Product SiteDocumentation Site

Koha 3.14

Koha 3.14 Manual (en)

Baskı 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Yasal Uyarı

Bu kılavuz GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 3 veya üzeri altında lisanslanmıştır
Bu lisans hakkında daha fazla bilgiyi GPL3 Appendix içinde öğrenebilirsiniz
Published: 2013
1. Giriş
1.1. Koha Temelleri
1.2. Koha Öneriler
1.3. Bu Kılavuzun Kullanılması
1.4. Kılavuza Katkıda Bulunmak
2. Yönetim
2.1. Genel Sistem Tercihleri
2.1.1. Sağlama
2.1.2. Yönetim
2.1.3. Otoriteler
2.1.4. Kataloglama
2.1.5. Dolaşım
2.1.6. Oluşturanlar
2.1.7. Geliştirilmiş içerik
2.1.8. I18N/L10N
2.1.9. Yerel Kullanım
2.1.10. Günlükler
2.1.11. OPAC
2.1.12. Kullanıcılar
2.1.13. Arama
2.1.14. Süreli Yayınlar
2.1.15. Personel Kullanıcı
2.1.16. Web Hizmetleri
2.2. Temel Parametreler
2.2.1. Kütüphaneler & Gruplar
2.2.2. Materyal Türleri
2.2.3. Otorize Değerler
2.3. Kullanıcılar & Dolaşım
2.3.1. Kullanıcı Kategorileri
2.3.2. Dolaşım ve Ceza Kuralları
2.3.3. Kullanıcı Nitelik Türleri
2.3.4. Kütüphane Transfer Limitleri
2.3.5. Ulaştırma Maliyet Matrisi
2.3.6. Materyal Dolaşım Uyarıları
2.3.7. İller ve İlçeler
2.4. Katalog Yönetimi
2.4.1. MARC Bibliyografik Yapıları
2.4.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
2.4.3. MARC Eşleştirme için anahtar kelimeler
2.4.4. MARC Bibliyografik Yapı Testi
2.4.5. Otorite Türleri
2.4.6. Sınıflama Kaynakları
2.4.7. Kayıt Eşleme Kuralları
2.4.8. OAI Ayarları Yapılandırması
2.5. Sağlama
2.5.1. Para Birimleri ve Döviz Kurları
2.5.2. Bütçeler
2.5.3. Fonlar
2.6. Ek Parametreler
2.6.1. Z39.50 Sunucuları
2.6.2. Bunu mu demek istediniz?
3. Araçlar
3.1. Kullanıcılar ve Dolaşım
3.1.1. Kullanıcı listeleri
3.1.2. Yorumlar
3.1.3. Kullanıcı İçe Aktarma
3.1.4. Uyarılar & Sekmeler
3.1.5. Gecikme Uyarısı/Durum Tetikleyicileri
3.1.6. Kullanıcı kartı oluşturucu
3.1.7. Kullanıcılar (anonimleştirme, toplu-silme)
3.1.8. Toplu kullanıcı modifikasyonu
3.1.9. Tag Moderasyonu
3.1.10. Kullanıcı Resimleri Yükle
3.2. Katalog
3.2.1. Toplu materyal modifikasyonu
3.2.2. Toplu materyal silme
3.2.3. Veri Dışa Aktar (MARC & Otoriteler)
3.2.4. Envanter/Stok sayımı
3.2.5. Etiket oluşturucu
3.2.6. Hızlı Kitap Sırtı Etiket Oluşturucu
3.2.7. MARC değiştirme şablonları
3.2.8. MARC kayıtlarını içe aktarmak için hazırla
3.2.9. Aşamalı MARC Kayıt Yönetimi
3.2.10. Yerel Kapak Resmi Yükle
3.3. Ek Araçlar
3.3.1. Takvim
3.3.2. CSV Profilleri
3.3.3. Sistem Günlüğü Görüntüleyici
3.3.4. Haberler
3.3.5. Görev Zamanlayıcı
3.3.6. Günün Sözü (QOTD) Editörü
4. Kullanıcılar
4.1. Yeni bir kullanıcı ekle
4.2. Personel Kullanıcı Ekle
4.3. İstatistiksel Kullanıcı Ekle
4.4. Bir kullanıcı çoğalt
4.5. Kullanıcı Resimleri Ekle
4.6. Kulllanıcılar düzenleniyor
4.7. Kullanıcıların Kendileri Yaptıkları Düzenlemelerin Yönetimi
4.8. Kullanıcı İzinleri
4.8.1. Kullanıcı İzinleri Ayarları
4.8.2. Tanımlanmış kullanıcı izinleri
4.9. Kullanıcı Bilgisi
4.9.1. Ödünç Ver
4.9.2. Ayrıntılar
4.9.3. Cezalar
4.9.4. Dolaşım Listeleri
4.9.5. Dolaşım Geçmişi
4.9.6. Değişiklik Logu
4.9.7. Uyarılar
4.9.8. İstatistik
4.9.9. Dosyalar
4.10. Kullanıcı Arama
5. Dolaşım
5.1. Ödünç Ver (Çıkar)
5.1.1. Materyallerin ödünç verilmesi
5.1.2. Ödünç Verme Mesajları
5.1.3. Ödünç Verme Uyarıları
5.2. Süresi uzatılıyor
5.3. İade (Dönüş)
5.3.1. Materyalleri iade alıyor
5.3.2. İade Alma Mesajları
5.4. Dolaşım Mesajları
5.4.1. Mesaj Ayarları
5.4.2. Yeni Mesaj Ekleniyor
5.4.3. Mesajları görüntüle
5.5. Ayırmalar
5.5.1. Personel İstemcide Ayırma Koyuluyor
5.5.2. Ayırmaları Yönetiyor
5.5.3. Ayırmalar Alınıyor
5.6. Aktarımlar
5.7. Kütüphane Ayarla
5.8. Hızlı Katalog Ekle
5.9. Dolaşım Raporları
5.9.1. Ayırma Sırası
5.9.2. Çekilecek ayırtılmışlar
5.9.3. Ayırtanın alması için bekletilenler
5.9.4. Ayırma oranları
5.9.5. Gelen aktarımlar
5.9.6. Gecikmişler
5.9.7. Cezaya kalan gecikmiş materyaller
5.10. Bina içi kullanımı izleme
5.11. İşlemde /Kitap Arabası Konumlarında
5.12. Otomatik Ödünç & İade
5.13. Çevrimdışı Dolaşım Araçları
5.13.1. Koha'da Çevrimdışı Dolaşım
5.13.2. Firefox Eklentisi
5.13.3. Windows İçin Çevrimdışı Dolaşım Aracı
6. Kataloglama
6.1. Bibliyografik Kayıtlar
6.1.1. Kayıt Ekleme
6.1.2. Analitik Kayıtları Ekleme
6.1.3. Kayıtları Düzenleme
6.1.4. Kayıtları Çoğaltmak
6.1.5. Kayıtları Birleştirme
6.1.6. Kayıtların Silinmesi
6.2. Materyal Kayıtları
6.2.1. Materyal Ekleme
6.2.2. Materyallerin Düzenlenmesi
6.2.3. Materyal Bilgisi
6.2.4. Materyalleri Taşıma
6.2.5. Materyalleri Silme
6.2.6. Materyal Özel Dolaşım Geçmişi
6.3. Otoriteler
6.3.1. Otorite Kaydı Ekleniyor
6.3.2. Otoriteler Aranıyor
6.3.3. Otoriteler Düzenleniyor
6.3.4. Otoriteleri Birleştirme
6.4. Kataloglama Rehberleri
6.4.1. Bibliyografik Kayıt Kataloglama Cheat Sheet
6.4.2. Materyal/Ayırtma Kayıt Kataloglama Kılavuzu
6.4.3. Siparişte olan ve Ayırtılmış materyallerin idaresi
7. Kurs Rezervleri
7.1. Süreç Rezervleri Ayarı
7.2. Kurs Ekleme
7.3. Rezerv Materyalleri Ekleme
7.4. OPAC Kurs Rezervleri
8. Süreli Yayınlar
8.1. Süreli Yayın Frekanslarını Yönet
8.2. Süreli Yayın Numaralandırma Düzenlerini Yönet
8.3. Bir abonelik ekle
8.4. Süreli yayın sayılarını al
8.5. Yönlendirme Listesi Oluştur
8.6. Personel İstemcide Abonelikler
8.7. OPAC'da abonelikler
8.8. Geciken Süreli Yayınları Claim Edin
8.9. Süreli Yayınların Bitim Tarihini Kontrol Et
8.10. Süreli Yayınları Yenileme
8.11. Süreli Yayınlar Aranıyor
9. Sağlama
9.1. Kurulum
9.2. Sağlayıcılar
9.2.1. Sağlayıcı Ekle
9.2.2. Bir sağlayıcı Gör/Düzenle
9.2.3. Sağlayıcı Sözleşmeleri
9.3. Önerileri Yönetme
9.4. Siparişleri Yerleştirme
9.4.1. Bir sepet oluştur
9.4.2. Bir sepet grubu oluştur
9.4.3. Sepetleri yazdırmak
9.5. Siparişler Alınıyor
9.6. Faturalar
9.7. Claimler & Gecikmiş Siparişler
9.8. Sağlama Aramaları
9.9. Bütçe/Fon İzleme
10. Listeler & Sepet
10.1. Listeler
10.1.1. Liste oluştur
10.1.2. Listeye Ekle
10.1.3. Listeleri Görüntüleme
10.1.4. Listeler yoluyla Bibliyografik Kayıtlar birleştiriliyor
10.2. Sepet
11. Raporlar
11.1. Özel Raporlar
11.1.1. Özel Rapor Ekle
11.1.2. Özel Raporları Düzenle
11.1.3. Özel Raporlar Çalıştırılıyor
11.2. İstatistik Raporları
11.2.1. Sağlama İstatistikleri
11.2.2. Kullanıcı İstatistikleri
11.2.3. Katalog İstatistikleri
11.2.4. Dolaşım İstatistikleri
11.2.5. Süreli Yayın İstatistikleri
11.2.6. Ayırma İstatistikleri
11.2.7. En fazla ödünç almış olan kullanıcılar
11.2.8. Dolaşımda En Çok Yer Alan Materyaller
11.2.9. Hiç Ödünç Almayan Kullanıcılar
11.2.10. Hiç ödünç alınmamış materyaller
11.2.11. Materyal türüne göre katalog
11.2.12. Kayıp Materyaller
11.2.13. Ortalama Ödünç Süresi
11.3. Rapor Sözlüğü
12. OPAC
12.1. Arama Sonuçları
12.1.1. Sonuçları Gözden Geçirme
12.1.2. Filtreler
12.1.3. RSS Beslemelerini Arayın
12.2. Bibliyografik Kayıt
12.3. Listeler & Sepet
12.3.1. Listeler
12.3.2. Sepet
12.4. Ayırma Yapma
12.5. Geliştirilmiş içerik
12.5.1. Tag'leme
12.5.2. Yorumlar
12.5.3. Zotero
12.5.4. Özel RSS Beslemeleri
12.6. OPAC Otomatik-Kayıt
12.7. Hesabım
12.7.1. Özetim
12.7.2. Kullanıcı İşaretleri
12.7.3. Cezalarım
12.7.4. Ayrıntılarım
12.7.5. Tag'lerim
12.7.6. Parolamı Değiştir
12.7.7. Arama Geçmişim
12.7.8. Okuma Geçmişim
12.7.9. Gizliliğim
12.7.10. Satın Alma Önerilerim
12.7.11. Mesajlaşmaların
12.7.12. Listelerim
12.8. Satın Alma Önerileri
12.9. Mobil OPAC
13. Arama
13.1. Gelişmiş Arama Örnekleri
13.2. Arama Kılavuzu
13.2.1. Dizin Oluşturma ve Arama Açıklaması
13.2.2. Dizin Oluşturma Yapılandırması
13.2.3. Basit Arama
13.2.4. Gelişmiş Arama
13.2.5. Ortak Komut Dili Araması
13.3. Koha Arama Dizinleri
14. Eklenti Sistemi
14.1. Ayarla
15. Koha Hakkında
15.1. Sunucu Bilgisi
15.2. Perl Modülleri
15.3. Sistem Bilgisi
16. Uygulama Kontrol listesi
16.1. Veri Taşıma
16.2. Yönetici Yapılandırması
16.3. Yerelleştirme Yapılandırması
16.4. Dolaşım Yapılandırması
16.5. Kullanıcı Yapılandırması
16.6. Kataloglama Yapılandırması
16.7. Otoriteler Yapılandırması
16.8. Arama Yapılandırması
16.9. OPAC Yapılandırması
16.9.1. Düzenlenebilir OPAC Bölgeleri
16.10. Geliştirilmiş İçerik Yapılandırması
16.11. Sağlama Yapılandırması
16.12. Süreli Yayınlar Yapılandırması
16.13. Faaliyete başlamak için planlama
17. SOPAC2 Kurulumu
17.1. Giriş
17.2. Locum ve Insurge Kurulumu
17.2.1. Bağımlılıklar
17.2.2. İndir
17.2.3. Veritabanı Oluşturma
17.2.4. Sync DSN
17.2.5. Insurge kurulumu
17.2.6. Locum Kurulumu
17.3. Koha Connector Kurulumu
17.4. Kayıtları Harvest Etme
17.5. Sphinx Kurulumu
17.5.1. Bağımlılıklar
17.5.2. İndirin ve derleyin
17.5.3. Kullanıcı ve Grup Oluşturma
17.5.4. The Sphinx daemon
17.5.5. Yapılandırma
17.5.6. Belgeleri dizinleme
17.6. SOPAC2 Kurulumu
17.6.1. İndir
17.6.2. Kurulum
17.6.3. Yapılandırma
18. Cron Jobs
18.1. Cron Jobs
18.1.1. Ara
18.1.2. Dolaşım
18.1.3. Kullanıcılar
18.1.4. Uyarılar
18.1.5. İşlemde/Kitap Sepetinde
18.1.6. Katalog
18.1.7. OPAC
18.1.8. Sistem Yönetimi
18.1.9. Sağlama
18.1.10. Artık kullanılmayan komut dosyaları
19. Web Hizmetleri
19.1. OAI-PMH
19.1.1. Örnek OAI Yapılandırma Dosyası
19.2. REST hizmetleri
20. SRU sunucusu kullanma
20.1. SRU sunucusu kullanma
20.1.1. Açıkla
20.1.2. Ara
20.1.3. Retrieve
A. Sistem Tercihi Varsayılanları
A.1. ISDB Varsayılanları
A.1.1. MARC Varsayılanı
A.1.2. UNIMARC Varsayılan
B. Makbuz Yazıcılar Yapılandırma
B.1. Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Yazıcılar için
B.1.1. Yazdırma Sürücüsünde
B.1.2. Firefox'ta
B.2. Epson TM-T88II (2) Yazıcılar için
B.2.1. Firefox'ta
B.3. Star SP542 Yazıcılar İçin
B.3.1. Yazıcı Kurulumu
B.4. Firefox tarayıcısını Makbuz Yazıcısı için yapılandırma
C. Bildirim & İşlem Fişi Kılavuzları
C.1. Bilridimler & İşlem Fişleri için Alan Kılavuzu
D. Örnek Uyarılar
E. Örnek Süreli Yayınlar
E.1. Reader's Digest (0034-0375)
E.2. People Weekly (1076-0091)
E.3. Et-Mol
E.4. Backpacker (0277-867X)
E.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
E.6. Kütüphanelerde Bilgisayarlar (1041-7915)
F. Örnek Liste & Sepet E-Postaları
F.1. Listeden Örnek E-Posta
F.2. Sepetten e-posta örneği
G. Koha'yı bir İçerik Yönetim Sistemi olarak kullanmak (CMS)
G.1. Kurulum
G.1.1. Sayfa şablonlarını düzenlemek
G.1.2. Sorun giderme
G.1.3. Bonus Puanlar
G.2. Kullanım
G.2.1. Sayfa Ekleme
G.2.2. Sayfanızı görüntüleme
G.2.3. Örnek
G.2.4. Canlı Örnekler
H. Koha Veritabanının Sıfırlanması
H.1. Tabloları Kes
H.2. Zebra Dizinini Sıfırlayın
I. Önemli Bağlantılar
I.1. Koha ile ilgili
I.2. Kataloglama ile ilgili
I.3. Gelişmiş İçerik ile İlgili
I.4. Tasarım ile İlgili
I.5. Raporlar ile İlgili
I.6. Kurulum Rehberi
I.7. Çeşitli
J. Koha XSLT Materyal Türleri
K. MarcEdit
K.1. Yer numaralarına ön ek ekleme
K.2. Excel verilerini Koha'ya aktarma
K.2.1. Excel biçiminden .mrk biçimine dönüştürmek
K.2.2. .mrk dosyasını .mrc dosyasına dönüştür
K.2.3. .mrc dosyasını Koha'ya aktar
L. Talking Tech
L.1. Yükleme ve Kurulum Talimatları
L.2. Bildirimler Dosyası Gönderme
L.3. Sonuçlar Dosyası Alma
M. OCLC Connexion Geçidi
M.1. Koha'da OCLC hizmetini kurma
M.2. OCLC masaüstü istemcinizi kurma
M.3. OCLC Connexion Geçidini Kullanma
M.3.1. Kayıtları tek tek aktarmak
M.3.2. Kayıtların toplu olarak aktarımı
N. SSS
N.1. Görüntüle
N.1.1. Özel Materyal Türü/Otorize Değer Simgeleri
N.1.2. Koha İmajları Özelleştirme
N.1.3. OPAC Görüntü Alanları
N.1.4. Bibliyografik Kayıtlarda Alt Başlık Gösterilmesi
N.1.5. Personel istemci üzerinde logo özelleştirin
N.1.6. Kullanıcıların ödünç aldığı materyallerin barkodlarını göster
N.2. Dolaşım/Bildirimler
N.2.1. Kitap bırakma Tarihi
N.2.2. Onaylanacak Ayırtılanlar ve Ayırtılanlar Sırası
N.2.3. Gecikme Uyarılarını Yinele
N.2.4. Gecikme Uyarılarının Yazdırılması
N.2.5. Materyallerin süresi uzatılamadı
N.2.6. Ayırma konulamadı
N.2.7. Klavye Kısayolları
N.2.8. SMS Bildirimleri/İletileri
N.3. Kataloglama
N.3.1. Otorite Alanları
N.3.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
N.3.3. Bibliyografik Kayıt başına materyal sayısı
N.3.4. Analiz
N.4. Sağlama
N.4.1. Planlama Kategorileri
N.5. Süreli Yayınlar
N.5.1. Gelişmiş Örüntüler
N.6. Raporlar
N.6.1. Veri tabanı içerisinde saklanan kodları tanımla
N.6.2. Çalışma zamanı parametreleri
N.6.3. Kısıtlanmış Sonuçlar
N.7. Arama
N.7.1. Gelişmiş Arama
N.7.2. Özel Sembol Arama
N.7.3. Eser Adı Arama
N.8. Geliştirilmiş içerik
N.8.1. FRBRizing İçeriği
N.8.2. Amazon
N.9. Sistem Yönetimi
N.9.1. Zebra Cron içerisindeki hatalar
N.9.2. Z39.50 hizmetini genel erişime açmak
N.9.3. Raf Yeri Otorize Değerleri
N.9.4. Neden Otorize Değerlere ihtiyacım var?
N.9.5. Oturumlar tablosunu nasıl temizlerim?
N.10. Donanım
N.10.1. Barkod Tarayıcılar
N.10.2. Yazıcılar
O. Koha'yı Genişletmek
O.1. Koha kütüphaneleri için Amazon arama komut dosyası
O.2. Anahtar Kelime Bulutları
O.3. En Yeni Başlıklar Açılır Menüsü
O.4. Renge göre kataloglama ve arama
P. Koha ve Web sayfanız
P.1. Web sitenizde Koha arama
Q. GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3