafında görünecektir.
2.1.11.1.26. OpacNavRight
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i, ana giriş formu altında ana sayfa sağ sütununda göster.
Açıklama: Bu tercihe girilen açıklama OPAC sayfasının sağ tarafında oturum açma formunun altında görüntülenecektir. Oturum açma formu görünür değilse bu içerik sağ sütuna taşınır.
2.1.11.1.27. OPACNoResultsFound
Ön tanımlı değil
Seçenek: OPAC içinde bir arama için hiçbir sonuç bulunamadığında bu HTML'i görüntüle
Bu HTML, aramanız için sonuç bulunamadı mevcut bildirimi altında görüntülenecektir.

Not

Sorgu anahtar kelimeleri ile değiştirilecek tutucuları {QUERY_KW} ekleyebilirsiniz.
2.1.11.1.28. OpacPublic
Varsayılan: Etkinleştir
Seçenek: Koha OPAC'ı genel olarak ___. Özel OPAC, OPAC'a erişmeden önce kimlik doğrulaması gerektirir.
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih OPAC sisteminizin herkes tarafından veya sadece kütüphane üyeleri tarafından erişilebilir ve aranabilir olup olmayacağını belirler. 'Etkinleştirme' olarak ayarlanırsa yalnızca OPAC sistemine oturum açmış olan kullanıcılar arama yapabilirler. Çoğu kütüphane bu ayarı OPAC sistemlerinin herkes tarafından aranabilmesi için ön tanımlı ayar olan 'Etkinleştir' olarak bırakacaktır ve yalnızca kişiselleştirilmiş içeriğe erişim için oturum açmayı zorunlu tutacaktır.
2.1.11.1.29. OPACResultsSidebar
Seçenek: OPAC arama sonuçlarında fasetlerin altında aşağıdaki HTML'i dahil et
Tanım:
 • Bu tercih içine girilen HTML, ekranın sol tarafındaki fasetler listesinin altındaki arama sonuçları sayfalarında görünecektir.
2.1.11.1.30. OPACSearchForTitleIn
Varsayılan: &lt;li&gt;&lt;a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank"&gt;Other Libraries (WorldCat)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank"&gt;Other Databases (Google Scholar)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr" target="_blank"&gt;Online Stores (Bookfinder.com)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
Seçenek: OPAC'da materyallerin ayrıntılar sayfalarına aşağıdaki HTML ile bir 'Daha Fazla Arama ' kutusu dahil et (devre dışı bırakmak için boş bırakın)

Not

Yer tutucular {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN}, {ISSN} ve {AUTHOR} görüntülenen kaydın bilgileri ile değiştirilecektir.
2.1.11.1.31. OpacSeparateHoldings & OpacSeparateHoldingsBranch
OpacSeparateHoldings varsayılan: Ayırma
OpacSeparateHoldingsBranch varsayılan: ana kütüphane
Seçenek: Materyal görüntülemeyi iki sekmeye ___ , ilk sekme oturum açmış olan kullanıcının ___ kütüphane materyallerini içerir. İkinci sekme diğer tüm materyalleri içerir.
OpacSeparateHoldings değerleri:
 • Ayırma
 • Ayır
OpacSeparateHoldingsBranch değerleri:
 • ayırtma kütüphanesi
 • ana kütüphane
Tanım:
 • Bu tercih, OPAC içindeki bibliyografik ayrıntılar üzerindeki ayırma bilgisinin birden çok sekmeye ayrılmasını isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlar. Varsayılan, tüm ayırmaları tek bir sekmede göster.
2.1.11.1.32. OPACShowBarcode
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Materyalin barkodunu ayırmalar sekmesinde ___ .
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu seçenek, kullanıcıların OPAC içinde materyallerin barkodlarını görüp göremeyeceklerini denetlemenizi sağlar.
2.1.11.1.33. OPACShowCheckoutName
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: Materyali ödünç almış kullanıcının adını OPAC materyal ayrıntıları sayfasında ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih, bir materyal ödünç verilmiş ise tüm kullanıcıların bu materyalin kime ödünç verildiğini görmelerine izin verir. Küçük kurumsal kütüphanelerde (OPAC'ın bir güvenlik duvarı arkasında olduğu ve genel erişime açık olmadığı yerlerde) bu durum çalışma arkadaşlarının, kitabı ödünç alan kullanıcı ile kendileri iletişime geçmeleri konusunda yardımcı olabilir. Daha büyük ve akademik kütüphanelerde bu ayarı 'Göster' olarak ayarlamak önemli gizlilik sorunları ortaya çıkaracaktır.
2.1.11.1.34. OpacShowFiltersPulldownMobile
Varsayılan: Göster
Seçenek: OPAC mobil sürümünde arama filtreleri açılır menüsünü ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcıların OPAC sistemini bir mobil cihaz üzerinde kullandıklarında bir arama türü seçip seçemeyeceklerini kontrol eder. Bu ayar 'Gösterme' olarak ayarlanırsa yapılan tüm aramalar anahtar kelime araması olacaktır. Bu tercih bir tema'yı bir mobil sürüm ile kullandığınızı varsaymaktadır.
2.1.11.1.35. OPACShowHoldQueueDetails
Varsayılan: Herhangi bir ayırma ayrıntısı gösterme
Seçenek: OPAC içinde kullanıcılara ___ .
Değerler:
 • Herhangi bir ayırma ayrıntısı gösterme
 • Ayırmaları göster
 • Ayırmaları ve öncelik düzeyini göster
 • Öncelik düzeyini göster
2.1.11.1.36. OpacShowLibrariesPulldownMobile
Varsayılan: Göster
Seçenek: OPAC mobil sürümünde kütüphaneler açılır menüsüne ___ .
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih OPAC bir mobil cihaz üzerinden görüntülendiğinde kullandığınız tema özelliğinin mobil bir sürümü olduğu sürece, kütüphane seçimi açılır menüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.
2.1.11.1.37. OpacShowRecentComments
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC künyesinde en son yorumlar için bir bağlantı ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • reviewson tercihini 'İzin ver' olarak ayarlayarak OPAC içinde yorumlara izin verdiyseniz, bu tercih ile OPAC'ın en üst kısmındaki arama kutusunun altında en son yorumlar için bir bağlantı ekleyebilirsiniz.
2.1.11.1.38. OPACShowUnusedAuthorities
Varsayılan: Göster
Seçenek: OPAC otorite tarayıcısında kullanılmayan otoriteleri ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
  • Önemli

   OpacAuthorities tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanmış olmasını gerektirir
Tanım:
 • Kullanıcılar otorite dosyalarınızı OPAC üzerinden aradıklarında sisteminizdeki tüm otoriteleri herhangi bir bibliyografik kayda bağlı olmasalar dahi görebileceklerdir. Bu tercih OPAC üzerinde otorite araması yapılırken varsayılan davranışın ne olacağına karar vermenizi sağlar. 'Gösterme' opsiyonunu seçerseniz arama sonuçlarında kullanıcılara yalnızca bibliyografik kayıtlara bağlantıları bulunan otorite kayıtları gösterilecektir. Aksi halde sistem bütün otorite kayıtlarını bibliyografik kayıtlara bağlantıları olmasa bile gösterecektir.
2.1.11.1.39. opacsmallimage
Seçenek: ___ yer alan resim dosyasını OPAC üst bilgisi içerisinde Koha logosunun yerine kullan. Bu resim dosyasının boyutu Koha logosundan büyükse, CSS'i özelleştirmeniz gerekecektir.
Tanım:
 • opacsmallimage sistem tercihi ile uğraşmak biraz zordur çünkü aynı anda bir kaç CSS'i de ayarlamak zorunda kalacaksınız. Ön tanımlı CSS yalnızca Koha logosunu gösterecek büyüklükte bir alan tanımlar ve eğer logonuz Koha logo boyutları ile örtüşmezse (120 piksel genişliğinde 38 piksel uzunluğunda) doğru olarak görüntülenmeyecektir.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Önemli

Bu tercih sadece prog ve ccsr temalarında kullanılır.
2.1.11.1.40. OpacStarRatings
Varsayılan: yok
Seçenek: ___ sayfalarında yıldız-derecelendirmeleri göster.
Değerler:
 • numara
 • yalnızca ayrıntılar
 • sonuçlar ve ayrıntılar
Tanım:
 • Yıldız derecelendirmeleri kullanıcılarınızın tam bir inceleme yapmak zorunda kalmadan derecelendirme bırakabilmeleri için bir yöntemdir. Sisteme oturum açmamış olan kullanıcılar yalnızca yıldızları görebileceklerdir, sisteme oturum açtıktan sonra kullanıcılar ayrıntılar sayfasında kendi derecelendirmelerini yapabilmek için ayrıntılar sayfasındaki yıldızların üzerine tıklayabilirler. Arama sonuçlarındaki yıldızların üzerine tıklamak her hangi bir derecelendirme gerçekleştirmeyecektir.
2.1.11.1.41. opacthemes
Varsayılan: prog
Seçenek: OPAC'da ___ temasını kullan.
Değerler:
 • bootstrap
  Bu tema tamamen uyumludur
 • ccsr
  Bu tema bir mobil sürümü ile birlikte geliyor.
 • prog
  Bu özgün Koha 3.x temasıdır ve bir mobil sürümü yoktur.
2.1.11.1.42. OPACURLOpenInNewWindow
Varsayılan: yapma
Seçenek: Kullanıcılar OPAC üzerinde başka bir web sayfasının bağlantısına tıkladıklarında (Amazon ya da OCLC gibi), bu web sayfasını yeni bir pencere içinde aç ___.
Değerler:
 • yap
 • yapma
Tanım:
 • Bu tercih OPAC içindeki URL'lerin yeni bir pencerede açılıp açılmayacağını belirler. OPAC içinde bir bağlantı üzerine tıkladıklarında, kullanıcıların arama sonuçlarından çıkacakları konusunda endişelenmelerine gerek yoktur.
2.1.11.1.43. OPACUserCSS
Seçenek: Aşağıdaki CSS'i OPAC içindeki tüm sayfalara dahil et
Tanım:
 • OPACUserCSS allows the administrator to enter styles that will overwrite the OPAC's default CSS as defined in 'opaclayoutstylesheet' or 'opacstylesheet'. Styles may be entered for any of the selectors found in the default style sheet. The default stylesheet will likely be found at http://your_koha_address/opac-tmpl/prog/en/css/opac.css. Unlike opaccolorstylesheet and opaclayoutstylesheet this preference will embed the CSS directly on your OPAC pages.
2.1.11.1.44. opacuserjs
Seçenek: Aşağıdaki JavaScript'i OPAC içindeki tüm sayfalara dahil et
Tanım:
 • Bu tercih, sistem yöneticisinin tüm OPAC sayfalarına embed edilecek JavaScript ya da JQuery girebilmesini sağlar. Yöneticiler Koha'nın bazı interaktif bölümleri özelleştirmek için bu tercihi kullanabilirler, örneğin, oturum açma istemleri için metni özelleştirmek gibi. Koha kütüphaneleri tarafından kullanılan Örnek JQuery komutu wiki sayfasında bulunabilir: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.11.1.45. OPACXSLTDetailsDisplay
Varsayılan: varsayılan
Seçenek: OPAC ayrıntılarını XSLT kullanarak burada göster ___
Değerler:
 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın
  • Koha'nın önceki sürümlerinde bu, 'normally' okuyan ayardı
 • ön tanımlı olan için "varsayılan" girin
 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin
  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha'nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz
   • Örn: /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl
   • örn. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin
  • örn: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Tanım:
 • XSLT stil sayfaları bir bibliyografik kayıt görüntülenirken ekranda gösterilen ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih ya Koha ile birlikte gelen ön tanımlı görünüşü kullanmanızı ya da kendi stil sayfalarınızı tasarlamanızı sağlar.
2.1.11.1.46. OPACXSLTResultsDisplay
Varsayılan: varsayılan
Seçenek:Burada OPAC sonuçlarını XSLT stil sayfası kullanarak görüntüle ___
Değerler:
 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın
  • Koha'nın önceki sürümlerinde bu, 'normally' okuyan ayardı
 • ön tanımlı olan için "varsayılan" girin
 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin
  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha'nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz
   • Örn: /home/koha/src/koha-tmpl/opac/prog/{langcode}/xslt/OpacDetail.xsl
   • örn. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin
  • örn: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Tanım:
 • XSLT stil sayfaları arama sonuçlarını görüntülerken ekranda gösterilen detayların özelleştirmesine izin verir. Bu tercih, Koha ile gelen bir ön tanımlı görünümü kullanabilmenizi veya kendi stilinizi tasarlamanızı sağlar.

2.1.11.2. Özellikler

2.1.11.2.1. numSearchRSSResults
Varsayılan: 50
Seçenek: RSS beslemesinde ___ arama sonucu göster.
Tanım:
 • Her arama sonuç sayfası için otomatik olarak oluşturulan RSS beslemesi, varsayılan olarak 50 materyal listeleyecektir. Bazen bu RSS beslemesi bazı okuyucular için çok fazla olabiliyor, bazı okuyucular için ise yetersiz gelebiliyor. Bu tercih, kullanıcılarınız için sonuç sayısını en iyi şekilde gösterecek şekilde bu sayıyı ayarlayabilmenizi sağlar.
2.1.11.2.2. OpacAuthorities
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların otorite kayıtlarınızda arama yapmalarına ___.
Tanım:
 • Bu tercih OPAC'da otorite arama bağlantısını görüntüler. Bu tercihi "İzin ver" olarak ayarlamak, kullanıcıların OPAC arama bağlantısını kullanabilmelerini sağlar.
Değerler:
 • İzin ver
  • 'Otorite arama' isimli bir bağlantı arama kutusunun altında, OPAC ekranının üst kısmında görünecektir
 • İzin verme
2.1.11.2.3. opacbookbag
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC'da geçici bir "Sepet" içinde materyalleri saklamalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcının katalogda bulunan materyallerin listesini geçici olarak kaydetmesini sağlar. Kullanıcı, Kitap Çantası ya da Sepeti kullanarak bulunan materyallerin listesinin bir çıktısını alabilir ya da e-posta olarak gönderebilir. Kullanıcının bunun için sisteme oturum açmış olmasına gerek yoktur. Bu liste geçici bir listedir ve oturumun sonunda içeriği temizlenir ya da silinir.
2.1.11.2.4. OpacBrowser

Önemli

Bu tercih şu anda sadece Fransızca sistemler için geçerlidir.
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kullanıcıların OPAC içerisindeki konu otoritelerine göz atmalarına ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

Önemli

tarayıcı listesini oluşturmak için Authorities Browser Cron Job çalıştırın
2.1.11.2.5. OpacBrowseResults
Varsayılan: Etkinleştir
Seçenek: OPAC ayrıntı sayfasından sonuçlara göz atma ve sayfalarına göre numaralandırmaya ___.
Değerler:
 • etkinleştirme
 • etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih sonuçlarınıza geri dönme ve/veya sonuçlarınızı OPAC içinde ayrıntılar sayfasında gözden geçirme seçeneklerinizi denetler.
2.1.11.2.6. OpacCloud

Önemli

Bu tercih şu anda sadece Fransızca sistemler için geçerlidir.
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC'da bir konu bulutu ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster

Önemli

tarayıcı listesini oluşturmak için Authorities Browser Cron Job çalıştırın
2.1.11.2.7. OPACFinesTab
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde Hesabım Sayfasındaki Cezalar sekmesine erişmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.11.2.8. OpacHoldNotes
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Kullanıcıların ayırma yaptıklarında bir not eklemelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.11.2.9. OpacItemLocation
Varsayılan: yalnızca yer numarası
Seçenek: OPAC arama sonuçlarında materyaller için ____ göster
Değerler:
 • yalnızca yer numarası
 • koleksiyon kodu
 • konum
Tanım:
 • Bu ayar, kullanıcıların OPAC sonuçlarında yer numarasına ek olarak koleksiyon kodu ya da konum göstermek için XSLT stil sayfaları seçmelerini sağlar.
2.1.11.2.10. OpacPasswordChange
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde kendi parolalarını değiştirmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

Önemli

Bunun etkinleştirilmesi LDAP kimlik doğrulamasının çalışmamasına neden olur.
2.1.11.2.11. OPACPatronDetails
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Kullanıcıların kütüphaneyi, iletişim bilgilerindeki değişiklikler hakkında OPAC ile bilgilendirmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Eğer kullanıcıların hesaplarında yaptıkları değişiklikleri kütüphaneye bildirmelerine izin veriliyorsa, personelin bu değişiklikleri personel istemci aracılığı ile onaylamaları gerekecektir. Kullanıcı hesap istekleri bildirimi bekleyen diğer eylemler ile birlikte modüller listesinin altındaki gösterge paneli üzerinde görünecektir.
  Bildir üzerine tıkladığınızda kullanıcıların hesapları üzerinde yapmak istedikleri değişiklikler ekrana gelir ve buradan nasıl devam edeceğinizi seçebilirsiniz.

  Not

  Tercihlerini ayarlayarak, OPAC aracılığı ile kullanıcıların görebileceği ve üzerinde değişiklik yapabileceği alanları denetleyebilirsiniz. PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.
2.1.11.2.12. OPACpatronimage
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: kullanıcı resimlerini OPAC'da kullanıcı bilgileri sayfasında ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • patronimages sistem tercihi kullanıcı resimlerinin personel istemci üzerinden yüklenmesine izin verecek şekilde ayarlı ise, bu tercihi 'göster' olarak ayarlamak kullanıcıların OPAC hesaplarında kişisel bilgilerini görüntülediklerinde hangi resimlerin sistemde kayıtlı olduğunu görmelerini sağlayacaktır.
2.1.11.2.13. OPACPopupAuthorsSearch
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: yazarların/konuların listesini OPAC ayrıntılar sayfalarında birleştirilmiş bir arama için bir açılır menü içinde ___.
Değerler:
 • Görüntüle
  • Önemli

   Bu, bir XSLT stil sayfası kullanmıyorsanız yalnızca açılır menüyü görüntüleyecektir. Hangi stil sayfasını kullandığınızı öğrenmek için OPACXSLTDetailsDisplay tercihini gözden geçirin.
 • Gösterme
  • Yazarlar ve konular açılır menüler yerine arama bağlantıları olarak gösterilecek.
Tanım:
 • Bu tercih 'Görüntüle' olarak ayarlanırsa OPAC'da ayrıntılar sayfasından yazar ya da konu üzerine tıklayınca, arama yapan kullanıcının ekranına bir açılır menü kutusu gelecektir. Bu listede yer alan konu ya da yazarları işaretleyerek, açılır menü altındaki 'Ara' butonuna tıklayarak hepsini bir seferde arayabilirsiniz. Koha için varsayılan davranış yalnızca üzerine tıklanan yazar ya da konu için bir arama gerçekleştirmektir.
2.1.11.2.14. OpacTopissue
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Kullanıcıların OPAC üzerinde en çok ödünç verilen materyallerin listesine erişmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
  • OPAC'ın en üst kısmında 'En Popüler' bölümü için bir link görünecektir
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih yöneticinin OPAC sayfasında arama kutusunun altında "En Popüler" bağlantısının gösterilmesini seçmesine izin verir. "En Popüler" sayfası kütüphanede dolaşımda en fazla yer alan materyalleri, materyalin kaç kez dolaşımda yer aldığının sayısına göre belirleyerek gösterir. Bu, kullanıcıların kendi toplulukları içinde hangi başlıkların popüler olduğunu görmelerini sağlar. Koha'nın aktif olarak bir kaç ay kesintisiz çalışmasına kadar bu tercihin 'izin verme' olarak ayarlanması önerilir, Aksi takdirde bunu gösteren veriler, kütüphanenizde popüler olan eserlerin doğru bir tasviri olmayacaktır.
2.1.11.2.15. opacuserlogin
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC'da kendi hesaplarına oturum açmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
  • Kullanıcılar oturum açamasa bile OPAC içinde arama yapabileceklerdir, bu sadece OPAC aracılığı ile kullanıcı hesabına erişimi devreden çıkarır
2.1.11.2.16. QuoteOfTheDay
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: OPAC ana sayfasında Günün Sözü görünümünü ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu özellik daha sonra OPAC anasayfasında rastgele sırada gösterilecek bir dizi alıntı girmenizi sağlar. Alıntı eklemek/düzenlemek için araçlar menüsü altındaki Günün Sözü Editörü'nü kullanabilirsiniz.
2.1.11.2.17. RequestOnOpac
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde materyaller için ayırma yapmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.11.2.18. reviewson
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC'da materyaller üzerinde yorum yapmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
  • Tüm kullanıcı yorumlarının/değerlendirmelerinin OPAC'da görünmesinden önce denetilmesi gereklidir.
  • opacuserlogin tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanması gereklidir
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu buton, kullanıcıların okudukları kitaplar hakkında OPAC üzerinden yorum göndermelerine izin verir. Bu tercih "İzin ver" olarak ayarlı ise yorumlar OPAC'da gösterilmeden önce ilk olarak onay alması için personel istemciye gönderilir. Okuyucu yorumlarını gözden geçiren ve onaylayan personel, beklemekte olan yorumları Yorumlar aracında bulabilir ve daha sonra yorumları onaylayabilir veya silebilir.
2.1.11.2.19. ShowReviewer
Varsayılan: tam ad
Seçenek: OPAC içinde yorumlarla birlikte yorumcuların ___ göster.
Değerler:
 • ilk ad
 • ad ve soyad başlangıcı
 • tam ad
 • soyisim
 • isimsiz
 • kullanıcı adı
Tanım:
 • OPAC'da kullanıcılarınızın gizliliğini korumak istiyorsanız, sisteminizde bulunan bib kayıtlara yapmış oldukları yorumlardan isimlerini ya da isimlerinin bir bölümünü gizleyebilirsiniz. Bunun devreye girmesi için reviewson tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanması gereklidir.
2.1.11.2.20. ShowReviewerPhoto
Varsayılan: Göster
Seçenek: OPAC içindeki yorumların yanında eleştirmenlerin fotoğraflarını ___.
Değerler:
 • Gizle
 • Göster
  • Bunun devreye girmesi için reviewson tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanması ve ShowReviewer tercihinin 'Göster' olarak ayarlanması gereklidir
Tanım:
 • Bu sistem tercihi kütüphanelerin OPAC'da ki kullanıcı yorumlarının yanında avatar göstermelerine izin verir. Avatarlar, internet kullanıcılarının çeşitli web sayfalarında isimlerinin yanında görüntülenecek küçük bir simge seçmelerini sağlayan açık kaynaklı bir ürün olan Libravatar kütüphanesinden alınmaktadır. Kütüphanenin, kullanıcıların görüntülemek için seçtiği resimler üzerinde hiçbir kontrolü bulunmamaktadır.
2.1.11.2.21. SocialNetworks
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: opac ayrıntılar sayfalarında sosyal ağ bağlantılarını ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih OPAC içinde kayıtların ayrıntılar sayfalarında sağ sütunun altında sosyal ağ paylaşımlarından bir satır oluşturacaktır.

Önemli

Bu paylaşım butonlarının üzerlerine basılınca çalışmaları için OPACBaseURL tercihinin doldurulması gereklidir.
2.1.11.2.22. öneri
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC'da satın alma önerileri yapabilmelerine ___.
Değerler:

2.1.11.3. İlke

2.1.11.3.1. AllowPurchaseSuggestionBranchChoice
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kullanıcıların satın alma önerisi yaparken birim seçebilmelerine ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Kütüphane sisteminiz kullanıcıların spesifik bir branş için satın alma önerileri yapmalarına izin veriyorsa, bu ayarı satın alma önerisi formuna bir branş seçimi seçeneği eklemek için 'İzin ver' olarak ayarlayabilirsiniz.
2.1.11.3.2. OpacAllowPublicListCreation
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: opac kullanıcılarının genel listeler oluşturmalarına ___
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Genel listeler OPAC sayfanızı ziyaret eden herkes tarafından görülebilir. Bu tercih ile kullanıcılarınızın bu genel listeleri oluşturmak için izni olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu ayarı 'İzin verme' olarak ayarlarsanız, bu durumda yalnızca personel genel listeler oluşturabilecektir.

Önemli

Bu tercih sadece virtualshelves ayarı 'İzin ver' olarak ayarlıysa dikkate alınacaktır
2.1.11.3.3. OpacAllowSharingPrivateLists

Önemli

Bu özellik henüz aktif değil ama yakında çıkacak
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kullanıcıların özel listeleri diğer kullanıcılar ile paylaşmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu özellik kullanıcılar için listelerini diğer kullanıcılar ile paylaşma seçeneğini ekleyecektir.
2.1.11.3.4. OPACFineNoRenewals
Varsayılan: 99999
Seçenek: Yalnızca ___ TL'den az para cezası bulunan kullanıcıların OPAC üzerinden kitaplarının sürelerini uzatmalarına izin ver

Not

Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın

Önemli

OPAC'da süre uzatmalara izin vermek için, opacuserlogin tercihi 'izin ver' olarak ayarlanmalıdır
2.1.11.3.5. OpacHiddenItems
Seçenek: OPAC'da belirli materyalleri gizlemek için özel kurallar tanımlamanızı sağlar.

Not

Daha fazla bilgi için Koha kurulum dizininde yer alan docs/opac/OpacHiddenItems.txt sayfasına bakınız
Tanım:
 • Bu alana OPAC'da görüntülenmesini gizlemek istediğiniz materyaller için kriter girebilirsiniz. Bu alan, bloke etmek için materyal alanlarının herhangi bir kombinasyonunu alır (Koha veritabanındaki materyaller tablosundan). Örneğin, bir değer:
  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  itype 07 veya 10 kodlu materyallerin yanı sıra PERSONEL veya ISO raf konumuna sahip materyalleri de engelleyecektir.
  Materyaller içinde my items.itype 07 Materyal Türleri Yönetimi içinde atanan personel olarak tanımlanır, materyal türleri içinde My items.itype 10 arşiv kopyasıdır, kategori=LOC STAFF için otorize değerler içindeki STAFF ve ISO konumları bunun personel okuma odasına atandığı anlamına gelir ve ISO bunun izolasyon odasında olduğu anlamına gelir.
2.1.11.3.6. OPACItemHolds
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların OPAC içinde spesifik materyaller üzerinde ayırma yapmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
  • Kullanıcılar spesifik materyallerin yanı sıra bir sonraki kullanılabilir materyal üzerinde de ayırma yapabilirler.
  • opacuserlogin 'izin ver' olarak ayarlanması gereklidir
 • İzin verme
  • Bu devre dışı bırakılırsa kullanıcılar sadece bir sonraki kullanılabilir materyaller üzerinde ayırma yapabileceklerdir.
2.1.11.3.7. OpacRenewalAllowed
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Kullanıcıların kendi kitaplarının sürelerini OPAC üzerinde uzatmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
  • Personel hala personel istemci aracılığıyla kullanıcılar için materyallerin sürelerini uzatabilecektir
Tanım:
 • Bu tercih yöneticinin, kullanıcıların ödünç aldıkları materyallerin sürelerini OPAC içerisinde ödünç alma geçmişleri üzerinden kendileri uzatabilip uzatamayacaklarını seçmesini sağlar. Bu tercih, kullanıcıların kütüphane ile herhangi bir iletişime geçmeden ve materyalleri kütüphaneye geri götürmek zorunda kalmadan üzerlerindeki materyallerin sürelerini uzatmalarını sağlar.
2.1.11.3.8. OpacRenewalBranch
Varsayılan: materyalin ödünç alındığı birim
Seçenek: İstatistikler tablosunda saklamak için branchcode olarak ___ kullanın
Değerler:
 • NULL
 • 'OPACRenew'
 • materyalin ana birimi
 • kullanıcı'nın ana branşı
 • materyalin ödünç alındığı birim
Tanım:
 • Bu değer raporlamaya yardımcı olmak için istatistik tablosunda kullanılır. Koha'da ki istatistikler tablosu tüm ödünç verme ve süre uzatma işlemlerinin izlerini saklar, bu tercih bir kullanıcı OPAC üzerinden bir materyalin süresini kendisi uzattığında hangi birimin tabloya girileceğini tanımlar.
2.1.11.3.9. OPACViewOthersSuggestions
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC'da diğer kullanıcılardan gelen satın alma önerilerini ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.11.3.10. SearchMyLibraryFirst
Varsayılan: Sınırlama
Seçenek: kullanıcıların aramalarını kayıt oldukları kütüphane ile ___.
Değerler:
 • Sınırlama
  • OPAC'da yapılan arama bütün kütüphanelerin sonuçlarını gösterecektir
  • Tek birimli bir sisteminiz varsa 'Sınırlandırma' opsiyonunu seçin
 • Sınırla
  • Kullanıcılar hala Gelişmiş arama sayfası üzerinden diğer kütüphanelerde arama yapabileceklerdir - ancak yapacakları aramalar bu kütüphanelerin yalnızca temel arama kutusu ile sınırlı olacaktır
  • opacuserlogin 'izin ver' olarak ayarlanması gereklidir
2.1.11.3.11. singleBranchMode
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kullanıcıların OPAC'da kendi birimlerini seçmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih birden çok birime sahip olan ancak kendi materyallerini sistem içerisinde diğer birimlerle paylaşmak istemeyen kütüphaneler içindir. Tercih "İzin verme" olarak ayarlanırsa ayırmalar sistem içinde tüm birimler için gösterilecektir. OPAC "Home" ekranında kullanıcıların sonuçları materyal konumuna göre daraltma seçeneği vardır. Bu tercihi "İzin ver" olarak ayarlamak yalnızca bir birimin ayırmalarını gösterecektir.

2.1.11.4. Gizlilik

2.1.11.4.1. AnonSuggestions
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Sisteme oturum açmamış olan kullanıcıların satın alma önerilerinde bulunmalarına ___.

Önemli

Eğer 'izin ver' olarak ayarlanırsa, öneriler AnonymousPatron tercihine bağlanır
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.11.4.2. AnonymousPatron
Varsayılan: 0
Seçenek: Anonim kullanıcı olarak (anonim öneriler ve okuma geçmişi için) borrowernumber ___ kullanın

Not

Bu tercihi ayarlamadan önce tüm anonim öneriler ve/veya materyal okuma geçmişi için kullanılacak bir kullanıcı oluşturun. Bu kullanıcı her hangi bir türde olabilir ve bu kullanıcının anonim olduğunu size açıkça ifade edecek bir şekilde adlandırılmalıdır (ör. Anonim Kullanıcı)
2.1.11.4.3. EnableOpacSearchHistory
Varsayılan: Tut
Seçenek: OPAC içinde kullanıcı arama geçmişine ___.
Değerler:
 • Tutma
 • Tut
2.1.11.4.4. OPACPrivacy
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: Kullanıcıların okuma geçmişleri için kendi gizlilik ayarlarını kullanmalarına ___.

Önemli

Bu, opacreadinghistory tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanmış olmasını ve AnonymousPatron tercihinin anonim kullanıcının okuyucu numarasına göre ayarlanmış olmasını gerektirir.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.11.4.5. opacreadinghistory
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: kullanıcıların geçmişte hangi kitapları ödünç aldıklarını görmelerine ___.

Önemli

Bunu etkinleştirmek, OPACPrivacy ayarını 'İzin ver' olarak ayarlamadıkça kullanıcıların OPAC'da dolaşım geçmişlerini görebilmelerini sağlayacaktır.

Önemli

Bu veriler, kullanıcılarınız okuma geçmişlerinin sistemde tutulmasını istemedikleri sürece seçiminiz ne olursa olsun sistemde saklanır.
2.1.11.4.6. TrackClicks
Varsayılan: İzleme
Seçenek: kullanıcıların üzerine tıkladıkları bağlantıları __.
Değerler:
 • İzleme
 • İzle
 • Anonim olarak izle
Tanım:
 • Bu tercihi iz seçeneklerinden birine ayarlamak Koha'nın, Koha'da tıklanan her bağlantıyı izlemesine izin verecektir. Raporları bu verilere karşı çalıştırmak için bu veriler bir veritabanı tablosunda depolanır. Tıklamaları 'İzlemeyi' seçerseniz, Koha hem tıklanan linki, hem de linke tıklayan sisteme oturum açmış kullanıcıyı kaydedecektir. Eğer 'Anonim olarak izle' seçeneğini tercih ederseniz, kullanıcı numarası kaydedilmeyecek ancak geri kalan veriler kaydedilecektir.

  Not

  Yerel gizlilik politikalarınızı güncellemeyi ve kullanıcılara bilgilerini izlediğinizi bildirmek için OPAC bağlantılarını vermeyi unutmayın.

2.1.11.5. Kendi Kendine Kayıt Olma

2.1.11.5.1. PatronSelfRegistration
Varsayılan: İzin verme
Seçenek: kütüphane kullanıcılarının OPAC üzerinden bir hesaba kayıt olmalarına ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercihi 'İzin ver' olarak ayarlamak OPAC'da yeni bir hesap açmak için bir bağlantı sağlayacaktır. Diğer Self Registration sistem tercihlerini kullanarak bu tercihin nasıl bir işlev göreceğini kontrol edebilirsiniz.

Önemli

Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identiy the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.
2.1.11.5.2. PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions
Seçenek: OPAC aracılığıyla kendileri kayıt olan kullanıcılar için aşağıdaki ek talimatları görüntüle (HTML'e izin veriliyor):
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcı için kütüphane kartı başarıyla kaydolduktan sonra gördüğü sayfada görüntülemek istediğiniz herhangi bir HTML'i alır.
2.1.11.5.3. PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField
Varsayılan: soyadı|adı
Seçenek: Aşağıdaki veri tabanı sütunları kullanıcı giriş ekranı üzerinde doldurulmalıdır: ___
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcıların kayıt formunda hangi alanları doldurması gerektiğini tanımlamanızı sağlar. Gerekli alanlardan birisinin boş bırakılması durumunda Koha, kullanıcının kayıt olmasına izin vermeyecektir.

Önemli

Sütunları | işareti ile ayırın

Not

Alan isimleri hakkında yardım almak için sistem yöneticinize baş vurun ya da okuyucular tablosuyla ilişkilendirilmiş veri tabanı yapısını görüntüleyin.

Not

PatronSelfRegistrationVerifyByEmail tercihi ile kullanıcıların e-posta yoluyla hesaplarını doğrulamalarını istiyorsanız, e-posta alanı otomatik olarak zorunlu olarak işaretlenecektir.
2.1.11.5.4. PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField
Seçenek: Aşağıdaki veritabanı sütunları kullanıcı giriş ekranında görünmeyecek: ___
Tanım:
 • Bu tercihi kullanarak OPAC'da kullanıcı kaydı ve güncelleme formu alanları gizleyebilirsiniz.

Önemli

Sütunları | işareti ile ayırın

Not

Alan isimleri hakkında yardım almak için sistem yöneticinize baş vurun ya da okuyucular tablosuyla ilişkilendirilmiş veri tabanı yapısını görüntüleyin.
2.1.11.5.5. PatronSelfRegistrationDefaultCategory
Seçenek: ___ kullanıcı kategorisi kodunu, OPAC üzerinden kaydolan kullanıcılar için ön tanımlı kullanıcı kategorisi olarak kullan.
Tanım:
 • OPAC aracılığı ile kaydolan tüm yeni kullanıcıların içine konacağı kategori için kullanıcı kategorisi kodu girin.

Önemli

Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identiy the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

Önemli

Bu alanı boş bırakır ya da geçersiz bir kod girerseniz kullanıcılarınız yine de kayıt olabileceklerdir fakat bir kullanıcı adı alamayacaklardır. Bu sayfada bu durum ile ilgili bir hata mesajı çıkmayacağı için geçerli bir kullanıcı kodu girdiğinizden emin olun.
2.1.11.5.6. PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay
Varsayılan: 0
Seçenek: OPAC aracılığı ile kaydolan fakat ___ gün sonra halen doğrulanmamış kullanıcıları sil.
Tanım:
2.1.11.5.7. PatronSelfRegistrationVerifyByEmail
Varsayılan: Gerekli değil
Seçenek: Kendi kendine kaydolan kullanıcının kendisini e-posta aracılığı ile doğrulamasına ___.
Değerler:
 • Gerekli değil
 • Gerekli
Tanım:
 • Eğer kullanıcılarınızın hesaplarını e-posta yoluyla doğrulamalarını zorunlu kılarsanız, Kullanıcılarınız Koha tarafından gönderilen e-postayı onaylayana kadar OPAC'a giriş yapamayacaklardır. Bunu zorunlu kılmazsanız kullanıcılarınız kayıt formunu doldurur doldurmaz sisteme giriş yapabileceklerdir. PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay tercihini, belli bir gün sayısı süresince doğrulanmamış kayıtları silmek için ayarlayabilirsiniz.

Not

Kullanıcıların hesaplarını e-posta yoluyla doğrulamalarını zorunlu kılacaksanız, bu durumda e-posta alanı otomatik olarak zorunlu olarak işaretlenecektir.

2.1.11.6. Raf Tarayıcı

2.1.11.6.1. OPACShelfBrowser
Varsayılan: Göster
Seçenek: ayrıntılar sayfasında kullanıcıların raftaki materyalin yanında ne olduğunu görmelerini sağlayan bir raf tarayıcı ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcıların aradıkları materyalin yakınındaki rafta nelerin bulunduğunu görmelerini sağlar. Raf tarayıcı seçeneği her materyalin yer numarasının sağındaki ayrıntılar sayfasında görünür. 'Raf tara' linkine tıklamak OPAC aracılığı ile sanal raf tarama deneyimi sağlar ve kullanıcıların aradıkları materyalin yakınında bulunan aramalarıyla ilgili diğer kitapları görebilmelerini sağlar.

Önemli

Bu, sunucunuzdaki kaynakları oldukça büyük miktarda kullanır ve koleksiyonunuza çok sayıda materyal varsa kaçınılmalıdır.
2.1.11.6.2. ShelfBrowserUsesCcode
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: raf tarayıcı için materyalleri bulurken materyal koleksiyon kodunu ___.
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Kütüphaneniz koleksiyon kodları kullanıyorsa raf tarayıcınızın, sanal raf tarayıcısı doldurulurken kitapların hangi koleksiyona ait olduğunu dikkate almasını isteyebilirsiniz.
2.1.11.6.3. ShelfBrowserUsesHomeBranch
Varsayılan: Kullan
Seçenek: raf tarayıcı için materyalleri bulurken materyalin ana birimini ___.
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Birden çok birime sahip bir sisteminiz varsa, doğruluk için sanal raf tarayıcı doldurulurken Koha'nın kitapların hangi birime ait olduğunu dikkate aldığından emin olmak isteyeceksiniz.
2.1.11.6.4. ShelfBrowserUsesLocation
Varsayılan: Kullan
Seçenek: Raf tarayıcı için materyali bulurken materyalin yerini ___.
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan
Tanım:
 • Kütüphaneniz raf yerleştirme konumlarını kullanıyorsa, sanal raf tarayıcı doldurulurken, raf tarayıcının kitapların hangi konumlara ait olduğunu dikkate almasını isteyebilirsiniz.

2.1.12. Kullanıcılar

Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Kullanıcılar

2.1.12.1. AddPatronLists

Varsayılan: belirli kategoriler
Seçenek: Yeni kullanıcı menüsü altında ___ listele.
Değerler:
 • genel kullanıcı türleri
 • belirli kategoriler

2.1.12.2. AutoEmailOpacUser

Varsayılan: Gönderme
Seçenek: Yeni oluşturulan kullanıcılara hesap bilgileriyle birlikte bir e-posta ___.
Tanım:
 • AutoEmailOpacUser, kütüphane kullanıcılarının AutoEmailPrimaryAddress tercihinde belirtilen e-posta adresinde yeni bir hesap açıldığında, hesap bilgilerindeki e-posta ile haberdar edilmelerini sağlar. E-posta, kayıt olurken kullanıcıya verilen ya da kullanıcının seçtiği kullanıcı adı ve paroladan oluşur ve ACCTDETAILS bildirimi düzenlenerek özelleştirilebilir.
Değerler:
 • Gönderme
 • Gönder

2.1.12.3. AutoEmailPrimaryAddress

Varsayılan: alternatif
Seçenek: E-postaları göndermek için kullanıcının ___ e-posta adresini kullan.
Değerler:
 • alternatif
 • ilk geçerli
 • başlangıç
 • çalışma
Tanım:
 • AutoEmailPrimaryAddress değeri için 'ilk geçerli' opsiyonunu seçerseniz sistem e-posta alanlarını şu sırada kontrol edecektir: ev, iş, ve sonra alternatif. Aksi takdirde sistem belirttiğiniz e-posta adresini kullanacaktır.

2.1.12.4. autoMemberNum

Varsayılan: Yap
Seçenek: Kullanıcı ekleme alanındaki kart numarası alanını bir sonraki kart numarası için varsayılan ___
Değerler:
 • Yap
  • Eğer şu anda kullanılan en büyük kart numarası 26345000012941 ise, o zaman sonraki kullanıcı için bu alan varsayılan olarak 26345000012942 olacaktır.
 • Yapma
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcı barkodunun otomatik olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirler. Bu, kütüphane kartı hesabı oluşturan kişinin yeni karta bir numara ataması zorunluluğunu önler.Eğer 'Yap' olarak ayarlanırsa, sistem sistem veritabanında zaten mevcut olan maksimum barkoda 1 ekleyerek yeni bir kullanıcı barkodu hesaplar.

2.1.12.5. BorrowerMandatoryField

Varsayılan: soyadı|cartnumarası|barkod
Seçenek: Aşağıdaki veri tabanı sütunları kullanıcı giriş ekranı üzerinde doldurulmalıdır: ___
Tanım:
 • Bu tercih sistem yöneticisinin kütüphanenizin kullanıcı hesapları için gerekli kılacağı alanları seçmesini sağlar. Alan isimlerini | (çubuk) ile ayırarak girin. Bu, temel bilgilerin her kullanıcı kaydına kesin olarak dahil olmasını sağlar. Eğer bir kullanıcı gerekli olan alanlardan birisini boş bırakırsa bir hata mesajı gelecek ve hesap oluşturulmayacaktır.

Önemli

Sütunları | işareti ile ayırın

Not

Alan isimleri hakkında yardım almak için sistem yöneticinize baş vurun ya da okuyucular tablosuyla ilişkilendirilmiş veri tabanı yapısını görüntüleyin.

2.1.12.6. borrowerRelationship

Varsayılan: baba|anne
Seçenek: Garantör rolü şu kişilere atanır ___
Tanım:
 • Bu tercih sistem yöneticisinin bir garantör (genellikle bir yetişkin) ve sorumlu olduğu kişi (genellikle bir çocuk) arasında geçerli bir ilişki belirlemesini sağlar. Bu alan için değerleri belirlemek, sorumlu olduğu kullanıcı alanı eklenirken garantör alanının zorunlu olmasını gerektirmez. Bu tercih garantörün, sorumlu olduğu kişi için bir ilişki belirleyeceği bir açılır menü oluşturur. Koha'da çocuk türleri ekleme opsiyonunu devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Önemli

Birden çok seçimi | ile ayırarak girin

2.1.12.7. BorrowerRenewalPeriodBase

Varsayılan: güncel tarih
Seçenek: Kullanıcıların süresini uzatırken yeni sona erme tarihini ___ üzerinden esas alın
Değerler:
 • güncel tarih.
 • mevcut üyelik bitiş tarihi.
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcı kartlarını yenilediğiniz zaman kullanıcı kartlarının yeni sona erme süresini kontrol eder. 'mevcut tarih' yeni sona erme tarihini hesaplarken abonelik sürecini bugünün tarihine ekleyecektir. 'mevcut üyelik sona erme tarihi' seçeneğini kullanmak, kullanıcılar hesaplarını yenilerken abonelik sürecini eski sona erme tarihine ekleyecektir.

2.1.12.8. BorrowersTitles

Varsayılan: Mr|Mrs|Miss|MS
Seçenek: Okuyucular aşağıdaki başlıkları üzerlerine alabilirler ___
Tanım:
 • Bu tercih personelin kullanıcıların alabilecekleri başlık türlerini seçebilmesini sağlar. Seçimler kullanıcı kaydı oluşturulurken bir açılır menü olarak sunulur.

Önemli

Birden çok seçimi | ile ayırarak girin

2.1.12.9. BorrowerUnwantedField

Seçenek: Aşağıdaki veritabanı sütunları kullanıcı giriş ekranında görünmeyecek: ___
Tanım:
 • Bu tercih, sistem yöneticisinin kullanıcı giriş formunda kütüphane için gerekli olmayan alanları seçebilmesini sağlar. Alan adlarını | (çubuk) ile ayrılmış olarak girin.

Önemli

Sütunları | işareti ile ayırın

Not

Alan isimleri hakkında yardım almak için sistem yöneticinize baş vurun ya da okuyucular tablosuyla ilişkilendirilmiş veri tabanı yapısını görüntüleyin.

2.1.12.10. checkdigit

Varsayılan: Yapma
Seçenek: ___ üyelik kartlarını Katipo stilinde oluştur ve kontrol et.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma

Önemli

Eğer açıksa autoMemberNum tercihini geçersiz kılar.

2.1.12.11. EnableBorrowerFiles

Varsayılan: Yapma
Seçenek: isteğe bağlı dosyaları karşıdan yükleme ve bir kullanıcı kaydına ekleme olanağını etkinleştir ___ .
Değerler:
 • Yap
 • Yapma
Tanım:
 • Bu, etkinleştirildiğinde Kullanıcı bilgileri sayfasının soluna dosyaları görebileceğiniz ve kullanıcı kaydına yükleyebileceğiniz bir 'dosyalar' sekmesi ekleyecektir.

2.1.12.12. EnhancedMessagingPreferences

Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Kullanıcıların hangi bildirimlerini alacaklarını ve ne zaman alacaklarını seçmelerine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

Önemli

Bu yalnızca belirli türdeki bildirimler için geçerlidir, gecikme bildirimleri kullanıcının seçimine göre değil, kütüphane kuralları esas alınarak gönderilecektir.
Tanım:
 • Bu iletiler kütüphanenin gönderdiği gecikme bildirimlerine ek olarak gönderilir. Bu iletiler ve gecikme bildirimleri arasındaki fark kullanıcıların bunları seçebilmeleridir. Bu tercihi 'İzin ver' olarak ayarlamak kullanıcıların aşağıdaki iletilerden birini almayı seçebilmelerini sağlayacaktır:
  • Materyal Ödünç Alma: Kullanıcının ödünç aldığı ve/veya süresini uzattığı materyallerin hepsini listeleyen bir bildirimdir, ödünç alma makbuzunun bir elektronik formudur
  • Materyal İade Tarihi : Kütüphaneye iade edilecek materyal ve gün hakkında bir hatırlatma
  • Ayırtma Onaylandı : Kullanıcı için bekleyen bir ayırtmayı onayladığınızda gönderilen bir bildirim
  • Materyal İadesi : Kullanıcının iade ettiği tüm materyalleri listeleyen bir bildirim
  • Gelişmiş Bildirim: Kullanıcının üzerindeki materyalin süresi dolmadan önce gönderilen bildirim (Kullanıcı bildirimin kaç gün önce gönderileceğini seçebilir)

2.1.12.13. ExtendedPatronAttributes

Varsayılan: Etkinleştir
Seçenek: Kullanıcılar üzerinde özel niteliklerin aranması, düzenlenmesi ve görüntülenmesine ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Kullanıcı nitelikleri , kullanıcı kayıtlarına uygulanabilen kütüphane-tanımlı özel alanlardır.

Not

Varsayılan kullanıcı kaydının desteklemediği sürücü belgesi ya da öğrenci kimlik numarası gibi alanlar için özel nitelikleri kullanın.

2.1.12.14. intranetreadinghistory

Varsayılan: İzin ver
Seçenek: Personelin, kullanıcının ödünç verme geçmişine erişmesine ___

Önemli

Eğer OPACPrivacy tercihini 'İzin ver' olarak ayarladıysanız ve kullanıcı, okuma geçmişinin sistemde tutulmamasını tercih etmişse, personel yalnızca mevcut ödünç verilen materyalleri görecektir.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

Önemli

Bu veri, seçiminiz ne olursa olsun sistem içinde saklanır.

2.1.12.15. MaxFine

Varsayılan: 9999
Seçenek: Ödünç alınan materyaller için gecikme cezası en fazla ___ TL olabilir.
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcı tarafından tahakkuk ettirilen cezaların varsayılan üst sınırını kontrol eder. Bu tercihi boş bırakmak, bir kullanıcıdan tahsil edilecek ceza miktarında üst sınır yok anlamına gelir. Eğer isterseniz, tek materyal için ceza üst sınırları dolaşım kuralları matrisi sistem tercihinde belirtilebilir.

2.1.12.16. memberofinstitution

Varsayılan: Yapma
Seçenek: Kullanıcıların kurumlar ile bağlantılı olmalarına ___
Değerler:
 • Yap
 • Yapma

Önemli

Bu izin için kütüphanenin üyelerine bağlantı kuracağı kurum kullanıcıları olmalıdır

2.1.12.17. minPasswordLength

Varsayılan: 3
Seçenek: Personel ve kullanıcıların oturum açma parolaları en az ___ karakter uzunluğunda olmalıdır.

Önemli

Bu hem personel oturumu hem de kullanıcı OPAC oturumu için geçerlidir.

2.1.12.18. NotifyBorrowerDeparture

Varsayılan: 30
Seçenek: Bir kullanıcının süresinin dolmak üzere olduğunu ___ gün öncesinden bildir.
Tanım:
 • Kullanıcı bir materyal ödünç almak istediğinde, Personel İstemci ödünç verme penceresinde kütüphaneciyi bu kullanıcının hesabının süresinin dolmak üzere olduğu hakkında bilgilendiren bir uyarı ekrana gelecektir.

Önemli

Bu uyarı personel istemcide kullanıcı kaydında görünür.

2.1.12.19. kullanıcıresimleri

Varsayılan: İzin ver
Seçenek: resimlerin karşıya yüklenip personel istemci üzerinde kullanıcılar için gösterilmesine ___.
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
Tanım:
 • Bu tercih "İzin ver" olarak ayarlanırsa personel one by one veya in bulk öğelerinden birisini kullanmak vasıtası ile kullanıcı resimlerini sisteme yükleyebileceklerdir. Kullanıcı resimleri kullanıcı bilgisinin sol tarafında ayrıntılar sayfası üzerinde görünecektir, ayrıca OPACpatronimage tercihi ayarlanırsa veya kendi kendine ödünç alma modülünde ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck tercihi ayarlanırsa, OPAC içerisinde de kullanıcı resimleri görünecektir.

2.1.12.20. PatronsPerPage

Varsayılan: 20
Seçenek: Personel istemcide varsayılan olarak sayfa başına ___ sonuç göster.
Tanım:
 • Bu tercih kullanıcı arama sonuçları sayfalarında göstermek için kaç kullanıcı tanımlayacağınıza izin verir.

2.1.12.21. SMSSendDriver

Seçenek: SMS mesajları göndermek için SMS::Send:: ___ sürücüsü kullan.
Bazı örnek değerler:
 • SMS::Send::Us::Ipipi
 • SMS::Send::US::TMobile
 • SMS::Send::US::Verizon

Önemli

Bu tercihte sadece Perl modülü olarak kullanılabilen sürücüler çalışacaktır, bu yüzden bir SMS hizmeti seçmeden önce bir Perl modülünün mevcut olduğundan emin olun.
Tercih içerisine bir sürücü girildikten sonra personel istemci ve OPAC'ta, kullanıcı bildirimi formu üzerinde bildirimlerin SMS olarak alınabilmesi için bir seçenek görünecektir

Önemli

Bunun çalışması için EnhancedMessagingPreferences tercihine izin vermelisiniz.

2.1.12.22. StatisticsFields

Varsayılan: location|itype|ccode
Seçenek: Materyal veritabanı tablosundan aşağıdaki alanları, kullanıcı kaydı üzerindeki istatistikler sekmesi üzerinde sütunlar olarak göster: ___

Önemli

Çubuklar (|) ile ayrılmış değerleri girin
Tanım:
 • Bu tercih size istatistikler sekmesindeki kullanıcı kaydı üzerinde hangi alanların gösterileceğini ayarlama imkanı verir.

2.1.12.23. TalkingTechItivaPhoneNotification

Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Talking Tech i-tiva kullanarak kullanıcı telefonlarına uyarılar ___ (gecikme bildirimleri, gecikme uyarıları ve ayırma bildirimleri şu anda desteklenmektedir).
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu üçüncü parti ürün ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Talking Tech Appendix sayfasına gidiniz.

Önemli

EnhancedMessagingPreferences tercihini kullanıma izin ver şeklinde ayarlamış olmanızı gerektirir.

2.1.12.24. uppercasesurnames

Varsayılan: Yapma
Seçenek: soyadları (son adları) büyük harfle görüntüle ve sakla ___.
Değerler:
 • Yap
 • Yapma

2.1.13. Arama

Gidiş yolu: More &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Arama

2.1.13.1. Özellikler

2.1.13.1.1. IncludeSeeFromInSearches
Varsayılan: Dahil etme
Seçenek: Bibliyografik aramalarda ayrıca bakınız (non-preferred form) başlıklarını ___.
Değerler:
 • Dahil etme
 • Dahil et
Tanım:
 • Bu tercih arama motorunu içerecek şekilde ayarlandığında dizinleyici dizinleme esnasında see from başlıklarını otorite kayıtlardan bibliyografik kayıtlara ekleyecektir, böylece artık kullanılmayan bir terim üzerinde yapılan bir arama ilgili kayıtları bulacaktır. Örneğin cookery (eski terim) için bir arama yaptığınızda karşınıza cooking (yeni terim) başlıklı sonuçlar gelecektir.

Önemli

Bu özelliği değiştirirken bibliyografik veri tabanınızı yeniden dizinlemeniz gerekecektir.
2.1.13.1.2. OpacGroupResults
Varsayılan: Kullanma
Seçenek: OPAC'ta benzer sonuçları gruplandırırken PazPar2 ___ .
Değerler:
 • Kullanma
 • Kullan

Önemli

Bu, PazPar2 özelliğinin ayarlanmış ve çalışıyor olmasını gerektirir.
2.1.13.1.3. QueryAutoTruncate
Varsayılan: otomatik olarak
Seçenek: Genel arama karakteri araması gerçekleştir (Örneğin Har aramasının, Harry ve harp ile eşleştiği yerde) ___ (* karakteri şu şekilde kullanılabilir: Har* veya *logging.)
Değerler:
 • otomatik olarak
 • sadece * eklenmişse
Tanım:
 • Bu ayar aramaların otomatik olarak kısaltılmasını ya da bir arama dizisinin sonuna ek karakterler eklenmesini sağlar. "Otomatik olarak" şeklinde ayarlandığında arama dizesi otomatik olarak bir genel arama karakteri fonksiyonu ile biter. Örneğin "invent" kelimesi için otomatik kesme etkin durumda iken yapılan bir arama aynı zamanda inventor, invention, inventory, vb. gibi sonuçları da getirecektir. Bunun otomatik olarak olmasını istemiyorsanız yine de manuel olarak (*) karakteri ekleyerek genel arama karakteri aramaları yapabilirsiniz. Otomatik kesme devre dışı iken yıldız işareti ekleyerek "invent*" araması yapmak aynı şekilde inventor, invention, inventory sonuçlarını getirecektir. Otomatik kesme özelliği, uzun arama dizelerinin tamamını yazma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
2.1.13.1.4. QueryFuzzy
Varsayılan: Dene
Seçenek: bir aramada benzer yazılmış sözcükleri eşleştirmek için ___ (örneğin, flang için yapılan bir aramada flang ve fang eşleşir)
Değerler:
 • Denemeyin
 • Dene
Tanım:
 • Bu tercih arama motorunun birbirine benzeyen ancak tam olarak eşleşmeyen, kullanıcı tarafından girilmiş kelime ya da kelimeleri arama sonuçlarında getirdiği "bulanık arama" özelliğini etkinleştirir. Bu tercih, arama fonksiyonunun küçük hatalarla yazılmış adları veya tümceleri telafi etmesini sağlar.

Önemli

UseICU tercihinin 'Kullanmıyor' olarak ayarlanmış olmasını gerektirir
2.1.13.1.5. QueryStemming
Varsayılan: Dene
Seçenek: bir arama içerisinde aynı temel kelimelerin eşleşmesine ___
Değerler:
 • Denemeyin
 • Dene
  • Enabling için yapılan bir arama aynı zamanda enable ve enabled sözcüklerini de eşleştirecektir
Tanım:
 • Bu tercih, sözcük sözcük kökü ayırmayı etkinleştirir. Bu aynı kelimenin birden çok sürümünün yanı sıra ilgili terimleri de arama işlevi sağlar. (yani arama sonuçlarında hem balık hem de balıkçılık getirilecektir).
2.1.13.1.6. QueryWeightFields
Varsayılan: Etkinleştir
Seçenek: Arama sonuçlarının ilgi derecesine göre sıralanmasına ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
2.1.13.1.7. TraceCompleteSubfields
Varsayılan: Zorla
Seçenek: OPAC ve Personel İstemcide bulunan konu izlemelerini yalnızca tam-alt alan eşleşmeleri için arama yapmaya ___.
Değerler:
 • Zorlama
  • Konu anahtar sözcüklerini arar (örnek: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)
 • Zorla
  • Bütün konu alanlarını arar (örnek: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)
Tanım:
 • TraceCompleteSubfields "zorla" olarak ayarlandığında, otorite kontrollü olmayan konu yönlendirmeleri (bkz, ayrıca bkz gibi) içindeki bağlantılar üzerine tıkladığınızda sadece tüm alt alanların eşleştiği başka kayıtlar bulacaksınız. Bu ayarı "zorlama" olarak bırakmak konu dizinlerinde anahtar kelime araması yapar.

Önemli

Bu tercih, XSLT stil sayfalarını ??? tercihinde ayarlandığı şekilde kullandığınızı var sayar.
2.1.13.1.8. TraceSubjectSubdivisions
Varsayılan: Dahil et
Seçenek: konu izlemeler tıklanarak oluşturulan aramalar için alt bölümleri ___.
Değerler:
 • Dahil etme
  • Konu anahtar sözcükleri arar (örnek: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)
 • Dahil et
  • Tam konu alanlarını arar (örnek: opac-search.pl?q=(su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))
Tanım:
 • TraceSubjectSubdivisions "Dahil et" olarak ayarlandığında, alt bölümleri olan bir konuya ('a' dışında alt alanlar) tıklarsanız, bunlar konu başlığı ile birlikte (alt alan 'a') aranacaktır. Yalnızca konu başlığının (alt alan 'a') aranması için, bu tercihi 'Dahil etme' olarak ayarlayın.

Önemli

Bu tercih, XSLT stil sayfalarını ??? tercihinde ayarlandığı şekilde kullandığınızı var sayar.
2.1.13.1.9. UseICU
Varsayılan: Kullanmıyor
Seçenek: ___ ICU Zebra dizinleme.
Değerler:
 • Kullanmıyor
 • Kullanıyor
Tanım:
 • ICU, yazılım uygulamaları için Unicode ve Küreselleşme desteği sağlayan kod kütüphaneleri kümesidir. Bunun anlamı şudur, ICU Zebra indeksleme yalnızca kataloglamanızda latin harfleri olmayan karakterler kullanıyorsanız gereklidir. ICU Zebra indeksleme kullanıyorsanız QueryFuzzy kullanmak istemeyeceksiniz.

Önemli

Bu ayar Zebra indekslemeyi etkilemez, Eğer ICU indekslemeyi etkinleştirdiyseniz, Koha'nın bu durumu kendi kendine algılama imkanı olmadığı için yalnızca ICU indekslemeyi etkinleştirdiğinizi Koha'ya bildirmek için kullanılmalıdır.

Önemli

Sisteminizin düzgün çalışması için ayarlandığından emin olmak için bu tercihi değiştirirken sistem yöneticinizle görüşün.
2.1.13.1.10. UseQueryParser
Varsayılan: Denemeyin
Seçenek: Sorguları ayrıştırmak için QueryParser modülü kullanılmasına ___.

Not

Bunu etkinleştirmenin QueryParser yüklü değilse hiçbir etkisi olmayacaktır, ve her şey her zamanki gibi çalışmaya devam edecektir.
Değerler:
 • Denemeyin
 • Dene
Tanım:
 • Bu tercih, daha anlamlı ve daha etkili bir arama söz dizimi için kapıyı açan bir deneysel yeni sorgu ayrıştırıcısı sağlar.

2.1.13.2. Sonuçları Görüntüleme

2.1.13.2.1. defaultSortField & defaultSortOrder
defaultSortField Default: author
defaultSortOrder Varsayılan: artan sırada
Seçenek: Varsayılan olarak personel istemcide arama sonuçlarını ___, ____ göre sıralayın
Tanım:
 • Bu tercihler personel tarafında aramalar için varsayılan sıralama alanı ve sıralama düzenini ayarlar. Seçiminiz ne olursa olsun diğer sıralama seçenekleri gelişmiş arama sayfasındaki açılır menü listesinde halen mevcuttur.
defaultSortField Değerleri:
 • yazar
 • yer numarası
 • eklendiği tarih
 • yayın tarihi
 • ilgi
 • title
 • toplam ödünç verme sayısı
defaultSortOrder Values:
 • artan
 • azalan
 • A'dan Z'ye
 • Z'den A'ya
2.1.13.2.2. displayFacetCount
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: faset sayılarını ___.
Tanım:
 • Bu tercih, OPAC ve personel istemci içerisindeki arama sonuçlarınızda bir fasetin kaç kez kullanıldığının gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirlemenizi sağlar. Bu sayıların uygunluğu önemli derecede maxRecordsForFacets tercihinin değerine bağlıdır. Bu sayıların gösterilmesi potansiyel olarak arama performansınızı etkileyebilir, bu nedenle bu tercihin en iyi hangi şekilde çalıştığını görmek için sisteminizi farklı değerlerle test edin.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.13.2.3. FacetLabelTruncationLength
Varsayılan: 20
Seçenek: OPAC/staff arayüzünde fasetlerin uzunluğunu ___ karaktere kısalt.
Tanım:
 • OPAC ve personel istemcide fasetler varsayılan olarak 20 karakterle sonlandırılır. Sayfa düzeninize bağlı olarak bu sayı çok fazla veya çok az harf olabilir, bu tercih kütüphanenizin tasarımına göre en iyi sayıyı belirlemenizi sağlar.
2.1.13.2.4. maxItemsInSearchResults
Varsayılan: 20
Seçenek: Arama sonuçlarında her bibliyo için ___ materyale kadar görüntüle
Tanım:
 • Bu tercih, personel istemci içerisinde bir arama çalıştırıldığında ön tanımlı olarak kaç tane sonuç gösterileceğini ayarlamanızı sağlar.
2.1.13.2.5. maxRecordsForFacets
Varsayılan: 20
Seçenek: Fasetleri arama sonuçlarından ___ kayıt esas alarak oluştur.
Tanım:
 • Varsayılan olarak Koha yalnızca ilk sonuç sayfasındaki fasetleri esas alır (genellikle 20 sonuç). Bu tercih, Koha'nın geri dönen her sonuç sayfası sayısı için faset tanımlamalarını ve numaralarını esas almasını uygulamanızı sağlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa arama sonuçlarınızın geriye dönmesi o kadar fazla zaman alacaktır, bu nedenle kütüphaneniz için en uygun dengeyi sağlamak için farklı değerlerle test yapmanız önerilir.
2.1.13.2.6. numSearchResults
Varsayılan: 20
Seçenek: Personel istemcide varsayılan olarak sayfa başına ___ sonuç göster.
2.1.13.2.7. OPACdefaultSortField & OPACdefaultSortOrder
OPACdefaultSortField Varsayılan: ilgi
OPACdefaultSortOrder Varsayılan: artan sırada
Seçenek: Varsayılan olarak OPAC içinde arama sonuçlarını ___, ___ göre sırala
Tanım:
 • Bu tercihler OPAC'da aramalar için varsayılan sıralama alanı ve sıralama düzenini ayarlar. Seçiminiz ne olursa olsun diğer sıralama seçenekleri gelişmiş arama sayfasındaki açılır menü listesinde halen mevcuttur.
OPACdefaultSortField Değerleri:
 • yazar
 • yer numarası
 • eklendiği tarih
 • yayın tarihi
 • ilgi
 • title
 • toplam ödünç verme sayısı
OPACdefaultSortOrder Değerleri:
 • artan
 • azalan
 • A'dan Z'ye
 • Z'den A'ya
2.1.13.2.8. OPACItemsResultsDisplay
Varsayılan: Gösterme
Seçenek: OPAC arama sonuçlarında materyalin birimini, konumunu ver yer numarasını ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
Tanım:
 • Bu ayar OPAC arama sonuçları sayfasında görüntülenecek bir materyal hakkındaki bilgiyi seçer. Sonuçlar birim, konum ve yer numarasını da içerecek şekilde bir materyalin durumu ve/veya tüm ayrıntılarını gösterebilir. 'Göster' seçeneği arama sonuçları sayfasında daha fazla bilgi gösterilmesini sağlarken, birden çok birime sahip geniş koleksiyonlar için bu durum çok zor olabilir.
2.1.13.2.9. OPACnumSearchResults
Varsayılan: 20
Seçenek: Var sayılan olarak OPAC'ta sayfa başına ___ sonuç göster.

2.1.13.3. Arama Formu

2.1.13.3.1. AdvancedSearchTypes
Varsayılan: materyaltürü
Seçenek: ___ alanlarında aramayı sınırlandırmak için OPAC ve personel tarafı gelişmiş aramalarda sekmeleri göster (değerleri | ile ayırın).
Tanım:
 • Gelişmiş arama sayfasında filtreleme yapmaya tüm seçenekler üzerinde yada yandaki seçeneklerden birisi üzerinde izin verebilirsiniz: Materyal türleri (itemtypes), Koleksiyon kodları (ccode) ve Raf Konumu (loc). Materyal türü ve raf konumu üzerinde aramayı sınırlandırmak isterseniz, örneğin tercih giriş kutusuna itemtypes|loc girebilirsiniz. Bu alanların sırası OPAC içindeki sekmelerin ve personel istemci gelişmiş arama ekranlarının sırasını belirleyecektir. Arama türü içindeki değerler birbiriyle OR ile verilirken her farklı arama türü sorgu sınırları içinde birbiriyle AND ile verilir. Geçerli kayıtlı değerler herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan desteklenir. Gelişmiş arama alanlarının her ayarı hem OPAC hem de personel istemci içindeki sekmelerde gösterilir. AdvancedSearchTypes sistem tercihi içindeki ilk değer seçili olan sekmedir; eğer hiç bir değer mevcut değilse, "itemtypes" kullanılır. non-itemtype değerleri için AdvancedSearchTypes sistem tercihi Otorize Değer adı ile eşleşmeli ve o adın ön eki 'mc-' ile dizinlenmelidir.
2.1.13.3.2. expandedSearchOption
Varsayılan: gösterme
Seçenek: Varsayılan olarak OPAC ve personel gelişmiş arama sayfalarında "Daha çok seçenek" özelliğini ___.
Değerler:
 • gösterme
 • göster
2.1.13.3.3. IntranetNumbersPreferPhrase
Varsayılan: kullanma
Seçenek: Varsayılan olarak yer numarası ve personel istemci standart numara aramalarında "phr" operatörünü ___.
Değerler:
 • kullanma
 • kullan
Tanım:
 • Koha Personel İstemcide yer numarası ve standart numaraya (bibliyo numarası) göre arama yaparken, bu tercihi 'kullan' olarak ayarlayarak yapılacak aramayı sözcük grubu araması olması için zorlayabilirsiniz. Bu, bir genel anahtar kelime alanı aramasına kıyasla daha kesin sonuçlar alınmasını sağlar.
2.1.13.3.4. OPACNumbersPreferPhrase
Varsayılan: kullanma
Seçenek: Varsayılan olarak yer numarası ve standart numara OPAC aramalarında "phr" operatörünü ___.
Değerler:
 • kullanma
 • kullan
Tanım:
 • Koha OPAC'ta yer numarası ve standart numaraya (bibliyo numarası) göre arama yaparken, bu tercihi 'kullan' olarak ayarlayarak yapılacak aramayı sözcük grubu araması olması için zorlayabilirsiniz. Bu, bir genel anahtar kelime alanı aramasına kıyasla daha kesin sonuçlar alınmasını sağlar..

2.1.14. Süreli Yayınlar

Gidiş yolu: Daha çok &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Süreli Yayınlar

2.1.14.1. opacSerialDefaultTab

Varsayılan: Abonelikler sekmesi
Seçenek: OPAC'ta süreli yayınların varsayılan sekmesi olarak ___ göster.
Değerler:
 • Ayırmalar sekmesi
 • Süreli Yayın Koleksiyonu sekmesi

  Önemli

  Süreli Yayınlar Koleksiyon sekmesinin şu an için yalnızca UNIMARC standardını kullanan sistemler için mevcut olduğunu lütfen unutmayınız.
 • Abonelikler sekmesi

2.1.14.2. OPACSerialIssueDisplayCount

Varsayılan: 3
Seçenek: Bir süreli yayının ___ önceki sayısını OPAC üzeirnde göster.
Tanım:
 • Bu tercih yöneticinin, süreli yayınlara erişildiğinde her süreli yayın için en son sayıdan kaç tanesinin OPAC'da görüntüleneceğini seçmesini sağlar. Bu sadece varsayılan değerdir, kullanıcılar her zaman süreli yayınların tam listesini görmek için tıklayabilirler.

2.1.14.3. RenewSerialAddsSuggestion

Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Bibliyo için bağlı olduğu süreli yayın yenilendiğinde bir öneri ___ .
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme
Tanım:
 • "Ekle" olarak ayarlanırsa 'Süresini uzat' seçeneğini tıkladığınızda, bu tercih otomatik olarak Sağlama Satın Alma Önerileri menüsüne bir süreli yayın ekleyecektir. Süreli yayın satın alma yönetimi için Sağlama modülünü kullanmıyorsanız, en iyisi bu tercihi 'Ekleme' olarak bırakmaktır.

2.1.14.4. RoutingListAddReserves

Varsayılan: Yerleştir
Seçenek: Bir yönlendirme listesinde ise gelen süreli yayınlar üzerinde ayırma ___.
Değerler:
 • Yerleştir
 • Yerleştirme

2.1.14.5. RoutingListNote

Seçenek: Tüm yönlendirme listelerine aşağıdaki notu dahil et
Tanım:
 • Bu kutuya girilen metin yönlendirme listesi bilgilerinin altında görünecektir.

2.1.14.6. RoutingSerials

Varsayılan: Ekleme
Seçenek: Gelen süreli yayınları yönlendirme listesine ___.
Tanım:
 • Bu tercih süreli yayın yönlendirmelerinin kütüphane için etkin ya da devre dışı olmasını belirler. "Ekle" olarak ayarlandığında süreli yayın yönlendirmesi etkindir ve bir süreli yayın, bir sonraki alması gereken kişi tespit edilerek kişilerin listesinden yönlendirilebilir. Kişilerin listesi, süreli yayınlar modülü kullanarak geçirilecek her süreli yayın için oluşturulabilir. Bu tercih, bir süreli yayın kütüphaneye geldiğinde bu süreli yayına ihtiyaç duyan her kişinin bu süreli yayına ulaşmasını kesin olarak sağlamak için kullanılabilir. Bu kılavuzun yönlendirme listesi bölümünde daha fazla bilgi edinin.
Değerler:
 • Ekle
 • Ekleme

2.1.14.7. StaffSerialIssueDisplayCount

Varsayılan: 3
Seçenek: Personel istemcide bir süreli yayının ___ eski sayısını göster.
Tanım:
 • Bu tercih, süreli yayına erişildiğinde yöneticinin personel istemcide beliren her süreli yayın için güncel sayıların sayısını seçmesini sağlar. Bu yalnızca varsayılan değerdir, kütüphane personeli her zaman süreli yayınların tam listesini görmek için tıklayabilirler.

2.1.14.8. SubscriptionDuplicateDroppedInput

Seçenek: Bir abonelik yinelendiği zaman yeniden yazılmaması gereken alanların listesi (| boru işareti ile ayrılmış) ___
Tanım:
 • Bir aboneliği çoğaltırken bazen tüm alanların çoğaltılmasını istemeyebilirsiniz, bu tercihi kullanarak çoğaltılmasını istemediğiniz alanları listeleyebilirsiniz. Bu liste adları Koha veritabanında yer alan abonelik tablosundan gelir. Koha DB Schema sayfasından hangi alanların tabloda yer aldığını öğrenin.

2.1.14.9. SubscriptionHistory

Varsayılan: tam geçmiş
Seçenek: Bir bibliyografik kaydın abonelik bilgisini gösterirken, süreli yayınların sayılarının görünümünü önceden seçin ___.
Değerler:
 • özet geçmiş
 • tam geçmiş
Tanım:
 • Bu tercih, kullanıcılar daha fazla ayrıntı seçeneğine tıklayınca OPAC içinde hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirler. 'Özet' seçeneği bir süreli yayının kütüphanede bulunan tüm sayılarının cilt ve sayı bilgilerinin tek satırlık kısa bir özetini gösterir. 'Tam' seçeneği, her yıl için her sayının durumu ve dağıtım tarihi gibi bilgiler de dahil olmak üzere süreli yayınların daha ayrıntılı bir dökümünü görüntüler.

2.1.15. Personel Kullanıcı

Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Personel İstemci

2.1.15.1. Görünüm

2.1.15.1.1. Display856uAsImage
Varsayılan: Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası
Seçenek: Burada 856u alanındaki URI'i resim olarak göster: ___
Değerler:
 • Hem sonuçlar hem de ayrıntılar sayfaları
  • Önemli

   Henüz uygulanmadı
 • Yalnızca ayrıntı sayfası
  • Önemli

   bu tercihin çalışması için XSLTDetailsDisplay özelliğinin açık olması gerekir.
 • Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası
 • Yalnızca sonuçlar sayfası
  • Önemli

   Henüz uygulanmadı
Tanım:
 • Ayarlanan bu seçeneğe ilave olarak ilgili XSLT seçeneği açık olmalıdır. Ayrıca, ilgili 856q alanı geçerli bir MIME görüntü uzantısı ("image /" ile başlayan) veya MIME görüntü türü (örneğin, "jpg") , veya alana girilen jenerik göstergesi "img" olmalıdır. Tüm gereksinimler karşılandığı zaman, standart bağlantı metni yerine bir görüntü dosyası görüntülenir. Resmin üzerine tıklamak resmi, bağlantı metni üzerine tıklanmasıyla aynı şekilde açacaktır. Resim üzerine tıkladığınızda resim, mevcut pencerede ya da OPACURLOpenInNewWindow sistem tercihindeki değere bağlı olarak yeni bir pencerede tam boy olarak açılmalıdır.
2.1.15.1.2. DisplayIconsXSLT
Varsayılan: Göster
Seçenek: Personel istemci içerisinde detay sayfaları ve XSLT MARC21 sonuçlarındaki biçim, hedef kitle ve materyal türü simgelerini ___.

Önemli

bu simgelerin görünmesi için XSLTResultsDisplayve/veyaXSLTDetailsDisplay özelliklerinin bir XSLT stil (varsayılan veya özel) kullanmak üzere ayarlanmış olması gerekir.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster

Not

Bu simgeler hakkında daha çok bilgi almak için XSLT Simge Rehberi bağlantısına gidin.
2.1.15.1.3. intranet_includes
Varsayılan: içerir
Seçenek: includes/ yerine, şablon dizini içinde ___ dizininden include dosyalarını kullanın. (Devre dışı bırakmak için boş bırakın)
2.1.15.1.4. intranetcolorstylesheet
Seçenek: Ön tanımlı stil sayfaları ile gelen belirtilen ayarları geçersiz kılmak için ek CSS stil sayfası ___ ekleyin
Tanım:
 • Bu tercih Personel İstemcinin arka plan rengini ve stilini ayarlamak için kullanılır. Değer, bir .css dosyasıdır. Hangi dosyanın uygun olduğunu sistem yöneticisi belirlemelidir. Sadece bir dosya adı, bir tam yerel yol veya (Eğer dosya bir uzak sunucuda ise) http:// ile başlayan bir tam URL girin. Sadece bir dosya adı girerseniz dosyanın Koha şablonları dizini içinde her aktif tema ve dil için css alt dizininde olması gerektiğini unutmayın. Tam yerel yolun, HTTP belge kökünden başlaması beklenir.

Önemli

Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın.
2.1.15.1.5. IntranetFavicon
Seçenek: Personel istemci faviconu için ___ içerisindeki resim dosyasını kullanın.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Not

Favicon Oluşturucu ile logonuzu favicon'a dönüştürün.
Tanım:
 • Favicon çoğu tarayıcıda adres çubuğunda URL yanında görünen küçük simgedir. Bu alan için varsayılan değer (boş bırakılırsa) Koha logosunda ki küçük 'K' dir.
2.1.15.1.6. IntranetmainUserblock
Seçenek: Aşağıdaki HTML'i personel istemci ana sayfasında kendi sütununda göster
2.1.15.1.7. IntranetNav
Seçenek: Personel istemci üzerindeki her sayfanın üst kısmında Daha fazla menüsünde aşağıdaki HTML'i göster (bağlantılar listesi ya da boş olmalıdır)
2.1.15.1.8. IntranetSlipPrinterJS
Seçenek: Slip yazdırırken aşağıdaki JavaScript'i kullan.
Tanım:
2.1.15.1.9. intranetstylesheet
Seçenek: Personel arayüzündeki tüm sayfalarda varsayılan css yerine (bu alan boş bırakılırken kullanılır), CSS stil sayfası ___ kullanın.
Tanım:
 • Intranetstylesheet tercihi, intranet ya da personel istemci için bir düzen ve tasarım tercihidir. Bu tercih bir kütüphanenin personel istemcisinin görünüşünü özelleştirmesini sağlar. Sadece bir dosya adı, tam bir yerel yol ya da http:// ile başlayan tam bir URL girin (eğer dosya uzak bir sunucu üzerinde ise). Unutmayın ki sadece bir dosya adı girerseniz dosya, Koha şablonları içerisindeki her aktif tema ve dil için css alt dizini içinde olmalıdır. Tam yerel yolun HTTP belge kökünden başlaması beklenir.
2.1.15.1.10. IntranetUserCSS
Seçenek: Personel istemci içerisindeki tüm sayfalara aşağıdaki CSS'i dahil et
2.1.15.1.11. intranetuserjs
Seçenek: Personel arayüzü içerisindeki tüm sayfalara aşağıdaki JavaScript'i dahil et
Tanım:
 • Bu tercih sistem yöneticisinin personel arayüzünün tüm sayfaları ile bütünleşik JavaScript ya da JQuery girmesini sağlar. Sistem yöneticileri Koha'nın interaktif bazı bölümleri özelleştirmek için bu tercihi kullanabilirler, örneğin oturum istemleri metnini özelleştirmek için. Koha kütüphaneleri tarafından kullanılan örnek JQuery komut dizinleri wiki sayfasında bulunabilir: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.15.1.12. SlipCSS
Seçenek: Ödünç verme ve rezerv sliplerinde ___ içindeki stil sayfasını dahil edin.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır
Tanım:
 • Alındı bildirimleri ya da işlem fişlerinize kalıcı yazı tipi ve renklerle stil vermek isterseniz, Koha'yı özel olarak işlem fişleriniz için bir stil sayfasına yönlendirmek için bu tercihi kullanabilirsiniz.
2.1.15.1.13. StaffAuthorisedValueImages
Varsayılan: Göster
Seçenek: arama sonuçlarında otorize değerler için (örneğin kayıp durumları ve konumlar gibi) resimleri ___.
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.15.1.14. staffClientBaseURL
Seçenek: Personel istemci http:// ___ adresinde bulunmaktadır
2.1.15.1.15. şablon
Varsayılan: prog
Seçenek: Personel arayüzünde ___ temasını kullanın.
Değerler:
 • prog

Önemli

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)
2.1.15.1.16. XSLTDetailsDisplay
Varsayılan: varsayılan
Seçenek: ___ XSLT stil sayfası kullanarak personel istemci ayrıntılarını görüntüleyin
Değerler:
 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın
  • Koha'nın önceki sürümlerinde bu, 'normally' okuyan ayardı
 • ön tanımlı olan için "varsayılan" girin
 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin
  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha'nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz
   • orn: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • orn. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin
  • orn: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Tanım:
 • XSLT stil sayfaları bir bibliyografik kayıt görüntülenirken ekranda gösterilen ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih ya Koha ile birlikte gelen ön tanımlı görünüşü kullanmanızı ya da kendi stil sayfalarınızı tasarlamanızı sağlar.
2.1.15.1.17. XSLTResultsDisplay
Varsayılan: varsayılan
Seçenek: Personel istemcide sonuçları, ___ bulunan XSLT stil sayfalarını kullanarak görüntüle
Değerler:
 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın
  • Koha'nın önceki sürümlerinde bu, 'normally' okuyan ayardı
 • ön tanımlı olan için "varsayılan" girin
 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin
  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha'nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz
   • orn: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • orn. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin
  • orn: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Tanım:
 • XSLT stil sayfaları arama sonuçlarını görüntülerken ekranda gösterilen detayların özelleştirmesine izin verir. Bu tercih, Koha ile gelen bir ön tanımlı görünümü kullanabilmenizi veya kendi stilinizi tasarlamanızı sağlar.
2.1.15.1.18. yuipath
Varsayılan: Koha ile birlikte
Seçenek: Yahoo UI Kütüphaneleri ___ kullan
Değerler:
 • Yahoo sunucularından
  • Bu seçenek ile sunucularınız üzerinde daha az talep olacaktır, fakat internet bağlantısının kesilmesi durumunda sorunlar ortaya çıkacaktır
 • Koha'ya dahil
  • Bu seçenek ile aramalar daha hızlı yapılır, ve internet bağlantısı kesilse bile çalışmaya devam edecektir
Tanım:
 • yuipath tercihi kullanıcıların Yahoo Kullanıcı Arabirimi Kütüphanesi'ne yerel bir yol ya da web url'si tanımlamalarını sağlar (http://developer.yahoo.com/yui/2/). Bu kütüphane JavaScript ve stil sayfaları dahil olmak üzere bir geliştirici araçları kaynağıdır.

2.1.15.2. Seçenekler

2.1.15.2.1. HidePatronName
Varsayılan: Göster
Seçenek: Materyal ödünç alan ya da ayırma yapan kullanıcıların isimlerini ayrıntılar sayfasında ya da "Ayırma Yap" ekranında ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.15.2.2. intranetbookbag
Varsayılan: Göster
Seçenek: personel kullanıcıda sepet seçeneğini ___
Değerler:
 • Gösterme
 • Göster
2.1.15.2.3. StaffDetailItemSelection
Varsayılan: Etkinleştir
Seçenek: kayıt detayları sayfasında materyal seçimini ___ .
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Bu tercih, personel istemci içerisinde kaydın ayrıntılar ekranındaki ayırmalar sekmesinde her materyalin solundaki onay kutularının gösterilmesini (ya da gösterilmemesini) seçmenize olanak verir. Bu onay kutularının gösterilmesi, personelin bir seferde silmek ya da düzenlemek için birden çok materyal seçebilmesini sağlar.
2.1.15.2.4. viewISBD
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin, personel istemcideki ISDB formları içindeki kayıtları görmesine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.15.2.5. viewLabeledMARC
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin, personel istemcideki etiketli MARC biçimi içindeki kayıtları görmesine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme
2.1.15.2.6. viewMARC
Varsayılan: İzin ver
Seçenek: personelin, personel istemcideki düz MARC biçimi içindeki kayıtları görmesine ___ .
Değerler:
 • İzin ver
 • İzin verme

2.1.16. Web Hizmetleri

Gidiş yolu: More &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Web Hizmetleri

2.1.16.1. ILS-DI

2.1.16.1.1. ILS-DI
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: OPAC kullanıcıları için ILS-DI hizmetleri ___
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
2.1.16.1.2. ILS-DI:AuthorizedIPs
Seçenek: ILS-DI hizmetleri için izin verilen IP'leri ___

2.1.16.2. OAI-PMH

2.1.16.2.1. OAI-PMH
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Koha'nın OAI-PMH sunucusunu ___ .
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
Tanım:
 • Metadata Harvesting (OAI-PMH) için Açık Arşivler Girişimi-Protokolü için iki 'katılımcı' grup vardır: Veri Sağlayıcıları ve Servis Sağlayıcıları. Veri Sağlayıcıları (açık arşivler, yazılım havuzu) metadata için ücretsiz erişim sağlar ve çok gerekli olmasa da diğer kaynaklara ya da tam metinlere de ücretsiz erişim imkanı sunabilir. OAI-PHM Veri Sağlayıcılar için kolay uygulanabilir, düşük bariyerli çözüm sağlar. Servis Sağlayıcılar metadata harvest etmek ve depolamak için Veri Sağlayıcılarının OAI arayüzlerini kullanırlar. Bunun Veri Sağlayıcılarına hiç bir canlı arama isteği olmayacağı anlamına geldiğini, hatta, hizmetlerin OAI-PMH aracılığıyla harvest edilen verilere dayandığını göz önünde bulundurun. Şu anda Koha yalnızca Veri Sağlayıcı olarak hareket edebilmektedir. Diğer veri havuzlarından harvest yapamaz. Koha'nın diğer veri havuzlarından harvest yapmasına en büyük engel MARC formatının Koha'nın doğal olarak dizinlediği tek metadata formatı olmasıdır. OAI-PHM çalışma şemalarını görmek için http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm adresini ziyaret ediniz.
Bu sayfada OAI-PMH hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://www.openarchives.org/pmh/
2.1.16.2.2. OAI-PMH:archiveID
Varsayılan: KOHA-OAI-TEST
Seçenek: Bu sitedeki kayıtları ___ ön eki ile tanımlayın:
2.1.16.2.3. OAI-PMH:AutoUpdateSets
Varsayılan: Etkinleştirme
Seçenek: Bir bibliyografik kayıt oluşturulduğunda ya da güncellendiğinde OAI-PHM ayarlarının otomatik olarak güncellenmesine ___.
Değerler:
 • Etkinleştirme
 • Etkinleştir
2.1.16.2.4. OAI-PMH:ConfFile
Bu tercih boş bırakıldığı takdirde Koha OAI sunucu normal modda çalışır, aksi takdirde genişletilmiş modda çalışır. Genişletilmiş modda, MARCXML veya Dublin Core dışında diğer formatları parametrelemek mümkündür. OAI-PMH:ConfFile kullanılabilir meta verileri biçimlerini listeleyen bir YAML yapılandırma dosyası ve bunları marcxml kayıtlarından oluşturmak için kullanılan XSL dosyalarını belirtir.
Daha fazla bilgi almak için appendix içinde yer alan sample conf file kısmına bakınız.
2.1.16.2.5. OAI-PMH:MaxCount
Varsayılan: 50
Seçenek: Bir ListRecords veya ListIdentifiers sorgusuna yanıt olarak bir seferde yalnızca ___ kayıt getirilsin.
Tanım:
 • Bu, harvesterlardan ListREcord ya da ListIdentifier sorgularına dayalı olarak dönüş yapan maksimum kayıt sayısıdır. ListIdentifier, ListRecords'ın kısaltılmış bir biçimi iken ListRecords kayıtlardan ziyade başlıkları getirerek tüm kayıtları harvest eder.

2.1.16.3. Raporlama

2.1.16.3.1. SvcMaxReportRows
Varsayılan: 10
Seçenek: Raporlar web servisi tarafından istenen bir raporun sadece ___ satırını getir.
Tanım:
 • Bu değer public reports tarafından getirilen sonuç sayısını sınırlamak için kullanılır.

2.2. Temel Parametreler

Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim

Önemli

Tüm 'Parametreleri' göründükleri sıraya göre yapılandırın.

2.2.1. Kütüphaneler & Gruplar

Koha sistemini ayarlarken, sisteminizi paylaşan her kütüphane için bilgi ekleyebilirsiniz. Bu veri Koha’nın birkaç alanında kullanılmaktadır.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Temel Parametreler &gt; Kütüphaneler ve Gruplar
Bu sayfayı ziyaret ederken, size sisteme önceden eklenmiş kütüphaneler listesi ve gruplar sunulacaktır.

2.2.1.1. Kütüphane Ekleniyor

Yeni bir kütüphane eklemek için:
 • 'Yeni Kütüphane' ye tıklayınız
 • Formun üst kısmında kütüphane hakkında bazı temel bilgiler sorulmaktadır
  • Kütüphane kodu boşluk içermeyen 10 veya daha az karakterden oluşmalıdır. Bu kod veritabanında özgün tanımlayıcı olarak kullanılır.
  • Ad, kütüphane adının genel erişime açık olduğu her yerde OPAC üzerinde görüntülenecektir ve kullanıcılar için anlamlı bir ad olmalıdır.
  • groups özelliğini ayarladıysanız kodunu ve adını girdikten sonra bu kütüphanenin hangi gruba ait olduğunu seçebilirsiniz
 • Sonra birim ile ilgili temel iletişim bilgilerinizi girebilirsiniz
  • Adres ve iletişim alanları, her kütüphane için özel bildirim oluşturmak için kullanılabilir
  • E-posta adresi alanı zorunlu değildir, ancak sistem içindeki her kütüphane için doldurulması gerekir.
   • Önemli

    Uyarıların gönderildiğinden ve doğru adresten gönderildiğinden emin olmak için kütüphane e-posta adresini girdiğinizden emin olun
  • URL alanı doldurulmuş ise kütüphane adına OPAC üzerindeki ayırmalar tablosu içinde bağlantı verilecektir.
  • OPAC bilgi kutusu, OPAC'da ayırmalar tablosunda fare imleci birim adının üzerine getirildiğinde görüntülenecek kütüphane hakkındaki bilgiyi girmeniz içindir
  • Personel kullanıcılarınızı belirli bir IP adresine kısıtlamayı planlamadığınız sürece IP adresinin doldurulması gerekli değildir.
   • Önemli

    AutoLocation tercihini etkinleştirdiyseniz bir IP adresi gereklidir
  • Son olarak, eklemek istediğiniz herhangi bir notunuz varsa buraya koyabilirsiniz. Bunlar OPAC'da görünmeyecektir.

Not

Listelenen alanlardan sadece ‘Kütüphane kodu’ ve ‘İsim’ gereklidir

2.2.1.2. Kütüphane Düzenleniyor/Siliniyor

Kullanıcısı olan ya da materyal eklenmiş her hangi bir kütüphaneyi silemeyeceksiniz.
Her kütüphanenin sağında 'Düzenle' bağlantısı mevcuttur. Bu linke kütüphaneyle ilgili söz konusu detayları düzenlemek/değiştirmek için tıklayınız.

Önemli

'Library code' üzerinde bir değişiklik yapamayacaksınız

2.2.1.3. Grup ekleniyor

Arama alanı ya da kütüphane özellik grubu eklemek için ekranın en üst kısmındaki ‘Yeni Grup’ butonuna tıklayın
Gruba 'searchdomain' içerisinden bir 'Kategori türü; verin ve bu grubun OPAC sayfasının üstünde kütüphane açılır menüsünde (OpacAddMastheadLibraryPulldown sistem tercihinin 'Ekle' olarak ayarlanmasıyla) ve gelişmiş arama sayfasında görünmesini istiyorsanız, 'Arama açılır menüsünde göster' kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Grup formu üzerindeki alanlardan, gerekli olan alanlar sadece 'Kategori kodu', 'isim' ve 'Kategori türü' alanlarıdır
2.2.1.3.1. Etki Alanı Gruplarını Ara
Etki alanı grupları aramak, sadece bir kütüphane ya da tüm kütüphaneleri aramaktansa size aynı zamanda kütüphane gruplarını da aramanıza imkan verecektir.
Etki Alanı Gruplarını Araştır'ı aktif olarak görmek için, Koha sisteminizdeki gelişmiş personel istemci arama sayfasını ziyaret edin:
2.2.1.3.2. Kütüphane Özellik Grupları
Gruplar ekleyerek kütüphanelerinize belirli kategoriler atayabilirsiniz
Özellikler daha sonra kütüphane formu ekle/düzenle aracılığı ile kütüphanelere uygulanır

2.2.2. Materyal Türleri

Koha, koleksiyonunuzu materyal türleri ve koleksiyon kodlarına göre organize etmenizi sağlar.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Temel Parametreler &gt; Materyal Türleri
Materyal türleri tipik olarak materyal türünü ifade eder (kitap, cd, dvd, vs…), fakat bunlar kütüphanenizin işine yarayan her hangi bir şekilde kullanılabilir.

2.2.2.1. Materyal Türü Ekleniyor

Yeni materyal türü eklemek için, Materyal Türleri sayfasının üstündeki ‘Yeni materyal türü’ne tıklamanız yeterlidir.
 • ‘Materyal Türü’ alanında materyal türünüz için kısa bir kod girin
 • Açıklama, materyal türünün düz metin tanımlamasıdır
 • Materyal türü ile ilgili bir resim seçebilirsiniz
  • Görüntü koleksiyonları serileri içinden seçim yapabilirsiniz
  • Uzak bir resme bağlantı kurabilirsiniz
  • Ya da materyal türüyle ilgili herhangi bir resim bağlantısı kurmayabilirsiniz
  • Önemli

   Materyal türü resimlerinin OPAC içerisinde görünebilmesi için noItemTypeImages tercihini 'Göster' olarak ayarlamalısınız
   • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Özellikleri &gt; Yönetici
 • Dolaşımda yer almasını istemediğiniz materyalleri için 'Ödünç verilmez' seçeneğini işaretleyin
  • 'Ödünç verilmez' olarak işaretli materyaller katalogda gözükecektir fakat bu materyaller kullanıcılara ödünç verilemeyecektir
 • Kiralama bedeli uyguladığınız materyaller için belirlediğiniz toplam kiralama bedelini 'Kiralama Ücreti' alanına girin
  • Önemli

   Bu alana sembol girmeyin, yalnızca sayılar ve ondalık ayırıcılar girin (ör. $5.00, 5 ya da 5.00 olarak girilmelidir)
  • Bu, materyal iadesinde kullanıcıdan cezayı tahsil edecektir
 • Bu tür materyaller ödünç verildiğinde bir uyarı ya da ileti almak istiyorsanız almak istediğiniz uyarı ya da iletiyi 'Ödünç verme mesajı' kutusu içine girebilirsiniz
  • Ödünç verme mesajı bir uyarı ya da ileti olabilir. İkisi arasındaki tek fark stildir. Varsayılan olarak ileti rengi mavidir
   ve uyarı rengi sarıdır.
 • Tamamladığınızda 'Değişiklikleri Kaydet' üzerine tıklayın
  • Not

   'Materyal türü' dışındaki tüm alanlar Materyal Türleri Listesinden düzenlenebilir
 • Yeni materyal türünüz şimdi listede görünecektir

2.2.2.2. Materyal Türleri Düzenleniyor

Her materyalin yanında düzenleme butonu vardır. Bir materyali düzenlemek için 'Düzenle' butonuna tıklamanız yeterlidir.

Önemli

'Materyal Türü' olarak atadığınız kodu düzeltemeyeceksiniz fakat materyal tanımını düzenleyebileceksiniz.

2.2.2.3. Materyal Türünü Sil

Her materyalin yanında silme butonu vardır. Bir materyali silmek için 'Sil' butonuna tıklamanız yeterlidir.

Önemli

Sisteminizde materyaller tarafından kullanılmakta olan materyal türlerini silemeyeceksiniz.

2.2.3. Otorize Değerler

Otorize değerler Koha'da çeşitli alanlarda kullanılabilir. Otorize değer kategorisi eklemek istemenizin bir nedeni de katalogcular tarafından MARC alanlarına girilecek değerleri kontrol etmek olabilir.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Temel Parametreler &gt; Otorize Değerler

2.2.3.1. Mevcut Değerler

Koha, kütüphanede kullanma olasılığınız olan önceden tanımlanmış değerler ile kurulur, örneğin 'Kayıp'
 • Asort1
  • Sağlama istatistik amaçlar için kullanılır
 • Asort2
  • Sağlama istatistik amaçlar için kullanılır
 • BOR_NOTES
  • Dolaşım ekranı ve OPAC'da görünen özel kullanıcı mesajları için değerler. Açıklama alanındaki değer mesaj metni olmalı ve 200 karakter ile sınırlı olmalıdır.
 • Bsort1
  • Kullanıcının sort 1 alanını doldurmak için girilebilir değerler
 • Bsort2
  • Kullanıcının sort 2 alanını doldurmak için girilebilir değerler
 • SEPET
 • CCODE
  • Koleksiyon kodları (materyalleri kataloglarken veya materyaller üzerinde çalışırken görüntülenir)
 • HASARLI
  • Hasarlı olarak işaretlenmiş materyaller için açıklamalar (kataloglamada ve materyaller üzerinde çalışırken görünür)
 • HINGS_AS
  • General Holdings: Sağlama Durum Göstergesi :: Bu veri elemanı, holdings report.a anında materyaller için sağlama durumunu belirtir
 • HINGS_C
  • General Holdings: Bütünlük Göstergesi
 • HINGS_PF
  • Fiziksel Durum Göstergeleri
 • HINGS_RD
  • General Holdings: Muhafaza Göstergesi :: Bu veri elemanı, ayırmalar raporu anında materyaller için muhafaza politikasını belirtir.
 • HINGS_UT
  • Genel Ayırmalar: Birim Belirteci Türü
 • LOC
  • Raf konumu (genellikle bir materyali eklerken ya da düzeltirken görünür)
 • KAYIP
  • Kayıp olarak işaretlenmiş materyaller için açıklamalar (materyali eklerken ya da düzenlerken görüntülenir)
  • Önemli

   Kayıp durumlarına verilen değerler, durumların düzgün görünmesi için alfabetik değil sayısal olmalıdır
 • MANUAL_INV
  • Manuel faturalama türleri için değerler
  • Önemli

   MANUAL_INV otorize değer kategorisi için Otorize Değer olarak belirlenen değer açıklama olarak görünecektir ve Otorize Değer Açıklaması miktar olarak kullanılacaktır. Açıklama alanına para tutarlarını para birimi sembolleri olmadan girin.
 • NOT_LOAN
  • Bir materyalin ödünç verilmeme nedenleri
  • Önemli

   Kayıp durumlarına verilen değerler, durumların düzgün görünmesi için alfabetik değil sayısal olmalıdır
  • Not

   Eksi sayı değerleri ayırma yapılmasına izin verirken (örneğin, sipariş durumları üzerinde kullanım gibi) artı sayı değerleri ayırma yapma ya da ödünç almaya izin vermeyecektir
 • PROC
 • REPORT_GROUP
  • Raporları sıralamak ve filtrelemek için bir yol, bu kategorideki varsayılan değerler Koha modüllerini (Hesaplar, Sağlama, Katalog, Dolaşım, Kullanıcılar) içerir
 • REPORT_SUBGROUP
  • Raporlarınızı daha ileri seviyede sıralamak ve filtrelemek için kullanılabilir. Bu kategori varsayılan olarak boştur. Buradaki değerler alt grubu uygun olan gruba bağlamak için Açıklama (OPAC) alanındaki REPORT_GROUP otorize değer kodlarını içermelidir.
 • KISITLANMIŞ
  • Bir materyalin kısıtlama durumu
 • YOL TÜRÜ
  • Kullanıcı adreslerinde kullanılacak yol türleri
 • SUGGEST
  • Kullanıcı önerilerinin kabul ya da reddetme nedenlerinin listesi (öneriler yönetirken görünür)
 • WITHDRAWN
  • Sistemden düşülen materyalin açıklaması (bir materyali eklerken ya da düzenlerken görünür)
 • YES_NO
  • Basit bir evet/hayır açılır menüsüne gereksinim duyduğunuz her yerde kullanabileceğiniz bir genel otorize değer alanı.

2.2.3.2. Yeni Otorize Değer Kategorisi Ekle

Koha ile varsayılan olarak gelen mevcut kategorilere ek olarak, kütüphaneciler kendi yetkili değer kategorilerini sisteme eklenmiş veriyi kontrol etmek için ekleyebilirler. Yeni kategori eklemek için:
 • 'Yeni Kategori'ye tıklayın
 • Kategorinizi 10 karakter ile sınırlandırın (kategorinin ne için olduğunu açıklayan kısa bir şekilde)
  • Önemli

   Kategoride çizgi ve tire dışında boşluk veya özel karakterler olamaz.
 • Yeni bir kategori eklerken en az bir otorize değer oluşturmanız istenir
  • Otorize değeriniz için 'Otorize değer' alanı içerisine bir kod girin
   • Önemli

    Otorize değer 80 karakterle sınırlıdır ve içerisinde çizgi ve tire dışında boşluk veya özel karakterler olamaz.
  • Görüntülenecek gerçek değer için açıklama alanını kullanın. OPAC içerisinde farkı bir şey gösterilmesini istiyorsanız bir 'Açıklama (OPAC)' girin
  • Bu yetkili değer kategorisini sadece belirli kütüphanelere sınırlamak istiyorsanız, ‘Birimler kısıtlaması’ menüsünden bu kütüphaneleri seçebilirsiniz. Bu özelliği tüm kütüphaneler için göstermek istiyorsanız, listenin en üstündeki ‘Tüm birimleri’ seçiniz.
  • StaffAuthorisedValueImages ve/veya AuthorisedValueImages değerlerini otorize değerler için resimleri göster olarak ayarladıysaız, 'Bir simge seçin' menüsü altında resim seçebilirsiniz
 • 'Kaydet'e tıklayın
 • Yeni kategoriniz ve değeriniz otorize değerler listesinde görünecektir

2.2.3.3. Yeni Otorize Değer Ekleyin

Yeni otorize değerler mevcut veya yeni bir kategoriye eklenebilir. Yeni değer eklemek için:
 • ...'için yeni otorize değer'e tıklayın
 • Otorize değeriniz için 'Otorize değer' alanı içerisine bir kod girin
  • Önemli

   Otorize değer 80 karakterle sınırlıdır ve içerisinde çizgi ve tire dışında boşluk veya özel karakterler olamaz.
 • Görüntülenecek gerçek değer için açıklama alanını kullanın. OPAC içerisinde farkı bir şey gösterilmesini istiyorsanız bir 'Açıklama (OPAC)' girin
 • Bu yetkili değer kategorisini sadece belirli kütüphanelere sınırlamak istiyorsanız, ‘Birimler kısıtlaması’ menüsünden bu kütüphaneleri seçebilirsiniz. Bu özelliği tüm kütüphaneler için göstermek istiyorsanız, listenin en üstündeki ‘Tüm birimleri’ seçiniz.
 • StaffAuthorisedValueImages ve/veya AuthorisedValueImages değerlerini otorize değerler için resimleri göster olarak ayarladıysaız, 'Bir simge seçin' menüsü altında resim seçebilirsiniz
 • 'Kaydet'e tıklayın
 • Yeni değer mevcut değerlerle birlikte listede gözükecektir

2.3. Kullanıcılar & Dolaşım

Dolaşım ve kullanıcı bilgilerini denetlemek için ayarlar.

2.3.1. Kullanıcı Kategorileri

Kullanıcı kategorileri kullanıcılarınızı farklı görevlerde, yaş gruplarında ve kullanıcı türlerinde düzenlemenize imkan sunar.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar & Dolaşım &gt; Kullanıcı Kategorileri
Kullanıcı türleri altı ana kategoriden birine atanır:
 • Yetişkin
  • En yaygın kullanıcı tipidir, çoğunluklar genel ‘Kullanıcı’ kategorisi için kullanılır.
 • Çocuk
  • Çocuk kullanıcıların kendilerine bağlı bir velisi olabilir.
 • Personel
  • Kütüphaneciler (ve kütüphane çalışanları) personel kategorisine atanmalıdır, böylece izinlerini ayarlayabilir ve personel istemciye erişimlerini sağlarsınız
 • Kurumsal
  • Kurumsal kullanıcılar kurumlardır. Kurumlar Profesyonel kullanıcılar için garantör olarak kullanılabilir.
 • Profesyonel
  • Profesyonel kullanıcılar kurumsal kullanıcılarla ilişkilendirilebilir
 • İstatistiksel
  • Bu kullanıcı türü sadece istatistiksel amaçlarla kullanılır, materyallerin bina içi kullanımı gibi.

2.3.1.1. Kullanıcı kategorisi ekleniyor

Yeni bir kullanıcı kategorisi eklemek için sayfanın üstündeki ‘Yeni kategoriye’ tıklayın
 • 'Kategori kodu', yeni kodunuz için bir tanımlayıcıdır.
  • Önemli

   Kategori kodu 10 karakterle sınırlıdır (sayılar ve harfler)
  • Önemli

   Bu alan kullanıcı kategorinizi kaydetmek için gereklidir. Boş bırakılırsa bir hata ile karşılaşırsınız.
 • 'Tanım' alanındaki kategorinin düz metin sürümünü girin.
  • Önemli

   Bu alan kullanıcı kategorinizi kaydetmek için gereklidir. Boş bırakılırsa bir hata ile karşılaşırsınız.
 • Eğer kullanıcılar için sınırlı bir kayıt dönemi varsa (ör. Öğrenci kartlarının kullanma süresi 9 aydan sonra veya belirli bir tarihten sonra dolacaktır gibi) Kayıt dönemi (ay olarak) doldurulmalıdır.
  • Önemli

   Hem bir ay limiti hem de belirli bir tarih bitişi giremezsiniz. Girmek için ikisinden birini seçin.
  • Önemli

   Bu alan kullanıcı kategorinizi kaydetmek için gereklidir. Boş bırakılırsa bir hata ile karşılaşırsınız.
 • Bazı kullanıcı kategorilerinin kendileriyle ilgili minimum yaş (yıl olarak) zorunluluğu olabilir, Bu yaşı 'Yaş gereklidir' kısmına girin.
  • Önemli

   Bu değer yalnızca BorrowerMandatoryField kullanıcı kaydında gerekli bir alan olarak DateOfBirth değerini tanımlarsa kontrol edilir.
 • Kullanıcı kategorilerinin kendileriyle ilgili (çocuklar gibi) maksimum yaş zorunluluğu da olabilir (yıl olarak), bu yaşı 'Üst Yaş sınırı' kısmına girin.
  • Önemli

   Bu değer yalnızca BorrowerMandatoryField kullanıcı kaydında gerekli bir alan olarak DateOfBirth değerini tanımlarsa kontrol edilir.
 • Kullanıcılarınızdan bir üyelik ücreti tahsil ediyorsanız (örneğin başka bir bölgede yaşayanlar gibi) bunu 'Kayıt ücreti' alanına girebilirsiniz.
  • Önemli

   Bu alana sadece sayılar ve ondalık sayılar girin
 • Kullanıcılarınızın gecikme uyarılarını almasını istiyorsanız, 'Gecikme uyarısı gerekli' kısmını 'Evet'e ayarlayın
 • Kayıp materyallerin personel istemci içerisinde gösterilip gösterilmeyeceğini 'Personel istemcide kayıp materyaller' açılır menüsünden bir seçim yaparak, kullanıcı kategorisi bazında belirleyebilirsiniz
  • Önemli

   Bunun yalnızca personel istemcide uygulanabilir olduğunu aklınızda bulundurun, bu yüzden bu değeri personel istemciye erişim olmayan kullanıcı kategorileri üzerinde değiştirmenin bir etkisi olmayacaktır.
 • Materyallere ayırma yapan kullanıcılarınızdan ücret tahsil ediyorsanız bu miktarı 'Ayırma ücreti' alanına girin.
  • Önemli

   Bu alana sadece sayılar ve ondalık sayılar girin
 • ‘Kategori Türü’ alanında altı ana kategoriden birini seçin
  • Önemli

   Bu alan kullanıcı kategorinizi kaydetmek için gereklidir. Boş bırakılırsa bir hata ile karşılaşırsınız.
 • Birim Kısıtlamaları kütüphane sisteminizdeki bazı birimleri bu kullanıcı kategorisine kısıtlamanıza izin verir. Bu kategoriyi her hangi bir kütüphanede kullanmak istiyorsanız, ‘Tüm birimleri seçiniz.
 • Son olarak bir kullanıcı kategorisine varsayılan olarak gelişmiş mesajlaşma tercihleri atayabilirsiniz
  • Önemli

   EnhancedMessagingPreferences tercihini etkinleştirmenizi gerektirir.
  • Bu varsayılan değerler, sisteme eklenen yeni kullanıcılar için uygulanacaktır. Bunlar, mevcut kullanıcıların tercihleri üzerinde bir düzenleme yapmayacaktır. Ayrıca bireysel kullanıcılar için değiştirilebilirler, Bu ayar sadece bütün bir kategori için mesajları ayarlamayı kolaylaştırmak için varsayılan ayardır.
   • Not

    Kullanıcı kategorisi için varsayılan değeri ayarladıktan sonra bu değişiklikleri tüm kullanıcılar üzerinde diğer/bakım klasörü içinde bulunan borrowers-force-messaging-defaults komut dizisini çalıştırarak zorlayabilirsiniz. Bu komut hakkında yardım almak için sistem yöneticinize başvurun.

2.3.2. Dolaşım ve Ceza Kuralları

Bu kurallar materyallerin nasıl dolaştığını, nasıl/ne zaman hesaplandığını ve ayırmaların nasıl işlendiğini tanımlar.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar &gt; Dolaşım &gt; Dolaşım ve ceza kuralları
Kurallar şu sırayı kullanarak en özelden daha az özele doğru uygulanır:
 • aynı kütüphane, aynı kullanıcı türü, aynı materyal türü
 • aynı kütüphane, aynı kullanıcı türü, tüm materyal türü
 • aynı kütüphane, aynı kullanıcı türü, aynı materyal türü
 • aynı kütüphane, tüm kullanıcı türleri, tüm materyal türleri
 • varsayılan (tüm kütüphaneler), aynı kullanıcı türü, aynı materyal türü
 • varsayılan (tüm kütüphaneler), aynı kullanıcı türü, tüm materyal türleri
 • varsayılan (tüm kütüphaneler), tüm kullanıcı türleri, aynı materyal türü
 • varsayılan (tüm kütüphaneler), tüm kullanıcı türleri, tüm materyal türleri

Not

Tek kütüphaneli bir sisteminiz varsa kuralları oluşturmadan önce birim adınızı seçin (kuralların sadece 'tüm kütüphaneler' seçeneği için olması bazen ayırmalar ile sorun yaşanmasına neden olabilir)

Önemli

En azından varsayılan bir dolaşım kuralı ayarlamak durumunda kalacaksınız. Bu kural tüm materyal türleri, kütüphaneler ve kullanıcı kategorileri için geçerlidir. Özel bir kuralla eşleşmeyen tüm örnekleri bu kural ortaya çıkaracaktır. Ödünç verirken, tüm kütüphanelere, materyal türlerine ve kullanıcı türlerine ait bir kuralınız yoksa kullanıcıların ayırma işleminin engellendiğini görebilirsiniz. Ayrıca, özel kütüphaneniz için bu yayın ayırma işlemini önlemek üzere tüm materyal ve kullanıcı türlerine ayarlanmış bir kural isteyebilirsiniz. Koha hangi kurala başvurulacağını bilmek durumundadır.

2.3.2.1. Varsayılan Dolaşım Kuralları

Ödünç verme kuralları matrisini kullanarak kullanıcı/materyal türü kombinasyonlarına bağlı olan kurallar tanımlayabilirsiniz. Kurallarınızı ayarlamak için açılır menüden bir kütüphane seçin (veya bu kuralları tüm birimler üzerinde uygulamak istiyorsanız "tüm kütüphaneler" opsiyonunu seçin)
Matristen, kuralların uygulanacağı herhangi bir kullanıcı kategorisi kombinasyonu ve materyal türünü seçebilirsiniz
 • Öncelikle kuralı hangi kullanıcı kategorisine uygulamak istediğinizi seçin. Bunu 'Hepsi' şeklinde bırakırsanız, bu kural tüm kullanıcı kategorilerine uygulanacaktır
 • Bu kuralın uygulanacağı 'Materyal türü'nü seçin. Bunu 'Tümü' olarak bırakırsanız tüm materyal türlerine uygulanır.
 • ‘Mevcut izin verilen ödünçler’ alanına rakam girerek kullanıcıların bir kerede ödünç alacağı materyal sayısını kısıtlayın
 • 'Ödünç alma periyodu' kutusuna birimlerin sayısını (gün veya saat) girerek, bir kullanıcının bir materyali ödünç alabileceği zaman periyodunu tanımlayın.
 • Ödünç alma periyodunun ve cezaların 'Birim' sütununda hesaplanacağı zaman birimini, Gün ya da Saat, seçin
 • Ödünç verme periyodunun ve cezaların 'Birim' sütununda hesaplanacağı zaman birimini, Gün ya da Saat, seçin.
 • 'Ceza miktarı' gecikmiş materyallere uygulayacağınız ceza miktarı ile aynı tutarda olmalıdır
  • Önemli

   Sadece sayılar ve ondalık ayırıcıları girin (para birimi simgeleri girmeyin).
 • Ayarlama yaptığınız birimdeki 'Ceza Ücretlendirme Zaman Aralığını' giriniz (örneğin, cezaları her 1 gün ya da her 2 saat için ücretlendirin)
 • 'Ceza erteleme süresi,' gecikme cezası işlemeye başlamadan önce bir materyalin gecikebileceği zaman periyodudur.
  • Önemli

   Bu yalnızca gün birimi için ayarlanabilir, saat olarak ayarlanamaz
 • 'Gecikme Cezası Aşımı' bu kullanıcı ve materyal kombinasyonu için uygulanan maksimum cezadır
  • Önemli

   Bu alan boş bırakılırsa, Koha bu materyal üzerine tahakkuk edecek cezalar için bir limit koymaz. Maksimum ceza miktarı MaxFine sistem tercihi kullanılarak ayarlanabilir.
 • Kütüphaneniz kullanıcılarına hesaplarını askıya alarak ceza veriyorsa, ' Ceza gün sayısı' alanına kullanıcı hesabının askıya alınması süresinin kaç gün olması gerektiğini girebilirsiniz.
  • Önemli

   Bu yalnızca gün birimi için ayarlanabilir, saat olarak ayarlanamaz
 • Daha sonra, kullanıcıların bu materyal türünün süresini uzatıp uzatamayacağına karar verin ve eğer mümkünse 'İzin verilen uzatmalar' kutusunda materyalin süresinin kaç kez uzatılacağını girin
 • Süre uzatmaya izin veriyorsanız süre uzatma döneminin hangi uzunlukta olacağını (seçtiğiniz ünitelerde) 'Süre uzatma dönemi' kutusundan denetleyebilirsiniz
 • Bu materyal türü üzerinde kullanıcılar ayırma yapabiliyorlarsa, 'İzin verilen ayırma' alanında ayırma yapılabilecek (bu türden) materyallerin toplam sayısını girin
 • Son olarak, materyal türü için bir kira bedeli tahsil ediyorsanız ve bu ücret üzerinden belirli bir kullanıcı türü için indirim uyguluyorsanız, (% sembolü) olmadan indirim yüzdesini 'Kiralama indirimi' alanına girin
Bittiğinde, değişikliklerinizi kaydetmek için 'Ekle' butonuna tıklayın. Bir kuralı değiştirmek için, sadece kuralın sağındaki 'Düzenle' bağlantısına tıklayın ve doldurulmuş olarak formun alt kısmında görüntülenen değerleri düzenleyin.
Eğer kuralı silmek istiyorsanız, kuralın sağındaki 'Sil' bağlantısına tıklayın.
Zaman kazanmak için, Kurallar matrisi üzerindeki klonlama seçeneğini seçerek, bir kütüphaneden diğer bir kütüphaneye kuralları klonlayabilirsiniz.
Klonlamayı seçtikten sonra size bir onay mesajı sunulacak.

2.3.2.2. Varsayılan Ödünç ve Ayırma Politikası

Aşağıda tanımlanmış olmaması durumunda belirli bir materyal türü veya kategorisi için kullanılacak ödünç verme ve ayırma politikalarının maksimum sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu, varsayılanlar için alternatif kuraldır.
Başka diğer bir seçenek aşağıdaki formlarda ayarlı değilse bu menüden kütüphanedeki tüm materyal türleri ve kullanıcılara uygulamak için bir varsayılan ayarlayabilirsiniz.
 • 'Total Current Checkouts Allowed'de kullanıcıların bir defada ödünç alabilecekleri toplam rakamı girin
 • Kullanıcıların 'Ayırma Politikası' menüsü kullanarak nerede ayırma yapabileceklerini denetleyin
  • Herhangi bir kütüphaneden: Kullanıcılar bu materyal üzerine herhangi bir kütüphaneden ayırma koyabilirler. (her hangi bir tanım yapılmamışsa varsayılan değeri kullanın)
  • Ana kütüphaneden: Sadece ana kütüphanenin kullanıcıları bu kitap üzerine ayırma koyabilir.
  • Hiçbir Ayırmaya İzin Verilmedi: Hiçbir kullanıcı bu kitabı ayıramaz.
 • Materyalin iade edildikten sonra nereye döneceğini denetleyin
  • Materyal kütüphaneye iade ediliyor
  • Materyal ödünç verme birimine geri döner
  • Kayıp materyaller
   • Materyal askıdayken iade alındığı yerde kalır ve hiçbir zaman 'ana kütüphaneye' iade edilmez.
 • İlkenizi ayarladıktan sonra bu ayarı, kuralın sağındaki 'Geri al' bağlantısına tıklayarak geri alabilirsiniz

2.3.2.3. Kullanıcı başına ödünç alımlar

Bu kütüphane için, belirli bir kategorideki bir kullanıcının materyal türü gözetilmeksizin maksimum kaç materyal alabileceğini belirleyebilirsiniz.

Not

Belirli bir kullanıcı kategorisi için ödünç verilebilir toplam tutar boş bırakılırsa, özel bir materyal türü için tanımladığınız muhtemel bir limit dışında hiç bir limit uygulanmaz.
Örneğin, matris içinde yönetim kurulundaki kullanıcıların 10 kitap ve 5 DVD alabilmelerine izin veren bir kural var, ancak siz yönetim kurulundaki kullanıcıların bir defada sadece 12 materyal ödünç almalarının mümkün olmasını istiyorsunuz. Buraya 12 girerseniz ve kullanıcının üzerinde zaten 10 tane kitap varsa, izin verilen 12 toplamına eşit olarak yalnızca 2 adet DVD ödünç almalarına izin verilecektir.

2.3.2.4. Materyal Ayırma Politikaları

Bu kütüphane için, belirli bir materyal türü için kullanıcı kategorisi ne olursa olsun ayırma ve iade politikalarını düzenleyebilirsiniz.
Çeşitli ayırma kuralların aşağıdaki etkileri mevcuttur:
 • Herhangi bir kütüphaneden: Kullanıcılar bu materyal üzerine herhangi bir kütüphaneden ayırma koyabilirler. (her hangi bir tanım yapılmamışsa varsayılan değeri kullanın)
 • Ana kütüphaneden: Sadece ana kütüphanenin kullanıcıları bu kitap üzerine ayırma koyabilir.
 • Hiçbir Ayırmaya İzin Verilmedi: Hiçbir kullanıcı bu kitabı ayıramaz.

Önemli

AllowHoldPolicyOverride sistem tercihi 'izin ver' olarak ayarlı ise bu politikaların dolaşım personeliniz tarafından geçersiz bırakılabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Önemli

Bu politikalar rezerv personelinin birimine değil, kullanıcının ana birimine göre esas alınır.
Çeşitli iade ilkelerinin aşağıdaki etkileri mevcuttur:
 • Materyal ana kütüphaneye dönecek: Kütüphanecinin materyali ait olduğu ana kütüphaneye transfer etmesi istenecektir
  • Önemli

   AutomaticItemReturn tercihi otomatik olarak materyali ana kütüphaneye transfer olacak şekilde ayarlı ise, bu yönde bir istemci ekrana gelmeyecektir
 • Materyal ödünç verildiği birime dönecek: Kütüphanecinin materyali ödünç verildiği kütüphaneye transfer etmesi istenecektir
  • Önemli

   AutomaticItemReturn tercihi otomatik olarak materyali ana kütüphaneye transfer olacak şekilde ayarlı ise, bu yönde bir istemci ekrana gelmeyecektir
 • Item floats: Materyal ödünç verildiği birimden transfer edilmeyecek, bunun yerine manuel olarak transfer edilene ya da başka bir birimde ödünç verilene kadar orada kalacaktır.
Örneğin kütüphanelerinizde ayırtma işlemi yapılmasına izin veriyorsunuz fakat yeni materyallere veya DVD'lere diğer alt gruplar tarafından ayırtma yapılmasını istemiyorsunuz, bu sebeple 'Ayırtma Politikası'nı 'Ana kütüphaneden' olarak ayarlayabilirsiniz ve böylece bu materyaller üzerinde sadece 'kütüphane ve kullanıcının ana kütüphanesi aynı' ise ayırtma yapılabilir. Ayrıca bu formdan belirli materyaller üzerinde ayırtma yapılmasını tamamen engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda floating materyal türlerini ve ana kütüphaneleri ile kalan türleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz.

2.3.3. Kullanıcı Nitelik Türleri

Kullanıcı nitelikleri, kullanıcı kayıtlarınız ile ilişkilendirmek için özel alanlar tanımlamak için kullanılır. Özel alanlar kullanımını etkinleştirmek için ExtendedPatronAttributes sistem tercihini ayarlamalısınız.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar & Dolaşım & Kullanıcı nitelik türleri
Bu alanın yaygın kullanımı öğrenci kimlik numarası ya da ehliyet ile olacaktır.

2.3.3.1. Kullanıcı Niteliği Ekleniyor

Yeni kullanıcı nitelik türü eklemek için sayfanın üstündeki ‘Yeni kullanıcı nitelik türü’ne tıklayın
 • 'Kullanıcı öznitelik türü kodu' içinde, bu alanı tanımlamak için kısa bir kod girin
  • Önemli

   Bu alan 10 karakter ile sınırlıdır (yalnızca rakamlar ve harfler)
  • Önemli

   Bir nitelik tanımlandıktan sonra bu ayar değiştirilemez
 • ‘Açıklama’ alanında bu alanın ne içereceğinin uzun bir açıklamasını (düz metin olarak) ekleyin
 • Bir kullanıcı kaydının, bu niteliğin birden çok değerine sahip olması için 'Yinelenebilir' öğesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.
  • Önemli

   Bir nitelik tanımlandıktan sonra bu ayar değiştirilemez
 • 'Benzersiz tanımlayıcı' işaretli ise nitelik, bir benzersiz tanımlayıcı olacaktır, bu şu anlama gelir, eğer bir kullanıcı kaydına bir değer verilmiş ise, aynı değer başka bir kayda verilemeyecektir.
  • Önemli

   Bir nitelik tanımlandıktan sonra bu ayar değiştirilemez
 • Şifreyi, bu nitelikle ilişkilendirmeyi mümkün kılmak için 'Şifreye izin ver' seçeneğini onaylayın.
 • Bu niteliği OPAC’daki kullanıcı detaylar sayfasında göstermek için 'OPAC’da göster' seçeneğini onaylayın.
 • Bu niteliği personel kullanıcı aramasında araştırılabilir hale getirmek için 'Araştırılabilir' seçeneğini onaylayın.
 • Bu niteliği, ödünç verme ekranının solundaki kısa kullanıcı bilgileri ekranında ve diğer kullanıcı sayfalarında görünür hale getirebilmek için 'Ödünç vermede göster' seçeneğini onaylayın
 • Otorize değer kategorisi; biri seçilirse, kullanıcı kaydı giriş sayfası yalnızca otorize değer listesinden seçilecek değerlere izin verecektir.
  • Bu menüde görünmesi için öncelikle bir otorize değer listesi eklemelisiniz
   • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Temel Parametreler &gt; Otorize Değerler
  • Önemli

   toplu kullanıcı aktarımı esnasında bir otorize değer listesi mecburi tutulmaz.
 • Bu niteliğin sadece belirli birimler tarafından kullanılmasını istiyorsanız, bu birimleri 'Birim sınırlandırma' listesinde seçebilirsiniz. Tüm kütüphaneler için göstermek için 'Tüm birimler'i seçin.
  • Önemli

   Konumların zaten üzerlerine ayarlandığı materyallerin değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurun. Birim sınırlaması yalnızca mevcut personel oturumunun ana birimine dayanan otorize değer seçimini sınırlandırır. Materyal kayıtları için tüm otorize değerler (LOC, LOST, CCODE, etc) tüm kullanıcılar için OPAC içinde gösterilecektir.
 • Bu niteliği kullanıcı türlerinin sadece birinde göstermek istiyorsanız, 'Kategori' açılır menüsünden o kullanıcı türünü seçin
 • Çok sayıda niteliğiniz varsa bunları gruplamak kullanışlı olabilir, böylece nitelikleri düzenlemek için kolayca bulabilirsiniz. PA_CLASS için bir Otorize Değer oluşturursanız, 'Class' açılır menüsünde görünecektir ve böylece niteliklerin bölümleri için nitelikler sayfasını değiştirebilirsiniz
 • Yeni niteliği kaydetmek için Kaydet butonuna tıklayın
Niteliğiniz eklendikten sonra nitelikler listesinde ve aynı zamanda kullanıcı kaydı ekle/düzenle formunda gözükecektir
Sınıfları nitelikleri organize etmek için ayarladıysanız, kullanıcı ekle/düzenle formu şeklinde gözükeceklerdir

2.3.3.2. Kullanıcı Nitelikleri Düzenleme/Silme

Nitelikler listesindeki her kullanıcı niteliğinin yanında bir düzenleme ve silme bağlantısı vardır.
Özellik içerisindeki bazı alanlar üzerinde, bir kez oluşturulduktan sonra değişiklik yapılamayacaktır:
 • Kullanıcı nitelik türü kodu
 • Tekrarlanabilir
 • Teklik tanımlayıcı
Kullanımda ise, nitelik silmeniz mümkün olmayacaktır.

2.3.4. Kütüphane Transfer Limitleri

Kütüphane gönderim, kütüphane kabul ve ilgili koleksiyon kodlarına dayalı kütüphaneler arasındaki materyal transferi kabiliyetini sınırlandırın.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar &gt; Dolaşım &gt; Kütüphane Transfer Limitleri
Bu kurallar sadece UseBranchTransferLimits tercihi 'zorla' olarak ayarlanırsa yürürlüğe girer
Başlamadan önce bu kısıtlamaları hangi kütüphane için ayarlayacağınızı belirlemek isteyeceksiniz.
Transfer limitleri Otorize Değer yönetim alanı aracılığıyla uyguladığınız koleksiyonları kodları temel alınarak ayarlanır.
Koleksiyon kodları onay kutuları üzerinde sekmeler olarak görünecektir:
Yukarıda seçtiğiniz materyal türlerinden iadelerini kabul ettiğiniz kütüphaneler için onay kutularını doldurun (aşağıdaki örnekte - FIC)
Yukarıdaki örnekte, Centerville kütüphanesi tüm kullanıcıların Liberty ve Franklin hariç tüm kütüphanelerden kendi birimlerine materyal iadesine izin vermektedir.

2.3.5. Ulaştırma Maliyet Matrisi

Taşıma maliyet matrisi, bir kütüphane sisteminin kitapları karşılıklı olarak taşımak için göreli maliyeti tanımlamasını sağlar. Kütüphane sisteminin bu matrisi kullanması için öncelikle UseTransportCostMatrix sistem tercihini 'Kullan' olarak ayarlamalısınız.

Önemli

Taşıma maliyeti matrisi, ayırtmaların nereden onaylandığının kontrolünde önceliklidir, eğer matris kullanılmıyorsa Koha bu sefer StaticHoldsQueueWeigh sistem tercihini kontrol eder.
Tutarlar, isteğe göre maksimum değer (örneğin 1 ya da 100) ile minimum tutar olan 0 arasında olan ondalık değerlerdir. Örneğin, bunların aktarma tutarı tam olarak karşılık gelirse, her bir kütüphane arasındaki uzaklığı mil cinsinden ‘tutarınız’ olarak kullanabilirsiniz. Belki de postaneler daha iyi bir ölçü olacaktır. Postaneyi paylaşan kütüphaneler 1 tutarları olacaktır, yakın postanelerin 2 tutarları olacaktır, vs.
Kargo bedellerini girmek için, değiştirmek istediğiniz hücre üzerine tıklayın, 'Devre dışı bırak' kutusunun onayını kaldırın ve 'fiyatınızı' girin
Maliyetlerinizi girdikten sonra klavyenizdeki 'Enter' tuşuna basın veya değişikliklerinizi kaydetmek için matris altındaki 'Kaydet' düğmesini tıklayın.

2.3.6. Materyal Dolaşım Uyarıları

Kütüphaneler kullanıcıları dolaşım olayları hakkında otomatik olarak bilgilendirmek isterlerse karar verebilirler. (iadeler ve ödünçler).
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar &gt; Dolaşım &gt; Materyal Dolaşım Uyarıları
Bu tercihler kullanıcı türleri ve materyal türleri temel alınarak ayarlanır.

Önemli

Bu tercih kullanıcının kişisel mesaj ayarlarındaki değişiklikler ile geçersiz kılınabilir.
Dolaşım uyarıları ayarlamak için:
 • Ekranın üstündeki açılır menüden kütüphanenizi seçin
  • Tercihleri tüm kütüphaneler için ayarlamak için, menüyü 'Varsayılan'a ayarlanmış olarak tutun
 • Varsayılan olarak tüm materyal türleri ve tüm kullanıcılar ödünç alma ve iade etme işlemleri hakkında bilgilendirilirler. Bunu değiştirmek için bildirimleri durdurmak istediğiniz materyal/kullanıcı türü karma menüsü üzerine tıklayın.
  • Yukarıdaki örnekte, Gençler ve Çocuklar ödünç alma bildirimleri almayacaktır.

2.3.7. İller ve İlçeler

Kullanıcı girdisini standartlaştırmak için, bölgenizdeki şehirleri ya da kasabaları tanımlayabilirsiniz, böylelikle yeni kullanıcılar eklendiğinde kütüphaneciler şehir ve posta kodu bilgisini girmek yerine sadece bir listeden şehri seçeceklerdir.
 • Gidiş Yolu:Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Kullanıcılar &gt; Dolaşım &gt; İller ve İlçeler

2.3.7.1. Şehir Ekleniyor

Yeni bir şehir eklemek için, sayfanın üstündeki 'Yeni Şehir' düğmesine tıklayın ve şehir adı, eyalet, zip/posta kodu ve ülke bilgilerini girin.
Gönder butonunu tıklayınca girdiğiniz şehir bilgileri kaydedilecek ve İller ve İlçeler sayfasında listelenecektir.
Şehir/İlçe/Semt her hangi bir zaman diliminde değiştirilebilir ya da silinebilir.

2.3.7.2. Kullanıcı ekleme formu üzerinde şehirleri görüntülüyor

Yeni şehir formunu kullanarak yerel şehirleri tanımladıysanız, kullanıcı kaydı eklerken ya da düzeltirken bu şehirlerin, şehir seçimini kolaylaştırması için açılır menüde olduğunu göreceksiniz.
Bu, potansiyel yazım hataları veya yanlış posta kodları riski olmadan yerel şehirleri kullanıcı kaydına kolayca girmeye izin verecek.

2.4. Katalog Yönetimi

Kataloglamaya başlamadan önce Koha sisteminizde bu kontrolleri ayarlayın.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog

2.4.1. MARC Bibliyografik Yapıları

Çerçeveleri yeni bibliyografik kayıtları oluşturmada şablonlar olarak düşünün. Koha düzeltilebilecek ya da silinebilecek bazı ön tanımlı çerçevelerle birlikte gelir ve kütüphaneciler kütüphanelerine özel olarak kendi çerçeve içeriğini oluşturabilirler.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog &gt; MARC Bibliyografik Çerçeveleri

Önemli

Varsayılan çerçeveyi silmeyin ya da düzeltmeyin çünkü bu, kataloglama kayıtlarınızda sorun oluşturacaktır – Her zaman için varsayılan çerçeveye bağlı olarak yeni bir şablon oluşturun ya da başka çerçeveleri değiştirin.
Her bir çerçevenin sağındaki 'MARC yapısı' bağlantısına tıkladıktan sonra, ekranda kaç alan görmek istediğinize tablonun en üstündeki sayfa düzenleme seçeneklerini kullanarak karar verebilirsiniz.

2.4.1.1. Yeni Çerçeve Ekle (framework)

Yeni bir çerçeve eklemek için
 • 'Yeni Çerçeve' üzerine tıklayın
  • 4 ya da daha az karakterden oluşan bir kod girin
  • Çerçevenizin daha ayrıntılı bir açıklamasını girmek için açıklama alanını kullanın
 • 'Onayla'ya' tıkla
 • Çerçeveniz eklendiğinde, çerçeveler listesinin sağındaki 'MARC yapısı'üzerine tıklayın.
  • Sizden yeni çerçevenize temel oluşturmak üzere bir çerçeve seçmeniz istenecektir, bu en baştan boş bir çerçeveye başlamaktan daha kolaydır
 • Çerçeveniz bir kez ekranda göründükten sonra, alt alanları düzenleme yönergelerini izleyerek her alanı düzenleyebilir ya da silebilirsiniz

2.4.1.2. Mevcut çerçeveleri düzenle

Çerçevenin sağındaki 'Değiştir' üzerine tıklamak, yalnızca çerçevenin tanımını değiştirmenizi sağlayacaktır:
Çerçeveler ile ilişkili alanlar üzerinde düzenlemeler yapmak için öncelikle 'MARC Yapısı' üzerine tıklayıp sonra alt alanları düzenleme yönergelerini izlemelisiniz.

2.4.1.3. Çerçevelere alt alanlar ekle

Bir çerçeveye bir alan eklemek için çerçeve tanımının üstündeki ‘Yeni Tag’ butonunu tıklayın
Bu MARC alanda veri girişi için boş bir form açacaktır
Yeni tag'inizle ilgili bilgiyi girin:
 • 'Tag', MARC alanı numarasıdır
 • 'Label for lib' kataloglama modülü içindeyken personel istemcide gözüken metindir
 • 'Label for OPAC', Kaydın MARC versiyonu görüntülenirken OPAC'da gözükecek metindir
 • Bu alan tekrar edilebiliyorsa, 'Tekrar edilebilir' kutusunu onaylayın
 • Bu alan zorunluysa , 'Zorunlu' kutusunu onaylayın
 • Bu alanın sınırlı olası cevaplarla bir açılır menü olmasını istiyorsanız, kullanmak istediğiniz 'Otorize değer' listesini seçin
Bitirdiğiniz zaman “Değişiklikleri kaydet” üzerine tıklayın ve yeni alanınız size gösterilecektir
Yeni alanın sağ tarafında 'Alt alanlar' için bir link mevcuttur, bu tag'in MARC editörünüzde görünmesinden önce alt alanlar eklemeniz gerekmektedir. Yeni alt alanlar için ayarları girme süreci, bu kılavuzun çerçevelerde alt alanları düzenlemek bölümünde bulunanlarla aynıdır.

2.4.1.4. Çerçeve Alt Alanlarını Düzenle

Çerçeveler, MARC alanları ve alt alanlardan oluşur. Çoğu çerçevede düzenlemeler yapmak için, alanları ve alt alanları düzenlemeniz gerekir. Her bir alt alanın sağındaki 'Düzenle' üzerine tıklamak, alanla ilgili metin üzerinde değişiklikler yapmanızı sağlayacaktır
 • Her alanın etiketi mevcuttur (MARC etiketi)
  • 'Kütüphane Etiketi', advancedMARCeditor tercihini etiketleri gösterecek şekilde ayarlamışsanız personel arayüzünde gösterilecek olandır
  • 'OPAC Etiketi', OPAC içerisinde MARC görünümünde gösterilecek olandır
  • 'Tekrar edilebilir'i onaylarsanız, alan içerisinde o tag'den daha fazlasını eklemenize izin veren bir artı işareti belirecektir
  • 'Zorunlu' seçeneğini onaylarsanız, bu tag'e atanmış bir değeriniz olmadıkça kaydın kaydedilmesine izin verilmeyecektir
  • 'Otorize değer', katalogçularınızın bu alanı doldurmak için bir açılır menü içerisinden seçebilecekleri bir otorize değer tanımlayabileceğiniz yerdir.
tag ile ilişkili alt alanları düzenlemek için 'MARC yapısı' listeleme tag'inin sağındaki 'Alt alanlar' butonuna tıklayın.
 • Alt alanları silmek için, alt alanlar listesinden her birinin sağında yer alan 'Sil' üzerine tıklayabilirsiniz
 • Alt alanları düzenlemek için 'Alt Alanları Düzenle' üzerine tıklayın
 • Her alt alan için aşağıdaki temel kısıtlama değerlerini ayarlayabilirsiniz
  • Kütüphaneci için metin
   • kütüphaneci arayüzünde alt alanın önünde görünen
  • OPAC için metin
   • OPAC içerisindeki alanın önünde görünen.
    • Boş bırakılırsa, yerine text for librarian kullanılır
  • Tekrarlanabilir
   • alanın hemen yanında o tag'in bir çok kopyasını eklemenizi sağlayacak olan bir artı işareti olacaktır
  • Zorunlu
   • bu tag'e bir değer atamadıkça kaydınızın kaydedilmesine izin verilmeyecektir
  • Sekme içerisinde yönetilir
   • alt alanın gösterildiği sekmeyi tanımlar. Belirli bir alanda tüm altalanlar aynı sekmede olmalıdır ya da yok sayılmalıdır. Yok saymak, alt alan yönetilmedi anlamına gelir.
 • Her alt alan için aşağıdaki gelişmiş kısıtlama değerlerini ayarlayabilirsiniz
  • Varsayılan değer
   • varsayılan olarak alanda ne görünmesini istediğinizi tanımlar, bu düzenlenebilir olacaktır, ama tekrar tekrar aynı notu ya da sık sık bir alanda aynı değeri kullanırsanız size zaman kazandırır.
  • Görünürlük
   • bu alt alanın nerede görünür/gizli olacağını seçmenizi sağlar, alanın görünmesini istediğiniz yerdeki kutuları işaretlemeniz ve gizli olmasını istediğiniz yerdeki kutulardaki işaretleri kaldırmanız yeterlidir.
  • bir URL
   • Bu onay kutusu işaretlendiğinde, alt alan bir URL'dir ve tıklanabilir demektir
  • Bağlantı
   • Buraya (200b) bir alan/alt alan girerseniz, MARC Ayrıntılı görünümünde alt alandan sonra bir bağlantı görünür. Bu görünüm yalnızca personel arayüzünde yer alır, OPAC'da görünmez. Bir kütüphaneci bağlantıya tıklarsa aynı değerdeli alan/alt alan için veritabanında bir arama yapılır. Bu 2 ana konu için kullanılabilir :
    • yazar gibi bir alanda (UNIMARC içinde 200F), buraya 200F koymakla, aynı yazarın tüm bibliyografik kayıtları görmek mümkün olacak.
    • diğer bir bibliyografik kayda ulaşmak için bağlantı kuran bir alanda (4xx), örn. 464$x'e konan 011a, daha önce bu ISSN'e sahip olan dergiyi bulur.
   • Uyarı

    Veri kataloğunuza eklendikten sonra bu değeri değiştirmemelisiniz. Bu değeri değiştirmeniz gerekirse, misc/batchRebuildBiblioTables.pl. çalıştırması için sistem yöneticinize başvurun.
  • Koha bağlantısı
   • Koha çoklu-MARC uyumludur. Bu nedenle, ne 245$a , ne de 200$f ne anlama gelir bilmez (bu 2 alanın biri MARC21'de, diğeri UNIMARC'ta eser adını ifade eder). Bu listede bir MARC alanını anlamı ile siz eşleştirebilirsiniz. Koha bir alt alanla anlamı arasında tutarlılığı koruyacaktır. Kullanıcı "eser adı" araması yaptığında bağlantı arananın bulunmasına yardımcı olacaktır (MARC21 kullanıyorsanız 245, UNIMARC kullanıyorsanız 200).
 • Her alt alan için aşağıdakileri diğer seçenek değerlerini ayarlayabilirsiniz
  • Otorize değer
   • değerin kütüphaneci tarafından yazılamayacağı, otorize değer listesi tarafından oluşturulan bir açılır menüden seçilmesi gerektiği anlamına gelir
   • Yukarıdaki örnekte, 504a alanı kataloglanırken MARC504 Otorize Değerlerini göstermektedir
  • Kavramlar Dizini
   • değerin serbest olmadığı ancak seçilen kategorinin otorite/kavramlar dizininde aranması gerektiğini ifade eder
  • Eklenti
   • değer, bir eklenti tarafından hesaplanır yada yönetilir anlamına gelir. Eklentiler neredeyse herşeyi yapabilir.
   • Örneğin UNIMARC’da kodlu alanların her bir 1XX alanı için eklentiler mevcuttur. Eklenti, katalogcu için vazgeçilmez bir yardımcıdır! Aynı zamanda iki eklenti daha vardır (editörü ve editör için koleksiyon listesini ISBN’den "hızlı bir şekilde" bulabilen unimarc_plugin_210c ve unimarc_plugin_225a)
 • Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için, ekranın üst kısmında bulunan 'Değişiklikleri Kaydet' butonu üzerine tıklamanız yeterlidir

2.4.1.5. Çerçeveleri İçe/Dışa aktar

Her çerçevenin yanında çerçeveyi içe ya da dışa aktarmak için bir bağlantı vardır.
2.4.1.5.1. Çerçeveyi dışa aktar
Bir çerçeveyi dışa aktarmak için sadece çerçeve başlığının sağındaki 'Dışa Aktar' bağlantısına tıklayın.
'Dışa Aktar' bağlantısı üzerine tıkladığınızda dosyayı hangi biçimde dışa aktarmak istediğiniz seçtirilecek.
Bu şekilde dışa aktarılmış olan bir çerçeve, çerçeve içe aktarma seçeneği kullanılarak diğer tüm Koha kurulumlarına aktarılabilir.
2.4.1.5.2. Çerçeveyi içe aktar
Yeni bir çerçeve oluşturmanın kolay bir yolu da sizin için ya da başka bir Koha kurulumu için oluşturulmuş bir çerçeveden içe aktarmaktır. Bu çerçevenin burada içe aktarılabilmesi için yukarıdaki talimatlar kullanılarak diğer sistemden dışa aktarılmış olması gerekecektir.
Bir çerçeveyi içe aktarmak için öncelikle bir yeni çerçeve oluşturmalısınız. Çerçevenizi oluşturduktan sonra yeni çerçevenin sağındaki 'İçe Aktar' bağlantısı üzerine tıklayın.
Bilgisayarınızda çerçeveyi içine aktaracağınız dosyayı bulmanız istenecek.
Dosyanın içe aktarılmasından önce eylemlerinizi onaylamanız istenecek.
Dosyanız karşıya aktarıldığında sistemin çalıştığını doğrulayan bir resim göreceksiniz.
İçe aktarma işleminiz tamamlandıktan sonra karşınıza, içe aktardığınız çerçeve içerisinde gereken her türlü değişiklik yapabileceğiniz bir çerçeve düzenleme aracı gelecek.

2.4.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme

KOHA tüm MARC kayıtlarını depolarken, aynı zamanda kolay erişim için veri tabanında bulunan çeşitli tablolardaki ortak alanları da depolar. KOHA’dan MARC’a eşleme, KOHA’ya MARC kayıtlarındaki değerleri nereden bulacağını söylemek için kullanılır. Çoğu durumda bu araçla kurulumda ayarlanmış değerleri değiştirmek zorunda kalmayacaksınız ama aracın mevcut olduğunu ve her zaman kullanılabileceğini bilmek önemlidir.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog &gt; MARC Eşleştirme için KOHA
Koha MARC eşleme sayfası, size değer ataması yapmanız için veritabanındaki üç tablodan birini seçme seçeneğini sunar.
Görmek istediğiniz tabloyu seçtikten sonra 'Tamam' butonuna tıklayınız. Her hangi bir eşlemeyi değiştirmek için 'Koha Alanı' ya da 'Düzenle' linki üzerine tıklayınız.
Bu Koha Alanına hangi MARC alanını eşlemek istediğinizi seçin ve 'Tamam' butonuna tıklayın. Tüm eşlemeleri silmek istiyorsanız, "Eşlemeyi İptal Et" butonuna tıklayınız.

Önemli

Şu anda sadece 1 MARC alanını 1 Koha alanına eşleyebilirsiniz. Bu, 100a ve 700a alanlarının ikisini birden yazar alanına eşleştiremeyeceğiniz anlamına gelir, ikisinden birini seçmeniz gerekecektir.

2.4.3. MARC Eşleştirme için anahtar kelimeler

Bu araç, önceden tanımlanmış bir anahtar kelime kümesini MARC alanlarına eşlemenizi sağlayacaktır.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog &gt; MARC Eşleme Anahtar Kelimeleri

Önemli

Bu araç yalnızca XSLT stil sayfaları kullanmayan siteleri etkiler.
Şu anda kullanımda olan tek anahtar sözcük 'alt başlık' tır
Bu aracı kullanarak MARC alanına ne ekleyebileceğinizi anahtar kelimeleri kullanarak bibliyografik kayıtın detaylı ekran görüntüsünü gösterebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, alt başlık alanını kullanacaktır.
Çerçeve açılır menüsünden bu kuralı üzerinde uygulamak istediğiniz Çerçeve'yi seçin. Örneğin, kitaplar için alt yazılar 245$b alanında bulunabilir.
Bununla birlikte DVD alt alanı 245$p görünür
Bu aracı kullanarak OPAC içinde bibliyografik kaydı görüntülerken KOHA’ya doğru alanı başlık olarak yazdırmasını söyleyebilirsiniz.
Bu araç aynı zamanda kayıtların parçalarını bir arada kayıt altına almak için kullanılabilir. Süreli yayın numaralarının arama sonuçlarında başlıklarda görünmesini istiyorsanız, 490 $v alanını, 245 $b ile birlikte 'alt başlık' ile eşitlemeniz yeterlidir.

Not

Materyal başlığından sonra görünmesini istediğiniz alanları, görünmesini istediğiniz sırada birlikte kayıt altına alın.
Sonraki gelişmeler alanlara atanmış ek anahtar kelime içerecektir.

2.4.4. MARC Bibliyografik Yapı Testi

MARC yapısını kontrol eder.
 • Gidiş yolu: Daha fazla gt; Yönetim gt; Katalog gt; MARC Bibliyografik Çerçeve Testi
MARC bibliyografik yapısını değiştirmeniz durumunda, tanımlamalarınızdaki hataları test etmek için bu aracı çalıştırmanız önerilir.

2.4.5. Otorite Türleri

Otorite türleri temelde Otorite kayıtları için MARC Çerçeveleridir ve bu nedenle bu kılavuzun MARC Bibliyografik Çerçeveleri bölümünde bulunan aynı düzenleme kurallarını takip ederler. Koha, gerekli olan bir çok Otorite çerçevesi önceden kurulmuş olarak gelmektedir. Otorite türlerinin nasıl ekleneceğini ve düzenleneceğini öğrenmek için bu kılavuzun MARC Bibliyografik Çerçeveleri bölümünü gözden geçirebilirsiniz.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog &gt; Otorite Türleri

2.4.6. Sınıflama Kaynakları

Savitra Sirohi

Nucsoft OSS Labs

Yayına hazırlayan

Nicole C. Engard

Sabit yazım hataları, gerektiğinde içerik değiştirildi ve yeni ekran görüntüleri eklendi. 
2010
Sınıflama kaynağı ya da Raf yerleştirme şeması, Koha'nın MARC Bibliyografik çerçevelerindeki 952$2 ve 952$2 alanları ile eşleştirilmiş ve veritabanında items.cn_source alanında depolanan Otorize Değerler'dir.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Katalog &gt; Sınıflama kaynakları
Bu alanda sıkça kullanılan değerler:
 • ddc- Dewey Ondalık Sınıflama
 • lcc- Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi
Koha’nın kurulumu esnasında sınıflama kaynaklarını kurmayı seçerseniz, diğer değerleri de göreceksiniz:
 • ANSCR (ses kayıtları)
 • SuDOC sınıflama
 • Evrensel Onlu Sınıflama
 • Diğer/Genel Sınıflandırma

2.4.6.1. Sınıflama Kaynakları Ekleniyor/Düzenleniyor

Yeni sınıflandırma kaynağı düğmesini kullanarak kendi sınıflama kaynağınızı ekleyebilirsiniz. Düzenlemek için Düzenle bağlantısını kullanın.
Oluştururken ya da düzenlerken:
 • Bir kod ve tanım girmeniz gerekecek.
 • Bu kategorinin çekme menüsünde bu değerin görünmesini istiyorsanız ,'Kullanımdaki kaynak?' kutusunu onaylayın.
 • Açılır menüden uygun dosyalama kuralını seçin.

2.4.6.2. Sınıflama Dosyalama Kuralları

Dosyalama kuralları raflarda yer alan materyallerin sırasını belirler.
Koha içinde önceden yapılandırılmış değerler şunlardır:
 • Dewey
 • LCC
 • Genel
Dosyalama kuralları Sınıflandırma kaynakları ile eşleştirilir. Yeni dosyalama kurallarını Yeni Dosyalama Kuralı butonunu kullanarak kurabilirsiniz. Düzenleme yapmak için Düzenle bağlantısını kullanın.
Oluştururken ya da düzenlerken:
 • Bir kod ve açıklama girin
 • Uygun bir dosyalama yordamı seçin - dewey, generic ya da lcc

2.4.7. Kayıt Eşleme Kuralları

Joy Nelson

ByWater Solutions

Yayına hazırlayan

Nicole C. Engard

Gerektiğinde değiştirilmiş/düzenlenmiş içerik. 
2013
MARC kayıtları Koha'ya aktarılırken kayıt eşleştirme kuralları kullanılır.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Katalog &gt Kayıt Eşleştirme Kuralları
Burada ayarladığınız kurallar MARC Kayıtlarını İçe Aktarmak İçin Hazırla tarafından referans alınacaktır.
Koha'ya yeni eşleştirme kuralları eklemeden önce, Eşleşme Noktaları ve Eşleşme Kontrolleri arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Eşleşme Puanları gelen bir kaydın kataloğunuzda mevcut olan bir MARC kaydı ile eşleşmesi için karşılaması gereken sizin tarafınızdan girilen bir kriterdir. Bir içe aktarma kuralı üzerinde her birisi kendi skoruna sahip olan birden çok eşleşme puanı girebilirsiniz. Geken bir kayıt mevcut kaydınızla karşılaştırılacaktır ('her seferinde tek kayıt') ve her eşleşme puanı için bir skor verilecektir. Eşleşme puanlarının toplam skoru, eşleşme kuralı için belirlenen eşik ile eşleşir ya da geçerse, Koha bu durumu başarılı bir eşleştirme olarak varsayacak ve içe aktarma işlemindeki özelliklere göre içe aktarma/üzerine yazma işlemini gerçekleştirecektir. Burada dikkat edilmesi gereken alan eşleşme puanlarının toplamıdır. İstediğiniz eşleştirmelerin başarılı bir eşleştirme ile toplanması için tekrar kontrol edin.
Örnek:
1000 eşiği
020$a 1000 üzerinde eşleşme noktası
022$a 1000 üzerinde eşleşme noktası
245$a 500 üzerinde eşleşme noktası
100$a 100 üzerinde eşleşme noktası
Yukarıdaki örnekte, 020$a veya 022$a alanları üzerindeki eşleşme başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. 245#a başlık ve 100$a yazar alanları (ve 020$a veya 022$a alanları üzerinde değil) yalnızca 600 ile toplanacak ve eşleşme olmayacaktır. Ve 020$a ve 245$a alanları üzerinde bir eşleşme 1500 ile sonuçlanacak ve bu başarılı bir eşleşme iken, 245$a başlık eşleşmesi için ekstra 500 puan fazladan olacaktır. Gelen kayıt 020$a üzerinde 245$a eşleşmesine gerek olmadan başarıyla eşleşmiştir. Bununla birlikte 100$a Eşleşme Puanına 500 skorunu atadıysanız, 245$a başlık ve 100$a yazar alanları, 020$a başarılı bir eşleşme olmasa bile başarılı bir eşleşme olarak (toplam 1000) nitelendirilecektir.
Eşleşme Kontrolleri içe aktarma kurallarında yaygın olarak kullanılmaz. Bununla birlikte, kayıt eşleştirmelerinde bir kaç amaca hizmet edebilirler. İlk olarak eğer dizinleriniz eski ve güncelliğini yitirmişse, eşleşme kriteri olarak eşleşme noktaları yerine eşleşme kontrolleri kullanılabilir. Eşleşme kontrolleri dizinlerin içindeki verilere bağlı kalmak yerine doğrudan veriye gider. (Eğer dizinlerinizin güncelliğini kaybettiğini düşünüyorsanız, dizinlerinizi yeniden oluşturmanız bu sorunu çözmek için harika bir fikir olacaktır!) Eşleşme Kontrolünün diğer bir kullanımı, "double check" veya "veto" olarak eşleşme kuralınızda kullanımıdır. Örneğin, eğer aşağıdaki gibi bir eşleşme kuralınız varsa:
1000 eşiği
020$a 1000 üzerinde eşleşme noktası
245$a üzerinde Eşleşme Kontrolü
Koha ilk olarak gelmekte olan kaydın mevcut bir kayıtla eşleşip eşleşmediğini görmek için 020$a tag/alt alanına bakacaktır. Eğer eşleşiyorsa Eşleşme Kontrolüne geçecek ve doğrudan gelmekte olan veri içindeki 245$a değerine bakacak ve bu değeri kataloğunuzdaki mevcut 'eşleşen' kaydın 245$a alanı ile karşılaştıracaktır. Eğer 245$a eşleşiyorsa Koha, eşleştirme başarılı olduğu şekilde devam edecektir. Eğer 245$a eşleşmiyorsa, bu durumda Koha iki kaydın hiç bir şekilde eşleşmediği sonucuna varacaktır. Eşleşme Kontrolleri doğru eşleştirmeleri onaylamak için gerçekten kullanışlı bir araçtır.
Eşleşme Noktaları ve Eşleşme Kontrolleri aktarma işlemindeki güçlü araçlardır. Bu iki eşleşen kriterin gücünden yararlanın ve verileriniz sizin istediğiniz gibi davranış göstersin!

2.4.7.1. Eşleme Kuralları Ekleme

Yeni bir eşleme kuralı oluşturmak için :
 • 'Yeni Kayıt Eşleme Kuralı' üzerine tıklayın
  • Farklı bir isim seçin ve 'Eşleme kural kodu' alanına girin
  • 'Açıklama' seçtiğiniz kuralı açıkça belirtmek için kullandığınız her hangi bir şey olabilir
  • 'Eşleşme eşiği' bir bibliyo'nun 'eşleşme' olarak dikkate alınması için kazanması gereken 'puanların' toplam sayısıdır
  • 'Kayıt türü' bu kuralın kullanılacağı içe aktarma türüdür - otorite ya da bibliyografik
  • Noktaları eşleştir hangi alanların eşleştirileceğini belirlemek üzere ayarlanır
  • 'Arama dizini' sisteminizdeki ccl.properties bakarak bulunabilir. Bu dizin zebra dizinine MARC verisinde ne araştıracağı konusunda bilgi verir".
  • 'Skor' - Bu alandaki 'puanların' sayısının eşleşme değeridir. Eğer her skorun toplamı eşleme eşiğinden daha büyükse, gelen kayıt mevcut kayıtla eşleşir
  • 'Tag' alanında eşleştirme yapmak istediğiniz MARC tag'ini girin
  • 'Alt alan' alanında eşleştirme yapmak istediğiniz MARC tag'i alt alanını girin
  • 'Ofset' – Kontrol alanları kullanımı için, 001-009
  • 'Uzunluk' – Kontrol alanları kullanımı için, 001-009
  • Koha’nın sadece, virgül ve noktalı virgül gibi ekstra karakterleri kaldıran, bir normalleştirme kuralı vardır. Bu alana girdiğiniz değer normalleştirme sürecinden bağımsızdır.
  • 'Gerekli eşleştirme kontrolleri' - ??

2.4.7.2. Örnek Bibliyografik Kayıt Eşleştirme Kuralı: Kontrol Numarası

 • Değeri eşleştir: 100
 • Kayıt türü: Bibliyografik
  • Not

   Otorite kayıtlarında 001 üzerinde bir eşleştirme kuralı isterseniz bu değerlerin tümünü tekrarlamanız ve yalnızca kayıt türünü 'otorite kayıt' olarak değiştirmeniz gerekecektir.
 • Nokta eşleştirmeleri (sadece biri):
 • Dizin arama: Kontrol-numarası
 • Puan: 101
 • Tag: 001
  • Not

   bu alan kaydı oluşturan, kullanan ya da dağıtan kurum tarafından atanan kontrol numarası içindir
 • Altalanlar: a
 • Ofset: 0
 • Uzunluk: 0
 • Normalize etme kuralı: Kontrol numarası
 • Zorunlu eşleştirme denetlemeleri: yok (boş olanı kaldır)

2.4.8. OAI Ayarları Yapılandırması

Bu sayfada OAI-PMH ayarlarını oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz

2.4.8.1. Yeni bir ayar oluştur

Bir ayar oluşturmak için:
 • 'Yeni ayar ekle' bağlantısına tıkla
 • 'setSpec' ve 'setName' zorunlu alanlarını doldurun
 • Bu ayar için ek tanımlar ekleyebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için, 'Tanım ekle' ye tıklayınız ve yeni oluşturulmuş metin kutusunu doldurunuz. İstediğiniz kadar tanım ekleyebilirsiniz.
 • 'Kaydet' butonuna tıklayın

2.4.8.2. Bir ayarı Düzenle/Sil

Bir ayarı değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz ayarın satırındaki 'Değiştir' bağlantısına tıklayınız. Daha sonra, ayar oluşturma formuna benzer bir form ekrana gelecektir ve size setSpec, isim ve tanım ayarlarını değiştirmenize imkan verecektir.
Bir seti silmek için silmek istediğiniz set ile aynı satırda bulunan 'sil' bağlantısına tıklayın.

2.4.8.3. Eşlemeleri tanımla

Burada setin (dizi) nasıl yapılacağını (bu sete hangi kayıtların ait olacağını) eşleştirmeleri tanımlayarak anlatabilirsiniz. Eşleştirmeler kayıt içeriğindeki koşullar listesidir. Bir kaydın sete ait olması için diğer bir kayıtla eşleşmesi gerekir.
 • 'Alan', 'Alt Alan' ve 'Değer' alanlarını doldurun. Örneğin, 'XXX'e eşit 999$9 olan tüm kayıtları bu küme içerisinde dahil etmek istiyorsanız. 'Alan' içini 999 ile, 'Alt Alan' içini 9 ile ve 'Değer' içini XXX ile doldurun.
 • Diğer bir koşul eklemek istiyorsanız 'VEYA' butonuna tıklayın ve 1.basamağı tekrarlayın.
 • 'Kaydet'e tıklayın
Bir koşulu silmek için, en az bir 'Alan', 'Alt alan' veya 'Değer' boş bırakın ve 'Kaydet' üzerine tıklayın.

Not

Aslında bir durum ilgili alt alandaki değer, 'Değer' içinde tanımlananla kesinlikle eşitse doğrudur. 999+9 = 'XXX YYY' ile bir kayıt, durumun 999$9 = 'XXX' olduğu bir kümeye ait olmayacaktır.
Ve büyük-küçük harfe duyarlıdır: 999$9 olan bir kayıt = 'xxx', durumun 999$9 = 'XXX' olduğu ayara ait olmayacaktır.

2.4.8.4. Ayar oluştur

Ayarlarınızı yapılandırdığınızda, ayarlarınızı oluşturmanız gerekir. Bu, misc/migration_tools/build_oai_sets.pl. komut dizisiyle yapılır.

2.5. Sağlama

Koha sağlama modülü, kütüphanenin sağlayıcılardan sipariş ettiklerini kaydedebileceği ve satın alma bütçelerini yönetebileceği bir yöntem sağlar.
Sağlama Modülü tercihini kullanmadan önce tüm kurulumu tamamladığınızdan emin olmalısınız.
 • Gidiş yolu:Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Sağlama

2.5.1. Para Birimleri ve Döviz Kurları

Birden fazla ülkeye sipariş verirseniz, sağlama modülünüzün toplam tutarı tam olarak hesaplaması için döviz oranlarını gireceksiniz.
 • Gidiş yolu: Daha Fazla &gt; Yönetim &gt; Sağlama &gt; Para birimleri ve döviz kurları

Not

Bu veriler otomatik olarak güncelleştirilmez, bu nedenle hesabınızın doğru tutulması için güncel olduklarından emin olun.
Aktif para birimi kütüphanenizde kullandığınız ana para biriminizdir. Aktif para biriminizin 'Aktif' sütununda onay işareti mevcuttur. Aktif para biriminizde, aktif bir para birimi seçmenizi söyleyen bir hata mesajı göreceksiniz.

2.5.2. Bütçeler

Bütçeler satın almalara ilişkin muhasebe değerlerini izlemek için kullanılır. Örneğin (ör. 2012) cari yılı için bütçe oluşturabilir ve sonra bu bütçeyi kütüphanenin farklı alanları için (ör. Kitaplar, Görsel İşitsel Materyaller, vb.) Fonlar'a ayırabilirsiniz.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Sağlama &gt; Bütçeler
Ana bütçe yönetimini ziyaret ettiğinizde, iki tane sekme göreceksiniz; bunlardan biri aktif diğeri de aktif olmayan bütçelerdir.

2.5.2.1. Bütçe ekle

Bütçeler ya sıfırdan veya önceki yılın bütçesi çoğaltarak oluşturulabilirler.
Bütçeyi bir önceki yıldan çoğaltmak için, bütçeler listesinden bütçe adı bağlantısına tıklayın
Bütçeyi ayrıştırma ekranında en üstte yer alan 'Düzenle' butonuna tıklayın ve Bütçeyi çoğalt seçeneğini seçin
Size yeni başlangıç ve bitiş tarihini girmeniz ve bütçeyi kaydetmeniz gereken bir form sunulacak.
Bu sadece bütçenizi değil, aynı zamanda yıldan yıla bütçeleri ve fonları tekrar kullanabilmeniz için o bütçeyle ilgili tüm fonları da kopyalayacaktır.
Koha’yı daha önce sağlamaya yönelik kullanmadıysanız, yeni bir bütçeyi yenilemekle başlamak durumunda kalacaksanız. Yeni bir bütçe eklemek için, 'Yeni Bütçe'ye tıklayınız.
 • Akademik yıl, mali yıl ya da çeyrek yıl hangisi olursa olsun, bu bütçenin hangi zaman aralığına uygun olduğunu seçin.
 • Açıklamanın sipariş verirken size bütçeyi tanımlamanızda yardımcı olacak nitelikte bir şey olması gereklidir
 • Miktar kutusunda herhangi bir sembol kullanmayın bütçe miktarını rakamlar ve ondalıklar ile girin.
 • Sağlama modülünde sipariş verirken sipariş bütçe bitim tarihinden sonra verilse bile, bir bütçeyi aktif olarak işaretlemek o bütçeyi kullanılır hale getirir. Bu işlem size önceki dönem bütçesinde verilmiş olan siparişleri kaydetme imkanı sunacaktır.
 • Bir bütçeyi kısıtlamak kaynakların kütüphaneciler tarafından değiştirilemeyeceği anlamına gelir
Düzenlemeleri yaptıktan sonra, 'Değişiklikleri Kaydet' butonuna tıklayınız. Daha sonra, mevcut bütçe listenize yönlendirileceksiniz.

2.5.3. Fonlar

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Sağlama &gt; Fonlar

2.5.3.1. Fon Ekle

Bir fon bir bütçeye eklenir.

Önemli

Bir fon oluşturulmadan önce bir bütçe tanımlanmalıdır.
Yeni bir fon eklemek için Yeni butonuna tıklayın ve daha sonra fonu eklemek istediğiniz bütçeyi seçin.
Ekrana gelen forma fonunuz hakkındaki temek bilgileri girin.
İlk üç alan zorunludur, diğerleri seçimseldir
 • Fon Kodu fonunuz için bir özgün tanımlayıcıdır
 • Fon Adı kütüphanecilerin anlayacağı bir şey olmalıdır
 • Tutar sadece sayılar ve ondalık sayı olarak girilmelidr, hiçbir diğer karakter ile girilmelidir
 • (%) uyarısı yada (miktar) uyarısı, bütçenizin belirli bir yüzdesini veya belirli bir miktarını harcamadan önce Koha'nın sizi uyarması için doldurulabilir. Bu sizin fazla harcama yapmanızı önlemek içindir.
 • Bu fon için bir kütüphaneci atayabilirsiniz. Böylelikle bu fon üzerinde yalnızca atanmış olan kütüphaneci değişiklik yapabilecektir.
 • Hangi kütüphanenin bu fonu kullanacağını seçin
 • Bu fondan kimin sipariş yapabileceğini 'Erişimi kısıtla' menüsünden 'sahibi', 'sahibi ve kullanıcılar' ya da 'sahibi, kullanıcılar ve kütüphane' opsiyonlarından birisini seçerek kısıtlayabilirsiniz
  • Önemli

   Bir sahip olmadan erişim kısıtlaması yok sayılacaktır, bir kısıtlama seçmeniz yanı sıra bir sahip girdiğinizden de emin olun.
 • Notlar basitçe, kütüphanecinin bu fonu ne zaman kullanacağını bilmesi için ekleyebileceğiniz açıklayıcı notlar içindir
 • Planlama kategorileri istatistiki amaçlar için kullanılır. Planlama kategorileri hakkında daha fazla bilgi için Planlama Kategorisi SSS bölümüne bakınız.
Tamamlandığında, 'Gönder'e tıklayınız, ardından tüm bütçe fonlarını kapsayan bir listeye yönlendirileceksiniz.
Her fonun sağında 'Düzenle', 'Sil' ve 'Alt Fon Ekle' seçeneklerini göreceksiniz.
Alt fon, listelenen fonun bir alt fonudur. Buna bir örnek 'Roman' için bir fon var olması ve bunun altında 'Yeni eklenenler' ve 'Bilim Kurgu' için bir fon olmasıdır. Mali düzenlemelerinizde yardımcı olması için isteğe bağlı bir yöntemdir.
Alt öğeli fonlar sol taraflarında küçük bir ok işareti ile gösterilirler. Bunun üzerine tıklamak alt fonları ekrana getirir.

2.5.3.2. Bütçe Planlaması

Fon listesini görüntülerken, 'Planlama' butonuna tıklayınız ve bütçenizi nasıl harcamak istediğinizi seçiniz.
"Aylara göre plan" opsiyonunu seçerseniz, bütçelenen tutarın aylara göre ayrılmış olduğunu göreceksiniz:
Bazı sütunları gizlemek için tarihlerin sağındaki (ya da yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi altındaki) 'gizle' bağlantısına tıklayabilirsiniz. Daha fazla sütun eklemek için 'Kalan Fon' başlığı altında bulunan 'Sütun göster' bağlantısına tıklayabilirsiniz.
Burada, bütçe harcamalarınızın değerlerini manuel girerek ya da 'Otomatik doldurma satırı' düğmesine tıklayarak planlayabilirsiniz. Otomatik doldurma formunu seçerseniz, sistem, tutarı gereğince bölmeye çalışacaktır. Sonuçta, daha doğru bölümler yapmak için bazı düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz.
Değişiklikleriniz yapıldığında, 'Kaydet' butonuna tıklayın. Verinizi CSV dosyası olarak dışa aktarmak istiyorsanız, bu işlemi 'Adlandırılmış dosya çıktısı ' alanına dosya adını girerek ve 'Çıktı' butonuna tıklayarak yapabilirsiniz.

2.6. Ek Parametreler

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Ek Parametreler

2.6.1. Z39.50 Sunucuları

Z39.50 arama yapmak ve uzak bilgisayar veritabanlarından bilgi almak için bir istemci-sunucu protokolüdür, Kısacası kataloglama kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Koha kullanarak ortak kullanıma açık herhangi bir Z39.50 hedefine bağlanabilir ve hem bibliyografik hem de otorite kayıtlarını Z39.50 kaynağından kopyalayabilirsiniz.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Ek Parametreler &gt; Z39.50 Sunucuları
Koha, üzerinde ekleme, silme ve düzenleme yapabileceğiniz, varsayılan bir Z39.50 hedefleri listesi ile gelir
Ek hedefleri bulmak için IndexData's IRSpy kullanın: http://irspy.indexdata.com ya da Kongre Kütüphanesinin Hedefler Listesini kullanın http://www.loc.gov/z3950/

2.6.1.1. Z39.50 İstemci Ekle

 • Ana Z39.50 sayfasından 'Yeni Z39.50 Sunucusu' üzerine tıklayın
  • Z39.50 sunucusu' kaynağı tanımlamaya yardımcı olacak bir isimle doldurulmalıdır (kütüphane ismi gibi).
  • 'Ana bilgisayar adı' Z39.50 hedef adresi olacaktır.
  • 'Bağlantı noktası' Koha’ya bu hedeften sonuçlar almak için hangi bağlantı noktasını dinleyeceğini söyler.
  • 'Kullanıcı adı' ve 'Parola' sadece parola korumalı sunucular için gereklidir.
  • Bu hedefin her zaman varsayılan olarak seçilmesini istiyorsanız, 'Onaylandı' kutusunu işaretleyin.
  • 'Rank' bu hedefi, listenin içinde nerede görünmesini istiyorsanız oraya girmenizi sağlar.
   • Bu boş bırakılırsa hedefler alfabetik düzende olacaktır.
  • Sözdizimi' kullandığınız MARC niteliğidir.
  • 'Kodlama' sisteme özel karakterleri nasıl okuyacağını anlatır.
  • 'Zamanaşımı' uzun sürecek hedefler için yardımcıdır. Sonuçlar makul bir zaman dilimi içinde bulunmuyorsa, hedefi denemeye devam etmemesi için zamanaşımını ayarlayabilirsiniz.
  • 'Kayıt türü' bunun bibliyografik ya da otorite hedef olup olmadığını tanımlamanıza imkan sağlar.

2.6.1.2. Önerilen Bibliyografik Z39.50 Hedefleri

Z39.50 hedefi açık Koha kütüphaneleri Koha wiki üzerinde bağlantı bilgilerini bulabilir ve paylaşabilirler: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. Aynı zamanda IRSpy sayfasını ziyaret ederek açık Z39.50 hedeflerini bulabilirsiniz: http://irspy.indexdata.com.
Aşağıdaki hedefler diğer Koha kütüphaneleri tarafından (Güney ve Kuzey Amerika'da) başarılı bir şekilde kullanılmıştır:
 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
 • HALIFAX HALK KATALOĞU. halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon (MANITOBA HALK kütüphanesi)
 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizon
 • GALLER ULUSAL KÜTÜPHANESİ cat.llgc.org.uk:210 varsayılan
 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
 • TORONTO HALK senfonisi.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon

2.6.1.3. Önerilen Otorite Z39.50 Hedefleri

Aşağıdaki hedefler diğer Koha kütüphaneleri tarafından (Güney ve Kuzey Amerika'da) başarılı bir şekilde kullanılmıştır:
 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50
 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF

2.6.2. Bunu mu demek istediniz?

Gidiş yolu:Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Ek Parametreler &gt; Bunu mu demek istediniz?
Koha, aramalarınızda otoriteler içerisindeki değerlerinizi esas alarak 'Bunu mu demek istediniz?' seçeneğini sunabilir.

Önemli

Bunu mu demek istediniz? şu an için yalnızca OPAC içerisinde çalışmaktadır. Intranet seçenekleri gelecekteki geliştirmeler için buradadır.
Bu sayfayı kullanarak KOHA'nın kullanıcılara arama sonuçlarında hangi seçenekleri sunacağını kontrol edebilirsiniz.
Arama sonuçlarında 'Bunu mu demek istediniz?' çubuğunu açmak için kullanmak istediğiniz her eklentinin yanındaki onay kutusunu işaretlemeniz gerekir. Aralarından seçmeniz gerek iki eklenti şunlardır:
 • Ayrılmış Terimler eklentisi kullanıcının daha geniş/daha dar/ verilen aramayla ilgili terimlerini belirtir (örneğin bir kullanıcı aynı zamanda "New York (Şehir)" ile de ilgileniyorsa "New Yorku (Eyalet)" arıyorken daha dar terimlere tıklayacaktır ). Bu sadece yüksek hiyerarşik otorite verili kütüphaneler ile ilgilidir.
 • Otorite dosya eklentisi otorite dosyasını araştırır ve kullanıcıya ilgilenebileceği en çok tercih edilen 5 otoriteye bağlı bibliyografik kayıtları önerir
Bir eklentinin diğerinden önce gelmesini istiyorsanız, o eklentiyi bir diğerinin üstüne sürükleyiniz.
Her iki eklentiyi de seçerseniz arama sonuçlarınızın üst kısmında çeşitli seçenekler göreceksiniz
Sadece AuthorityFile seçerseniz sadece otoriteleri görürsünüz.

Bölüm 3. Araçlar

Koha’daki araçların hepsi bir tür işlem gerçekleştirir. Çoğunlukla Koha’nın Araçları altında listelenen birçok materyale, diğer kütüphane yönetim sistemlerinde 'Raporlar' şeklinde değinilmektedir.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar

3.1. Kullanıcılar ve Dolaşım

3.1.1. Kullanıcı listeleri

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Kullanıcı listesi
Kullanıcı listeleri, bir kullanıcı grubu üzerinde kullanıcı toplu modifikasyon aracı veya raporlama ile kolaylıkla değişiklik yapabilmek için bir saklama yöntemidir.
Yeni bir kullanıcı listesi oluşturmak için 'Yeni Kullanıcı Listesi' butonuna tıklayın
Liste adı girin ve listeyi kaydedin.
Listeye kullanıcıları eklemek için liste adının sağındaki 'Kullanıcı Ekle' düğmesine tıklayın.
Arama kutusuna kullanıcının ismi ya da kart numarasını girin ve kullanıcıyı eklemek için sağdaki sonuca tıklayın.
Eklemek istediğiniz tüm kullanıcıları elde ettiğinizde, 'Güncelle' butonuna tıklayarak kullanıcıları listeye kaydedebilirsiniz.

3.1.2. Yorumlar

 • Gidiş yolu: daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Yorumlar
Kullanıcılar tarafından bibliyografik kayıtlara OPAC vasıtasıyla eklenmiş olan tüm yorumların bir kütüphaneci tarafından denetlenmesi gereklidir. Denetim bekleyen yorumlar varsa bunlar Araçlar başlığı altında Ana personel panelinde listelenir:
Yorumları yönetmek için, ana gösterge tablosundaki bildirime tıklayınız ya da direkt olarak Yorumlar Aracına gidiniz ve onaylamayı bekleyen yorumların sağındaki 'Onayla' ya da 'Sil'e tıklayınız.
Düzeltilecek bir yorum yoksa sadece şu ifadeyi belirten bir mesaj göreceksiniz
'Onaylanmış yorumlar' sekmesini seçerek, daha önce onaylamış olduğunuz yorumları da gözden geçirebilir ve isterseniz onay verilmiş yorumların onayını kaldırabilirsiniz

3.1.3. Kullanıcı İçe Aktarma

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Kullanıcıları İçe Aktar
Kullanıcı içe aktarım aracı kullanıcıları her hangi bir zamanda toplu halde eklemek için kullanılabilir. Bu araç yeni öğrencilerin toplu kaydı için üniversitelerde ve okullarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

3.1.3.1. Kullanıcı dosyası oluşturma

Koha kurulumunuz, kullanıcı kayıtlarınıza şablon olarak kullanabileceğiniz boş bir CSV dosyası ile birlikte gelir. Dosyayı kendiniz oluşturmak istiyorsanız, dosyanızda başlık satırı olarak aşağıdaki alanların bulunduğundan emin olunuz:
borrowernumber, cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber, B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, patron_attributes

Önemli

borrowernumber sütunu boş bırakılmamalıdır. Bu sütun için girilecek veriniz yoksa kullanıcılarınızı aktarmadan önce bu sütunu silmelisiniz.

Önemli

'Şifre' değeri düz metin olarak saklanmalıdır ve md5 karma (parolanın kriptolu versiyonu olan) değerine dönüştürülmelidir.
Şifreleriniz zaten kriptolu ise, seçeneklerle ilgili sistem yöneticinizle görüşün

Önemli

Tarih biçimleri sistem tercihi ile eşleşmelidir ve 0 ile tamamlanmalıdır, ör. '01/02/2008'.

Önemli

'branchcode', 'categorycode' alanları ve BorrowerMandatoryField tercihinde tanımladığınız tüm alanlar zorunludur ve veritabanında geçerli girişlerle eşleşmeleri gerekir.

Not

Eğer kullanıcı öznitelikleri yükleniyorsa, 'patron_attributes' alanı nitelik türleri ve değerlerinin virgülle ayrılmış listesini içermelidir.
 • Öznitelik türü ve kodu her değerin önüne gelmelidir.
  • Örneğin: INSTID:12345,LANG:fr ya da STARTDATE:January 1 2010,TRACK:Day
  • Bir giriş kaydının birden fazla özniteliği varsa, alanlar ya tırnaksız dizge olarak girilmelidir (önceki örnekler), ya da her alan ayrı çift tırnak içine alınmış ve virgülle ayrılmış olarak girilmelidir:
   • "STARTDATE:January 1, 2010","TRACK:Day"
   • Bir veri içerisinde virgül olması durumunda, bir tarih dizesi gibi, bu söz dizimi gerekli olacaktır.

3.1.3.2. Kullanıcıları içe aktarmak

Dosyanızı oluşturduktan sonra, Koha’ya veri taşımak için Kullanıcı İçe Aktarma Aracını kullanabilirsiniz.
 • CSV dosyanızı seçin ve sisteme yinelenen kart numarası eklenmesini önlemek için 'Cardnumber' eşleştirmeyi seçin
 • Sonra içe aktardığınız tüm kullanıcılara uygulayacağınız varsayılan değerleri seçebilirsiniz
  • ör. Eğer kullanıcıları belirli bir birime aktarıyorsanız, birim kodunu tüm aktardığınız kullanıcılara uygulamak için İçe Aktarma Formundaki alanı kullanabilirsiniz.
 • Son olarak, eğer tekrarlar varsa değiştirmek istediğiniz verilerin üzerinde karar vermeniz gerekiyor.
  • Eşleşen bir kayıt, eşleştirme kriterinin dublikasyonu önlemesi için seçtiğiniz alan kullanılarak bulunur
  • Dosyanızda kullanıcı nitelikleri varsa, mevcut değerlere kendi değerlerinizi eklemeye ya da mevcut olanları silmeye ve sadece yeni olanları girmeye karar verebilirsiniz.

3.1.4. Uyarılar & Sekmeler

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Bildirimler & Slipler
Koha tarafından gönderilen tüm uyarılar Notices Tool (Uyarı Aracı) kullanılarak isteğe göre ayarlanabilecektir. Öncelikle ‘Uyarı Aracı’nı ziyaret ettiğinizde sistem önceden tanımlanmış şablonlarla ekrana gelecektir.
Her uyarı düzenlenebilir fakat sadece birkaçı silinebilir. Bu işlem, her hangi bir mesaj şablonsuz yollanmaya çalışılırsa, sistem hatalarını önlemek için kullanılır. Her uyarı ve slip her bir kütüphane bazında düzenlenebilir, varsayılanda tüm kütüphaneler için uyarılar göreceksiniz.
Tüm işlem fişlerine uygulanmasını istediğiniz bir stiliniz varsa, SlipCSS tercihini bir stil sayfasına yönlendirebilirsiniz. Aynısı bir stil sayfası belirlemek için NoticeCSS tercihi kullanan bildirimler için de geçerlidir.

3.1.4.1. Bildirimler & Slipler Ekmele

Yeni bir bildirim ya da slip eklemek için
 • 'Yeni Uyarıya' tıkla
 • Bu uyarının ya da notun hangi kütüphane için olduğunu seçin
 • Bu bildirimin ilgili olduğu modülü seçin
 • Kod 20 karakterle sınırlıdır
  • Önemli

   Gecikme bildirimleri üzerinde çalışırken, her bildirimin her birim için özgün bir koda sahip olmasını isteyeceksiniz. Her birim için bildirim kodunun önüne birim kodu kullanmayı tasarlayın.
 • Kodlamanız üzerinde genişletme yapmak için ad alanını kullanın
  • Not

   Gecikme bildirimlerinde açıklama içerisinde birim adını da yazdığınızdan emin olun, böylece tetikleyiciler tercihinizi ayarlarken görünür olacaklardır.
 • Uyarı ya da slip yazmayı HTML'de planlıyorsanız, 'HTML Message' kutusunu onaylayın, aksi takdirde içerik düz metin olarak oluşturulacaktır
 • Mesaj Konusu e-postanın konu satırında görünecek olan öğedir
 • İleti gövdesinde sizin için en iyi olduğunu düşündüğünüz her türlü iletiyi yazmaktan çekinmeyin, veri tabanından bireyselleştirilmiş veri girmek için sol taraftaki alanları kullanın.
  • Önemli

   Gecikme bildirimleri tek başlarına <<items.content>> tag'lerini kullanabilir, ya da tüm tag'leri kapsamak için <item></item> tag'lerini kullanabilir. Gecikme Bildirimi Biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinin
   • Gecikme uyarılarında gecikmiş tüm materyallerle ilgili verilerin çıktısını almak için <<items.content>> tag'leri kullandığınızdan emin olun
   • Yalnızca gecikme bildirimleri için olan diğer bir seçenek satırı uzatmak için <item></item> tag'leri kullanmaktır, böylece birden çok satır yazdıracaktır, <item></item> tag'i için şöyle bir örnek verebiliriz:
    &lt;item&gt;"&lt;&lt;biblio.title&gt;&gt;" by &lt;&lt;biblio.author&gt;&gt;, &lt;&lt;items.itemcallnumber&gt;&gt;, Barcode: &lt;&lt;items.barcode&gt;&gt; , Ödünç alma tarihi: &lt;&lt;issues.issuedate&gt;&gt;, Due date: &lt;&lt;issues.date_due&gt;&gt; Ceza: &lt;&lt;items.fine&gt;&gt; Due date: &lt;&lt;issues.date_due&gt;&gt; &lt;/item&gt;
  • Önemli

   Yalnızca gecikme bildirimleri <item></item> tag'lerinden yararlanır, materyalleri referanslayan diğer tüm bildirimler <<items.content>> kullanmalıdırlar
  • Not

   Bugünün tarihini eklemek için &lt;&lt;today&gt;&gt; söz dizimini kullanabilirsiniz
3.1.4.1.1. Gecikme Uyarı Biçimlendirmesi
Gecikme uyarılarını oluştururken, uyarılarınızda kullanabileceğiniz çeşitli veri tabanlarına ek olarak iki etiket daha mevcuttur.

Önemli

Bu yeni tag'ler yalnızca gecikme bildirimlerinde çalışır, şu an için dolaşımla ilgili diğer bir bildirim yoktur.
Bu tag'ler biblio, biblioitems ve materyal tablolarından tüm alanları içine alması gereken <item> and </item> tag'leridir.
Bu tag'lerin bir bildirim şablonunda örnek kullanımı şu şekilde olabilir:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>
iki materyalin gecikmeye kaldığını var saydığımızda, bildirimdeki sonuç şu şekilde olacaktır:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  "A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
  "History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50

3.1.4.2. Mevcut Bildirimler & Slipler

Among the default notices are notices for several common actions within Koha. All of these notices can be customized by altering their text via the Notices & Slips tool and their style using the NoticeCSS preference to define a stylesheet. Here are some of what those notices do
 • ACCTDETAILS
  • AutoEmailOPACUser tercihi 'Gönder' olarak ayarlı ise, hesapları oluşturulduğunda kullanıcılara gönderilir
 • ACQCLAIM (Sağlama Claimi)
  • Sağlama talep modülünde kullanılır
  • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Sağlama &gt; Gecikmiş sayılar
 • HOLD (Ayırtılan materyal alınabilir)
  • İki kriter yerine geldiği takdirde bu duyuru kullanılır:
   1. EnhancedMessagingPreferences 'İzin ver' olarak ayarlı
   2. Kullanıcı bu duyuruyu almayı talep etti
    • Gidiş yolu: OPAC &gt; Oturum aç &gt; mesajlaşmalarım
    • Gidiş yolu: Personel İstemci &gt; Kullanıcı Kaydı &gt; Bildirimler
  • Bu bildirim birimler tablosunu referans gösterdiği zaman, alıcı birim bilgisinden bahsetmektedir.
 • HOLDPLACED (kütüphane personeline bir ayırma işleminin yapıldığını haber veren ileti)
  • Bu bildirim, emailLibrarianWhenHoldIsPlaced sistem tercihinin 'Etkinleştir' olarak ayarlı olmasını gerektirir
  • Bu bildirim birimler tablosunu referans gösterdiği zaman, alıcı birim bilgisinden bahsetmektedir.
 • HOLD_PRINT (Ayırtılan materyal alınabilir olduğunda yazdırılan bildirim)
  • Bu bildirim, yazdırma biçiminde gönderilen ayırma onayı bildirimleri için kullanılır. Bu, e-posta bildiriminin nasıl göründüğünü etkilemez.
  • Bu bildirim birimler tablosunu referans gösterdiği zaman, alıcı birim bilgisinden bahsetmektedir.
 • ODUE (Gecikme Bildirimi)
 • RLIST (Yönlendirme Listesi)
  • Kullanıcıları/personeli bir süreli yayının yeni sayısı hakkında uyarmak için süreli yayınlar modülünde kullanılır
   • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Süreli Yayınlar &gt; Yeni Abonelik
  • Yeni bir abonelik oluşturduğunuzda 'Dolaşım Listesi' uyarısı seçme olanağınız vardır ('Kullanıcıya Bildirin' açılır menüsünden' seçiniz).
  • Not

   Kullanıcıları süreli yayınların yeni sayıları hakkında bilgilendirmek istiyorsanız, sizi 'Bildirimler' aracına götürecek olan 'bir bildirim tanımla' üzerine tıklayabileceğiniz aklınızda bulunsun
Bu sayfada aynı zamanda daha önceden tanımlanmış işlem fişi setleri (ya da makbuzlar) vardır. Tüm bu işlem fişleri Bildirimler & İşlem fişi araçları üzerinden metinleri değiştirilerek özelleştirilebilir ve bir stil sayfası tanımlamak SlipCSS tercihi kullanılabilir. Bu işlem fişlerinin kullanıldığı yerler:
 • ISSUEQSLIP
  • Dolaşımdaki hızlı slipi yazdırmak için kullanılır
  • Hızlı slip, yalnızca bugün ödünç verilen materyallerin listesini içerecektir
 • ISSUESLIP
  • Dolaşımda tam slipi yazdırmak için kullanılır
  • Dolaşım fişleri ya da makbuzlar, halen ödünçte olan materyalleri gösterdiği gibi bugün ödünç verilen materyalleri de gösterir
 • RESERVESLIP
  • Ayırma slipini yazdırmak için kullanılır
  • Ayırma slipi bir ayırma işlemi onaylanınca oluşturulur
 • TRANSFERSLIP
  • Aktarım slipini yazdırmak için kullanılır
  • Transfer slipi, sisteminizde bir birimden diğerine bir transfer işlemini onayladığınızda yazdırılır

3.1.5. Gecikme Uyarısı/Durum Tetikleyicileri

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Gecikme Bildirimi/Durum Tetikleyicileri
Bildirimler aracını kullanarak tanımladığınız gecikme bildirimlerini göndermek için öncelikle bu mesajlar için tetikleyicileri ayarlamalısınız.

Önemli

Gecikme bildirimlerinin kullanıcılarınıza gönderilmesi için gecikme bildirimlerinin gönderileceği kullanıcı kategorisini gecikme bildirimlerini isteyecek şekilde ayarlamalısınız.
Gecikme Uyarısı/Durum Tetikleyicileri aracı kütüphaneciye, her kullanıcı türünü gecikmeye kalmış materyaller hakkında bilgilendiren üçe kadar uyarı bildirimi gönderme imkanı verir
 • Erteleme, bir eylemin tetiklenmesinden önce bir süreli yayın sayısının gecikmeye kalmasından sonraki günlerin sayısıdır.
  • Önemli

   Koha'nın bir eylemi tetiklemesini istiyorsanız (posta gönderme ya da üyeyi kısıtlama gibi), bir erteleme değeri gereklidir.
 • Ek bildirimler göndermek için, 'İkinci' ve 'Üçüncü' bildirim için sekmeler üzerine tıklayın
 • Bir kullanıcının üzerindeki gecikmiş materyallerden dolayı yeni materyal ödünç almasını engellemek istiyorsanız 'Kısıtla' kutusunu işaretleyin, bu işlem, ödünç alma esnasında kullanıcının hesabına kütüphaneciyi kullanıcının üzerindeki gecikmiş materyallerden dolayı ödünç alamayacağı doğrultusunda bilgilendiren bir uyarı koyacaktır.
  • Bir kullanıcıyı bu şekilde kısıtlamayı seçerseniz, aynı zamanda AutoRemoveOverduesRestrictions tercihi ile Koha'nın bu kısıtlamayı otomatik olarak kaldırmasını sağlayabilirsiniz.
 • Örnek Gecikme Bildirimi sistem tercihine bakın

3.1.6. Kullanıcı kartı oluşturucu

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Kullanıcı Kartı Oluşturucu
Kullanıcı Kart Oluşturucu size barkodları da kapsayan sayısız türdeki kullanıcı kartının çıktısını almak için tasarladığınız düzenleri ve şablonları kullanma imkanı sunar. Burada Kullanıcı Kart Oluşturucu modülünün bazı özellikleri mevcuttur:
 • Kullanıcı kartı düzenini değiştir
 • Basılı kullanıcı kartları için özel kart şablonları tasarla
 • Toplu kullanıcı kartlarını oluştur ve yönet
 • Tek ya da çoklu toplu dosyaları dışa aktar
 • Tek ya da çoklu kullanıcı kartlarını toplu dosyadan dışa aktar
 • Kullanıcı kimlik kartlarını yazıcıda direkt olarak yazdırılabilecek şekilde ayarlayarak, kart verisini her hangi bir standart PDF reader ile okunabilecek şekilde PDF olarak dışa aktar
Kullanıcı Kartı Oluşturucu içindeki her ekranın üst kısmında, ilgili fonksiyonlara hızlı erişim sağlayan bir araç çubuğu göreceksiniz. Aynı zamanda her ekranın solunda bulunan menü de Kullanıcı Kartı Oluşturucu'nun farklı bölümlerine kolay erişim sağlar. Her ekranın üstünde bulunan sistemin neresinde bulunduğunuzu gösteren kısım, Kullanıcı Kartı Oluşturucu modülünün neresinde olduğunuza dair spesifik bilgi verecek ve daha önce geçtiğiniz bölümlere hızlı erişim sağlayacaktır. Ve son olarak her sayfanın sol üst köşesindeki Çevrimiçi Yardım bağlantısını tıklayarak, Kullanıcı Kartı Oluşturucu'nun her bölümü hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.

3.1.6.1. Şablonlar

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt Araçlar &gt; Kullanıcı Kartı Oluşturucu &gt; Şablonlar
Şablon, kullanmakta olduğunuz etiket/kart stoğudur. Bunlara verilecek örnekler şunlardır: Adres etiketleri için Avery 5160, cilt etiketleri için Gaylord 47-284 veya kullanıcı kartları için Avery 28371. Bu etiketler Koha'yı ayarlamak için gereksinim duyacağınız tüm bilgiyi içerecektir. Bu bilgi ambalaj üzerinde olabilir; eğer ambalaj üzerinde yer almıyorsa, genellikle sağlayıcının web sitesinden bu bilgiye erişmek mümkündür.
3.1.6.1.1. Şablon Ekle
Yeni bir şablon eklemek için sayfanın üstündeki 'Şablonlar' butonuna tıklayın ve burada Yeni Şablon'u seçin
Görüntüdeki formu kullanarak etiket ya da kartlarınız için şablonu belirleyebilirsiniz.
 • Şablon kimliği, şablonunuzu kaydettikten sonra otomatik olarak oluşturulacaktır, bu basitçe sistem tarafından oluşturulan özgün bir kimliktir
 • Şablon Kodunun, bir şablon listesinde şablonunuzu belirlemek için kullanabileceğiniz her hangi bir şey olması gerekir
 • Şablonla ilgili ilave bilgi eklemek için Şablon Açıklaması seçeneğini kullanabilirsiniz
 • Birimler çek menüsü şablonda hangi ölçüm ayarını kullanacağınızı tanımlamak için kullanılır. Bu menünün büyük bir olasıkla materyal sağlayıcısı tarafından sağlanmış, şablon tanımında kullanılan ölçüm birimiyle eşleşmesi gerekir.
 • Ölçümler, sağlayıcı ürün paketinde ya da web sitesinde bulunabilir.
 • Bir profil, belirli bir şablon için benzersiz ve kendine özgü anomalileri dengeleyen ve yazdırmadan önce belirli bir yazıcı için (profilin atandığı) uygulayan "ayarlar" kümesidir.
  • Bir profil seçmeden önce birkaç örnek kart yazdırmayı deneyin, böylelikle yazıcı/şablon kombinasyonu için doğru bir profili kolayca tanımlayabilirsiniz
  • Yazdırılan belgede herhangi bir yanlışlık bulduktan sonra bir profil oluşturun ve bunu şablona atayın.
Kaydettikten sonra, şablonlarınız 'Şablonları Yönet' sayfasında gözükecektir.

3.1.6.2. Profiller

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcı Kartı Oluşturucu &gt; Profiller
Bir profil, belirli bir şablon için benzersiz ve kendine özgü anomalileri dengeleyen ve yazdırmadan önce belirli bir yazıcı için (profilin atandığı) uygulayan "ayarlar" kümesidir. Bu, şu anlama gelir. Bir şablon ayarlayıp daha sonra örnek bir veri kümesi yazdırıyorsunuz ve materyallerinin hepsinin her kartta aynı hizada olmadığını görüyorsunuz. Yazdırma stilleri farklılıklarını telafi etmek için her yazıcı için bir profil kurmanız gerekir, mesela metnin sol, sağ, üst veya en alta kaydırılması gibi.
Kartlarınız istediğiniz şekilde çıktı alıyorsa, profile ihtiyacınız yoktur.
3.1.6.2.1. Profil Ekle
Yeni profil eklemek için sayfanın üstündeki profiller butonuna tıklayarak ‘Yeni profil’i seçin.
Görüntüdeki formu kullanarak şablonunuzla ilgili problemleri düzeltecek bir profil yaratabilirsiniz.
 • Yazıcı Adının ve Kağıt Kutusunun yazıcınızla tamamen uyması gerekmez onlar referansınız içindir, böylelikle profil için hangi yazıcıyı ayarladığınızı hatırlayabilirsiniz. Yazıcı model numarasını yazıcı isminde kullanmak ya da kullanabilmek istiyorsanız,'masamdaki yazıcı' adını verin.
 • Şablon, bir kez şablon düzenleme formu üzerinde profili hangi şablonun uygulayacağını seçtikten sonra doldurulacaktır.
 • Birimler açılır menüsü şablonda hangi ölçüm ayarını kullanacağınızı tanımlamak için kullanılır.
 • Ofset tüm resmin dikey ya da yatay olarak merkezin dışında olduğunda ne olacağını belirler ve krip etiketler arasındaki mesafenin sayfa boyunca ya da sayfanın üstü ve altı boyunca değişiklik gösterdiği bir koşulu açıklar.
  • Bu değerler için, negatif sayılar hatayı yukarı ve sola taşır ve pozitif sayılar hatayı aşağı ve sağa taşır.
  • Örnek: Metin ilk etiketin sol kenarından 25 inç, ikinci etiketin sol kenarından 28 inç ve üçüncü etiketin sol kenarından 31 inçtir. Bu farklılığı ortadan kaldırmak için yatay akış 03 inçe ayarlanmalıdır.
Kaydettikten sonra, profilleriniz 'Profilleri Yönet' sayfasında gözükecektir.
Yeni profilinizi kaydettiğinizde, şablonlar listesine dönebilir ve bu profil için olan şablonu düzenlemeyi seçebilirsiniz.

3.1.6.3. Sayfa düzenleri

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcı Kartı Oluşturucu &gt; Düzenler
Yerleşim düzeni, kartın üzerine basılacak metin ve görüntüleri ve bunların nerede görüneceğini tanımlar.
3.1.6.3.1. Sayfa Yerleşim Düzeni Ekle
Yeni bir düzen eklemek için, sayfanızın üstündeki ‘Düzenler’ butonuna tıklayıp ‘yeni düzen’i seçin.
Görüntüdeki formu kullanarak şablonunuzla ilgili problemleri düzeltecek bir profil yaratabilirsiniz.
 • Yerleşime atadığınız isim sizin yararınızadır, bu yerleşimi daha sonraki bir tarihte kolayca tanımlanacak şekilde adlandırın.
 • Birimler açılır menüsü, sayfa düzeninizde hangi ölçek skalasını kullanacağınızı tanımlamak için kullanılır.
 • Daha sonra bu düzenin kullanıcı kartının önü mü arkası mı için olacağını not edin
  • İki taraflı kütüphane kartlarınız mevcutsa, kartınız hem ön hem de arka yüzü için bir sayfa düzenine ihtiyacınız olacak.
 • Kartınıza 3 satıra kadar metin ekleme seçeneğiniz mevcut. Metniniz sizin seçiminizle ve/veya kullanıcı kaydından alanlarla statik metin olabilir. Kullanıcı kaydından alan çıktısı almak istiyorsanız, alan isimlerini parantez içinde şu şekilde yerleştiriniz - &lt;ilk isim&gt;
 • Metnin her satırını, alt X ve Y koordinatlarını kullanarak yazı tipinizi, yazı boyutunuzu ve karttaki metnin konumunu seçebilirsiniz.
 • Barkodu ve kullanıcı kart numarasını göstermek için 'kart numarasını barkod olarak yazdır' seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Bu işlem kart numarasını barkoda dönüştürecektir. Eğer numarayı okunabilir formata dönüştürmek isterseniz "Kart numarasını barkod altındaki metin olarak yaz" seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.
 • Son olarak kart üzerine yazdırmak için iki resime kadar resim seçebilirsiniz.
  • Bir tanesi, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yeniden boyutlandırabileceğiniz kullancı resmi olabilir.
  • Diğer resim, Kullanıcı Kartı Oluşturma Aracının Resimleri Yönet modülünü kullanarak yüklediğiniz bir sembol ya da kütüphane logosu gibi bir şey olabilir.
Kaydettikten sonra, düzenlemeleriniz 'Düzenlemeleri Yönet' sayfasında gözükecektir.

3.1.6.4. Toplu dosyalar

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcı Kart Oluşturucu &gt; Gruplar
Toplu dosya, kartlarını oluşturmak istediğiniz kullanıcıların topluluğudur.
3.1.6.4.1. Toplu dosya ekle
Yeni bir komut dizisi eklemek için, sayfanızın üstündeki ‘komut dizileri’ butonuna tıklayın ve ‘yeni komut dizisi’ni seçin.

3.1.6.5. Resimleri yönet

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcı Kartı Oluşturucu &gt; Resimleri Yönet
Bu araç kullanılarak karşıya yüklenmiş resimler kullanıcı kartı düzenleri oluşturulurken menüde görünecektir. Ne kadar resim karşıya yükleyebileceğiniz (kullanıcı resimlerini saymazsak) ImageLimit sistem tercihine göre sınırlıdır.

Önemli

Görüntü boyutu 500 kb altında olmalıdır.

Not

Bu araçla yüklenen fotoğrafların en az 300dpi olması gerekir. Bu değer çıktısı alınabilir bir resmin minimum kalitesidir.
Ekranın ortasında basit bir yükleme formu var, dosyayı bilgisayarınızdan tarayın ve daha sonra hatırlayacağınız bir isim verin.
Dosya yüklendiğinde, size bir onay mesajı sunulacaktır.
Ve görüntü, sizin diğer görüntülerinizle sayfanın sağ tarafında listelenecektir.
Bu görüntülerin bir ya da bir çoğunu silmek için silmek istediğiniz ger görüntünün sağındaki onay kutusuna tıklayın ve sil butonuna tıklayın.

3.1.7. Kullanıcılar (anonimleştirme, toplu-silme)

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Kullanıcılar (anonimleştirme, toplu-silme)
Bu araç toplu dolaşım geçmişlerini anonimleştirmenizi (bu, materyallerin kaç kere ödünç verildiğinin kayıtlarını tuttuğunuzu - ancak ödünç alan kullanıcıları değil anlamına gelir) ya da kullanıcıları toplu olarak silmenizi sağlar (kullanıcıları sistemden tamamen kaldırmak).

Önemli

Gecikme cezası bulunan kullanıcılar ya da ödünç verilmiş materyaller kaydedilmezler. Bunlar sistemden tamamen kaldırılmazlar (yalnızca delete_borrowers tablosuna taşınırlar), ancak bu araç istenilen miktarda denetim sağlamayabilir.

Önemli

Bu aracı kullanmadan önce veri tabanınızı yedeklemeniz önerilir. Burada yapılan değişiklikler kalıcı olacaktır.

Önemli

AnonymousPatron tercihi geçerli bir değer içermezse anonimleştirme sessizce başarısız olur.
Kullanıcıları silmek ya da anonimleştirmek için
 • Tamamlamak istediğiniz görevin üstündeki 'Onayla' kutusunu işaretleyiniz (Sil ya da Anonimleştir)
 • Değiştirmek istediğiniz veriden önce tarih girin.
 • Kullanıcıları silecekseniz, kullanıcıları aynı zamanda belirli bir bitiş süresi ya da kategorisiyle bulmayı seçebilirsiniz
 • 'İleri' ye tıklayınız
 • Ekranda işleminizle ilgili bir onay mesajı belirecektir.
 • 'Bitir'e tıklamak verinizi siler ya da anonimleştirir.

3.1.8. Toplu kullanıcı modifikasyonu

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Toplu kullanıcı değiştirme
Bu araçla kullanıcı kayıtları üzerinde toplu bir düzenleme yapabilirsiniz. Bir cardnumbers (her satırda bir tane) yükleyin ve kullanıcılar listesi içerisinden seçin ya da kullanıcı kart numaralarını ekrana getirilen kutu içerisine tarayın.
Dosyanızı yüklettiğiniz ya da barkodlarınızı okuttuğunuzda 'Devam et'e tıklayınız. Ekranda kullanıcı listesi ve yapabileceğiniz değişiklikler çıkacak.
Her metin kutusunun solunda bir onay kutusu vardır. Bu onay kutusuna tıklamak alan değerlerini silecektir.

Önemli

Alan zorunlu ise içerisindeki değeri silmeniz mümkün olmayacaktır.
Birden fazla kullanıcı niteliğiniz varsa metin kutusunun sağındaki artı (+) işaretini kullanarak bu özelliğin hepsini değiştirebilirsiniz. Bu işlem size diğer bir nitelik değerini eklemenize müsaade edecektir.
İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra, 'Kaydet'e tıklayabilirsiniz ve Koha size değiştirilmiş kullanıcı kayıtlarını sunacaktır.

3.1.9. Tag Moderasyonu

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Araçlar > Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Tag'ler
tag'leme sistem tercihlerinize bağlı olarak kütüphanecilerin OPAC'da yayınlanmadan önce tag'lere onay vermeleri gerekli olabilir. Bu işlem Tag Denetim Aracı üzerinden yapılır. Denetim bekleyen tag'ler varsa, modül etiketleri altında personel ana kontrol paneli üzerinde bunlar listelenecektir:
Tag'leri denetlemek için, etiketler aracını ziyaret ediniz. Aracı ilk ziyaret ettiğinizde, ekranda kütüphaneci tarafından onaylanmayı ya da reddetmeyi bekleyen tag'lerin listesi çıkacak
 • Bu tag'in eklendiği tüm başlıkları görmek için terim üzerine tıklamanız yeterlidir
  • Bu başlık listesinden bir tag'i, başlığın sağında bulunan 'Tag'i Kaldır' butonuna tıklayarak daha sonraki zamanlarda kullanılmasını tamamen reddetmeden kaldırabilirsiniz.
 • Bir tag'i onaylamak için ‘Onayla’ butonuna satır içinde terim ile tıklayabilirsiniz ya da onaylamak istediğiniz tüm terimleri işaretleyip tablonun altında ‘Onayla’ya tıklarsınız.
 • Bir tag'i reddetmek için, ya satır içi terimi 'Reddet' butonunu tıklayabilirsiniz ya da onaylamak istediğiniz tüm terimleri işaretleyebilirsiniz ve tablonun altındaki 'Reddet'e tıklayabilirsiniz.
Bir tag onaylanmışsa ya da reddedilmişse, uygun tag'ler listesine taşınacaktır. Tüm tag'lerin özeti ekranın sağında gözükecektir.
Bir tag onaylanmış veya reddedilmiş olsa da, yine de başka bir listeye taşınabilir. Onaylanmış tag'ler görüntülenirken her tag için reddetme seçeneği vardır:
Onaylanmış ve reddedilmiş listelere mukabil terimleri kontrol etmek için (muhtemelen tag denetimi için atadığınız sözlüğe mukabil), ekranın en alt sağında yer alan arama kutusuna durumunu görmek istediğiniz terimi girmeniz yeterlidir
Son olarak soldaki filtreleri kullanarak tag'leri bulabilirsiniz.

3.1.10. Kullanıcı Resimleri Yükle

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Kullanıcılar ve Dolaşım &gt; Kullanıcı Resimleri Yükle
allowing patron images kullanıcı resimlerinin kullanıcı kayıtlarına eklenmesine izin veriyorsanız kullanıcı resimlerini toplu olarak yükleyebilirsiniz. Bu resimler aynı zamanda kullanıcı kartları oluşturulurken de kullanılabilir.
 • Txt dosyası oluştur ve bu dosyayı "DATALINK. TXT" ya da "IDLINK. TXT" olarak adlandır.
 • Metin dosyasının her satırında virgül (veya etiketi) takiben kullanıcı kart numarasını girin ve ardından resim dosyasının adını girin
  • TXT dosyanızın RTF değil, düz metin belgesi olduğundan emin olun.
 • Metin dosyasını ve resim dosyalarını sıkıştır
 • Kullanıcı resimlerini karşıya yükleme aracına git
 • Tek bir resim için, resim dosyası seçeneğine gelin ve sonra kullanıcı kimlik numarasını girin.
 • Çoklu resimler için, zip dosyası yüklemeyi seçin.
 • Karşıya yükleme işlemi bittikten sonra karşınıza bir onay ekranı gelecek

Önemli

Yüklenen resmin boyutu için 100k sınırı vardır ve görüntünün 200x300 piksel olması önerilir, ancak daha küçük resimler de çalışacaktır.

3.2. Katalog

3.2.1. Toplu materyal modifikasyonu

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Toplu Materyal Değiştirme
Bu araç, Koha içerisindeki materyal kayıtları üzerinde toplu olarak değişiklik yapmanızı sağlar.
Araçtan, barkod veya materyal kimlikleri dosyasını karşıya yüklemeyi seçebilirsiniz, veya karşıya yükleme aracı altındaki kutunun içine materyalleri tek tek tarayabilirsiniz. Aynı zamanda düzenlenen materyallerin varsayılan çerçeve içinde tanımladığınız varsyılan değerler ile doldurulması gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz.
Dosyalarınız bir kez karşıya yüklendikten ya da barkodlarınız listelendikten sonra 'Devam et' üzerine tıklayabilirsiniz.
Değiştirmek istediğiniz materyallerin bir özeti karşınıza gelecektir. Bu ekrandan aşağıdaki formda değişiklik yapmadan önce değiştirmek istemediğiniz materyallerin işaretini kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda tüm materyal formunu görmek için kaydırma zorunluluğunu önlemek için gerekli olmayan sütunları gizleyebilirsiniz.

Not

Şu anda seçili olan tüm materyallerin seçimlerini kaldırmak için formun üst kısmındaki 'Clear on loan' bağlantısını tıklayabilirsiniz.
Düzenleme formunu kullanarak hangi alanları düzenleyeceğinizi seçebilirsiniz.Her alanın sağındaki onay kutusunu işaretleyerek düzenlediğiniz kayıtta o değerleri silebilirsiniz.
Değişikliklerinizi yaptığınızda, size sonuçlanan materyaller sunulacaktır.

Not

Aynı zamanda bibliyografik kayda gidip, Düzenle & Materyalleri toplu olarak düzenle seçeneği üzerine tıklayarak bir bibliyografik kayıt üzerindeki materyalleri toplu olarak düzenleyebilirsiniz

3.2.2. Toplu materyal silme

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Toplu materyal silme
Bu araç, Koha'dan toplu materyal kayıtları silmenizi sağlayacaktır.
Araçlardan, barkod dosyası ya da materyal no yüklemeyi seçebilir ya da materyalleri yükleme aracının altındaki kutudan sırayla tarayabilirsiniz.
Dosyanızı yüklettiğiniz ya da barkodlarınızı okuttuğunuzda 'Devam et'e tıklayabilirsiniz.
Karşınıza bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan silmek istemediğiniz materyallerin onay kutularını kaldırabilir ve 'Seçili materyalleri sil' butonunun tıklanmasından önce son materyal siliniyorsa Koha'nın bibliyografik kaydı silmesi gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Eğer isterseniz, 'Hiç materyal kalmadıysa kayıtları sil' seçeneği yanındaki onay kutusunu tıklayarak son materyali siliyorsanız, bibliyografik kaydı da silebilirsiniz.
Dosyanızın (ya da okunmuş barkod listesinin) 1000’den fazla barkodu varsa, Koha size materyal listesini sunamayacaktır. Bu materyal listesini yine silebileceksiniz fakat özellikle hangi materyalleri ya da hangi bibliyogarfik kayıtları silebileceğinizi seçemeyeceksiniz.
Materyaller ödünç verildiyse 'Seçili materyalleri sil'e tıkladıktan sonra bir hata mesajı göreceksiniz ve materyaller silinmeyecek.
Materyaller silinebilirse, hem materyallerin silindiğine dair onay mesajı hem de sizin silmeniz için onay mesajı sunulacaktır.

3.2.3. Veri Dışa Aktar (MARC & Otoriteler)

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Veri Dışa Aktar
Koha bibliyografik, ayırma ve / veya otorite bilgilerini dışa aktarabilmenize imkan veren bir araç ile gelir. Bu özellik kayıtlarınızı diğer kütüphanelere, kurumlara ya da servislere göndermeye ya da sadece yedekleme süreci için kullanılabilir.

3.2.3.1. Bibliyografik Kayıtları Dışa Aktar

Ekranın en üstünde dışa aktardığınız veriyi almak durumundasınız. Bibliyografik kayıtları, ayırma bilgisi ile ya da ayırma bilgisi olmaksızın dışa aktarıyorsanız 'Bibliyografik kayıtları dışa aktar' sekmesini tıklayabilirsiniz.
 • Aktarımınızı belirli bir aralıkta sınırlandırmak için formu doldurun (tüm alanlar isteğe bağlıdır)
  • Aktarımınızı aşağıdaki seçeneklerden herhangi biri veya daha fazlasına sınırlandırmak için seçin
   • Bibliyografik kayıt numara aralığıyla kısıtla
   • Belirli bir materyal türüne sınırlandır
    • Önemli

     Bu limit item-level_itypes sistem tercihinde tanımladığınız türü kullanacaktır. item-level_itypes tercihini 'spesifik materyal' olarak ayarladıysanız ve bir bibliyografik kayda eklenmiş herhangi bir materyal yoksa bu dışa aktarılmayacaktır. Belirli bir türden tüm bibliyografik kayıtları almak için item-level_itypes tercihinizi 'bibliyo kayıt' olarak ayarlamanız gerekecektir.
   • Özel bir kütüphaneyle sınırla
   • Yer numarası aralığıyla kısıtla
   • Bir sağlama tarihi sınırına kısıtla.
  • Daha sonra aktarımda neyin atlanacağını seçin
   • Varsayılan olarak materyaller dışa aktarılır. Sadece bibliyografik veriyi dışa aktarmak istiyorsanız, 'Materyalleri dışa aktarma' kutusunu onaylayın
   • Aktarılacak olan materyallerin yalnızca oturum açtığınız kütüphane ile ('Kütüphane' alanını 'Tümü' olarak bırakırsanız) ya da yukarıda işaretlediğiniz kütüphane ile sınırlandırmak için, 'Yerel olmayan materyalleri kaldır' kutusunu işaretleyin.
   • Aynı zamanda dışa aktarmak istemediğiniz alanları da seçebilirsiniz. Eğer verilerinizi paylaşıyorsanız kullanışlı olabilir, verilerinizi başka bir kütüphaneye göndermeden önce tüm yerel alanları kaldırabilirsiniz.
  • Son olarak dosya türü ve dosya adını seçin
   • Verilerinizi marc veya marcxml biçiminde dışa aktarmayı seçin
   • Dosyanızı kaydetmek istediğiniz adı seçin
  • 'Bibliyografik kayıtları dışa aktar' tıklayınız

3.2.3.2. Otorite Kayıtlarını Dışa Aktar

Ekranın en üstünde dışa aktardığınız veriyi almak durumundasınız. Otorite kayıtlarını dışa aktarıyorsanız, 'Otorite kayıtlarını dışa aktar' sekmesine tıklayabilirsiniz.
 • Dış aktarımınızı özel bir aralıkta sınırlamak için formu doldurun (tüm alanlar seçmelidir).
 • Sonra, dışa aktarılacaklardan hariç tutmak istediğiniz alanları bir boşlukla ayrılacak şekilde seçin (virgül kullanmayın)
  • 200’ün bütün alt alanlarını çıkarmak istiyorsanız örneğin sadece 200’ü giriniz
  • Özel bir alt alanı çıkarmak istiyorsanız bu alt alanı 100’ün sadece ‘a’ alt alanını çıkaracağı 100a alan değerinin yanına giriniz.
 • Son olarak dosya türü ve dosya adını seçin
  • Verilerinizi marc veya marcxml biçiminde dışa aktarmayı seçin
  • Dosyanızı kaydetmek istediğiniz adı seçin
 • 'Otorite kayıtlarını dışa aktar' tıklayınız

3.2.4. Envanter/Stok sayımı

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Araçlar > Katalog > Envanter/Stok alma
Koha’nın envanter aracı iki şekilde kullanılabilir, birincisi bir raf listesi yazdırarak materyalleri işaretleyebilirsiniz veya taşınabilir bir tarayıcıyla elde edilmiş barkodların metin dosyalarını yükleyebilirsiniz.
Barkod okuyucunuzu kullanamıyorsanız, sizin için ilk uygun seçenek gireceğiniz kritere bağlı olarak bir raf listesi oluşturmanızdır.
Kütüphanede koleksiyonunuzu kontrol etmek için, dolaşırken kullanmak için, basabileceğiniz bir raf listesi oluşturmak için; kütüphane, raf yeri, yer numarası aralığı, materyal durumu ve materyalin en son ne zaman görüntülendiğini seçiniz
Alternatif olarak, masaüstünüzdeki bir uygulamada değişiklik yapmak için, listeyi bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz. Bu dosyayı oluşturmak için sadece 'csv dosyasına aktar' ibaresinin yanındaki kutuyu tıklamanız yeterlidir.
Materyalinizi raflarınızda bulduğunuzda, bu listeye dönebilir ve son görüntülemeden bugüne sistemi güncellemek için bulduğunuz materyalleri ödünç verebilirsiniz.
Taşınabilir tarayıcınız varsa, (ya da laptop ve USB tarayıcı) kütüphanede elinizdeki tarayıcıyla yürüyüp gördüğünüz barkodları tarayabilirsiniz. Bitirdiğinizde, tarayıcıyla oluşturulan metin dosyasını Koha’ya aktarabilirsiniz.
Tüm materyalleri görüldüğü gibi işaretlemek istediğiniz metin dosyasını ve tarihi seçin ve ekranı en alta kadar kaydırıp 'Gönder' üzerine tıklayın.

3.2.5. Etiket oluşturucu

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Etiket Oluşturucu
Etiket Oluşturucu size barkodları da kapsayan sayısız türdeki etiketin çıktısını almak için tasarladığınız düzenleri ve şablonları kullanma imkanı sunar. Burada Etiket Oluşturucu modülünün bazı özellikleri mevcuttur:
 • Etiket Yerleşimini Düzenle
 • Basılı etiketler için özel etiket şablonları tasarla
 • Toplu etiketleri oluştur ve yönet
 • Tek ya da çoklu toplu dosyaları dışa aktar
 • Tek ya da çoklu etiketleri toplu dosyadan dışa aktar
 • Etiket verisini üç formattan biriyle dışa aktar.
  • PDF - Her hangi bir standart PDF reader ile okunabilir, etiketlerin direkt olarak yazıcıdan çıkarılmasını mümkün kılar
  • CSV - Seçili sayfa düzeni, etiketlerin çeşitli uygulamalarda içe aktarılmasına izin verecek şekilde uygulandıktan sonra etiket verilerini dışa aktar
  • XML - Bir diğer dışa aktarma formatı olarak dahil edilmiş
Etiket Oluşturucu içinde her ekranın üst kısmında, ilgili fonksiyonlara hızlı erişim sağlayan bir araç çubuğu göreceksiniz. Her ekranın sol tarafında yer alan menü, Etiket Oluşturucunun farklı bölümlerine kolay erişim sağlar. Her ekranın üst kısmında yer alan bread crumb izleri Etiket Oluşturucu modülü içinde nerede olduğunuz hakkında spesifik bir gösterge verecek ve daha önce geçtiğiniz bölümlere hızlı navigasyon sağlayacaktır. Ve son olarak her sayfanın sol üst köşesindeki çevrimiçi yardım linkine tıklayarak, Etiket Oluşturucuda yer alan tüm bölümler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

3.2.5.1. Şablonlar

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Etiket Oluşturucu &gt; Şablonlar
Şablon, kullanmakta olduğunuz etiket/kart stoğudur. Bunlara verilecek örnekler şunlardır: Adres etiketleri için Avery 5160, cilt etiketleri için Gaylord 47-284 veya kullanıcı kartları için Avery 28371. Bu etiketler Koha'yı ayarlamak için gereksinim duyacağınız tüm bilgiyi içerecektir. Bu bilgi ambalaj üzerinde olabilir; eğer ambalaj üzerinde yer almıyorsa, genellikle sağlayıcının web sitesinden bu bilgiye erişmek mümkündür.
3.2.5.1.1. Şablon Ekle
Yeni bir şablon eklemek için, Etiket Oluşturucu üstündeki 'Yeni şablon' butonuna tıklayabilirsiniz.
Görüntüdeki formu kullanarak etiket ya da kartlarınız için şablonu belirleyebilirsiniz.
 • Şablon kimliği, şablonunuzu kaydettikten sonra otomatik olarak oluşturulacaktır, bu basitçe sistem tarafından oluşturulan özgün bir kimliktir
 • Şablon Kodunun, bir şablon listesinde şablonunuzu belirlemek için kullanabileceğiniz her hangi bir şey olması gerekir
 • Şablonla ilgili ilave bilgi eklemek için Şablon Açıklaması seçeneğini kullanabilirsiniz
 • Birimler çek menüsü şablonda hangi ölçüm ayarını kullanacağınızı tanımlamak için kullanılır. Bu menünün büyük bir olasıkla materyal sağlayıcısı tarafından sağlanmış, şablon tanımında kullanılan ölçüm birimiyle eşleşmesi gerekir.
 • Ölçümler, satır ve sütun sayısı ve satır sayısı, sağlayıcı ürün ambalajında veya web sitesi üzerinde bulunabilir.
  • Önemli

   Şablonda metnin sol kenar boşluğunu belirtmezseniz, varsayılan olarak 3/16" (13.5 noktası) metnin sol kenar boşluğu olarak uygulanır.
 • Bir profil, belirli bir şablon için benzersiz ve kendine özgü anomalileri dengeleyen ve yazdırmadan önce belirli bir yazıcı için (profilin atandığı) uygulayan "ayarlar" kümesidir.
  • Bir profil seçmeden önce birkaç örnek kart yazdırmayı deneyin, böylelikle yazıcı/şablon kombinasyonu için doğru bir profili kolayca tanımlayabilirsiniz
  • Yazdırılan belgede herhangi bir anomali bulduktan sonra bir profil oluşturun ile bir profil oluşturabilir ve bunu şablona atayabilirsiniz.
Kaydettikten sonra, şablonlarınız 'Şablonları Yönet' sayfasında gözükecektir.

3.2.5.2. Profiller

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Etiket Oluşturucu &gt; Profiller
Bir profil, belirli bir şablon için benzersiz ve kendine özgü anomalileri dengeleyen ve yazdırmadan önce belirli bir yazıcı için (profilin atandığı) uygulayan "ayarlar" kümesidir. Bu, şu anlama gelir. Bir şablon ayarlayıp daha sonra örnek bir veri kümesi yazdırıyorsunuz ve materyallerinin hepsinin her kartta aynı hizada olmadığını görüyorsunuz. Yazdırma stilleri farklılıklarını telafi etmek için her yazıcı için bir profil kurmanız gerekir, mesela metnin sol, sağ, üst veya en alta kaydırılması gibi.
Etiketleriniz istediğiniz şekilde çıktı veriyorsa, profile ihtiyacınız yoktur.
3.2.5.2.1. Profil Ekle
Yeni bir profil eklemek için, Etiket Oluşturma Aracının üst kısmında yer alan 'Yeni Profil' butonuna tıklayabilirsiniz.
Görüntüdeki formu kullanarak şablonunuzla ilgili problemleri düzeltecek bir profil yaratabilirsiniz.
 • Yazıcı Adının ve Kağıt Kutusunun yazıcınızla tamamen uyması gerekmez onlar referansınız içindir, böylelikle profil için hangi yazıcıyı ayarladığınızı hatırlayabilirsiniz. Yazıcı model numarasını yazıcı isminde kullanmak ya da kullanabilmek istiyorsanız,'masamdaki yazıcı' adını verin.
 • şablon düzenleme formu üzerine profili uygulayacağınız şablonu seçtikten sonra şablon doldurulacaktır.
 • Birimler açılır menüsü şablonda hangi ölçüm ayarını kullanacağınızı tanımlamak için kullanılır.
 • Ofset tüm resmin dikey ya da yatay olarak merkezin dışında olduğunda ne olacağını belirler ve krip etiketler arasındaki mesafenin sayfa boyunca ya da sayfanın üstü ve altı boyunca değişiklik gösterdiği bir koşulu açıklar.
  • Bu değerler için, negatif sayılar hatayı yukarı ve sola taşır ve pozitif sayılar hatayı aşağı ve sağa taşır.
  • Örnek: Metin ilk etiketin sol kenarından 25 inç, ikinci etiketin sol kenarından 28 inç ve üçüncü etiketin sol kenarından 31 inçtir. Bu farklılığı ortadan kaldırmak için yatay akış 03 inçe ayarlanmalıdır.
Kaydettikten sonra, profilleriniz 'Profilleri Yönet' sayfasında gözükecektir.
Yeni profilinizi kaydettiğinizde, şablonlar listesine dönebilir ve bu profil için olan şablonu düzenlemeyi seçebilirsiniz.

3.2.5.3. Sayfa düzenleri

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Etiket Oluşturucu &gt; Düzenler
İçerik düzeni etiketlerinizin üzerinde görünmesini istediğiniz alanları tanımlamak için kullanılır.
3.2.5.3.1. Sayfa Yerleşim Düzeni Ekle
Yeni bir sayfa düzeni eklemek için Label Creator aracının üstündeki 'Yeni sayfa düzeni' butonuna tıklayabilirsiniz.
Görüntüdeki formu kullanarak şablonunuzla ilgili problemleri düzeltecek bir profil yaratabilirsiniz.
 • Düzeninizin adı, daha sonra kendisini tanımlamanız için yardımcı olacak herhangi bir şey olabilir.
 • Eğer bu bir barkod etiketi ise kodlamayı seçmek isteyeceksiniz (Kod 39 en yaygın olandır)
 • Tasarım tipi, bibliyografik bilgi ve/veya barkodun herhangi bir kombinasyonu olabilir. Örneğin bir sırt etiketi sadece Bibliyo olabilir iken ödünç verme personelinizin kitabı ödünç vermek için kullanacağı bir etiket muhtemelen Bibliyo/Barkod olacaktır.
 • Yazdırılacak bibliyografik veri MARC çerçevelerinizle eşleşmiş olabilen veri alanlarından herhangi birini içerebilir. Alanları önceden hazırlanmış olan alanlar listesinden seçebilirsiniz veya 'Alanları Listele' üzerine tıklayıp kendi verilerinizi girebilirsiniz. 'Alanları Listele' içinde 4-karakterli tag- alt alan dizesi olarak MARC alt alanları belirtebilirsiniz: (Yani, başlık alanı için 245a), Ayrıca çift tırnak içinde bir satırda birleştirmek için alanları boşlukla ayrılmış bir liste içine alabilirsiniz. (Yani, "099a 099b" veya "itemcallbumber barcode"). Mevcut alanlar aşağıda listelenen veri tabanları tablolarındandır.Son olarak tek tırnak içinde sabit metin dizeleri ekleyebilirsiniz (Yani, 'buraya bir sabit metin.')
  • Kullanılacak alan adlarını bulmak için aşağıdaki tablolarla birlikte şema görüntüleyici'yi (http://schema.koha-community.org) kullanabilirsiniz:
   • Şu anda, aşağıdaki tablolardaki tüm alanlar kullanılmıştır: items, biblioitems, biblio, branches
 • Etiket oluşturucunun her etiketin etrafına kılavuz çizgiler yazdırmasının gerekli olup olmadığını seçin
 • Koha'nın yer numaralarınızı ayırmayı denemesini isteyip istemediğinizi seçin (genellikle sırt etiketlerinde kullanılır)
 • Son olarak hizalama, yazı tipi ve boyutu gibi metin ayarlarınızı seçin.
Kaydettikten sonra, düzenlemeleriniz 'Düzenlemeleri Yönet' sayfasında gözükecektir.

3.2.5.4. Toplu dosyalar

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Etiket Oluşturucu &gt; Toplu İşlemler
Çıktısını almak istediğiniz barkodlar toplu dosyalar şeklindedir . Bu araçta çıktısını almak istediğiniz etiketin materyal kayıtlarını araştırabilirsiniz.
3.2.5.4.1. Toplu dosya ekle
Toplu işlem oluşturmanın iki yolu vardır. İlk yöntem 'Hazırlanmış MARC Yönetimi' sayfasındaki 'Toplu Etiket Oluştur' linkine tıklamaktır:
Diğeri etiket oluşturucu aracından yeni bir toplu etiket oluşturmak için seçmektir.
Sayfanın en üstünde bir 'Materyal(ler) ekle' butonu ve barkodları okutmak için bir kutu olan boş bir toplu işlem sayfasına getirileceksiniz.
Ya barkodları ekrandaki kutuya okutur ve 'Materyal(ler) ekle' butonuna tıklayabilirsiniz ya da barkod kutusu boş halde iken 'Materyal(ler) ekle' butonuna tıklayabilirsiniz. Barkod kutusu içinde bir şey yokken 'Materyal(ler) ekle' butonuna tıklamak, grup içerisine eklemek istediğiniz materyalleri bulmanız için bir arama penceresi açacaktır.
Arama sonuçlarından, toplu dosyaya eklemek istediğiniz materyallerin yanındaki onay kutusuna tıklayın ve 'Onayı ekle' butonuna tıklayın. Her materyalin solundaki 'Ekle' bağlantısına tıklayarak da materyalleri teker teker ekleyebilirsiniz.
Tüm materyalleri eklediğinizde 'Tamam' butonuna tıklayın. Sonuç sayfası seçtiğiniz materyalleri listeleyecektir.
Etiketlerinizin çıktısını almak için, 'Toplu Aktar' butonuna tıklayınız. Etiketlerin sadece bazılarının çıktısını almak için, 'Materyali(leri) dışa aktar' butonuna tıklayınız. Her iki şekilde de şablonunuzu ve sayfa düzeninizi seçebileceğiniz bir onay ekranı gözükecektir.
Daha sonra size üç indirme seçeneği sunulacak: PDF, Excel ve CSV.
Dosyanızı kaydettikten sonra, sadece kütüphanenizde bulunan materyallere boş etiket çıktısı alın.

3.2.6. Hızlı Kitap Sırtı Etiket Oluşturucu

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Hızlı Sırt Etiketi Oluşturucu

Not

Bu araç etiket düzenlerini ya da şablonlarını kullanmaz, sadece etiket sayfasındaki ilk bölgeye sırt etiketini yazdırır.
 • SpineLabelFormat sistem tercihinde sırt etiketine yazdırılacak olan alanları tanımlayın
 • Etiket yazdırmanızı koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css/ içinde bulunan spinelabel.css dosyasını düzenleyerek biçimlendirin
Bu aracı kullanmak için, sırt etiketini basmak istediğiniz kitabın barkodu yeterli olacaktır.

3.2.7. MARC değiştirme şablonları

MARC Modifikasyon Şablonları sistemi Koha kullanıcılarına, MARC kayıtlarını içe aktarmak için düzenlerken MARC kayıtları üzerinde otomatik olarak değişiklik yapabilme yetkisi verir.
Bu araç MARC çerçeveniz ile çalışan çeşitli sağlayıcı/kaynaklardan alınan MARC kayıtlarının değiştirilmesi için faydalıdır. Sistem aslında Kopyala, Taşı, Ekle, Güncelle ve Alanları Sil eylemleri kullanarak temel bir komut dosyası oluşturmak için olanak sağlar.
Bir ad girerek ve 'Şablonu oluştur' düğmesine tıklayarak yeni bir şablon (şablon, bir veya daha fazla eylemden yapılabilir) ekleyerek başlayın.
Sonra eylem kutusunu doldurarak şablona eylemler ekleyebilirsiniz. Örneğin E-Kitap sağlayıcınızdan toplu olarak dosya yüklüyorsanız, EBOOK bibliyo materyal türünü 942$c alanına eklemek isteyebilirsiniz.
 • 'Ekle/güncelle'yi seçin
 • 942 alanı ve c alt alanını girin
 • 'EBOOK' değerini girin (veya ebook kodunuz her ne ise)
 • Daha sonra bu eylemi tanımlayabilmek için bir açıklama sağlayın
 • 'Eylem ekle' üzerine tıklayın
Her eylem aynı zamanda başka bir alanın varlığını ya da değerini denetlemek için isteğe bağlı bir koşul içerebilir. Örneğin, eğer yoksa materyal kaydına bir yer numarası eklemek isteyebilirsiniz.
 • 'Kopyala' opsiyonunu seçin
 • ilk geçtiği alanı mı yoksa alanın tüm tekrarlarını mı kopyalamak istediğinize karar verin
 • Kopyalamak için 090 alanı (veya diğer bibliyo yer numarası alanı) ve a alt alanını girin
 • Kopyalamak için 952 alanı ve o alt alanını girin
 • 'Eğer' seçin
 • 952 alanı ve o alt alanını girin
 • "Yok"'u seçin
 • Daha sonra bu eylemi tanımlayabilmek için bir açıklama sağlayın
 • 'Eylem ekle' üzerine tıklayın
Kopyala & taşı eylemleri otomatik olarak kopyalama/taşıma sırasında alan değerlerini değiştirmek için kullanılan normal ifadeleri de destekler. Bir örnek, 020$c alanı içindeki '$' karakterini çıkarmak olacaktır.
 • 'Kopyala' opsiyonunu seçin
 • ilk geçtiği alanı mı yoksa alanın tüm tekrarlarını mı kopyalamak istediğinize karar verin
 • Kopyalamak için 020 alanı ve c alt alanını girin
 • Kopyalamak için 020 alanı ve c alt alanını girin
 • 'RegEx' kutusunu işaretleyin ve kurallı ifadeyi girin (bu durumda s/ \$//)
 • 'Eğer' seçin
 • 020 alanı ve c alt alanını girin
 • "Eşleşmeler"'i seçin
 • 'RegEx' kutusunu işaretleyin ve kurallı ifadeyi girin (bu durumda m/^\$/ )
 • Daha sonra bu eylemi tanımlayabilmek için bir açıklama sağlayın
 • 'Eylem ekle' üzerine tıklayın

Not

Bir güncelleştirme değeri şablonun her kullanılışında değişebilen değişkenleri içerebilir. Şu anda, sistem iki değişkenleri destekler, güncel şablonu kullanan kütüphanenin branchcode kodu ile değiştirilmiş olan __BRANCHCODE__ ve ISO biçiminde geçerli tarih ile değiştirilen __CURRENTDATE__ (YYYY-AA-GG)
Ayrıca MARC kaydı bağlantılarının önüne kütüphanenin proxy URL'sini eklemek için kurallı ifadeler kullanabilirsiniz.
 • 'Kopyala' opsiyonunu seçin
 • ilk geçtiği alanı mı yoksa alanın tüm tekrarlarını mı kopyalamak istediğinize karar verin
 • Kopyalamak için 856 alanı ve u alt alanı girin
 • Kopyalamak için 856 alanı ve u alt alanını girin
 • 'RegEx' kutusunu işaretleyin ve kurallı ifadenizi girin (bu durumda s/^/PROXY_URL/ )
 • Daha sonra bu eylemi tanımlayabilmek için bir açıklama sağlayın
 • 'Eylem ekle' üzerine tıklayın
Eylemleriniz kaydedildikten sonra ekranın en üstünde görebilirsiniz. Eylemlerin, sol tarafında bulunan oklar vasıtasıyla yerleri değiştirilebilir.
Eylemlerinize bağlı olarak sıralama çok önemli olabilir. Örneğin, bir alanı başka bir alana taşımadan önce silmek istemeyebilirsiniz.
Başka bir şablon eklemek için yeni bir başlangıç başlatabilir veya var olan bir şablonun bir kopyasını oluşturmak için 'Geçerli Şablon Çoğalt' onay kutusunu tıklayabilirsiniz.
Şablonunuz kaydedildikten sonra Stage MARC Records for Import aracı kullanarak şablonunuzu seçebilirsiniz.

3.2.8. MARC kayıtlarını içe aktarmak için hazırla

 • Gidiş yolu:More > Araçlar > Katalog > MARC kayıtlarını içe aktarmak için hazırla
Bu araç MARC formatında kaydedilen, hem bibliyografik hem de otorite kayıtlarını içe aktarmak için kullanılabilir. Koha'ya kayıt aktarmak iki basamaktan oluşur. İlk basamak içe aktarım için kayıtları hazırlamaktır.
 • Öncelikle bilgisayarınızda MARC dosyasını bulun.
 • Sonra size kayıt eşleştirme ve materyal aktarma seçenekleri sunulacak
  • 'Hazırlanmış MARC Kayıtlarını Yönet' aracına giderken karşıya yüklediğiniz dosyanızı tanımlamak için 'Bu dosya hakkında yorum girin' alanını kullanın
  • Koha’ya bu dosyanın bibliyografik türde mi ya da otorite türünde mi olduğunu belirtiniz
  • Karakter kodlamasını seç
  • Aktarmak üzere olduğunuz veriyi değiştirmek için bir MARC Modifikasyon Şablonu kullanmak isteyip istemediğinizi seçin
  • Eşleşen kayıtlara bakmak isteyip istemediğinizi seçin
  • Daha sonra, eşleşen kayıtlar bulunursa ne yapılacağını seçin
  • Son olarak tek olan kayıtlarla ne yapılacağını seçin
  • Daha sonra, MARC kayıtlarında bulunan materyal verilerini içe aktarıp aktarmayacağınızı seçebilirsiniz (yüklüyor olduğunuz dosya bibliyografik dosya ise)
   • Buradan eşleşme durumları ne olursa olsun her zaman materyal eklemeyi seçebilirsiniz, sadece eşleşen bir bib bulunursa materyal ekleyin, sadece hiç eşleşen bib kayıt yoksa materyal ekleyin, eğer eşleşen bir bib bulunursa materyalleri değiştirin (eşleştirme, materyal eşleştirmek için materyal numaralarına ve barkodlarına bakacaktır, materyal numaraları barkodlardan daha önce gelmektedir), veya materyalleri yok sayın ve eklemeyin.
 • İçe aktarma için 'işlem sırasına koy' a tıklayınız
 • MARC içe aktarımınıza bir onay mesajı sunulacak.
 • İşlemi tamamlamak için Yönetilen Hazırlanmış MARC Kayıtları Aracı'na devam edin

3.2.9. Aşamalı MARC Kayıt Yönetimi

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Aşamalı MARC Kaydı Yönetimi
Kayıtlarınızı aktarmak için hazırladıktan sonra bu aracı kullanarak aktarım işlemini tamamlayabilirsiniz.
 • Hazırlanmış kayıtlar listesinden, içe aktarmayı sonlandırmak istediğiniz dosyanın ismine tıklayın
  • Önceden içe aktarılmış kayıtların 'Durum'un altında olduğunu göreceksiniz.
 • İçe aktarılmış kayıtlarınızın özeti, eşleştirme kurallarını değiştirme seçeneği ile birlikte görüntülenecektir
 • Özetin altındaki, bib kayıtları belirli bir çerçeve kullanarak toplu içe aktarma seçeneğidir
  • 'Varsayılan Değer' dışında bir çerçeve seçmek gerekli değildir, fakat raporların işlenmesinde ve içe aktarımda seçilen materyal türünün bibliyografik kayıt seviyesinin doğru seçilmesinde faydalıdır.
 • Çerçeve seçiminin altında içe aktarılacak olan kayıtların bir listesi olacak
  • Eşleme kuralınızın çalıştığından ve kayıtların istediğiniz gibi gözüktüğünden emin olmak için içe aktarımınızı tamamlamadan önce özetinizi gözden geçirin
 • İçe aktarım işlemini tamamlamak için, 'Kataloğa aktar'ı' tıklayınız
 • İçe aktarımınız tamamlandığında, yeni bibliyografik kayıtların bağlantısı içe aktarılmış olan her başlığın sağında gözükecektir.
 • İçe aktarımınızı 'Katalogdaki içe aktarmayı geri al' butonuna tıklayarak geri alabilirsiniz.
Bu araç kullanılarak içe aktarılan kayıtlar silinene kadar 'rezervuar' içerisinde kalır. Bu materyaller Kataloglamaaracı kullanılarak katalogda arama yapıldığında görünecektir:
Materyalleri depodan boşaltmak için:
 • Aşamalı MARC Kayıtlar aracını Yönet ana ekranına gidiniz.
 • Bir grubu silmek için sağdaki ‘Sil’ butonuna tıklayın
 • Bir onay mesajı alacaksınız
  • Silme işlemini onayladığınızda tüm kayıtlar hazneden silinecek ve mevcut durum 'hepsi silindi' olarak değişecektir

3.2.10. Yerel Kapak Resmi Yükle

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Katalog &gt; Yerel Kapak Resmi Yükle
Bu araç kataloğunuzda yer alan materyaller için kapak resimleri karşıya yüklemenizi sağlar. Bu araca erişmek için personelin upload_local_cover_images izni'ne sahip olması gerekir. Resimlerin personel istemci ve/veya OPAC'ta gösterilmesi için LocalCoverImages ve/veya OPACLocalCoverImages sistem tercihlerinizi 'Görüntüle' olarak ayarlanmış olması gerekir. Resimler toplu olarak ya da tek tek karşıya yüklenebilir.

Not

Koha'nın bu araç için bir maksimum dosya boyutu sınırı yoktur, fakat Apache, yüklemelerin maksimum boyutunu sınırlayabilir (sistem yöneticiniz ile konuşun).

Not

Bir bibliyografik kayıt üzerine birden çok resim yüklemek istediğinizde, resimler yükleme sırasına göre soldan sağa doğru görüntülenecektir (daha sonra ekrana bağlı olarak üstten alta doğru), ve soldaki (ilk yüklenen) resim ayrıntılar sayfasında ve arama sonuçlarında kullanılmak üzere küçük resim görüntüsü olarak kullanılacaktır. Karşıya yüklediğiniz kapak resimlerinin sırasını bu şekilde değiştirmenin bir yolu yoktur, bu nedenle kapak resimlerini görünmelerini istediğiniz sırada yüklediğinizden emin olunuz.
Tek bir görüntüyü yüklüyorsa:
 • Aracı seçin ve yerel makinenizde görüntüye gözatmak için 'Gözat' düğmesini tıklayın.
 • 'Dosya yükle' ye tıklayınız
 • 'Dosya türü' bölümünün altında 'Resim dosyası' seçin
 • Bu görüntüye ekleyeceğiniz kayıt için bibliyografik kayıt numarası giriniz. Bu, barkod ile aynı değildir; bu, Koha tarafından atanmış sistem üretimi numarasıdır.
  • Biblio numarasını ayrıntılar sayfasındayken adres çubuğundaki URL'nin sonuna bakarak bulabilirsiniz
  • ya da personel istemcide ayrıntılar sayfasındaki MARC sekmesine tıklayarak
 • Geçmişte yüklemiş olabileceğiniz her hangi bir kapak resmini değiştirmek istiyorsanız, 'Seçenekler' kısmının altındaki 'Mevcut kapakları değiştir' kutusunu işaretleyin.
 • 'Resimleri işle' ye tıklayınız
 • Size yükleme özeti ve resme eklediğiniz kayıt bağlantısı sunulacak.
Bir seferde birçok görüntü yüklüyorsanız, öncelikle bir ZİP dosyası hazırlamak durumundasınız.
 • Yüklediğiniz tüm görüntüleri ZiP dosyasına giriniz.
 • Ayrıca her satırda her resim için bir tane, resim adı tarafından takip edilen bibliyo numarasını listeleyen datalink.txt ya da idling.txt adına bir metin dosyası (*.TXT) dahil edin
  • ör. 4091,image4091.jpg
 • ZIP dosyası için bilgisayarınıza göz atın
 • 'Dosya yükle' ye tıklayınız
 • 'Dosya türü' bölümünün altında 'Zip dosyası' seçin
 • Geçmişte yüklemiş olabileceğiniz her hangi bir kapak resmini değiştirmek istiyorsanız, 'Seçenekler' kısmının altındaki 'Mevcut kapakları değiştir' kutusunu işaretleyin.
 • 'Resimleri işle' ye tıklayınız
 • Size upload işleminin özeti getirilecek

Önemli

Kaynak resim 140 x 200 piksel küçük resim ve 600 x 800 piksel tam boyutlu resim oluşturmak için kullanılır. Yüklenen orijinal boyutlu görüntü Koha'da saklanmayacaktır
Kapak resimlerinizi personel istemcide en alttaki ayırma tablosundaki 'Resim' sekmesinin altındaki detay sayfasında görebileceksiniz
OPAC’da kapak resimleri, eser adı yanında ve arama sonuçlarında olduğu gibi görüntüler sekmesinde de gözükecektir.
Bir kapak resmini silmek isterseniz upload_local_cover_images permission varsa resmin altındaki 'Resmi sil' butonu üzerine tıklayabilirsiniz.

3.3. Ek Araçlar

3.3.1. Takvim

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; Takvim
Kütüphaneler kütüphanelerin kapalı olduğu günleri ve tatilleri iade tarihi hesaplanırken tanımlayabilir. Uygun sistem tercihlerini açarak takvimi kullanabilirsiniz:
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Özellikleri &gt; Dolaşım &gt; useDaysMode
  • İade tarihi hesaplamak için bir yöntem seçin - kütüphanenin kapalı olduğu günleri hesaplamaya dahil edin ya da dahil etmeyin.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Yönetim &gt; Genel Sistem Tercihleri &gt; Dolaşım &gt; finescalendar
  • Bu, gecikme cezası uygulamadan önce tatil takvimini kontrol edecektir

3.3.1.1. Olay Ekleniyor

Olayları eklemeye başlamadan önce kapanışların uygulanacağı kütüphaneyi seçin. Bir olay eklerken, bu olayı bir birime veya tüm birimlere uygulamak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Olay eklemek için sadece
 • Takvim üzerinde kapanışı uygulamak istediğiniz tarih üzerine tıklamanız yeterlidir
 • Takvim üzerinde görünen form içerisine kapanış bilgilerini girin (Her seçenek hakkında daha fazla bilgi almak için seçeneğin sağ tarafında bulunan soru işareti üzerine [?] tıklayın)
  • Kütüphane, sayfanın en üstündeki açılır menüden seçtiğiniz kütüphaneye bağlı olarak otomatik olarak doldurulacaktır
  • Gün bilgisi aynı zamanda takvimde tıkladığınız tarihe bağlı olarak otomatik bir şekilde de doldurulacaktır
  • Tanımlamada kütüphanenin neden kapalı olduğunu açıklayın
  • Sonra bu olayın bir kereye mahsus veya yinelenebilir olup olmadığını seçebilirsiniz.
   • Bu bir günlük bir tatilse, 'Holiday only on this day' seçeneğini seçin
   • Bu haftalık bir tatil ise (hafta sonu günleri gibi), 'Tatil her hafta aynı günlerde tekrar ediyor' opsiyonunu seçebilirsiniz
   • Bu yıllık bir tatilse, 'Tatil her yıl aynı tarihte tekrarlanıyor' opsiyonunu seçin
   • Kütüphane haftalık olarak ya da bir zaman aralığı için kapalı olacaksa, 'Holiday on a range' opsiyonunu seçin ve en üst kısımdaki 'To Date' kısmına bir tarih girin
   • Kütüphane her yıl belirli bir zaman aralığında kapalı olacaksa (okulların yaz tatili gibi), 'Holiday repeated yearly on a range’ opsiyonunu seçin ve en üstteki 'To Date' kısmına bir tarih girin
  • Son olarak bu olayın tüm kütüphaneler için mi yoksa yalnızca özgün olarak seçtiğiniz kütüphane için mi uygulanacağına karar verin
   • Eğer tüm tatilleri girmeyi ve hepsini bir seferde başka bir branşa kopyalamayı tercih ederseniz takvimin altındaki kopya menüsünü kullanabilirsiniz
 • Kaydettikten sonra, takvimin sağındaki özet içinde listelenen olayı göreceksiniz

3.3.1.2. Olaylar düzenleniyor

Olayları düzenlemek için
 • Değişiklik yapmak istediğiniz takvim üzerindeki etkinliğe tıklayınız (bunu takvim üzerindeki tarihe tıklayarak yapınız, özet olarak listelenen etkinlik üzerine değil)
 • Bu form üzerinden tatiller üzerinde düzenleme yapabilir ya da tatili tamamen silebilirsiniz.
  • Tüm eylemler değişiklik yapmadan önce 'Kaydet'e tıklamanızı gerektirir.
 • Tekrarlanabilir olaylar üzerine tıklamak biraz daha farklı seçenekler sunacaktır
  • Yukarıdaki formda 'Bu tekrarlanan tatil için bir istisna oluştur' seçeneği olduğunu göreceksiniz, bu seçeneği seçmek kütüphane o tarihte genellikle kapalı olsa bile bu tarihin kapalı olmamasını mümkün kılacaktır.
   • Tüm eylemler değişiklik yapmadan önce 'Kaydet'e tıklamanızı gerektirir.

3.3.1.3. Ek Yardım

Olay eklerken ya da düzenlerken, formda çeşitli farklı seçenekler yanındaki soru işaretine tıklayarak ek yardım alabilirsiniz

3.3.2. CSV Profilleri

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; CSV Profilleri
CSV profilleri sepetinizi veya dışa aktarım liste verme yönteminizi tanımlamak için oluşturulur.

3.3.2.1. CSV Profilleri ekle

Bir CVS profili eklemek için
 • Araçlar menüsünden 'CSV Profilleri' üzerine tıklayın
 • 'Profil türü' profilinizi tanımlamak için hangi alan türlerini (MARC veya SQL) kullanmayı planladığınızı belirler
  • MARC seçerseniz MARC alanları girmeniz gerekir
  • Eğer SQL seçerseniz SQL veritabanı alanları girmeniz gerekir
  • 'Profil ismi' kartınızdan ya da listenizden 'İndir'i seçerken, aktarım açılır menüsünde görünecektir
  • 'Profil tanımı' kendi yararınızadır fakat aynı zamanda kullanıcılar içeriği indirdiklerinde OPAC’da da gözükecektir, bundan dolayı kullanıcılarınız için de anlaşılır olduğundan emin olunuz
  • 'CSV ayırıcı', değerleri ve değer gruplarını ayırmak için kullanılan karakterdir

   Not

   Buradaki en yaygın seçenek virgüldür çünkü çoğu elektronik tablo uygulamaları virgülle dosya bölmesini açar.
  • 'Alan ayırıcı' mükerrer alanları ayırmak için kullanılan karakterdir
   • Örnek: 650’den çok alanınız olabilir ve sütundaki her bir alan arasında gözükecek özellik budur
  • 'Alt alan ayırıcı' mükerrer alt alanları ayırmak için kullanılan karakterdir
   • Örnek: Bir alanda birden fazla $a alt alanınız olabilir
  • 'Kodlama' alanı, dosyayı kaydederken kullanılan kodlamayı tanımlamanızı sağlar
  • Son olarak CSV dosyanızı 'MARC Profili' ya da 'SQL Profili' alanlarını kullanarak biçimlendirin
   • Hangi alanlar ve alt alanları dışa aktarmak istediğinizi boru işareti ile ayrılmış olarak tanımlayın. Örnek : 200|210$a|301 for MARC and biblio.title|biblio.author for SQL
   • Not

    Aynı zamanda Eşit işaretle ilerleyen alan numarasının önüne bir başlık ekleyerek de (Koha’nın başlıkları yerine) kendi başlıklarınızı kullanabilirsiniz. Örneğin: Personel ismi=100|Başlık=245$a|300
  Profiliniz için tüm bilgileri girdikten sonra, sadece 'Gönder'i tıklayın ve size profilin kaydedildiği bir onay mesajı ile sunulacaktır.

3.3.2.2. CSV profillerini değiştir

En azından bir CSV Profili oluşturduğunuzda 'Yeni profil' butonunun yanında bir 'Profil düzenle ' sekmesi belirecektir.
 • Düzenleme ve gerekli alanları değiştirmek istediğiniz profili seçin.
 • Değişikliklerinizi gönderdikten sonra, ekranın üst kısmında bir onay mesajı sunulacak
 • Bir profili silmek için 'Submit Query' üzerine tıklamadan önce 'Seçili Profili Sil' seçeneğini işaretleyin

3.3.2.3. CSV profillerini kullanmak

CSV Profilleriniz 'İndir' butonu altında dışa aktarma listesi veya sepet menüsünde hem personel kullanıcı hem de OPAC içerisinde görünecektir

3.3.3. Sistem Günlüğü Görüntüleyici

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; Sistem Günlüğü Görüntüleyici
Koha sistemi içindeki eylemler sistem günlüğü dosyalarında izlenir. Sistem tercihleri farklı eylemlerin sistem günlüğe kaydedilmesini önlemek için değiştirilebilir. Bu sistem günlükleri Sistem Günlüğü Görüntüleyici Aracı ile görüntülenebilir.
Menü seçeneklerinin farklı kombinasyonlarını seçmek o sorgulama için günlük dosyası oluşturacaktır.
Gerçek isimlerin sistem günlüğünde gözükmediğini sadece tanımlayıcı numaraların gözüktüğünü fark edeceksiniz. Sitem günlüğünde de arama yaparken, tanımlayıcı numaraları kullanmanız gerekir.

3.3.4. Haberler

 • Gidil yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; Yenilikler
Koha’nın haberler modülü kütüphanecilerin OPAC’a, personel arayüzüne ve dolaşım alındılarına haber yollamasına izin verir.
OPAC, Personel istemci ya da dolaşım raporuna haber eklemek için:
 • 'Yeni Giriş' üzerine tıklayın
  • 'Görüntü konumu altında' OPAC, Slip (dolaşım bilgisi) veya kütüphaneci (personel) arabirimi üzerinde haberleri koymayı seçebilirsiniz.
  • Girdinizin başlığını seçin
  • Yayın ve bitiş tarihi alanlarını kullanarak materyalinizin ne kadar süre görüneceğini denetleyebilirsiniz
  • 'Konumunda görünür' haber öğelerinizin hangi düzende görüntüleneceğini belirlemenizi sağlar
  • 'Haberler' kutusu haber materyalinizi biçimlendirmeniz için HTML kullanmanızı sağlar
 • Tüm alanları doldurduktan sonra, 'Gönder' tuşuna tıklayınız
 • OPAC duyuruları OpacMainUserBlock üzerinde görünecektir.
 • Personel Hesabı içindeki haberler ekranın en solunda görünecek
 • Dolaşım fişlerindeki haberler ödünç verilen materyallerin altında görünecek

3.3.5. Görev Zamanlayıcı

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; Görev Zamanlayıcı
Görev zamanlayıcısı istediğiniz zaman çalıştırmak üzere, raporları zamanlamanın bir yöntemidir.
Bir görev zamanlamak için, Görev Zamanlayıcıya gidin ve buradaki formu doldurun
 • Mevcut sunucu saati, sunucunuzun saatini gösterir (tüm raporlarınızı bu saat üzerinde çalışacak şekilde zamanlayın - yerel saatinize göre değil)
 • Zaman ss:dd olarak girilmelidir (2 haneli saat, 2 haneli dakika)
 • Tarih, açılır takvim kullanılarak girilmelidir
 • Rapordan, listesini yapmak istediğiniz raporu seçin
 • Metni veya sonuç bağlantısını almayı seçin
 • E-posta alanına raporunuzu almasını istediğiniz kişinin e-posta adresini girin
Görev Zamanlayıcı formun altında zamanlanan raporlar listesi vardır
ayrıca 'Zamanla' bağlantısına tıklayarak, raporları kaydedilmiş raporlar listesinden direkt olarak zamanlayabilirsiniz

3.3.5.1. Sorun giderme

Web sunucusu çalışıyorsa ve kullanıcının onu kullanmaya izni yoksa, görev zamanlayıcısı çalışmayacaktır. Doğru kullanıcının gerekli izinlerinin olup olmadığını bulmak için, kontrol edin /etc/at.allow hangi kullanıcıların dahil olduğunu göremek için izin verin. Bu dosya mevcut değilse , kontrol edin etc/at.deny. at.engelle varsa fakat boşsa, bunu her kullanıcı kullanabilir. Zaman ayarlayıcısını çalıştırmak üzere kullanıcıyı doğru yere eklemek için sistem yöneticinizle konuşun.

3.3.6. Günün Sözü (QOTD) Editörü

 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Araçlar &gt; Ek Araçlar &gt; QOTD özelliği için alıntıları düzenle
Bu araç, Günün Sözü (QOTD) özelliğini kullanıyorsanız OPAC üzerinde gösterilecek alıntıları eklemeniz ve düzenlemenizi sağlar.
Bu özelliği açmak için QuoteOfTheDay tercihini etkinleştirin ve Günün Sözü Editörü üzerinden en az bir alıntı ekleyin. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra OPAC'da: OpacMainUserBlock üstünde alıntıları görebileceksiniz.

3.3.6.1. Bir alıntı ekle

Bir alıntı eklemek için:
 • Araç çubuğundaki 'Alıntı ekle' butonuna tıklayınız ve boş bir alıntı girdisi mevcut alıntı listesinin sonuna eklenecektir.
  • Önemli

   Yeni alıntıyı kaydetmek için hen 'Kaynak' hem de 'Metin' alanlarının her ikisinin de doldurulması gereklidir.
 • Her iki alanı da doldurduktan sonra, yeni alıntıyı kaydetmek için klavyenizdeki &lt;Enter&gt; tuşuna basın.
 • Liste güncellenecek ve yeni alıntı artık liste içinde görünür durumda olacaktır.

Not

Yeni bir alıntının eklenmesini, kaydetmeden önce klavyenizdeki &lt;Esc&gt; tuşuna basarak iptal edebilirsiniz.

3.3.6.2. Bir alıntı Düzenle/Sil

Mevcut alıntı havuzu düzeltme tablosuna yüklendiğinde, alıntı kaynağını ve metnini düzeltebilirsiniz.
 • Ya 'Kaynağa' ya da 'Metin' alanlarının istenen alanlarına tıklayarak düzenleme yapınız.
 • Bir alanı düzenlemeyi bitirdiğinizde, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizdeki &lt;Enter&gt; tuşuna basın.
Liste güncellenecek, düzenlemeler kaydedildi, ve görünür durumda.
İsterseniz alıntı(ları) silebilirsiniz.
 • İlgili alıntı kimliği üzerine tıklayarak silmek istediğiniz alıntı(ları) seçin.
 • Alıntı seçimi bittikten sonra, 'Alıntı(ları) sil' butonu üzerine tıklamanız yeterlidir.
 • Size silmeyi onaylamanız hatırlatılacak.
 • Silmeyi onayladıktan sonra, liste güncelleştirilecek ve alıntı(lar) artık görünmeyecektir.

3.3.6.3. Alıntıları içe aktar

Eğer isterseniz bir alıntı topluluğunu CSV dosyası olarak içe aktarabilirsiniz. Dosyanız başlık satırı olmayacak şekilde iki sütun içermelidir: "kaynak", "metin".

Not

Size 512KB’den daha büyük dosyaların yüklenmesinin onaylanması hatırlatılacak.
 • İçe aktarma işlemini başlatmak için ekranın üst kısmında yer alan 'Import quotes' butonuna tıklayın
 • Bir kez alıntıları içe aktar ekranına geldikten sonra aktarmak istediğiniz dosya için bilgisayarınızda arama yapabilirsiniz
 • CSV dosyasını seçtikten sonra, 'Aç' düğmesine tıklayın ve dosya geçici bir düzenleme tablosuna yüklenecektir.
 • Listeden istediğiniz alana tıklayarak 'Kaynak' veya 'Metin' alanlarını düzenleyebilirsiniz. Bir alanda düzenlemeyi tamamladığınızda, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizdeki < Enter > tuşuna basın.
 • Ayrıca içe aktarma işlemini tamamlamadan önce bu listedeki alıntıları silebilirsiniz.
  • İlgili alıntı kimliği üzerine tıklayarak silmek istediğiniz alıntı(ları) seçin.
  • Alıntı seçimi bittiğinde, 'Alıntı(ları) sil' tuşuna tıklayınız.
  • Size silmeyi onaylamanız hatırlatılacak.
  • Silmeyi onayladıktan sonra, liste güncelleştirilecek ve alıntı(lar) artık görünmeyecektir.
 • Alıntılardan emin olduğunuzda, araç çubuğunun en üstündeki 'Alıntı Kaydet' butonuna tıklayın ve alıntılar kaydedilecektir.

Bölüm 4. Kullanıcılar

Kullanıcı aktarmak ve/veya eklemeden önce kullanıcı kategorileri sistem tercihinizi ayarladığınızdan emin olun.

4.1. Yeni bir kullanıcı ekle

Kullanıcılar 'Kullanıcılar' modülüne giderek eklenir.
 • Gidiş yolu: Kullanıcılar
Oraya gittiğinizde artık yeni kullanıcı ekleyebilirsiniz.
 • 'Yeni kullanıcı' üzerine tıklayın
 • Kullanıcı ekleme formu üzerinde görünen alanlar BorrowerUnwantedField sistem tercihi düzenlenerek kontrol edilebilir.
 • Önce kullanıcı ile ilgili tanımlayıcı bilgileri girin
 • Sonra iletişim bilgilerini girin
  • İletişim bilgisi için: Birincil telefonun ve e-posta adresinin dolaşım sırasında uyarılarda ve sliplerde gözüken bilgiler olduğunu göz önünde bulundurunuz(alındılar, aktarım ve ayırma slipleri). Birincil e-posta da gecikme uyarılarının ve diğer mesajların gittiği e-postadır.
 • Eğer kullanıcı bir çocuk ise, çocuk kullanıcıyı bir yetişkin kullanıcıya eklemeniz istenecektir
  • Mevcut bir kullanıcıyı aramak için 'Kullanıcı Arama' üzerine tıklayın
  • Garantör sistemde değilse, mevcut alanlara ilk ve son isimleri girebilirsiniz
  • İlişkiler/yakınlıklar borrowerRelationship sistem tercihi kullanılarak ayarlanır
 • Bu kullanıcı bir profesyonel ise kendisini bir kurumsal kullanıcıya eklemeniz istenecektir
  • Sistem içerisinde mevcut bir kullanıcıyı aramak için 'Set to Patron’ üzerine tıklayın
 • Her kullanıcının alternatif bir iletişim bilgisi olabilir
  • İrtibat kurulacak diğer kişi anne/baba ya da veli olabilir. Bu kişilerin bilgileri aynı zamanda kullanıcının ev adresini kaydetmek için akademik ayarlarda da kullanılabilir.
 • Kütüphane yönetimi bölümü, kütüphane içinde kullanılan değerleri içerir
  • autoMemberNum sistem tercihi bu şekilde ayarlanmış ise kart numarası alanı otomatik olarak hesaplanır
   • Not

    Yeni kurulmuş bir sistem için bu sistem 1de başlayacak ve her seferinde 1er artacaktır. Bunu barkodlarınızın başlangıç numarasıyla başlatmak için, kullanıcı kaydına ilk barkodu elinizle giriniz ve kullanıcıyı kaydediniz. Bundan sonra, alan numarada 1er artacaktır.
  • Başlangıçta yanlış kullanıcı kategorisini seçtiyseniz, bunu buradan düzeltebilirsiniz.
  • Sıralama 1 ve 2 kütüphaneniz içinde istatistik amaçlar için kullanılır
 • Sonra, Kütüphane Kurulum bölümü ek kütüphane ayarlarını içerir
  • Kayıt tarihi olarak otomatik olarak bugünün tarihi verilecektir
  • Kullanıcı kartlarınızın kullanma süresi biterse (kullanıcı kategorisi ayarları sistem tercihine göre) Bitiş Tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır
  • OPAC Notu kullanıcı için bir nottur - OPAC içinde kullanıcı kaydında görünecektir
  • Dolaşım Notu sadece kütüphane personeliniz içindir ve dolaşım notu, dolaşım personeli kullanıcıya ödünç materyal verdiğinde gözükecektir
  • Personel/OPAC, OPAC’taki hesaplarına girmeleri için kullanıcı tarafından kullanılan kullanıcı adı ve şifre sorar (ve/veya personel üyesi) ve personel için de personel istemciye girmeleri için kullanıcı adı ve şifre sorar.
   • Personel bu oturum açma bilgisini yalnızca gerekli izinler verilmişse personel istemcide oturum açmak için kullanabilecektir.
 • Eğer ek kullanıcı nitelikleri sistem tercihini ayarladıysanız, bu da yanında görünecektir
 • Son olarak, eğer EnhancedMessagingPreferences sistem tercihi 'İzin ver' olarak ayarlıysa bu kullanıcı için mesajlaşma tercihlerini seçebilirsiniz.
  • Bu bildirimler:
   • Gelişmiş Bildirim: Kullanıcının üzerindeki materyalin süresi dolmadan önce gönderilen bildirim (Kullanıcı bildirimin kaç gün önce gönderileceğini seçebilir)
   • Materyal Ödünç Alma: Kullanıcının ödünç aldığı ve/veya süresini uzattığı materyallerin hepsini listeleyen bir bildirimdir, ödünç alma makbuzunun bir elektronik formudur
   • Ayırtma Onaylandı : Kullanıcı için bekleyen bir ayırtmayı onayladığınızda gönderilen bir bildirim
   • Materyal İade Tarihi : Kütüphaneye iade edilecek materyal ve gün hakkında bir hatırlatma
   • Materyal İadesi : Kullanıcının iade ettiği tüm materyalleri listeleyen bir bildirim
  • Önemli

   Bu tercihler kullanıcı kategorileri aracılığı ile ayarladığınız diğerlerini geçersiz bırakacaktır
  • Önemli

   Bu tercih kullanıcı tarafından OPAC aracılığı ile değiştirilebilir
 • Bittikten sonra 'Kaydet' üzerine tıklayın
Sistem, bu kullanıcı kaydının dublike olduğundan şüphelenirse sizi uyaracaktır.

Not

Eğer isimler ve soy isimler eşleşiyorsa ve doğum tarihi girilmemişse, ya da isim, soy isim ve doğum tarihi alanlarının tümü girilmişse, yinelenen (duplike) kullanıcı olarak algılanır. İki kullanıcı eşleşen isimlere sahipse fakat bir tanesinin doğum tarihi farklı ise bu durumda bu kullanıcılar yinelenen kullanıcı olarak eşleşmezler.
Eğer kullanıcı kategorisinde bir alt veya üst yaş sınırı belirlediyseniz ve doğum tarihinin girilmesi gerekiyorsa, Koha sizi eklediğiniz kullanıcının yaşının seçtiğiniz kullanıcı kategorisi için çok küçük ya da büyük olması durumunda uyaracaktır:

4.2. Personel Kullanıcı Ekle

Tüm personel üyeler Koha'ya 'Personel' kullanıcı türünde girilmelidir. Personel üye eklemek için Kullanıcı Ekle sistem tercihindeki adımları izleyin. Personel üyeye personel istemci erişimi için gerekli izinleri vermek için Kullanıcı İzinleri sistem tercihindeki adımları izleyin

Önemli

Personelinize güvenli kullanıcı adları ve şifreler atamayı unutmayın, çünkü tüm bunlar personel istemciye giriş yapılırken kullanılacaktır.

4.3. İstatistiksel Kullanıcı Ekle

Kütüphane içi kullanım için ödünç verilen materyalleri izlemenin bir yolu da bu materyalleri bir istatistiksel kullanıcı üzerine "ödünç vermektir". "ödünç verme" işlemi kitabı ödünç vermeyecek ancak bunun yerine materyalin kütüphane içi kullanımını izleyecektir. Kütüphane içi kullanımları izlemede bu yöntemi kullanmak için öncelikle istatistiksel kullanıcınız için bir kullanıcı kategorisi oluşturmalısınız.
Sonra, istatistiksel türde yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekiyor
Sonra, bu kılavuzun Yeni kullanıcı ekle bölümünde gösterilen adımları izleyin. Kullanıcı gerçek bir kişi olmadığı için, yalnızca gerekli olan alanları doldurmanız ve doğru kütüphaneyi seçmeniz yeterlidir, başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.
Kurum içi kullanımını izlemenin diğer yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bu kılavuzun Kurum içi kullanımını izleme bölümüne bakabilirsiniz.

4.4. Bir kullanıcı çoğalt

Bazen sisteminize yeni bir aile ekliyorken, iletişim bilgilerini üst üste girmek istemezsin. Koha size kullanıcı kopyalamanıza ve sadece değiştirmek istediğiniz (değiştirmek durumunda olduğunuz) bölümleri değiştirmenize imkan verir.
 • Dayanak olarak kullanmak istediğiniz kullanıcıyı açın (bilgi çoğaltmak istediğiniz kullanıcıdan)
 • Kaydının üstünde yer alan 'Çoğalt' butonuna tıklayınız
 • İlk ad, kart numarası, kullanıcı adı ve şifre hariç tüm alanları çoğaltılmıştır. Eksik kısımları doldurun ve 'Kaydet' butonuna tıklayın
  • Not

   Zaten içerisinde veri olan bir alan içine tıklamak, bu alanı içindeki tüm bilgilerden temizleyecektir. (farklı bir şey yazmanızı daha kolay hale getirmek için)
 • Size yeni kullanıcı getirilecek

4.5. Kullanıcı Resimleri Ekle

Kullanıcılarınızı belirlemeye yardımcı olmak için kullanıcı resimleri ekleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için öncelikle kullanıcıresimleri tercihini 'İzin ver' olarak ayarlamalısınız.
Eğer tercih 'İzin ver' olarak ayarlanmış ise kullanıcı adının altında bir yer belirteci resmi ve temel iletişim bilgileri altında kullanıcı resmini yüklemek için bir kutu göreceksiniz.
'Kullanıcı Resmi Yükle' kutusunda resim dosyasını bilgisayarınızda bulmak için 'Gözat' butonunu tıklayın ve resmi kullanıcı kaydına yüklemek için 'Yükle' butonunu tıklayın.

Önemli

Yüklenen resmin boyutu için 100k sınırı vardır ve görüntünün 200x300 piksel olması önerilir, ancak daha küçük resimler de çalışacaktır.

4.6. Kulllanıcılar düzenleniyor

Koha’daki kullanıcılar, çok sayıdaki düzenleme butonlarından birisi kullanılarak düzenlenebilir
 • Tüm kullanıcı kaydını düzenlemek için, kullanıcı kaydının üst kısmındaki 'Düzenle' düğmesine tıklamanız yeterlidir.
 • Kullanıcı şifreleri geri alınamaz. Şifre etiketinin yanındaki kullanıcı detayını gösteren yıldızlar şifre oluşturulmamışsa bile daima oradadır. Kullanıcılar şifrelerini unutursa, tek seçenek şifrelerini sıfırlamaktır. Kullanıcının şifresini değiştirmek için, 'Şifre Değiştir' butonuna tıklayın
  • Koha mevcut şifreleri gösteremez. Şifreyi değiştirmeden bırakmak için alanı boş bırakın.
  • "Rastgele oluşturulmuş öneriyle doldurmak için tıklayınız. Şifreler metin olarak gösterilecektir." isimli bağlantıya tıklarsanız, bu form otomatik olarak rastgele bir şifre oluşturacaktır
 • Kullanıcı kaydının belirli bir bölümünü düzenlemek için (Örneğin Kütüphane kullanımı bölümü) bölümün altındaki düzenle bağlantısına tıklayın
 • Yeni bir kullanıcı resmi 'Kullanıcı Resmi Yönet' bölümünden bilgisayarınızdaki resimler aratılarak eklenebilir
  • Bu form patronimages sistem tercihi kullanıcı resimleri gösterilmeyecek şekilde ayarlanmış ise görünmeyecektir
  • Toplu kullanıcı görüntüleri eklemek için Kullanıcı Resimleri Yükle aracını kullanın
 • Ayrıca kullanıcıların yeni kitap ödünç almaları Kullanıcı Bayrakları ayarlanarak engellenebilir
  • Dolaşım personelinizin, her hangi bir kullanıcının adresini kullanıcıya materyalleri ödünç vermeden önce onaylamasını istiyorsanız, 'Adres yok' flag'ına bakabilirsiniz
  • Kullanıcı kartını kaybettiğini bildirirse, başka bir kişinin bu kartı kullanarak materyalleri ödünç almasını önlemek için 'Kayıp Kart' flag'ını ayarlayabilirsiniz
  • Kullanıcıyı kütüphane kullanımından men etmek istiyorsanız manuel bir kısıtlama ekleyebilirsiniz.
  • Kısıtlamayla ilgili bir tarih ve/veya not girerseniz, o tarihi ya da notu kısıtlamış mesajda da göreceksiniz
 • Koha'da juvenile to adult cron job'unu çalıştırmadıkça çocuk kullanıcılar otomatik olarak yetişkin kullanıcı olarak güncellenmezler. Bir çocuk kullanıcıyı yetişkin kullanıcı kategorisine manuel olarak güncellemek için 'Daha fazla' menüsüne gidin ve buradan 'Çocuk kullanıcıyı Yetişkin kullanıcı olarak güncelle' seçeneğini seçin.
  • Daha sonra bu çocuğun hangi yetişkin kullanıcı kategorisinde güncelleneceğini soran açılan bir pencereyle karşılaşacaksınız

4.7. Kullanıcıların Kendileri Yaptıkları Düzenlemelerin Yönetimi

OPACPatronDetails tercihi ile kullanıcılarınızın OPAC üzerinde kendi hesaplarını düzenlemelerine izin veriyorsanız, bu değişiklikleri uygulamaya geçmeden önce personel istemcisi aracılığıyla onaylamanız gerekir. Eğer eylem bekleyen kullanıcı düzenlemeleri varsa, bunlar personel istemci panosunda modüller listesinin altında görünür (eylem bekleyen diğer materyallerle birlikte).
'Değişiklik talebinde bulunan kullanıcılar' bağlantısı üzerine tıkladığınızda, değişiklik istekleriyle birlikte kullanıcıların listesi getirilecektir.
Buradan, ‘Onay’ verebilir ve değişiklikleri kullanıcı kaydına uygulayabilir, değişiklikleri ‘Silebilir’ ve kaldırabilirsiniz ya da ‘Yok sayabilirsiniz’ ve bu değişiklikleri daha sonra göz atmak için beklemeye alabilirsiniz.

4.8. Kullanıcı İzinleri

Kullanıcı izinleri personel üyelerine personel istemcisine giriş imkanı vermek için kullanılır.

Önemli

Bir personel üyenin personel arayüzüne oturum açabilmesi için personel arayüzünü görmesini sağlayan (en azından) 'katalog' izinlerine sahip olması gereklidir.

4.8.1. Kullanıcı İzinleri Ayarları

Kullanıcı izinlerini ayarlamak için öncelikle have a patron of the 'Staff' type tercihini açmalısınız
 • Kullanıcı kaydında Daha fazla'yı tıklayın ve kullanıcı izinlerini değiştirmek için İzinleri Ayarla’yı seçin
 • Size kısım konu başlığının solundaki artı işaretine tıklayarak genişletilebilen bazı seçenekler listesi sunulacak.

4.8.2. Tanımlanmış kullanıcı izinleri

 • superlibrarian
  • Tüm kütüphane fonksiyonlarına erişim
   • Not

    Bunun seçilmesiyle diğer izinleri seçmeye gerek yoktur
 • dolaşım
 • katalog
  • Personel girişi için gereklidir. Personel erişimi, personel arayüzünde kataloğu görüntülemeyi sağlar
   • Önemli

    Personel istemcide oturum açabilmeleri için tüm personel üyelere verilmiş olması gerekir
 • parametreler
 • ödünç alanlar
  • Kullanıcıları ekle veya değiştir
 • izinler
  • Kullanıcı İzinlerini ayarlayın
 • reserveforothers
 • borrow
  • Kitapları ödünç al
 • editcatalogue
  • Katalog Düzenle (Bibliyografik/ayırma verilerini değiştir)
  • Bu bölüm genişletilebilir (Daha fazla bilgi edinin)
 • updatecharges
  • Kullanıcı cezalarını ve ücretlerini yönet
 • sağlama
 • yönetim
  • Kütüphane yönetim parametrelerini ayarlayın (kullanım dışı)
   • Önemli

    Bu izin düzeyi artık hiç bir şeyi kontrol etmiyor.
 • araçlar
 • editauthorities
  • Otoriteleri Düzenle
 • süreli yayınlar
 • raporlar
  • Raporlar modülüne erişime izin ver
  • Dolaşım sayfasında bulunan raporlar bu izinle kontrol edilmez
  • Bu bölüm genişletilebilir (Daha fazla bilgi edinin)
 • personelerişimi
  • Personel üyelerine diğer personel üyelerinin izinlerini değiştirmeleri için imkan ver
  • Önemli

   Yukarıdaki ödünç alanların iznini gerektirir
 • eklentiler

4.8.2.1. Granüler Dolaşım İzinleri

Personel üyesinin 'dolaşım' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Dolaşım izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:
 • circulate_remaining_permissions
  • Kalan dolaşım izinleri
  • Uzatmaları geçersiz kılma seçeneği dışındaki tüm dolaşım hakkı
 • overdues_report
  • Gecikmiş materyaller raporunu çalıştır
  • Dolaşım sisteminin altında bulunan gecikme raporlarını çalıştırma izni
 • override_renewals
  • Engellenmiş uzatmaları geçersiz kıl
  • Personel üyesinin kalan_dolaşım_izinlerinin de mevcut olması gereklidir

4.8.2.2. Granül Parametre İzinleri

Personel üyenin 'parametre' izinleri mevcutsa, tüm bu işlemleri gerçekleştirme yetkisi mevcuttur. Parametre izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek isterseniz, bu seçeneklerden seçiniz:
 • manage_circ_rules
 • parameters_remaining_permissions
  • Kalan sistem parametre izinleri
  • Yönetimdeki tüm alanlara erişim (Dolaşım ve ceza kurallarının dışında)

4.8.2.3. Granüler Ayırma İzinleri

Personel üyesinin ' Diğerleri için rezerve et' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Ayırma izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:
 • modify_holds_priority
  • Ayırma önceliğini değiştir
  • Personel üyelerine ayırma önceliğini değiştirmesi için izin verir (kullanıcıları sırada öne çekme ve/veya daha arkaya alma)
 • place_holds
  • Kullanıcılar için ayırma koy

4.8.2.4. Granüler kataloglama izinleri

Personel üyesinin 'Kataloğu Düzenle' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Kataloglama izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:

4.8.2.5. Granüler Ödünç Alma İzinleri

Personel üyesinin 'ödünç alma' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Ödünç alma izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:
 • budget_add_del
  • Bütçeleri ekle ve sil (bütçeleri değiştiremezsiniz)
 • budget_manage
  • Bütçeleri yönet
 • budget_manage_all
  • Tüm bütçeleri yönet
  budget_modify
  • Bütçeyi değiştir (satırlar oluşturamaz fakat mevcut olanları değiştirir)
 • contracts_manage
  • Sözleşmeleri yönet
 • group_manage
  • Siparişleri ve sepet gruplarını yönet
 • order_manage
  • Siparişleri ve sepetleri yönet
 • order_manage_all
  • Üzerlerinde bulunan kısıtlamaları dikkate almadan tüm siparişleri ve sepetleri yönet
 • order_receive
  • Siparişleri ve sepetleri yönet
 • period_manage
  • Süreçleri yönet
 • planning_manage
  • Bütçe planlamasını yönet
 • vendors_manage
  • Sağlayıcıları yönet

4.8.2.6. Granüler Süreli Yayınlar İzinleri

Personel üyesinin 'süreli yayınlar' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Süreli yayınlar izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:
 • check_expiration
 • claim_serials
 • create_subscription
 • delete_subscription
  • Mevcut aboneliği sil
 • edit_subscription
  • Mevcut bir aboneliği düzenle
  • Bu izin abonelik silebilmeyi veya oluşturabilmeyi kapsamaz
 • receive_serials
  • Gelen sayılar
  • Mevcut abonelikler üzerindeki süreli yayınları al
 • renew_subscription
  • Abonelik yenile
 • yönlendirme
 • superserials
  • Herhangi bir şubeden abonelikleri yönetme (yalnızca IndependantBranches kullanıldığında geçerlidir)

4.8.2.7. Granüler Araç İzinleri

Personel üyesinin 'araçlar' izni varsa, giriş yetkileri vardır ve tüm materyalleri Araçlar menüsü altında kullanırlar. Personel üyelerinin daha granül bir seviyede hangi araçlardan giriş yaptığını kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:

4.8.2.8. Granüler Rapor İzinleri

Personel üyesinin 'raporlar' izni varsa, bu işlemlerin hepsini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Raporlar izinlerini daha granüler bir seviyeden kontrol etmek istiyorsanız, şu seçeneklerden tercih ediniz:
 • create_reports
  • SQL Raporları Oluştur
  • SQL raporlarını oluşturabilme ve düzeltebilme fakat çalıştıramama
 • execute_reports
  • SQL Raporları Çalıştır
  • SQL raporlarını çalıştırabilme fakat oluşturamama ya da düzeltememe

4.8.2.9. Granül Eklenti İzinleri

Bir personel üyenin 'eklentiler' izni varsa, bu eylemlerin tümünü gerçekleştirme imkanına sahiptir. Eğer rapor izinlerini daha granüler düzeyde kontrol etmek istiyorsanız bu seçenekler arasından seçim yapın:
 • yapılandır
  • Eklentileri yapılandır
  • Eğer varsa bir eklentinin 'yapılandırma' bölümünü çalıştırma olanağı
 • yönet
  • Eklentileri yönet
  • Eklentileri kurma ya da kaldırma kabiliyeti
 • rapor
  • Rapor eklentilerini kullan
  • Rapor eklentilerini kullanma kabiliyeti
 • araç
  • Araç eklentilerini kullanın
  • Araç eklentilerini kullanma kabiliyeti

4.9. Kullanıcı Bilgisi

Bir kullanıcı kaydını görüntülerken, kaydın sol kısmında bulunan bir çok sekmeden bilgileri görüntülemek için seçenekleriniz vardır.
 • Gidiş yolu: Kullanıcılar & Kullanıcı ara veya gözat & Kullanıcı adı üzerine tıkla

4.9.1. Ödünç Ver

Ödünç verme ile ilgili talimatlar için bu kılavuzun Ödünç Verme bölümüne bakınız.

4.9.2. Ayrıntılar

Tüm kullanıcı bilgileri Ayrıntılar sekmesinde görünür. İletişim bilgileri, notlar, tercihler, özel kullanıcı nitelikleri, mesajlaşma tercihleri vb. gibi kullanıcı eklenirken girilen bilgileri içerir.
Kullanıcıların 'Çocuk' ya da 'Profesyonel' olarak işaretlenmeleri durumunda, kayıtları üzerinde Garantörlerinin ek bilgileri görünecektir.
 • Çocuk kullanıcı garantörlerini listeleyecektir
 • Garantör kaydında, tüm çocuklar ve/veya profesyoneller listelenecektir

4.9.2.1. Dolaşım Özeti

Detay ekranındaki kullanıcı bilgileri altında kullanıcıların ödünç aldıkları, geciktirdikleri ve ayırdıkları materyallerin sekmeli ekranı mevcuttur.
Kütüphanede aileleri mevcutsa, personel diğer aile üyelerinin hangi materyalleri aldığını görebilir.
Kısıtlamalar sekmesi tüm kullanıcılar için gösterilir. Kullanıcının üzerinde herhangi bir kısıtlama varsa bunu sekme üzerinde göreceksiniz.
Kullanıcının hesabı üzerinde kısıtlamalar varsa, sekme üzerinde numara ve açıklama gösterilecektir.
'Manuel kısıtlama ekle' butonunu kullanarak buradan kullanıcı kaydına bir kısıtlama ekleyebilirsiniz.

4.9.3. Cezalar

Kullanıcının tüm hesap geçmişi Cezalar sekmesinde gözükecektir. İsminin aksine, Cezalar sekmesi sadece ceza bilgisini göstermez aynı zamanda üyelik, kira, rezerv ücretini ve kullanıcılar için yapacağınız diğer ücretlendirmeleri de gösterir.
Tablo, aşağıdaki sütunları gösterecektir:
 • Tarih: ücret/ödemenin gönderildiği tarih
  • Para cezası durumunda bu para cezasının tahakkuk edildiği son gün olacaktır
 • Açıklama: Gecikmeye kalmış materyallerin iade tarihleri ve kullanılabilir durumda ise materyal kaydına bir bağlantı da dahil olmak üzere yapılan ücretlendirmelerin bir açıklaması
 • Not: bu ücret/ödeme ile ilgili herhangi bir not
 • Miktar: Ödeme ya da ücretin toplam miktarı
 • Tahsil edilmemiş: halen ödenmesi gereken miktar

4.9.3.1. Cezaları/Ücretleri Ödeme

Çoğu ücretler ve cezalar fines cron job çalışıyorsa otomatik olarak tahsil edilecektir:
 • Cezalar Dolaşım & Ceza Kuralları esas alınarak tahsil edilecektir
 • Ayırma ücretleri Kullanıcı Türleri & Kategorileri yönetim alanında ayarladığınız kurallar esas alınarak tahsil edilecektir.
 • Kiralama ücretleri Materyal Türleri yönetim alanındaki ayarlarınız esas alınarak tahsil edilecektir.
 • Bir materyali kataloglama modülüyle 'Kayıp' olarak işaretlemek, kullanıcıyı otomatik olarak materyalin tutarı kadar borçlandıracaktır

4.9.3.2. Cezaları Öde/Geri Al

Her bir dizi materyalin tamamı 'Cezaları Öde' sekmesi kullanılarak ödenebilir (ya da borç silinebilir).
 • Her bir dizi materyal tamamen, kısmen ödenebilir ya da materyalin borcu silinebilir.
 • Cezanın tamamını ödeme
  • Tamamını ödemek istediğiniz cezanın yanındaki "Öde"ye tıklayın
  • Cezanın toplam tutarı "Kullanıcıdan Tahsil Et" kutusunda otomatik olarak doldurulacaktır
  • "Onayla" Seçeneğini tıklatın
  • Ceza, ödenememiş cezalardan silinecek ve tamamen ödenmiş olarak gözükecektir.
 • Cezanın bir kısmını ödeme
  • Bir kısmını ödemek istediğiniz cezanın yanındaki "Öde"ye tıklayın
  • "Kullanıcıdan Tahsil Et" kutusunda kullanıcıdan tahsil ettiğiniz miktarı girin
  • "Onayla" Seçeneğini tıklatın
  • Ceza, esas tutar ve mevcut borç tutarını göstermek için güncellenecektir
 • Tüm cezaların tutarını öde
  • "Ödeme Miktarı" butonuna tıkla
  • "Kullanıcıdan tahsil et" bölümünde kullanıcıdan aldığınız miktarı girin. Tüm cezaların toplam miktarı "Ödenmemiş Toplam Miktar" bölümünde gösterilir.
  • "Onayla" Seçeneğini tıklatın
  • Ceza toplamları ilk olarak, en eski cezalara uygulanan ödemeyle güncellenecektir.
 • Seçilen cezaları öde
  • Ödemeyi istediğiniz cezaların yanındaki seçim kutularını onaylayın, "Seçileni Öde" ye tıklayın
  • Cezaları ödemek için miktar girin.
  • "Onayla" Seçeneğini tıklatın
  • Ceza toplamları ilk olarak, seçilen en eski cezalara uygulanan ödemeyle güncellenecektir.
 • Bir cezayı sil
  • Silmek istediğiniz cezanın yanındaki "Sil"e tıklayın.
  • Tüm cezalar ödenmemiş cezalardan kaldırılacak ve ceza düşülmüş olarak gözükecektir.
 • Tüm cezaları sil
  • "Hepsini Düş" butonuna tıkla
  • Tüm cezalar ödenmemiş cezalardan kaldırılacak ve ceza düşülmüş olarak gözükecektir.
 • Bir materyali yanlışlıkla ödenmiş olarak işaretlerseniz, belirtilen materyali o materyalin sağındaki 'Geri Al'a tıklayarak geri alabilirsiniz.
  • Tıklandığında, yeni satır materyali ödeme feshedilmiş olarak gösterilerek hesaba eklenecektir

4.9.3.3. Manuel Fatura Oluşturma

Kütüphaneciler, otomatik olarak ücretlendirilmeyen cezalar için manuel fatura düzenleyebilirler
 • Öncelikle oluşturmak istediğiniz fatura türünü seçin
  • Manuel fatura türü açılır menüsüne ilave değerler eklemek için bunları MANUAL_INV Otorize Değerine ekleyin
  • Önemli

   MANUAL_INV otorize değer kategorisi için Otorize Değer olarak ayarlanan değer açıklama olarak görüntülenir ve Otorize Değer Açıklaması, tutar olarak kullanılacaktır.
 • Ücret bir materyalle ilgiliyse, satırdaki materyalin o materyalle ilgili bağlantıyı göstermesi için barkodunu girebilirsiniz
 • Açıklama alanı, cezanın açıklamasını gireceğiniz alandır
 • Miktar alanında kur sembolü girmeyin, sadece rakamlar ve ondalıklar girin

4.9.3.4. Manuel Kredi Oluşturma

Manuel krediler cezaları ödemek için ya da ceza tutarını silmek için kullanılabilir.
 • Öncelikle uygulamak istediğiniz kredi türünü seçin
 • Bu kredi bir materyalle ilgiliyse, ilgili materyalin doğru materyalle bağlantı kurması için materyalin barkodunu girebilirsiniz
 • Açıklama alanı, kredi açıklamasını gireceğiniz alandır
 • Miktar alanında kur sembolü girmeyin, sadece rakamlar ve ondalıklar girin

4.9.3.5. Faturaları yazdırıyor

Her hesap satırının sağında bir çıktı alma bağlantısı mevcuttur. Bu bağlantıya tıklamak, hesaptaki toplam ödenmemiş borçla birlikte ilgili kalemin tanımını ve tarihini kapsayan fatura çıktısını alır.

4.9.4. Dolaşım Listeleri

Kullanıcıya ait tüm süreli yayın dolaşım listelerinin bir listesi, kullanıcı kaydı üzerinde yer alan 'Dolaşım Listeleri' sekmesi üzerinden erişilebilir olacaktır.
Bu sekmede bu kullanıcının üzerinde olan tüm dolaşım listelerini görebilecek ve düzenleyebileceksiniz.

4.9.5. Dolaşım Geçmişi

Dolaşım geçmişi sekmesi intranetreadinghistory sistem tercihini göstermesine izin verecek şekilde ayarladıysanız görünecektir. OPACPrivacy sistem tercihini 'İzin ver' olarak ayarladıysanız ve kullanıcı, kütüphanenin bu bilgiyi izleyemeyeceği doğrultusunda bir karar vermiş ise, bu sekme sadece mevcut ödünç alınan materyalleri gösterecektir.
Bugün iade edilen materyallerin barkod listesini dışa aktarmak istiyorsanız, sayfanın sağ üstündeki Daha Fazla menüsünün altında o seçeneği bulabilirsiniz.
Bu, her bir satır için bir barkotla metin dosyası oluşturacaktır.

4.9.6. Değişiklik Logu

BorrowersLog sistem tercihini, kullanıcı kayıtlarına yapılan değişiklikleri izleyecek şekilde yapılandırdıysanız bu sekme görüntülenecektir. Değiştirme günlüğü kullanıcı kaydında yapılan değişikliklerin ne zaman yapıldığını gösterecektir. IssueLog ve ReturnLog açık durumdaysa bu ekranda aynı zamanda ödünç ve iadeleri de göreceksiniz.
 • Kütüphaneci alanı değişiklikleri yapan kütüphanecinin shows the patron number for the librarian who made the changes
 • Modül, kullanıcı modülü için 'ÜYELER'i listeler
 • Eylem, hangi eylemin sistem günlüğüne kaydedildiğini bildirecektir
 • Nesne alanı, değiştirilen okuyucu numarasını listeler (yukarıdaki örnekte, bu benim kendi kaydımın değiştirilmesiydi)

4.9.7. Uyarılar

kullanıcı mesajlaşma tercihleri kullanıcılar eklenirken ya da düzenlenirken ayarlanır. Bu sekme, gönderilmiş iletileri ve gönderilmek üzere sıraya alınan iletileri gösterecektir:
Mesaj başlığına tıklamak size, gönderilen mesajın görüntüsünü genişletip tam metni gösterecektir.

4.9.8. İstatistik

StatisticsFields sistem tercihinde ayarlamış olduğunuz değerlere bağlı olarak, bir kullanıcının dolaşım eylemlerinin istatistiklerini görebilirsiniz.

4.9.9. Dosyalar

EnableBorrowerFiles tercihini 'Yap' olarak ayarlarsanız, Dosyalar sekmesi kullanıcı bilgileri sayfasında görünür olacaktır.
Burada kullanıcı kayıdına eklemek için dosya yükleyebilirsiniz.
Yüklenen tüm dosyalar ek dosyalarında kendisinden yüklenebileceği bir form üzerinde görünecektir.

4.10. Kullanıcı Arama

Kullanıcı modülü bağlantısına tıklamak sizi kullanıcılar arama/tarama ekranına yönlendirecektir. Buradan, isimlerinin ya da kart numaralarının her hangi bir kısmıyla kullanıcı arayabilirsiniz.
Arama kutusunun sağındaki küçük artı işaretine [+] tıklamak özel bir kategori ve/veya kütüphaneyi sınırlayabilmeyi içeren daha fazla filtreli gelişmiş bir kullanıcı arama penceresi açacaktır.
'Arama alanı' için ne seçtiğinize bağlı olarak, kullanıcıları çeşitli yollarla arayabilirsiniz.
 • Standart:
  • Kullanıcıların adlarının, kullanıcı adlarının, e-posta adreslerinin ya da barkodlarının her hangi bir kısmını girin
 • Eposta:
  • Kullanıcıların e-posta adreslerinin her hangi bir kısmını girin ve 'İle başlar' yerine 'İçerir'i seçin
 • Okuyucu numarası:
  • Koha Üye Numarasını girin
 • Telefon numarası:
  • Telefon numarası sistemdeyken ya da toplu numaraların her biri arasındaki boşlukları kullanarak bu numarayı giriniz.
  • Örneğin: (212) 555-1212 numarasını bulmak için, bu numara daha önceden girildiği şekliyle yada 212 555 1212 yazarak arayabilirsiniz
 • Sokak adresi:
  • Kullanıcı adresinin her hangi bir kısmını giriniz (tüm adres alanlarını içerir) ve adresteki her hangi bir yerdeki dizgeyi bulmak için 'İle Başlar'ı seçmek yerine 'İçerir'i seçiniz
 • Doğum tarihi
  • Size doğum tarihini nasıl gireceğinizi anlatan bir araç ipucu gözükecektir, çoğu kütüphane doğum günü araması için AA/GG/YYYY girecektir
Aynı zamanda girdiğiniz dizgi ile başlayan veya dizgiyi içeren alanlar için arama yapmayı seçebilirsiniz. 'İçerir' opsiyonunu seçmek bir özel karakter arama gibi çalışacaktır.
Aynı zamandan sonuçlarınızın nasıl sıralanacağını, formun sonunda yer alan 'Sıralama düzeni' açılır menüsünü kullanarak seçebilirsiniz.
Kullanıcı kayıtlarına üstte yer alan bağlantılı harflerin üzerine tıklayarak da göz atabilirsiniz.

Bölüm 5. Dolaşım

Dolaşım fonksiyonlarına birkaç farklı yoldan ulaşılabilir. Personel istemcinin ana sayfasında, materyal iadesi, girişi ya da aktarımı için sayfanın orta noktasında bazı hızlı bağlantılar mevcuttur. Dolaşım fonksiyonlarının tam listesi için, her sayfanın en üst solunda bulunan Dolaşım sayfasını ziyaret edebilir ya da ana sayfanın orta noktasından giriş yapabilirsiniz.
Koleksiyonunuzu dolaşıma açmadan etmeden önce Genel Sistem Tercihleri, Temel Parametreler ve Kullanıcılar & Dolaşım Kuralları tercihlerini ayarlamalısınız.
Dolaşımdayken ekranın üzerindeki hızlı arama kutusundaki sekmeler arasında şu kısa yol tuşlarını kullanarak atlayabilirsiniz:
 • Alt+Q ile katalog aramaya geçin
 • Alt+U ile ödünç vermeye geçin
  • bu, Mac kullanıcıları için işe yaramayacaktır
 • Alt+R ile iade bölümüne geçin

Not

Mac kullanıcıları ALT yerine OPTION düğmesini kullanın

5.1. Ödünç Ver (Çıkar)

Ödünç verme işlemine başlamanız için kullanıcı barkod ya da adının bir kısmını girmelisiniz. Ödünç verme seçeneği üç ana yerde görünür:
 • Personel istemci ana sayfasının en üstünde ödünç verme seçeneği
 • Kullanıcı kaydı üzerinde ödünç verme seçeneği
 • Dolaşım sayfasındaki hızlı arama çubuğu üzerinde ödünç verme seçeneği

5.1.1. Materyallerin ödünç verilmesi

Bir materyali kullanıcıya ödünç vermek için, öncelikle aşağıda listelenen yöntemlerden biriyle kullanıcıyı arayın.
Ödünç verme ekranının en üstünde materyalin barkod bilgilerini girmeniz ya da taramanız için bir kutu bulunmaktadır.
 • Önemli

  Bir çok modern barkod tarayıcılar, web tarayıcıya 'Ödünç verme' butonunun otomatik olarak tıklanmasını sağlayan bir 'dönüş' gönderecektir
 • Barkod bulunamazsa materyali eklemek için hızlı kataloglama kullanmanız istenecektir. Bu kılavuzda daha sonra hızlı kataloglama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • itemBarcodeFallbackSearch 'Etkinleştir' olarak ayarlı ise bu kutunun içerisine sadece bir barkod yerine bir anahtar kelime arama girebilirsiniz (Bu, eser adı ve/veya yer numarası kullanılarak ödünç vermeyi mümkün hale getirecektir)
Barkod kutusunun altında materyalin varsayılan iade tarihini geçersiz bırakmanız için seçenekler olabilir.
 • Bu seçenek yalnızca SpecifyDueDate sistem tercihi personelin iade tarihini geçersiz kılabileceği şekilde ayarlıysa görüntülenir.
Sayfanın alt kısmında, kullanıcının Ödünç aldığı materyallerin listesi ve iade tarihi (eğer ödünç alınan materyal saatlik ise zaman bilgisi)'nin bir özeti vardır. O gün ödünç alınan materyaller sayfanın üst kısmında görünecektir.

Not

Ödünç verilme zamanı 00:00 olarak listelenmişse materyal günlük ödünç verilen materyaldir. Günlük ödünç vermelerin bitiş zamanı günün en son dakikası olan 23:59’u gösterecektir.
Eğer ExportWithCsvProfile tercihini ayarladıysanız, kullanıcının mevcut ödünç alma bilgisini bir CSV profili ya da ISO2709 (MARC21) formatı kullanarak içe aktarma seçeneği de göreceksiniz.
Aynı zamanda sayfanın alt kısmı, kullanıcının üzerine ayırma koyduğu materyallerin bir listesidir
Ayırmalar listesinden SuspendHoldsIntranet tercihi 'izin ver' olarak ayarlıysa, listenin en altında bulunan seçenekleri kullanarak kullanıcıların yaptıkları ayırmaları askıya alabilir ya da devam ettirebilirsiniz.

Not

AutoResumeSuspendedHolds tercihi 'İzin verme' olarak ayarlıysa, bu sefer beklemede olan bir ayırma üzerine bir bitiş tarihi koyma seçeneğiniz olmayacaktır.
Kullanıcı kaydında notlar mevcutsa, bunlar ödünç verilenler kutusunun sağında belirecektir
Kullanıcının kütüphanede beklemede olan, materyal çıkış kutusunun sağında da gözükecek ayrılmış bir kitabı mevcutsa, bu kutu, kullanıcıya verilecek başka bir materyal olduğunu da göstererek dolaşım kütüphanecisinin işini kolaylaştırır

5.1.1.1. Makbuz Yazdırma

Kullanıcıya tüm materyalleri ödünç verdiğinizde, iki yöntemden birini seçerek materyallere alındı çıktısı alabilirsiniz.
CircAutoPrintQuickSlip sistem tercihiniz 'hızlı slip penceresi aç' olarak ayarlı ise klavyenizde enter tuşuna basmanız ya da boş bir kağıdı barkod okuyucunuz ile taramanız yeterlidir. Buradaki unsur bir boş barkod "ödünç veriyor" olmanızın Koha'yı 'Hızlı İşlem Fişi' yazdırmak için tetiklemesidir.
Aynı zamanda ekranın üstündeki Yazdır butonuna tıklayabilirsiniz ve 'Slipi yazdır' ya da 'Hızlı slip yazdır' seçeneklerini seçebilirsiniz.
'Fiş çıktısını al'ı seçerseniz, bu komut, kullanıcının daha önceki tarihlerde yapmış olduğu ödünç işlemlerini içine alarak, ödünç aldığı tüm materyallerin çıktısını alacaktır. 'Hızlı fiş çıktısını' seçmek sadece bugün ödünç alınan materyallerin çıktısını alacaktır.
İşlem fişleri üzerine ne basılacağı Bildirimler & İşlem Fişleri aracı altındaki işlem fişi şablonları değiştirilerek özelleştirilebilir.

5.1.1.2. Kullanıcı Bilgisini Temizle

Bir materyali iade alma işleminiz sona erdiğinde DisplayClearScreenButton sistem tercihi 'Göster' olarak ayarlı ise mevcut kullanıcıyı ekrandan kaldırmak ve yeniden başlamak için kullanıcı bilgisinin sağ üstünde yer alan X üzerine tıklayarak mevcut kullanıcıyı temizleyebilirsiniz.
CircAutoPrintQuickSlip sistem tercihi 'ekranı temizle' olarak ayarlıysa sadece enter tuşuna basmanız veya boş bir barkod taramanız gereklidir ve mevcut kullanıcı ekrandan silinecektir.

5.1.2. Ödünç Verme Mesajları

Birden fazla parçası olan bir materyali ödünç veriyorsanız, materyal kaydının (MARC21’deki) alt alan 3’teki bilgisini kataloglamış olursunuz. Materyali ödünç verdiğinizde o materyalin kaç parça olması gerektiğini belirten bir mesaj belirecektir.
Koha bazen kütüphanecinin kullanıcıya materyal ödünç verebilmesini engelleyecektir. Bu durumda, kullanıcının materyal alamamasının nedenini belirten bir uyarı belirecektir.
 • Kullanıcının çok fazla gecikme cezası borcu var
  • Kullanıcıların ödünç almalarının bloke edileceği miktarı noissuescharge sistem tercihi ile ayarlayabilirsiniz
 • Kullanıcı kütüphaneden men edilmiştir
 • Kullanıcıların adreslerini onaylamaları gerekiyor
  • Bu, kütüphaneci tarafından bir kullanıcı kaydı düzenlenerek ve bir flag eklenerek ayarlanablir
 • Kullanıcı kütüphane kartını kaybetmiş
  • Bu, kütüphaneci tarafından bir kullanıcı kaydı düzenlenerek ve bir flag eklenerek ayarlanablir

5.1.3. Ödünç Verme Uyarıları

Bazen ödünç verme işlemleri, ödünç verme alanının üstünde gözüken sarı bir kutudan uyarı mesajları harekete geçirecektir. Materyalleri ödünç vermeye devam etmeye başlamadan önce bu uyarıların kabul edilmesi gerekir.
 • Kullanıcının ödenmemiş cezaları var
 • Materyal başka bir kullanıcı için ayrılmış
 • Başka bir kullanıcı için bekletilen materyalin ayırma rafında olması gerekir
 • Materyal zaten bu kullanıcıya ödünç verilmiş
 • Materyal başka bir kullanıcıya ödünç verildi
 • Materyal ödünç verilemez
 • Kullanıcı üzerinde çok fazla sayıda ödünç alınmış materyal var veAllowTooManyOverride tercihi 'İzin ver' olarak ayarlı
 • Kullanıcı üzerinde çok fazla sayıda ödünç alınmış materyal var ve AllowTooManyOverride tercihi "İzin verme" olarak ayarlı
 • Materyalin süresi uzatılamaz
 • Barkod bulunamadı
 • ödünç verilen materyal 'kayıp' olarak işaretli
  • ??? tercihinin değerine bağlı olarak sadece bir uyarı görebilirsiniz
   ya da bir onay kutusu
 • Ödünç verilen materyal bu yaştaki kullanıcı için önerilmiyor
 • Ödünç verilmekte olan materyal decreaseLoanHighHolds sistem tercihi kriterlerini karşılıyor

5.2. Süresi uzatılıyor

Ödünç verilen materyallerin süresi dolaşım kurallarıvesüre uzatma tercihleri kriterlerine bağlı olarak uzatılabilir (diğer bir süreç için yeniden ödünç verilir)
Eğer you allow it olarak ayarlanırsa kullanıcılar kendi üzerlerindeki materyallerin sürelerini OPAC aracılığı ile yenileyebilirler, fakat bazen materyallerinin sürelerinin uzatılmasına personel istemci vasıtasıyla yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.
Bir kullanıcıya ödünç verilen materyallerin süresini şu iki şeyden birini yaparak uzatabilirsiniz.
İlk olarak kullanıcının ayrıntılar sayfasına ya da ödünç verme sayfasına gidip alt tarafta bulunan ödünç alma geçmişine göz atabilirsiniz.
Süre uzatma sütununda her materyal için kaç kere sürelerinin uzatıldığı bilgisi ve kullanıcı üzerindeki materyalin süresini uzatmak için bir onay kutusu göreceksiniz. Süresini uzatmak istediğiniz materyallerin onay kutularını işaretleyip, 'Seçilen materyallerin süresini uzat veya yenile' butonu üzerine tıklamanız, veya kullanıcı üzerindeki tüm materyallerin süresini uzatmak için 'Tümünün süresini uzat' butonu üzerine tıklamanız yeterlidir.
Baze süre uzatma işlemi dolaşım kurallarınıza bağlı olarak engellenecektir, bu engellemeleri geçersiz kılmak için AllowRenewalLimitOverride tercihinin 'İzin ver' olarak ayarlanması gereklidir. Eğer süre uzatma limitlerini geçersiz bırakmak istiyorsanız dolaşım özetinin sol alt kısmında bir onay kutusu göreceksiniz. Bu onay kutusunu işaretleyin ve daha sonra süresini uzatmak istediğiniz materyalleri seçin.
Bu kutuyu işaretlemek daha önce materyalin süresinin uzatılmadığı yerde süre uzatmak için onay kutuları ekleyecektir.
İkinci seçenek, dolaşım menüsünün altında bulunan 'Süresini Uzat' sayfasına gitmektir.
Ve süresini uzatmak istediğiniz materyallerin barkodlarını okutun.
Eğer materyalin süresi uzatıldıysa bir onay iletisi alacaksınız.
Barkod bulunamazsa bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız.
Eğer materyal aslında ödünç verilmemişse yine bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız.

5.3. İade (Dönüş)

Materyallerin iadesi farklı konumlardan yapılabilir
 • Ana personel istemcinin en üstündeki iade kutusu
 • Dolaşım sayfasındaki hızlı arama çubuğunda iade seçeneği
 • Kullanıcının ödünç verme özetindeki iade bağlantısı (ve ödünç verme özet sayfasında)
 • Dolaşım menüsünün altındaki İade Al sayfası

5.3.1. Materyalleri iade alıyor

Bir materyali iade almak için barkodunu okutun. İade kutusunda iade alınan tüm materyallerin bir özeti çıkacaktır
İade kutusuna bırakılan materyalleri kütüphane kapalıyken iade alıyorsanız, materyalleri taramadan önce 'İade kutusu modu'nu etkinleştirebilirsiniz. Bu etkinleştirme, iade tarihinden kütüphanenin açık olduğu son güne kadar olan işlemleri etkili bir şekilde geri alacaktır.
Aynı zamanda materyalleri taramadan önce “gecikme cezalarını affet” kutusuna tıklayarak iade edilen materyallerin gecikme cezalarını affedebilirsiniz.

5.3.2. İade Alma Mesajları

Materyal iadesi yapılırken, birkaç mesaj gözükebilir:
 • Bir materyali ana birimi dışındaki bir kütüphanede iade ediyorsanız, materyalin ana kütüphaneye transfer edilmesini isteyip istemediğinizi soran bir mesaj ekrana gelecektir
  • Bu materyal iade edildikten sonra, materyalin katalogdaki durumu 'geçiş halinde' olarak değişecektir
  • Bir materyali ana birime döndü olarak işaretlemek için, materyali ana biriminde iade edin
   • Materyalin ödünç verilmediğini belirten bir mesaj ekrana gelecektir, fakat katalogdaki durum kullanılabilir olarak görünecektir. Bu adım, materyalleri ana kütüphane tarafından alındı olarak göstermek için gereklidir.
 • Birden çok bölümden oluşan bir materyali iade alıyorsanız, o materyalin kaç bölümden oluştuğuna dair sizi uyaran bir mesaj görünecektir
 • Üzerine ayırma konmuş bir materyali iade alıyorsanız, ayırma işlemini onaylamanız istenecektir
  • Ayırma işlemini onayla butonunu tıklamak, materyali kütüphaneden alınmayı bekliyor olarak işaretler
  • Fiş bas ve onayla butonuna basmak materyali kütüphanede alınmayı bekliyor olarak işaretler ve çıktısı alınmak ve kitap üzerine yerleştirilmek üzere, üstünde kullanıcı bilgileri bulunan bir makbuz sunar
  • Bir ayırma işlemini yoksaymak, materyali ayrılmış olarak gösterecek ancak materyal durumu kullanılabilir olacaktır (ayırma işlemi iptal olmayacaktır)
 • Üzerinde başka bir birimden yapılmış bir ayırma olan bir materyali iade alırken, onaylamanız ve materyali transfer etmeniz istenecektir
  • Ayırtma işlemini onayla ve transfer düğmesini tıklamak, materyali, ayırtma işleminin yapıldığı kütüphaneye geçiş halinde olarak işaretler
  • Fiş yazdır, transfer ve onayla butonuna tıklamak, materyali ayırtma işleminin yapıldığı kütüphaneye gönderiliyor olarak işaretler ve kitap üzerine yerleştirilmek üzere, üstünde kullanıcı bilgileri bulunan bir makbuz verir
  • Bir ayırma işlemini yoksaymak, materyali ayrılmış olarak gösterecek ancak materyal durumu kullanılabilir olacaktır (ayırma işlemi iptal olmayacaktır)
 • Eğer iade etme sırasında para cezalarını gösteren sisteminiz varsa FineNotifyAtCheckin) bu kullanıcının para cezası hakkında bilgi veren ve ödeme sayfasına bir bağlantı sağlayan bir ileti karşınıza gelecek

5.4. Dolaşım Mesajları

Dolaşım mesajları kütüphanecilerin kullanıcılar için ya da dolaşım esnasında görülen meslektaşları için bırakabilecekleri kısa mesajlardır.

5.4.1. Mesaj Ayarları

Dolaşım iletileri Yetkili Değerler olarak ayarlanır. Dolaşım İletileri eklemek ya da düzenlemek için BOR_NOTES değeri üzerinde çalışabilirsiniz.
'Açıklama' alanında kullanıcı kaydı üzerinde görünmesini istediğiniz bir önceden hazırlanmış mesaj yer alabilir.

Önemli

'Açıklama' alanı 80 karakterle sınırlıdır, fakat kullanıcı mesaj alanı bundan daha fazlasını tutabilir. 'Açıklama' alanına 80 karakter girin ve ardından kalanını kullanıcı kaydına yazın.

5.4.2. Yeni Mesaj Ekleniyor

Kullanıcının ödünç verme sekmesindeyken, ödünç verme kutusunun sağında 'Yeni mesaj ekle' bağlantısını göreceksiniz.
'Yeni bir mesaj ekle'ye tıkladığınızda, size mesajın kütüphaneciler için mi ya da kullanıcılar için mi olduğu sorulacak ve bırakmak istediğiniz mesaj sorulacak.

Not

Kullanıcı için olan bir ileti aynı zamanda kütüphane personeli tarafından da görülebilecektir.

5.4.3. Mesajları görüntüle

Personel ve/veya kullanıcılara yönelik olan dolaşım iletileri kullanıcı ödünç alma ekranında ödünç verme kutusunun sağında görünür. Düzenli italik yazı tipindeki iletiler kullanıcılar ve kütüphanecilere yöneliktir, ancak kalın ve kırmızı iletiler yalnızca kütüphane personeline yöneliktir.
Kullanıcılara yönelik dolaşım iletileri aynı zamanda OPAC'da otum açtıklarında da görünecektir.

5.5. Ayırmalar

Koha, kullanıcıların materyaller üzerinde ayırma yapmalarına izin verir. 'Ayırma' bir materyali rezerv etme yöntemidir. dolaşım ve ceza kuralları ve ayırma tercihi ayarlarınıza bağlı olarak kullanıcılar daha sonraki bir gün yada tarihte kütüphaneden almak üzere materyaller üzerinde ayırma yapabilirler.

5.5.1. Personel İstemcide Ayırma Koyuluyor

Personel istemciden ayırma yapmanın birkaç yöntemi mevcuttur. En bilinen yöntem her hangi bir bibliyografik kaydın en üstündeki 'Ayır ' butonunu kullanmaktır.
Aynı zamanda katalog arama sonuçlarının en üstünde bulunan, daha küçük olan 'Materyal ayırma' bağlantısına, ya da her sonucun altında bulunan 'Ayırmalar' bağlantısına da tıklayabilirsiniz.
Ayırma işleminin başlaması için kullanıcıları barkodla ya da isimlerinin her hangi bir kısmıyla aramanız istenecektir.
İlk olarak kullanıcıyı ve daha sonra ayırma bibliyografik kaydını aramak istiyorsanız, kullanıcı kaydını açabilir ve kullanıcı kaydının üstündeki 'Ayırmak için ara' butonuna tıklayabilirsiniz.
Butona tıkladıktan sonra, kitabın/kitapların üzerine ayırma koyabileceğiniz katalog arama sayfasına yönlendirileceksiniz. Sonuçlardaki her bir başlığın altında, 'Kullanıcı ismine ayrılmıştır ' seçeneğini göreceksiniz
Birden fazla materyal ayırmak istiyorsanız, sadece materyallerin solundaki kutuları onaylayın ve 'Ayır' butonunun sağındaki ok üzerine tıklayın.
Bir seferde kaç tane materyal ayırmayı seçtiğinize bağlı olarak, farklı bir ayırma formu göreceksiniz. Bibliyografik bir kayda ayırma yapıyorsanız, ayırma yapabileceğiniz materyallerin tüm listesini göreceksiniz.
 • Bu ayırmaya uygulanabilecek her hangi bir not girin
 • Kullanıcının materyali alacağı kütüphaneyi seçin
 • Kullanıcı, ayırmanın bugün dışında başka bir tarihte başlamasını istiyorsa, 'Ayırmanın başlayacağı tarih' alanına bu tarihi girin
  • Bu seçenek yalnızca AllowHoldDateInFuture sistem tercihi 'izin ver' olarak ayarlıysa görüntülenir.
 • Kullanıcı, materyali belli bir tarihten sonra istemediğini belirtmişse, ya da ayırma sürelerinde kısıtlamalarınız varsa, 'Ayırmanın sona ereceği tarih' kısmına ayırma için en son tarihi girebilirsiniz.
  • Süresi dolan ayırtılmış materyallerin otomatik olarak iptal edilmesi için Süresi Dolan Ayırmalar cron job'unu düzenli olarak çalışacak şekilde ayarlamalısınız.
 • Daha sonra, tek bir materyalin yanındaki onay tuşunu kullanarak bir sonraki kullanılabilir materyale üzerine mi yoksa belirli bir materyal üzerine mi ayırma koymak istediğinizi seçin.
Birden fazla materyal ayırıyorsanız, tüm eser adlarına uygun bir sonraki seçenek sunulacaktır. Ayırmaya hiçbir materyal elverişli değilse, kullanılamaz olduğu onay ekranında gözükecektir.
Ayırmalarınız yapıldığında, 'Ayırma Araması Yap' fonksiyonunu kullandığınızı unutmak istiyorsanız, arama sonuçlarındaki 'Ayırma Yap' butonunun sağındaki ok işaretine tıklayarak ve 'Unut' seçeneğini seçerek Koha’nın kullanıcın adını 'unutmasını' onaylayabilirsiniz.

5.5.2. Ayırmaları Yönetiyor

Ayırmalar, bibliyografik kaydın solunda bulunan ayırmalar sekmesinden değiştirilebilir ve iptal edilebilir.
Ayırmalar listesinden ayırmaların sırasını, alınma yerini değiştirebilir, ayırmayı beklemeye alıp/iptal edebilirsiniz.

Not

AutoResumeSuspendedHolds tercihi 'İzin verme' olarak ayarlıysa, bu sefer beklemede olan bir ayırma üzerine bir bitiş tarihi koyma seçeneğiniz olmayacaktır.

Not

HidePatronName sistem tercihini nasıl ayarladığınıza bağlı olarak liste, Kullanıcı sütununda yukarıdaki resimle olduğu gibi isimler yerine kart numaralarını gösterebilir.
Ayırmaları tekrar düzenlemek ya da silmek için, 'Öncelik' çek menüden seçim yapınız ya da öncelik çek menünün sağındaki oklara tıklayınız.
Öncelik çekme menüsünü, ayırmaları tekrar düzenlemek ya da silmek için kullanırsanız, değişikliklerinizi kaydetmek için 'Ayırma(ları) güncelle ' butonuna tıklamak durumunda kalacaksınız.
Daha çok istek yapılmış olsa bile, ayırmanın sağındaki aşağı ok tuşuna tıklamak listenin altındaki ayırmayı tutacaktır.
Örneğin, kütüphanenizde evden çıkmayan kullanıcılarınız mevcuttur. Bu kullanıcılara kitapları bir seferde aylarca ödünç almaya izin verirsiniz. Evden çıkmayan kullanıcı yeni baskı bir kitabı alıyor ve onu aylarca kullanabiliyorsa, bu diğer kullanıcılar için adil olmaz. Bu yüzden, herkes okumak istediği kitabı okuyuncaya kadar evden çıkmayan kullanıcının ayırma isteği sırasının altında kalacaktır.
Bir kullanıcı yaptığı ayırtmaların askıya alınmasını isterse ve SuspendHoldsIntranet sistem tercihini 'İzin ver' olarak ayarladıysanız, bu işlemi en sağda yer alan Askıya alma butonuna tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kullanıcı size materyallerin askıya alınacağı tarihi belirtmiş ise, bu tarihi tarih kutusuna girip 'Ayırtmaları güncelle' butonuna basarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz.
Bir ayırmayı silmek ya da iptal etmek için ayırma satırının sağındaki kırmızı 'X' üzerine tıklayın. Birden çok ayırmayı silmek/iptal etmek için her satırın solundaki açılır menüden 'sil' seçeneğini seçip listenin en altındaki 'Ayırma(ları) güncelle' seçeneği üzerine tıklayabilirsiniz.

5.5.3. Ayırmalar Alınıyor

Ayrılmış materyallerin iade alma ya da ödünç verme işlemlerinde sistem, dolaşım kütüphanecisine materyalin ayrılmış olduğunu hatırlatarak ayırmanın idaresi için seçenekler sunacaktır.
Ayırma yapılmış bir materyali iade aldığınızda sistem sizden ya onay verip materyali aktarmanızı isteyecek
ya da sadece ayırmaya onay vermenizi isteyecektir
Onay butonuna tıklamak materyali kullanıcı için ayırtıldı olarak işaretleyecektir. Eğer materyalin aktarılması gerekiyorsa materyal aynı zamanda uygun birim için aktarımda olarak işaretlenir. 'Yoksay' butonunu tıklamak ayırtma işlemini sürdürecektir, ancak materyali başka bir kullanıcıya ödünç vermenize izin verecektir. Onayla ve yazdır butonunu tıklayınca ekrana kitabın içine koyabileceğiniz gerekli ayırtma ve/veya aktarım bilgilerini içeren için bir yazdırılabilir işlem fişi gelecektir.
Onaylandığında, ayırma kullanıcı kaydında ve 'Ayırma' sekmesinin altındaki ödünç verme ekranında gözükecektir.
Materyal kaydı aynı zamanda materyalin ayrıldığını da gösterecektir.
Bazı durumlarda kullanıcı başkasının (ya da evinde yaşayan birinin) ayırdığı materyali almaya gelebilir. Bu durumda materyali başkasına ödünç vereceğiniz zaman ayırmanın iptal edilmiş olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz. Başkası için bekleyen bir materyalin ödünç vermeye çalıştığınızda bir uyarı mesajı alacaksınız.
Burada, kullanıcıya materyal ödünç vermeyi ödünç verme bölümünden yapabilirsiniz ve buradan kullanıcının ayırmasını iptal edebilirsiniz.

5.6. Aktarımlar

Eğer birden çok şubeli bir kütüphane sisteminde çalışıyorsanız, materyalleri bir kütüphaneden diğerine transfer aracını kullanarak aktarabilirsiniz.
 • Gidiş yolu: Dolaşım &gt; Transfer
Bir materyali transfer etmek için
 • Dolaşım sayfasındaki 'Transfer' butonu üzerine tıklayın
  • Materyali transfer etmek istediğiniz kütüphaneyi girin
  • Aktarmak istediğiniz kitabın barkodunu tarayın ya da yazın
 • 'Onayla'ya' tıkla
 • Materyal Aktarımda
 • Materyal diğer birime ulaştığında kütüphaneci bu materyalin artık nakil halinde olmadığını bildirmek için giriş yapmalıdır
 • Materyal yeni kütüphaneye kalıcı olarak taşınmayacak
  • Materyal aynı 'Ana kütüphaneyi' gösterir fakat şu anda materyalin nerede olduğunu belirtmek için 'Mevcut konumu'na güncellemiştir

5.7. Kütüphane Ayarla

Personel istemcinizi ana kütüphanenizdeymiş gibi girin. Bu kütüphane personel istemcinin sağ üstünde gözükecektir.
Bu tüm dolaşım işlemlerinin yer alacağı bir kütüphanedir. Eğer başka bir kütüphanede iseniz (veya seyyar kütüphanede / gezici kütüphanede iseniz) dağıtılan öğelere başlamadan önce kütüphanenizi kurmak isteyeceksiniz. Bu yapmanız için dağıtım sayfasındaki sağ üstte bulunan 'Ayarla' butonuna tıklayabilirsiniz.
Değişikliklerinizi kaydettiğinizde, yeni kütüphaneniz sağ en üstte gözükecektir.

5.8. Hızlı Katalog Ekle

Bazen dolaşım kütüphanecilerinin ödünç vermek üzere oldukları materyal için sisteme hızlı bir şekilde kayıt eklemeleri gerekebilir. Bu işleme 'Hızlı Katalog Ekle' denir. Dolaşım kütüphanecilerinin Hızlı Katalog Ekle Aracına erişebilmeleri için fast_cataloging izinlerine sahip olduklarına emin olunuz. Hızlı katalog ekle aracı üzerinden başlık eklemenin iki yolu vardır. Ödünç vermek üzere olduğunuz materyalin kataloğunuzda yer almadığını biliyorsanız Dolaşım modülüne gidip 'Hızlı Kataloglama' üzerine tıklayabilirsiniz.
Kataloglama arayüzü kısa kataloglama kaydı ile açılacaktır:
Kataloglama verilerinizi ekledikten sonra materyal verisini girmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Ödünç vermeden önce materyallerin barkodu, koleksiyon kodu vb. girişlerini yapınız ve materyali kaydediniz.
Hızlı kataloglamanın diğer yolu ödünç verme ekranından yapılır. Ödünç verme esnasında Koha’nın bulamadığı barkotu girdiğinizde, Koha size materyali hızlı kataloglamayı kullanarak ekleyeceğinizi ve bu materyali ödünç vereceğinizi hatırlatacaktır.
'Hızlı Kataloglama'ya tıklamak, size başlık bilgilerini girebileceğiniz hızlı kataloglama formunu getirecektir
'Kaydet' üzerine tıkladıktan sonra, ödünç vermek istediğiniz barkodun basılmış olduğu materyal kaydına getirileceksiniz.
'Materyal Ekle' butonuna tıkladıktan sonra, materyal otomatik olarak, başlangıçta ödünç vermek istediğiniz kullanıcıya ödünç verilecektir.

5.9. Dolaşım Raporları

Çoğu rapor Raporlar modülü aracılığıyla bulunabilir, ancak daha yaygın dolaşım raporları direkt olarak Dolaşım modülünden temin edilebilirler.
 • Gidiş yolu: Dolaşım &gt; Dolaşım raporları

5.9.1. Ayırma Sırası

Bu rapor, kütüphanenizdeki tüm ayırtılmış materyalleri listeleyecektir.
Bu raporu oluşturmak için, Build Holds Queue cron job'un çalışıyor olması gerekmektedir. Bu cron job, kütüphane sisteminiz okuyucuların raf üzerinde ayırtma yapmalarına izin veriyorsa periyodik olarak çalışması gereken bir komut dizisidir. Bu komut dizisi, bir ayırtma isteğine hangi kütüphanenin cevap vereceğini belirler.
Davranışı StaticHoldsQueueWeight ve RandomizeHoldsQueueWeight sistem tercihleri tarafından kontrol edilir.
Tüm kütüphanelerinizin raflarda ayırma yapma işleminde yer almasını istemiyorsanız, işlemde *yer alan* tüm katılımcı kütüphanelerin virgüllerle ayrılmış branş kodlarını girerek kütüphaneleri listelemeniz gerekir. ( örneğin, "MPL,CPL,SPL,BML" vb. ).
Ayırmalar sırası varsayılan olarak, sistemin öncelikle ayırma isteğini halihazırda alınacağı kütüphanede mevcut olan materyalleri kullanarak gerçekleştireceği şekilde oluşturulacaktır. Bir ayırma isteğini yerine getirecek materyal kütüphanede yoksa, build_holds_queue.pl bu sefer StaticHoldsQueueWeight içerisinde tanımlı kütüphanelerin listesini kullanacaktır. Eğer RandomizeHoldsQueueWeight devre dışı ise (varsayılan olarak devre dışıdır), komut dizini ayırma isteklerini birimlerin StaticHoldsQueueWeight sistem tercihinde yer alma sırasına göre atayacaktır.
Örneğin, sisteminizin değişen boyutlarda (küçük, orta ve büyük) 3 kütüphanesi varsa ve siz ayırmaları daha küçük kütüphanelerden önce daha büyük kütüphanelere yüklemek istiyorsanız, Ayırma Kuyruğundaki Statik Tercihlerin "LRG,MED,SML" şeklinde gözükmesini isteyeceksiniz.
Ayırma yapma işlemleri yükünün kütüphane sisteminizin genelinde eşit olarak dağılmasını istiyorsanız, Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini etkinleştiriniz. Bu sistem tercihi etkinleştirildiğinde, kütüphanelerdeki raflarda ayırma yapma isteği liste her defasında tekrar oluşturulduğunda rastgele hale getirilecektir.
Ayırma Kuyruğu Statik Tercihlerini Boş Bırakma ters etki yapmaktadır. Bu şekilde yapmak, ayırma_kuyruğu_oluştur kodunun Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini görmezden gelmesine, bu da kodun rastgele yerine alfabetik sıraya göre ayırma yapmasına sebep olacaktır.

5.9.2. Çekilecek ayırtılmışlar

Bu rapor size kütüphanede işlenmesi için hazır olan mevcut ayırtılmış tüm materyalleri gösterecektir. Eğer materyaller birden çok kütüphanede mevcut görünüyorsa, materyalin mevcut olduğu tüm kütüphaneler, bir kütüphane ayırtmayı tetikleyinceye kadar işlenmeye hazır ifadesini görecektir.
Sayfanın sol tarafındaki Geliştir kutusunu kullanarak gördüğünüz sonuçları sınırlayabilirsiniz:

5.9.3. Ayırtanın alması için bekletilenler

Bu rapor kullanıcıların alması için bekleyen tüm ayrılan materyalleri gösterecektir.
Normalde izin verilenden daha uzun bir süre için ayırmalar rafında durmasına izin verdiğiniz materyaller (ReservesMaxPickUpDelay sistem tercihi esas alınarak) 'Holds Over' sekmesinde görünecektir , cron job otomatik olarak sizin yerinize iptal edecek şekilde ayarlanmadıkça bu materyaller otomatik olarak iptal edilmeyecektir, ancak tüm ayırma işlemlerini listenin en üstünde yer alan butonu kullanarak iptal edebilirsiniz.

5.9.4. Ayırma oranları

Ayırma oranları koleksiyon gelişimine yardım eder. Bu raporu kullanarak kaç kullanıcının materyal ayırdığını ve daha fazla alıp almamanız gerektiğini görebileceksiniz. Varsayılanda ayırma başına 3 materyal verilecektir. Rapor bu kotayı karşılamak için kaç tane daha materyal satın alınması gerektiğini gösterecektir.

5.9.5. Gelen aktarımlar

Bu rapor Koha’nın kütüphanenize transit olduğunu düşündüğü materyalleri listeleyecektir.
Aktarımlarınız kütüphanenize geç geliyorsa, materyallerinizin ne kadar geç geldiğini belirten bir mesaj göreceksiniz.

Önemli

Bir materyal TransfersMaxDaysWarning sistem tercihine girdiğiniz gün sayısı esas alınarak gecikmiş olarak kabul edilir.

5.9.6. Gecikmişler

Önemli

Geniş kullanıcı tabanlı kütüphaneler için, bu raporun çalışması önemli miktarda zaman alabilir.

Not

Büyük kütüphaneler raporu çalıştırmadan önce FilterBeforeOverdueReport sistem tercihini 'Zorunlu' olarak ayarlayarak filtrelemeyi seçebilirler.
Bu rapor kütüphanenizdeki gecikmiş tüm materyalleri listeleyecektir.
Rapor, raporun solunda bulunan menü seçenekleri kullanılarak filtre edilebilir.

Not

'Ödünç verilmiş tüm materyalleri göster' onay kutusu temelde bunu bir gecikmeye kalanlar raporundan ödünç verilenler raporuna çevirir. İade tarihine bakılmaksızın ödünç verilmiş tüm başlıkları gösterecektir.

5.9.7. Cezaya kalan gecikmiş materyaller

Bu rapor kütüphanenizde cezası birikmiş her hangi bir gecikmeyi gösterecektir.
Raporu sınırlandırmak istiyorsanız en üstte yer alan açılır menüyü kullanarak raporu biriminizde bulunan spesifik bir raf konumu ile sınırlandırabilirsiniz. Diğer birimlerdeki gecikme cezası işlemiş geciken materyalleri görebilmek için biriminizi değiştirin ya da o birimin hesabından oturum açın.

Önemli

Gecikme cezası uygulamıyorsanız ve/veya fines cron job çalıştırmıyorsanız bu raporda hiç bir veri görmeyeceksiniz.

5.10. Bina içi kullanımı izleme

Bir çok kütüphane, materyallerinin bina içi kullanımlarını izler. Bu işlem Koha'da iki şekilde yapılabilir. Birincisi bir ya da daha fazla İstatistiksel Kullanıcı oluşturmaktır. Kütüphane içerisinde kullanılan materyalleri toplarken, bu materyalleri istatistiksel kullanıcınız üzerine ödünç vermek isteyeceksiniz:
Sistem, materyali 'ödünç verildi' olarak işaretlemek yerine bina içinde kullanıldığını kayıt edecektir:
Materyal kullanımı hakkında doğru istatistikler tutmak için kütüphane içerisinde kullanılan tüm materyaller için bu adımları yineleyin.
Materyallerin yerel kullanımı için ikinci yöntem RecordLocalUseOnReturn tercihini 'Kaydet' olarak ayarlamaktır, böylece ne zaman bir ödünç verilmemiş materyal iade aldığınızda ve üzerinde ayırma yoksa yerel kullanım olarak kaydedilecektir.

Not

RecordLocalUseOnReturn sistem tercihini 'Kaydet' olarak ayarladıysanız, yine de istatistiksel kullanıcılarınızı yerel kullanımı kaydetmek için kullanabilirsiniz.

5.11. İşlemde /Kitap Arabası Konumlarında

Koha allows for handling temporary locations like the processing center and/or book carts throughout the library. For this feature to work you must first make sure you have authorized values set in the LOC category for PROC (Processing Center) and CART (Book Cart).
Sonra PROC için NewItemsDefaultLocation sistem tercihini ayarlamalısınız. Bu işlem, yeni materyallerin varsayılan konumlarını İşlem Merkezi olarak ayarlayacaktır.
İstediğiniz nihai raf konumu ile materyalleri oluşturun.
 • Bu yeni Katalogdaki öğeleri geçici olarak PROC konuma ayarlanır ve ne olursa olsun açıklamasıyla görüntüler yordam vardır. Öğe oluşturma sırasında girilen özgün konum kodu yeni öğeler sütununda 'permanent_location', gelecekteki kullanım için saklanır. Onlar teslim edilene kadar öğeler PROC konumda kalır. Bu öğeleri daha sonra raf sepeti taşımak için:
  1. InProcessingToShelvingCart sistem tercihini açın
  2. Bu yeni oluşturulan maddeyi iade ve konum kodu sepeti ve teşhir sepeti vardır ne olursa olsun açıklama ile taşınır.
  3. Materyallerin yerlerinin CART konumundan kalıcı raf konumlarına devredilmesi için belirli aralıklarla çalışmak üzere bir cron job ayarlanır. (Örneğin, saatlik bir cron girişi cart_to_shelf.pl --hours 3. Burada --hours, bir materyalin kalıcı raf konumuna devredilmeden önce cart konumunda kalması gereken süredir.)
   • Not

    ReturnToShelvingCart sistem tercihi açık ise, yeni iade alınan materyaller aynı komut dizininin çalıştırılmasıyla aynı zamanda otomatik olarak rafa yerleştirme sepetine eklenirler.
   • Önemli

    Ayırma işlemi onaylanmış materyallerin iadesinde, materyaller raf sepetine gitmeyecektir. Eğer raf sepetindeki materyaller ödünç verilirse, sepet konumu silinecektir.

5.12. Otomatik Ödünç & İade

Koha çok temel bir otomatik ödünç/iade modülü ile birlikte geliyor. Bu modülü etkinleştirmek için WebBasedSelfCheck tercihini 'Etkinleştir' olarak ayarlamalısınız. Bu modülü kullanmak için personel üye olarak dolaşım izinleri ile birlikte sistemde oturum açmalısınız.

Not

özellikle bu eylem için bir personel kullanıcı oluşturun, böylece gerçek bir kütüphanecinin gün boyu bilgisayarda oturum açmış olmasına gerek kalmaz
Otomatik ödünç alma modülüne bir bağlantı yoktur, ancak intranetuserjs sistem tercihine yapılacak basit bir ek ile bir tane eklenebilir.
$(document).ready(function(){ $("#login
          #submit").parent().after("<p><a
          href=\"http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl\"
          target=\"_blank\">Self-Checkout</a></p>"); });

Önemli

Yukarıdaki kodun daha kolay okunabilmesini sağlamak için eklenen satır sonları vardır, lütfen yukarıdaki kodu sistem tercihi içerisine girerken tek satır olarak girdiğinizden emin olun.
Bağlantı daha sonra oturum açma sayfasının en altında görünecektir:
Bu modüle yandaki adres üzerinden de erişebilirsiniz : http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl
Otomatik ödünç alma sayfasında SelfCheckoutByLogin tercihinizdeki değere bağlı olarak kart numaranızı girmeniz istenebilir
ya da kullanıcı adı ve şifreniz:
Otomatik ödünç alma modülüne bir kez bağlantı kurduğunuzda ödünç aldığınız materyalleri taramanız istenecektir
Taradığınız materyaller barkod kutusunun altında görünecektir
Materyalleri taramayı bitirdikten sonra 'Sonlandır' butonuna tıklamanız önemlidir. Böylelikle bir işlem fişi yazdırmanız ve otomatik ödünç alma modülünden çıkış yapmanız istenecektir.
Materyalleri ödünç vermeye çalışırken ekrana hata mesajlarının geldiği ve kullanıcıyı bir kütüphaneciye yönlendirdiği bazı durumlar meydana gelecektir. Dolaşım fonksiyonlarını geçersiz kılmış olsanız bile bu durum gerçekleşecektir. Bir dolaşım bloğunu yalnızca bir kütüphaneci geçersiz kılabilir ve bu nedenle bu gibi durumlarda kullanıcıların yardım almak için bir kütüphaneci ile görüşmeleri gerekmektedir.

5.13. Çevrimdışı Dolaşım Araçları

Koha, üç araçtan birini kullanarak çevrimdışı olarak dolaşım eylemlerine devam etmenizi sağlar.

5.13.1. Koha'da Çevrimdışı Dolaşım

AllowOfflineCirculation tercihi 'Etkinleştir' olarak ayarlı ise kütüphane personeli sistem çevrim dışı olduğu zaman Koha ile dolaşım eylemleri gerçekleştirmeye devam edebilirler. Çevrim içi olduğunuz zaman http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl sayfasına en az bir kez gidip bu sayfayı sık kullanılanlara eklemelisiniz. Bu, çevrim dışı olduğunuz zaman gideceğiniz sayfadır.

Önemli

Çevrimdışı arayüzü, tarayıcı ve kullanıcı ayarına bağlı olarak domain başına 2.5MB veya 5MB ile sınırlı HTML localStorage kullanır. Bu, daha büyük sistemlerin verilerini senkronize etmelerinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle çevrimdışı dolaşım için ya Firefox ya da Windows uygulaması kullanmalarının önerileceği anlamına gelir.

5.13.1.1. Kurulum

Sistemin ilk defa çevrim dışı olmasından önce Dolaşıma gidin ve buradan "Dahili çevrimdışı dolaşım arayüzü" opsiyonunu seçin
Ve ekranın sağında bulunan 'Senkronize et' bağlantısını tıklayarak her dolaşım bilgisayarında verilerinizi eşitleyebilirsiniz.

Önemli

Çevrimdışı arayüzü, tarayıcı ve kullanıcı ayarına bağlı olarak domain başına 2.5MB veya 5MB ile sınırlı HTML localStorage kullanır. Bu, daha büyük sistemlerin verilerini senkronize etmelerinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle çevrimdışı dolaşım için ya Firefox ya da Windows uygulaması kullanmalarının önerileceği anlamına gelir.
Bu, kullanıcıların ve dolaşım verinizin yerel bir kopyasını indirmenize olanak sağlar. Verilerinizi eşitlemek için sayfanın en üstündeki 'kayıtları indir' bağlantısını tıklayın.
Veriniz yüklendikten sonra her veri kümesinin sağında verilerinizin en son senkronize edildiği tarihleri göreceksiniz.
Bu işlem, herhangi bir beklenmeyen bağlantı kaybına hazır olmak için düzenli olarak yapılmalıdır.

5.13.1.2. Dolaşımda yer alan

Sisteminiz çevrimdışı olduğunda Koha Çevrimdışı Dolaşım Sayfasını ziyaret edin (http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl) ve çevrimdışı eylemleri gerçekleştirmek için 'Ödünç ver' ya da 'İade al' seçenekleri üzerine tıklayın.
Ödünç verme, 'Ödünç verme' ekranının üstündeki barkod veya isme göre kullanıcı araması ile yapılır. Bir kullanıcı seçtikten sonra, eş zamanlı olarak para cezası ve ödünç verme işlemleri de dahil olarak kullanıcı bilgisi karşınıza gelecektir.
Ödünç vermek istediğiniz materyalin barkodunu tarayıcıya okutun ve bir iade tarihi girin. Bir iade tarihi girmezseniz Koha tarih girmeniz için sizi uyaracaktır.
Materyal ödünç verildiğinde, kullanıcı bilgisinin altında görülebilecektir.

5.13.1.3. Koha Çevrimdışı Yükleme

Sistem yeniden çevrimiçi olduktan sonra Çevrimdışı Dolaşım Modülü Eşitle sayfasını ziyaret edin ve "Hareketleri karşıya yükle" seçeneğini tıklayın
Dosyaların karşıya yüklenmesi tamamlandıktan sonra 'Askıda olan çevrim dışı dolaşım eylemlerini gör' üzerine tıklayabilirsiniz.
'Bekleyen çevrimdışı dolaşım eylemleri görüntüle' seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza *.koc dosyanızda Koha için yüklediğiniz tüm eylemlerin bir özeti gelecektir.
 • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.
 • Süreç butonuna tıklayın ve Koha depolanan her işlemi tek tek kaydedecektir. Her bir işlem için, durum şu şekilde değişecektir:
  • "Başarılı" işlem doğru işlendi ise
  • "Kullanıcı bulunamadı." kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda
  • "Materyal bulunamadı." Materyal barkodu yanlış ise
  • "Materyal ödünç alınmamış." eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz
Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak

5.13.2. Firefox Eklentisi

Franois Charbonnier

BibLibre

Yayına hazırlayan

Nicole C. Engard

Gerektiğinde değiştirilmiş/düzenlenmiş içerik. 
2012
Firefox tarayıcıya bir addon olarak ekleyebileceğiniz bir çevrimdışı dolaşım aracı vardır. Bunu yapmak için https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/koct/ sayfasına gitmeniz ve 'Şimdi Yükle' bağlantısına tıklamanız yeterlidir. Kurulumu onaylamanız gerekebilir, "Şimdi Yükle" seçeneğine tıklayın ve yükleme işlemini tamamlamak için Firefox tarayıcınızı yeniden başlatın.
Eklentileri yükledikten ve Firefox tarayıcınızı yeniden başlattıktan sonra, Firefox tarayıcısının sağ alt köşesindeki indirme çubuğunda Koha logosunu göreceksiniz.
Logo üzerine tıkladığınızda, araç kendi penceresi içinde açılacak.
Eklenti dört sekmeden oluşur:
 • Ödünç Verme Sekmesi materyalleri ödünç verdiğiniz yerdir
 • İade Alma Sekmesi materyalleri iade aldığınız yerdir
 • Sistem Günlüğü sekmesi çevrimdışı modda iken yapılan her işlemin kaydını tutar
  • Sistem günlüğü siz içeriğini silene kadar bilgileri saklar. Eklentiyi her açtığınızda sistem günlüğü içerisinde veri içeriyorsa sizi uyaracaktır
   Günlüğü temizlemek istiyorsanız, 'Tamam' düğmesine basmadan önce 'Satırları silmek istiyorum' kutusunu işaretleyin. Aksi takdirde 'TAMAM' butonuna tıklamak materyalleri sistem günlüğünün içinde tutacak ve araç ile çalışmaya devam etmenizi sağlayacaktır.
 • Param sekmesi eklenti kurulumu içindir
Bundan sonra ilk yapmak isteyeceğiniz şey eklentiyi kurmaktır. Eklentiyi kurmak için Param sekmesine gidin
Sunulan 4 soruyu yanıtlayın:
 • Sunucu = kütüphaneci arayüzü URL'si
 • Birim Kodu = bulunduğunuz birimin kodu
 • Kullanıcı adı = personel hesabınıza giriş
 • Parola = personel hesabınızın parolası

Önemli

Ayarları kaydetmek için, eklenti penceresini kapatıp, eklenti çubuğundaki Koha logosuna tıklayarak yeniden açmalısınız.

Not

Çevrimdışı dolaşıma tahsis edilmiş bir personel hesabı oluşturabilirsiniz. Böylece dolaşım masasında hangi personel olursa olsun aynı hesaptan oturum açabilir. Bu doğrultuda, zaten dolaşımda yer alan bir grup oturumunu da kullanabilirsiniz.
Her şeyi kurduktan sonra materyallerin ödünç ve iade işlemlerine başlayabilirsiniz.
Ödünç veriliyor:
 • Ödünç Verme Sekmesine gidin
 • Kullanıcı barkodunu okutun
 • Materyal barkodunu okutun
 • 'Kaydet'e tıklayın
İade alınıyor:
 • İade Alma Sekmesine gidin
 • Materyal barkodunu okutun
 • Kaydet'i tıklatın
Bir materyal ödünç verdiğiniz ya da iade aldığınız her seferinde yerel eklenti veri tabanında yeni bir işlem kaydedilir ve eklentinin en altında çevrimdışı dolaşım esnasında kaç tane işlem yapıldığını görebilirsiniz. Örneğin, "10 Satır(lar) Eklendi"10 işlem yapıldı anlamına gelmektedir.
Daha sonra, her hareketin bir genel bakışını gözden geçirmek isterseniz sistem günlüğü sekmesine gidin. Bu sekme eklenti veritabanındaki hareketleri gösterecektir

Not

Çevrimdışı olduğunuz ve işlem hareketlerini Koha'ya işlemediğiniz sürece durum "Yerel" olacaktır.
Internet bağlantınız geri geldiğinde bu işlem hareketlerini Koha'ya almak isteyeceksiniz. Bu işlem hareketlerini işlemeden önce bir kaç problemin bilincinde olmalısınız.
Bu eklentiyi kullanırkan Koha veri tabanına bağlı olmadığınız için ayırtmalar ek işleme gerek duyacaktır. Çevrimdışı olarak iade aldığınız bir materyal ayırtılmışsa, ayırtma işlemi materyal üzerinde sürdürülür. İade alma esnasında karşınıza gelen her ayırtma işlemine onay veremeyeceğiniz için ayırtma işlemleri materyallerin üzerinde devam eder ve daha sonra ele alınması gerekecektir. Yalnızca bir kaç materyal iade aldıysanız, hepsinin bir kaydını tutabilirsiniz. Bir çok materyal iade aldıysanız, hangi ayırtılan materyallerin yanlışlıkla rafa gönderildiğini görmek için Ayırtılanlar Sırasını bir kez yeniledikten sonra kullanabilirsiniz.
Benzer şekilde, bir kullanıcı kartının süresi dolarsa, çevrim dışı dolaşım aracının bundan bilgisi olmayacaktır, böylece normalde engellenecek olan kullanıcı hesabına bakılmaksızın ödünç verme işlemi kaydedilecektir.
Bu veriyi Koha'ya eklemek için iki seçeneğiniz var
 • Koha'ya Gönder
  • Aynı zamanda birden daha fazla bilgisayarda ödünç/iade yaptıysanız, yaptığınız her işlemi tutarlı bir şekilde işlemek isteyeceksiniz. Örneğin bir kullanıcı bir kitabı bir bilgisayardan ödünç aldı ve aynı kitabı başka bir bilgisayarda iade etti diyelim. Tutarlı olmak için önce ödünç verme işlemini kaydetmeli ve daha sonra iade alma işlemini kaydetmelisiniz. Bunun tam tersini yapmayın! Bunu yapmak için tek bir yerde her işlemi gruplandırmanız, hepsini sıralamanız ve daha sonra her şeyi işlemeniz gerekir. Bu yüzden çalıştığınız her/eklenti bilgisayar istasyonundan "Koha'ya Gönder" seçeneğini kullanmalısınız. Bu şekilde, sistem günlüğü Koha'ya gidecek ve Çevrimdışı Dolaşım Sayfasından erişilebilecektir.
  • Gidiş yolu: Dolaşım &gt; Askıda olan çevrimdışı dolaşım eylemleri
  • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.
  • Süreç butonuna tıklayın ve Koha depolanan her işlemi tek tek kaydedecektir. Her bir işlem için, durum şu şekilde değişecektir:
   • "Başarılı" işlem doğru işlendi ise
   • "Kullanıcı bulunamadı." kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda
   • "Materyal bulunamadı." Materyal barkodu yanlış ise
   • "Materyal ödünç alınmamış." eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz
  • Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak
 • Doğrudan uygulayınız
  • Tüm dolaşım işlemleri eylemlerini tek bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiyseniz zaten her şey sistematik olarak düzenlenmiş olacaktır, böylece "doğrudan Uygula" seçeneğini seçebilirsiniz
  • İşlemlerin uygulandığını size bildirmek için durum sütunları güncellenecektir
   • "Başarılı" işlem doğru işlendi ise
   • "Kullanıcı bulunamadı." kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda
   • "Materyal bulunamadı." Materyal barkodu yanlış ise
   • "Materyal ödünç alınmamış." eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz
  • İşiniz bitince Sistem günlüğü sekmesindeki tüm materyalleri gözden geçirebilirsiniz
İşiniz bittiğinde Temizle üzerine tıklayarak sistem günlüğünü silebilirsiniz. Eğer silmezseniz, Çevrimdışı Dolaşım Aracını bir sonraki açışınızda uyarılacaksınız.

5.13.3. Windows İçin Çevrimdışı Dolaşım Aracı

Çevrimdışı dolaşım uygulaması şu adresten indirilebilir: http://kylehall.info/index.php/projects/koha/koha-offline-circulation/
Windows aracına yüklenmesi için bir borrowers.db dosyası oluşturmak için cronjob aracılığı ile dosya oluşturucu çalıştırmanız gerekecektir.

5.13.3.1. Çevrimdışı Dolaşım Dosyası Karşıya Yükle

Windows için çevrimdışı dolaşım aracı sisteminiz geri geldiğinde Koha'ya yükleyebileceğiniz bir KOC dosyası oluşturacaktır.
Dolaşım menüsündeki , ‘Çevrimdışı dolaşım dosyasına (.koc)’ tıklayınız
*.koc dosyası için bilgisayarınıza göz atın
Dosya yüklendiğinde, dosyayı işleyin üzerine tıklayın
Bu tamamlandığında diğer bir dosyayı karşıya yükleyebilir ya da askıda olan çevrimdışı dolaşım eylemlerini uygulayabilirsiniz.
'Bekleyen çevrimdışı dolaşım eylemleri görüntüle' seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza *.koc dosyanızda Koha için yüklediğiniz tüm eylemlerin bir özeti gelecektir.
 • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.
 • Süreç butonuna tıklayın ve Koha depolanan her işlemi tek tek kaydedecektir. Her bir işlem için, durum şu şekilde değişecektir:
  • "Başarılı" işlem doğru işlendi ise
  • "Kullanıcı bulunamadı." kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda
  • "Materyal bulunamadı." Materyal barkodu yanlış ise
  • "Materyal ödünç alınmamış." eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz
Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak

Bölüm 6. Kataloglama

Koha'da kataloglamaya başlamadan önce bazı temel kurulumları yapmak isteyeceksiniz. Bunların tam listesi için Uygulama Denetim listesi'ne bakın. En önemlisi, Çerçeveler'in tamamen istediğiniz şekilde tanımlandığından emin olmalısınız. Bir kez kataloglama modülü içine girdiğinizde alan ve alt alan ekleme imkanınız olmayacak, bu nedenle kataloglamaya başlamadan önce çerçevelerinizin hazır olması gerekir.
Koha'ya kayıtları doğrudan göndermek için OCLC Connexion'da kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen OCLC Connexion Kurulum eki bölümünü gözden geçirin.
 • Gidiş yolu: Daha fazla &gt; Kataloglama

6.1. Bibliyografik Kayıtlar

Koha'da bibliyografik kayıt, materyale ilişkin temel bilgileri içerir. Bu bilgiler başlık, yazar, ISBN, vb. gibi bilgileri içerir. Bu bilgiler Koha'da Marc içerisinde depolanır (Koha'da farklı Marc sürümleri desteklenmektedir). Bu bilgiler bir kez kayıt edildiğinde, materyaller ya da ayırtmalar bu materyaller üzerine eklenebilir.

6.1.1. Kayıt Ekleme

Kayıtlar Koha’ya orijinal ya da kopya kataloglama yoluyla eklenebilir. Bir kaydı boş bir şablon kullanarak kataloglamak istiyorsanız
 • 'Yeni Kayıt' a tıklayınız
  • Kaydınızı temellendirmek istediğiniz çerçeveyi seçin
Diğer bir kütüphanede mevcut olan her hangi bir kayda bağlı olarak kayıt kataloglamak istiyorsanız
 • 'Z39.50 Arama' üzerine tıklayın
  • Kataloglamak istediğiniz materyal için arama yapın
   • Not

    Eğer hiç bir sonuç bulunamazsa daha az alanlar için arama yapmayı deneyin, Bazı Z39.50 hedefleri, yukarıdaki alanların tümü için arama yapamayabilir.
  • Arama hedefleri Z39.50 Admin alanı kullanılarak değiştirilebilir.
  • Arama sonuçlarından MARC ya da Kart görünümünü açabilir veya Koha'ya aktarmayı seçebilirsiniz
   • Her başlığın sağındaki ‘İçe aktar’ bağlantısına ek olarak, ilgilendiğiniz başlık üzerine tıklayabilirsiniz. Böylece kaydı görüntülemek ve içe aktarmak için bir menü açılacaktır
   • Z39.50 arama sonuçlarınızda ihtiyacınız olan başlığı bulamıyorsanız, sonuçlarınızın sol altındaki 'Başka bir arama dene' butonuna tıklayabilirsiniz
Boş bir çerçeve açtığınızda ya da Z39.50 yoluyla kayıt aktardığınızda, size kataloglamaya devam etmeniz için form sunulacak
 • Daraltılmış bir tag'i genişletmek için tag açıklamasına tıklayın
 • Bir Marc tag'i üzerinde Kongre Kütüphanesi'nden yardım almak için, her alan numarasının sağındaki soru işaretine (?) tıklayın
  • Bunun ekranda karışıklık oluşturduğunu düşünüyorsanız, soru işaretlerini metin düzenleyicinin en üst sağındaki 'MARC tag'i belgeleme bağlantılarını göster' notunun yanındaki kutunun onayını kaldırarak gizleyebilirsiniz
 • Bazen alanlar BiblioAddsAuthorities sistem tercihiniz içindeki değerler nedeniyle düzenlenemeyebilirler. Bu sistem tercihini katalogçuların otoriteler tarafından kontrol edilen alanlar içerisinde değişiklik yapmalarına izin vermeyecek şekilde ayarladıysanız, alanların solunda bir kilit sembolü göreceksiniz.
  • Bu ikon ekrana gelirse, mevcut otoriteyi aramak için alanın sağındaki ikona tıklamanız gerekir.
  • Sonuçlar listesinden bu sonucu katalog kaydına taşımanız için 'Otorite seç' üzerine tıklayın
 • Bir alanı çoğaltmak için tag'in sağındaki 'bu tag'i yinele' simgesi üzerine tıklayın
  • Alt alanları doğru sıralamada düzenlemek için, alanın solundaki yukarı oku tıklayın
  • Bir alt alanı çoğaltmak için alanın sağındaki kopyala simgesine tıklayın. (Kopyalanmış bir alanı kaldırmak için kopyayı sil simgesine tıklayın )
  • Bir alt alanı kaldırmak için, (aynı türden birden fazla mevcutsa ), alanın sağ