Product SiteDocumentation Site

Koha 3.16

Koha 3.16 Manual (en)

Vydání 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Právní doložka

Tento manuál je zveřejněn pod licencí GNU General Public License, verze 3 nebo pozdější
Více o této licenci naleznete v příloze GPL3
Published: 2014
1. Úvod
1.1. Základní informace o systému Koha
1.2. Doporučení
1.3. Použití manuálu
1.4. Přispívání do manuálu
2. Administrace
2.1. Společná nastavení systému
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Editor čtenářských průkazů
2.1.7. Obohacený obsah
2.1.8. Jazyky
2.1.9. Místní užití
2.1.10. Záznamy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Hledání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Nástroje
2.1.17. Webové služby
2.2. Základní nastavení
2.2.1. Knihovny a skupiny
2.2.2. Typy jednotek
2.2.3. Ověřené hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Kategorie čtenářů
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Další vlastnosti uživatelů
2.3.4. Omezení přenosu knihovny
2.3.5. Náklady na přesuny
2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografická šablona MARC
2.4.2. Mapování polí Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografické šablony MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. Z39.50 Servery
2.6.2. Měli jste na mysli?
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenářů
3.1.2. Komentáře
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & potvrzení
3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu
3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů
3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)
3.1.8. Dávková úprava čtenářů
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.1.11. Rotating Collections
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Dávkové mazání jednotek
3.2.3. Export dat (MARC & Autority)
3.2.4. Revize
3.2.5. Editor štítků
3.2.6. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku
3.2.7. Modifikační šablony MARC
3.2.8. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.9. Správa připravených MARC záznamů
3.2.10. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Novinky
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidat zaměstnance
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Nahrání obrázků čtenářů
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Managing Patron Self Edits
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění
4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Vypůjčit
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Poplatky
4.9.4. Distribuční seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Záznam změn
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.9.10. Návrhy na nákup
4.10. Vyhledat čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Zprávy při půjčování
5.1.3. Varování při půjčování
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vrácení jednotek
5.3.2. Zkontrolovat Zprávy
5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidávání zprávy
5.4.3. Prohlížení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Příjem rezervací
5.6. Přesuny
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výstupy
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Objednávky ke stažení z regálu
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek
5.9.5. Příchozí přesuny
5.9.6. Překročené lhůty
5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline výpůjčky
5.13.1. Offline výpůjčky
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Slučování záznamů
6.1.6. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přidávání autorit
6.3.2. Hledání Autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Hledání Autorit
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Kurzy
7.1. Nastavení modulu Kurzy
7.2. Přidávání záznamů
7.3. Smíšené materiály
7.4. Kurzy
8. Periodika
8.1. Správa frekvencí vydávání
8.2. Správa schémat číslování periodik
8.3. Přidat předplatné
8.4. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.5. Vytvoření kolovacího seznamu
8.6. Předplatné ve služebním intranetu
8.7. Předplatná na OPACu
8.8. Reklamace opožděných periodik
8.9. Zkontrolovat konec platnosti periodika
8.10. Obnovení předplatného periodik
8.11. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavetelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/Editovat dodavatele
9.2.3. Smlouvy dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvořit skupinu košíků
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Doklady
9.7. Reklamace & Nevyřízené objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamu za pomoci seznamů
10.2. Košík
11. Výstupy
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit vlastní výstupy
11.1.3. Spouštění uživatelských výstupů
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Nepůjčované jednotky
11.2.11. Katalog podle typu jednotky
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Košík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Komentáře
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy
12.8. Návrhy na nákup
12.9. Mobilní OPAC
13. Hledání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. Historie hledání
16. O systému Koha
16.1. Server
16.2. Moduly Perlu
16.3. Systémové informace
17. Seznam úkonů implementace
17.1. Migrace dat
17.2. Konfigurace administrátora
17.3. Konfigurace lokalizace
17.4. Konfigurace výpůjček
17.5. Nastavení čtenáře
17.6. Nastavení katalogizace
17.7. Nastavení autorit
17.8. Nastavení hledání
17.9. Nastaveni OPAC
17.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
17.10. Nastavení obohaceného obsahu
17.11. Nastavení akvizice
17.12. Nastavení periodik
17.13. Plánování na spuštění systému
18. Instalace SOPAC2
18.1. Úvod
18.2. Instalace Koha Connector
18.2.1. Závislosti
18.2.2. Stáhnout
18.2.3. Vytvoření databáze
18.2.4. Sync DSN
18.2.5. Návody na instalaci
18.2.6. Instalace Koha Connector
18.3. Instalace Koha Connector
18.4. Sklízení záznamů
18.5. Instalace Koha Connector
18.5.1. Závislosti
18.5.2. Stáhnout jako CSV
18.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
18.5.4. The Sphinx daemon
18.5.5. Nastaveni OPAC
18.5.6. Patentové dokumenty
18.6. Instalace Koha Connector
18.6.1. Stáhnout
18.6.2. Návody na instalaci
18.6.3. Nastaveni OPAC
19. Cron Jobs
19.1. Cron Jobs
19.1.1. Hledat
19.1.2. Výpůjčky
19.1.3. Čtenáři
19.1.4. Upozornění
19.1.5. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
19.1.6. Katalog
19.1.7. OPAC
19.1.8. Administrace
19.1.9. Akvizice
19.1.10. Odstranit předplatné
20. Webové služby
20.1. OAI-PMH
20.1.1. Příklad konfigurační souboru po OAI
20.2. REST služby
21. Nový SRU server
21.1. Nový SRU server
21.1.1. Explain
21.1.2. Hledat
21.1.3. Retrieve
A. Systémová nastavení
A.1. Výchozí
A.1.1. Výchozí
A.1.2. Ne výchozí
B. Nastavení tiskáren účtenek
B.1. Pro tiskárny Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4)
B.1.1. V ovladači tiskárny
B.1.2. Pro Firefox
B.2. Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)
B.2.1. Pro Firefox
B.3. Pro tiskárny Star SP542
B.3.1. V ovladači tiskárny
B.4. Příprava a nastavení Firefox na tisk účtenek
C. Oznámení & Potvrzení
C.1. Průvodce nastavením Oznámení & Upozornění
D. Příklad oznámení
E. Příklad předplatných periodik
E.1. Reader's Digest (0034-0375)
E.2. People Weekly (1076-0091)
E.3. Et-Mol
E.4. Backpacker (0277-867X)
E.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
E.6. Computers in Libraries (1041-7915)
F. Seznamy & Vozík
F.1. Vozík s e-mailem
F.2. Vozík s e-mailem
G. Použití Koha jako Systému pro správu obsahu (CMS)
G.1. Nastavit
G.1.1. Upravit šablonu štítku
G.1.2. Řešení problémů
G.1.3. Omezení
G.2. Usage
G.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
G.2.2. Prohlížení zpráv
G.2.3. Příklad
G.2.4. Příklady
H. Reset databáze systému Koha
H.1. Vymazání tabulek
H.2. Resetování indexů Zebry
I. Důležité odkazy
I.1. Systém Koha
I.2. Katalogizace
I.3. Rozšíření obsahu
I.4. Design
I.5. Modul Výstupy
I.6. Návody na instalaci
I.7. Různé
J. Typy jednotek v XSLT šablonách
K. MarcEdit
K.1. Přidání prefixu k signaturám
K.2. Import dat z Excelu do Kohy
K.2.1. Konverze záznamů v Excelu do formátu .mrk
K.2.2. Vyberte soubor k importu
K.2.3. Import dat z Excelu do Kohy
L. Talking Tech
L.1. Instrukce k instalaci a nastavení
L.2. Přidávání oznámení & potvrzení
L.3. Příjem periodik
M. OCLC Connexion Gateway
M.1. Setting up OCLC service on Koha
M.2. Setting up your OCLC desktop client
M.3. Using the OCLC Connexion Gateway
M.3.1. Nebo seznam čárových kódů
M.3.2. Exportovat dávku průkazů
M.3.3. Items in OCLC
N. Časté dotazy
N.1. Zobrazit
N.1.1. Vlastní Autorizovaná hodnota v seznamu hodnot
N.1.2. Customizing Koha Images
N.1.3. Zobrazit Pole
N.1.4. Zobrazení "podnázvu" v OPACu
N.1.5. Předplatné ve služebním intranetu
N.1.6. Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
N.2. Poznámka pro oběh
N.2.1. Vracení knih z biblioboxu
N.2.2. Rezervace k vyzvednutí
N.2.3. Vzorová upomínka
N.2.4. Tisk faktur
N.2.5. Nelze vrátit
N.2.6. Vrácení není možné
N.2.7. Klávesové zkratky
N.2.8. Zasílání SMS
N.3. Katalogizace
N.3.1. AuthorityFile
N.3.2. Mapování polí Koha na MARC
N.3.3. Seznam jednotek v bibliografickém záznamu
N.3.4. Analytika
N.4. Akvizice
N.4.1. Kategorie čtenářů
N.5. Periodika
N.5.1. Přidat uživatele
N.6. Výstupy
N.6.1. Define Codes Stored in DB
N.6.2. Parametry
N.6.3. Výsledky
N.7. Hledání
N.7.1. Pokročilé vyhledávání
N.7.2. Základní vyhledávání
N.7.3. Hledání jednotek
N.8. Obohacený obsah
N.8.1. Zobrazní seznamů obsahů
N.8.2. Amazon
N.9. Administrace
N.9.1. Errors in Zebra Cron
N.9.2. Přidat cílový Z39.50 server
N.9.3. Kód umístění v regále
N.9.4. Přidej novou autorizovanou hodnotu
N.9.5. How do I clean up the sessions table?
N.10. q- Dřevotříska
N.10.1. Barcode Scanners
N.10.2. Tiskárny
O. Extended Roman
O.1. Amazon lookup script for Koha libraries
O.2. Klíčové slovo:
O.3. Newest Titles Pulldown
O.4. Hledat v katalogizaci
P. Koha a Vaše webové stránky
P.1. Vyhledávání v katalogu Kohy z webových stránek knihovny
Q. Obecná veřejná licence GNU verze 3