Product SiteDocumentation Site

Koha 3.22

Koha 3.22 Manual (cs)

Vydání 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Právní doložka

Tento manuál je zveřejněn pod licencí GNU General Public License, verze 3 nebo pozdější
Více o této licenci naleznete v příloze GPL3
Published: 2015
1. Úvod
1.1. Základní informace o systému Koha
1.2. Doporučení
1.3. Použití manuálu
1.4. Přispívání do manuálu
2. Administrace
2.1. Společná nastavení systému
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Obohacený obsah
2.1.7. Jazyky
2.1.8. Laboratoř
2.1.9. Místní užití
2.1.10. Záznamy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Hledání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Nástroje
2.1.17. Webové služby
2.2. Základní nastavení
2.2.1. Knihovny a skupiny
2.2.2. Typy jednotek
2.2.3. Ověřené hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Kategorie čtenářů
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Další vlastnosti uživatelů
2.3.4. Omezení přenosu knihovny
2.3.5. Náklady na přesuny
2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografická šablona MARC
2.4.2. Mapování polí Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografické šablony MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.4.9. Pole pro vyhledávání jednotek
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. Z39.50/SRU servery
2.6.2. Měli jste na mysli?
2.6.3. Column settings
2.6.4. Zvuková upozornění
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenářů
3.1.2. Komentáře
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & potvrzení
3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu
3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů
3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)
3.1.8. Dávková úprava čtenářů
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.1.11. Výměnné soubory
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Dávkové mazání jednotek
3.2.3. Dávkové mazání záznamů
3.2.4. Batch Record Modification
3.2.5. Export dat (MARC & Autority)
3.2.6. Revize
3.2.7. Editor štítků
3.2.8. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku
3.2.9. Modifikační šablony MARC
3.2.10. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.11. Správa připravených MARC záznamů
3.2.12. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Novinky
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidat zaměstnance
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Add Patron Images
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Managing Patron Self Edits
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění
4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Vypůjčit
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Poplatky
4.9.4. Distribuční seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Záznam změn
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.9.10. Návrhy na nákup
4.9.11. Patron discharges
4.10. Vyhledat čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Batch Checkouts
5.1.3. Zprávy při půjčování
5.1.4. Varování při půjčování
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vrácení jednotek
5.3.2. Zkontrolovat Zprávy
5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidávání zprávy
5.4.3. Prohlížení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Příjem rezervací
5.6. Přesuny
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výstupy
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Objednávky ke stažení z regálu
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek
5.9.5. Příchozí přesuny
5.9.6. Překročené lhůty
5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)
5.9.8. Nevyřízené prezenční výpůjčky
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline Circulation Utilities
5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Attaching files to Records
6.1.6. Slučování záznamů
6.1.7. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přidávání autorit
6.3.2. Hledání Autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Merging Authorities
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Kurzy
7.1. Nastavení modulu Kurzy
7.2. Adding Courses
7.3. Adding Reserve Materials
7.4. Course Reserves in the OPAC
8. Periodika
8.1. Správa frekvencí vydávání
8.2. Správa schémat číslování periodik
8.3. Custom Subscription Fields
8.4. Přidat předplatné
8.5. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.6. Vytvoření kolovacího seznamu
8.7. Předplatné ve služebním intranetu
8.8. Předplatná na OPACu
8.9. Reklamace opožděných periodik
8.10. Zkontrolovat konec platnosti periodika
8.11. Obnovení předplatného periodik
8.12. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavetelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/Editovat dodavatele
9.2.3. Smlouvy dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvořit skupinu košíků
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Doklady
9.7. Reklamace & Nevyřízené objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamu za pomoci seznamů
10.2. Košík
11. Výstupy (Sestavy)
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit vlastní výstupy
11.1.3. Spouštění uživatelských výstupů
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Nepůjčované jednotky
11.2.11. Katalog podle typu jednotky
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Košík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Komentáře
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy
12.7.13. Ask for a Discharge
12.8. Návrhy na nákup
13. Vyhledávání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Hledání jednotek
13.2.6. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. Historie hledání
16. O Koha
16.1. Server
16.2. Moduly Perlu
16.3. Systémové informace
17. Seznam úkonů implementace
17.1. Migrace dat
17.2. Konfigurace administrátora
17.3. Konfigurace lokalizace
17.4. Konfigurace výpůjček
17.5. Nastavení čtenáře
17.6. Nastavení katalogizace
17.7. Nastavení autorit
17.8. Nastavení hledání
17.9. Nastaveni OPAC
17.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
17.10. Nastavení obohaceného obsahu
17.11. Nastavení akvizice
17.12. Nastavení periodik
17.13. Plánování na spuštění systému
18. Instalace SOPAC2
18.1. Úvod
18.2. Installation of Locum and Insurge
18.2.1. Závislosti
18.2.2. Stáhnout
18.2.3. Vytvoření databáze
18.2.4. Sync DSN
18.2.5. Installation of Insurge
18.2.6. Installation of Locum
18.3. Instalace Koha Connector
18.4. Sklízení záznamů
18.5. Installation of Sphinx
18.5.1. Závislosti
18.5.2. Download and Compile
18.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
18.5.4. The Sphinx daemon
18.5.5. Configuration
18.5.6. Indexing documents
18.6. Installation of SOPAC2
18.6.1. Stáhnout
18.6.2. Installation
18.6.3. Configuration
19. Cron Jobs
19.1. Cron Jobs
19.1.1. Hledat
19.1.2. Výpůjčky
19.1.3. Čtenáři
19.1.4. Upozornění
19.1.5. In Processing/Book Cart
19.1.6. Katalog
19.1.7. OPAC
19.1.8. System Administration
19.1.9. Akvizice
19.1.10. Deprecated scripts
20. Webové služby
20.1. OAI-PMH
20.1.1. Příklad konfigurační souboru po OAI
20.2. REST služby
21. Nový SRU server
21.1. Using the SRU server
21.1.1. Explain
21.1.2. Hledat
21.1.3. Retrieve
A. New titles slider for OPAC
B. Systémová nastavení
B.1. ISBD Defaults
B.1.1. MARC Default
B.1.2. UNIMARC Default
C. Nastavení tiskáren účtenek
C.1. For Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Printers
C.1.1. V ovladači tiskárny
C.1.2. Pro Firefox
C.2. Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)
C.2.1. Pro Firefox
C.3. Pro tiskárny Star SP542
C.3.1. Installing the Printer
C.4. Configuring Firefox to Print to Receipt Printer
D. Oznámení & Potvrzení
D.1. Průvodce nastavením Oznámení & Upozornění
E. Příklad oznámení
F. Příklad předplatných periodik
F.1. Reader's Digest (0034-0375)
F.2. People Weekly (1076-0091)
F.3. Et-Mol
F.4. Backpacker (0277-867X)
F.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
F.6. Computers in Libraries (1041-7915)
G. Seznamy & Vozík
G.1. Example Email from List
G.2. Example Email from Cart
H. Použití Koha jako Systému pro správu obsahu (CMS)
H.1. Nastavit
H.1.1. Editing the pages template
H.1.2. Řešení problémů
H.1.3. Bonus Points
H.2. Usage
H.2.1. Adding Pages
H.2.2. Viewing your page
H.2.3. Příklad
H.2.4. Live Examples
I. Reset databáze systému Koha
I.1. Odstranění vzorových dat
I.2. Resetování indexů Zebry
J. Důležité odkazy
J.1. Systém Koha
J.2. Výpůjčky
J.3. Katalogizace
J.4. Rozšíření obsahu
J.5. Design
J.6. Modul Výstupy
J.7. Návody na instalaci
J.8. Různé
K. Typy jednotek v XSLT šablonách
L. MarcEdit
L.1. Adding a prefix to call numbers
L.2. Importing Excel data into Koha
L.2.1. Converting from Excel format into .mrk format
L.2.2. Convert .mrk file to .mrc
L.2.3. Import .mrc into Koha
M. Talking Tech
M.1. Installation and Setup Instructions
M.2. Sending Notices File
M.3. Receiving Results File
N. OCLC Connexion Gateway
N.1. Setting up OCLC service on Koha
N.2. Setting up your OCLC desktop client
N.3. Using the OCLC Connexion Gateway
N.3.1. Exporting records one by one
N.3.2. Exporting records in a batch
N.3.3. Items in OCLC
O. Časté dotazy
O.1. Zobrazit
O.1.1. Custom Item Type/Authorized Value Icons
O.1.2. Customizing Koha Images
O.1.3. OPAC Display Fields
O.1.4. Subtitle Display on Bib Records
O.1.5. Show patrons the barcodes of items they have checked out
O.2. Circulation/Notices
O.2.1. Book drop Date
O.2.2. Holds to Pull and Holds Queue
O.2.3. Duplicate Overdue Notices
O.2.4. Printing Overdue Notices
O.2.5. Unable to Renew Items
O.2.6. Unable to Place Holds
O.2.7. Keyboard Shortcuts
O.2.8. SMS Notices/Messages
O.3. Katalogizace
O.3.1. Authority Fields
O.3.2. Mapování polí Koha na MARC
O.3.3. Number of Items Per Bib Record
O.3.4. Analytika
O.4. Akvizice
O.4.1. Planning Categories
O.5. Periodika
O.5.1. Advanced Patterns
O.6. Výstupy
O.6.1. Define Codes Stored in DB
O.6.2. Runtime Parameters
O.6.3. Results Limited
O.7. Hledání
O.7.1. Pokročilé vyhledávání
O.7.2. Wildcard Searching
O.7.3. Title Searching
O.8. Obohacený obsah
O.8.1. FRBRizing Content
O.8.2. Amazon
O.9. System Administration
O.9.1. Errors in Zebra Cron
O.9.2. Making Z39.50 Target Public
O.9.3. Shelving Location Authorized Values
O.9.4. Why do I need Authorized Values?
O.9.5. How do I clean up the sessions table?
O.10. Hardware
O.10.1. Barcode Scanners
O.10.2. Tiskárny
P. Extended Roman
P.1. Amazon lookup script for Koha libraries
P.2. Keyword Clouds
P.3. Newest Titles Pulldown
P.4. Cataloging and Searching by Color
Q. Koha a Vaše webové stránky
Q.1. Vyhledávání v katalogu Kohy z webových stránek knihovny
R. Obecná veřejná licence GNU verze 3

Kapitola 1. Úvod

Koha je první otevřený integrovaný (automatizovaný) knihovní systém. Vývoj je sponzorován knihovnami všech typů a velikostí a také společnostmi z celého světa.
Více informací můžete nalézt na oficiálních stránkách: http://koha-community.org
Řadu informací a doporučení (včetně návodů pro vývojáře) můžete získat na oficiálních wikistránkách systému Koha: http://wiki.koha-community.org
Při práci se systémem Koha důrazně doporučujeme použít prohlížeč Firefox. Internet Explorer není podporován a pro Google Chrome není systém doposud plně optimalizován.
Tento manuál se neustále mění a návrhy na jeho úpravu můžete kdykoliv posílat správci dokumentace přes e-mailové diskusní fórum. Manuál je uspořádán podle jednotlivých modelů systému. Na začátku většiny sekcí (a také v průběhu) se nachází tip "Naleznete zde". Na těchto řádcích zjistíte, jak se k popisované funkci systému dostanete.
Například: Naleznete zde: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Tyto instrukce vám ukazují, kde naleznete příslušnou položku menu v intranetu systému Koha.
V textu manuálu se vyskytuje množství odkazů na jiné sekce manuálu. Obrázky vás mají navést na správné místo na obrazovce.
Manuál můžete prohledávat pomocí vyhledávače Google, jehož vyhledávací pole se nachází na hlavní stránceDocumentace systému Koha.
Tento manuál se neustále mění a každá úprava je kdykoliv vítána.
Manuál je spravován Správcem dokumentace, to ale neznamená, že by se kdokoliv jiný nemohl zapojit a přispět k vytvoření manuálu tak dobrého jak je jenom možné..
Manuál je uložen v git repozitáři na adrese: http://git.koha-community.org/gitweb/?p=kohadocs.git;a=summary
Pro úpravy manuálu doporučujeme editor oXygen nebo jiní editor, který umí pracovat s formátem XML/DocBook. Každá kapitola a sekce má vlastní identifkační tag, aby bylo možné vytvářet trvalé odkazy.
Úpravy manuály by měli být zaslány e-mailem do konference a správce je dokumentace je před zahrnutím nejprve překontroluje.

Kapitola 2. Administrace

Global System Preferences řídí způsob jakým systém Koha obecně funguje. Nastavte tyto předvolby dříve , než cokoliv jiného v Koha.
 • Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému
Systémová nastavení lze vyhledávat (nebo jakoukoliv část název nebo popis systémového nastavení) pomocí vyhledávacího pole ve "Společných nastaveních systému" nebo do vyhledávacího pole "Hledat v systémových nastaveních" v horní části každé stránky systémových nastavení.
Když editujete systémová nastavení, objeví se poznámka "(změněno)" u položky kterou měníte, až do chvíle než dáte "Uložit nastavení":
Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:
Každá sekce systémových nastavení může být abecedně setříděna kliknutím na malou šipku vpravo od slova Nastavení v hlavičce sloupce
If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Currency and Exchange Rate administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Důležité

Pro knihovní systémy s unikátní URL adresou pro každou stránku, může být systémové nastavení přepsáno editováním vašeho koha-http.conf souboru. Toto musí být provedeno systémovým administrátorem nebo někým s přístupem k systémovým souborům. Například, když všechny knihovny až na jednu chtějí mít vyhledávané termíny zvýrazněné ve výsledcích vyhledávaní, nastavíte OpacHighlightedWords hodnotu na 'Highlight' a následně zeditujete koha-http.conf pro knihovnu, která chce mít tuto funkci vypnutou, a to tak, že přidáte 'SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords "0"'. Po restartu webového serveru tato knihovna již nadále neuvidí zvýrazněné termíny. Konzultujte s vaším systémovým administrátorem pro více informací.

2.1.1. Akvizice

Cesta: Více > Administrace > Společná nastavení systému > Akvizice

2.1.1.1. Politika

2.1.1.1.1. AcqCreateItem
Defaultně: vytvoření objednávky
Text: Jednotku vytvářet při ___.
Hodnoty:
 • katalogizaci záznamu
 • vytvoření objednávky
 • obdržení objednávky
Popis:
 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při "katalogizaci záznamu", pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).
2.1.1.1.2. AcqEnableFiles
Výchozí: Ne
Dotazy: ___zapne funkci načíst a přiložit libovolné soubory k objednávce.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.
Dotazy: Po zrušení stvrzenky, aktualizujte podpole jednotky když byly vytvořeny při tvorbě objednávky (e.g. o=5|a="bar foo""). ___
Popis:
 • This preference is used in conjunction with the AcqItemSetSubfieldsWhenReceived preference. If you have the system set to enter default values when you receive you will want to have those values revert back if reeipt is cancelled. This preference allows you to do that.
Dotazy: Po zrušení stvrzenky, aktualizujte podpole jednotky když byly vytvořeny při tvorbě objednávky (e.g. o=5|a="bar foo""). ___
Popis:
 • Tato předvolba vám povolí nastavit výchozí hodnoty pro jednotky, které jste obdrželi skrze akvizici. Vložte údaje jako podpole=hodnota a oddělte tyto hodnoty svislým lomítkem. Např. můžete u jednotky automaticky odstranit stav Objednáno, poté co ji obdržíte pouze tím, že do předvolby vložíte 7=0. Tak nastavíte stav "Není k vypůjčení" (podpole 7) na 0, což je dostupné.
2.1.1.1.5. AcqViewBaskets
Defaultně: všech zaměstnanců knihovny
Text: Zobrazovat košíky __
Hodnoty:
 • všech zaměstnanců knihovny
 • jenom vlastní pobočky
 • všechny, bez ohledu vlastníka
Popis:
 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota "jenom vlastní"je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky "od zaměstnance pobočky" vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil ("v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.
Výchozí: nevarovat
při pokusu vytvořit doklad s již použitým číslem.
Hodnoty:
 • Nevarovat
 • Varovat
Defaultně: vždy žádat povovolení
Text: Při uzavírání nebo znovuotevírání košíku, ___
Hodnoty:
 • vždy žádat povolení
 • nežádat povolení
Popis:
 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.
2.1.1.1.8. CurrencyFormat
Výchozí: 360,000.00 (US)
Text: Měnu zobrazovat v následujícím formátu ___
Hodnoty:
 • 360,000.00 (US)
 • 360 000,00 (FR)
Výchozí: 0
Text: Výchozí sazba daně je __
Popis:
 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je "0" a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

Poznámka

Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).
2.1.1.1.10. MarcFieldsToOrder
Nastavení mapování hodnot pro vytváření objednávek z připravených MARC záznamů.
Popis:
 • This preference includes MARC fields to check for order information to use when ordering from a staged file in acquisitions. You can use the following fields: price, quantity, budget_code, discount, sort1, sort2.
  Příklady:
  price: 947$a|947$c
  quantity: 969$h
  budget_code: 922$a
2.1.1.1.11. UniqueItemFields
Výchozí: čárový kód
Text: ___ (seznam polí oddělených mezerou, které jsou unikátní pro jednotku (exemplář), musí být sloupce z tabulky items)
Popis:
 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).
2.1.1.2.1. OrderPdfFormat
Výchozí: pdfformat::layout2pages
Text: Použít ___ pro tisk košíků.
Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Administrace
CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu "Nepoužívat".
2.1.2.1.1. AllowPKIAuth
Výchozí: ne
Text: Pro ověření klientského SSL certifikátu použít pole ___
Hodnoty:
 • ne
 • Jiné jméno
 • e-mailová adresa
Výchozí: Neužívat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při přihlášení
2.1.2.1.3. casLogout
Výchozí: Neodhlašovat
Text: ___CAS (Central Authentication Service, např. mojeID) pro autentikaci při odhlášení
2.1.2.1.4. casServerUrl
Text: Ověřovací server CAS se nachází na adrese ___
Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha
2.1.2.2.1. DebugLevel
Výchozí: všechny
Text: Zobrazit ___ ladící informace v prohlížeči, pokud se vyskytne interní chyba
Hodnoty:
 • všechny - zobrazí maximum informací
 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení
 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.
2.1.2.2.2. oddělovač
Výchozí: středník
Text: Oddělovat sloupce v exportním souboru znakem ___ jako výchozí.
Hodnoty:
 • #'s
 • zpětná lomítka
 • čárky
 • středníky
 • dopředná lomítka
 • tabelátory
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.
Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.
Text: Použijte ___ jako e-mailovou adresu pro administrátora Kohy.
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.
2.1.2.2.4. noItemTypeImages
Výchozí: Zobrazit
Text: Význam: ___ typ jednotky (exempláře) v katalogu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení umožňuje nastavit jestli uživatel bude moci si nastavit a vidět ikonka typu dokumentu v OPACu i intranetu . Obrázky se objeví jak v OPACu, tak i v interfejsu knihovníka (intranetu). Pokud obrázky jsou blokovány, texty o typu dokumentů ale zůstávají stále viditelné.
2.1.2.2.5. ReplytoDefault
Asks: Use ___ as the email address that will be set as the replyto in emails
Popis:
 • By default replies to notice emails will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for all replies to notices you can do that here.
Asks: Use ___ as the email address set as the return path, if you leave this empty the KohaAdminEmailAddress will be used.
Popis:
 • The return path is the email address that bounces will be delivered to. By default bounced notices will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for bounces to go to then fill in this preference.
2.1.2.2.7. virtualshelves
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům a čtenářům vytvářet a vidět uložené seznamy knih.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno "Nepovolovat" nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.
Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha
2.1.2.3.1. AutoLocation
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ aby knihovníci se přihlašovali z počítačů, které mají IP adresy určené jejich knihovnou.
 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na "Vyžadovat", povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na "Nevyžadují", každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníci (ale ne superknihovník) modifikovali objekty (rezervace, jednotky, čtenáře, atd.) patřící jiným pobočkám.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na "Zabránit", zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

Důležité

Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ check for change in remote IP address for session security. Disable only when remote IP address changes frequently.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • When this preference is set to 'Enable' Koha will log you out of the staff client if your IP address changes as a security measure. For some systems the IP address changes frequently so you'll want to set this preference to 'Disable' to prevent Koha from logging you out of the staff client every time that happens.

Důležité

This is meant to help those whose IP address changes several times during the day, setting this preference to 'Disable' is not recommended otherwise because it is removing important security features from your staff client.
2.1.2.3.4. SessionStorage
Výchozí: v databázi MySQL
Text: Uložit informaci o loginu relace v ___
Hodnoty:
 • jako dočasné soubory
 • v MYSQL databázi
 • v PostrgeSQL databázi
  • Důležité

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována
Popis:
 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.
2.1.2.3.5. timeout
Výchozí: 12000000
Text: Odpojit automaticky uživatele po ___ vteřinách nečinnosti.
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.
2.1.2.4.1. Persona
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Mozilla persona pro přihlášení.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Mozilla Persona is an OpenID-like service that lets you log in to multiple websites with your Mozilla credentials. If you allow Persona log in for Koha then your patrons can log in to the OPAC using their Mozilla Persona. Learn more about Persona on the official Mozilla site.

  Důležité

  Pro přihlášení pomocí Mozilla Persona budete potřebovat aby OPACBaseURL byla správně nastavena.
As an open source project Koha is used all over the world. These preference will help us keep more accurate statistics on where Koha is being used. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. You will need to enable the matching cron job to send this information at regular intervals to the community.
2.1.2.5.1. UsageStats
Default: Don't share
Asks: ___ anonymous Koha usage data with the Koha community.
Hodnoty:
 • Don't share
 • Sdílet
Popis:
Asks: The country where your library is located: ___
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.
Asks: The library name ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information. If this field is empty data will be sent anonymously if you choose 'Share' for the UsageStats preference.
Default: public
Asks: The library type ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Hodnoty:
 • academic
 • corporate
 • government
 • private
 • public
 • religious organization
 • research
 • school
 • society or association
 • subscription
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.
Asks: The library URL ___ will be shown on the Hea Koha community website.
Popis:

Důležité

This preference depends on the UsageStats preference. Set that to 'Share' to share your information.

2.1.3. Autority

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Autority
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ širší termín/užší termín v hierarchickém zobrazení autorit.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín "viz též", toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.
Výchozí: Negenerovat
Text: Při editaci záznamů, ___ autoritních záznamů chybí.
Hodnoty:
 • negenerovat
 • generovat

Důležité

BiblioAddsAuthorities musí být nastaveno do "povolit", aby to mělo nějaký efekt
Popis:
 • Když toto a BiblioAddsAuthorities jsou oba zapnuté, automaticky se vytvářejí autoritní záznamy pro záhlaví, které nemají žádné propojení na autoritu při katalogizaci. Když BiblioAddsAuthorities je zapnutý a AutoCreateAuthorities vypnuta, nejsou automaticky autoritní záznamy generovány, ale umožňují uživateli zadat záhlaví, které neodpovídají žádné stávající autoritě. Když BiblioAddsAuthorities je vypnuté, toto pak nemá žádný vliv.
Výchozí: povolit
Text: Při editaci záznamů, ___ automatickou tvorbu nových autoritních záznamů pokud je třeba, spíše než je vázat na existující autority.
Hodnoty:
 • povolit
  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje
 • nepovolit
  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.
2.1.3.1.4. nespojovat
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky aktualizuje připojené bibliografické záznamy při změně autoritního záznamu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference tells Koha how to handle changes to your Authority records. If you edit an authority record and this preference is set to 'Do' Koha will immediately update all of the bib records linked to the authority with the new authority record's data. If this is set to "Don't" then Koha won't edit bib records when changes are made to authorities, rather, this is done later by the merge_authority.pl cronjob.

Důležité

If this is set to "Don't automatically update" you will need to ask your administrator to enable the merge_authority.pl cronjob.
Výchozí: || aca||aabn | a|a d
Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.
Výchozí: afrey50 ba0
Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.
Popis:
 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.
Výchozí: Neužívat
Text: ___ čísla autoritních záznamů namísto textových řetězců pro věcné hledání.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)
 • Použít
  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)
Popis:
 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení "Nepoužívat" umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

2.1.3.2. Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.
Výchozí: Ne
Text: ___ automaticky znovu propoj záhlaví, které bylo dříve propojeno při ukládání záznamů v katalogizačním modulu.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Dlouhodobí uživatelé Koha neočekávají, že autoritní a bibliografické záznamy budou důsledně prolinkovány. Toto systémové nastavení umožňuje vypnout prolinkování autorit pouze v modulu Katalogizace (tj. relinking je stále možný, spouštěním programu link_bibs_to_authorities.pl). Všimněte si, že ačkoli výchozí chování odpovídá předchozímu chování Koha (zachování vazeb na staré autoritní záznamy), neodpovídá předpokládanému chování (aktualizace Biblio / Authority odkazu po editaci bibliografického záznamu). Knihovny, které chtějí raději určit chování autorit, spíše než způsob používaný v Koha pro propojování, by měly stanovit CatalogModuleRelink na "Ano". Po nastavení této volby na "Ano" mohou být definovány následující systémová nastavení.
2.1.3.2.2. LinkerKeepStale
Výchozí: Ne
Text: ___ zachovej existující odkazy na autoritní záznamy pro záhlaví, kde propojovací program nemohl najít nový autoritní záznam.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Když je nastaveno "Ano", propojovací program nikdy neodstraní vazbu na autoritní záznam, nicméně v závislosti na hodnotě LinkerRelink, může tuto vazbu změnit.
2.1.3.2.3. LinkerModule
Výchozi: Výchozí
Text: Použít ___ linkovací modul pro přiřazení záhlaví k autoritním záznamům.
Hodnoty:
 • Výchozí
  • Zachovává předchozí chování Kohy na vytvoření propojení, které se vytvořilo jen při přesné shodě na jediný autoritní záznam; jestliže systémové nastavení LinkerOptions je nastaveno na "širší_záhlaví", pokusí se propojit záhlaví na autoritní záznam pro širší záhlaví odstraněním podpolí z konce záhlaví
 • První shoda
  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
 • Poslední shoda
  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
Popis:
 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.
2.1.3.2.4. LinkerOptions
Nastavení propojovacího modulu autorit

Důležité

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.
Popis:
 • This is a pipe separated (|) list of options. At the moment, the only option available is "broader_headings." With this option set to "broader_headings", the linker will try to match the following heading as follows:
  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  První: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs--Early works to 1800
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections--Catalogs
  Další: Camins-Esakov, Jared--Coin collections
  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)
2.1.3.2.5. LinkerRelink
Výchozí: Ano
Text: ___ znovupropojit záhlaví, která již byla dříve propojena na autoritní záznamy.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Při nastavení na "Ano", linker bude potvrzovat odkazy pro záhlaví, které byly dříve spojeny s autoritními záznamy za běhu, a opravovat chybná propojení, která nalezne. Když je nastaveno na "Ne", bude kteréhokoli záhlaví s existující vazbou na autority ignorováno, a to i v případě, že stávající vazba je neplatný nebo nesprávná.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Katalogizace

2.1.4.1. Zobrazit

Výchozí: Zobrazit
informace o akvizici v podrobném bibliografickém záznamu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • This preference controls whether a tab will show on the detail page in the staff client that includes detailed acquisitions information for the title. This tab will include links to order information stored in the acquisitions module.
Výchozí: --
Text: Oddělovat více autorů, serií nebo předmětů pomocí ___.
2.1.4.1.3. hide_marc
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ čísla tagů MARC, kódy podpolí a indikátorů v MARC pohledu.
Hodnoty:
 • Zobraz -- ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu
 • Nezobrazovat -- ukáže jen popisný text při katalogizaci
Výchozí: ISBD formát
Text: Jako výchozí hodnotu zobraz bibliografický záznam v ___
Hodnoty:
 • ISBD formát -- zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • Návěšťový MARC formát -- zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí
 • MARC formát -- zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu
 • normální formát -- vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení bibliografického záznamu při vyhledávání v katalogu v knihovnickém interfejsu (intranetu). Toto nastavení nemá vliv na zobrazení v OPACu, který se mění pomocí BiblioDefaultView nastavení na kartě předvoleb OPAC. Toto nastavení změní vzhled záznamu při prvním zobrazení. MARC a ISBD zobrazení je stále k vidění při kliknutí na postranní liště.
2.1.4.1.5. ISBD
Text: Použít následující jako ISBD šablonu:
Popis:
 • Toto určuje, jaké ISBD informace zobrazit. Prvky seznamu mohou být přerovnány a tak lze vytvořit jiný ISBD pohled. ISBD, Mezinárodní standardní bibliografický popis, byl nejprve představen od IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací), v roce 1969 s cílem poskytnout pokyny pro popisnou katalogizaci. Účelem ISBD je pomoci mezinárodní výměně bibliografických záznamů pro různé dokumenty.
2.1.4.1.6. LabelMARCView
Výchozí: Ne
Text: ___ Sbalit opakované tagy stejného typu do jednoho tagu.
Hodnoty:
 • Ano -- bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
 • Ne -- zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu
Asks: ___ fields to display for deleted records after merge
Popis:
 • When merging records together you can receive a report of the merge process once it's done, this preference lets you set the default values for this report.
Example: '001,245ab,600' displays:
 • value of 001
 • subfields a and b of fields 245
 • all subfields of fields 600
2.1.4.1.8. NotesBlacklist
Text: Nezobrazovat tato ___ poznámková pole v názvu (detailní OPAC záznamu) a v popisu (detailní zobrazení záznamu v intranetu).
Popis:
 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
Asks: ___ items marked as suppressed from OPAC search results. Note that you must have the Suppress index set up in Zebra and at least one suppressed item, or your searches will be broken. Restrict the suppression to IP adresses outside of the IP range ___ (Leave blank if not used. Define a range like 192.168..) Redirect the opac detail page for suppressed records to ___ Display the following message on the redirect page for suppressed biblios ___.
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
 • Neskrývat
  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed
 • Skrýt
  • Will not show records in OPAC search results if they're marked as suppressed
OpacSuppression Výchozí: Neskrývat
 • vysvětlující stránku ('Záznam je skrytý').
 • stránku s chybou 404 ('Nenalezeno').
Popis:
 • Toto nastavení řídí skrytí bibliografických záznamů z displeje v OPACu. Každý bibliografický záznam, který chcete skrýt z OPACu potřebuje mít podpole 942 $n nastaveno na 1. Vyhledávací program pak skrývá v zobrazení v OPACu, ale stále je zobrazen ve služebním interfejsu (intranetu). Chcete-li další ovládání potlačení, můžete nastavit rozsah IP adres pro které se stále zobrazují i potlačené položky. Definujte rozsah jako 192.168 .. Pokud nechcete omezit potlačení tímto způsobem, ponechte pole IP prázdné.

  Poznámka

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don't suppress and 1 for suppress.

Důležité

Jestliže toto nastavení je nastaveno na "skrýt" a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

Důležité

You must have the Suppress index set up in Zebra and at least one record with the value "1" in the field mapped with this index, or your searches will be completely broken in OPAC (you won't get any results at all).
SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
Separate holdings záložka
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.
2.1.4.1.11. URLLinkText
Výchozí: Online zdroj
Text: Zobrazit ___ jako text odkazu vnořeného do MARC záznamu.
Popis:
 • Pokud pole 856 nemá definované podpole 3 nebo y, OPAC oznámí "Klikněte zde pro online přístup." Pokud byste chtěli zadat jinou zprávu, vložte ji do tohoto pole.
2.1.4.1.12. UseControlNumber
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kontrolní číslo záznamu ($w podpole) a kontrolní číslo (001) na propojení bibliografických záznamů.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu
 • Použít
  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle "Pokračuje" a "Pokračuje v" v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

Důležité

Pokud hodláte manuálně změnit 773 $ w, aby odpovídalo vašim přísně definovaným bibliografickým vztahům, měli byste nastavit tuto předvolbu na "Nepoužívat" a místo toho nastavte EasyAnalyticalRecords na "Zobrazit"
Popis:
 • If you have a serial called "Journal of Interesting Things" which has a separate record from when it was called "Transactions of the Interesting Stuff Society," you could add linking fields to indicate the relationship between the two records. UseControlNumber allows you to use your local accession numbers for those links. In MARC21, the relevant sections of the two records might look like this:
    =001  12345
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
    =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
     
    =001  12346
    =110 2_$aInteresting Stuff Society.
    =245 10$aJournal of Interesting Things.
    =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  Pokud je UseControlNumber nastaven na "Použít", budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na "Časopis o zajímavých věcech" a "Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci".

2.1.4.2. Exporting

Asks: Include following fields when exporting BibTeX
Popis:
 • Use one line per tag in the format BT_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. lccn: 010$a )
 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating BibTex tag, use the following format: BT_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. notes: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given BibTeX tag.
 • Use '@' ( with quotes ) as the BT_TAG to replace the bibtex record type with a field value of your choosing.
Asks: Include following fields when exporting RIS
Popis:
 • Use one line per tag in the format RIS_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. LC: 010$a )
 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating RIS tag, use the following format: RIS_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. NT: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given RIS tag.
 • Use of TY ( record type ) as a key will replace the default TY with the field value of your choosing.

2.1.4.3. Importing

Výchozí: Ne
najít shodu ISBN vyzkoušením všech možných variant tvaru ISBN. Toto nastavení nemá žádný vliv pokud je zapnuto UseQueryParser.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
Popis:
 • This preference allows you to choose to alter the ISBN matching rule used when staging records for import to be more aggressive. This means that all text will be stripped from the ISBN field so that a pure number match is possible. If this preference is set to "Don't" then Koha will find a match only if the ISBN fields are identical.

Důležité

2.1.4.4. Rozhraní

Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ popisy polí a podpolí v MARC editoru.
Popis:
 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Výchozí: Deweyovo decimální třídění
Text: Použij ___ jako výchozí klasifikační zdroj.
Hodnoty:
 • ANSCR (Zvukové nahrávky)
 • Deweyho desetinné třídění
 • Klasifikace kongresové knihovny
 • Jiné/obecné klasifikační schéma
 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)
 • Mezinárodní desetinné třídění - MDT

Linda Osoba

Ms. Dept. of Archives and History

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
October 2011
Výchozí: Nezobrazuj
Text: ___ snadný způsob tvorby vazby analytických záznamů
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Důležité

Pokud se rozhodnete použít tuto funkci, ujistěte se, že váše UseControlNumber nastavení je nastaveno na "Nepoužívat" jinak odkaz "Ukazovat analytiku" na intranetu nebude funkční.
Popis:
 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).
Text: Zobrazit MARC podpole ___ jako informace o exemplářích pro záznamy které nemají jednotky, s podpoli oddělenými pomocí ___.
Popis:
 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.
 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:
2.1.4.5.2. autoBarcode
Výchozí: generováno ve formě <branchcode>yymm0001
Text: Čárové kódy jsou ___
Hodnoty:
 • generováno ve formě <branchcode>yymm0001
 • jsou generovány ve tvaru <rok>-0001, <rok>-0002.
 • jsou generovány formou 1, 2, 3.
 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy
 • není generováno automaticky
Popis:
 • Toto nastavení je pro knihovny, které chtějí vytvářet čárové kódy přímo z Koha (na rozdíl od skenování v předtištěném čárových kódů nebo ručně přiřazeným). Výchozí chování je to takové, že po klepnutí na pole čárového kódu (952$p v MARC21), bude vyplněn automaticky čárový kód, který jste vybrali. Pokud byste raději zadali automatický čárový kód, když kliknete na plugin (... na pravé straně pole), můžete změnit plugin pro dané pole ve schématu. Nastavte plugin pro pole 952$p (pokud používáte MARC21 nebo ekvivalentní pole namapované na items.barcode v místním formátu MARC) pro vaše schéma barcode_manual.pl namísto barcode.pl. Další informace o úpravách šablon viz MARC bibliografické šablony sekci v tomto manuálu.
Výchozí: výchozí
Text: Vyplňte výchozí jazyk pro pole 008 pozice 35-37 ___.
Popis:
 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages for additional values for this preference.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
Výchozí: specifická jednotka
Text: Používej typ jednotky ___ jako autoritativní typ (pro učení výpůjčních poplatků a pokut, atd.)
Hodnoty:
 • bibliografický záznam
 • specifická jednotka
Popis:
 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na "Bibliografický záznam" a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.
2.1.4.5.5. itemcallnumber
Výchozí: 082ab
Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Poznámka

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.
Popis:
 • Toto nastavení určuje, jaká MARC pole budou použity k určení signatury, které budou automaticky vloženy do pole o jednotkách (952 $o). Hodnota je dána tím co poskytuje pole MARC (050, 082, 090, 852 jsou všechny běžné) a kódy podpole bez oddělovače (např. $a, $b bude ab).
Příklady:
 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi
2.1.4.5.6. marcflavour
Výchozí: MARC21
Text: Interpretovat a ukládat MARC záznamy ve ___ formátu.
Hodnoty:
 • MARC21
  • The standard style for the US, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Germany and other countries
 • UNIMARC
  • The standard style used in France, Italy, Portugal, Russia, and other countries
 • NORMARC
  • The standard style for Norway
Popis:
 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

Důležité

Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.
2.1.4.5.7. MARCOrgCode
Výchozí: OSt
Text: Vyplň kód organizace pro MARC ___ jako výchozí hodnotu v novém MARC záznamu (ponechte prázdné, pokud nepoužíváte).
Popis:
 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.
Learn more and find your library's MARC21 code on the MARC Code list for Organizations or in Canada on the Canadian Symbols Directory.

Poznámka

This preference won't have any effect if your records are in UNIMARC.
Text: Pokud jste vytvořili záznam o jednotce (exempláři), přiřaďte mu lokaci ___ (měl by to být kód lokace, nebo ponechte prázdné pokud ne).
2.1.4.5.9. PrefillItem
Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.
Výchozí: nová jednotka (exemplář)není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
Hodnoty:
 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky
Popis:
 • Tato předvolba určuje chování používaná při přidávání nových jednotek. Pomocí voleb si můžete vybrat, zda chcete mít další nové jednotky předvyplněné hodnotami použitých v posledně přidávané jednotky nebo mít formulář nové jednotky zcela prázdný. Pomocí SubfieldsToUseWhenPrefill můžete ovládat konkrétně pole, která budou předvyplněna.
Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when items_batchmod_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___
Příklady:
 • UNIMARC: "995$f 995$h 995$j"
 • MARC21: "952$a 952$b 952$c"
Popis:
 • This preference lets you define what fields can be edited via the batch item modification tool if the items_batchmod_restricted permission is enabled.

  Poznámka

  The FA framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.
Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when edit_items_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___
Příklady:
 • UNIMARC: "995$f 995$h 995$j"
 • MARC21: "952$a 952$b 952$c"
Popis:
 • This preference lets you define what fields can be edited via cataloging if the edit_items_restricted permission is enabled

  Poznámka

  The Fast Add (FA) framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.
Definuj seznam podpolí k předvyplnění jednotek (oddělené mezerou)

Důležité

Oddělovat hodnoty mezerou.
Popis:
 • Když PrefillItem preference je nastavena na předvyplňovat hodnotami z minule přidané jednotky, může toto nastavení určit, která pole jsou předvyplněna (a která nikoliv). Zadejte mezerami oddělený seznam polí, které byste chtěli mít předvyplněné při přidání nové jednotky.
Výchozí: Nekopíruj & 701,702,700
Text: ___ autory z UNIMARC ___ tagů (oddělené čárkami) jako opravu autorů při importu záznamu protokolem Z39.50.
Popis pro z3950NormalizeAuthor:
 • This preference allows for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.
Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:
 • Kopírovat
 • Nekopírovat
Popis pro z3950AuthorAuthFields:
 • This preference defines which MARC fields will be used for 'Personal Name Authorities' to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if 'z3950NormalizeAuthor' is set to "Copy". The default field are 700, 701, and 702.
Výchozí: Ne
Text: Když užíváte rychlotiskárnu hřbetních štítků, ___ nechť automaticky vyskočí okno dialogu s tiskárnou.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
2.1.4.6.2. SpineLabelFormat
Výchozí: <itemcallnumber><copynumber>
Text: Vložte následující pole, které chcete mít na hřbetním štítku: (Vložte sloupce z tabulek biblio, biblioitems nebo items, obklopené < a >.)
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tlačítko na stránce detailního zobrazení bibliografického záznamu pro tisk hřbetního snímku.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Cesta: Více > Administrace > Globalní sytrémová nastavení > Výpůjčky
2.1.5.1.1. BatchCheckouts
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ batch checkouts
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Asks: Patron categories allowed to checkout in a batch ___ (list of patron categories separated with a pipe '|')
Výchozí: Povolit
Asks: ___ patrons to check out multiple items from the same record.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to 'Allow' then patrons will be able to check out multiple copies of the same title at the same time. If it's set to "Don't allow" then patrons will only be allowed to check out one item attached to a record at a time. Regardless of the option chosen in this preference records with subscriptions attached will allow multiple check outs.

  Důležité

  This will only effect records without a subscription attached.
Výchozí: Blokovat
Text: ___navrácení jednotek (exemplářů), které byly vyřazeny.
Hodnoty:
 • Blokovat
 • Neblokovat
Popis:
 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem "vyřazená" (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.
Výchozí: Ano
vypočítat a aktualizovat poplatky za zpoždění během vrácení výtisku
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • If this preference is set to "Do" and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to "Do" then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to "Don't" then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

Důležité

If you are doing hourly loans then you should have this set to 'Do'.
Default: do not ask
Asks: When checking out an item with rental fees, ___ for confirmation.
Hodnoty:
 • ask
 • do not ask
Popis:
 • If you are charging rental fees for items this preference will make it so that you can show (or not show) a confirmation before checking out an item that will incur a rental charge.
Asks: This is a list of value pairs. When an item is checked in, if the not for loan value on the left matches the items not for loan value it will be updated to the right-hand value. E.g. '-1: 0' will cause an item that was set to 'Ordered' to now be available for loan. Each pair of values should be on a separate line.
Text: Omezení pro čtenáře následující cílových skupin čtenářů, aby se nemohli vypůjčit nevhodné materiály: ___
Popis:
 • This preference defines certain keywords that will trigger Koha to restrict checkout based on age. These restrictions can be overridden by the AgeRestrictionOverride preference. Enter in this field a series of keywords separated by bar (|) with no spaces. For example PG|R|E|EC|Age| will look for PG followed by an age number, R folllowed by an age number, Age followed by an age number, and so on. These values can appear in any MARC field, but Library of Congress recommends the 521$a (Target Audience Note). Whatever field you decide to use you must map the word agerestriction in the biblioitems table to that field in the Koha to MARC Mapping. When cataloging you can enter values like PG 13 or E 10 in the 521$a and Koha will then notify circulation librarians that the material may not be recommended for the patron based on their age.

  Důležité

  Musíte namapovat slovo agerestriction v tabulce biblioitems do pole MARC, kde tato informace se objeví přes Koha mapování MARC v administrativní sekci.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Když AgeRestrictionMarker je nastavena, bude se Koha snažit varovat knihovníka ve výpůjčním protokolu před vypůjčením jednotky (exempláře), které by mají věkové omezení uvedené v záznamu MARC. Tato předvolba se zeptá, zda chcete, aby zaměstnanci mohli půjčovat tyto jednotky čtenářům i pod věkovým limitem.
Výchozí: Požadovat
Text: ___ knihovníkům ignorovat všechny pokuty, dokonce i pokuty menší než noissuescharge.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na "Vyžadovat", pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___knihovníkovi ručně překonat a půjčit čtenářovi jednotku (exemplář), i kjdyž má více pokut než noissuescharge
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na "Povolit" knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ vypůjčky jednotky rezervované někomu jinému. Je-li to povoleno negeneruje se varování RESERVE_WAITING a RESERVED. To umožňuje samobslužné výpůjčky pro takové jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit", čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na "Nepovolit".
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi překonat omezení a vypůjčit jednotku (Knihu), která je označena jako že není na půjčování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as "not for loan". Setting it to "Allow" would allow such items to be checked out, setting it to "Don't allow" would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ručně překonat limit počtu prodlužování.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to "Allow" would allow such limits to be overridden, setting it to "Don't allow" would prevent this. This is a preference in which if it is set to "allow" it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to "Don't allow" prevents an opportunity for abuse by the library staff.
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Text: Povolit, aby materiál byl vrácen do ___
Hodnoty:
 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.
 • jen do knihovny odkud je materiál.
 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.
 • do jakékoliv knihovny.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.
Výchozí: Povolit
knihovníkům půjčit dokument v případě, že čtenář již dosáhl maximálního povoleného počtu výpůjček.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to "Allow" then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Circulation and Fine Rules. If this preference is set to "Don't allow" then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.
Výchozí: Ano
Text: ___ automatická přeprava knihy do její domovské pobočky, když je vrácena.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to "Don't", the staff member checking an item in at a location other than the item's home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to "Do" will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.
Výchozí: Ne
automatické rušení omezení služeb knihovny, pokud čtenář vrátí všechny upomínané jednotky.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Using the Overdue Notice/Status Triggers you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.
2.1.5.3.12. CircControl
Výchozí: knihovna, z které kniha pochází
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
Default: Consider
Asks: ___ on-site checkouts as normal checkouts. If enabled, the number of checkouts allowed will be normal checkouts + on-site checkouts. If disabled, both values will be checked separately.
Hodnoty:
 • Consider
 • Don't consider
Popis:
 • This preference allows you to decide if checkouts that are OnSiteCheckouts are counted toward the total checkouts a patron can have. You can also set your circulation and fine rules to allow only a certain number of normal and OnSite checkouts.
Asks: Charge a lost item to the borrower's account when the LOST value of the item changes to ___
Popis:
Asks: By default, set the LOST value of an item to ___ when the item has been overdue for more than ___ days.
Popis:
 • These preferences are used when the longoverdue cron job is called without the --lost parameter. It allows users to set the values of the longoverdue cron without having to edit the crontab. Setting the values to 1 and 30 for example will mark the item with the LOST authorized value of 1 after the item is 30 days overdue.
Výchozí: Nezahrnovat
Asks: ___ hold charges when summing up charges for noissuescharge.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Výchozí: knihovna, která knihu půjčila
Text: Používat výpůjční pravidla a pravidla pro poplatky z ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
  • Jednotka musí být vrácena ve své domovské knihovně.
 • knihovna, která knihu půjčila
  • Jednotka musí být vrácena v knihovně:
Popis:
 • Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.
  • If CircControl is set to 'the library the item is from' then the circulation and fines policies will be determined by the item's library where HomeOrHoldingBranch chooses if item's home library is used or holding library is used.
  • If IndependentBranches is set to 'Prevent' then the value of this preference is used in figuring out if the item can be checked out. If the item's home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

Důležité

It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ jednotky (knihy), které mají lokaci PROC na lokaci CART když jsou přijaty zpět.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přeprava
Popis:
 • This preference is used to manage automatically changing item locations from processing (PROC) to the book cart (CART). A cron job needs to be set to run at specified intervals to age items from CART to the permanent shelving location. (For example, an hourly cron entry of cart_to_shelf.pl --hours 3 where --hours is the amount of time an item should spend on the cart before aging to its permanent location.) More information can be found in the related chapter in this manual.
  • Poznámka

   Pokud je zapnutá systémová předvolba ReturnToShelvingCart , každá nově přijatá jednotka je také automaticky vložena regálového vozíku, aby byla zpracována stejným během skriptu.
  • Důležité

   Příjmy s potvrzenými rezervacemi nejdou do regálového vozíku. Pokud položky na regálovém košíku jsou vydány (půjčeny) čtenáři, bude lokace "regálový vozík" (CART) vymazána.
2.1.5.3.19. IssuingInProcess
Výchozí: Povolit
Text: ___čtenáři výpůjčku, jejíž výpůjční poplatek by překročil limit.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Prevent
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.
Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro "pokuty" (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.
2.1.5.3.20. IssueLostItem
Výchozí: zobrazit zprávu
Text: Při vydávání knihy, která byla označena jako ztracená, ___.
Hodnoty:
 • zobraz zprávu
 • nedělat nic
  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.
 • požadovat informace
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, jak jsou pracovníci knihovny upozorněni, že kniha označená jako ztracená se právě půjčuje. To pomůže zaměstnancům označit knihy opět "k dispozici", pokud se rozhodnete "Zobrazit zprávu" nebo "Požadovat potvrzení." Pokud se rozhodnete "Nedělat nic," nevznikne žádné oznámení, že půjčovaná kniha byla označená jako "Ztracená".
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ MANUAL_INV poplatky když se sečtou poplatky pro určení zda nepřekračuje limit (noissuecharge), zakazující další výpůjčky.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda poplatky vložené jako ruční faktury jsou zahrnuty do výpočtu limitu "noissuecharge" (limit dluhu při jehož překročení, se již čtenáři dále nic nepůjčuje) noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, pak Koha bude zahrnovat všechny manuální faktury při rozhodování, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz pro povolení další výpůjčky z knihovny. Pokud je tato předvolba nastavena na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny manuální fakturace poplatků, když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl dále půjčovat.
2.1.5.3.22. maxoutstanding
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři zadat rezervaci přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
2.1.5.3.23. noissuescharge
Výchozí: 5
Text: Zabrání čtenáři objedavce přes OPAC, když dluží více než ___ USD poplatků.
Popis:
 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.
2.1.5.3.24. OnSiteCheckouts
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the on-site checkouts feature.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets you check out items that are 'not for loan' to patrons. A checkbox is added to the checkout screen when this preference is set to 'Enable' labeled 'On-site checkout'. This allows you to track who's using items that are normally not for loan or are in a closed stack setting.
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.).
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets the staff override any restrictions a patron might have and check out items for use within the library. The OnSiteCheckouts preference must first be set to 'Enable' for this preference to be considered.
2.1.5.3.26. OverduesBlockCirc
Výchozí: Žádat o potrvrzení
Text: ___ při výpůjčce čtenářovi, který má překročené výpůjční doby
Hodnoty:
 • Vyžadovat potvrzení
  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku
 • Blokovat
  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
 • Neblokovat
  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
Default: allow renewing
Asks: When a patron's checked out item is overdue, ___
Hodnoty:
 • allow renewing
 • block renewing for all the patron's items
 • block renewing for only this item
2.1.5.3.28. OverdueNoticeBcc
Text: Zasílej všechny zprávy jako skryté kopie na e-mail adresu ___
This preference makes it so that a librarian can get a copy of every notice sent out to patrons.

Poznámka

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

Poznámka

Název této předvolby je zavádějící, to není jen posílání upomínek, ale všech upozornění na adresy pro skryté kopie.
Default: Ignore calendar
Asks: ___ when working out the period for overdue notices
Hodnoty:
 • Ignore calendar
  • Notices do not take holidays into account, so they will be sent even if holidays have meant the item is not actually overdue yet
 • Use calendar
  • Notices take holidays into account, so they will not be sent if holidays mean the item is not actually overdue yet
Text: Zahrnout až ___ řádků o jednotkách v tištěné upomínce.

Poznámka

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Poznámka

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Důležité

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.
2.1.5.3.31. RenewalPeriodBase
Výchozí: staré datum návratu výpůjčky
Text: Když prodlužujete výpůjčky, základ nového datumu návratu je ___
Hodnoty:
 • staré datum návratu výpůjčky
 • současné datum
2.1.5.3.32. RenewalSendNotice
Výchozí: Neposílat
Text: ___ oznámení o prolongaci podle předvoleb pro upozornění výpůjček čtenářům
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odesílat
Popis:
 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to 'Send' then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don't already have it) with custom text for renewing items.

  Důležité

  Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ poplatky za půjčení zahrnout do limitu "Noissuecharge", tj. limit nad kterým se už čtenářovi nepůjčuje.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda částky výpůjčních poplatků jsou zahrnuty do výpočtu noissuescharge . Pokud je tento parametr nastaven, aby zahrnoval, pak Koha bude zahrnovat všechny poplatky za výpůjčky při rozhodování, zda čtenář dluží příliš mnoho peněz, aby si vypůjčil něco dalšího z knihovny. Pokud je to nastaveno na "Nezahrnovat" pak Koha bude ignorovat všechny poplatky za výpůjčky když zjišťuje, zda čtenář nedluží příliš mnoho peněz, aby si mohl půjčit další materiály.
Výchozí: Povolit
Asks: If patron is restricted, ___ renewing of items.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Blokovat
2.1.5.3.35. ReturnBeforeExpiry
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ čtenářům, aby vrátili knihy dříve než vyprší jejich účet (omezením výpůjčních lhůt dříve než vyprší účet čtenáře).
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to "Require", then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron's card expiration. If the setting is left "Don't require" then item check out dates may exceed the expiration date for the patron's library card.
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ všechny knihy do lokace CART když jsou navráceny.
Hodnoty:
 • Nepřesouvat
 • Přeprava
Popis:
Default: the library the item is held by
Asks: For search results in the staff client, display the branch of ___
Hodnoty:
 • knihovna, z které kniha pochází
 • the library the items is held by
Výchozí: 3
Text: Zobrazit upozornění na obrazovce "Převody k příjmu", pokud nebyl převod obdržen ___ dní po odeslání.
Popis:
 • Předvolba TransferMaxDaysWarning je nastavena na výchozí počet dní. Tato předvolba umožňuje aby se varování objevilo po stanoveném čase, pokud zásilka knih přenášených mezi pobočkami knihovny nebyla ještě doručena. Varování se objeví ve zprávě Převody k příjmu .
Výchozí: Nevyžadovat & kód sbírky
Text: ___ limit převodů mezi pobočkami na základě ___
UseBranchTransferLimits Hodnoty:
 • Navynutit
 • Vynutit
BranchTransferLimitsType Hodnoty:
 • kód sbírky
 • typ jednotky (exempláře)
BranchTransferLimitsType Popis:
 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.
2.1.5.3.40. useDaysMode
Výchozí: Nezahrnovat
Text: Vypočítat datum navrácení pomocí ___.
Hodnoty:
 • jen výpůjční pravidla.
 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.
 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba "Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená" umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení "jen výpůjční pravidla" neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den" by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.
Příklad:
 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na "jen výpůjční pravidla", pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na "posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den", pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na ""Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená", pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
Výchozí: Neužívat
Text: ___ Matici transportních nákladů (Transport Cost Matrix) pro výpočet optimálního zajištění rezervací z poboček
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je systém nakonfigurován pro použití Matice transportních nákladů na zajištění rezervací, pak při pokusu o zajištění rezervace, bude systém hledat pobočku s nejnižšími náklady přepravy, a pokusit se zajistit rezervaci s výpůjčky z této pobočky jako první. Pobočky se stejnými náklady budou vybrány náhodně. Pobočka nebo pobočky nejbližšími vyššími náklady, se vybírají pouze v případě, pokud žádná z poboček v předchozí skupině není schopna zajistit rezervaci.
  The system will use the item's current holding branch when determining whether the item can fulfill a hold using the Transport Cost Matrix.

2.1.5.4. Kurzy

Výchozí: Neužívat
Vytvářet rezervace pro kurzy
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • The Course Reserves module in Koha allows you to temporarily move items to 'reserve' and assign different circulation rules to these items while they are being used for a specific course.
2.1.5.5.1. finesCalendar
Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená
Text: Vypočítat pokutu na základě překročených dní ___
Hodnoty:
 • přímo
 • bez dní kdy je knihovna zavřená
Popis:
 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing "not including the days the library is closed" setting will enable Koha to access its Calendar module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha's calendar and mark certain days as "holidays" ahead of time.
Kalendář je definován od pobočky k pobočce. Chcete-li se dozvědět více o kalendáři, podívejte se na "Kalendář & svátky " v této příručce.
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ dobu tolerance když počítáte pokutu za zpoždění.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.
2.1.5.5.3. finesMode
Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
Text: ___ pokuty
Hodnoty:
 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)
 • Počítat a zpoplatnit
 • Nepočítat

Důležité

Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)
Výchozí: Nahradit
Text: ___zaúčtovat poplatek za ztrátu čtenáři, když vrací "ztracennou" knihu.
Hodnoty:
 • Nenahradit
 • Nahradit
Popis:
 • Je-li kniha označena jako ztráta, systém Koha účtuje čtenářovi za knihu poplatek za ztrátu. Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha zpracuje vracení takových knih (jednotek), které jsou označeny za ztrracené. Ve výchozím nastavení, když je vrácena kniha, která byla dříve označena jako ztracená, Koha nahradí zpět čtenářovi poplatek za ztracení. Změňte toto nastavení na "Nenahradit", pokud chcete, aby Koha nenahradila ztrátový poplatek.
Výchozí: prog
poplatek za náhradu, když čtenář ztratí vypůjčený dokument.
Hodnoty:
 • Poplatek
 • Neskrývat
Popis:
 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can 'Charge' the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.
Výchozí: Nestěhonat
Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)
Hodnoty:
 • Nenutit
 • Prominuto
Popis:
 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to 'Forgive' then the patron won't be charged fines in addition to the replacement fee.
Výchozí: Povolit
Text: ___ požadavek na rezervaci, ale která se zařadí do fronty rezervací až od určitého budoucího data.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace na poškozené výtisky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as "damaged" (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to "Allow" will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to "Don't allow" if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to "Allow" would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi rezervovat knihu, kterou má vypůjčenou.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Při nastavení na "Nedovolit," můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkům ignorovat rezervační politiku při podávání rezervací.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to "Don't allow" will prevent anyone from overriding, setting it to "Allow" will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to "Allow", exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to "Don't allow", no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ a patron to renew an item with unfilled holds if other available items can fill that hold.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Povolit
Text: ___ odložené rezervace, aby byly opět aktivovány k určitému datu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak všechny odložené rezervace budou moci mít datum, po kterém se automaticky stávají opět aktivními. Máte-li tato možnost nastavenu na "Povolit", budete také potřebovat, aby pro Unsuspend Holds běžel plánovač úloh (cron).

Důležité

Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářovi z jedné knihovny, aby rezervoval knihu z jiné knihovny
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to "Allow" patrons can place such holds, if it is set to "Don't allow" they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to "Don't allow".
Hodnoty:
Výchozí: 0
Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.
Popis:
 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

Poznámka

dní). Poznámka: Tento počet dní bude použit i ve výchozím filtru, při vyhledávání rezervací, které je třeba najít na regále. Toto nastavení nemá vliv na půjčování, prodlužování ani přesun jendotek.

Důležité

This preference is only looked at if you're allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture
Text: ___ zkrácení výpůjční lhůty, na ___ dní pro knihy, na které je více než ___ rezervací.
decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit
decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit
Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost podat rezervaci na více položek ve výsledku hledání
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ posílat email na administraci Koha, kdykoliv je podána rezervace.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

Důležité

In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

Důležité

Toto oznámení bude posláno pouze tehdy, jestliže process_message_queue.pl cronjobje spouštěn periodicky, aby posílal zprávy.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ rezervace automaticky propadnout, jestliže nebyly vyzvednuty během lhůty určené v ReservesMaxPickUpDelay
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
Výchozí: 0
Text: Pokud používáte ExpireReservesMaxPickUpDelay , účtovat čtenáři, který nevyzvedne svoje rezervace včas až do vypršení, poplatek ve výši ___ USD
Popis:
 • Pokud často vyprší rezervace, které trvaly příliš dlouho protože nebyly včas vyzvednuty, můžete použít toto nastavení pro zpoplatnění čtenáře, který takto blokuje výtisky. Pokud nechcete zpoplatnit čtenáře za nevyzvednutí, nechte nastavení na výchozí hodnotě, která je 0. Rezervace se zruší pouze v případě, že běží plánovač úlohy rušení rezervací.
Výchozí: Povolit
Asks: ___ expired holds to be cancelled on days the library is closed.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Asks: ___ priority for filling holds to patrons whose ___ matches the item's ___
LocalHoldsPriority Values:
 • Don't give
 • Give
LocalHoldsPriorityPatronControl Values:
 • domovská knihovna
 • pickup library
LocalHoldsPriorityItemControl Values:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • This feature will allow libraries to specify that, when an item is returned, a local hold may be given priority for fulfillment even though it is of lower priority in the list of unfilled holds.
2.1.5.6.16. maxreserves
Výchozí: 50
Text: Čtenář může mít maximálně současných ___ rezervací.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři podávat rezervace, které se zařadí do fronty až v určitém budoucím čase.
Hodnoty:
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři vybrat si pobočku, kde chce si vyzvednout rezervovanou knihu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.
Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)
Text: Kontrolovat ___ jestli čtenář může podat na jednotku (knihu) rezervaci.
Hodnoty:
 • domovská knihovna jednotky (výtisku).
 • domovská knihovna čtenáře
Výchozí: 7
Text: Označ rezervaci jako problamaticklou, pokud čeká více než ___ dní.
Popis:
 • Tato předvolba (založená na základě kalendářních dnů, nikoliv na Kalendář dovolených Koha ) určuje datum vypršení rezervace čtenáře. Po tomto datu vypršení, knihovníci budou mít možnost, aby se rezervace uvolnila, a knihy pak mohou být vráceny do skladu nebo vydány dalšímu čtenáři, který čeká ve frontě rezervací. Knihy, jejichž rezervace takto "skončila" při této předvolbě, jsou pak přesunuty na seznam "Překročené rezervace" na "Nevyzvednuté rezervace".
Výchozí: Ne automaticky
Text: ___ označ rezervace jako nalezené a čekající když je rezervace podána na konkrétně na ně a ty již byly vráceny.
Hodnoty:
 • Automaticky
 • Ne automaticky
Popis:
 • This preference refers to 'item specific' holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an 'item specific' hold is marked as "Waiting" at the time the hold is placed or if the item will be marked as "Waiting" after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is 'Waiting' for them at their library and ready for check out.
StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0
RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí
Text: Zpracovat rezervace z knihoven ___(kódy poboček, oddělené čárkami; je-li prázdné, platí pro všechny knihovny)___
RandomizeHoldsQueueWeight Values:
 • v náhodném pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.
 • v tomto pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.
Popis:
 • Tyto předvolba určuje, jak Výkaz o frontě rezervací je generován pomocí plánovač úloh .
  Pokud nechcete, aby všechny vaše knihovny se zúčastnily ve vyřizování objednávek, měli byste seznam knihoven, které se mají zúčastnit, zadat zde vypsáním zúčastněných knihoven jejich pobočkovými kódy oddělených čárkou (např. "MPL , CPL, SPL, BML "apod.).
  Ve výchozím nastavení bude fronta generována tak, že se systém nejprve pokusí rezervaci zadat v knihovně, kde má být být vyzvednuta, pokud je to možné. Pokud tam ale nejsou k dispozici žádné dostupné jednotky, program build_holds_queue.pl pak použijte seznam knihoven definovaných v StaticHoldsQueueWeight. Pokud předvolba RandomizeHoldsQueueWeight je vypnuta (což je ve výchozím nastavení), program přiřadí požadavky pobočkám v pořadí, jak jsou umístěny v předvolbě StaticHoldsQueueWeight.
  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto "LRG, MED, SML ".
  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.
  Ponechání předvolby StaticHoldsQueueWeight prázdnou, se nedoporučuje v tento čas. Mohlo by dojít k tomu, že program build_holds_queue bude ignorovat RandomizeHoldsQueueWeight, což by způsobilo, že plnění objednávek by nebylo náhodně, ale podle abecedy.

Důležité

Matice transportních nákladů má přednost při řízení, odkud jsou vyřizovány objednávky. V případě, že matice nákladů se nepoužije, pak Koha kontroluje StaticHoldsQueueWeight. Chcete-li použít matici transportních nákladů, jednoduše nastavte použití předvolby UseTransportCostMatrix
Výchozí: Povolit
Text: ___ rezervace mohou být zrušeny z intranetu (z rozhraní pro knihovníky)
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout ve služebním rozhraní (intranetu) změnou tohoto systému předvoleb. Chcete-li tuto volbu nastavit na "Povolit", nastavte AutoResumeSuspendedHolds systémovou předvolbu.
2.1.5.6.24. SuspendHoldsOpac
Výchozí: Povolit
Text:___ rezervace pozastavené z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Možnost pozastavení rezervace lze zapnout a vypnout v OPACu změnou této systémové předvoby. Je-li tato volba nastavena na "Povolit" nastavte předvolbu AutoResumeSuspendedHolds .
Výchozí: Nesledovat
: jednotka má čekající rezervaci.
Hodnoty:
 • Výchozí: Nesledovat
 • Přesun
Popis:
 • When TransferWhenCancelAllWaitingHolds is set to "Don't transfer", no branch transfer records are created. Koha will not allow the holds to be transferred, because that would orphan the items at the library where the holds were awaiting pickup, without any further instruction to staff as to what items are at the library or where they need to go. When that system preference set to "Transfer", branch transfers are created, so the holds may be cancelled.

2.1.5.7. Rozhraní

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkům smazat zprávy přidané z jiných knihoven.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Setting this preference to 'Enable' allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.
2.1.5.7.3. AudioAlerts
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ audio alerts for events defined in the audio alerts section of administration.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Důležité

Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.
2.1.5.7.4. CircAutocompl
Výchozí: Zkusit
Text: ___ automaticky vyplnit jméno čtenáře, když vkládáte vyhledání čtenáře v obrazovce výpůjček.
Popis:
 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to "Try" would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to "Don't try" would disable this feature. This preference can make staff members' jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku
Text: Když je vloženo pole s prázdným čárovým kódem ve výpůjčce ___
Hodnoty:
 • vymaž obrazovku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
Popis:
 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they're checking out to. If the preference is set to clear the screen then "checking out" an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ knihovníkům vybrat, které výpůjčky zobrazit před vytvořením výkazu překročených výpůjček.
Popis:
 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na "Vyžadovat" a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Výchozí: Neoznámit
Text? ___ knihovnám poplatky za zpozdné, když je jednotka vracená
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • S touto předvolbou nastavenou na "Upozornit", všechny knihy, které mají pokuty za zpoždění, vyskočí varování při jejich vrácení. Toto upozornění bude potvrdit, než budete moci pokračovat v dalším vracení. S touto předvolbou nastavenou na "Neupozornit" budete stále vidět pokuty čtenáře, které dluží, jen nevyskočí další upozornění při vracení knih.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ tlačítko, na vymazání aktuálního čtenáře z obrazovky výpůjčního protokolu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Text: Následující pole mají být vynechána z historie výpůjček čtenáře nebo při exportu ve formátu CSV či ISO2709
Popis:
 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.
Text? Použít ___ CSV profil pro export historie výpůjček čtenáře
Popis:
 • Použijte tuto předvolbu k definici, který CSV profil by měl být použit při exportu aktuální výpůjček čtenáře. Zadejte název profilu CSV jako hodnotu pro tuto preferenci. Pokud je tato možnost ponechána prázdná, nebudete moci exportovat přehled aktuálních výpůjček čtenáře.
Výchozí: 2
Text: Nastavte výchozí startovací datum pro seznam rezervací, které měl být vyzvednuty před ___ dny.
Popis:
 • Rezervace k vyzvednutí oznamuje ve výpůjčním protokolu výchozí filtrování rezervací na rezervace podané před 2 dny. Tato předvolba umožňuje nastavit toto výchozí filtr na libovolný počet dní.
Výchozí: Neumožnit
automatické vyhledání v katalogu, pokud vložený text není rozpoznán jako čárový kód.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you're trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you'd enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you're trying to check out.

Důležité

While you're not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.
Výchozí: Nefiltrovat
Text: ___ změny v záznamu čtenáře.
Hodnoty:
 • Konvertovat z CueCat formátu
 • Konvertovat z Libsuite8 formátu
 • Nefiltrovat
 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát
 • Odstranit mezery z
 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu
  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett
2.1.5.7.14. NoticeCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Notices.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.
Výchozí: 20
Text: Zobrazit ___ posledních vrácených jednotek (knih) na obrazovce.
Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu
Text: Setřídit předchozí výpůjčky na výpůjční stránce od ___ datumu vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
Výchozí: Nezaznamenávat
Text: ___ lokální užití když je vracená nevydaná jednotka.
Hodnoty:
 • Nezaznamenávat
 • Zaznamenat
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Nenahrávat" můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na "Nahrávat", můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.
2.1.5.7.18. SpecifyDueDate
Výchozí: Povolit
Text: ___ knihovníkovi určit datum pro vrácení při výpůjčce.
Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.
Popis:
 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The "Allow" setting would allow for this option to be utilized by staff, the "Don't allow" setting would bar staff from changing the due date on materials.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.5.7.19. SpecifyReturnDate
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovníkovi určit datum pro vrácení při výpůjčce.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference lets you decide if staff can specify an arbitrary return date when checking in items.
Výchozí: nejnovější po nejstarší
Text: Setřídit dnešní výpůjčky na stránce výpůjček podle ___ předepsaného data vrácení.
Hodnoty:
 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu
Výchozí: Ne
Text: ___ aktualizuj bibliografický záznam celkovým počtem sešitů, kdykoliv vyjde další číslo
Hodnoty:
 • Ano

  Důležité

  Toto zvýší podstatně zátěž serveru; je-li výkon kritický, použij raději Plánovač úlohz aktualizaci celkového počtu výtisků.
 • Ne
Popis:
 • Koha může sledovat, kolikrát byla Jednotka (výtisk) vypůjčena a uložit toto do záznamu v databázi. Tato informace ale není ve výchozím nastavení ukládána. Nastavení této předvolby na "Ano" se řekne Koha, aby sledovala v reálném čase pokaždé, když je jednotka vypůjčena. Jinak můžete použít Plánovač úloh aby Koha aktualizovala toto pole v noci.
Výchozí: Neoznámit
Text: ___ knihovníkovi čekající rezervace pro čtenáře kterého výpůjčky jsou vraceny.
Hodnoty:
 • Neoznámit
 • Upozornit
Popis:
 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu "Upozornit" pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vracet jednotky (výtisky) pomocí web výpůjčního systému.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.

Důležité

Většina knihoven chce ponechat nastavení na "Nepovolit". Tato předvolba vypne požadavek na přihlášení do samoobslužného stroje s jménem a heslem zaměstnance pomocí uložení jména a hesla do automatického přihlášení.
AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit
Text: ___ webový samoobslužný systémem automaticky přihlášen s tímto ___ zaměstnanckým uživatelským jménem a heslem ___ .
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Uživatelské jméno knihovníka s výpůjčními právy.
AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:
 • Heslo knihovníka s výpůjčními právy.
2.1.5.8.3. SCOUserCSS
Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování
Popis:
 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.
2.1.5.8.4. SCOUserJS
Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.
Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému
Popis:
 • Kliknutím na odkaz "Nápověda" v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.
Výchozí: Čárový kód
Text: Mají čtenáři login do webovského samoobslužného výpůjčního systému s jejich ___
Hodnoty:
 • Čárový kód
 • Jméno uživatele a heslo
Popis:
 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.
Výchozí: Zobrazit
dialog pro tisk výpůjček při dokončení práce se samoobslužnými výpůjčkami
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.
2.1.5.8.8. SelfCheckTimeout
Výchozí: 120
Text: Prodleva aktuálního čtenáře po přihlášení se do samoobslužného výpůjčního systému po ___ vteřinách.
Popis:
 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čtenářovu podobenku (jestliže byla dodána) když se používá webovský samoobslužný systém.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.5.8.10. WebBasedSelfCheck
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ webovský samoobslužný výpůjční systém.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Zapnutí této předvolby povolí přístup do samoobslužný vypůjční modul Koha.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Obohacený obsah

Důležité

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Poznámka

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

2.1.6.1. Vše

2.1.6.1.1. FRBRizeEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiná vydání jednotky (výtisku) na knihovnickém rozhraní (intranetu)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Podle pravidel stanovených na funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR), tato možnost, pokud je povolena, stáhne všechna vydání stejného titulu , které jsou k dispozici ve vašem fondu bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na stránce podrobností dotyčného titulu. Podle on-line slovník Knihovnický neomezený online slovník pro knihovny a informatiku ( http://lu.com/odlis/ ), FRBR katalog zahrnuje seskupuje MARC záznamy podobných materiálů. FRBRizace sdružuje subjekty (sady děl, jejich vyjádření a provedení), spíše než jen skupiny jednotek. To může pomoci čtenářům při výběru souvisejících jednotek, jejich vyjádření a provedení, které budou sloužit jejich potřebám. Pokud je nastaveno na "Zobrazit", bude se OPAC dotazovat jedné nebo více ISBN webových služeb pro přidružené ISBN a zobrazit záložku "Vydání" na detailních stránkách. Jakmile je tato předvolba zapnuta, musí si knihovna vyberat jednu z možností (ISBN ThingISBN a / nebo XISBN ). Tato možnost je pouze pro rozhraní zaměstnanců (knihovníka), volba OPACFRBRizeEditions musí být povolena, aby se karta "Vydání" se objevila na OPACu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jiné vydání jednotky na OPACu
Popis:
 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an 'Editions' tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited's Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to "Show", the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned "On" to have the Editions tab appear on the Staff Client.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě "Vydání" na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Důležité

Vyžaduje, abyste zapli jednu nebo více ISBN služeb (ThingISBN a/nebor XISBN)

2.1.6.2. Amazon

2.1.6.2.1. AmazonAssocTag
Text: Zadej odpovídající tag ___ na linky do Amazonu

Poznámka

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.
Popis:
 • Amazon Associates Tag umožňuje knihovně vydělat určité procento nákupů uskutečněných na Amazonu, když váš čtenář přistoupí na stránky Amazonu prostřednictvím odkazů na vašich knihovních internetových stránkách. Více informací o Amazon Associates programu je k dispozici na programu Amazon affiliate internetových stránkách, https://affiliate-program.amazon.com/ . Předtím než tento tag získate, musí knihovna nejprve požádat o účet Amazon Web Services (AWS). Aplikace jsou zdarma a mohou být vytvořeny zde http://aws.amazon.com . Jakmile účet AWS byl založen, může knihovna pak získat Amazon Associates Tag.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách na knihovnickém rozhraní (intranetu).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.
2.1.6.2.3. AmazonLocale
Výchozí: Americký
Text: Používej data z Amazonu z jehio ___ web stránky.
Hodnota:
 • Americký
 • Britský
 • Kanadský
 • Francouzský
 • Německý
 • Japonský
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obálky knih z Amazonu na stránkách výsledků vyhledání a na detailní stránce na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item's MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to "Show", the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to "Don't show", the images will not appear. Finally, if you're using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

2.1.6.3. Babelthèque

2.1.6.3.1. Babeltheque
Výchozí: Ne
Text: ___ včetně informací (jako hodnocení a citace) z Babelthèque v detailních stránkách jednotky na OPACu.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazit kartu Babeltheque v OPACu, který umožňuje přístup čtenářům k recenze a další informacím o titulu poskytnuté z Babeltheque. Informace, které Babeltheque čerpá z francouzského jazyka na bázi Babelio.com , francouzská služba podobná službě LibraryThing pro knihovny. Více informací o Babeltheque je k dispozici prostřednictvím internetových stránek, http://www.babeltheque.com . Knihovny, které chtějí mít přístup k těmto informacím, se musejí nejprve zaregistrovat ke této službě http://www.babeltheque.com . Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace jsou k dispozici pouze ve francouzštině.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Text: ___ Definované url pro Babeltheque javascript soubor (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)
Text ___ Definované url pro periodickou aktualizaci Babeltheque (eq. http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2).

Důležité

Toto je placená služba, obraťte se Baker & Taylor k přihlášení se k odběru této služby, než nastavíte tuto možnost.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Odkazy na Baker a Taylor obrázky obálek na OPAC a zaměstnaneckém rozhraní (intranetu). To vyžaduje, aby jste zadali uživatelského jméno a heslo (které můžete vidět v obrázkových odkazech).
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zobrazovat obsahy od Baker & Taylor (knižní recenze, popisy, obrázky obálky, atd.), v jak v rozhraní zaměstatnců (intranet), tak v OPACu pro čtenáře. Knihovny, které chtějí zobrazovat obsahy od Baker & Taylor se musí nejprve zaregistrovat a zaplatit za tuto službu ( http://www.btol.com ). Pokud je povoleno stahování obsahů od Baker & Taylor, nezapomeňte vypnout jiné obálky a služby recenzí služeb, aby se zabránilo vzájemnému rušení.

Důležité

Abyste toto mohli používat nastavte také systémovou předvolbu BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword
Text: "Knihkupectví mé knihovny" Baker and Taylor je přístupné na https:// ___ isbn
Popis:
 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library's website. This service is often referred to as "My Library Bookstore." In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, http://www.btol.com. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library's Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library's Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The "key" value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.
Toto by mělo být vyplněno podobně jako tento vzor: koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Poznámka

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.
Text: Přistupte k Baker and Taylor pomocí uživatelského jména a ___ a hesla ___
Popis:
 • Toto nastavení lze použít pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí obsahové služby Café od Baker & Taylor. Pomocí příslušného pole zadejte uživatelské jméno a heslo knihovny k přístupu k obsahům Café. Také se ujistěte, že BakerTaylorBookstoreURL a BakerTaylorEnabled jsou správně nastavené. Obsahová služba Café je zdroj obohaceného obsahu, jako jsou umělecké obaly, profesionální recenze a shrnutí, které se zobrazí na rozhraní knihovníků (intranetu) i OPACu ve výsledcích vyhledávání.Více informací o této službě naleznete na straánkách Baker & Taylor: http://www.btol.com

Důležité

Ujistěte se, že dostanete tuto informaci od Baker & Taylor když si toto předplácíte.
Coce is a remote image URL cache. With this option, cover images are not fetched directly from Amazon, Google, and so on. Their URLs are requested via a web service to Coce which manages a cache of URLs.
2.1.6.5.1. Coce
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ a Coce image cache service.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Coce has many benefits when it comes to choosing and displaying cover images in Koha:
  • If a book cover is not available from a provider, but is available from another one, Koha will be able to display a book cover, which isn't the case now
  • Since URLs are cached, it isn't necessary for each book cover to request, again and again, the provider, and several of them if necessary.
  • Amazon book covers are retrieved with Amazon Product Advertising API, which means that more covers are retrieved (ISBN13).

  Důležité

  Coce does not come bundled with Koha. Your Koha install with not already have a Coce server set up. Before enabling this functionality you will want to be sure to have a Coce server set up. Instructions on installing and setting up Coce can be found on the official github page at https://github.com/fredericd/coce.
2.1.6.5.2. CoceHost
Asks: Coce server URL ___
Popis:
 • This will be the full URL (starting with http://) to your Coce server.
2.1.6.5.3. CoceProviders
Asks: Use the following providers to fetch the covers ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Amazon Web Services
 • Google Books
 • Open Library
Popis:
 • The providers chosen here will be used to gather cover images for display in your Koha catalog.

2.1.6.6. Google

2.1.6.6.1. GoogleJackets
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Google Books k výsledkům vyhledání a na datailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.6.7. HTML5 Media

Výchozí: vůbec ne
Ttext: Zobrazit záložku a HTML5 Media Player pro soubory katalogizocvané v poli 856 ___
Hodnoty:
 • v OPACu a intranetu
 • v OPACu
 • Zprávy ve služebním intranetu
 • vůbec ne
Popis:
 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.
Výchozí: webm|ogg|ogv|oga|vtt
Text: Extenze mediálních souborů ___
Popis:
 • Vložte extenze souborů oddělené svislítkem (|)
IDreamBooks.com aggregates book reviews by critics to help you discover the very best of what's coming out each week. These preferences let you integrated content from IDreamBooks.com in to your Koha OPAC.

Poznámka

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ ""Readometer", který shrnuje hodnocení dodané od IDreamBooks.com na detailní stránky OPACu.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ hodnocení od IDreamBooks.com na výsledky vyhledávání v OPACu.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ záložka na detaliní stránce OPACu s hodnocením knih od ktritiků agregovaná od IDreamBooks.com.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat

2.1.6.9. LibraryThing

LibraryThing pro knihovny je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo LibraryThing a informovat se o cenách a předplatném. Více se dozvíte na http://www.librarything.com/forlibraries . Další pokyny ke konfiguraci naleznete v LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha
Výchozí: Nezobrazovat
Text:___ hodnocení, podobné materiály a štítky z Library Thing for Libraries na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

Důležité

Je-li tato předvolba nastavena na "zobrazit", budete muset zadat hodnotu do LibraryThingForLibrariesID do systémových nastavení.
Text: Přístup pro službu Library Thing for Libraries s použitím uživatelského ID ___
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.
Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi
Text: Zobraz obsah z Library Thing for Libraies ___
Hodnoty:
 • v řádce s bibliografickými informacemi
 • v záložce
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.
2.1.6.9.4. ThingISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ služba ThingISBN ukázat jiná vydání titulu
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing's ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"

Důležité

Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ více obrázku napojit na každý bibliografický záznam.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Povolit" a pak můžete nahrát více obrázků, které se objeví v záložce Obrázkyv bibliografickém záznamu v OPACu a na intranetu pro knihovníky. Tato předvolba vyžaduje, aby jeden nebo oba LocalCoverImages a OPACLocalCoverImages byly nataveny na "Zobrazit".
2.1.6.10.2. LocalCoverImages
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek při intranetovém vyhledání a na detailních stránkách.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě "Obrázky" v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ místní obrázky obálek na detailních stránkách výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Zobrazit" vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

2.1.6.11. NoveList Select

Toto je placená služba. Kontaktuje Babelthèque, abyste se dozvěděli jak umožnit zobrazování obsahů na OPACu.

Důležité

Služba Novelist Select nezahrnuje obrázky obálek pro výsledky vyhledávání na detailní bibliografické stránce. Můžete si vybrat jinou službu obálek tohoto obsahu nebo můžete uzavřít smlouvu s EBSCO a tak získat přístup k Baker & Taylor Content Cafe za příplatek.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ Novelist Select obsah na OPAC.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat

Důležité

Toto povolení vyžaduje, abyste zadali předvolby do uživatelského profilu a hesla v NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
Text: Připojení k Novelist Select pomocí uživatelského profilu ___ a hesla ___.

Důležité

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.
Popis:
 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.
2.1.6.11.3. NovelistSelectView
Výchozí: v záložce OPAC
Text: Zobrazit Novelist Select obsah ___
Popis:
 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).
  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.
Hodnoty:
 • nad tabulkou jednotek
 • pod tabulkou jednotek
 • na záložce v OPACu
 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

2.1.6.12. OCLC

2.1.6.12.1. XISBN
Výchozí: Neužívat
Text: ___ OCLC xISBN službě zobrazit jiné vydání titulu
Popis:
 • Set to 'Use' to display an "Editions" tab on the item's detail page. Editions are listed, complete with cover art and bibliographic information. The feed comes from OCLC's xISBN web service. The feed limit for non-commercial sites is 1000 requests per day.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Vyžaduje FRBRizeEditions a/nebo OPACFRBRizeEditionsnastavit do "Zobrazit"
2.1.6.12.2. OCLCAffiliateID
Text: Použijte OCLC partnerský ID ___ pro přístup ke službě xISBN.
Popis:
 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má od OCLC partnerské ID. To umožňuje vyhledávání ve WorldCat v OPACu přes programové rozhraní XISBN. Zadejte partnerské ID knihovny OCLC do příslušného pole. Vezměte prosím na vědomí, že použití těchto údajů je nezbytné, pouze pokud všechna FRBRizeEditions a / nebo OPACFRBRizeEditions a XISBN nastavení jsou povoleny. Více informací o této službě naleznete na webových stránkách OCLC: http://www.worldcat.org/affiliate/default.jsp.

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp
2.1.6.12.3. XISBNDailyLimit
Výchozí: 999
Text: Užívat jen xISBN službu ___ krát denně

Důležité

Pokud jste se nezaregistrovali s ID pro OCLC, jste omezeni na 1000 dotazů denně. Dostupné z: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

2.1.6.13. Open Library

2.1.6.13.1. OpenLibraryCovers
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ obrázky obálek z Open Library ve výsledcích vyhledání a v detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Popis:
 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

2.1.6.14. Overdrive

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.
Zahrnout do vyhledávání i dokumenty z databáze Overdrive. Klientský klíč:
Popis:
 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveLibraryID are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.
2.1.6.14.2. OverDriveLibraryID
Identifikátor knihovny v systému OverDrive:
Popis:
2.1.6.15.1. UseKohaPlugins
Výchozí: Neumožnit
Text: ___ možnost použít Koha Plugins.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit

Poznámka

Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole Plugins

2.1.6.16. Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.
2.1.6.16.1. SyndeticsEnabled
Výchozí: Neužívat
Text: ___ obsah ze Syndetics.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

Důležité

Vyžaduje zadání SyndeticsClientCode , dříve než je tento obsah se zobrazí.
Text: Použij klientský kód ___ k přístupu do Syndetics.
Popis:
 • Jakmile se knihovna zaregistruje na služby Syndetics, Syndetics poskytne knihovně přístupový kód. (Přejděte na domovskou stránku Syndetics na http://www.bowker.com/syndetics/ pro více informací.) Toto je kód kterou je nutné zadat pro přístup k Syndetics předplaceným službám. Syndetics je placená služba s předplatným. Tato hodnota musí být zadána před SyndeticsEditions než může být povolen. Pokud je kód ztracen, poškozen nebo zapomenut, můžete nový získat na http://www.bowker.com/syndetics/ .

Důležité

Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.
SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat
SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední
Text: ___ obrázky obálek ze Syndetics ve výsledcích vyhledávání a na detailních stránkách jednotek v OPAC ve ___ velikosti.
Popis:
 • Pokud je povoleno, SyndeticsCoverImages umožňuje knihovnám zobrazení Syndetics sbírku plnobarevné obrázky obálek knih, videa, DVD a CD na jejich OPACu. U každé knihy nebo položky, které se objeví v uživatelském hledání, obraz obálky bude zobrazen. Protože tyto obrázky obálek se dodávají ve třech velikostech, musí být optimální velikost zvolena pomocí předvolby SyndeticsCoverImageSize pakliže SyndeticsCoverImages je povolena. Obrázky obálek Syndetics se dodávají ve dvou velikostech: střední velikosti (187 x 187 pixelů) a velké (400 x 400 pixelů). Syndetics je placená služba SyndeticsClientCode musí být zadána předvolba SyndeticsEnabled a musí být aktivována předem, než tato služba může být použita. Jiné obálkové předvolby by měla být zakázány, aby se zabránilo rušení.
SyndeticsCoverImages Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:
 • střední
 • velký
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ poznámky o autorovi titulu ze Syndeticu na detailní stránce na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje poznámky a krátké autorské biografie pro více než 300 tisíc autorů, a to jak pro beletrie i literaturu faktu. Pokud je tato možnost povolena, knihovna může zobrazovat autorskou poznámku ze Syndetics na OPACu. Podle Syndetics Solutions webových stránkek ( http://www.bowker.com/syndetics/ ), poznámky o autorovi obsahují seznamy přispěvatelů pro víceautorské texty a kompilace. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována dříve, než tato služba bude moci být použita.
2.1.6.16.5. SyndeticsAwards
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace ze Syndetics o cenách a uznáních, které titul získal na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je tato možnost nastavena na "Zobrazit", Syndetics poskytuje svým klientům seznam ocenění, které každý titul získal. Když je tato služba povolena, knihovna může zobrazit ocenění za každou knihu na svých internetových stránkách. U každé knihy nebo položky, která se nalezne v uživatelském vyhledávání, zobrazí se seznam cen pro tohoto titulu. Jestliže uživatel klikne na získané ocenění, informace o ocenění je předložena spolu se seznamem dalších titulů, které získaly tuto cenu. Pokud uživatel klikne na jakýkoliv název v seznamu, uvidí informace o exemplářích tomto titulu ve svém regionu. Tato možnost je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a předvolba SyndeticsEnabled musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
2.1.6.16.6. SyndeticsEditions
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných vydáních titulu ze Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu
Popis:
 • Pokud je povolena tato volba zobrazí se informace o dalších vydáních titulu z Syndetics na detaní stránce jednotky na OPACu. Syndetics je placená služba. SyndeticsClientCode musí být zadáno a SyndeticsEnabled volba musí být aktivována před touto službou, než může být použita.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

Potřebuje OPACFRBRizeEditionsnastavit na "Zobrazit"
2.1.6.16.7. SyndeticsExcerpt
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ excerpta z titulu od Syndetics na detailní stránce jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby Syndetics zobrazil excerpta, z vybraných nakladatelství. K dispozici jsou výňatky z prominentně recenzovaných titulů, a to jak beletrie a non-fiction. Výňatky zahrnují básně, eseje, recepty, předmluvy. Automatické vazby poskytované pomocí ISBN s místními záznamy MARC jsou potřeba pro propojení Syndetics, zajištěné vysokorychlostními servery na internetu ke knihovnímu OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.6.16.8. SyndeticsReviews
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ hodnocení titulů ze Syndeticu na detailních stránkách jednotek na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Syndetics Reviews je shromáždění knižních recenzí dostupných z různých časopisů a seriálů. Strana zobrazuje barevné obrázky obálek recenzovaných knih, současně se jmény časopisů poskytujících recenze. Kliknutím na ikonu se otevře okno zobrazjící název knihy, jméno autora, ikonka obálky a názory kritiků na knihu. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.6.16.9. SyndeticsSeries
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ informace o jiných knihách v serii (edici) titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Každý beletristický titul v edici (serii, řadě) je spojen s kompletním záznamem edice. Záznam zobrazuje každý titul v pořadí čtenosti a také zobrazuje podle obkednávek, pokud se liší. Jsou také zobrazeny alternativní řady titulů. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ )
2.1.6.16.10. SyndeticsSummary
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ anotace titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Poskytuje více než 5.6 miliónů shrnutí a poznámky získané z knižních přebalů, editovaných vydavatelských kopií, nebo samostatně napsaných anotace z Book News, Inc. Pokrývá beletrii i odbornou literaturu, tato možnost poskytuje anotace na jak komerčních, tak i vědeckých titulů. Více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).
2.1.6.16.11. SyndeticsTOC
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ tabulka obsahu titulu od Syndetics na detailních stránkách jednotky na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje zaměstnancům a čtenářům si projít obsahy z nejrůznějších publikací z populárních knih až po sborníky z konferencí. Přístup ke konkrátním informacím je hlavním cílem pro tuto volbu, což umožňuje čtenářům najít žádanou část knihy. Zvláštní nastavení se používá k získání obsahu nových publikací pro každý rok. Automatické vazby pomocí ISBN mezi místním záznamem MARC a Syndetics je třeba zajistit, rychlým internetovým serverem knihovny na zobrazení v OPAC. Pro více informací viz ( http://www.bowker.com/syndetics/ ).

2.1.6.17. Štítkování

2.1.6.17.1. TagsEnabled
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům a knihovnílům umisťovat štítky na jednotky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavte na "Povolit" pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na "Povolit", aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.
2.1.6.17.2. TagsModeration
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že štítky umístěné od čtenářů, jsou zkontrolovány knihovníkem, než budou zobrazeny.
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Při nastavení na "Vyžadovat," všechny štítky musí být nejprve schváleny moderátorem. Pouze schválené tagy budou viditelné čtenářům. Při nastavení na "Nevyžadují" štítky obejdou moderátora a budou okamžitě viditelné. Pokud je nastveno "požadovat" , knohvník by měl schválit štítek v knihvonickém rozhraní (intranetu). Moderátorem má možnost schválit nebo zamítnout každý čekající návrh štítku.
Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.
2.1.6.17.3. TagsShowOnList
Výchozí: 6
Text: Zobrazit ___ štítků ve výsledcích hledání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.6.17.4. TagsInputOnList
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky do výsledků hledání na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.6.17.5. TagsShowOnDetail
Výchozí: 10
Text: Zobrazit ___ štítků na detailní stránce výsledků vyhledávání na OPACu.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.
2.1.6.17.6. TagsInputOnDetail
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vkládat štítky na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Text: Povolit štítky nalezené ve spustitelném slovníku ispell ___ na serveru, aby byly schváleny bez moderování.
Popis:
 • Slovník obsahuje seznam přijatých a zamítnutých štítků. Seznam přijatých štítků obsahuje všechny štítky, které byly předběžně povolené. Seznam odmítnutých značek, jsou značky které nejsou povoleny. Tato předvolba určuje jen používání "uznávaného" slovníku. Ispell je open source slovník, který může být použit jako seznam schválených výrazů. Vzhledem k tomu, slovník umožňuje přesně vypsant i obscénosti, mohou knihovny požadovat změny ve slovníku ispell, jesliže -li je nastavena možnost používání ispell. Více informací o programu ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Zadejte cestu na vašem serveru na lokální spustitelný ispell, nastavením $Lingua::ispell::path.

2.1.7. Jazyky

These preferences control your Internationalization and Localization settings.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > I18N/L10N

2.1.7.1. AddressFormat

Default: US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])
Asks: Format postal addresses using ___
Hodnoty:
 • German style ([Address] [Street number] - [Zip/Postal Code] [City] - [Country])
 • US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])
Popis:
 • This preference will let you control how Koha displays patron addresses given the information entered in the various fields on their record.

2.1.7.2. abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Text: Použít abecedu ___ pro písmena prohlížecích seznamů. Toto by měl být seznam mezerou oddělených velkých písmen.
Popis:
 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.
Výchozí: Neděle
Text: Použít ___ jako první den v týdnu v kalendáři.
Hodnoty:
 • Neděli
 • Pondělí
 • Úterý
 • Středa
 • Čtvrtek
 • Pátek
 • Sobota
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

2.1.7.4. dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr
Text: Formát datumu jako ___
Hodnoty:
 • dd.mm.yyyy
 • dd/mm/rrrr
 • mm/dd/rrrr
 • rrrr/mm/dd
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jak je zobrazeno datum. Možnosti jsou: způsob Spojené státy , dd/mm/rrrr (04/24/2010), metrické metody, dd/mm/rrrr (24/04/2010) nebo ISO, což je mezinárodní normalizační organizace, YYYY/MM/DD (2010/04/24). Mezinárodní standard ISO by v první řadě využíván v knihovnách ve více zemích, které se mohou používat různé formáty dat, aby měly jednotný typ zobrazení, nebo pokud knihovna bude v regionu, který nepoužívá způsob Spojených států nebo metrický způsob. Více informací o formátu datumu ISO lze nalézt na http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm .

2.1.7.5. jazyk

Výchozí: angličtina
Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)
Hodnoty:
 • angličtina

2.1.7.6. opaclanguages

Výchozí: angličtina
Text: Povolit následující jazyky na OPACu
Hodnoty:
 • angličtina

Poznámka

To install additional languages you need to run misc/translation/install-code.pl. For example, to install French you would run the following command install-code.pl fr-FR to make the templates, once they exist and are in the right place then they will show up as an option in this preference.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům výběr jazyka na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Patrons can choose their language from a list at the bottom of the public catalog
 • Nepovolit
  • The public catalog will not give an option to choose a language
Popis:
 • Using the OpacLangSelectorMode preference you can decide where these language options will appear in the public catalog.

2.1.7.8. TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát
Text: Časový formát v ___
Hodnoty:
 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)
 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

2.1.8. Laboratoř

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Labs
The preferences in this section are for experimental features that need additional testing and debugging.
Výchozí: Neumožnit
Asks: ___ the advanced cataloging editor.
Popis:
 • This preference will allow you to choose between a basic editor and a advanced editor for cataloging.

Důležité

This feature is currently experimental, and may have bugs that cause corruption of records. It also does not include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields. Please help us test it and report any bugs, but do so at your own risk.
These preferences are defined locally.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

Poznámka

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

2.1.10. Záznamy

Logs keep track of transaction on the system. You can decide which actions you want to log and which you don't using these preferences. Logs can then be viewed in the Log Viewer under Tools.
Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Logy

2.1.10.1. Debugging

Výchozí: Ne
Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the html source for the staff intranet.
Hodnota:
 • Ne
 • Ano
Výchozí: Ne
Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the html source for the OPAC.
Hodnota:
 • Ne
 • Ano

2.1.10.2. Logging

2.1.10.2.1. AuthoritiesLog
Výchozí: Nelogovat
Text: ___ změny do autoritních záznamů.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.2. BorrowersLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ změny v záznamu čtenáře.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.3. CataloguingLog
Výchozí: Nelogovat
Text: ___ jakékoliv změny v bibliografickém záznamu nebo záznamu jednotky (exempláře).
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Důležité

Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.
2.1.10.2.4. CronjobLog
Výchozí: Nelogovat
Asks: ___ information from cron jobs.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.5. FinesLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou účtovány pokuty nebo automaticky promíjeny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.6. IssueLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když je jednotka (knioha) půjčována.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.7. LetterLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když je automaticky poslána reklamace.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

Poznámka

Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.
2.1.10.2.8. ReportsLog
Výchozí: Nelogovat
Asks: ___ when reports are added, deleted or changed.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.9. ReturnLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou jednotky (knihy) vraceny.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat
2.1.10.2.10. SubscriptionLog
Výchozí: Logovat
Text: ___ když jsou přidávány, mazány nebo měněny seriály.
Hodnoty:
 • Nelogovat
 • Logovat

2.1.11. OPAC

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > OPAC
Default: Select All
Asks: Show search options for the expanded view ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes
Popis:
 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the 'More options' mode on the advanced search page.
Default: Item types, Language, Location and availability, Publication date, Sorting
Asks: Show search options ___
Hodnoty:
 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes
Popis:
 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the 'Fewer options' mode on the advanced search page.

2.1.11.2. Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako statusy "ztracený", lokace) ve výsledcích vyhledávání a v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Cesta: Více > Administrace > Autorizované hodnoty
2.1.11.2.2. BiblioDefaultView
Výchozí: v prosté formě
Text: Výchozí hodnota, zobrazit bibliografické záznamy ___
Hodnoty:
 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.
  • Viz ISBD nastavení pro další informace
 • v jednoduché formě.
 • v jejich MARC formátu.
Popis:
 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.
2.1.11.2.3. COinSinOPACResults
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 ve výsledcích hledání OPACu.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.
 • Zahrnout
  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.
Popis:
 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.
Výchozí: Nezobrazovat
ikony pro typy jednotek a ověřené hodnoty.

Důležité

OPACXSLTResultsDisplay a /nebo OPACXSLTDetailsDisplay musí být nastaven na použítí XSLT stylesheetu pro toto zborazení (výchozí nebo uživatelské)
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.11.2.5. hidelostitems
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Popis:
 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to "Don't show," the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value "Show," the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of 'lost.'
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna
Text: ___ výsledky z ___ posunem výsledků dopředu a zvětšením rozměru nebo zvýrazněním řádků těchto výsledků.
HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýrazňovat
HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna
 • OPAC's branch based via the URL
  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE "CPL"
 • domovská knihovna čtenáře
  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

Důležité

Tato předvolba má vliv pouze stránky, které nejsou neužívají stylů XSLT. XSLT styly jsou definovány v předvolbách OPACXSLTResultsDisplay a OPACXSLTDetailsDisplay .
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ GoogleIndicTransliteration on the OPAC.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.11.2.8. LibraryName
Text: Zobraz ___ jako jméno knihovny na OPACu.

Poznámka

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Poznámka

Editujte ' opacheader "pokud byste chtěli přidat název knihovny nad vyhledávací pole na OPACu
Zobrazit následující HTML kód na stránce s přihlašovacím formulářem, pokud není čtenář přihlášen.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.
  <h5>Don't have a password yet?</h5>
  <p> If you don't have a password yet, stop by the circulation desk the next time you're in the library. We'll happily set one up for you.</p>
  <h5>Don't have a library card?</h5>
  <p> If you don't have a library card, stop by your local library to sign up.</p>
  Any HTML in this box will replace the above text below the log in box.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ rozbalovací roletka pro výběr knihovny v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidávat
2.1.11.2.11. OPACBaseURL
Asks: The OPAC is located at ___
Popis:
 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) with the http:// in front of it (enter http://www.mycatalog.com instead of www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: http://www.google.com not http://www.google.com/)

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

Důležité

Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz "Zobrazit OPAC"'z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:
Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.
Popis:
 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.
 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

Poznámka

Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.
2.1.11.2.13. opaccredits
Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Poznámka

Klikněte na odkaz "Kliknout pro editaci" ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu
Popis:
 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.2.14. OpacCustomSearch
Asks: Replace the search box at the top of OPAC pages with the following HTML
Popis:
 • This preference allows you to replace the default search box at the top of the OPAC :
  with any HTML you would like :
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.11.2.16. OpacExportOptions
Default:
Asks: List export options that should be available from OPAC detail page : ___
Popis:
 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).
2.1.11.2.17. OPACFallback
Default: bootstrap
Asks: Use the ___ theme as the fallback theme on the OPAC.
Popis:
 • This preference has no use right now, as Koha has only one theme, but if your library has a custom theme it will show here as an option. The purpose of this preference is to provide a way to choose to what theme to fallback on when you have a partial theme in place.
2.1.11.2.18. OpacFavicon
Text: Použit ___ témata v OPACu

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
2.1.11.2.19. opacheader
Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

Poznámka

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

Poznámka

Editujte LibraryName, pokud chcete upravit obsah tagu Název
Více v sekci OPAC Editable Regions.
OpacHighlightedWords Default: Don't highlight
NotHighlightedWords Default: and|or|not
Asks: ___ words the patron searched for in their search results and detail pages; To prevent certain words from ever being highlighted, enter a list of stopwords here ___ (separate columns with |)
OpacHighlightedWords Values:
 • Nezvýrazňovat
 • Zvýraznit
2.1.11.2.21. OpacKohaUrl
Výchozí: Nezobrazovat
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je nastavena tato předvolba na "Zobrazit", zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu "Powered by Koha" a propojení na oficiální stránky Koha.
Default: only footer
Asks: Display language selector on ___.
Hodnoty:
 • both top and footer
 • only footer
 • top
Popis:
 • If you have the opaclanguagesdisplay preference set to display language options in the public catlaog, then this preference will allow you to control where the language selector shows. You can choose to show it only on the top or bottom or in both places.
Výchozí: opac.css
Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího
Popis:
 • This setting's function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

Poznámka

Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

Důležité

Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Asks: Display the ___ for items on the OPAC record details page.
Hodnoty:
 • knihovna vlastnící svazek
 • home and holding library
 • domovská knihovna
Popis:
 • Defines whether to display the holding library, the home library, or both for the opac details page.
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Asks: Display the shelving location under the ___ for items on the OPAC record details page.
Hodnoty:
 • knihovna vlastnící svazek
 • home and holding library
 • domovská knihovna
Popis:
 • Defines where the shelving location should be displayed, under the home library, the holding library, or both.
2.1.11.2.26. OpacMaintenance
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ a warning that the OPAC is under maintenance, instead of the OPAC itself.

Poznámka

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.
Popis:
 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to "Show" the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
  • Pokud je tato možnost nastavena na zobrazování hlášení o údržbě, schopnost vyhledávat v OPACu je zablokována a zobrazí se zpráva
2.1.11.2.27. OpacMainUserBlock
Výchozí: Vítejte v Koha.....<hr>
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu
Popis:
 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu
Více v sekci OPAC Editable Regions.
Výchozí: 50
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Popis:
 • jednotek u podrobného bibliografického záznamu (pokud existuje více jednotek, zobrazí se odkaz pro jejich vypsání).
2.1.11.2.29. OPACMySummaryHTML
Text: Vložte sloupec "Odkazy", na kartě "můj souhrn", pokud je uživatel přihlášen do OPACu s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete používat).
Popis:
 • V této předvolbě můžete zadat HTML, který se objeví na na záložce "Vypůjčeno", v sekci "Můje shrnutí" po přihlášení do OPACu. Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {Title}, {ISBN} a {author} budou nahrazeny informacemi ze zobrazeného záznamu. To může být použito pro vstup do "sdílených" odkazů pro sociální sítě nebo vytváření vyhledávání v jiných knihovních katalozích.
Vzory
<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
2.1.11.2.30. OPACMySummaryNote
Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu
Popis:
 • This preference will display text above the patron's summary and below the welcome message when the patron logs in to the OPAC and view their 'my summary' tab.
2.1.11.2.31. OpacNav
Výchozí: Důležité odkazy zde.
Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)
Více v sekci OPAC Editable Regions.
2.1.11.2.32. OpacNavBottom
Text: Zobrazit následující HTML na levém sloupci na hlavní stránce a účtu čtenáře na OPAC, po OpacNav a před odkazem na čtenářův účet účet-li k dispozici:
Popis: Když jsou čtenáři přihlášeni ke svým účtům, vidí řadu karet pro přístup k jejich účtům. OpacNav se objeví nad tímto seznamem záložek a OpacNavBottom objeví pod nimi. Pokud nejste na stránkách čtenářských účtů, HTML v OpacNavBottom jen se objeví přímo pod OpacNav .
2.1.11.2.33. OpacNavRight
Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.
Popis: HTML vložené v této předvolbě se objeví na pravé straně OPAC pod přihlašovacím formulářem. Není-li přihlašovací formulář vidět, tento obsah se posune nahoru v pravém sloupci.
2.1.11.2.34. OPACNoResultsFound
Ne výchozí
Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.
Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

Poznámka

Můžete vsunout zástupná místa {QUERY_KW}, která budou nahrazena hledanými slovy z dotazu.
2.1.11.2.35. OpacPublic
Výchozí: Povolit
Text: ___ Koha OPAC jako veřejný. Privátní OPAC vyžaduje autentikaci, dříve než je možné se k němu přihlásit.
Hodnoty:
 • Neumožnit
 • Umožnit
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na "Nepovolit", tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí "Povolit", aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.
2.1.11.2.36. OPACResultsSidebar
Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu
Popis:
 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.
Výchozí: <li><a href="http://worldcat.org/search?q={TITLE}" target="_blank">Další knihovny (WorldCat)</a></li> <li><a href="http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}" target="_blank">Další databáze (Google Scholar)</a></li> <li><a href="http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr" target="_blank">On-line obchody (Bookfinder.com)</a></li>
Text: Zahrnout pole "Více vyhledávání" na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Poznámka

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.
OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna
Text:___ jednotky zobrazit ve dvou záložkách, kde první záložka obsahuje jednotky (exempláře) které jsou v uživatelově knihovně. Druhá záložka obsahuje všechny ostatní jednotky.
Separate holdings záložka
 • Neoddělovat
 • Oddělovat
OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.
2.1.11.2.39. OPACShowBarcode
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ čárový kód jednotky (exempláře) na kartě jednotek (exemplářů).
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ jméno čtenáře který si vypůjčil jednotku (exemplář) na detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na "Zobrazit" by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.
Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
Text: ___ čtenářům v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)
 • show_holds
 • Zobrazuj rezervace podle pořadí
 • Zobraz úroveň priority
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ odkaz na nedávné komentáře v tiráži OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud jste se rozhodli povolit komentáře v knihovním katalogu nastavením reviewson na "Povolit", můžete zahrnout odkaz na nedávné připomínky k vyhledávacímu poli v horní části vašeho OPACu.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ nepoužité autority v prohlížení autorit v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte "Nezobrazovat" zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.
2.1.11.2.44. OpacStarRatings
Výchozí: ne
Text: Zobrazovat hvězdičkové hodnocení ___ na stránkách.
Hodnoty:
 • ne
 • Jen podrobnosti
 • výsledky a detaily
Popis:
 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.
Výchozí: Zobrazit
jméno knihovníka, který zpracoval návrh na nákup do fondu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • If you're allowing patrons to make purchase suggestions then they will see the 'my suggestions' tab when logged in. This tab shows the patron the librarian who approved or rejected the purchase suggestion. This preference controls if the patron sees the librarian's name or not.
2.1.11.2.46. opacthemes
Default: bootstrap
Text: Použit ___ témata v OPACu
Hodnoty:
 • Bootstrap
  v celém záznamu
Výchozí: Ne
Text: Když čtenář klikne na odkaz na jiné webové stránky z vašeho OPACu (jako Amazon nebo OCLC) ___ otevřete se webová stránka v novém okně.
Hodnoty:
 • ano
 • ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.
2.1.11.2.48. OPACUserCSS
Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu
Popis:
 • OPACUserCSS allows the administrator to enter styles that will overwrite the OPAC's default CSS as defined in 'opaclayoutstylesheet' or 'opacstylesheet'. Styles may be entered for any of the selectors found in the default style sheet. The default stylesheet will likely be found at http://your_koha_address/opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css. Unlike OpacAdditionalStylesheet and opaclayoutstylesheet this preference will embed the CSS directly on your OPAC pages.
2.1.11.2.49. OPACUserJS
Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat program v JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všech stránkách v OPACu. Administrátoři mohou používat toto nastavení k přizpůsobení některé z interaktivních sekcích Koha, přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové JQuery skripty používané knihovnami Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit detaily OPAC pomocí XSLT stylu na ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazit výsledky vyhledávání použitím XSLT stylu v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • např.: http://mykohaopac.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.11.3. Funkce

Výchozí: 50
text: Zobrazit ___ výsledky vyhledání v RSS vlákně.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ the acquisition details on OPAC detail pages.
Hodnoty:
 • Zobrazit
 • Nezobrazovat
Popis:
 • This preference shows the patrons how many items are on order in the Holdings tab if you have the AcqCreateItem set to 'cataloging the record'
2.1.11.3.3. OpacAuthorities
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenáři hledat v autoritních záznamech.
Popis:
 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to "Allow" patrons can use this search link of the OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu
 • Nepovolit
2.1.11.3.4. opacbookbag
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům ukládat si položky dočasně do "košíku" na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Tato předvoba umožňuje čtenářům dočasně si uložit seznam položek nalezených v katalogu. Použitím košíku, čtenář si může vytisknout nebo poslat e-mailem seznam nalezených položek. Čtenář nemusí být přihlášen. Tento seznam je dočasný a bude smazán na konci relace (když čtenář opustí OPAC).
2.1.11.3.5. OpacBrowser

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům procházet věcnými autoritami na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.3.6. OpacBrowseResults
Výchozí: povolit
Text: ___ prohlížení a stránkování výsledků vyhledání v detailních stránkách na OPACu.
Hodnoty:
 • zakázat
 • povolit
Popis:
 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.
2.1.11.3.7. OpacCloud

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ oblak předmětových témat na OPACu
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Důležité

spusťe Plánovač úlohg pro prohlížeč autorit abyste vytvořili prohlížecí seznam
2.1.11.3.8. OPACFinesTab
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům aby viděli záložku Pokuty na stránce Můj účet v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.3.9. OpacHoldNotes
Výchozí: Nepovolit
čtenářům připojit poznámku při vytváření rezervace.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Zakázat
2.1.11.3.10. OpacItemLocation
Výchozí: jen signaturu
Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání
Hodnoty:
 • jen signaturu
 • kód sbírky
 • umístění
Popis:
 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.
2.1.11.3.11. OpacPasswordChange
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.
2.1.11.3.12. OPACPatronDetails
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům oznamovat do knihovny změny v jejich kontaktních informacích z OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.
  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  Poznámka

  Můžete řídit, která pole vidí čtenář, a která může můžete upravit přes OPAC nastavením předvolebPatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryFieldPatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField
2.1.11.3.13. OPACpatronimage
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ obrázek čtenáře na čtenářově informační stránce v OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Pokud je povoleno Obrázky čtenářů odesílání snímků čtenářů prostřednictvím zaměstnanců klienta, pak toto nastavení "Zobrazit" zobrazí obrázek čtenáře, ze souboru co máte pro ně uložené, když si čtenáři prohlížejí své osobní údaje na svém účtu v OPACu.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ seznam autorů/předmětů v rozbalovacím menu pro kombinované vyhledávání na detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Zobrazit
  • Důležité

   Tím se zobrazí pouze vyskakovací okno, pokud nepoužíváte styly XSLT. Zkontrolujte svůj OPACXSLTDetailsDisplay abyste zjistili, jaký styl používáte.
 • Nezobrazovat
  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena na "Zobrazit" a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko "Hledat" v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.
2.1.11.3.15. OpacTopissue
Výchozí: Nepovolit
Text? ___ čtenářům přístup do seznamu nejčastějších výpůjček na OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Odkaz na "Nejoblíbenější" se objeví v horní části vašeho OPACu
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference allows the administrator to choose to show the "Most Popular" link at the top of the OPAC under the search box. The "Most Popular" page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to 'Don't allow' until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what's popular in your library.
2.1.11.3.16. opacuserlogin
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům se přihlásit do jejich účtů v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu
2.1.11.3.17. QuoteOfTheDay
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato funkce vám umožní zadat řadu citací, které se pak zobrazí na domovské OPAC v náhodném pořadí. Chcete-li přidat / editovat citace, navštivte Editor citátů v nabídce Nástroje.
2.1.11.3.18. RequestOnOpac
Výchozí: Povolit
reviewson
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.3.19. reviewson
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům dělat poznámky na položkách v OPACu.
Hodnoty:
 • Povolit
  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu
  • Předvolba opacuserlogin potřebuje být nastaveno na "Povolit"
 • Nepovolit
Popis:
 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to "Allow" reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Comments tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.
2.1.11.3.20. ShowReviewer
Výchozí: Plné jméno
Text: Zobrazit ___ čtenáře s komentáři na OPACu.
Hodnoty:
 • Křestní jméno
 • první jméno a poslední iniciály
 • plné jméno
 • příjmení
 • bez názvu
 • uživatelské jméno
Popis:
 • Pokud byste chtěli chránit soukromí vašich čtenářů v OPACu, můžete si vybrat, abyste zakryli jejich jména nebo části jejich jmen na připomínkách, které zanechávají v bibligrafických záznamech v knihovním systému. Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" aby toto možnost byla účiná
2.1.11.3.21. ShowReviewerPhoto
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ fotografii hodnotitele vedle připomínek v OPACu.
Hodnoty:
 • Skrýt
 • Zobrazit
  • Předvolba reviewson musí být nastavena na "Povolit" a ShowReviewer musí být nastavena na "Zobrazit" aby tato předvolba byla účinná
Popis:
 • Tento systémová předvolba knihovny umožňuje zobrazit avatary vedle čtenářovy připomínky v OPACu. Tyto avatary jsou staženy z Libravatar , což je open-source zdroj, který umožňuje uživatelům Internetu vybrat si malou ikonu, která se se zobrazí vedle jejich jména na různých webových stránkách. Knihovna nemá žádnou kontrolu nad ikonkami čtenářů, které si vybrali že je budou používat.
2.1.11.3.22. SocialNetworks
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ odkazy na sociální sítě v detailních stránkách OPACu.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

Důležité

Aby tato sdílená tlačítka po klepnutí fungovala, musíte mít vyplněnou předvolbu OPACBaseURL .
2.1.11.3.23. návrh
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.
Hodnoty:

2.1.11.4. Politika

Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vybrat si pobočku, když dělají návrhy na zakoupení knih
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na "Povolit" a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.
Default: Don't block
Asks: ___ expired patrons from OPAC actions such as placing a hold or renewing.
Hodnoty:
 • Blokovat
 • Neblokovat
Popis:
 • This preference lets you set a default value for how Koha handles permissions for patrons who are expired. This preference can be overwritten by the setting on individual patron categories.
Výchozí: Povolit
Text: ___ uživatelům OPACu vytvářet veřejné seznamy
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na "Nedovolit" pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

Důležité

Tato předvolba bude účinná, jestliže máte předvolbu Virtuální regály nastavenou na "Povolit"
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ uživatelům OPACu sdílet soukromé seznamy s jinými čtenáři.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This feature will add the option for patrons to share their lists with other patrons. When this is set to 'Allow' patrons will see a share link at the top of their list. When they click that link it will ask for the email of the patron they would like to share with. Koha will then email the patron an invitation to see the list.
2.1.11.4.5. OPACFineNoRenewals
Výchozí: 99999
text: Povol pouze čtenářům prodlužovat si jejich výpůjčky přes OPAC, když mají méně než ___ USD v pokutách.

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Důležité

Chcete-li povolit prolongaci výpůjček v OPACu, předvolbu opacuserlogin je třeba nastavit na "Povolit"
2.1.11.4.6. OpacHiddenItems
Povolit definici pravidel uživatele pro skrytí specifických výtisků na OPACu. Viz podrobněji v: docs/opac/OpacHiddenItems.txt

Poznámka

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace
Popis:
 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:
  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  Will block items with an itype code of 07 or 10 as well as items that have a shelving location of STAFF or ISO.
  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky "Služební", items.itype s kódem 10 je "Kopie pro archivaci", Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.
2.1.11.4.7. OpacRenewalAllowed
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenáři prolongovat svoje výpůjčky přes OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.
2.1.11.4.8. OpacRenewalBranch
Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)
Text: Použij ___ jako kód pobočky pro uložení do tabulky statistik
Hodnoty:
 • NULL
 • 'OPACRenew'
 • domovská pobočka jednotky (exempláře)
 • domovská pobočka čtenáře
 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen
Popis:
 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ nákupní návrhy od jiných čtenářů na OPACu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Výchozí: Neomezovat
Text: ___ čtenářova vyhledávání v knihovně, ve které je registrován.
Hodnoty:
 • Neomezuj
  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček
  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte "Neomezovat"
 • Omezit
  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole
  • opacuserlogin potřebuje být nastaven do stavu "Povolit"
2.1.11.4.11. singleBranchMode
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům vybrat jejich pobočku na OPACu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • This preference is for libraries that have branches but do not want to share their items among other branches within their system. If the preference is set to "Don't allow" then holdings will be shown for all branches within a system. On the "Home" screen of the OPAC users have the choice of narrowing down results by item location. Setting this preference to "Allow" will display only one branch's holdings.

2.1.11.5. Soukromí

2.1.11.5.1. AnonSuggestions
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům podávat návrhy na zakoupení nových knih via OPAC.

Důležité

Jestliže je nastaveno na "Povolit", návrhy jsou napojeny na AnonymousPatron
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.11.5.2. AnonymousPatron
Výchozí: 0
jako anonymního čtenáře (pro anonymní návrhy a historii čtení)

Poznámka

Před nastavením této předvolby vytvořit nového čtenáře , který bude použit pro všechny anonymní návrhy a / nebo čtení historie jednotek (exemplářů). Tento čtenář může být jakéhokoliv typu a měl by být pojmenován tak, aby bylo jasné, pro vás, že je anonymní (např. Anonymní čtenář).

Důležité

Remember to use the borrowernumber note the patron's cardnumber for this value. The borrowernumber can be found on the patron record under 'Library use' on the right.
Výchozí: Ponechat
Text: ___ čtenářům hledací historii na OPACu.
Hodnoty:
 • Neudržovat
 • Uchovat
2.1.11.5.4. OPACPrivacy
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ čtenářům změnit své vlastní heslo na OPACu.

Důležité

To vyžaduje opacreadinghistory nastavit na "Povolit" a AnonymousPatron nastavit na číslo vašeho anonymního čtenáře borrowernumber.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • The default privacy setting for each patron category can be set in the Patrons Categories area. If you set this preference to 'allow' then patrons can change that for themselves via the OPAC.
2.1.11.5.5. opacreadinghistory
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům vidět které knihy měli vypůjčené v minulosti.

Důležité

Enabling this will make it so that patrons can view their circulation history in the OPAC unless you have OPACPrivacy set to 'Allow.'

Důležité

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.
2.1.11.5.6. TrackClicks
Výchozí: Nesledovat
Text: ___ odkazy na které čtenář kliká.
Hodnoty:
 • Nesledovat
 • Sledovat
 • Sledovat anonymně
Popis:
 • By setting this preference to one of the track options you will allow Koha to track every link clicked in Koha. This data will be stored in a database table so that you can run reports against that data. If you choose to 'Track' clicks then Koha will record both the link clicked and the logged in user who clicked the link. If you choose to 'Track anonymously' then the borrowernumber will not be recorded, but the rest of the data will.

  Poznámka

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

2.1.11.6. Restricted Page

Using the following preference you can create a page within your Koha system that is accessible by only specific IP addresses. This can be used to house links to databases that can only be accessed from with the library or other licensed content.
Asks: HTML content of your restricted page.
Asks: Access from IP addresses beginning with ___ do not need to be authenticated
Popis:
 • You can enter individual IPS as a comma separated list (ex: '127.0.0,127.0.1') or just the beginning of the IP range allowed (ex: '127.0.')
Asks: Use ___ as title of your restricted page
Popis:
 • This title will appear in the breadcrumb and on the top of the restricted page.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ knihovním čtenářům registraci účtu via OPAC.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • Nastavení této předvolby na "Povolit" poskytne odkaz na OPACu abyste mohli zaregistrovat nový účet. Použitím jiné systémovém preference Self Registrace můžete určit, jak bude tato možnost bude fungovat.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.
Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):
Popis:
 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.
Výchozí: příjmení|křestní jméno
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje definovat, která pole čtenář musí vyplnit na svém vlastním registračním formuláři při předregistraci. Pokud některé z požadovaných polí je prázdné Koha nedovolí čtenáři, aby se zaregistroval.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.

Poznámka

Pokud se chcete požadovat, aby čtenáři ověřovali své účty prostřednictvím e-mailu s PatronSelfRegistrationVerifyByEmail předvolba email bude automaticky označena jako povinná.
Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Pomocí této předvolby můžete skrýt pole ze čtenářovy registrace a aktualizovat formulář v OPACu.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
Text: Použít kód čtenářovy kategorie ___ jako výchozí čtenářskou kategorii pro čtenáře registrované přes OPAC.
Popis:
 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

Důležité

Čtenáři registrující se přes OPAC nebudou muset být schváleni knihovníkem. Z tohoto důvodu se doporučuje, abyste si nastavili prozatímní odkaz Čtenářské kategorie bez výpůjční práva. Čtenáři registrováni touto cestou budou muset přijít do knihovny a nechat ověřit svou identitu před přidělením výpůjčních práv v knihovně. Jakmile čtenář potvrdí svojí identitu před pracovníkem knihovny, může změnit kategorii na čtenáře s oprávněním výpůjček a podávání rezervací a objednávek.

Důležité

Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.
Výchozí: 0
Text: Vymazat předregistrované čtenáře via OPAC, pokud se neverifikují do ___ dní po registraci.
Popis:
Výchozí: Nepožadovat
Text: ___ že předregistrovaný čtenář se může ověřit přes email
Hodnoty:
 • Nepožadovat
 • Požadovat
Popis:
 • Pokud požadujete aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu nebudou moci přihlásit do OPACu, dokud nepotvrdí e-mail zaslaný od Koha. Pokud toto nechcete, pak se čtenáři budou moci přihlásit, jakmile vyplnit registrační formulář. Můžete nastavit PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay pro smazání neověřených registracích po určitém počtu dní.

Poznámka

Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.
2.1.11.8.1. OPACShelfBrowser
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ prohlížeč regálu na detailních stránkách jednotky (exempláře), umožní čtenářům vidět co je v blízkosti této jednotky v regále.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko "Procházet regál" umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

Důležité

Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).
Výchozí: Neužívat
Text: ___ kód sbírky jednotky (exempláře) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.
Výchozí: Použít
text: ___ pobočku, která vlastní jednotku při prohlížení virtuálního regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.
Výchozí: Použít
Text: ___ lokaci jednotky (knihy) když hledáte jednotky v prohlížeči regálu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít
Popis:
 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

2.1.12. Čtenáři

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastvaení > Čtenáři
2.1.12.1.1. AutoEmailOpacUser
Výchozí: Neposílat
Text: ___ e-mail nově založenému čtenáři s detaily jeho účtu
Popis:
 • AutoEmailOpacUser umožňuje uživatelům knihovny, které mají být informován e-mailem o svých účtech, kdy je otevřen nový účet na e-mailovou adresu uvedenou v AutoEmailPrimaryAddress předvolbě. E-mail obsahuje uživatelské jméno a heslo dané čtenáři nebo zvolené čtenářem při registraci a může být přizpůsoben úpravou upozornění ACCTDETAILS .
Hodnoty:
 • Neodesílat
 • Odesílat
Výchozí: střídavý
Text: Použij ___ čtenářovu adresu pro zasílání e-mailů
Hodnoty:
 • střídající
 • první platný
 • domů
 • pracovní
Popis:
 • Pokud zvolíte "první platný" jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.
2.1.12.1.3. autoMemberNum
Výchozí: Ano
Text: ___ jako výchozí, do pole čísla čtenářského průkazu na čtenářské obrazovce na nejbližší dostupné číslo karty
Hodnoty:
 • Ano
  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře
 • Ne
Popis:
 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na "Vložit" systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.
Výchozí: příjmení|číslo průkazu|čárový kód
Text: Následující sloupce v databázi musejí být vyplněny ve formuláři pro registraci čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna potřebuje pro účty čtenářů. Zadejte názvy polí oddělené | svislítkem. To zajišťuje, že základní informace jsou uvedeny v záznamu každého čtenáře. Pokud čtenář nechá jedno z povinných polí prázdné, vypíše se chybové hlášení a účet nebude vytvořen.

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
Výchozí: otec|matka
Text: Ručitelé mohou být následující z těch které garantují ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci systému definovat platné vztahy mezi ručitelem (obvykle rodič) a zaručeným (obvykle dítě). Definování hodnot pro toto pole nedává ručiteli povinné pole při přidávání typu čtenáře zaručeného. Tato předvolba vytváří rozevírací roletku označující vztah ručitele zaručeného. Chcete-li zakázat možnost přidávat typy dětí v Koha, můžete nechat toto pole prázdné.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |
Výchozí: aktuální datum
Text: Když obnovujete čtenáře, odvoďte nové expirační datum od ___
Hodnoty:
 • aktuálního datumu.
 • datum této expirace.
Popis:
 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek 'aktuální datum" přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí "aktuální expirační datum" vychází nové období od data expirace předchozího období.
2.1.12.1.7. BorrowersTitles
Výchozí: Pan|Paní|Slečna
Text: Čtenáři mohou mít následující tituly ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

Důležité

Vložte více možností oddělených svislítkem |
Text: Následující sloupce databáze se nezobrazí na vstupní obrazovce čtenáře: ___
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje systémovému správci zvolit, která pole vaše knihovna nepotřebuje vidět na vstupním formuláři čtenáře. Zadejte názvy polí oddělené|(svislítkem).

Důležité

Oddělujte pole pomocí |

Poznámka

Pro pomoc s názvy polí, požádejte správce systému nebo zobrazení struktury databáze spojenou se čtenáři v tabulce.
2.1.12.1.9. CardnumberLength
Text: Přihlašovací heslo pro knihovníky a čtenáře musí být min. ___ znaků dlouhé.
Popis:
 • The length can be a single number to specify an exact length, a range separated by a comma (i.e., 'Min,Max'), or a maximum with no minimum (i.e., ',Max'). If 'cardnumber' is included in the BorrowerMandatoryField list, the minimum length, if not specified here, defaults to one.
2.1.12.1.10. checkdigit
Výchozí: Ne
Text: ___ kontroluj a konstruuj číslo karty čtenáře ve stylu Katipo
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne

Důležité

Toto překoná nastavení autoMemberNum pokud je zapnuté.
2.1.12.1.11. EnableBorrowerFiles
Výchozí: Ne
Text: ___ povolit možnost uploadu (nahrání) a připojení souborů k záznamu čtenáře
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Popis:
 • Pokud je povoleno toto přidá záložku "Files" na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.
Výchozí: Povolit
Text: ___ čtenářům si vybrat, která upozornění obdrží a kdy je obdrží.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.
Popis:
 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na "Povolit" umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)
Výchozí: Povolit
Text: ___ hledání, úpravy a zobrazení uživatelských atributů čtenáře.
Hodnoty:
Popis:
 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

Poznámka

Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.
Výchozí: Ano
Asks: ___ charge a fee when a patron changes to a category with an enrollment fee.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Výchozí: Povolit
Zaměstnanci nemají povoleno procházet historii výpůjček čtenářů

Důležité

Pokud máte nastavenou předvolbu OPACPrivacy na "Povolit" a čtenář se rozhodne, že nechce mít historii svých výpůjček zachovanou, knihovníci uvidí pouze aktuální výpůjčky.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

Důležité

Tato data se uchovávají v sytému bez ohledu na vaší volbu.
2.1.12.1.16. MaxFine
Výchozí: 9999
Zpozdné pro všechny výpůjčky půjdou až do
Popis:
 • Tato předvolba určuje výchozí strop narůstajících pokut čtenáři. Ponechání této předvolby prázdné znamená, že neexistuje žádný limit na výši pokut čtenáře. Pokud byste chtěli, jednotlivé limity jsou specifikovány v pravidlech Matice výpůjčních pravidel .
Asks: Send an account expiration notice when a patron's card will expire in ___ days.
Popis:
 • If you would like to notify patrons that their accounts are about to expire then you can enter a number of days before expiration in this preference. The notice text can be customized in the Notices & Slips tool.

Důležité

You will need to enable the membership expiry cron job for this notice to send.
2.1.12.1.18. minPasswordLength
Výchozí: 3
Text: Přihlašovací heslo pro knihovníky a čtenáře musí být min. ___ znaků dlouhé.

Důležité

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC
Výchozí: 30
Text: Zobrazit oznámení, že registrace čtenáře vyprší ___ dní předem.
Popis:
 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

Důležité

Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.
2.1.12.1.20. patronimages
Výchozí: Povolit
Text: ___ nahrát (upload) obrázky a zobrazovat čtenářovy obrázky v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • If this preference is set to 'Allow' the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimage preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.
2.1.12.1.21. PatronsPerPage
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
Popis:
 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.
Asks: Use the SMS::Send:: ___ driver to send SMS messages. Define a username/login ___ and a password ___.

Důležité

Please refer to your national laws concerning the sending of bulk SMS messages before enabling this feature.
Popis:
 • Some examples of values for the driver are:
  • SMS::Send::Us::Ipipi
  • SMS::Send::US::TMobile
  • SMS::Send::US::Verizon
  • SMS::Send::IN::Unicel

  Důležité

  Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.
  Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

Důležité

Musíte povolit EnhancedMessagingPreferences aby toto fungovalo.
2.1.12.1.23. StatisticsFields
Výchozí: location|itype|ccode
Text: Zobrazit následující sloupce z tabulky items z databáze jednotek (exemplářů) jako sloupce na záložce statistik ve čtenářově záznamu: ___

Důležité

Vložte hodnoty oddělené svislítky (|)
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ oznámení čtenáři po telefonu pomocí Talking Tech i-Tiva (současné době podporováno: překročení výpůjční doby, předupozornění a rezervace).
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:

Důležité

Potřebuje, abyste měli EnhancedMessagingPreferences nastaveno na "Povolit".
2.1.12.1.25. uppercasesurnames
Výchozí: Ne
Text: ___ pamatuj a zobrazuj příjmení velkým písmem.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
2.1.12.1.26. useDischarge
Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ librarians to discharge borrowers and borrowers to request a discharge.
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
Popis:
 • A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money.

  Poznámka

  In France a "quitus" ("discharge") is needed if you want to register for an account in a library or a university).

  Poznámka

  Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.
NorwegianPatronDBEnable Default: Disable
Asks: ___ the ability to communicate with the Norwegian national patron database via the ___ endpoint.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Výchozí: Ne
Asks: ___ search the Norwegian national patron database after a local search result was found.
Hodnoty:
 • Ano
 • Ne
Asks: Communicate with the Norwegian national patron database using the username ___ and the password ___.
Popis:
 • You can get these from "Base Bibliotek", which is maintained by the Norwegian National Library.

2.1.13. Hledání

Cesta: Více > Administrace > Globalní systémová nastavení > Vyhledávání

2.1.13.1. Funkce

Výchozí: Neužívat
Text: ___ čtenářům hledací historii na OPACu.
Hodnoty:
 • Neudržovat
 • Uchovat
Popis:
 • This preference controls whether the staff client keeps search history for logged in users. Search history will be accessible under the link to your account in the top right of the staff client.
Výchozí: Nezahrnovat
Text: ___ viz od (non-preferred form) záhlaví v bibliografickém vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
 • Zahrnout
Popis:
 • Pokud je tato předvolba nastavena, pak vyhledávač zahrne do indexování viz od hesla z autoritních záznamů do bibliografických záznamů při indexování, takže při hledání zastaralých (nepreferovaných) výrazů se budou vracet relevantní záznamy. Například při hledání kuchaření (starý výraz) dostanete tituly s hlavičkou vaření (nový výraz).

Důležité

Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb
2.1.13.1.3. OpacGroupResults
Výchozí: Neužívat
Text: ___ PazPar2 k seskupení podobných výsledků v OPACu.
Hodnoty:
 • Nepoužívat
 • Použít

Důležité

Toto vyžaduje aby PazPar2 bylo nastaveno a běželo.
2.1.13.1.4. QueryAutoTruncate
Výchozí: automaticky
Text: Proveďte vyhledávání s pomocí zástupných znaků (je-li například Har bude odpovídat Harry Harryho,... atd) ___ (* znak bude použit jako: Har* nebo *protokolování.)
Hodnoty:
 • automaticky
 • jen když * je přidána
Popis:
 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to "automatically" the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word "invent" with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don't want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing "invent*" even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.
2.1.13.1.5. QueryFuzzy
Výchozí: Zkusit
Text: ___ vyhledávat podobně hláskovaná slova ve vyhledávání (například by hledání flang také našlo flange a fang)
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
Popis:
 • This preference enables "fuzzy" searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

Důležité

2.1.13.1.6. QueryStemming
Výchozí: Zkusit
Text: ___ srovnávat slova se stejným slovním kmenem ve vyhledávání
Hodnoty:
 • Nezkusit
 • Zkusit
  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).
2.1.13.1.7. QueryWeightFields
Výchozí: Povolit
Text: ___ pořadí vyhledání podle relevance
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Výchozí: Nutit
Text: ___ předmětové hledání v OPACu a rozhraní knihovníka vyhledávat jen na shodu kompletních podpolí
Hodnoty:
 • Nenutit
  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)
 • Nutit
  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)
Popis:
 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na "Nutit", kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na "Nenutit" se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
Výchozí: Zahrnout
Text: ___ členěním pro vyhledání vytvořené kliknutím na předmětovou klasifikaci.
Hodnoty:
 • Nezahrnovat
  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)
 • Zahrnout
  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))
Popis:
 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na "Zahrnout", pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než "a"), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole "a"). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole "a"), nastavte tuto předvolbu "Nezahrnout."

Důležité

Tato předvolba předpokládá že užíváte XSLT stylesheety, jak je nastaveno v předvolbě OPACXSLTDetailsDisplay
2.1.13.1.10. UseICU
Výchozí: Nepouzívá
Text: ___ ICU Zebra indexoace.
Hodnoty:
 • Neužívat
 • Užívat
Popis:
 • ICU je sada knihoven poskytujících kódu podporu Unicode a globalizace softwarových aplikací. To znamená, ICU Zebra indexování je nutné pouze pokud používáte ne-románské znaky typické pro katalogizaci. Pokud používáte ICU Zebra indexování nepoužívejte QueryFuzzy .

Důležité

Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

Důležité

Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .
2.1.13.1.11. UseQueryParser
Výchozí: Nezkoušet
Asks: ___ to use the QueryParser module for parsing queries.

Poznámka

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.
Hodnoty:
 • Nezkoušet
 • Zkusit
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.
defaultSortField Výchozí: author
defaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení, setřídit výsledky v knihovnickém intranetu podle ___ . ____
Popis:
 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
defaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • nazev
 • celkové číslo výpůjček
defaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
2.1.13.2.2. displayFacetCount
Výchozí: Nezobrazovat
Text: ___ počet fasetů.
Popis:
 • Touto předvolbou můžete rozhodnout, zda zobrazovat, kolikrát je faseta obsažena ve výsledcích vyhledávání v OPACu a v intranetu knihovníků. Význam těchto čísel značně závisí na hodnotě předvolby maxRecordsForFacets . Zobrazení těchto čísel může potenciálně ovlivnit výkon vašeho hledání, a tak ověřte systém s různými hodnotami pro tuto předvolbu, abyste viděli, co funguje nejlépe.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Výchozí: do jakékoliv knihovny
Text: Zobrazovat košíky __
Hodnoty:
 • Knihovna vlastnící výtisk:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna
Popis:
 • This preferenc controls the libraries facet that displays on search results in the staff and opac. The value selected here will determin which library(s) show in the facets when a search is run.
Výchozí: 20
Text: Omez fasety na délku ___ znaků, v OPAcu / knihovnickém intranetu.
Popis:
 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.
2.1.13.2.5. FacetMaxCount
Výchozí: 20
Asks: Show up ___ to facets for each category.
Popis:
 • This preference allows you to control how many possible limits show under each heading (Author, Series, Topics, etc) on the facets in the OPAC.
Výchozí: 20
Text: Zobrazit až do ___ jednotek bibliografického záznamu ve výsledcích vyhledávání
Popis:
 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.
Výchozí: 20
Text: Konstruujte fasety založené na ___ záznamech z výsledků vyhledávání.
Popis:
 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.
Výchozí: 20
Asks: For records with many items, only check the availability status for the first ___ items.
Popis:
 • Availability statuses may show incorrectly in search results if a record has more items than the limit set. Statuses will display correctly in the record details. Leave empty for no limit.
2.1.13.2.9. numSearchResults
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nestavení zobraz ___ výsledků na stránku v knihovnickém intranetu.
OPACdefaultSortField Default: relevance
OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně
Text: Ve výchozím nastavení setřiďte výsledky v OPACu podle ___. ___
Popis:
 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.
OPACdefaultSortField Hodnoty:
 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • nazev
 • celkové číslo výpůjček
OPACdefaultSortOrder Hodnoty:
 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A
Výchozí: Nezobrazovat
text: ___ pobočka jednotky (exempláře) a signaturu v OPACu ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba "Zobrazit" umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.
Výchozí: 20
Text: Ve výchozím nastavení, zobraz ___ výsledků na stránku v OPACu.
Default: don't search
Asks: When searching on the ISBN index, ___ on all variations of the ISBN.
Hodnoty:
 • don't search
 • search
Popis:
 • With this preference set to search you'll be able to search for ISBNs even if there are dashes or spaces in the field. So if you search for 9781843345855 but the ISBN was cataloged as 978-1843345855 you'll still be able to find it if this preference is set to 'search'.

Důležité

This preference has no effect if UseQueryParser is on
(vložte kódy jazyků podle ISO 639-2 oddělené znakem "|" nebo ",").
Popis:
 • This preference will allow you to decide what languages show in the pull down menu on the advanced search page in the OPAC and the staff client. If this preference is left blank, all languages will show. To limit the languages that are shown enter their ISO 639-2 language codes separated by comma ( , ) or bar ( | ). For example to limit listing to French and Italian, enter ita|fre.
Výchozí: itemtype
Text: Zobrazit záložky v OPACu a knihovnickém intranetu v pokročilém vyhledávání pro tyto pole ___ (oddělte hodnoty |).
Popis:
 • Na stránce pokročilého vyhledávání můžete zvolit, zda povolíte filtry na jeden nebo všechny z následujících typů: Typ jednotka (itemtypes), Kód sbírky (CCODE) a Umístění (LOC). Pokud byste chtěli možnost omezit vyhledávání, např. na jen Typ jednotky a Umístění zadali byste itemtypes|loc v poli předvoleb. Pořadí těchto polí bude určovat pořadí karet v OPAC a v intranetu knihovníků u obrazovek pokročilého vyhledávání. Hodnoty v rámci hledání typu jsou skládány dohromady, přičemž každý jiný typ vyhledávání je filtrován společným omezením dotazu. Aktuálně uložené hodnoty jsou bez požadovaných úprav. Každá sada pokročilých vyhledávacích polí je zobrazeny na záložkách (kartách) jak na OPACu, tak i na intranetu knihovníka. První hodnota v AdvancedSearchTypes systémové preference je vybraná karta; pokud nejsou žádné hodnoty uvedeny, je použit "itemtypes". Pro jiné než ItemType hodnoty, musí hodnota v AdvancedSearchTypes odpovídat autorizované hodnotě "Název", a musí být indexovány s "mc-" prefixem před tímto názvem.
Výchozí: nezobrazovat
Text: Výchozí, ___ "Více možností" v pokročilém vyhledávání na OPACu v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazovat
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v intranetu Koha si můžete vybrat vynutit, aby hledání bylo hledání fráze nastavením této předvolby na "Použít." To umožní přesnější výsledky než dělat obecné vyhledávání klíčových slov.
Výchozí: neužívat
Text: Výchozí, ___ operátor "phr" v signatuře a standardním čísle při vyhledání na OPACu
Hodnoty:
 • neužívat
 • užívat
Popis:
 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v Koha OPAC si můžete vybrat, aby hledání bylo hledání přesné fráze pomocí toto nastavení na "užívat." To umožní přesnější výsledky než vyhledávání na obecné klíčové slovo.

2.1.14. Periodika

Cesta: Více > Administrace > Globalní sytémová nastavení > Periodika
Výchozí: Záložka předplatného
Text: Zobraz ___ jako výchozí kartu pro periodika na OPACu.
Hodnoty:
 • Kartu jednotek
 • Záložka Sbírek Periodik

  Důležité

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.
 • Záložka Předplatné
Výchozí: 3
Text: Zobrait ___ předchozí sešity periodika na OPACu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.
Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ návrhy na periodika v případě obnovování odběru.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Popis:
 • Pokud je nastaveno na "Přidávat", bude tato předvolba automaticky přidávat periodika do automatických návrhů na nákupy, když kliknete na obnovení odběru. Pokud nechcete používat akviziční modul pro správu nákupů seriálů, je nejlepší nechat toto nastavení na "Nepřidávat."
Výchozí: Umístit
Text: ___ došlá rezervovaná periodika na kolovací seznam.
Hodnoty:
 • Umístit
 • Neumístit

2.1.14.5. RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy
Popis:
 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

2.1.14.6. RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat
Text: ___ došlá periodika dát na kolovací seznam.
Popis:
 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to "Add", serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.
Hodnoty:
 • Přidat
 • Nepřidat
Výchozí: 3
Text: Zobrazit ___ předchozích čísel na intranetu knihovníka.
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.
Text: Seznam polí, které se nesmějí přepsat, když je předplatné duplikováno (Oddělené svislítkem |) ___
Popis:
 • Při duplikování předplatného někdy nechcete všechna pole duplikovala, pak pomocí této předvolby můžete vypsat pole, která nechcete duplikovat. Tyto názvy polí se přebírají z tabulky předplatného v databázi Koha. Jaká pole jsou v této tabulce zjistíte na webu DB schéma Koha .
Výchozí: plná historie
Text: Když zobrazujete informace o předplatném pro bibliografický záznam, předvyberte ___ pohled na sešity peridik
Hodnoty:
 • krátká historie
 • celá historie
Popis:
 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The 'brief' option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The 'full' option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.
Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Intranet

2.1.15.1. Vzhled

2.1.15.1.1. Display856uAsImage
Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků
Text: Zobrazit URI v poli 856u jako obrázek na: ___
Hodnoty:
 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách
  • Důležité

   Zatím neimplementováno
 • Jen na detailní stránce
 • Ani detaily nebo stránky výsledků
 • Jen stránky výsledků
  • Důležité

   Zatím není implementováno.
Popis:
 • Nadto, že byla tato předvolba nastavena, musí být odpovídající XSLT volba zapnuta. Také musí mít odpovídající pole 856q platný obrázkovou MIME příponu (např. "jpg") nebo MIME typ obrázku (tj. počínaje "image/"), nebo obecný indikátor "img" vložený do pole. Pokud jsou splněny všechny tyto požadavky, bude obrazový soubor, zobrazen místo standardního textu odkazu. Kliknutím na obrázek se to otevře stejně jako kliknutím na text odkazu. Když kliknete na obrázek, mel by se měl otevřít do plné velikosti, v aktuálním okně nebo v novém okně v závislosti na hodnotě v systémové předvolby OPACURLOpenInNewWindow .
2.1.15.1.2. DisplayIconsXSLT
Výchozí: Zobrazit
formát, cílovou skupinu, a typ materiálu v XSLT MARC21 výsledcích a na detailních stránkách v inferfejsu obsluhy.

Důležité

XSLTResultsDisplay a / nebo XSLTDetailsDisplay musí být nastavena, aby se použil XSLT stylesheet (výchozí nebo uživatelský), který zobrazí tyto ikony.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Poznámka

Viz XSLT Icon Guidepro více informací o těchto ikonách.
2.1.15.1.3. intranet_includes
Výchozí: includes
Text: Použít vkládané soubory z adresáře ___ v adresáři šablon, namísto includes/. Nechte prázdné pokud nechcete.
Text: Vložte přídavné CSS stysheety ___ k překonání určitých nastavení ve výchozím CSS.
Popis:
 • This preference is used to set the background color and style of the Staff Client. The value is a .css file. The system administrator should determine which file is appropriate. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

Důležité

Ponechte prázdné, pokud nechcete
2.1.15.1.5. IntranetFavicon
Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Proměňte své logo do favicon pomocí Favicon Generator .
Popis:
 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé "K" v logu Koha.
Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.
2.1.15.1.7. IntranetNav
Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)
text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.
Popis:
2.1.15.1.9. intranetstylesheet
Text: Používat CSS stylesheet /css/ ___ na všech stránkách OPACu, namísto výchozího
Popis:
 • The Intranetstylesheet preference is a layout and design feature for the intranet or staff client. This preference allows a library to customize the appearance of the Staff Client. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.
2.1.15.1.10. IntranetUserCSS
Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu
2.1.15.1.11. IntranetUserJS
Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu
Popis:
 • Tato předvolba umožňuje správci zadat JavaScript nebo jQuery, který bude vložený na všechny stránky knihovnického intranetu. Administrátoři mohou používat toto nastavení a tak přizpůsobit některé z interaktivních sekcích Koha, např. přizpůsobení textu pro výzvu k přihlášení. Ukázkové skripty používané v knihovně JQuery Koha lze nalézt na wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.
2.1.15.1.12. SlipCSS
Asks: Include the stylesheet at ___ on Issue and Reserve Slips.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://
Popis:
 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ obrázky pro autorizované hodnoty (jako ztracené statusy a umístění) ve výsledcích vyhledávání.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.1.14. staffClientBaseURL
Text: Rozhraní pro knihovníky na na http:// ___
2.1.15.1.15. šablona
Výchozí: prog
Text: Použít ___ vzhled na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • prog

Důležité

Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)
2.1.15.1.16. XSLTDetailsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobraz detaily v knihovnickém intranetu pomocí XSLT šablony v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.
2.1.15.1.17. XSLTResultsDisplay
Výchozí: výchozí
Text: Zobrazení výsledků v knihovnickém s XSLT šablonou v ___
Hodnoty:
 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo "normálně"
 • vložit "Výchozí" pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)
  • ex: http://mykoha.org/stylesheet.xsl
Popis:
 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

2.1.15.2. Možnosti

2.1.15.2.1. HidePatronName
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ jméno čtenáře, který měl jednotky vypůjčené nebo rezervované na podrobných stránkách obrazovky "Podat rezervaci".
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
2.1.15.2.2. intranetbookbag
Výchozí: Zobrazit
Text: ___ možnost košíku v knihovnickém intranetu.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Výchozí: Povolit
Text: ___ ztracené jednotky (knihy) na detailních stránkách vyhledání
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.
Výchozí: Nezobrazovat
Asks: ___ WYSIWYG editor when editing certain HTML system preferences.
Hodnoty:
 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
Popis:
 • This preference allows you to chang system preferences with HTML in them to WYSIWYG editors instead of plain text boxes.
2.1.15.2.5. viewISBD
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v ISBD na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.6. viewLabeledMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli návěšťový MARC formát na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit
2.1.15.2.7. viewMARC
Výchozí: Povolit
Text: ___ aby knihovníci viděli záznamy v prostém MARC formátu na knihovnickém intranetu
Hodnoty:
 • Povolit
 • Nepovolit

2.1.16. Nástroje

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Tools
These preferences are in reference to the Batch Item Modification tool.
2.1.16.1.1. MaxItemsForBatch
Výchozí: 10
jednotek v jedné dávce při hromadném mazání nebo úpravě jednotek.
Popis:
 • In the batch item delete tool this will prevent the display of more than the items you entered in this preference, but you will be able to delete more than the number you enter here. In the batch item modification tool this preference will prevent the editing of more than the number entered here.

2.1.16.2. Novinky

2.1.16.2.1. NewsAuthorDisplay
Výchozí: vůbec ne
Asks: Show the author for news items: ___
Hodnoty:
 • Both OPAC and staff client
 • Not at all
 • OPAC only
 • Staff client only
Tyto preference se vážou k nástrojiTvůrce čtenářských karet.
2.1.16.3.1. ImageLimit
Text: Omezení počtu obrázků vytvořených uložených v databázi na ___ obrázků.
Cesta: Vícee > Administrace > Globalní systémová nastavení > Webové služby

2.1.17.1. IdRef

Výchozí: Nepovolit
Asks: ___ the IdRef webservice from the opac detail page. IdRef allows to request authorities from the Sudoc database.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • IdRef is a French service for Sudoc autorities. Using the Sudoc database, it allows to request / modify / add authorities. If a record comes from the Sudoc (so 009 is filled with an integer), at the OPAC you will see "Author: Idref" if a 7..$3 (unimarc author) if filled with a ppn. On clicking on the Idref link, a popup will display.
  The Idref webservice is requested and all records (by roles) for this author will be displayed
  There is 1 line / record and 2 links at the end. 1 will request Koha (cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ident:003381862), the other one will redirect to the sudoc page (http://www.sudoc.fr/003381862).
 • Důležité

  Please note that this feature is available only for libraries using UNIMARC.
 • Poznámka

  The French Sudoc database should not be confused with the US Superintendent of Documents (SuDocs) Classification Scheme.

2.1.17.2. ILS-DI

2.1.17.2.1. ILS-DI
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ ILS-DI služby pro uživatele OPACu
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Text: ___povolené IP adresy pro užívání ILS-DI služeb

2.1.17.3. OAI-PMH

2.1.17.3.1. OAI-PMH
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ OAI-PMH server Koha.
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
Popis:
 • Once enabled you can visit http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl to see your file. For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of 'participants': Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.
Více o protokolu OAI-PMH na http://www.openarchives.org/pmh/
2.1.17.3.2. OAI-PMH:archiveID
Výchozí: KOHA-OAI-TEST
Text: Identifikuj záznamy v tomto sídle s prefixem ___:
Výchozí: Nepovolit
Text: ___ automaticky aktualizovat OAI-PMH sadu, kdykoliv je vytvořen nebo změněn bibliografický záznam
Hodnoty:
 • Vypnout
 • Umožnit
2.1.17.3.4. OAI-PMH:ConfFile
Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.
Více informací viz Vzorový konfigurační soubor v příloze.
Default: will never be emptied or truncated (persistent)
Asks: Koha's deletedbiblio table ___
Hodnoty:
 • will never have any data in it (no)
 • will never be emptied or truncated (persistent)
 • might be emptied or truncated at some point (transient)
2.1.17.3.6. OAI-PMH:MaxCount
Výchozí: 50
Text: Vracet jen ___ záznamů najednou jako odpověď na dotaz ListRecords nebo ListIdentifiers.
Popis:
 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.
2.1.17.4.1. SvcMaxReportRows
Výchozí: 10
Text: Vracet jen ___ řádků ze zprávy požadované pomocí webových služeb.
Popis:
 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.
Cesta: Více > Administrace

Důležité

Konfigurujte všechny "parametry" v pořadí jak se objevují.
Při nastavování Koha systému budete muset přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systému. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Knihovny a skupiny
Při návštěvě této stránky je vám prezentován seznam knihoven a skupin, které již byly přidány do systému.
Přidat novou knihovnu:
 • Kliknout na "Nová knihovna"
 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně
  • Kód knihovny kód by neměl obsahovat žádné mezery a musí být 10 nebo méně znaků. Tento kód se použije jako jedinečný identifikátor v databázi.
  • Tento název se zobrazí na OPACu kdykoliv se název knihovny zobrazuje veřejnosti a mělo by to být jméno, které je srozumitelné vašim čtenářům.
  • Pokud máte skupiny nastavené, můžete si vybrat do které skupiny tato knihovna patří, po vložení kódu a jména
 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce
  • Adresní i všechny kontaktní pole mohou být použita k oznámením podle zvyku každé knihovny
  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému
   • Důležité

    Je nutné zadat e-mailovou adresu knihovny, aby bylo zabezpečeno, že tato oznámení jsou odesílány do / ze správné adresy
  • If you'd like you can enter a different 'Reply-To' email address. This is the email address that all replies will go to.
   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReplytoDefault preference
  • If you'd like you can also enter a different 'Return-Path' email address. This is the email address that all bounced messages will go to.
   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReturnpathDefault preference
  • Jakmile je vyplněno URL pole, pak je jméno knihovny propojeno v tabulce jednotek na OPACu
  • Infobox na OPAC je pro vás, aby podal informace o knihovně, která se zobrazí v OPACu, když přejedete myší nad jménem pobočky v tabulce jednotek (exemplářů)
  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP
   • Důležité

    IP adresa je požadována, jestliže jste nastavili AutoLocation
  • A konečně, pokud máte nějaké poznámky si můžete je dát sem, nebudou zobrazeny v OPACu

Poznámka

Z vypsaných polí, jen "Kód knihovny" a "Jméno" je povinné
Nabudete schopni ty knihovny knihovny, která má napojené čtenáře nebo jednotky (exempláře).
Každá knihovna bude mít odkaz "Upravit" napravo. Klepnutím na tento odkaz pro editování / změnu údajů spojené s dotyčnou knihovnou.

Důležité

Nebudete moc upravit "Kód knihovny"
Chcete-li přidat Vyhledávací doménu nebo Skupinu knihovního majetku, klikněte na tlačítko 'Nová skupina' v horní části obrazovky
Dejte skupině "Typ kategorie vyhledávací domény" a pokud byste chtěli skupinu ukázat v knihovním rozbalovacím menu na vrcholu OPACu (s OpacAddMastheadLibraryPulldown a nastavte na "Přidat") a na stránce pokročilého vyhledávání můžete zaškrtnout box "Zobrazit roletku".
Z polí na formuláři skupin jsou vyžadovány pouze pole "Kód kategorie" a "Název"
Skupiny vyhledávacích domén vám umožní vyhledat současně ve skupinu knihoven současně, namísto hledání jen v jedné knihovně nebo ve všech knihovnách.
Chcete-li zobrazit Skupiny vyhledávacích domén v akci navštivte v knihovnickém intranetu stránku Pokročilé vyhledávání ve vašem systému Koha:
Můžete přiřadit určité kategorie vašim knihovnám tím že jim přiřadíte skupiny
Vlastnosti jsou potom knihovnám přiřazeny pomocí přidávacího nebo editačního formuláře
Koha vám umožňuje organizovat vaše fondy podle typu jednotek a kódů fondu.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní prametry > Typy jednotek
Typy jednotek typicky se určují podle materiálu (knihy, cd, dvd, atd...) ale mohou být využity jakýmkoliv způsobem, který je zaveden ve vaší knihovně
Abyste přidali nový typ jednotky, klikněte na tlačítko "Nový typ jednotky" na vrchu stránky typů.
 • V poli "Typu jednotky" vložte krátký kód pro váš typ jednotky
 • The description is the plain text definition of the item type (for those with multiple languages installed you can translate the item type description in to all of those languages using the 'Translate in to other languages' link)
 • Item types and can grouped together for searching at the same time. For example you can put DVDs and Bluray in to a group called Movie and then they can be searched together. These groups are defined in the ITEMTYPECAT authorized value.
 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky
  • Můžete se vybrat ze řady sbírek ikonek
  • Můžete odkázat na vzdálený obrázek
  • Nebo také nemusíte mít žádný obrázek spojený s typem jednotky
  • Důležité

   To have your item type images appear in the OPAC you need to set noItemTypeImages to 'Show'
   • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Admin
 • For items that you are suppressing from the OPAC you can hide their item type from being searched in the OPAC
 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte "Ne pro výpůjčky"
  • Jednotky označené "Ne pro výpůjčky" se objeví v katalogu, ale nelze je vypůjčit čtenářům
 • U položek, u kterých se účtují poplatky za pronájem, uveďte celkový poplatek, účtované v poli "Půjčovné"
  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)
  • Toto zpoplatní čtenáře při výpůjčce
 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the 'Checkin message' box
  • The Checkin message type can be a Message or an Alert. The only difference between these two is the styling. By default a Message is blue
   and an Alert is yellow.
 • Some SIP devices need you to use a SIP-specific media type instead of Koha's item type (usually lockers and sorters need this media type), if you use a device like this you'll want to enter the SIP media type.
 • Když skončíte, klikněte na "Uložit změnit"
  • Poznámka

   Všechna pole, s výjimkolu "Typ jednotky" jsou editovatelné ze seznamu Typů jednotek
 • Vaš nový typ jednotky se nyní objeví na seznamu
Každý typ jednotky má vedle tlačítko Upravit. Kliknutím na toto tlačítko můžete typ upravovat

Důležité

Nebudete moci upravit kód, který jste přiřadili k "Typ jednotky", ale budete moci upravit popis položky.
Každá typ jednotky má tlačítko Odstranit vedle něj. Chcete-li ten typ odstranit, klikněte na odkaz "Odstranit".

Důležité

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v rámci jenotek ve vašem systému.
Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.
 • Cesta: Více > Administrace > Základní parametry > Autorizované hodnoty
Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav "Ztraceno".
 • Asort1
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • Asort2
  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • BOR_NOTES
  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.
 • Bsort1
  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů
 • Bsort2
  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu
 • CART
 • CCODE
  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DAMAGED
  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DEPARTMENT
  • Departments are required by and will be used in the Course Reserves module
 • HINGS_AS
  • Obecné Jednotky: Označení stavu akvizice :: Tento datový prvek určuje pořizovací stav jednotky v okamžiku vyřizování report.a
 • HINGS_C
  • Obecné Jednotky: Označení úplnosti
 • HINGS_PF
  • Označení fyzické formy
 • HINGS_RD
  • Obecné Jednotky: Označení uchování :: Tento prvek dat určuje zásady uchovávání pro jednotku v době zprávy o jednotkách (výtiscích)
 • HINGS_UT
  • Obecné Jednotky: Označení typu jednotky
 • LOC
  • Umístění ve skladu (obvykle se vyskytuje při přidávání nebo editování jednotky)
 • LOST
  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
 • MANUAL_INV
  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur
  • Důležité

   Nastaví se hodnota jako Autorizovaná hodnota pro kategorii MANULAL_INV se objeví jako popis a Popis autorizované hodnoty bude použit jako částka. Vložte peněžní částku v popisu bez symbolu měny.
 • NOT_LOAN
  • Důvody proč titul není na půjčování
  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu "ztraceno", musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly
  • Poznámka

   Záporné hodnoty stále umožňují rezervace (například. stav objednávky), kdežto kladná čísla nedovolí rezervace či výpůjčky
 • ORDER_CANCELLATION_REASON
  • Reasons why an order might have been cancelled
 • PROC
 • REPORT_GROUP
  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)
 • REPORT_SUBGROUP
  • Toto může být použito k dalšímu třídění a filtrování vašich zpráv. Tato kategorie je ve výchozím nastavení prázdná. Hodnoty zde uvedené, musí obsahovat kódy z autorizovaných hodnot z REPORT_GROUP v poli Popis (OPAC), aby se propojilo s podskupinu do příslušné skupiny.
 • RESTRICTED
  • Stav "Vyhraženo" (Omezená dostupnost) jednotky
 • ROADTYPE
  • 'ROADTYPE' lze použít jako předdefinované typy ulice v adresách čtenářů
 • SIP_MEDIA_TYPE
  • Used when creating or editing an item type to assign a SIP specific media type for devices like lockers and sorters.
 • SUGGEST
  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)
 • WITHDRAWN
  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)
 • YES_NO
  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.
Kromě stávajících kategorií, které přicházejí standardně s Koha, mohou knihovníci přidávat své vlastní kategorie autorizovaných hodnot, aby tak řídili data zadávaná do systému. Chcete-li přidat novou kategorii:
 • Klikněte na "Nová kategorie"
 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)
  • Důležité

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.
 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty
  • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
   • Důležité

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
  • Použijte pole Popis pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete něco jiného zborazit v OPACu, vložte to do "Popis (OPAC)"
  • Pokud byste chtěli omezit tuto kategorii autorizovaných hodnot pouze na určité knihovny, můžete si je vybrat z nabídky "Omezit na pobočky". Chcete-li, aby to viděly všechny knihovny, stačí si vybrat "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
  • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Vaše nová kategorie a hodnota se objeví na seznamu autorizovaných hodnot
Nové autorizované hodnoty mohou být přidány do jakékoliv stávající nebo nové kategorie. Chcete-li přidat hodnotu:
 • Klikněte na "Nová autorizovaná hodnota pro ..."
 • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole "Autorizovaná hodnota"
  • Důležité

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.
 • Použijte pole Popis pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete něco jiného zborazit v OPACu, vložte to do "Popis (OPAC)"
 • Pokud byste chtěli omezit tuto kategorii autorizovaných hodnot pouze na určité knihovny, můžete si je vybrat z nabídky "Omezit na pobočky". Chcete-li, aby to viděly všechny knihovny, stačí si vybrat "Všechny pobočky" v horní části seznamu.
 • Pokud máte StaffAuthorisedValueImages a/neboAuthorisedValueImages nastaveno na zobrazení obrázků pro autorizované hodnoty, můžete vybrat obrázek pod "Vybrat ikonu"
 • Klikněte na Uložit
 • Nová hodnota se zobrazí v seznamu spolu s existujícími hodnotami
Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích
Čtenářské kategorie vám umožní uspořádat své čtenáře do různých rolí, věkových skupin a čtenářských typů.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Čtenářské kategorie
Čtenáři jsou zařazeny do jedné ze šesti hlavních kategorií:
 • Dospělý
  • Nejběžnější typ čtenáře, obvykle používané pro kategorii všeobecný čtenář.
 • Dítě
  • Dětští čtenáři mohou mít ručitele, který je jim přiřazen.
 • Knihovníci (personál)
  • Knihovníci (a pracovníci knihovny) by měli mít přiřazenou kategorii zaměstnanců, takže si můžete nastavit jejich oprávnění a dát jim přístup ke knihovnickému rozhranní, (intranetu).
 • Korporativní
  • Institucionální čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být jako ručitelé za Profesní čtenáře.
 • Profesní
  • Profesní čtenáři mohou být napojeni na Institucionálního čtenáře
 • Statistický
  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako např. vniřní užití jednotek (výtisků).
K přidání nové čtenářské kategorie kliknětre na "Nová kategorie" na vrchu stránky
 • "Kód kategorie" je identifikátor pro váš nový kód.
  • Důležité

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zadejte prostý text kategorie do pole Popis.
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)
  • Důležité

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do.......... Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli "Požadovaný věk".
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do 'Horní limit věku"
  • Důležité

   Tato hodnota bude zkontrolována pouze pokud BorrowerMandatoryField definuje dateofbirth jako povinné pole v čtenářově záznamu záznamu
 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné "Zápisné".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
  • Poznámka

   Depending on your value for the FeeOnChangePatronCategory preference this fee will be charged on patron renewal as well as when they are first enrolled.
 • Pokud chcete, aby váš čtenáři dostávali upomínky, nastavte "Požadují se upomínky" na "Ano"
 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu "Ztracené jednotky" ve služebním intranetu
  • Důležité

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.
 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli "Rezervační poplatek".
  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole
 • V poli "Typ kategorie" vyberte jednu z šesti hlavních rodičovských kategorií
  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.
 • Omezení poboček vám umožní omezit tuto čtenářskou kategorii pouze na některé pobočky ve vašem knihovním systému. Pokud byste chtěli, aby tuto kategorii mohly používat všechny pobočky, vyberte volbu "Všechny pobočky".
 • You can decide if this patron category is blocked from performing actions in the OPAC if their card is expired using the next option. By default it will follow the rule set in the BlockExpiredPatronOpacActions preference
 • Next you can choose the default privacy settings for this patron category. This setting can be edited by the patron via the OPAC if you allow it with the OPACPrivacy system preference.
 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii
  • Důležité

   Vyžaduje to, že máte EnhancedMessagingPreferences povoleno
  • Důležité: Tato nastavení lze měnit pro jednotlivé čtenáře, toto nastavení je jen výchozí a usnadňuje nastavení zpráv pro celé kategorie
   • Poznámka

    Po nastavení výchozí hodnoty pro čtenářskou kategorii můžete vynutit tyto změny pro všechny stávající čtenáře spuštěním borrowers-force-messaging-defaults skriptu nacházející se misc/maintenace adresáři. Požádejte o pomoc správce systému s tímto skriptem.
Tato pravidla definují, jak se rozesílají vaše jednotky (výtisky), jak / kdy se počítají pokuty a jak se zpracovávají rezervace.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Výpůjčky a pravidla poplatků
Pravidla se aplikují z nejvíce konkrétních po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:
 • stejná knihovna, stejný typ čtenáře, stejný typ jednotky
 • stejná knihovna, stejný typ čtenáře, všechny typy jednotky
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejné typy jednotky
 • stejná knihovna, vyšechny typy čtenáře, všechny typy jednotky
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek
The CircControl and HomeOrHoldingBranch also come in to play when figuring out which circulation rule to follow.
 • Pokus je CircControl nastaven na "knihovna kde jste příhlášen/a" pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny ve které jste příhlášen/a
 • Pokud je CircControl nastaven na "knihovna, ze které je čtenář" pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny čtenáře
 • Pokud má nastavení "CircControl" hodnotu "pobočky z které pochází jednotka", pravidla půjčování budou vybírána na základě knihovny, přičemž nastavení "HomeOrHoldingBranch" určuje, zdali použít pravidla z domovské knihovny dané jednotky, nebo z aktuální knihovny dané jednotky.
 • If IndependentBranches is set to 'Prevent' then the value of HomeOrHoldingBranch is used in figuring out if the item can be checked out. If the item's home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

Poznámka

Pokud jste jednopobočkový knihovní systém, vyberte si název pobočky před vytvořením pravidel (pouze pravidlo s volbou "všechny knihovny", může někdy způsobovat problémy s rezervacemi)

Důležité

Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.
Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo "všechny knihovny", chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):
Z matice si můžete vybrat libovolnou kombinaci čtenářských kategorií a typů jednotek a uplatňovat pravidla pro
 • Nejprve si vyberte, na které čtenářské kategorie chcete pravidlo použít. Necháte-li "všechny", budou se bude vztahovat na všechny čtenářské kategorie
 • Vyberte 'Typ jednotek', pro které chcete použít toto pravidlo. Jestliže ponecháte 'Vše', použije se na jednotky všech typů
 • Omezit počet výtisků jedné výpůčky čtenáře zadáním počtu do pole "Současně výpůjček povoleno"
 • If you're allowing OnSiteCheckouts then you may also want to set a limit on the number of items patron's can have onsite.
 • Definujte dobu, po jakou jednotka může být vypůjčena čtenáři. Zadejte počet dní nebo nebo hodin do pole "Výpůjční lhůta".
 • Vyberte, která časová jednotka, dny nebo hodiny, se bude používat při výpočtu výpůjční lhůty a pokut
 • Můžete také definovat pevný termín pro konkrétní čtenářskou kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje své obvyklé výpůjční pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky tohoto typu musí být vráceny k tomuto datu nebo před, či po datu, které určíte.
 • 'Výše pokuty' by měla obsahovat částku, kterou si přejete vybírat při překročení doby výpůjčky
  • Důležité

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).
 • Zadejte 'Interval účtování pokut' ve vámi zvolených jednotkách (např. účtovat pokutu za každý 1 den nebo každé 2 hodiny)
 • 'When to charge' is most handy in libraries that have a fine charging interval of more than 1 day.
  • Ke konci intervalu
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 7 days after the due date, it will always take one fine interval (7 days), before the first fine is charged
  • Start of interval
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 2 days after the due date and the second fine 7 days after the due date.
 • "Bezpokutové období" je období, kdy výpůjčka je již zpožděna ale po dobu tohoto období se nezačně počítat pokuta.
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • "Strop zpozdného" je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty
  • Důležité

   Pokud je toto pole prázdné, pak Koha nebude mít limit pokut pro vypůjčenou jednotku a pokuta bude narůstat. Maximální výše pokuty může být nastavena pomocí systémové předvolby MaxFine .
 • Pokud vaše knihovna pokutuje čtenáře tak, že mu pozastaví účet, můžete zadat počet dní na pozastavení v poli "Pozastavení ve dnech"
  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách
 • Můžete také definovat maximální počet dní, na které budou čtenáři omezeny služby pomocí nastavení 'Maximální trvání omezení'
 • Dále se rozhodněte, zda čtenář může prodloužit tento typ výtisku, pokud ano, zadejte kolikrát ji mohou prodloužit v políčku "Prodloužení povolena"
 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit o jak dlouho se mají výpůjčky prodlužovat (v jednotkách, které si zvolíte) ve sloupci "Prodlužovat o".
 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit jak dlouho před vypršením výpůjční lhůty lze prodloužení provést ve sloupci "Prodloužit lze X dní před".
  • Items can be renewed at any time if this value is left blank. Otherwise items can only be renewed if the item is due after the number in units (days/hours) entered in this box.
 • You can enable automatic renewals for certain items/patrons if you'd like. This will renew automatically following your circulation rules unless there is a hold on the item
  • Důležité

   You will need to enable the automatic renewal cron job for this to work.
  • Důležité

   This feature needs to have the "no renewal before" column filled in or it will auto renew everyday after the due date
 • Pokud čtenář může rezervovat tento typ výtisku, zadejte celkový počet výtisků (tohoto typu), které mohou být rezervovány do pole "Rezervace povoleny"
 • Next you can decide if this patron/item combo are allowed to place holds on items that are on the shelf (or available in the library) or not. If you choose 'no' then items can only be placed on hold if checked out
 • You can also decide if patrons are allowed to place item specific holds on the item type in question. The options are:
  • Povolit: Umožní čtenářům zvolit možnost mezi první dostupnou jednotkou (rezervace na titul) nebo konkrétní jednotku.
  • Nepovolit: Umožní čtenářo zvolit pouze další dostupný
  • Force: Will only allow patrons to choose an specific item
 • A konečně, pokud účtujete půjčovné na tento typ položky a chcete dát konkrétnímu typu čtenáře slevu na tomto poplatku, zadejte procentuální slevu (bez symbolu%), v poli "Sleva půjčovného"
Po dokončení klikněte na tlačítko "Přidat" pro uložení změn. Chcete-li změnit pravidlo, vytvořte nové se stejným typem čtenáře a typem výtisku. Pokud byste chtěli smazat pravidlo, stačí kliknout na odkaz "Odstranit" napravo od pravidla.
Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz "Odstranit" na pravé straně pravidla.
Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem Klon nad maticí pravidel.
Po volbě klonování vám bude nabídnuta zpráva s potvrzením.
Můžete nastavit výchozí maximální počet výpůjček a rezervací, které bude použita, pokud není žádné nastavení, je definován níže pro konkrétní typ jednotky nebo kategorie.
V této nabídce můžete zvolit výchozí nastavení pro všechny typy jednotek a všechny čtenáře.
 • In 'Total current checkouts allowed' enter the total number of items patrons can have checked out at one time
 • In 'Total current on-site checkouts allowed' enter the total number of items patrons can have checked out on site at a time (OnSiteCheckouts needs to be set to 'Enable')
 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky "Rezervační politika"
  • Z libovolné knihovny: Čtenáři z libovolné knihovny mohou podávat rezervace na tuto jednotku. (výchozí pokud není žádná definována)
  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři z domovské knihovny jednotky mohou dát rezervaci na tuto knihu.
  • Žádné rezervace: Žádný čtenář nemůže rezervovat tuto knihu.
 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit
  • Jednotka se vrací do domovské knihovny
  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky
  • Plovoucí jednotky
   • Pokud je jednotka plovoucí, zůstává tam, kde byla vrácena a nikdy se nevrací "domů".
 • Jakmile bude vaše politika nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na odkaz "Zrušit" na pravé straně pravidla
V této knihovně můžete zadat maximální počet výpůjček, které čtenář v dané kategorii může udělat, bez ohledu na typ jednotky.

Poznámka

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.
Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.
Pro tuto knihovnu můžete upravovat pravidla pro dané typy jednotek bez ohledu na kategorii čtenářů.
Různé rezervační politiky mají následující efekt:
 • Z libovolné knihovny: Čtenáři z libovolné knihovny mohou podávat rezervace na tuto jednotku. (výchozí pokud není žádná definována)
 • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři z domovské knihovny jednotky mohou dát rezervaci na tuto knihu.
 • Žádné rezervace: Žádný čtenář nemůže rezervovat tuto knihu.

Důležité

Všimněte si, že pokud je systémová předvolba AllowHoldPolicyOverride je nastavena na "Povolit", mohou tyto politiky být ignorovány knihovníkem u výpůjčního protokolu.

Důležité

Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.
Různé návratové politiky mají následující účinky:
 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena
  • Důležité

   Pokud je nastavena předvolba AutomaticItemReturn automaticky přenese jednotky do domovské knihovny, pak se výzva nezobrazí
 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky
Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na " Z domovské knihovny" tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.
Čtenářovy atributy se používají k definici vlastních polí, napojených na záznam čtenáře. S cílem umožnit použití vlastních polí, potřebujete nastavit systémovou předvolbu ExtendedPatronAttributes .
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Typy atributů čtenáře
Běžné užití tohoto pole pro studenty by bylo ID číslo nebo číslo řidičského průkazu studenta.
Chcete-li přidat nový čtenářský typ atributu, klikněte na tlačítko "Nový typ atributu čtenáře" v horní části stránky
 • V poli "Kód typu atributu čtenáře", zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu
  • Důležité

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Do pole Popis zadejte textově vysvětlení toho, co bude toto pole obsahovat
 • Zaškrtněte vedle políčko "Opakovatelný", aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Pokud "Jedinečný identifikátor" je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.
  • Unique attributes can be used as match points on the patron import tool
  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován
 • Zaškrtněte "Povolit heslo", aby bylo možné k tomuto atributu přiřadit heslo .
 • Zaškrtněte '"Zobrazit v OPACu" pak se tento atribut zobrazí na stránce čtenáře s podrobnými informacemi v OPACu.
 • Zaškrtněte "Vyhledatelné", aby tento stribut byl vyhledatelný z knihovnického intranetu.
 • Zaškrtněte "Zobrazit při výpůjče", aby tento stribut byl viditelný ve čtenářově krátkem zobrazení nalevo od výpůční obrazovky a stránek ostatních čtenářů
 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.
  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce
  • Důležité

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.
 • Pokud byste chtěli tento atribut použít pouze ve zvláštních pobočkách, můžete tyto vybrat ze seznamu "Omezení na pobočky". Zvolte "Všechny knihovny" pro všechny knihovny.
  • Důležité

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.
 • Pokud byste chtěli zobrazovat tento atribut čtenářům určitého typu, zvolíte tento typ čtenářů z roletky "Kategorie"
 • Pokud máte mnoho atributů, bylo by užitečné je seskupit, abyste je snadno našli pro editaci. Pokud vytvoříte Authorizovaná hodnota pro PA_CLASS, ukáže se v roletce "Třídy" a pak můžete změnit stránku atributů abyste měli oddíl pro atributy
 • Klikněte na "Uložit" abyste uložili nový atribut
Po přidání atributu, zobrazí se na seznamu atributů a také na ve formuláři pro přidání/úpravy čtenářů
Pokud jste nastavili třídy pro pořádání atributů, objeví se na formuláři pro přidání/úptavy čtenáře
Každý čtenářský atribut má vedle sebe, na seznamu atributů, odkaz na Úpravu a Výmaz
Některá pole v atributu nebudou změnitelná, pakliže už byla vytvořena:
 • Kód typu atributu čtenáře
 • Opakovatelný
 • Unikátní identifikátor
Nebudete moci vymazat atribut, který se neužívá.
Omezuje schopnost přesouvat jednotky mezi knihovnami na základě odesílající knihovny, přijímací knihovny a kódu fondu.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Limity knihovních přeprav
Tato pravidla vstoupí v platnost v případě, že předvolba UseBranchTransferLimits je nastavena na "vynutit".
Než začnete, budete chtít vybrat, pro kterou knihovnu nastavujete tyto limity.
Přesonové limity jsou stanoveny na základě kódů fondů, které jste použili pomocí Autorizované hodnoty v administraci.
Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:
Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)
Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.
The Transport cost matrix lets a library system define relative costs to transport books to one another. In order for the system to use this matrix you must first set the UseTransportCostMatrix preference to 'Use'.

Důležité

Matice transportních nákldů přednost při řízení toho, odkud jsou podávány rezervace, v případě že matice není používána, pak se Koha řídí StaticHoldsQueueWeight .
Náklady jsou číselné hodnoty mezi libovolnou maximální hodnotou (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné) náklady. Například, mohli byste použít vzdálenosti mezi knihovnami v km jako "náklady", pokud by to přesně odráželo náklady na jejich přepravu. Možná, že pošta bude mít lepší měřítko. Knihovny sídlící v budově poštovního úřadu budou mít náklady na 1, poblíž pošt budou mít náklad 2, atd.
Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka "Zakázat" a zadejte "Náklady"
Po vložení ceny, dejte Enter na klávesnici nebo klikněte na tlačítko "Uložit" v dolní části matice a tím uložíte změny.

Poznámka

A NULL value will make no difference where the From and To libraries are the same library. However, as a best practice, you should put a 0 in there. For all other To/From combinations, a NULL value will cause that relationship to act as if it has been disabled. So, in summary, don't leave any of the values empty. It's best to always put a number in there ( even if you choose to disable that given To/From option ).
Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informováné o událostech ve výpůjčním protokolu (výpůjčky a navracení).
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Upozornění o výpůjčkách
Tyto předvolby jsou založeny na typech čtenářů a typech jednotek.

Důležité

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.
Nastavit výpůjční upozornění:
 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky
  • Nastavení předvoleb pro všechny knihovny, nechte menu ve stavu Výchozí
 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.
  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.
Pro standardizaci údajů o čtenářovi, můžete definovat města nebo obce, ve Vašem regionu, takže když přidáváte nové čtenáře, knihovníci mohou vybrat město ze seznamu, namísto nutnosti napsat název města a PSČ.
 • Cesta: Více > Administrace > Čtenáři & Výpůjčky > Města a obce
K přidání nového města, klikněte na tlačítko "Nové město" na vrcholu stránky a vložte jméno města, stát (okres) , PSČ a zemi.
Jakmile kliknete na Odeslat, vaše město bude uloženo a bude na seznamu Měst a obcí
Města mohou být editována kdykoliv nebo vymazána .
Pokud jste definovali místní města pomocí formuláře "Nové město", pak při přidávání nebo úpravách čtenářova záznamu uvidíte tato města v rozbalovacím menu, aby se usnadnil výběr města či obce.
To umožní snadné vkládání místních měst a obcí do záznamu čtenáře, aniž by se riskovala možnost překlepů či chybných PSČ.
Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog
Představte si rámec jako šablonu pro vytváření nových bibliografických záznamů. Koha je dodávána s několika předdefinovanými rámci, které lze upravit nebo odstranit, a knihovníci mohou vytvářet své vlastní rámce pro specifický obsah jejich knihoven
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Bibilografický rámec MARC

Důležité

Nemažte nebo neupravujte výchozí rámec protože by to způsobilo problémy vaší katalogizací - vždy vytvořte novou šablonu odvozenou z výchozího rámce nebo změnou jiných rámců.
Po kliknutí na odkaz "struktura MARC" vpravo od každého rámce, můžete se rozhodnout kolik polí chcete vidět na obrazovce užitím možnosti stránkování nad tabulkou
Přidat nový rámec
 • Klikněte na "Nový rámec"
  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích
  • Použijte pole Popis abyste zadali podrobnější definici svého bibliografického rámce MARC
 • Klikněte na "Odeslat"
 • Jakmile bude váš rámec je přidán, klikněte na "struktura MARC" napravo seznamu rámců
  • Budete vyzváni k volbě rámce, který bude základem vašeho nového rámce; je to jednodušší než znovu začínat z ničeho
 • Jakmile se váš rámec objeví na obrazovce, můžete upravit nebo odstranit jednotlivá pole podle pokynů pro úprava podpolí
Kliknutím na "Upravit" vpravo od rámce umožňuje pouze editovat popis rámce:
Chcete-li provádět úpravy v polích souvisejících s rámcem, musíte nejprve kliknout na "struktura MARC" a potom postupujte podle pokynů pro úpravy podpolí
Chcete-li přidat pole do rámce, klikněte na tlačítko 'Nový tag" v horní části definice rámce
Tím se otevře prázdný formulář pro zadání pole MARC
Vložte informace o vašem novém tagu:
 • Tag je číslo pole MARC
 • "Označení pro knihovnu" je text, který se zobrazí v knihovnickém intranetu v modulu Katalogizace
 • "Označení pro OPAC" je text, který se objeví na OPACu, když se se zobrazuje bibliografický záznam ve formátu MARC
 • Jestliže toto pole se může opakovat, klikněte na políčko "Opakovatelné"
 • Je-li toto pole povinné, zaškrtněte políčko "Povinné"
 • Chcete-li, aby toto pole mělo roletku s omezeným výčtem odpovědí, zvolte kterou "Autorizovanou hodnotu" použijete pro seznam odpovědí
Když budete hotovi, klikněte na tlačítko "Uložit změny" a objeví se vám nové pole
Napravo od nového pole je odkaz na "Podpole," budete muset přidat podpole, než tato značka se objeví v editoru MARC. Proces vložení nastavení nového podpole je stejný jako naleznete v úpravy podpolí v rámcích v této příručce.
Rámce jsou tvořeny poli a podpoli MARC. Chcete-li provádět úpravy většiny rámců, musíte upravit pole a podpole. Kliknutím na "Upravit" na pravé straně každého podpole vám umožní provádět změny v textu spojené s polem
 • Každé pole má číselné označení, které není možné upravit
  • "Návěští knihovny" je to, co se objeví na knihovnickém intranetu, pokud máte advancedMARCeditor nastavit zobrazení návěští
  • "Návěští pro OPAC" je to, co se objeví v MARC zobrazení v OPACu
  • Pokud zaškrtnete "Opakovatelné ', pak pole bude mít znaménko plus vedle sebe, která vám umožní přidat násobky tohoto pole
  • Pokud zaškrtnete "Povinné" záznam nebude povoleno ukládat, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto poli
  • "Autorizovaná hodnota" je místo, kde můžete definovat autorizovaná hodnota , že vaši katalogizátoři si mohou vybrat z rozbalovacího menu pro vyplnění tohoto pole
Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na "Podpole" na pravé straně od tagu na seznamu "MAEC struktura"
 • V seznamu podpolí můžete kliknout na tlačítko "Vymazat" napravo od každého, tím podpole smažete
 • K úpravě podpolí klikněte na "Úprava podpolí"
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Základních omezení
  • Text pro knihovníka
   • to, co se objeví před podpolem v knihovnickém rozhraní
  • Text pro OPAC
   • to, co se objeví před polem v OPACu.
    • Zůstane-li pole prázdné, je použit text pro knihovníka
  • Opakovatelný
   • pole bude mít znaménko plus vedle sebe a to umožňuje přidat násobky tohoto tagu
  • Povinný
   • záznam nebude povoleno uložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu
  • Spravovány v záložce
   • definuje záložku, kde jsou zobrazena podpole. Všechna podpole daného pole by měla být na stejné kartě nebo ignorovány. Ignorovat znamená, že podpole není spravováno.
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Pokročilých omezení
  • Výchozí hodnota
   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to budete upravovat, ale šetří čas, pokud používáte stále stejnou poznámku a nebo často stejnou hodnotu v poli.
   • Poznámka

    If you would like a field to fill in with today's date you can use the YYYY MM DD syntax in the 'Default value'. For example: a default of "Year:YYYY Month:MM Day:DD" (without quotes) will print as "Year:2015 Month:11 Day:30"
  • Viditelnost
   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.
  • Je URL
   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací
  • Odkaz
   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:
    • v poli jako autor (200f v UNIMARCu), dejte sem 200f, a uvidíte všechny bibliografické záznamy stejného autora
    • na pole, které je odkaz (4xx) abyste dosáhli na jiné bibliografické záznamy. Například, dejte do 011a do podpole 464$x, najdete periodika, které mají toto ISSN.
   • Varování

    POZNÁMKA: jestliže změníte tuto hodnotu, bude nutné požádat administrátora, aby spustil skript misc/batchRebuildBiblioTables.pl.
  • Koha odkaz
   • Koha je multi-MARC kompatibilní. Takže Koha neví, co znamená 245$a, ani to co je 200$f (tyto dvě pole jsou názvy v MARC21 a v UNIMARC). Takže v tomto seznamu můžete mapovat na MARC podpole podle jeho významu. Koha neustále udržuje soulad mezi podpoli a jejich významy. Pokud chce uživatel hledat "Název", toto namapování se použije na to, kde to hledat (245 pokud používáte MARC21, 200 pokud používáte UNIMARC).
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Dalších možností
  • Autorizovaná hodnota
   • se rozumí hodnota, která nemůže být napsaná knihovníkem, ale musí být vybrána ze seznamu rozbalovacího menu autorizované hodnoty
   • Ve výše uvedeném příkladu bude pole 504a zobrazovat autorizované hodnoty MARC504 při katalogizaci
  • Thesaurus
   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být hledány v autoritách/tezauru vybrané kategorie
  • Plugin
   • se rozumí hodnota vypočítána nebo řízena pluginem. Pluginy mohou dělat téměř cokoliv.
   • Příklady:
    • For call numbers there is an option to add a call number browser next to the the call number subfield so that you can identify which call numbers are in use and which are not. Simply choose the cn_browser.pl plugin. Learn more in the cataloging section of this manual.
    • If you'd like to let file uploads via cataloging you can choose the upload.pl plugin and this will allow you to upload files to Koha to link to your records.
    • In UNIMARC there are plugins for every 1xx fields that are coded fields. The plugin is a huge help for cataloger! There are also two plugins (unimarc_plugin_210c and unimarc_plugin_225a that can "magically" find the editor from an ISBN, and the collection list for the editor)
 • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko "Uložit změny" v horní části obrazovky
Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.
2.4.1.5.1. Export šablony
Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz "Export" vpravo od názvu rámce.
Po klepnutí na tlačítko "Export", budete vyzváni k výběru, jaký formát má mít exportovaný soubor.
Takto exportovaný rámec lze importovat do jiné instalace Koha pomocí volby importu rámce.
2.4.1.5.2. Import šablony
An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.
To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click 'Import' to the right of the new framework.
Budete vyzváni k vyhledání souboru na vašem počítači a importován do rámce.
Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.
Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek, který potvrdí, že systém funguje.
Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.
Zatímco Koha ukládá celý MARC záznam, také ale ukládá společná pole pro snadný přístup do různých tabulek v databázi. Koha mapování MARC říká Koha, kde najít tyto hodnoty v záznamu MARC. V mnoha případech nebudete muset měnit výchozí hodnoty nastavené v tomto nástroji během instalace, ale je důležité vědět, že tento nástroj je tady a může být kdykoliv použit.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > mapování Koha na MARC
Mapovací stránka Koha na MARC vám nabízí možnost zvolit si jednu ze tří tabulek v databázi pro mapování hodnot.
Po výběru tabulky, kterou byste chtělí vidět knikněte na "OK". K úpravě mapování klikněte na odkaz "Dodáno od Koha" nebo "Upravit".
Vyberte si, které MARC pole, které chcete mapovat na toto pole Koha a klikněte na tlačítko "OK". Pokud chcete vymazat všechna mapování, klikněte na tlačítko "Odmapovat " .

Důležité

V součané době můžete mapovat pouze 1 pole MARC na 1 pole Koha. Tím se mímí, že nejde mapovat jak pole 100a a pole 700a současně na autora, musíte vybrat jedno nebo druhé.
Tento nástroj vám umožní mapovat MARC pole na množinu předefinovaných návěští.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Mapování návěští na MARC

Důležité

Tento nástroj ovlivní pouze instalace, které nepoužívají XSLT Stylesheety
V tomto okamžiku jediné užívané klíčové slovo je "podtitul".
Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, co pole MARCu zobrazí na podrobné obrazovce bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole "podnázev".
Použití rozbalovací nabídky pro rámce vyberte Rámec chcete-li toto pravidlo použít. Například, "Podnázev" pro knihy se nachází v poli 245$b.
Nicméně podnázev pro DVD se objeví v 245$p
Pomocí tohoto nástroje můžete sdělit Koha, aby zobrazila pole vpravo jako podnázev v bibliografickém záznamu na OPACu.
Tento nástroj může být také použit k řetězení kousků záznamu. Chcete-li číslo v edici zobrazit v názvech výsledků vyhledávání, musíte namapovat 490 $v na "Další údaje o názvu" v 245 $b.

Poznámka

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.
Budoucí vývoj zahrne i další pole přiřazená k návěštím
Zkontrolovat strukturu MARCu
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Zkontrolovat bibliografický MARC rámec
Pokud změníte bibliografický MARC rámec, je doporučeno spustit tento nástroj pro otestování chyb v definici.
Autoritní typy jsou v podstatě MARC rámce pro autoritní záznamy a díky tomu, můžete postupovat podle stejných pravidel jako v Bibliografické rámce MARC v této příručce. Koha přichází s mnoha potřebnými rámci autorit již nainstalovanými. Chcete-li zjistit, jak přidávat a upravovat typy autorit, projděte si Bibliografické rámce MARC v tomto manuálu.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Typy autorit

Savitra Sirohi Savitra Sirohi

Nucsoft OSS Labs

Sestavil

Nicole C. Engard

Fixed typos, changed content where necessary and added new screenshots. 
2010
Source of classification or shelving scheme is an Authorized Values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha's MARC Bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Klasifikační zdroje
Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:
 • ddc - Dewey Decimal Classification
 • LCC - Library of Congress Classification
Pokud se rozhodnete nainstalovat zdroje klasifikace během instalace Koha, uvidíte též jiné hodnoty:
 • ANSCR (zvukové nahrávky)
 • SuDOC klasifikace
 • Mezinárodní desetinné třídění - MDT
 • Jiné/Obecné klasifikace
Můžete přidat svůj vlastní zdroj klasifikace pomocí tlačítka Nový zdroj klasifikace. Pro úpravy použijte odkaz Upravit.
Při tvorbě nebo úpravách:
 • Budete muset zadat kód a popis.
 • Zaškrtněte políčko "Zdroj v užívání?", pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozevíracím seznamu pro tuto kategorii.
 • Vyberte příslušné plnící pravidlo z rozbalovacího seznamu.
Plnící pravidla určují pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěné na policích.
Hodnoty, které jsou předem nakonfigurovány v Koha jsou:
 • Dewey
 • LCC
 • Obecný
Stavěcí pravidla jsou mapována na Klasifikační zdroje. M§ůžete nastavit nová stavěcí pravidla pomocí tlačítka Nové stavěcí pravidlo. Pro úpravy použijte odkaz "Úpravy".
Při tvorbě nebo úpravách:
 • Vložte kód a popis
 • Vyberte odpovídající stavěcí pravidlo - Dewey, obecné nebo LCC

Hračka Joy Nelson

ByWater Solutions

Sestavil

Nicole C. Engard

Úpravy pokud bylo třeba 
2013
Pravidla vyhledávání záznamů jsou používána při importu MARC záznamů do Koha.
 • Cesta: Více > Administrace > Katalog > Pravidla vyhledávání záznamů
Pravidla, která jste zde nastavili, budou používána při Příprava MARC záznamů pro import .
It is important to understand the difference between Match Points and Match Checks before adding new matching rules to Koha.
Match Points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‘one record at a time’) and given a score for each match point. When the total score of the matchpoints matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Doublecheck that the matches you want will add up to a successful match.
Příklad:
Úroveň shody: 100
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
Selekční bod 1 |
In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.
Match Checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a Match Check is as a “double check” or “veto” of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:
Úroveň shody: 100
Selekční bod 1 |
Zkouška shody
Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‘matched’ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.
When looking to create matching rules for your authority records the following indexes will be of use:

Tabulka 2.1. Authority Indexes

Index name Matches Marc Tag
LC-cardnumber 010$a
Personal-name 100$a
Corporate-name-heading 110$a
Meeting-name 111$a
Title-uniform 130$a
Chronological-term 148$a
Subject-topical 150$a
Name-geographic 151$a
Term-genre-form 155$a

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:
 • Klikněte "Nové pravidlo vyhledání záznamů"
  • Vyberte si jedinečný název a zadejte jej do pole "Kód vyhledávacího pravidla"
  • "Popis" může být cokoli chcete vysvětlit, je na vás, co si vyberete
  • 'Odpovídá prahu' - Celkový počet 'bodů', kterého musí biblio dosáhnout, aby bylo považováno za 'odpovídající'
  • 'Record type' is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic
  • Body shody jsou nastaveny, aby se určilo které pole se porovnávají
  • "Vyhledávací index" naleznete v souboru ccl.properties, který říká indexaci v zebra, jaká data chcete hledat v MARC datech".
  • "Hodnocení"- počet bodů "shody" na tomto poli. Je-li součet jednotlivých bodů větší než práh shody, příchozí záznam se považuje za vyhledaný vzhledem k danému vyhledávanému záznamu
  • Zadejte tag MARC, který chcete, aby se shodoval s polem "Tag"
  • Zadejte MARC tagy podpolí, které chcete aby odpovídaly hodnotě v políčku "Podpole"
  • "Pozice" - pro použití v kontrolních polí, 001-009
  • "Délka" - Pro použití s kontrolními poli, 001-009
  • Koha má jen jedno "normalizační" pravidlo, které odstraní nadbytečné znaky, jako jsou čárky a středníky. Hodnota, kterou zadáte do tohoto pole nemá vliv na proces normalizace.
  • "Požadovaná kontrola shody" - ??
 • Úroveň shody: 100
 • ctype:b Bibliografie
  • Poznámka

   If you'd like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to 'Authority record'
 • Selekční body (právě jen jeden):
 • Vyhledávácí index: Kontrolní číslo
 • Hodnocení: 101
 • Tag: 001
  • Poznámka

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizací, které vytváří, používá nebo distribuuje bibiografické záznamy
 • Podpole: a
 • Pozice: 0
 • Délka: 0
 • Normalizační pravidlo: Kontrolní-číslo
 • Požadované kontroly na shodu: žádné (odstraní se prázdné)
Na této stránce můžete vytvářet, upravovat a mazat sady OAI-PMH
Vytvořut sadu:
 • Klikněte na odkaz "Přidat novou sadu"
 • Vyplňte povinná pole "setSpec" a "setName"
 • Pak můžete přidávat popisy k této sadě. Za tímto účelem klikněte na "Přidat popis" a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat tolik popisů, kolik chcete.
 • Klikněte na tlačítko "Uložit"
Chcete-li změnit nastavení, klikněte na odkaz "Změnit" na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, SetName a popisy.
K vymazání sady, klikněte na odkaz "Výmaz" na řádce sady, kterou chcete vymazat.
Zde můžete určit, jak se bude sada bude konstruovat (jaké záznamy budou patřit do této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek v záznamu dokumentu. Stačí aby záznam vyhovoval jedné podmínce, aby patřil do sady.
 • Vyplňte políčka "pole", "podpole" a "hodnoty". Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné "XXX". Vyplňte "pole" s 999, "podpole" s 9 a "hodnotu" s XXX.
 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko "OR" a opakujte krok 1.
 • Klikněte na "Uložit"
Chcete-li odstranit podmínku, nechte alespoň jedno z "pole", "podpole" nebo "hodnota" prázdné a klikněte na "Uložit".

Poznámka

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v "Hodnota". Příklad: Záznam s 999$9 = "XXX YYY" nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 ="XXX".
A to je citlivost na velikost písmen: záznam s 999$9 = 'xxx' nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 = "XXX".
Jakmile jste nastavili všechny sady, musíte vytvořit sady. To se provádí voláním skriptu misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.
From here you can add custom search fields to the item search option in the staff client.
To add a new search term simply fill in the 'Add a new field' area:
 • Name is a field for you to identify the search term
 • Label is what will appear on the item search page
 • MARC field allows you to pick which field you'd like to search in
 • MARC subfield is the subfield you'd like to search in
 • Pro to, aby se toto vyhledávací pole změnilo v rozevírací seznam místo volného textového pole, mohou být použity schválené hodnoty.
Once your new field is added it will be visible at the top of this page and on the item search page
Modul Koha Akvizice poskytuje způsob, jak pro knihovnu zaznamenávat objednávky s dodavateli a řízení rozpočtů pro nákupy.
Před použitím Modul akvizice , ujistěte se, že jste dokončili všechna nastavení.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice
Pokud umístíte objednávky z více než jedné země, budete potřebovat měnové kurzy, aby váš modul akvizice správně vypočítat součty.
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Měny a směnné kurzy

Poznámka

Tento údaj není automaticky aktualizován, takže se ujistěte, že je v aktuálním stavu, aby vaše účetnictví je stále správné.
Kód ISO, který zadáte se použije při importu MARC záznamů za pomocí importního nástroje, nástoj tak bude schopen vyhledat a použít ceny v aktuálně nastavené měně.
Aktivní měnou je hlavní měnou, které používáte ve vaší knihovně. Vaše aktivní měna bude zaškrtnutá ve sloupci "aktivní". Pokud nemáte aktivní měnu, zobrazí se chybová zpráva s upozorněním na výběr aktivní měnu.

2.5.2. Rozpočty

Budgets are used for tracking accounting values related to acquisitions. For example you could create a Budget for the current year (ex. 2015) and then break that into Funds for different areas of the library (ex. Books, Audio, etc).
 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Rozpočty
Při prohlídce správy hlavního rozpočtu uvidíte dvě karty, jednu pro aktivní a jednu pro neaktivní rozpočty.
2.5.2.1.1. Add a new budget
Pokud jste nepoužívali Koha pro akvizici pak budete muset začít znovu s novým rozpočtem. Chcete-li přidat nový rozpočet, klikněte na tlačítko "nový rozpočet".
 • Vyberte časové období tohoto rozpočtu, ať už je to akademický rok, fiskální rok, čtvrtletí, apod.
 • Popis by měl být něco, co vám pomůže určit rozpočet při objednávání
 • V poli pro částku nepoužívejte žádné symboly, stačí zadat výši rozpočtu s číslem a s desetinnými čísly.
 • Označení rozpočtu jako aktivní, dělá ho využitelný při zadávání zakázek v modulu akvizice, a to i v případě, že je objednávka umístěna po datu ukončení rozpočtu. To vám umožní uložit objednávky, které byly zadány v předchozím rozpočtovém období.
 • Uzamčení rozpočtu znamená, že knihovníci nebudou moci fondy upravovat
Jakmile jste provedli své úpravy, klepněte na tlačítko "Uložit změny". Budete přepnuti do seznamu vašich stávajících rozpočtů.
Chcete-li duplikovat rozpočet z minulého roku, klikněte na odkaz se jménem rozpočtu ze seznamu
Na obrazovce seznamu strukturovaných rozpočtů, klepněte na tlačítko Upravit nahoře obrazovky a zvolte Duplikovat rozpočet
Můžete také kliknout na tlačítko 'Akce' napravo od rozpočtu a vyberte 'Duplikovat'.
V obou případech bude zobrazen formulář, kde stačí jednoduše zadat nové počáteční a koncové datum a rozpočet uložit.
Zaškrtněte políčko "Označit původní rozpočet jako neaktinví", pokud již nebudete chtít původní rozpočet dále používat.
Zaškrtněte políčko "Vynulovat všechny fondy", pokud chcete, aby vytvářëný fond obsahoval stejnou strukturu fondů, ale s jinými částkami. Nové částky musíte poté fondům přiřadit ručně.
Toto nebude jen duplikovat váš rozpočet, ale všechny prostředky napojené na tento rozpočet, takže můžete znovu použít rozpočtů a fondů z roku na rok.

Denise Hannibal

Washington University in St. Louis

Sestavil

Nicole C. Engard

2014
Close a budget to move or roll over unreceived orders and if desired unspent funds from a previous budget to a new budget. Before closing your budget you might want to duplicate the previous year's budget so that you have somewhere for the unreceived orders to roll to.
Najděte předchozí rozpočet s nevyřízenými objednávkami v záložce "Aktivní rozpočty" nebo "Neaktivní rozpočty" a vyberte pod tlačítkem "Akce" možnost "Zavřít".

Poznámka

In order for the unreceived orders to be automatically moved to the new budget, the fund structures in the previous budget must exist in the new budget. Budgets without unreceived orders cannot be closed.
Pokud vyberete 'Zavřít', zobrazí se formulář.
Použijte tlačítko 'Vybrat rozpočet' pro vybrání nového rozpočtu pro neobdržené objednávky.
Zaškrtněte políčko "Přesunout zbývající prostředky" pokud chcete převést neutracené peníze z uzavíraného rozpočtu do nového rozpočtu.
Když jste si vybrali, klikněte na tlačítko 'Přesunout neobdržené objednávky'. Zobrazí se dialog 'Rozhodli jste se přesunout všechny neobdržené objednávky z 'Rozpočet X' do 'Rozpočet Y'. Tato akce se nedá vrátit. Chcete pokračovat?' Rozpočet X je rozpočet který se zavře a Rozpočet Y je vybraný rozpočet.
Pokud se všechno zdá být správně, klikněte na "OK" a neobdržené objednávky a pokud jsou vybrány, tak i neutracené zdroje budou přesunuty.
Počkejte dokud se nezobrazí 'Hlášení po přesouvání neobdržených objednávek z rozpočtu X do Y'. Toto zobrazí čísla objednávek které to ovlivnilo (seskupeno podle fondu) a detaily pokud neobdržené objednávky byly přesunuty nebo pokud tam byl problém. Například, pokud nový rozpočet neobsahuje fond s tím samým jménem jako ten v předchozím rozpočtu, objednávka nebude přesunuta.

2.5.3. Fondy

 • Cesta: Více > Administrace > Akvizice > Fondy

2.5.3.1. Přidat fond

Fond je přidán k rozpočtu.

Důležité

rozpočet musí být definován dříve, než fond může být vytvořen.
Chcete-li přidat nový fond, klikněte na tlačítko 'Nový' a zvolte rozpočet, ke kterému chcete přidat fond.
Do formuláře, který se objeví zadejte základní informace o fondu knihovny.
První tři pole jsou povinné, zbytek je volitelný
 • Kód fondu je jedinečný identifikátor pro váš fond
 • Název fondu by mělo být zadán tak, aby mu knihovníci rozumněli
 • Částka by měla být zadána pouze čísly a desetinnými čísly, ale žádné další znaky
 • Warning at (%) or Warning at (amount) can be filled in to make Koha warn you before you spend a certain percentage or amount of your budget. This will prevent you from overspending.
 • Můžete si vybrat, přiřadit tento fond knihovníkovi. Pokud tak učiníte, bude to tak, že jen tento knihovník může provádět změny do fondu
 • Vyberte si, která knihovna bude tento fond používat
 • Můžete omezit, kdo může objednávat z fondu, výběrem vlastníka nebo knihovny z menu "Omezení přístupu k"
  • Důležité

   Důležité: Bez vlastníka bude omezení přístupu ignorováno, ujistěte se, že zadáte vlastníka a vyberete omezení
 • Poznámky jsou pro všechny popisné poznámky budete chtít přidat tak, aby knihovníci věděli, kdy použít tento fond
 • Plánovací kategorie se používají pro statistické účely. Chcete-li se dozvědět více o plánovacích kategoriích, podívejte se na Plánovací kateegorie FAQ .
Po dokončení klepněte na tlačítko "Odeslat" a budete přeneseni na seznam všech finančních prostředků (fondů) pro rozpočet.
The monetary columns in the fund table break down as follows:
 1. Base-level allocated is the "Amount" value you defined when creating the fund
 2. Base-level ordered is the ordered amount for this fund (without child funds)
 3. Total ordered is the base-level ordered for this fund and all its child funds
 4. Base-level spent is the spent amount for this fund (without child funds)
 5. Total spent is the base-level spent for this fund and all its child funds
 6. Base-level available is 1 - 2
 7. Total available is 1 - 3
Napravo každého fondu je tlačítko 'Akce' pod kterým najdete možnosti 'Upravit', 'Smazat' a 'Přidat podřadný fond'.
Dceřinný fond je podfond mateřského fondu. Například, mateřský fond by mohl být "Beletrie", a dceřinné fondy "Novinky" a "Sci-fi." Je to volitelný způsob, jak podrobněji uspořádat své finance.
Fondy pro děti se zobrazí s malou šipkou doleva. Kliknutí vám ukáže dětské fondy.
Při prohlížení seznamu fondů klepněte na tlačítko "Plánování" a zvolte, jak plánujete spotřebovat svůj rozpočet.
Pokud zvolíte "Plán po měsících" uvidíte rozpočtované částky v členění po měsících:
Chcete-li skrýt některé sloupce, můžete kliknout na odkaz "Skrýt" na pravé straně (nebo níže jako na obrázku výše zobrazeném) dat. Chcete-li přidat další sloupce, klikněte na "Zobrazit sloupec" pod nadpisem "Zbývající fond".
Odtud si můžete naplánovat rozpočtové výdaje ručním zadáním hodnoty nebo klepnutím na tlačítko 'Automatické vyplnění řádku'. Pokud se rozhodnete pro automatické vyplnění formuláře, systém se pokusí rozdělit částku, kterou pak budete muset upravit, abyste rozpočet upřesnili.
Jakmile provedete vaše změny, klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud chcete data exportovat jako soubor CSV, můžete tak učinit zadáním názvu souboru v poli "Exportovat do souboru s názvem" a klikněte na tlačítko "Export".
 • Cesta: Vícee > Administrace > Další parametry
Z39.50 is a client–server protocol for searching and retrieving information from remote computer databases, in short it's a tool used for copy cataloging.
SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.
Using Koha you can connect to any Z39.50 or SRU target that is publicly available or that you have the log in information to and copy both bibliographic and/or authority records from that source.
 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Z39.50/SRU Servers
Koha comes with a default list of Z39.50/SRU targets set up that you can add to, edit or delete
To find additional Z39.50 targets you use IndexData's IRSpy: http://irspy.indexdata.com or the Library of Congress's List of Targets http://www.loc.gov/z3950/
 • Z hlavní stránky Z39.50 klikněte na "Nový Z39.50 server"
  • 'Z39.50 server' by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • 'Název serveru' je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • 'Port' určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Check the 'Preselected' box if you want this target to always be selected by default.
  • 'Pořadí' určuje pořadí v seznamu serverů.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • 'Syntax' je varianta standardu MARC.
  • 'Kódování' určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • 'Časový limit' je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • 'Typ záznamu' umožňuje určit jestli tento zdroj poskytuje bibliografické nebo autoritní záznamy.
  • 'XSLT file(s)' lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT's allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)
Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.
Následující cíle byly úspěšně použity v jiných knihovnách Koha (v USA):
 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
 • HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon
 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizon
 • NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default
 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
 • TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon
Následující cíle byly úspěšně použity v jiných knihovnách Koha (v USA):
 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50
 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF
 • From the main Z39.50/SRU page, click 'New SRU Server'
  • 'Název serveru' by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • 'Název serveru' je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • 'Port' určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Check the 'Preselected' box if you want this target to always be selected by default.
  • 'Pořadí' určuje pořadí v seznamu serverů.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • 'Syntax' je varianta standardu MARC.
  • 'Kódování' určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • 'Časový limit' je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • 'Additional SRU options' is where you can enter additional options of the external server here, like sru_version=1.1 or schema=marc21, etc. Note that these options are server dependent.
  • 'SRU Search field mapping' lets you add or update the mapping from the available fields on the Koha search form to the specific server dependent index names.
   • Pro další upřesnění vyhledávání můžete přidat následující indexy to mapování SRU polí. Otevřete úpravu SRU servery a na řádku "Mapování vyhledávacích polí SRU" stiskněte tlačítko "Změnit".

    Tabulka 2.2. SRU Mapping

    Název dc.title
    ISBN bath.isbn
    Libovolné cql.anywhere
    Autor dc.author
    ISSN bath.issn
    Předmět (téma) dc.subject
    Standard ID bath.standardIdentifier

  • 'XSLT file(s)' lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT's allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)
Cesta: Více > Administrace > Další parametry > Měli jste na mysli?
Koha can offer 'Did you mean?' options on searches based on values in your authorities.

Důležité

Měli jste na mysli? nyní funguje pouze v OPACu. Možnosti pro intranet jsou pro další budoucí rozvoj.
Na této stránce můžete určit, které možnosti nabízí Koha čtenářům v jejich výsledcích vyhledávání.
Chcete-li použít funkci "Měli jste na mysli?" na liště u výsledků hledání, musíte zaškrtnout políčko vedle každého pluginu, který chcete použít. Oba pluginy, které musíte vybrat, jsou:
 • Plugin ExplodedTerms nabízí uživateli, aby zkusil hledat širší / užší / příbuzné termíny pro určité vyhledávání (například když uživatel hledá "New York (stát)" aby klikl na odkaz pro užší termín, jestliže má také zájem o "New Yorku (Město) "). Toto je využitelné pouze pro knihovny s hierarchickým uspořádáním autoritních dat.
 • AuthorityFile plugin vyhledává autoritní soubor a naznačí uživateli, že by mohl propojit bibl. záznam s 5-ti nejvhodnějšími autoritami
Chcete-li dát jednomu pluginu přednost před jiným, jednoduše ho přetáhněte přes jiný.
Zvolíte-li oba pluginy uvidíte několik možností v horní části výsledků vyhledávání
Pokud se rozhodnete právě pro AuthorityFile uvidíte jen autority.
This administration area will help you hide or display columns on fixed tables throughout the staff client.
 • Get there: Administration > Additional Parameters > Column settings
Clicking on the module you'd like to edit tables for will show you the options available to you.
This area lets you control the columns that show in the table in question. If nothing is hidden you will see no check marks in the 'is hidden by default' column.
And will see all of the columns when viewing the table on its regular page.
If columns are hidden they will have checks in the 'is hidden by default' column.
And hidden when you view the table.
You can also toggle columns using the 'Show/Hide Columns button in the top right of the page
If you have your AudioAlerts preference set to 'Enable' you will be able to control the various alert sounds that Koha uses from this area.
 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Audio alerts
Each dialog box in Koha has a CSS class assigned to it that can be used as a selector for a sound.
You can edit the defaults by clicking the 'Edit' button to the right of each alert
You can assign alerts to other CSS classes in Koha by entering that information in the selector box. For example if you enter
body:contains('Check in message')
Then when you visit the checkin page you will hear an alert.
Every page in Koha has a unique ID in the body tag which can be used to limit a sound to a specific page
Any ID selector (where html contains id="name_of_id" ) and can also be a trigger as: #name_of_selector

Kapitola 3. Nástroje

Nástroji v Koha provádějí nějakou akci. Mnohé z položek uvedených v Nástrojích Koha bývají nazývány jako "Výkazy" v jiných AKS (automatizovaných knihovních systémech).
 • Cesta: Více > Nástroje
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů
Patron lists are a way to store a group of patrons for easy modification via the batch patron modification tool or reporting.
Nový seznam čtenářů vytvoříte kliknutím na tlačítko 'Nový seznam čtenářů'
Zadejte název seznamu a uložte jej kliknutím na `Uložit`.
Přidání jména na seznam provedete kliknutím na tlačítko 'Přidat čtanáře', které je vpravo vedle názvu seznamu.
Do vyhledávacího pole zadejte jméno nebo číslo čtenářského průkazu a klikněte na odpovídající záznam z našeptávače.
Jakmile máte v seznamu všechny čtenáře, které chcete přidat klikněte na tlačítko 'Přidat čtenářet' a seznam se uloží.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Komentáře
All comments added by patrons via the OPAC to bibliographic records require moderation by the librarians. If there are comments awaiting moderation they will be listed on the main page of the staff client below the module list:
and next to the Comments tool on the Tools Module
Ke moderování připomínek klikněte na "Oznámení" na hlavním panelu nebo přejděte přímo na nástroj "Poznámky" a klikněte na tlačítko "Schválit" nebo "Odstranit" vpravo od připomínek čekajících na moderování.
Pokud nejsou k dispozici žádné připomínky pro moderování, objeví se zpráva, že nejsou připomínky k moderování
Můžete si také prohlédnout připomínky a neschválit, které jste v minulosti schválili, pomocí záložky "Schválené připoméínky"
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Import čtenářů
Nástroj pro import čtenářů, může být použit kdykoliv chcete přidat hromadně přidat čtenáře. To je běžně používané na univerzitách a ve školách, kdy se registruje nová dávka studentů.
Instalace Koha používá prázdný CSV soubor, který můžete použít jako šablonu pro záznamy vašich čtenářů. Pokud chcete vytvořit soubor sami, ujistěte se, že váš soubor má následující pole v tomto pořadí jako řádek záhlaví:
cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, state, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber, B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_state, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, debarredcomment, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactstate, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, privacy, patron_attributes

Důležité

Hodnota "Heslo" by měla být uloženo ve formátu prostého textu, a bude převeden na MD5 hash (což je šifrovaná verze hesla).
Pokud jsou vaše hesla jsou již šifrována, poraďte se se svým správce systému o možnostech

Důležité

Formát data by měl odpovídat systémovému nastavení a mují být se všemi mulami, např. '01/02/2008 '.

Důležité

Povinná pole jsou definována v systémové předvolbě BorrowerMandatoryField

Poznámka

Pokud vkládáte atributy čtenáře , pole "patron_attributes" musí obsahovat čárkami oddělený seznam typů atributů a hodnot.
 • Kód typu atributu kód a dvojtečka by měly předcházet každou hodnotu.
  • Například: "INSTID:12345,BASEBALL:Cubs"
  • This field must be wrapped in quotes if multiple values are defined.
  • Since values can contain spaces, additional doubled-quotes may be required:
   • "INSTID:12345,BASEBALL:Cubs,""BASEBALL:White Sox"""
  • When replacing a patron record, any attributes specified in the input file replace all of the attribute values of any type that were previously assigned to the patron record.
Jakmile jste vytvořili soubor, můžete použít nástroj pro import čtenářů do Koha.
 • Choose your CSV file
 • Choose to match on 'Cardnumber' or 'Username' to prevent adding of duplicate card numbers to the system
 • Dále si můžete vybrat výchozí hodnoty, které platí pro všechny importované čtenáře
  • Příklad: Pokud importujete čtenáře specifické pro určitou pobočku, můžete použít políčko na formuláři importu pro zadání kódu poboček, které importují čtenáře.
 • Nakonec je třeba rozhodnout o tom, jaké údaje chcete nahradit, pokud existují duplikáty.
  • Odpovídající záznam je nalezen pomocí pole, které jste si vybrali jako odpovídající kritérium, aby se zabránilo duplicitě
  • Pokud jste zahrnuli atributy čtenářů do vašeho souboru, můžete rozhodnout, zda chcete přidat vaše hodnoty stávajících hodnot nebo vymazat existující hodnoty a zadat pouze nové hodnoty.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Oznámení & Stvrzenky
Všechna oznámení a stvrzenky generované z Koha, lze přizpůsobit pomocí nástroje Oznámení & Stvrzenky. Systém je dodáván s několika předdefinovanými šablonami, které se objeví při první spuštění tohoto nástroje.
Každé oznámení lze upravovat, ale jen málokteré z nich může být odstraněno, je to proto, aby se zabránilo systémové chybě když se pokusíte odeslat zprávu bez šablony. Každé oznámení a stvrzenka mohou být upraveny podle pobočky knihovny; ve výchozím nastavení se zobrazí upozornění, použitelné pro všechny knihovny.
Máte-li styl, který byste chtěli aplikovat na všechny stvrzenky, můžete poukázat na SlipCSS předvolbu stylů. Totéž platí pro oznámení pomocí NoticeCSS pro definování stylů oznámení.
You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for more information on formatting these notices.
Přidání nového oznámení nebo stvrzenky
 • Klikněte "Nové oznámení"
 • Vyberte pro kterou knihovnu je určeno toto oznámení nebo stvrzenka
 • Vyberte modul ke kterému toto oznámení patří
 • Kód je limitován na délku 20 znaků
  • Důležité

   Při práci s upomínkami, chcete aby každá upomínka na každé pobočce měla unikátní kód. Zamyslete se nad použitím pobočkového kódu v prefixu kódu upomínky pro každou pobočku.
 • Použijte název pole na rozšíření vašeho kódu
  • Poznámka

   Při tvorbě upomínek, ujistěte se, že dáváte název vaší pobočky v popisu, a stejně tak, že to bude vidět při nastavování spouštění .
 • Můžete přizpůsobit upozornění podle potřeby pro všechny metody doručení
  • Každá zpráva by měla mít šablonu alespoň pro posílání e-mailem.
  • Pokud zamýšlíte tisknout tuto poznámku, upravte také Tiskovou šablonu
  • If you have enabled SMS notices with the SMSSendDriver preference you can set the text for your SMS notices next
 • Všechna upozornění nabízejí stejné možnosti
  • Pokud plánujete při psaní oznámení nebo stvrzenek použití HTML, zaškrtněte políčko "HTML zpráva", jinak se obsah bude generovat jako prostý text
  • Předmět zprávy je to, co se objeví v řádku předmětu e-mailu
  • Do těla zprávy napište výstižně co si myslíte, použijte pole na levé straně k zadání individuálních dat z databáze.
   • Poznámka

    Review the Notices & Slip Field Guide for info on what fields can be used here.
   • Důležité

    V upomínkách lze používat tagy {items.content} samotné, nebo použít "item" "/item" pro zahrnutí všech obklopených značek. Přečtěte si více o Označování upomínek
    • Na upomínce se ujistěte, že používáte {items.content} tagy k vytisknutí údaje týkající se všech jednotek, které jsou zpožděné.
    • Druhou možností, ale pouze pro upomínky, je použít tagy "item" a "/item" tagy k obklopení textu tak, aby se vám vypsal na několik řádků. Jeden příklad na využití "item" "/item" možnosti je následující:
     "item" {biblio.title} od {biblio.author}, {items.itemcallnumber}, čárový kód: {items.barcode}, datum půjčení: {issues.issuedate}, termín vrácení: {issues.date_due} pokuta: {items.fine}, termín vrácení: {issue. date_due} "/item"
   • Důležité

    Pouze pro upomínky lze použít tagy "item" "/item", všechny další oznámení, která odkazují na jednotky, musíte použít {items.content}
   • Poznámka

    Chcete-li přidat dnešní datum, můžete použít syntaxi {dnes}
   • Poznámka

    If you don't want to print the patron's full name on your slips or notice you can enter data in the Other name or Initials field for each patron and use that value instead.
When creating your overdue notices there are two tags in addition to the various database fields that you can use in your notices. You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for information on formatting item information in these notices.

Důležité

Tyto nové tagy fungují pouze pro upomínky, nikoliv pro další oznámení související s výpůjčkami (v tomto stadiu vývoje Koha).
Tagy <item>< a </item> by měla zahrnovat všechna pole z tabulek biblio, biblioitems a items.
Příklad použití těchto štítků v šabloně oznámení:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>
Což, za předpokladu, že dvě položky byly po lhůtě splatnosti, by mělo za následek oznámení jako:
  The following item(s) is/are currently overdue:

  "A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
  "History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50
Among the default notices are notices for several common actions within Koha. All of these notices can be customized by altering their text via the Notices & Slips tool and their style using the NoticeCSS preference to define a stylesheet. You will also want to review the Notices & Slips Field Guide for information on formatting item information in these notices. Here are some of what those notices do:
 • ACCTDETAILS
  • Zašle se čtenáři, když byl nastaven jeho účet, jestliže předvolba AutoEmailOPACUser je nastavena na "Poslat"
 • ACQCLAIM (Akviziční žádost)
  • Používá se v žádosti v akvizičním modulu
  • Cesta:Více > Akvizice > Opožděné sešity
 • CHECKIN
  • Toto upozornění je odesláno jako upozornění při vrácení každé jednotky
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • CHECKOUT
  • Toto potvrzení je posíláno jako informace o všech vypůjčených jednotkách
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • DUE
  • Toto oznámení je posíláno jako oznámení o vypršení termínu vrácení pro každou jednotku
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • DUEDGST
  • Tato zpráva se používá k poslání upomínek čtenáři.
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Uživatel požaduje posílání tohoto oznámení ve formě souhrnu
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • HOLD (Rezervace připravena k vyzvednutí)
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje je na základě informací pobočky k vyzvednutí.
 • HOLDPLACED (oznámení na knihovnickém intranetu, že byla podána rezervace)
  • Toto oznámení potřebuje, aby systémová pořevolba emailLibrarianWhenHoldIsPlaced byla nastavena na "Povolit"
  • Když toto upozornění odkazuje na tabulku poboček, odkazuje je na základě informací pobočky k vyzvednutí.
 • MEMBERSHIP_EXPIRY
 • ODUE (Upomínka)
 • PREDUE
  • Toto upozornění je posíláno jako "Pokročilé upozornění" při překročení výpůjční doby
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Čtenář požádal, aby obdržel toto oznámení
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • PREDUEDGST
  • Toto upozornění je odesláno jako 'Rozšířené upozornění' ke všem jednotkám, které jsou po termínu vrácení
  • Toto oznámení se používá, když jsou splněna dvě kritéria:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Uživatel požaduje posílání tohoto oznámení ve formě souhrnu
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • RENEWAL
  • Toto oznámení je posíláno jako oznámení o výpůjčce pro každou jednotku, která byla prodloužena
  • Toto upozornění se použije, jsou-li splněny tyto tři podmínky:
   1. Předvolba EnhancedMessagingPreferences je nastavena na "Povolit"
   2. Uživatel požaduje posílání oznámení o výpůjčce
    • Cesta: OPAC > Login > Moje zprávy
    • Cesta: Intranet pro knihovníky > Záznam čtenáře > Oznámení
 • RLIST (Kolovací seznam)
  • Používá se v modulu periodik abyste informavali čtenáře o novém došlém sešitě periodika
  • Máte možnost vybrat oznámení "Kolovací list" při vytváření nového předplatného (vyberte z roletky "Oznámení čtenáři").
  • Poznámka

   Všimněte si také, že pokud byste chtěli oznámit čtenářům nové došlé sešity, můžete kliknout na "Definovat oznámení", která vás přepne na nástroj "Oznámení"
 • SHARE_ACCEPT
 • SHARE_INVITE
 • TO_PROCESS
Existuje také sada předdefinovaných stvrzenek, které jsou uvedeny na této stránce. Všechny tyto stvrzenky lze přizpůsobit změnou jejich textu pomocí Oznámení & Stvrzenky a jejich styl pomocí SlipCSS pro definování stylů. Zde je to, na co se tyto stvrzenky používají:
 • ISSUEQSLIP
  • Používá se k tisku stvrzenky ve výpůjčkách
  • Rychlá stvrzenka zahrnuje pouze jednotky dnes vypůjčené
 • ISSUESLIP
  • Používá se k úplné stvrzence výpůjček
  • Potvrzení nebo stvrzenka zobrazí jedntky dnes vypůjčené stejně jako již dříve půjčené jednotky
 • RESERVESLIP
  • Používá se k tisku rezervačních stvrzenek
  • Rezervační stvrzenka je generována když je rezervace potvrzena
 • TRANSFERSLIP
  • Používá se k tisku přepravní stvrzenky
  • Přepravní strvzenka je vytištěna, jakmile potvrdíte ve vašem systému přepravu z jedné pobočky do druhé
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Upomínky/Stavy spuštění
Aby bylo možné poslat upomínku, kterou jste definovali pomocí nástroje Oznámení , musíte nejprve nastavit spouštění těchto zpráv.

Důležité

Aby byly upomínky odeslány vašim čtenářům, musíte nastavit, aby čtenář této kategorie dostával upomínky.

Důležité

Depending on the value of your OverdueNoticeCalendar preference the delay may or may not include days the library is closed based on the holiday calendar.
Nástroj Upomínka/Stav spouštění poskytuje knihovníkovi pravomoc poslat až tři upomínky každému čtenáři oznamující mu opožděné jednotky
 • Prodleva je počet dní po stanoveném termínu vrácení, než je akce je spuštěna.
  • Důležité

   Pokud chcete aby Koha ke spuštění akce (poslat dopis nebo omezit práva čtenáře), je nutno zadat hodnotu prodlevy.
 • Chcete-li poslat další upomínku, klikněte na záložky pro "Druhou" a "Třetí" upomínku
 • Pokud chcete zabránit čtenářům, kteří mají výpůjčky nevrácené v termínu, aby si mohli dále půjčovat, zaškrtněte políčko "Zakázat". V režimu půjčování se potom zobrazuje informace o tomto omezení.
  • If you choose to restrict a patron in this way you can also have Koha automatically remove that restriction with the AutoRemoveOverduesRestrictions preference.
 • Next you can choose the delivery method for the overdue notice. You can choose from Email, Phone (if you are using the iTiva Talking Tech service), Print and SMS (if you have set your SMSSendDriver).
  • Poznámka

   The Feed option is not yet a feature in Koha, it is there for future development.
 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator
The Patron Card Creator allow you to use layouts and templates which you design to print your custom patron cards on your printer. Here are some of the features of the Patron Card Creator module:
 • Customize patron card layouts with text retrieved from the Koha patron data
 • Design custom card templates for printed patron cards (to match the label sheets)
 • Build and manage batches of patron cards to print
 • Export (as PDF) single or multiple batches to print
 • Export (as PDF) single or multiple patron cards from within a batch

3.1.6.1. Rozložení

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Layouts
Rozvržení definuje jaký text a obrázky budou vytištěny na kartě a kde se objeví.

Poznámka

Up to three lines of text, the patron's number in barcode representation and up to two images can be printed on to the card.
If you have no layouts defined, you will add a new layout by clicking the 'New' button and choosing 'Layout'.
You may also choose to press 'Manage layout' on the left side. Here you are offered a list of available layouts you can select for editing. But at the top of the page there is still the 'New layout' button.
 • Název, který přiřadíte rozložení je pro vás pomůckou, pojmenujte jej tak, že jej snadno později poznáte
 • The Units pull down is used to define what measurement scale you're going to be using for your layout.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • Následujcí poznámka pro rozvržení je, zda jde o přední nebo zadní stranu čtenářské karty
  • Poznámka

   You will need a layout for both the front and back of your card if you have 2-sided library cards, this option doesn't allow you to print two sided cards, just lets you track which side of the card you're designing.
 • Máte možnost přidání až 3 řádků textu na kartě. Váš text může být statický text dle vašeho výběru a/nebo pole ze záznamu čtenáře. Chcete-li tisknout z polí záznamu čtenáře, dejte názvy polí do ostrých závorek tak jako - "Jméno"
 • Pro každý řádek textu, si můžete zvolit typ písma, velikost písma a umístění textu na kartě pomocí spodní souřadnice X a Y
 • Aby bylo možné zobrazit čárový kód a číslo karty čtenáře, budete muset zkontrolovat předvolbu 'Číslo karty jako čárový kód'. Toto zkonvertuje číslo karty čtenáře do čárového kódu. Chcete-li číslo tisknout ve formátu čitelném pro člověka, budete muset nastavit předvolbu "Číslo karty jako text pod čárovým kódem".
 • Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.
  • Jeden může být obrázek čtenáře , u kterého můžete měnit velikost, aby vyhovoval vašim potřebám.
  • Druhý obrázek může být něco jako knihovní logo nebo symbol, který jste nahráli pomocí " Správa obrázků modul Tvůrce čtenářských karet.

Důležité

It is the designers responsibility to define textlines, barcode and images such that overlap is avoided.
After saving, your layouts will appear on the 'Manage layouts' page.

3.1.6.2. Šablony

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Card templates
A template describes the arrangement of labels on the label sheet/card stock you are using. This might be Avery 5160 for address labels, Gaylord 47-284 for spine labels or Avery 28371 for your patron cards, just to give a couple of examples. All of the information you will need for setting up a template may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor's website or can be measured from a sample sheet.
3.1.6.2.1. Přidat šablonu
To add a new template click on the 'New template' button at the top of your page which brings you to the Edit template form immediately. You may also choose to press 'Manage templates' on the left side. Here you are offered a list of available templates you can select for editing. But in the top of the page there is still the 'New template' button.
Using the form that appears after pressing either 'Edit' or 'New template'you can define the template for your sheet of labels or cards.
 • Template ID is simply a system generated unique id
 • Template Code should be the name of this template to identify it on a list of templates
 • Můžete použít popis šablony k přidání další informace o šabloně
 • The Units pull down is used to define what measurement scale you're going to be using for the template.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • The measurements (page height, page width, card width, card height) may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor's website or can be measured from a sample sheet.
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Before defining a profile try printing some sample cards so that you can take measurements to define a profile to perform the right adjustments for your printer/template combination.
  • After finding and documenting any anomalies in the printed document, then you can create a profile and assign it to the template.
  • Důležité

   Do not specify a profile unless needed, i.e. do not click to define a printer profile. It is not possible to remove a profile from a template but you can switch to another profile.
  • Poznámka

   If you are using different printers you may be required to define several templates that are identical only different profiles are specified.
After saving, your templates will appear on the 'Manage templates' page.

3.1.6.3. Profily

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Profiles
A profile is a set of "adjustments" applied to a given template just prior to printing which compensates for anomalies unique and peculiar to a given printer. This means if you set a template up and then print a sample set of data and find that the items are not all aligned the same on each card, you need to set up a profile for each printer (or even different tray selections on the same printer) to make up for the differences in printing styles, such as the shifting of text to the left, right, top or bottom.
Pokud vaše karty jsou vytištěny přesně tak, jak chcete, nebudete potřebovat profil.
3.1.6.3.1. Přidat profil
Chcete-li přidat nový profil, chcete kliknout na tlačítko 'Profily' na horní části stránky a vyberte "Nový profil"
To add a new profile, you want to click on the 'New profile' button at the top of your page. Using the form that appears you can define the values to correct the card misalignments on your label sheet. You may also choose 'Manage profiles' on the left side and select one of the currently available profiles for editing.
 • The Printer Name and Paper Bin do not have to match your printer exactly, they are for your reference so you can remember what printer you have set the profile for.
  • Poznámka

   For example: if you want to use the Printer model number in printer name you can, or you can call it 'the printer on my desk'
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, kterou šablonu použijete na profil pomocí formulář editace šablony
 • Rozbalovací roletka s s měrnými jednotkami se používá k definici míry, kterou budete používat ve svém profilu.
  • Poznámka

   A Postscript Point is 1/72" an Adobe Agate is 1/64", an Inch is 25.4 SI Millimeters
 • Offset should be used when the entire image is off center either vertically or horizontally. Creep describes a condition where the distance between the labels changes across the page or up and down the page
  • For offset and creep values, negative numbers move the printed information up and to the left on the printed sheet and positive numbers move down and to the right
  • Example: the text is printed 0 .25" from the left edge of the first label, 0 .28" from the left edge of the second label and 0 .31" from the left edge of the third label. This means the horizontal creep should be set to (minus) -0.03 " to make up for this difference.
After saving, your profiles will appear on the 'Manage Printer Profiles' page.
Po uložení nového profilu, můžete se vrátit do seznamu šablon a zvolit úpravu šablony, která je pro tento profil.

3.1.6.4. Dávky

 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Card batches
Dávka je skupina čtenářů, pro které chcete generovat karty.
3.1.6.4.1. Přidat dávku
To add a new batch, you want to click on the 'New batches' button at the top of your page. Choosing the menu item 'Manage batches' on the left a list of already defined batches is displayed. In this display you can either select a batch for editing or add a new batch.
For a new batch a message pops up and directs you to select patrons to be processed in this batch.
After choosing the 'Add item(s)' button the Patron Search window pops up.
From here you can search for patrons to add to your batch by any part of their name, their category and/or library. Entering * in the search box will display all the patrons.
From the results you can add patrons to the batch by clicking the 'Add' button. After adding patrons from the results you can start over and perform another search or click 'Close' at the bottom of the screen to indicate that you are done. You will then be presented with your batch.
If you are satisfied with your batch you can proceed to export. If you want to correct or even delete that batch the buttons to do so can be found at the top of your screen. You can always come back here through the 'Manage > Card batches' button.
If you would like to export all patron cards you can click 'Export card batch' otherwise you can choose specific patrons to print cards for by checking the box to the right of their names and then choose 'Export selected card(s)' at the top.
The export menu will ask you to choose a template, a layout and starting position (where on the sheet should printing begin).

Poznámka

For the starting position if the first 6 labels have already been used on your sheet you can start printing on label in position 7 on the sheet. The labels are numbered left to right from top to bottom.
Once you click 'Export' you will be presented with a PDF of your labels for printing
When you open the PDF you will see the cards for printing
The above image shows a layout that is made up of two textlines. The first one is just plain text, the second one is composed of the <firstname> <surname> fields. A patron image is printed (if available) and the barcode of patrons number is displayed in code 39. All this is printed on a template with three columns and 8 rows using position 1-3 here. When printing this PDF please take care that your printer doesn't rescale the PDF (e.g do not fit to paper size) otherwise the printer will not be able to print to the right place per your templates.
 • Get there: More > Tools > Patron Card Creator > Manage > Images
Obrázky nahrané pomocí tohoto nástroje se objeví v nabídce při vytváření rozvržení karty čtenáře . Platí tu omezení počtu obrázků, které si můžete nahrát (nepočítaje obrázky čtenáře ) podle systémové předvolby ImageLimit

Důležité

Obrázky musí mít méně než 500kB.

Poznámka

Obrázky nahrané tímto nástrojem by měly být v rozlišení alespoň 300 dpi, což je minimální kvalita pro tisk obrázku.
Ve středu obrazovky je jednoduchý formulář pro nahrání, jednoduše vyhledejte soubor v počítači a dejte mu jméno, abyste ho později poznali.
Jakmile je soubor nahrán, bude vám zobrazena zpráva s potvrzením.
A obrázek bude uveden spolu s ostatními na pravé straně stránky.
Chcete-li odstranit jeden nebo více z těchto snímků, klepněte na zaškrtávací políčko napravo od každého snímku, který chcete odstranit a klepněte na tlačítko "Odstranit".
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Čtenáři (anonymizace, hromadné mazání)
Tento nástroj umožňuje hromadně anonymizovat historie výpůjček (to znamená, že budete mít záznamy o tom, kolikrát výtisk byl půjčen - ale ne čtenáře, kteří si ho vypůjčili) nebo hromadně odstranit čtenáře (zcela je odstranit ze systému).

Důležité

Důležité: Čtenáři s mimořádnými pokutami za výpůjčky nejsou uloženi. Nejsou zcela odstraněni ze systému (jen se přestěhovali do tabulky delete_borrowers), ale tento nástroj neposkytuje tolik kontrol, jak by mohlo být potřeba.

Důležité

Před použitím tohoto nástroje se doporučuje zazálohovat databázi. Změny, které provedete, jsou trvalé.

Důležité

Anonymizace selže bez hlášení, pokud předvolba AnonymousPatron neobsahuje platnou hodnotu.
Buď vymazat nebo anonymizovat čtenáře
 • Zatrhněte políčko 'Ověřit' na úkole, který chcete dokončit (Vymazat nebo Anonymizovat)
 • Zadejte datum, do kterého chcete změnit data
 • Pokud mažete čtenáře můžete si také vybrat a najít čtenáře s konkrétním datumem vypršení platnosti nebo kategorie
 • Klikněte "Další"
 • Potvrzení bude s dotazem, zda jste si jisti, že je to, co chcete provést
 • Kliknutím na "Dokončit" smažete, nebo anonymizujete data
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Dávková modifikace čtenářů
Pomocí tohoto nástroje můžete provádět úpravy dávky se čtenářskými záznamy. Vložte soubor s čísly karet (jedno na řádek) a vyberte seznam čtenářů, nebo nasnímejte čísla čtenářských karet do příslušného políčka.
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenovány čárové kódy klikněte na "Pokračovat". Bude vám nabídnut seznam čtenářů a změny, které můžete provést.
Na levé straně každého textového pole je zaškrtávací políčko. Kliknutí na zaškrtávací políčko vyčistí hodnoty pole.

Důležité

Pokud je pole povinné, nebudete moci vymazat jeho hodnotu.
Pokud máte čtenáře s více atributy, můžete je změnit pomocí znaménka plus (+) vpravo od textového pole. To vám umožní přidat hodnotu dalšího atributu.
Pokud jste učinili změny, můžete stisknout "Uložit" a Koha vás seznámí se změněnými záznamy čtenáře
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Poznámky
Depending on your tagging system preferences, librarians may need to approve tags before they are published on the OPAC. This is done via the Tag Moderation Tool. If there are tags awaiting moderation they will be listed on the main staff dashboard under the module labels:
K moderaci štítků použijte nástroj štítky. Při prvním otevření tohoto nástroje vám bude předložen seznam štítků, které čekají na schválení nebo zamítnutí knihovníka
 • Chcete-li zobrazit všechny tituly, ke kterým tento hodnotící štítek byl přidán, klikněte na výraz
  • Chcete-li odstranit štítek z konkrétního titulu, jednoduše klikněte na tlačítko 'Odstranit štítek' vpravo od názvu.
 • Ke schválení štítku, můžete klepnout na tlačítko "Schválit" v řádce s výrazem, nebo zaškrtněte všechny štítky, které chcete schválit, pak klikněte na tlačítko" Schválit "pod tabulkou.
 • Chcete-li zamítnout štítek můžete klepnout na tlačítko "Odmítnout" v řádce u výrazu, nebo zaškrtněte všechny štítky, které chcete zamítnout, a klikněte na tlačítko "Odmítnout" pod tabulkou.
Jakmile štítek byl schválen či zamítnut bude přesunut do příslušného seznamu štítků. Souhrn všech štítků se objeví na pravé straně obrazovky.
I když je štítek schválen nebo zamítnut, může ještě být přesunut do jiného seznamu. Při prohlížení schválených štítků, každý štítek má možnost být odmítnut:
Chcete-li zkontrolovat výrazy oproti seznamu schválených a odmítnitých štítků(a možná i proti slovník který jste přiřadili pro moderování štáítků) stačí zadat výraz do vyhledávacího pole v pravém dolním rohu na obrazovce a vidět stav výrazu
Nakonec můžete vybrat až obrázky k tisku na kartě.
 • Cesta: Více > Nástroje > Čtenáři a výpůjčky > Nahrání obrázků čtenářů
Obrázky čtenářů lze nahrávat hromadně, pokud jste dali povolit obrázky čtenářů , které mají být připojeny k záznamům čtenářů. Tyto obrázky lze také použítít při vytváření karet, viz čtenářské karty .
 • Vytvořte .txt soubor a nazvěte ho "DATALINK.TXT" nebo "IDLINK.TXT"
 • Na každý řádek v textovém souboru zadejte číslo karty čtenáře, následované čárkou (nebo tabelátorem) a pak název souboru s obrázkem
  • Ujistěte se, že vás .txt soubor je prostý text a nikoliv .rtf formát.
 • Zazipujte textový soubor soubory s obrázky
 • Předtěte na nástroj pro nahrání obrázků čtenářů
 • Pro jeden obrázek, ukažte na obrazový soubor a zadejte číslo karty čtenáře
 • Pro více obrázků, vyberte nahrání zazipovaného souboru
 • Po nahrání vám bude nabídnuto potvrzení

Důležité

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.

Cindy Murdock Ames

Meadville Public Library | CCFLS

Sestavil

Nicole C. Engard

2014
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Hromadné mazání jednotek
Rotating Collections is a tool for managing collections of materials that frequently get shifted from library to library. It adds the ability to store not only an item's home library and current location but also information about where it is supposed to be transferred to next to ensure that all items in the collection are sent to the correct library. When an item in a rotating collection is checked in, library staff is notified that the item is part of a rotating collection and which branch it should be sent to if it is not at the correct one.

Důležité

The AutomaticItemReturn system preference must be set to "Don't automatically transfer items to their home library when they are returned" for Rotating Collections to function properly.
 • To create a new rotating collection, click the "New Collection" button, fill in the Title and Description, and click Submit. Once submitted you'll see "Collection Name added successfully"; click "Return to rotating collections home" to return to the main Rotating Collections management page (or click Rotating Collections in the sidebar).
 • To add items to a collection, click "Add or remove items" next to the collection's name in the list of collections. Under "Add or remove items" scan or type in the barcode of the item you wish to add to the collection, and hit Enter or click Submit if necessary.
 • To remove an item from a collection, either click Remove next to the item's barcode in the list of items within the collection or check the "Remove item from collection" box next to the Barcode text box under "Add or remove items, and scan or type in the barcode, clicking Submit or hitting Enter if necessary. Note: The "Remove item from collection" checkbox will remain checked as long as you are on the "Add or remove items" page, unless you uncheck it, to facilitate quickly removing a number of items at a time by scanning their barcodes.
Transferring a collection will:
 • Change the current location of the items in that collection to the library it is to be transferred to
 • Initiate a transfer from its original current location/holding library to the current location/holding library it is to be rotated to. When a library receives a collection they will need to check in the items to complete the transfer.
You can transfer a collection in one of two ways:
 • From the main Rotating Collections page, click on Transfer next to the title of the collection you wish to transfer; choose the library you wish to transfer the collection to and click "Transfer collection".
 • Or, from the "add or remove items" page for a collection, you can click the Transfer button, choose the library you wish to transfer the collection to and click "Transfer Collection".

Důležité

In order to complete the transfer process, the library receiving the rotating collection should check in all items from the collection as they receive them. This will clear the transfer so that the items are no longer shown as being "in transit".
If an item in a rotating collection is checked in at a library other than the one it is supposed to be transferred to, a notification will appear notifying library staff that the item is part of a rotating collection, also letting them know where the item needs to be sent.

3.2. Katalog

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Dávková úprava jednotek
TZento nástroj vám umožní v Koha hromadně úpravit záznamy o jednotkách
From the tool you can choose to upload a file of barcodes or item ids, or you can scan items one by one into the box below the upload tool. You can also decide the items edited should be populated with the default values you have defined in your default framework.
Jakmile budete mít načten soubor nebo naskenované čárové kódy, klikněte na "Pokračovat".
Budou vám prezentovány přehledy jednotek, které chcete změnit. Odtud můžete zrušit zaškrtnutí jednotek, které nechcete měnit před provedením změny ve formuláři níže. Můžete také skrýt sloupce, které nepotřebujete vidět, aby se zabránilo nutnosti posouvání zleva doprava, abyste viděli celý formulář jednotky.

Poznámka

To uncheck all items thar are currently checked out you can click the 'Clear on loan' link at the top of the form.
Pomocí editačního formuláře můžete vybrat pole, ve kterých budete dělat úpravy. Pokud zaškrtnete políčko napravo od každého pole můžete vymazat hodnoty v tomto poli pro záznamy, které měníte.
Jakmile jste provedli změny, budou vám prezentovány výsledné jednotky.

Poznámka

Můžete také upravit jednotky (exempláře) z jednoho bibliografického záznamu v dávce klepnutím na Úpravy> Upravit jednotky v dávce
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Hromadné mazání jednotek
Tento nástroj vám umožní odstranit dávku záznamů o jednotkách (exemplářích) z Koha.
Z nástroje si můžete vybrat, zda nahrát soubor čárových kódů nebo ID jednotek (exemplářů), nebo můžete skenovat jednotky jednu po druhé do pole pod nahrávacím nástrojem.
Poté, co jste nahráli váš soubor nebo naskenovali čárové kódy můžete klepnout na tlačítko "Pokračovat".
Budou vám prezentována potvrzovací obrazovka. Odtud můžete zrušit zaškrtnutí jednotky, které nechcete odstranit, a rozhodnout, zda Koha by měl odstranit bibliografický záznam, pokud je poslední jednotka odstraněna, před kliknutím na tlačítko "Odstranit vybrané jednotky."
Pokud váš soubor (nebo seznam skenovaných čárových kódů), má více než 1000 čárových kódů, nebude Koha schopna zobrazit vám seznam položek. Budete stále schopni je odstranit, ale ne schopni si vybrat, které jednotky výslovně odstranit nebo vymazat bibliografické záznamy.
Pokud jsou tyto jednotky vypůjčeny, po kliknutí na "Odstranit vybrané jednotky" vám bude ohlášena chyba a jednotky (exempláře) nebudou odstraněny.
Pokud tyto jednotky mohou být odstraněny, bude zobrazeno potvrzení k jejich odstranění.
Tento nástroj vezme dávku čísel záznamů pro buď bibliografické záznamy nebo autoritní záznamy a povolí vám smazat všechny tyto záznamy a jakékoli objekty připojení k nim v dávce.
Nejprve určete, zdali se mají odstraňovat bibliografické nebo autoritní záznamy. Poté můžete nahrát soubor s identifikátory záznamů nebo tyto identifikátory vepsat do textového pole níže. Po odeslání formuláře se zobrazí seznam nalezených záznamů, které se chystáte odstranit.
Pokud je záznam, který chcete smazat nesmazatelný, bude zvýrazněn.
Označte záznamy, které chcete odstranit a klikněte na tlačítko "Smazat vybrané záznamy".
 • Get there: More > Tools > Catalog > Batch record modification
This tool will allow you to edit batches of bibliographic and/or authority records using MARC Modification Templates. Before visiting this tool you will want to set up at least one MARC modification template.
When you visit the tool it will ask you:
 • Choose whether you're editing bibliographic or authority records
 • Enter the biblionumbers or authids
  • You can upload a file of these numbers or
  • Zadejte čísla (jeden na řádek) do příslušného pole
 • Nakonec vyberte šablonu MARC, kterou chcete použít pro úpravu záznamů.
Once you've entered your critera click 'Continue'
You will be presented with a list of records that will be edited. Next to each one is a checkbox so you can uncheck any items you would rather not edit at this time.
Kliknutím na Náhled MARC budete moci vidět, jaké změny budou provedeny, pokud úpravy dokončíte.
Once you're sure everything is the way you want you can click the 'Modify selected records' button and your records will be modified.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků
Koha přichází s nástrojem, který umožňuje hromadný export vašich bibliografických a/nebo jednotkových údajů. To se dá využít jednak při odesílání vašich záznamů do přidružených knihoven, organizací nebo služeb, a jednak při zálohování.
V horní části obrazovky si musíte vybrat, jaké údaje exportujete. Pokud exportujete bibliografické záznamy s nebo bez jednotek (exemplářů) klepněte na záložku Export bibliografických záznamů.
 • Vyplňte formulář s cílem omezit export v určitém rozsahu (všechna pole jsou volitelná)
  • Vyberte omezení pro váš export jednou nebo více z následujících možností
   • Omezení rozsahu čísel bibliografických záznamů
   • Omezit na konkrétní typ výtisku
    • Důležité

     This limit will use the type you have defined in the item-level_itypes preference. If you have the item-level_itypes preference set to 'specific item' and you have no items attached to a bib record it will not be exported. To get all bib records of a specific type you will need your item-level_itypes preference set to 'biblio record'.
   • Limit to a specific library or group of libraries
   • Omezení na rozsah signatur
   • Omezení na rozsah přírůstkových čísel
  • Pokud chcete, můžete nahrát soubor bibliografických čísel pro záznamy, které chcete exportovat
  • Dále vyberte co chcete přeskočit v exportu
   • Ve výchozím nastavení budou jednotky exportovány, pokud chcete exportovat pouze bibliografické údaje, zaškrtněte políčko "Neexportujte jednotky"
   • Chcete-li omezit export pouze na jednotky z knihovny, ke které jste přihlášeni (pokud necháte políčko "Knihovna" nastaveno na "Všechny"), nebo z knihovny, kterou jste vybrali nahoře zaškrtnutím políčka "Odstranit nelokální jednotky"
   • Můžete si také vybrat, která pole nechcete exportovat. To může být užitečné, pokud sdílíte data, můžete odstranit všechny lokální pole před odesláním dat do jiné knihovny
  • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
   • Vyberte, zda chcete exportovat data ve formátu MARC nebo MARCXML
   • Vyberte jméno, které chcete jako jméno uloženého souboru
  • Klikněte na "Export bibilografických záznamů"
V horní části obrazovky si budete muset vybrat, jaké údaje exportujete. Pokud exportujete autoritní záznamy, klikněte na záložku Export autoritních záznamů.
 • Vyplňte formulář s cílem omezit export z určitého rozsahu nebo typu autoritního záznamu (všechna pole jsou volitelná)
 • Or you can choose a file of authids to export
 • Dále zvolte pole, které chcete vyloučit z exportu, oddělené mezerou (bez čárek)
  • Pokud byste chtěli vyloučit všechny podpole např. z pole 200, stačí zadat 200
  • Pokud byste chtěli vyloučit určité podpole zadejte to vedle hodnoty pole, 100a vyloučí pouze podpole "a" z pole 100
 • Nakonec zvolte typ souboru a název souboru
  • Vyberte, zda chcete exportovat data ve formátu MARC nebo MARCXML
  • Vyberte jméno, které chcete jako jméno uloženého souboru
 • Klikněte "Exportovat autoritní záznamy"

3.2.6. Revize

 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Zásoby/Inventura
Inventární nástroj lze použít dvěma způsoby, první je vytištěním seznamu knih na regále, který si pak můžete odškrtat, nebo na nahráním textového souboru čárových kódů sebraných přenosným skenerem.
Pokud nemáte možnost použít váš snímač čárových kódů, první možnost, která je k dispozici, je generovat seznam knih regále na základě kritérií, které zadáte.
Vyberte, které knihovny, umístění na regálu, rozsahy signatur, stav jednotek a kdy byla jednotka naposledy spatřena, k vygenerování seznamu na regále, který pak můžete vytisknout a používat při obchůzce při kontrole fondu knihovny
Případně můžete exportovat seznam do souboru CSV, pro jeho upravy ve vašem počítači. Zaškrtněte políčko vedle "Export do souboru CSV" abyste vytvořili tento soubor.
Jakmile jste našli jednotky (exempláře) na regálu, můžete se vrátit k tomuto seznamu a zaškrtnout jednotky, u kterých bylo zjištěno, že systém aktualizoval datum "naposledy viděno" na dnešek.
Pokud máte přenosný skener (nebo notebook a USB skener) můžete se projít v knihovně se skenerem v ruce a skenovat čárové kódy, jak na ně narazíte. Po dokončení pak můžete nahrát takto skenerem vytvořený soubor na Koha
Vyberte textový soubor a datum, ke kterému chcete označit všechny položky jako zobrazeny a klikněte na 'Odeslat'.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Tvůrce štítků
Tvůrce štítků vám umožní používat rozvržení a šablony, které vám navrhnou tisk pro téměř neomezené množství štítků včetně čárových kódů. Zde jsou některé z funkcí modulu Tvůrce štítků:
 • Přizpůsobení vzhledu štítků
 • Vytvořit vlastní šablonu štítku pro tištěné štítky
 • Vytváření a správa dávek štítků
 • Export jedné nebo více dávek
 • Export jednoho nebo více štítků z dávky
 • Export data štítku v jednom ze tří formátů:
  • PDF - čitelné pomocí kteréhokoliv standardní čtečky PDF, umožňuje tisk štítků přímo na tiskárně
  • CSV - Export dat štítků provedený po zvolení rozvržení, umožňuje štítky importovat do různých aplikací
  • XML - nabídka jako alternativní formát exportu

3.2.7.1. Šablony

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Label templates
Šablona je založena na štítku/skladovací kartě, kterou používáte. To může být Avery 5160 pro adresní štítky, Gaylord 47-284 pro hřbetní štítky Avery nebo 28371 pro průkazy čtenářů, jako několik příkladů. Tyto štítky budou obsahovat všechny informace, které budete potřebovat pro nastavení Koha, mohou být na obalu, a pokud ne, lze obvykle nalézt na webových stránkách dodavatele.
3.2.7.1.1. Přidat šablonu
To add a new template, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator and choosing 'Label template'.
Using the form that appears you can define the template for your sheet of labels or cards.
 • ID šablony se generuje automaticky po uložení šablony, je to systémem generovaný jedinečný identifikátor
 • Kód šablony musí být něco, co můžete použít k identifikaci šablony na seznamu šablon
 • Můžete použít popis šablony k přidání další informace o šabloně
 • Roletka "Jednotka míry" se používá k definování toho, jakou míru budete používat pro šablonu. Ta bude pravděpodobně odpovídat měrné jednotce používané v popisu na šablony od dodavatele.
 • Rozměry, počet sloupců a řádků lze nalézt na obalu výrobků od dodavatele nebo na jejich webových stránkách.
  • Důležité

   Pokud nezadáte levý okraj textu v šabloně, bude použit ve výchozím nastavení tj. 3/16 "(13,5 bodu).
 • Profil je množina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, což kompenzuje zvláštnosti charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil).
  • Před výběrem profilu zkuste vytisknout ukázkové štítky, abyste mohli snadno definovat profil, který je vhodný pro vaši kombinaci tiskárna/šablona.
  • Po zjištění případné odchylky v tištěném dokumentu, pomocí vytvořit profil a přiřadit ho k šabloně.
After saving, your templates will appear on the 'Manage' area under 'Label templates'.

3.2.7.2. Profily

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Printer Profiles
Profil je skupina "úprav" aplikovaná na danou šablonu těsně před tiskem, který kompenzuje anomálie charakteristické pro danou tiskárnu (ke které je přiřazen profil). To znamená, že pokud nastavíte šablonu a pak vytisknete ukázkovou sadu dat, a zjistíte, že položky nejsou všechny zarovnáné stejně na každém štítku, musíte nastavit profil pro každou tiskárnu, aby se na rozdíly v tiskových stylech, jako je například posun textu vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.
Pokud vaše štítky se tisknou přesně tak, jak chcete, nebudete profil potřebovat.
3.2.7.2.1. Přidat profil
To add a new profile, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator tool and choose 'Printer profile'.
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.
 • Název tiskárny a zásobníku papíru nemusí odpovídat přesně tiskárně, a jsou pro vaši informaci, abyste si vzpomněli, pro jakou tiskárnu jste profil nastavili. Takže pokud chcete, můžete použít číslo modelu tiskárny v názvu tiskárny, nebo ji můžete nazvat "tiskárna na stole"
 • Šablona bude vyplněna, jakmile jste si vybrali, který profil použijete pomocí formulář úpravy šablony
 • Rozbalovací roletka s s měrnými jednotkami se používá k definici míry, kterou budete používat ve svém profilu.
 • Posunutí popisuje, co se stane, když je celý obraz mimo střed ať svisle nebo vodorovně a skrčení popisuje stav, kdy se vzdálenost mezi štítky mění svisle nebo vodorovně na stránce
  • U těchto hodnot záporné hodnoty posunují odchylku nahoru a vlevo a pozitivní hodnoty posunují odchylku dolů a doprava
  • Například: text je od levého okraje prvního štítku vzdálený 6 mm, od levého okraje druhého štítku 7 mm a od levého okraje třetího štítku 8 mm. Aby se tento rozdíl skryl, je potřeba nastavit vodorovné přetečení na 1 mm.
After saving, your profiles will appear on the 'Manage' area under 'Printer profiles'.
Po uložení nového profilu, můžete se vrátit do seznamu šablon a zvolit úpravu šablony, která je pro tento profil.

3.2.7.3. Rozložení

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Layouts
Rozvržení se používá pro definování polí, které chcete zobrazit na štítcích.
To add a new layout, you want to click on the 'New' button at the top of the Label Creator tool and choose 'Layout'.
Pomocí formuláře, který se zobrazí, můžete vytvořit profil opravit problémy se šablonou.
 • Název rozvržení vám může pomoci později toto rozvržení identifikovat.
 • Pokud je to čárový kód, musíte zvolit kódování (Code 39 je nejběžnější)
 • Typ rozvržení může být libovolná kombinace bibliografických informací a/nebo čárových kódů. Například hřbetní štítek bude jen z bibl. záznamu, zatímco označení pro výpůjční protokol bude pravděpodobně biblio/čárový kód.
 • Bibliografická data pro tisk obsahují některé z datových polí, které mohou být mapovány do MARC šablon. Můžete si vybrat z přednastaveného seznamu polí nebo můžete kliknout na "Seznam polí" a zadat vlastní data. V "seznamu polí", můžete zadat MARC podpole jako 4-znakové řetězce: např. 254a pro podpole název; můžete také přiložit mezerami oddělený seznam polí na jedné řádce v uvozovkách . (např. "099a 099b" nebo "itemcallnumber barcode"). Pole která jsou dispozici, jsou ze seznamu databázových tabulek, viz níže. Nakonec můžete přidat statický text v apostrofech (např. 'Nějaký statický text.')
  • Můžete použít prohlížeč schématu ( http://schema.koha-community.org ) s následujícími tabulkami, kde lze najít názvy polí pro použití:
   • V současné době jsou použita všechna pole v následujících tabulkách : položky, biblioitems, biblio, branches
 • Zvolte, zda se štítky mají tisknout s rámečkem kolem každého štítku
 • Vyberte, zda chcete, aby Koha se pokusila se rozdělit signatury (obvykle používána na hřbetním štítku)
 • Nakonec vyberte si nastavení textu, jako je zarovnání, typ a velikost písma.
After saving, your layouts will appear on the 'Manage Layouts' page.

3.2.7.4. Dávky

 • Get there: More > Tools > Label Creator > Manage > Label batches
Dávky jsou tvořeny čárovými kódy, které chcete vytisknout. Jakmile jste v tomto nástroji můžete vyhledávat záznamy jednotek, pro které chcete vytisknout štítky.
3.2.7.4.1. Přidat dávku
Dávky mohou být vytvořeny jedním ze dvou způsobů. Prvním z nich je kliknout na odkaz "Vytvořit dávku štítků" na stránce Správa připravených MARC záznamů:
Druhá možnost je vytvořit novou dávku z nástroje tvůrce štítku
You will be brought to an empty batch with a box to scan barcodes or itemnumbers in to and an 'Add item(s)' button at the bottom of the page.
Můžete snímat čárové kódy do příslušného pole a klikněte na tlačítko "Přidat jednotky", nebo můžete kliknout na tlačítko "Přidat jednotky" s prázdným políčkem čárového kódu. Kliknutím na "Přidat jednotky" s prázdným čárovým kódem se otevře vyhledávací okno pro vyhledání jednotek, které chcete přidat do dávky.
Z výsledků hledáni, klepněte na zaškrtávací políčko vedle jednotek, které chcete přidat do dávky a klikněte na tlačítko "Přidat označené". Můžete také přidat jednotky jednu po druhé kliknutím na odkaz "Přidat" na levé stráně každé jednotky.
Po přidání všech položek klikněte na tlačítko "Provést". Výsledná stránka zobrazí seznam jednotek, které jste vybrali.
To print your labels, click the 'Export full batch' button. To print only some of the labels, click the 'Export selected item(s)' button. Either way you will be presented with a confirmation screen where you can choose your template and layout.
Budou vám nabídnuty tři možností stažení: PDF, Excel a CSV.
Po uložení souboru, tiskněte do prázdných štítků, které máte ve vaší knihovně.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Rychlý tvůrce hřbetních štítků

Poznámka

Tento nástroj nepoužívá rozvržení štítků nebo šablony, jednoduše vytiskne hřbetní štítek na prvním místě na listu štítků.
 • Definujte pole, která chcete tisknout na hřbetním štítku v systémovém nastavení SpineLabelFormat
 • Formátujte tisk etiket úpravou souboru spinelabel.css uloženém v koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/css /
Chcete-li použít tento nástroj, potřebujete čárový kód knihy, pro kterou chcete vytisknout hřbetní štítek.
Systém MARC modifikace šablon dává uživateli Koha možnost změny záznamů MARC automaticky při režírování záznamů pro import.
Tento nástroj je užitečný pro změnu MARC záznamů od různých prodejců/zdrojů k práci s vaším MARC rozhraním. Systém vám dovoluje vytvořit základní skript použitím akcí ke kopírování, přesouvání, přidání, aktualizování a mazání polí.
Začněte přidáním nové šablony (šablona může být udělána z jedné, nebo více akcí) zadáním jména a kliknutím na 'vytvořit šablonu'.
Navíc můžete přidat akce do šablony vyplněním Action boxu. Například, pokud nahráváte dávku souborů od vašeho prodejce EBooků, možná chcete přidat bibliografický typ jednotky EBOOK do 942$c.
 • Zvolte 'Přidat/Aktualizovat'
 • Zadejte pole 942 a podpole c
 • Zadejte hodnotu 'EBOOK' (nebo jakýkoli kód který máte pro ebook dokumenty)
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Každá akce může mít také volitelnou podmínku na kontrolu hodnoty nebo existence dalšího pole. Například, možná chcete přidat číslo do záznamu o položce pokud tam ještě není.
 • Zvolte 'Kopírovat'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 090 (nebo jiné pole bibliografického čísla) a podpole a pro kopírování
 • Zadejte pole 952 a podpole o pro kopírování do
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 952 a podpole o
 • Zvolte "neexistuje"
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
Kopie & Akce přesunití podporují také Regulární Výrazy, které mohou být použity k automatické modifikaci hodnot polí při kopírování/přesouvání. Například zbavení se znaku '$' v poli 020$c.
 • Choose 'Copy and replace'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování do
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě s/\$// )
 • Zvolte 'pokud'
 • Zadejte pole 020 a podpole c
 • Zvolte "shoduje se"
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě m/^\$/ )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.

Poznámka

Hodnoty pro aktualizaci můžou zahrnovat proměnné které se mění pokaždé, když se použije šablona. Zatím tento systém podporuje dvě proměnné, _BRANCHCODE_ které je nahrazena kódem knihovny která je právě aktivní, a _CURRENTDATE_ která je nahrazena aktuálním datem v ISO formátu (RRRR-MM-DD).
You could also use regular expressions to add your library's proxy URL in front of links in your MARC record.
 • Choose 'Copy and replace'
 • Rozhodněte, zda chcete kopírovat první výskyt nebo všechny výskyty v poli
 • Zadejte pole 020 a podpole c pro kopírování
 • Zadejte pole 952 a podpole o pro kopírování do
 • Zaškrtněte 'RegEx' a zadejte svůj regulární výraz (v tomto případě s/\$// )
 • Zadejte popis abyste mohli identifikovat tuto akci později
 • Klikněte na tlačítko 'Nová akce'.
When choosing between 'Copy' and 'Copy and replace' keep the following example in mind:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aA_exists _bB_exists
If we apply action (a) Copy the whole field 245 to 300, we get:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aA_exists _bB_exists 
300 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth.
If we apply action (b) Copy the subfield 245$a to 300$a, we get:
245 _aThe art of computer programming _cDonald E. Knuth. 
300 _aThe art of computer programming _bB_exists
Když jsou vaše akce uloženy, můžete je zobrazit v horní části obrazovky. Akcemi může být pohybováno použitím šipek nalevo od nich.
V závislosti na vašich akcích může být pořadí velice důležité. Například, nechcete smazat pole před tím, než ho zkopírujete do jiného pole.
K přidání další šablony může začít na novo nebo kliknout na tlačítko 'Duplikovat aktuální šablonu' k vytvoření kopie existující šablony pro začátek.
Once your template is saved you will be able to pick it when using the Stage MARC Records for Import tool.
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Příprava MARC záznamů pro import
Tento nástroj lze použít pro import jak bibliografických tak i autoritních záznamů, které jsou uloženy ve formátu MARC. Import záznamů do Kohy probíhá ve dvou krocích. Nejprve je třeba představit záznamy pro import.
 • Nejdříve vyhledejte MARC soubor na svém počítači
 • Dále vám budou nabídnuty možnosti pro porovnání bibl. záznamů a import jednotek (exemplářů)
  • Vložte "Komentáře o tomto souboru" k pozdější identifikaci nahrání, když jdete na nástroj Správa připravených záznamů MARC
  • Sdělte Koha, zda jde o bibliografické či autoritní záznamy
  • Vyberte kódování znaků
  • Choose if you would like to use a MARC Modification Template to alter the data you're about to import
  • Vyberte zda chcete vyhledávat shodné záznamy
   • Můžete nastavit Pravidla porovnání záznamů v sekci administrace
    • When using the ISBN matching rule Koha will find only exact matches. If you find that the ISBN match is not working to your satisfaction you can change the AggressiveMatchOnISBN preference to 'Do' and then run your import again.
  • Dále zvolte, co s vyhledanými záznamy, pokud byly nalezeny
  • Nakonec zvolte, co s jedinečnými záznamy
  • Dále si můžete vybrat, zda se mají nebo nemají importovat údaje nalezené v záznamech MARC (jestliže soubor který načítáte je bibliografický)
   • From here you can choose to always add items regardless of matching status, add them only if a matching bib was found, add items only if there was no matching bib record, replace items if a matching bib was found (The match will look at the itemnumbers and barcodes to match on for items. Itemnumbers take precendence over barcodes), or Ignore items and not add them.
 • Klinněte na "Příprava na import"
 • Bude vám předloženo potvrzení, že chcete importovat
 • K dokončení procesu pokračujte na Nástroj správy připravených MARC záznamů
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Správa připravených MARC záznamů
Jakmile jste připravili vaše záznamy pro import, můžete to dokončit pomocí tohoto nástroje
 • Ze seznamu připravených záznamů, klikněte na jméno souboru z kterého chcete provést import
  • Všimněte si, že u záznamů, které již byly importovány, je toto označeno ve sloupci "Stav"
 • Souhrn importu se objeví spolu s možností změnit vaše vyhledávací pravidla
 • Pod souhrnem, je možnost volby importovat dávku bibliografických záznamů pomocí určitého rámce
  • Výběr jiného rámce než "výchozí" není třeba, ale je to užitečné pro spouštění sestav a výběr úrovní typů jednotek vybraných k importu.
 • Pod rámcem výběru je seznam záznamů, které budou importovány
  • Zkontrolujte své shrnutí před uskutečněním importu, abyste se ujistili, že vaše srovnávací pravidla fungují a že tyto záznamy se objeví tak, jak od nich očekáváte
  • Matches will appear with info under the 'Match details column'
   and when clicking the 'View' link under 'Diff' you can see the difference between versions.
 • Klikněte na "Import do katalogu" k dokončení importu
 • Jakmile bude váš import dodkončen, objeví se odkaz na nový bibliografický záznam na pravé straně každého titulu, který byl importován
 • Můžete také vrátit import zpět kliknutím na tlačítko "Zrušit import do katalogu"
Importované záznamy zůstávají v "zásobníku", dokud nejsou vymazány. Tyto soubory se zobrazí při vyhledávání v katalogu nástrojem Katalogizace :
Vymazání položek ze zásobníku
 • Navštivte hlavní obrazovku nástroje Správa připravených MARC záznamů
 • K vymazání dávky, klikněte na tlačítko "Vymazat" vpravo
 • Bude vám zobrazena potvrzující zpráva
  • Pokud přijměte Vymazání, záznamy budou odstraněny ze zásobníku a stav se změní na "Vymazáno"
 • Cesta: Více > Nástroje > Katalog > Nahrání místních obrázků obálek
This tool will allow you to upload cover images for the materials in your catalog. To access this tool, staff will need the upload_local_cover_images permission. In order for images to show in the staff client and/or OPAC you will need to set your LocalCoverImages and/or OPACLocalCoverImages preferences to 'Display.' Images can be uploaded in batches or one by one.

Poznámka

Koha nemá maximální limit velikosti souboru pro tento nástroj, ale Apache může omezit maximální velikost nahrávání (poraďte se se svým sys. adminem).

Poznámka

When you want to upload multiple images onto a bib record, they will display left to right (then top to bottom, depending on screen real estate) in order of uploading, and the one on the left (the first one uploaded) will be the one used as a thumbnail cover in search results and on the detail page. There is no way to reorder cover images uploaded in this way, so be sure to upload them in the order you'd like them to appear.
Jesliže nahráváte jeden obrázek:
 • Navštivte nástroj a klikněte na tlačítko "Procházet" abyste si prohlídli obrázky v lokálním počítači
 • Klikněte na "Nahrát obrázek"
 • Vyberte "Obrázkový soubor" pod sekcí "Typ souboru"
 • Zadejte biblionumber pro záznam ke kterému jste připojili tento obrázek. Toto není čárový kód, je to systémově vygenerované číslo přidělené od Koha.
  • Číslo biblionumber najdete na konci adresy URL v adresním řádku, když odkazujete na detailní stránku záznamu
  • nebo kliknutím na záložku MARC na detailní stránce v knihovnickém intranetu
 • Pokud byste chtěli nahradit další obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zatrhněte políčko "Nahradit stávající obálku" v sekci "Možnosti"
 • Klikněte na "Zpracovat obrázky"
 • Bude vám zobrazen přehled nahrání obrázků a odkaz na záznam, ke kterému jste právě přidali obrázek
Pokud odesíláte dávku obrázků najednou, budete muset nejprve připravit soubor ZIP.
 • Vložte do ZIP souboru všechny obrázky, které náhráváte
 • Také připojte textový soubor (*. TXT) pojmenovaný, datalink.txt nebo idlink.txt ve kterém se stanoví seznam čísel biblionumber následovaný názvem obrázku, pro každý obrázek na jednom řádku
  • např. 4091,image4091.jpg
 • Prohlídněte váš lokální počítač na ZIP soubory
 • Klikněte na "Nahrát obrázek"
 • Vyberte "ZIP soubor" v sekci "Typ souboru"
 • Pokud byste chtěli nahradit další obrázky obálek, které jste nahráli v minulosti, zatrhněte políčko "Nahradit stávající obálku" v sekci "Možnosti"
 • Klikněte na "Zpracovat obrázky"
 • Bide vám zobrazen přehled nahrání

Důležité

Zdrojový snímek se používá k vytvoření 140 x 200 px miniatury a 600 x 800 px obrázek v plné velikosti. Originální obrázek, který byl vložen, se v Koha trvale neukládá.
Budete vidět vaše obrázky obálek ve služebním intranetu na podrobné stránce na záložce "Obrázek" v tabulce jednotek (exemplářů) v dolní části
V OPACu, obrázky obálek se objevují v záložce "obrázky", stejně jako vedle názvu ve výsledcích hledání.
If you would like to remove a cover image you can click 'Delete image' below the image if you have the upload_local_cover_images permission.

3.3.1. Kalendář

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Kalendář
Knihovny mohou definovat zavírací dny a svátky, které se používají při výpočtu data návratu výpůjček. Můžete k tomu využít kalendáře nastavením správných systémových předvoleb:
 • Cesta: Více > Administrace > Globání systémová nastavení > Výpůjčky > useDaysMode
  • Zvolte metodu výpočtu termínu vrácení - buď jsou dny, kdy knihovna je uzavřena, zahrnuty do výpočtu nebo nejsou zahrnuty.
 • Cesta: Více > Administrace > Globální systémová nastavení > Výpůjčky > finescalendar
  • Toto bude řízeno kalendářem zavíracích dnů před výpočtem pokuty
Před přidáním události, vyberte knihovnu, kterou chcete použít pro uzavírací den. Při přidávání události budete dotázáni, zda chcete použít událost na jednu pobočku nebo na všech pobočkách. Chcete-li přidat událostí, jednoduše
 • Klikněte na datum v kalendáři, kdy byste chtěli uzavřít
 • Ve formuláři, který se zobrazí nad kalendářem, zadejte závěrečné informace (pro více informací o každé možnosti klepněte na otazník [?] napravo od volby)
  • Knihovna se vyplní automaticky na základě knihovny, kterou jste si vybrali z rozbalovacího menu v horní části stránky
  • Informace o dni budou také automaticky vyplněny na základě data, na které jste klikli na kalendáři
  • V popisu uveďte důvod proč je knihovna zavřená
  • Dále můžete zvolit, zda tato událost je jednorázovou událostí nebo opakovanou.
   • Pokud je to jednodenní svátek zvolte "Svátek pouze na tento den"
   • Pokud je to týdenní zavírání (jako je víkendový den), pak si můžete vybrat "Svátky opakovat stejný den v týdnu"
   • Pokud se jedná o každoroční svátek zvolte "Svátek opakovat každoročně ve stejný den"
   • Pokud knihovna bude uzavřena na týden nebo určitý časový rozsah, vyberte "Svátky v rozsahu" a zadejte "Do data" nahoře
   • Pokud knihovna bude uzavřena ve stejném časovém rozmezí každý rok (např. letní prázdniny pro školy), zvolte "Svátky opakovat každoročně v rozsahu" a vložte "K datu" nahoře
  • Nakonec se rozhodněte, zda tato událost by měla být použita pro všechny knihovny, nebo jen tu, kterou jste původně zvolili
   • Pokud byste raději zadali všechny svátky a pak je všechny najednou zkopírovali na jinou pobočku, použijte kopírovací menu pod kalendářem
 • Po uložení uvidíte události uvedené v souhrnu napravo od kalendáře
Editovat události
 • Klikněte na událost v kalendáři, který chcete změnit (a to kliknutím na datum v kalendáři, ne na událost, které jsou uvedeny v souhrnu)
 • V tomto formuláři můžete upravovat nebo odstraňovat svátky. Pro provedení změn je nutné kliknout na 'Uložit'.
  • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.
 • Kliknutí na opakovatelné událostí bude nabízet mírně odlišné možnosti
  • Ve výše uvedeném formuláři si všimněte nově přidané možnosti 'Generovat výjimku pro tento opakující se svátek'. Tato možnost umožňuje, aby knihovna měla otevřeno v den, kdy by normálně mělo být zavřeno.
   • Všechny akce vyžadují, abyste klikli na tlačítko "Uložit" než se změna provede.
Při přidávání nebo editaci událostí můžete získat další pomoc kliknutím na otazník vedle různých možností ve formuláři
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > CSV Profily
CSV Profily jsou vytvořeny aby definovaly, jak chcete, aby byl váš košík nebo seznam exportován
Přidat CSV profil
 • Klikněte na CSV profil z menu nástroje
 • The 'Profile type' determines what type of fields you plan to use (MARC or SQL) to define your profile
  • If you choose MARC then you will need to enter MARC fields
  • If you choose SQL then you will need to enter SQL database fields
  • "Název profilu" se objeví na exportním rozbalovacím menu při volbě "Stáhnout" z vašeho košíku nebo seznamu
  • "Popis profilu" je pro vaší nápovědu, ale také se objeví v OPACu, kdy čtenáři stahují obsah, takže se ujistěte, že je srozumitelný i pro vaše čtenáře
  • 'CSV oddělovač' je znak používaný pro oddělení hodnot a skupin hodnot

   Poznámka

   Nejběžnější možností je zde čárka, protože většina tabulkových procesorů umí otevřít soubory oddělené čárkami.
  • "Oddělovač polí" je znak použitý k oddělení duplicitních polí
   • Příklad: Můžete mít několik polí 650 a tento znak se objeví v každém z nich se sloupci
  • "Oddělovač podpolí" je znak použitý k oddělení duplicitních podpolí
   • Příklad: Můžete mít více $a podpolí v poli
  • Pole "Kódování" umožňuje definovat kódování použité při ukládání souboru
  • Nakonec naformátujte váš soubor CSV s použitím pole 'MARC pole profilu'
   • Definujte, která pole nebo podpole chcete exportovat, oddělené svislítky. Např. 200|210$a|301
   • Poznámka

    Můžete také použít své vlastní hlavičky (namísto těch z Koha) v prefixu čísla pole, následovaný rovnítkem. Příklad: Osobní jméno=100|title=$245|300
  Pokud jste zadali při veškeré informace pro vás profil, jednoduše klikněte na tlačítko "Odeslat" a bude vám prezentováno potvrzení, že byl profil uložen.
Jakmile jste vytvořili alespoň jeden CSV Profil, zobrazí se záložka "Upravit profil" vedle tlačítka "Nový profil".
 • Vyberte profil, který chcete upravit a změnit potřebná pole.
 • Provedení změn Vám bude oznámeno potvrzující zprávou na vrchu obrazovky.
 • Chcete-li odstranit profil, zkontrolujte volbu "Smazat vybraný profil" před kliknutím na tlačítko "Odeslat dotaz"
Vaše CSV profily se objeví na seznamu exportu nebo menu koše pod tlačítkem 'Stáhnout' jak v knihovnickém intranetu tak i v OPACu
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Prohlížeč protokolů
Akce v systému Koha jsou sledovány v souborech protokolu (logy). Váš systémová nastavení lze měnit, aby se zabránilo zaznamenávání různých akcí. Tyto protokoly lze zobrazit pomocí nástroje Prohlížeč protokolu.
Výběr různých kombinací voleb menu bude produkovat log soubor pro tento dotaz.

3.3.4. Novinky

 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Zprávy
Koha modul zpráv umožňuje knihovníkům, aby mohli psát zprávy do OPACu, do služebního intranetu a na výpůjční strvrzenky.
Chcete-li přidat zprávu buď na OPAC, do služebního intranetu nebo do výpůjčního potvrzení:
 • Klikněte na "Nový záznam"
  • Pod menu "Místo zobrazení" zvolte, zda chcete dát zprávu na OPAC, stvrzenku (výpůjčky, vrácení) nebo na služební intranet.
  • Vyberte, pro kterou knihovnu je určená tato oznámení/potvrzení
  • Vyberte název vašeho záznamu
  • Using the publication and expiration date fields you can control from which date and for how long your news item appears
   • Examples: (these assume today's date as 07-May-2015)
    • Publish on current date: set publication date as 07-May-2015
    • Schedule for publishing in future: set date later than 07-May-2015
    • Backdate the news item: set date earlier than 07-May-2015
  • "Pořadí zobrazení" vám dává možnost rozhodnout v jakém pořadí se zprávy bodou zobrazovat
  • Políčko "Zprávy" dovoluje užití HTML pro fomátování vašich zpráv
 • Po vyplnění všech políček, klikněte na "Odeslat"
 • Zpávy na OPACu se objeví nad odkazem OpacMainUserBlock
  • Below the news in the OPAC there will be an RSS icon allowing you to subscribe to library news
 • Zprávy na služebním intranetu se objeví zcela vlevo
 • Zprávy na výpůjčních stvrzenkách se objeví pod vypůjčenými jednotkami (exempláři)
 • Depending on your choice for the NewsAuthorDisplay preference you will also see the person who created the news item (this uses the logged in person)
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Plánovač úloh
Plánovač úloh vám umožní naplánovat výstupy (výkazy) na doby kdykoliv chcete.
Chcete-li naplánovat úlohu, navštivte Plánovač úloh a vyplňte formulář
 • Aktuální čas serveru zobrazuje čas na vašem serveru (plánování všech vašich zpráv se spouští na základě tohoto času - a ne na místním času)
 • Čas je třeba vložit jako hh:mm (2 číslice hodiny, 2 číslice minuty)
 • Datum by mělo být zadáno pomocí vyskakovacího kalendáře
 • Ze Výstupů vyberte sestavu, kterou chcete naplánovat
 • Zvolte, zda chcete přijímat text nebo odkaz na výsledky
 • V e-mailu zadejte e-mail osoby, kterou chcete, aby dostala vaší zprávu
Pod formulářem Plánovače úloh, je seznam plánovaných (výstupů) sestav
Můžete také naplánovat výstupy (sestavy) přímo ze seznamu uložených sestav kliknutím na odkaz "Naplánovat"
Plánovač úloh nebude fungovat, pokud uživatel, pod kterým webový server běží, nemá oprávnění k jeho použití. Chcete-li zjistit, zda uživatel má nezbytné oprávnění, zkontrolujte soubor /etc/at.allow abyste viděli, kteří uživatelé v něm jsou. Pokud tento soubor nemáte, zkontrolujte soubor etc/at.deny. Pokud at.deny existuje, ale je prázdný, pak může kdokoliv scheduler používat. Promluvte se svým správcem systému o přidání práv uživatele, aby plánovač úloh fungoval..
 • Cesta: Více > Nástroje > Další nástroje > Editace citátů dne (QOTD)
Tento nástroj vám umožní přidat a upravit citace, které se zobrazují na OPACu, pokud používáte funkce Citáty dne (QOTD).
Chcete-li tuto funkci zapnout nastavte QuoteOfTheDay na 'Povolit a přidejte alespoň jeden citát pomocí Editoru citátů dne. Po provedení těchto kroků uvidíte vaše citáty nad OpacMainUserBlock v OPACu:
Chcete-li přidat citát
 • Klikněte na tlačítko "Přidat citaci" na panelu nástrojů a bude přidáno okénko s prázdným citátem na konec stávajícího seznamu citací.
  • Důležité

   Obě pole "Zdroj" a "Text" musí být vyplněna, aby bylo možné uložit nový citát.
 • Po dokončení vyplňování obou polí, stiskněte "Enter" na klávesnici pro uložení nového citátu.
 • Tento seznam se aktualizuje a nové citace by nyní měly být viditelné v seznamu.

Poznámka

Můžete zrušit přidání nové citace kdykoli před uložením pouhým stisknutím tlačítka "Esc" na klávesnici.
Jakmile je aktuální zásobník citátů vložen do editační tabulky, můžete upravit a text a zdroj citátu.
 • Upravte buď pole "Zdroj", nebo "Text" kliknutím na požadované pole.
 • Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
Tento seznam bude aktualizován, editace uloženy a zobrazeny.
Pokud byste si přáli, můžete také citáty odstranit.
 • Vyberte citáty, které si přejete odstranit kliknutím na odpovídající id citátu.
 • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Vymazat citát".
 • Budete vyzvání k potvrzení vymazání.
 • Po potvrzení vymazání se seznam aktualizuje a citát(y) se již neobjeví.
Pokud byste chtěli, můžete importovat dávku citátů jako soubor CSV. Váš soubor musí obsahovat dva sloupce: "zdroj" a "text" bez řádku záhlaví.

Poznámka

Budete vyzváni k potvrzení nahrávání souborů větších než 512 KB
 • Chcete-li spustit proces importu klikněte na tlačítko "Import citátů" v horní části obrazovky
 • Jakmile jste na obrazovce importu citátů, můžete procházet váš počítač až k souboru, který chcete importovat
 • Po výběru souboru CSV, klikněte na tlačítko "Otevřít" a soubor bude nahrán do dočasné editační tabulky.
 • Ze seznamu můžete editovat buď pole "Zdroj" nebo "Text", klepněte na požadované pole. Po dokončení úprav pole, stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici pro uložení změn.
 • Můžete také odstranit citát z tohoto seznamu před dokončením importu.
  • Vyberte citáty, které si přejete odstranit kliknutím na odpovídající id citátu.
  • Jakmile je výběr citátu dokončen, klikněte na tlačítko "Výmaz citátu".
  • Budete vyzvání k potvrzení vymazání.
  • Po potvrzení vymazání se seznam aktualizuje a citát(y) se již neobjeví.
 • Jakmile jste spokojeni s citáty, klikněte na tlačítko "Uložit citáty" na panelu nástrojů nahoře a citáty budou uloženy.

Kapitola 4. Čtenáři

Před importem a/nebo přidáním čtenáře nezapomeňte nastavit čtenářské kategorie .
Čtenáři se přidávají v modulu 'Čtenáři'.
 • Cesta: Čtenáři
Jakmile jste tu, můžete přidat nového čtenáře.
 • Klikněte "Nový čtenář"
 • Pole, která se zobrazují na formuláři přidání čtenáře lze ovládat úpravou systémové předvolby BorrowerUnwantedField .
 • Nejprve zadejte identifikační údaje týkající se vašeho čtenáře
  • Povinná pole jsou definována v systémové předvolbě BorrowerMandatoryField
  • Pozdrav je vyplněn podle systémové předvolby BorrowersTitles
  • Poznámka

   If you'd like to prevent full names from printing on slips and you're not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.
   Příklady:
   Firstname: Nicole C.
   Surname: Engard
   Initials: NCE
   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).
   Or you could do something like this:
   Firstname: Nicole
   Surname: Engard
   Initials: E
   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).
 • Dále vyplňte kontaktní informace
  • Pro kontaktní informace, všimněte si, že primární telefon a e-mailové adresy jsou ty, které se objevují na oznámení a stvrzenkách během výpůjček (stvrzenky, přepravní potvrzení a rezervační stvrzenky). Primární e-mail je také ten, na který jdou upomínky a další zprávy.
 • Pokud je čtenářem dítě, budete vyzváni k připojení dětského čtenáře na dospělého čtenáře
  • Klikněte "Nastavit ke čtenáři" pro vyhledání existujícího čtenáře
  • Jestliže opatrovník není v systému, můžete vložit křestní jméno a příjmení do dostupných polí
  • Vazba je nastavena pomocí systémové předvolby borrowerRelationship
 • Pokud tento čtenář je profesionální, budete požádáni připojit k tomuto čtenáři korporátního (organizačního) čtenáře
  • Klikněte na "Nastavit čtenáře" k vyhledání existujícího čtenáře
 • Každý čtenář může mít alternativní kontakt
  • Alternativní kontakt může být rodič nebo opatrovník. To může být též použito v akademickém prostředí pro uložení domácí adresy čtenáře.
 • Sekce správa knihovny obsahuje hodnoty, které jsou použity v rámci knihovny
  • Pole číslo karty je pole automaticky spočteno, pokud máte nastavenou systémovou předvolbu autoMemberNum tak, aby
   • Poznámka

    U nově instalovaného systému, bude tato předvolba začínat na 1 a posune se vždy o 1. Chcete-li začít jiným počátečním čárovým kódem, zadejte první čárový kód ručně v záznamu čtenáře a uložte čtenáře. Potom se toto číslo v poli zvýší o 1.
  • Pokud jste omylem na začátku zvolili nesprávnou kategorii čtenáře, můžete jí opravit tak , že zde
  • Sort 1 a 2 se používá pro statistické účely ve vaší knihovně
 • Dále sekce nastavení knihovny obsahuje další nastavení knihovny
  • Datum registrace bude automaticky vyplněno na dnešní datum
  • Pokud vašemu čtenáři vyprší platnost průkazu (na základě vašich Nastavení čtenářských kategorií ), datum vypršení bude automaticky vypočteno
  • Poznámka OPAC je poznámka pro čtenáře - objeví se v OPACu v čtenářově záznamu
  • Poznámka k výpůjčkám je určena výhradně pro pracovníky knihoven a objeví se, když výpůjční knihovník půjčuje knihu (jednotku) čtenáři
  • Služební intranet/OPAC se zeptá na uživatelské jméno a heslo, které čtenář (nebo zaměstnanec) používá k přihlášení se do svého účtu v OPACu nebo u zaměstnanců pro přihlášení se do služebního intranetu.
   • Personál bude moci použít tuto přihlašovací informaci jen k přihlášení se do služebního intranetu, pokud mají potřebná oprávnění .
 • Pokud jste nastavili další čtenářské atributy , přístě se objeví
 • Konečně, pokud máte nastavenou předvolbu EnhancedMessagingPreferences na "povolit" si můžete vybrat předvolby pro zasílání zpráv tomuto čtenáři.
  • Tato oznámení jsou:
   • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)
   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
   • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
   • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Patrons can choose to receive their notices as a digest by checking the 'Digest only?' box along with the delivery method. A digest is a combination of all the messages of that type (so all items due in 3 days in one email) in to one email instead of multiple emails for each alert.
  • Důležité

   Tyto předvolby překryjí předvolby, které byly nastaveny pomocí čtenářské kategorie
  • Důležité

   Tyto předvolby mohou být změněny čtenářem přes OPAC
 • Jakmile dokončíte, klikněte na "Uložit"
Pokud systém má podezření že tento čtenář je duplikát jiného, bude vás varovat,

Poznámka

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.
Pokud jste nastavili dpolní nebo horní věkovou hranici na kategorii čtenáře a požadujete, aby datum narození bylo vyplněno, Koha vás bude varovat, pokud přidáváte je příliš starého nebo mladého čtenáře do kategorie, kterou jste vybrali:
Všichni knihovníci (zaměstnanci) musí být vloženi do Koha jako čtenáři typu "Zaměstnanec". Postupujte podle kroků v Přidat čtenáře i pro přidání knihovníků (zaměstnanců). Aby zaměstnanec dostal oprávnění k přístupu do služebního intranetu, postupujte podle kroků v Práva čtenáře

Důležité

Nezapomeňte přiřadit svým zaměstnancům bezpečná uživatelská jména a hesla, protože tyto se používají pro přihlášení do služebního intranetu
One way to track use of in house items is to "check out" the materials to a statistical patron. The "check out" process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.
Dále budete muset vytvořit nového čtenáře statistického typu
Dále postupujte podle pokynů předložených v " Přidat nového čtenáře " v tomto návodu. Vzhledem k tomu, patron není skutečná osoba, stačí vyplnit požadovaná pole, správnou knihovnu a nic jiného.
Chcete-li se dozvědět o dalších metodách sledování vnitřního použití navštivte sledování vnitřního využití v této příručce.
Někdy, když přidáváte novou rodinu do systému, tak nechcete zadávat kontaktní údaje znovu a znovu. Koha umožňuje vám kopírovat čtenáře a změnit pouze ty části, které chcete (nebo potřebujete) změnit.
 • Otevřete čtenáře, kterého chcete použít jako základ (čtenáře z kterého chcete duplikovat informace)
 • Klikněte na tlačítko "Duplikovat" v horní části svého záznamu
 • Všechna pole s výjimkou jména, které číslo karty, uživatelského jméno a hesla jsou duplikovány. Doplňte chybějící části a klikněte na "Uložit"
  • Poznámka

   Kliknutím na pole, které je již naplněno daty bude vymazáno (což je pro vás jednodušší psát znova než v něčem jiném)
 • Budete přeneseni do nového čtenáře
If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to 'Allow'.
If the preference is set to 'Allow' you will see a placeholder image under the patron's name and box to upload a patron image below the basic contact information.
In the 'Upload Patron Image' box click 'Browse' to find the image on your computer and 'Upload' to load the image on to the patron record.

Důležité

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.
Čtenáři v Koha mohou být editováni jedním z mnoha editovacích tlačítek
 • Chcete-li upravit celý záznam čtenáře klikněte na tlačítko "Upravit" v horní části záznamu čtenáře.
 • Hesla čtenáře nejsou odhalitelná. Na detailní obrazovce čtenáře se ukazují hvězdičky vedle popisky Heslo, a jsou tam vždy, i když heslo není nastaveno. Pokud čtenář zapomene své heslo, jediná možnost je resetovat jeho heslo. Chcete-li změnit heslo čtenáře, klikněte na tlačítko "Změnit heslo"
  • Koha nemůže zobrazit stávající hesla. Ponechte pole prázdné, pokud chcete ponechat heslo beze změny.
  • Tento formulář může automaticky generovat náhodné heslo, pokud kliknete na odkaz označený "Klikněte na náhodně generovaný návrh hesla. Hesla se zobrazí jako text."
 • Chcete-li upravit konkrétní část záznamu čtenáře (například sekce Používání knihovny) klikněte na odkaz "Upravit" pod sekcí
 • Čtenářův obrázek lze přidat procházením obrázků na vašem počítači v sekci "Správa obrázků čtenáře"
 • Čtenáři mohou být také zablokováni z výpůjček nastavením příznaků čtenáře
  • Pokud byste chtěli, aby vaši výpůjční knihovníci potvrdili čtenářovu adresu před realizací výpůjčky, můžete vidět příznak "Kontrola adresy"
  • Pokud čtenáři hlásí, že ztratili karty můžete nastavit příznak "Ztracená karta", aby se zabránilo někomu jinému používat tuto kartu pro výpůjčky
  • Pokud byste chtěli vyškrtnout čtenáře z knihovny, můžete nastavit značku "Omezen"
  • Pokud zadáte datum a/nebo poznámku týkající se omezení, uvidíte ji také v omezující zprávě
 • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the 'More' menu and choose 'Update Child to Adult Patron'
  • Budete pak vyrozuměni vyskakovacím oknem, které ukazuje do které dospělé kategorie tohoto dětského čtenáře aktualizovat
Pokud umožňujete čtenářům upravovat své účty prostřednictvím OPACu předvolbou OPACPatronDetails , pak budete muset schválit všechny změny prostřednictvím služebního intranetu dříve, než budou použity. Pokud existuje čtenářská editace, která čeká na akci, zobrazí se obrazovce služebního intranetu pod seznamem modulů (spolu s jinými položkami, které čekají na akci).

Poznámka

Superlibrarians will see modifications for any branch, other staff will only see modifications for patrons who belong to their logged in branch.
Po kliknutí na odkaz "Čtenáři žádající úpravy", dostanete se na seznam čtenářů s požadovanými změnami.
Odtud můžete "Schválit" a aplikovat změny v záznamu čtenáře, nebo "Odstranit" a odstranit změny nebo "Ignorovat" a odložit čekající změny na pozdější prohlídku.
If you would like to see the entire patron record you can click the 'Patron details' links to the right of the buttons. This will open in a new tab.
Knihovnická oprávnění jsou použita, aby zaměstnanci knihovny měli přístup do služebního intranetu.

Důležité

Aby se zaměstnanci mohli přihlásit do rozhraní zaměstnanců (služební intranet) musí mít (přinejmenším) oprávnění ke katalogu, které jim umožní zobrazit služební intranet.
Chcete-li nastavit oprávnění knihovníka, musíte nejprve mít čtenáře typu zaměstananec
 • Na čtenářově záznamu klepněte na tlačítko Více a vyberte Nastavit oprávnění pro změnu oprávnění čtenáře
 • Bude vám nabídnut seznam preferencí, z nichž některé lze rozšířit klepnutím na znaménko plus vlevo od názvu sekce.
 • Superknihovník
  • Přístup ke všem knihovnickým funkcím
   • Poznámka

    S takto vybraným, není třeba vybírat žádné jiné oprávnění
 • kolovat
 • katalog
  • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client
   • Důležité

    Musí to být dáno na všechny zaměstnance, což jim umožní přihlášení do zaměstnaneckého intranetu
 • parametry
  • Správa systému Koha (Panel administrace)
  • This section can be expanded (Learn more)
 • pújčující
  • Přidat nebo upravit čtenáře
 • práva
  • Nastavit uživatelská práva
 • reserveforothers
  • Umístění a modifikace rezervací pro čtenáře
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • editcatalogue
  • Edit Catalog (Modify bibliographic/holdings data)
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • updatecharges
  • Správa čtenářských poplatků a pokut
  • This section can be expanded (Learn more)
 • Akvizice
  • Správa akvizice a/nebo návrhů na nákupy
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • správa
  • Set library management params (deprecated)
   • Důležité

    Tato úroveň oprávnění již nadále neovládá všechno.
 • Nástroje
  • Použijte všechny nástroje
  • Tato část může být rozšířena (Další informace)
 • editauthorities
  • Editace Autorit
 • seriály
 • Výstupy
  • Povolit přístup do modulu výstupů
  • Zprávy nalezené na výpůjční stránce nejsou řízeny tímto oprávněním
  • Tato část může být rozšířena ( Další informace )
 • staffaccess
  • Umožňuje zaměstnancům měnit přístupová práva ostatních zaměstnanců
  • Důležité

   Vyžaduje práva půjčovatelů nad tím
 • Zásuvné moduly
 • lists
  • Koha Lists
  • Důležité

   All staff have permission to create and modify their own lists, this permission is only necessary if you'd like to give a staff member permission to delete public lists that they have not created.
  • This section can be expanded (Learn more)
Pokud zaměstnanec má výpůjční oprávnění, mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli řídit oběh oprávnění na jemnější úrovni si vyberte si z těchto možností:
 • circulate_remaining_permissions
  • Zbývající výpůjční oprávnění
  • Všechna práva k modulu Výpůjčky kromě práva obejít prodloužení.
 • Exportovat výpůjčky
  • Půjčovat i přes existující omezení
  • With this permission a librarian will be allowed to override a check out restriction in the following cases:
   • Věkové omezení
   • the item is issued to another patron
   • the item is not for loan
   • the patron has overdue items
   • Varování, že tato jednotka je ztracená
   • Velmi žádaná jednotka.
   • Podání více rezervací na jednotky
 • Věkové omezení
  • Spravovat omezení účtů
  • Grants permission to the staff member to lift a restriction that might be on the patron's record
 • overdues_report
  • Vytvořit zprávu o zpožděných výpůjčkách
  • Oprávnění ke spuštění upomínkových zpráv naleznete pod Výpůjčky
 • override_renewals
  • Překonání blokovaných prolongací
  • Vyžaduje, aby zaměstnanec měl také circulate_remaining_permissions
Pokud má zaměstnanec oprávnění "parametry", pak mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění "parametry" na jemnější úrovni vyberte si z těchto možností:
 • manage_circ_rules
 • parameters_remaining_permissions
  • Ostatní oprávnění systémových parametrů
  • Schopnost přístupu do všech oblastí v Administraci (jiné než Pravidla výpůjček a pokut)
Pokud má zaměstnanec oprávnění "reserveforothers", mají schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli řídit rezervační oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:
 • modify_holds_priority
  • Upravte prioritu rezervací
  • Povolit zaměstnanci změnit prioritu rezervací (posunovat čtenáře vpřed či vzad ve frontě)
 • place_holds
  • Podat rezervaci pro čtenáře
Pokud má zaměstnanec "editcatalogue" oprávnění, má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat katalogizaci oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:
 • delete_all_items
  • Odstranit všechny jednotky najednou
  • Možnost použít volbu "Smazat všechny položky", která je umístěna pod menu "Upravit" v katalogizaci.
 • edit_catalogue
  • Katalogizovat (přidávat a upravovat bibliografické i exemplářové údaje)
  • Schopnost přístupu ke všem funkcím katalogizae přes stránku Katalogizace
 • edit_items
 • edit_items_restricted
 • fast_cataloging
Pokud má knihovník nastaveno oprávnění "parameters - nastavení", může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:
 • circulate_remaining_permissions
  • Ostatní oprávnění pro správu poplatků
 • prominuto
  • Promíjet poplatky
Pokud má zaměstnanec "akviziční" oprávnění, má schopnost provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat akvizice oprávnění na jemnější úrovni, vyberte si z těchto možností:
 • budget_add_del
  • Přidávat a mazat rozpočty (nelze rozpočty upravovat)
 • budget_manage
  • Správa rozpočtů
 • budget_manage_all
  • Spravujte všechny rozpočty