Product SiteDocumentation Site

Koha 3.22

Koha 3.22 Manual (cs)

Vydání 1

Nicole C. Engard

ByWater Solutions/BibLibre

Právní doložka

Tento manuál je zveřejněn pod licencí GNU General Public License, verze 3 nebo pozdější
Více o této licenci naleznete v příloze GPL3
Published: 2015
1. Úvod
1.1. Základní informace o systému Koha
1.2. Doporučení
1.3. Použití manuálu
1.4. Přispívání do manuálu
2. Administrace
2.1. Společná nastavení systému
2.1.1. Akvizice
2.1.2. Administrace
2.1.3. Autority
2.1.4. Katalogizace
2.1.5. Výpůjčky
2.1.6. Obohacený obsah
2.1.7. Jazyky
2.1.8. Laboratoř
2.1.9. Místní užití
2.1.10. Záznamy
2.1.11. OPAC
2.1.12. Čtenáři
2.1.13. Hledání
2.1.14. Periodika
2.1.15. Rozhraní knihovníka (intranet)
2.1.16. Nástroje
2.1.17. Webové služby
2.2. Základní nastavení
2.2.1. Knihovny a skupiny
2.2.2. Typy jednotek
2.2.3. Ověřené hodnoty
2.3. Čtenáři & Výpůjčky
2.3.1. Kategorie čtenářů
2.3.2. Výpůjční a poplatková pravidla
2.3.3. Další vlastnosti uživatelů
2.3.4. Omezení přenosu knihovny
2.3.5. Náklady na přesuny
2.3.6. Upozornění při výpůjčce jednotky
2.3.7. Města a obce
2.4. Administrace katalogu
2.4.1. Bibliografická šablona MARC
2.4.2. Mapování polí Koha na MARC
2.4.3. Mapování Návěští na MARC
2.4.4. Test bibliografické šablony MARC
2.4.5. Typy autorit
2.4.6. Zdroje klasifikace
2.4.7. Pravidla pro shodu záznamů
2.4.8. Konfigurace OAI sad
2.4.9. Pole pro vyhledávání jednotek
2.5. Akvizice
2.5.1. Měny a směnné kurzy
2.5.2. Rozpočty
2.5.3. Fondy
2.6. Další parametry
2.6.1. Z39.50/SRU servery
2.6.2. Měli jste na mysli?
2.6.3. Column settings
2.6.4. Zvuková upozornění
3. Nástroje
3.1. Čtenáři a výpůjčky
3.1.1. Seznamy čtenářů
3.1.2. Komentáře
3.1.3. Import čtenářů
3.1.4. Oznámení & potvrzení
3.1.5. Upomínky/Spouštěče stavu
3.1.6. Tvůrce čtenářských průkazů
3.1.7. Čtenáři (anonymizovat, hromadně odstranit)
3.1.8. Dávková úprava čtenářů
3.1.9. Úprava tagu
3.1.10. Nahrání obrázků čtenářů
3.1.11. Výměnné soubory
3.2. Katalog
3.2.1. Dávková úprava jednotek
3.2.2. Dávkové mazání jednotek
3.2.3. Dávkové mazání záznamů
3.2.4. Batch Record Modification
3.2.5. Export dat (MARC & Autority)
3.2.6. Revize
3.2.7. Editor štítků
3.2.8. Rýchlý tvůrce hřbetního štítku
3.2.9. Modifikační šablony MARC
3.2.10. Příprava MARC záznamů pro import
3.2.11. Správa připravených MARC záznamů
3.2.12. Nahrát místní snímek obálky
3.3. Další nástroje
3.3.1. Kalendář
3.3.2. CSV profily
3.3.3. Prohlížeč protokolů
3.3.4. Novinky
3.3.5. Plánovač úloh
3.3.6. Editor citátů dne (QOTD)
4. Čtenáři
4.1. Přidat nového čtenáře
4.2. Přidat zaměstnance
4.3. Přidat statistického čtenáře
4.4. Duplikovat čtenáře
4.5. Add Patron Images
4.6. Úpravy čtenářů
4.7. Managing Patron Self Edits
4.8. Knihovnická oprávnění
4.8.1. Nastavení uživatelských oprávnění
4.8.2. Definovaná uživatelská oprávnění
4.9. Informace o čtenáři
4.9.1. Vypůjčit
4.9.2. Podrobnosti
4.9.3. Poplatky
4.9.4. Distribuční seznamy
4.9.5. Historie výpůjček
4.9.6. Záznam změn
4.9.7. Upozornění
4.9.8. Statistiky
4.9.9. Soubory
4.9.10. Návrhy na nákup
4.9.11. Patron discharges
4.10. Vyhledat čtenáře
5. Výpůjčky
5.1. Výpůjčka (vydání)
5.1.1. Půjčování jednotek (exemplářů)
5.1.2. Batch Checkouts
5.1.3. Zprávy při půjčování
5.1.4. Varování při půjčování
5.2. Prodlužování
5.3. Vracení
5.3.1. Vrácení jednotek
5.3.2. Zkontrolovat Zprávy
5.4. Zprávy a vzkazy v modulu výpůjčky
5.4.1. Nastavení zpráv
5.4.2. Přidávání zprávy
5.4.3. Prohlížení zpráv
5.5. Rezervace
5.5.1. Zadávání rezervací v intranetu
5.5.2. Správa rezervací
5.5.3. Příjem rezervací
5.6. Přesuny
5.7. Nastav knihovnu
5.8. Rychlá katalogizace
5.9. Výstupy
5.9.1. Fronta rezervací
5.9.2. Objednávky ke stažení z regálu
5.9.3. Rezervace čekající na vyzvednutí
5.9.4. Poměry rezervací pro optimalizaci počtu jednotek
5.9.5. Příchozí přesuny
5.9.6. Překročené lhůty
5.9.7. Překročené lhůty s účtovaným poplatkem (upomínky)
5.9.8. Nevyřízené prezenční výpůjčky
5.10. Sledování vnitřního použití
5.11. Ve zpracování / Lokace knižního vozíku
5.12. Samoobslužný výpůjčka
5.13. Offline Circulation Utilities
5.13.1. Offline Circulation in Koha
5.13.2. Firefox Plugin
5.13.3. Nástroj offline výpůjček pro Windows
6. Katalogizace
6.1. Bibliografické záznamy
6.1.1. Přidávání záznamů
6.1.2. Přidání analytických záznamů
6.1.3. Editace záznamů
6.1.4. Duplikování záznamů
6.1.5. Attaching files to Records
6.1.6. Slučování záznamů
6.1.7. Smazání záznamů
6.2. Záznamy jednotek (exemplářů)
6.2.1. Přidání jednotek (exemplářů)
6.2.2. Editace jednotek (exemplářů)
6.2.3. Informace o jednotce
6.2.4. Přesun jednotek
6.2.5. Smazat exempláře
6.2.6. Historie výpůjček jednotky
6.3. Autority
6.3.1. Přidávání autorit
6.3.2. Hledání Autorit
6.3.3. Úpravy autorit
6.3.4. Merging Authorities
6.4. Průvodce katalogizací
6.4.1. Nápověda ke katalogizaci listu bibliografického záznamu
6.4.2. Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů
6.4.3. Správa objednávek jednotek a rezervací
7. Kurzy
7.1. Nastavení modulu Kurzy
7.2. Adding Courses
7.3. Adding Reserve Materials
7.4. Course Reserves in the OPAC
8. Periodika
8.1. Správa frekvencí vydávání
8.2. Správa schémat číslování periodik
8.3. Custom Subscription Fields
8.4. Přidat předplatné
8.5. Příjem jednotek (sešitů, čísel)
8.6. Vytvoření kolovacího seznamu
8.7. Předplatné ve služebním intranetu
8.8. Předplatná na OPACu
8.9. Reklamace opožděných periodik
8.10. Zkontrolovat konec platnosti periodika
8.11. Obnovení předplatného periodik
8.12. Vyhledávání periodik
9. Akvizice
9.1. Nastavit
9.2. Dodavetelé
9.2.1. Přidat dodavatele
9.2.2. Zobrazit/Editovat dodavatele
9.2.3. Smlouvy dodavatele
9.3. Správa návrhů
9.4. Podání objednávky
9.4.1. Vytvořit košík
9.4.2. Vytvořit skupinu košíků
9.4.3. Tisk košů
9.5. Příjem objednávek
9.6. Doklady
9.7. Reklamace & Nevyřízené objednávky
9.8. Vyhledávání akvizic
9.9. Sledování Rozpočtů/fondů
10. Seznamy & Vozík
10.1. Seznamy
10.1.1. Vytvořit seznam
10.1.2. Přidat na seznam
10.1.3. Zobrazení seznamu
10.1.4. Slučování bibliografických záznamu za pomoci seznamů
10.2. Košík
11. Výstupy (Sestavy)
11.1. Zákaznické sestavy
11.1.1. Přidat zákaznickou sestavu
11.1.2. Upravit vlastní výstupy
11.1.3. Spouštění uživatelských výstupů
11.2. Statistické sestavy
11.2.1. Statistiky akvizice
11.2.2. Čtenářské statistiky
11.2.3. Statistiky katalogu
11.2.4. Statistiky výpůjček
11.2.5. Statistiky periodik
11.2.6. Statistiky rezervací
11.2.7. Čtenáři s nejvíce výpůjčkami
11.2.8. Nejvíce půjčované jednotky
11.2.9. Čtenáři bez výpůjček
11.2.10. Nepůjčované jednotky
11.2.11. Katalog podle typu jednotky
11.2.12. Ztracené jednotky
11.2.13. Průměrná doba výpůjčky
11.3. Slovník sestav
12. OPAC
12.1. Výsledky vyhledávání
12.1.1. Přehled výsledků
12.1.2. Filtry
12.1.3. Hledání vláken RSS
12.2. Bibliografický záznam
12.3. Seznamy & Vozík
12.3.1. Seznamy
12.3.2. Košík
12.4. Podání rezervací
12.5. Obohacený obsah
12.5.1. Štítkování
12.5.2. Komentáře
12.5.3. Zotero
12.5.4. Zákaznické RSS vlákna
12.6. Předregistrace na OPACu
12.7. Můj účet
12.7.1. Můj přehled
12.7.2. Čtenářská označení (příznaky)
12.7.3. Moje pokuty
12.7.4. Moje podrobnosti
12.7.5. Moje štítky
12.7.6. Změna mého hesla
12.7.7. Moje historie hledání
12.7.8. Moje výpůjční historie
12.7.9. Moje soukromí
12.7.10. Moje návrhy na nákup
12.7.11. Moje zprávy
12.7.12. Moje seznamy
12.7.13. Ask for a Discharge
12.8. Návrhy na nákup
13. Vyhledávání
13.1. Prefixy pokročilého vyhledávání
13.2. Průvodce vyhledáváním
13.2.1. Indexování a popis vyhledávání
13.2.2. Nastavení indexování
13.2.3. Základní vyhledávání
13.2.4. Pokročilé hledání:
13.2.5. Hledání jednotek
13.2.6. Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)
13.3. Indexy vyhledávání v Koha
14. System pluginů Koha
14.1. Nastavení
15. Historie hledání
16. O Koha
16.1. Server
16.2. Moduly Perlu
16.3. Systémové informace
17. Seznam úkonů implementace
17.1. Migrace dat
17.2. Konfigurace administrátora
17.3. Konfigurace lokalizace
17.4. Konfigurace výpůjček
17.5. Nastavení čtenáře
17.6. Nastavení katalogizace
17.7. Nastavení autorit
17.8. Nastavení hledání
17.9. Nastaveni OPAC
17.9.1. Upravitelné oblasti OPAC
17.10. Nastavení obohaceného obsahu
17.11. Nastavení akvizice
17.12. Nastavení periodik
17.13. Plánování na spuštění systému
18. Instalace SOPAC2
18.1. Úvod
18.2. Installation of Locum and Insurge
18.2.1. Závislosti
18.2.2. Stáhnout
18.2.3. Vytvoření databáze
18.2.4. Sync DSN
18.2.5. Installation of Insurge
18.2.6. Installation of Locum
18.3. Instalace Koha Connector
18.4. Sklízení záznamů
18.5. Installation of Sphinx
18.5.1. Závislosti
18.5.2. Download and Compile
18.5.3. Vytvoření uživatele a skupiny
18.5.4. The Sphinx daemon
18.5.5. Configuration
18.5.6. Indexing documents
18.6. Installation of SOPAC2
18.6.1. Stáhnout
18.6.2. Installation
18.6.3. Configuration
19. Cron Jobs
19.1. Cron Jobs
19.1.1. Hledat
19.1.2. Výpůjčky
19.1.3. Čtenáři
19.1.4. Upozornění
19.1.5. In Processing/Book Cart
19.1.6. Katalog
19.1.7. OPAC
19.1.8. System Administration
19.1.9. Akvizice
19.1.10. Deprecated scripts
20. Webové služby
20.1. OAI-PMH
20.1.1. Příklad konfigurační souboru po OAI
20.2. REST služby
21. Nový SRU server
21.1. Using the SRU server
21.1.1. Explain
21.1.2. Hledat
21.1.3. Retrieve
A. New titles slider for OPAC
B. Systémová nastavení
B.1. ISBD Defaults
B.1.1. MARC Default
B.1.2. UNIMARC Default
C. Nastavení tiskáren účtenek
C.1. For Epson TM-T88III (3) & TM-T88IV (4) Printers
C.1.1. V ovladači tiskárny
C.1.2. Pro Firefox
C.2. Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)
C.2.1. Pro Firefox
C.3. Pro tiskárny Star SP542
C.3.1. Installing the Printer
C.4. Configuring Firefox to Print to Receipt Printer
D. Oznámení & Potvrzení
D.1. Průvodce nastavením Oznámení & Upozornění
E. Příklad oznámení
F. Příklad předplatných periodik
F.1. Reader's Digest (0034-0375)
F.2. People Weekly (1076-0091)
F.3. Et-Mol
F.4. Backpacker (0277-867X)
F.5. Keats-Shelley Journal (0453-4387)
F.6. Computers in Libraries (1041-7915)
G. Seznamy & Vozík
G.1. Example Email from List
G.2. Example Email from Cart
H. Použití Koha jako Systému pro správu obsahu (CMS)
H.1. Nastavit
H.1.1. Editing the pages template
H.1.2. Řešení problémů
H.1.3. Bonus Points
H.2. Usage
H.2.1. Adding Pages
H.2.2. Viewing your page
H.2.3. Příklad
H.2.4. Live Examples
I. Reset databáze systému Koha
I.1. Odstranění vzorových dat
I.2. Resetování indexů Zebry
J. Důležité odkazy
J.1. Systém Koha
J.2. Výpůjčky
J.3. Katalogizace
J.4. Rozšíření obsahu
J.5. Design
J.6. Modul Výstupy
J.7. Návody na instalaci
J.8. Různé
K. Typy jednotek v XSLT šablonách
L. MarcEdit
L.1. Adding a prefix to call numbers
L.2. Importing Excel data into Koha
L.2.1. Converting from Excel format into .mrk format
L.2.2. Convert .mrk file to .mrc
L.2.3. Import .mrc into Koha
M. Talking Tech
M.1. Installation and Setup Instructions
M.2. Sending Notices File
M.3. Receiving Results File
N. OCLC Connexion Gateway
N.1. Setting up OCLC service on Koha
N.2. Setting up your OCLC desktop client
N.3. Using the OCLC Connexion Gateway
N.3.1. Exporting records one by one
N.3.2. Exporting records in a batch
N.3.3. Items in OCLC
O. Časté dotazy
O.1. Zobrazit
O.1.1. Custom Item Type/Authorized Value Icons
O.1.2. Customizing Koha Images
O.1.3. OPAC Display Fields
O.1.4. Subtitle Display on Bib Records
O.1.5. Show patrons the barcodes of items they have checked out
O.2. Circulation/Notices
O.2.1. Book drop Date
O.2.2. Holds to Pull and Holds Queue
O.2.3. Duplicate Overdue Notices
O.2.4. Printing Overdue Notices
O.2.5. Unable to Renew Items
O.2.6. Unable to Place Holds
O.2.7. Keyboard Shortcuts
O.2.8. SMS Notices/Messages
O.3. Katalogizace
O.3.1. Authority Fields
O.3.2. Mapování polí Koha na MARC
O.3.3. Number of Items Per Bib Record
O.3.4. Analytika
O.4. Akvizice
O.4.1. Planning Categories
O.5. Periodika
O.5.1. Advanced Patterns
O.6. Výstupy
O.6.1. Define Codes Stored in DB
O.6.2. Runtime Parameters
O.6.3. Results Limited
O.7. Hledání
O.7.1. Pokročilé vyhledávání
O.7.2. Wildcard Searching
O.7.3. Title Searching
O.8. Obohacený obsah
O.8.1. FRBRizing Content
O.8.2. Amazon
O.9. System Administration
O.9.1. Errors in Zebra Cron
O.9.2. Making Z39.50 Target Public
O.9.3. Shelving Location Authorized Values
O.9.4. Why do I need Authorized Values?
O.9.5. How do I clean up the sessions table?
O.10. Hardware
O.10.1. Barcode Scanners
O.10.2. Tiskárny
P. Extended Roman
P.1. Amazon lookup script for Koha libraries
P.2. Keyword Clouds
P.3. Newest Titles Pulldown
P.4. Cataloging and Searching by Color
Q. Koha a Vaše webové stránky
Q.1. Vyhledávání v katalogu Kohy z webových stránek knihovny
R. Obecná veřejná licence GNU verze 3