Product SiteDocumentation Site

Koha 3.18

Koha 3.18 Kılavuzu (tr)

Baskı 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Yasal Uyarı

Bu kılavuz GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 3 veya üzeri altında lisanslanmıştır
Bu lisans hakkında daha fazla bilgiyi GPL3 Appendix içinde öğrenebilirsiniz
Published: 2014
1. Giriş
1.1. Koha Temelleri
1.2. Koha Öneriler
1.3. Bu Kılavuzun Kullanılması
1.4. Kılavuza Katkıda Bulunmak
2. Yönetim
2.1. Genel Sistem Tercihleri
2.1.1. Sağlama
2.1.2. Yönetim
2.1.3. Otoriteler
2.1.4. Kataloglama
2.1.5. Dolaşım
2.1.6. Geliştirilmiş içerik
2.1.7. I18N/L10N
2.1.8. Yerel Kullanım
2.1.9. Günlükler
2.1.10. OPAC
2.1.11. Kullanıcılar
2.1.12. Aranıyor
2.1.13. Süreli Yayınlar
2.1.14. Personel Kullanıcı
2.1.15. Araçlar
2.1.16. Web Hizmetleri
2.2. Temel Parametreler
2.2.1. Kütüphaneler & Gruplar
2.2.2. Materyal Türleri
2.2.3. Yetkili Değerler
2.3. Kullanıcılar & Dolaşım
2.3.1. Kullanıcı Kategorileri
2.3.2. Dolaşım ve Ceza Kuralları
2.3.3. Kullanıcı Nitelik Türleri
2.3.4. Kütüphane Transfer Sınırları
2.3.5. Ulaştırma maliyet matrisi
2.3.6. Materyal Dolaşım Uyarıları
2.3.7. İller ve İlçeler
2.4. Katalog Yönetimi
2.4.1. MARC Bibliyografik Çerçeveleri
2.4.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
2.4.3. MARC Eşleştirme için anahtar kelimeler
2.4.4. MARC Bibliyographic Çerçeve Testi
2.4.5. Otorite Türleri
2.4.6. Sınıflama Kaynakları
2.4.7. Kayıt Eşleme Kuralları
2.4.8. OAI Ayarları Yapılandırması
2.4.9. Materyal arama alanları
2.5. Sağlama
2.5.1. Para Birimleri ve Döviz Kurları
2.5.2. Bütçeler
2.5.3. Fonlar
2.6. Ek Parametreler
2.6.1. Z39.50/SRU sunucuları
2.6.2. Bunu mu demek istediniz?
2.6.3. Sütun ayarları
3. Araçlar
3.1. Kullanıcılar ve Dolaşım
3.1.1. Kullanıcı listeleri
3.1.2. Yorumlar
3.1.3. Kullanıcı İçe Aktarma
3.1.4. Uyarılar & Sekmeler
3.1.5. Gecikme Uyarısı/Durum Tetikleyicileri
3.1.6. Kullanıcı kartı oluşturucu
3.1.7. Kullanıcılar (anonimleştirme, toplu-silme)
3.1.8. Toplu kullanıcı modifikasyonu
3.1.9. Tag Moderasyonu
3.1.10. Kullanıcı Resimleri Yükle
3.1.11. Dönüşümlü Koleksiyonlar
3.2. Katalog
3.2.1. Toplu materyal modifikasyonu
3.2.2. Toplu materyal silme
3.2.3. Toplu kayıt silme
3.2.4. Veri Dışa Aktar (MARC & Otoriteler)
3.2.5. Envanter/Stok sayımı
3.2.6. Etiket oluşturucu
3.2.7. Hızlı Kitap Sırtı Etiket Oluşturucu
3.2.8. MARC değiştirme şablonları
3.2.9. MARC kayıtlarını içe aktarmak için hazırla
3.2.10. Aşamalı MARC Kayıt Yönetimi
3.2.11. Yerel Kapak Resmi Yükle
3.3. Ek Araçlar
3.3.1. Takvim
3.3.2. CSV Profilleri
3.3.3. Sistem Günlüğü Görüntüleyici
3.3.4. Haberler
3.3.5. Görev Zamanlayıcı
3.3.6. Günün Sözü (QOTD) Editörü
4. Kullanıcılar
4.1. Yeni bir kullanıcı ekle
4.2. Personel Kullanıcı Ekle
4.3. İstatistiksel Kullanıcı Ekle
4.4. Bir kullanıcı çoğalt
4.5. Kullanıcı Resimleri Ekle
4.6. Kulllanıcılar düzenleniyor
4.7. Kullanıcıların Kendileri Yaptıkları Düzenlemelerin Yönetimi
4.8. Kullanıcı İzinleri
4.8.1. Kullanıcı İzinleri Ayarları
4.8.2. Tanımlanmış kullanıcı izinleri
4.9. Kullanıcı Bilgisi
4.9.1. Ödünç Ver
4.9.2. Ayrıntılar
4.9.3. Cezalar
4.9.4. Dolaşım Listeleri
4.9.5. Dolaşım Geçmişi
4.9.6. Değişiklik Logu
4.9.7. Uyarılar
4.9.8. İstatistik
4.9.9. Dosyalar
4.9.10. Satın Alma Önerileri
4.10. Kullanıcı Arama
5. Dolaşım
5.1. Ödünç Ver (Çıkar)
5.1.1. Materyallerin ödünç verilmesi
5.1.2. Ödünç Verme Mesajları
5.1.3. Ödünç Verme Uyarıları
5.2. Süresi uzatılıyor
5.3. İade (Dönüş)
5.3.1. Materyalleri iade alıyor
5.3.2. İade Alma Mesajları
5.4. Dolaşım Mesajları
5.4.1. Mesaj Ayarları
5.4.2. Yeni Mesaj Ekleniyor
5.4.3. Mesajları görüntüle
5.5. Ayırmalar
5.5.1. Personel İstemcide Ayırma Koyuluyor
5.5.2. Ayırmaları Yönetiyor
5.5.3. Ayırmalar Alınıyor
5.6. Aktarımlar
5.7. Kütüphane Ayarla
5.8. Hızlı Katalog Ekle
5.9. Dolaşım Raporları
5.9.1. Ayırma Sırası
5.9.2. Ayırmadan çekilecekler
5.9.3. Ayırtanın alması için bekletilenler
5.9.4. Ayırma oranları
5.9.5. Gelen aktarımlar
5.9.6. Gecikmişler
5.9.7. Cezaya kalan gecikmiş materyaller
5.10. Bina içi kullanımı izleme
5.11. İşlemde /Kitap Arabası Konumlarında
5.12. Otomatik Ödünç & İade
5.13. Çevrimdışı Dolaşım Araçları
5.13.1. Koha'da Çevrimdışı Dolaşım
5.13.2. Firefox Eklentisi
5.13.3. Windows İçin Çevrimdışı Dolaşım Aracı
6. Kataloglama
6.1. Bibliyografik Kayıtlar
6.1.1. Kayıt Ekleme
6.1.2. Analitik Kayıtları Ekleme
6.1.3. Kayıtları Düzenleme
6.1.4. Kayıtları Çoğaltmak
6.1.5. Kayıtları Birleştirme
6.1.6. Kayıtların Silinmesi
6.2. Materyal Kayıtları
6.2.1. Materyal Ekleme
6.2.2. Materyallerin Düzenlenmesi
6.2.3. Materyal Bilgisi
6.2.4. Materyalleri Taşıma
6.2.5. Materyalleri Silme
6.2.6. Materyal Özel Dolaşım Geçmişi
6.3. Otoriteler
6.3.1. Otorite Kaydı Ekleniyor
6.3.2. Otoriteler Aranıyor
6.3.3. Otoriteler Düzenleniyor
6.3.4. Otoriteleri Birleştirme
6.4. Kataloglama Rehberleri
6.4.1. Bibliyografik Kayıt Kataloglama Cheat Sheet
6.4.2. Materyal/Ayırtma Kayıt Kataloglama Kılavuzu
6.4.3. Siparişte olan ve Ayırtılmış materyallerin idaresi
7. Kurs Rezervleri
7.1. Ders Rezervleri Ayarı
7.2. Kurs Ekleme
7.3. Adding Reserve Materials
7.4. OPAC Kurs Rezervleri
8. Süreli Yayınlar
8.1. Süreli Yayın Frekanslarını Yönet
8.2. Süreli Yayın Numaralandırma Düzenlerini Yönet
8.3. Bir abonelik ekle
8.4. Süreli yayın sayılarını al
8.5. Yönlendirme Listesi Oluştur
8.6. Personel İstemcide Abonelikler
8.7. OPAC'da abonelikler
8.8. Geciken Süreli Yayınları Claim Edin
8.9. Süreli Yayınların Bitim Tarihini Kontrol Et
8.10. Süreli Yayınları Yenileme
8.11. Süreli Yayınlar Aranıyor
9. Sağlama
9.1. Kurulum
9.2. Sağlayıcılar
9.2.1. Sağlayıcı Ekle
9.2.2. Bir sağlayıcı Gör/Düzenle
9.2.3. Sağlayıcı Sözleşmeleri
9.3. Önerileri Yönetme
9.4. Siparişleri Yerleştirme
9.4.1. Bir sepet oluştur
9.4.2. Bir sepet grubu oluştur
9.4.3. Sepetleri yazdırmak
9.5. Siparişler Alınıyor
9.6. Faturalar
9.7. Claimler & Gecikmiş Siparişler
9.8. Sağlama Aramaları
9.9. Bütçe/Fon İzleme
10. Listeler & Sepet
10.1. Listeler
10.1.1. Liste oluştur
10.1.2. Listeye Ekle
10.1.3. Listeleri Görüntüleme
10.1.4. Listeler yoluyla Bibliyografik Kayıtlar birleştiriliyor
10.2. Sepet
11. Raporlar
11.1. Özel Raporlar
11.1.1. Özel Rapor Ekle
11.1.2. Özel Raporları Düzenle
11.1.3. Özel Raporlar Çalıştırılıyor
11.2. İstatistik Raporları
11.2.1. Sağlama İstatistikleri
11.2.2. Kullanıcı İstatistikleri
11.2.3. Katalog İstatistikleri
11.2.4. Dolaşım İstatistikleri
11.2.5. Süreli Yayın İstatistikleri
11.2.6. Ayırma İstatistikleri
11.2.7. En çok ödünç materyal alan kullanıcılar
11.2.8. Dolaşımda En Çok Yer Alan Materyaller
11.2.9. Ödünç materyal almayan kullanıcılar
11.2.10. Hiç ödünç alınmamış materyaller
11.2.11. Materyal türüne göre katalog
11.2.12. Kayıp Materyaller
11.2.13. Ortalama Ödünç Süresi
11.3. Rapor Sözlüğü
12. OPAC
12.1. Arama Sonuçları
12.1.1. Sonuçları Gözden Geçirme
12.1.2. Filtreler
12.1.3. RSS Beslemelerini Arayın
12.2. Bibliyografik Kayıt
12.3. Listeler & Sepet
12.3.1. Listeler
12.3.2. Sepet
12.4. Ayırma Yapma
12.5. Geliştirilmiş içerik
12.5.1. Tag'leme
12.5.2. Yorumlar
12.5.3. Zotero
12.5.4. Özel RSS Beslemeleri
12.6. OPAC Otomatik-Kayıt
12.7. Hesabım
12.7.1. Özetim
12.7.2. Kullanıcı İşaretleri
12.7.3. Cezalarım
12.7.4. Ayrıntılarım
12.7.5. Etiketlerim
12.7.6. Parolamı Değiştir
12.7.7. Arama Geçmişim
12.7.8. Okuma Geçmişim
12.7.9. Gizliliğim
12.7.10. Satın Alma Önerilerim
12.7.11. Mesajlaşmaların
12.7.12. Listelerim
12.8. Satın Alma Önerileri
13. Aranıyor
13.1. Gelişmiş Arama Örnekleri
13.2. Arama Kılavuzu
13.2.1. Dizin Oluşturma ve Arama Açıklaması
13.2.2. Dizin Oluşturma Yapılandırması
13.2.3. Basit Arama
13.2.4. Gelişmiş Arama
13.2.5. Materyal Araması
13.2.6. Ortak Komut Dili Araması
13.3. Koha Arama Dizinleri
14. Eklenti Sistemi
14.1. Ayarla
15. Arama Geçmişi
16. Koha Hakkında
16.1. Sunucu Bilgisi
16.2. Perl Modülleri
16.3. Sistem Bilgisi
17. Uygulama Kontrol listesi
17.1. Veri Taşıma
17.2. Yönetici Yapılandırması
17.3. Yerelleştirme Yapılandırması
17.4. Dolaşım Yapılandırması
17.5. Kullanıcı Yapılandırması
17.6. Kataloglama Yapılandırması
17.7. Otoriteler Yapılandırması
17.8. Arama Yapılandırması
17.9. OPAC Yapılandırması
17.9.1. Düzenlenebilir OPAC Bölgeleri
17.10. Geliştirilmiş İçerik Yapılandırması
17.11. Sağlama Yapılandırması
17.12. Süreli Yayınlar Yapılandırması
17.13. Faaliyete başlamak için planlama
18. SOPAC2 Kurulumu
18.1. Giriş
18.2. Locum ve Insurge Kurulumu
18.2.1. Bağımlılıklar
18.2.2. İndir
18.2.3. Veritabanı Oluşturma
18.2.4. Sync DSN
18.2.5. Insurge kurulumu
18.2.6. Locum Kurulumu
18.3. Koha Connector Kurulumu
18.4. Kayıtları Harvest Etme
18.5. Sphinx Kurulumu
18.5.1. Bağımlılıklar
18.5.2. İndirin ve derleyin
18.5.3. Kullanıcı ve Grup Oluşturma
18.5.4. The Sphinx daemon
18.5.5. Yapılandırma
18.5.6. Belgeleri dizinleme
18.6. SOPAC2 Kurulumu
18.6.1. İndir
18.6.2. Kurulum
18.6.3. Yapılandırma
19. Cron Jobs
19.1. Cron Jobs
19.1.1. Ara
19.1.2. Dolaşım
19.1.3. Kullanıcılar
19.1.4. Uyarılar
19.1.5. İşlemde/Kitap Sepetinde
19.1.6. Katalog
19.1.7. OPAC
19.1.8. Sistem Yönetimi
19.1.9. Sağlama
19.1.10. Artık kullanılmayan komut dosyaları
20. Web Hizmetleri
20.1. OAI-PMH
20.1.1. Örnek OAI Yapılandırma Dosyası
20.2. REST hizmetleri
21. SRU sunucusu kullanma
21.1. SRU sunucusu kullanma
21.1.1. Açıkla
21.1.2. Ara
21.1.3. Retrieve
A. OPAC için yeni başlık kaydırma butonu
B. Sistem Tercihi Varsayılanları
B.1. ISDB Varsayılanları
B.1.1. MARC Varsayılanı
B.1.2. UNIMARC Varsayılan
C. Makbuz Yazıcılar Yapılandırma
C.1. For Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Printers
C.1.1. Yazdırma Sürücüsünde
C.1.2. Firefox'ta
C.2. Epson TM-T88II (2) Yazıcılar için
C.2.1. Firefox'ta
C.3. Star SP542 Yazıcılar İçin
C.3.1. Yazıcı Kurulumu
C.4. Configuring Firefox to Print to Receipt Printer
D. Bildirim & İşlem Fişi Kılavuzları
D.1. Bilridimler & İşlem Fişleri için Alan Kılavuzu
E. Örnek Bildirim
F. Örnek Süreli Yayınlar
F.1. Reader's Digest (0034-0375)
F.2. People Weekly (1076-0091)
F.3. Et-Mol
F.4. Backpacker (0277-867X)
F.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
F.6. Computers in Libraries (1041-7915)
G. Örnek Liste & Sepet E-Postaları
G.1. Listeden Örnek E-Posta
G.2. Sepetten e-posta örneği
H. Koha'yı bir İçerik Yönetim Sistemi olarak kullanmak (CMS)
H.1. Kurulum
H.1.1. Sayfa şablonlarını düzenlemek
H.1.2. Sorun giderme
H.1.3. Bonus Puanlar
H.2. Kullanım
H.2.1. Sayfa Ekleme
H.2.2. Sayfanızı görüntüleme
H.2.3. Örnek
H.2.4. Canlı Örnekler
I. Koha Veritabanının Sıfırlanması
I.1. Tablolardan örnek veriyi sil
I.2. Zebra Dizinini Sıfırlayın
J. Önemli Bağlantılar
J.1. Koha ile ilgili
J.2. Dolaşımla İlgili
J.3. Kataloglama ile ilgili
J.4. Gelişmiş İçerik ile İlgili
J.5. Tasarım ile İlgili
J.6. Raporlar ile İlgili
J.7. Kurulum Rehberi
J.8. Çeşitli
K. Koha XSLT Materyal Türleri
L. MarcEdit
L.1. Yer numaralarına ön ek ekleme
L.2. Excel verilerini Koha'ya aktarma
L.2.1. Converting from Excel format into .mrk format
L.2.2. .mrk dosyasını .mrc dosyasına dönüştür
L.2.3. .mrc dosyasını Koha'ya aktar
M. Talking Tech
M.1. Yükleme ve Kurulum Talimatları
M.2. Bildirimler Dosyası Gönderme
M.3. Sonuçlar Dosyası Alma
N. OCLC Connexion Geçidi
N.1. Koha'da OCLC hizmetini kurma
N.2. OCLC masaüstü istemcinizi kurma
N.3. OCLC Connexion Geçidini Kullanma
N.3.1. Kayıtları tek tek aktarmak
N.3.2. Kayıtların toplu olarak aktarımı
N.3.3. OCLC'de ki materyaller
O. SSS
O.1. Görüntüle
O.1.1. Özel Materyal Türü/Otorize Değer Simgeleri
O.1.2. Koha İmajları Özelleştirme
O.1.3. OPAC Görüntü Alanları
O.1.4. Bibliyografik Kayıtlarda Alt Başlık Gösterilmesi
O.1.5. Show patrons the barcodes of items they have checked out
O.2. Dolaşım/Bildirimler
O.2.1. Kitap bırakma Tarihi
O.2.2. Onaylanacak Ayırtılanlar ve Ayırtılanlar Sırası
O.2.3. Gecikme Uyarılarını Yinele
O.2.4. Gecikme Uyarılarının Yazdırılması
O.2.5. Materyallerin süresi uzatılamadı
O.2.6. Ayırma konulamadı
O.2.7. Klavye Kısayolları
O.2.8. SMS Bildirimleri/İletileri
O.3. Kataloglama
O.3.1. Otorite Alanları
O.3.2. Koha'dan MARC'a eşleştirme
O.3.3. Bibliyografik Kayıt başına materyal sayısı
O.3.4. Analiz
O.4. Sağlama
O.4.1. Planlama Kategorileri
O.5. Süreli Yayınlar
O.5.1. Gelişmiş Örüntüler
O.6. Raporlar
O.6.1. Veri tabanı içerisinde saklanan kodları tanımla
O.6.2. Çalışma zamanı parametreleri
O.6.3. Kısıtlanmış Sonuçlar
O.7. Aranıyor
O.7.1. Gelişmiş Arama
O.7.2. Özel Sembol Arama
O.7.3. Eser Adı Arama
O.8. Geliştirilmiş içerik
O.8.1. FRBRizing İçeriği
O.8.2. Amazon
O.9. Sistem Yönetimi
O.9.1. Zebra Cron içerisindeki hatalar
O.9.2. Z39.50 hizmetini genel erişime açmak
O.9.3. Raf Yeri Otorize Değerleri
O.9.4. Neden Otorize Değerlere ihtiyacım var?
O.9.5. How do I clean up the sessions table?
O.10. Donanım
O.10.1. Barkod Tarayıcılar
O.10.2. Yazıcılar
P. Koha'yı Genişletmek
P.1. Amazon lookup script for Koha libraries
P.2. Anahtar Kelime Bulutları
P.3. En Yeni Başlıklar Açılır Menüsü
P.4. Renge göre kataloglama ve arama
Q. Koha ve Web sayfanız
Q.1. Web sitenizde Koha arama
R. GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3